P. 1
DEFINISI POLITIK (Autosaved).docx

DEFINISI POLITIK (Autosaved).docx

|Views: 21|Likes:
Published by Victorya Vic
politik
politik

More info:

Published by: Victorya Vic on Jul 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2014

pdf

text

original

1.0 PENGENALAN Politik wujud sebelum wujudnya ketamadunan manusia.

Kebanyakan primat hidup berkumpulan dan membentuk "hierarki dominans" ( dominance

hierarchies ). Individu dengan status hierarki tinggi cenderung untuk merampas kawasan, makanan, dan peluang mengawan daripada individu yang mempunyai hierarki yang lebih rendah. Dengan itu lebih tinggi status seseorang individu lebih besar peluangnya untuk berjaya membiak dan mengawan dengan lebih kerap, selain mempunyai lebih banyak sumber untuk melabur bagi menjamin keturunannya terus hidup.Hierarki ini tidak tetap dan bergantung kepada beberapa faktor yang berubah, antara lain ialah umur, jantina, kecerdasan, dan keagresifan. Status juga bergantung kepada keupayaan untuk mendapatkan sokongan yang lain. Malah, keperluan untuk mengekalkan posisi dan pengetahuan masyarakat mungkin merupakan pencetus evolusi otak lebih besar bagi manusia. Politik manusia awal berbentuk kumpulan kumpulan tersusun seperti keluarga, kerabat (clan), dan suku kaum (tribes).

Dalam politik moden kini, politik bukan sahaja merangkumi pekara-pekara diatas malah mula berkembang dengan mempunyai definisi, tujuan politik, ideologi politik yang pelbagai, prinsip-prinsip dan ciri-cirinya yang tersendiri yang melitupi pemerintahan barat dan juga Islam. Dimana kedua-dua pemerintahan barat dan islam mempunyai perbezaan yang ketara.

1

2.0 DEFINISI POLITIK Menurut Wikipedia politik adalah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Walaupun ia biasanya digunakan bagi merujuk kepada kerajaan, tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat, akademik, agama, dan institusi lain.

2.1 Pemerintahan Barat Politik sememangnya merupakan cabang daripada ilmu yang mana satu mana ia diperkenalkan sebagai "an art science how to govern" (satu seni kebijaksanaan) dan pengetahuan bagaimana hendak memerintah. Takrifan ini merupakan satu pandangan dari sudut falsafah barat. Asalnya daripada perkataan greek iaitu polis yang memberi erti sebuah kota atau a city. Oleh itu mereka telah memusatkan segala aktiviti termasuk negara dan masyarakatnya ke dalam sebuah ibu kota yang disebut sebagai Athena. Berasaskan perkataan politik tersebut, maka lahirlah tokoh-tokoh falsafah yang menulis buku-buku yang berkaitan dengan politik antaranya Aristotle yang telah menulis bukunya politica dan plato dengan bukunya yang berjudul politeia. Kedua-dua buku tersebut merupakan perintis dalam membincangkan perihal politik menurut pendekatan ataupun acuan barat.

Istilah politik berasal daripada istilah Yunani „polis‟ yang membawa maksud negara kota. Aristotle merupakan orang yang pertama yang memperkenalkan istilah ini ke dunia ilmu menerusi bukunya „Politics‟ yang ditulis lebih kurang pada tahun 300 S.M. Justeru itu, kepada Aristotle tugas tugas ilmu politik ialah untuk menilai dan memeriksa „polis‟ ataupun negara kota. Lantaran itu adalah wajar jika dikatakan politik adalah berhubung dengan kehidupan di dalam
2

Garner dan Frank Goodnow Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan Hitler (1940-an) Politik sebagai satu seni berkenaan pergelutan hidup sesuatu bangsa di dalam mempertahankan kewujudannya di muka bumi.D “Apa sahaja mengenai negara adalah politik”. maka ianya adalah berkaitan terutamanya dengan kerajaan Harold D. A Kaplan. Robson. W. Raphael. Karl W. Deutsch (1974) Disebabkan politik adalah berhubung dengan aspek penentuan keputusan mengenai tatacara-tatacara awam. Lasswell.A.1 Takrif politik menurut tokoh-tokoh barat. D. 3 . dan Niccolo Machiavelli Menyifatkan politik sebagai kuasa Bluntschli. Rajah1. Di dalam konteks hari ini negara kota dapatlah diumpamakan sepertimana kedudukan sebuah negara moden.negara kota.

2. politik memainkan peranan yang penting dalam menentukan manakah yang akan memegang teraju pemerintahan sesebuah negara tersebut. politik bermaksud ilmu pengetahuan berkenaan dengancara pemerintahan.2 Pemerintahan Islam Menurut Kamus Dewan. Pengertian dan konsep politik atau siasah dalam Islam sangat berbeza dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam ( Zainal Abidin Ahmad. 4 . 1977). Oleh itu. ilmu siasah dan ilmu kenegaraan. la bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syahksiyyah untuk menerajui dan melaksanakan undang undang. perkataan politik berasal daripada istilah arab yang disebut sebagai siasah. iaitu 'ilmu tata negara. Kurdi Ali menjelaskan keperluan bangsa kepada politik sama seperti perlunya manusia kepada air dan udara. Para sarjana Islam sangat menyedari akan perihal kepentingan ilmu siasah dalam kehidupan bernegara. Menurut perspektif Islam pula. Politik adalah 'ilmu pemerintahan atau 'ilmu siyasah. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Beliau telah mendefinisikan perkataan siasah sebagai ilmu pemerintahan yang harus dimiliki oleh para ahli yang betul-betul menguasai dasar-dasar pengetahuan dan peraturan dalam bernegara. Politik atau siyasah bermakna adalah mengurus. Secara umumnya maksud politik Islam adalah pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam. Dalam sesebuah pemerintahan.

3. -Dengan menguasai politik negara jajahan mereka. -Mendapatkan penguasaan ke atas kekayaan dan kemewahan yang berada di dalam negara jajahan. -Contoh ideologi komunisme yang telah sampai ke negara Asia seperti China dan menjadi amalan. 2.2 Tujuan politik barat 5 . Memperolehi kuasa. 4. Rajah 1. Menggunakan kuasa.1 Pemerintahan Barat 1. -Menindas golongan yang lemah.0 TUJUAN POLITIK 3.3. Memperluaskan kuasa -Melalui dasar penaklukan atau dengan menjajah negara lain. Menyebarkan ideologi dan fahaman pemimpin.

Para fuqaha Islam telah menggariskan sepuluh perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam.3.2 Pemerintahan Islam Tujuan sistem politik Islam ialah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syari'at Islam.menurut tuntutan tuntutan al Din tersebut. maka akan tertegaklah al Din dan berterusanlah segala urusan manusia. zakat dan sedekah sebagai mana yang ditetapkan oleh syara'  Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros ataupun secara kikir  Mengangkat pegawai pegawai yang cekap dan jujur bagi 6 . Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syari'ah.  Memelihara keimanan menurut prinsip prinsip yang telah disepakati oleh 'ulama' salaf daripada kalangan umat Islam  Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang orang yang berselisih  Menjaga keamanan daerah daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai  Melaksanakan hukuman hukuman yang ditetapkan syara' demi melindungi hak hak manusia  Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar   Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam Mengendalikan urusan pengutipan cukai.

mengawal  kekayaan negara dan menguruskan hal ehwal pentadbiran negara Menjalankan pengaualan dan pemeriksaan yang rapi di dalam hal ehwal amam demi untuk memimpin negara dan melindungi al Din. Rajah 1.3 Tujuan sistem politik dan pemerintahan Islam. 7 .

Namun. yang memerintah Itali pada tahun 1925. Tiada bahagian dalam kehidupan manusia keluar dari pengawasan dan kawalan negara.Kenyataan ini menunjukkan bahawa tidak boleh ada sebarang penentangan terhadap cara pemerintahan beliau kerana semua yang diamalkan adalah untuk kepentingan negara. kerajaan rome biasanya memilih seorang pemerintah untuk mententeramkan keadaan serta mengambil alih tugas. Benito Mussolini.4. Beliau mengatakan. Pemerintahan jenis ini muncul pada awal abad ke-20 di Itali. Cara pemerintahan ini kemudiannya diguna pakai oleh Adolf Hitler yang juga mempunyai keinginan untuk menjadikan Jerman sebagai negara yang terkenal di dunia. Sistem komunis dan fasis ini merupakan suatu bentuk kerajaan yang muncul disebabkan oleh krisis kerajaan. Jerman dan Russia. Pada masa berlaku krisis atau perpecahan di kalangan rakyat.tugas pemerintah. Negara yang mengamalkan sistem pemerintahan bercorak Totalitarian sebuah negara yang kekuasaan kerajaan keseluruhannya dan tuntutan mutlak bidang kuasa meliputi keseluruhan kehidupan manusia. dikatakan mengasaskan corak pemerintahan ini berdasarkan empayar Rome zaman silam. “everything for the state: nothing outside the state: nothing against the state”.0 IDEOLOGI POLITIK 4. Corak pemerintahan totalitarian dapat dibahagikan kepada dua fahaman iaitu.1 Pemerintahan Barat (TOTALITARIAN) Totalitarian merupakan salah satu daripada rejim atau corak pemerintahan mutlak atau autolitarian. fahaman komunis dan fahaman fasis. 8 .

dua corak pemerintahan ini berubah secara beransur-ansur mengikut keperluan negara dan masyarakat. Di kedua.dikatakan bahawa kedua. Keadaan yang sama juga berlaku di Jerman dan kemunculan corak pemerintahan totaliter juga dipengaruhi oleh personaliti Hitler. kelemahan perkembangan budaya politik Jerman. di Italy pergerakan fasisme wujud kerana kegagalan corak pemerintahan demokasi liberal menangani masalah sosial dan politik. Kemunculan pemerintahan bercorak totalitarian pula disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan sistem demokrasi. Misalnya. perasaan mereka dikhianati oleh negara jiran dan ancaman daripada pertubuhan fahaman komunis sedikit sebanyak memainkan peranan kemunculannya 9 .dua buah negara.

Risalah   Dalam konteks politik bermaksud mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad merupakan panduan dalam membangunkan sebuah negara serta utusan Allah yang bertanggungjawab menyampaikan segala hukum hakam Allah yang berkaitan dengan semua bidang yang terkandung dalam al-Quran dan juga sunah. Oleh itu.2 Pemerintahan Islam 1. Hakimiyyah Ilahiyyah juga membawa erti teras utama sistem politik Islam adalah tauhid kepada Allah yang mana tauhid bermaksud membuat pengakuan hanya Allah Tuhan yang Maha Esa yang mesti disembah dan ditaati secara lahiriah dan batiniah.  Dalam konteks politik dan negara. e) Hukum Allah sahaja yang benar. 2. b) Hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah. c) Hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Allah satusatunya pencipta. Rasulullah menunjukkan contoh teladan bagaimana sistem politik Islam boleh diaplikasikan terutamanya ketika baginda menjadi pemimpin negara Islam di Madinah. 10 . d) Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan.4. Hakimiyyah Ilahiyyah pula bermaksud: a) Allah adalah pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat ilahiyyah Allah. Hakimiyyah Ilahiyyah Hakimiyyah ialah memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah kepada Allah. manusia wajib taat dan beribadat kepada Allah semata-mata.

khilafah memberi maksud manusia adalah tertakluk kepada segala hukum-hakam Allah dalam menjalankan urusan kehidupan harian termasuk soal politik iaitu A caliphate under the sovereignty of Allah. 11 .Dalam konteks perkataan. Khalifah   Menurut Islam adalah wakil Allah untuk mengurus dan mentadbir alam. khilafah bermaksud wakil atau pemegang amanah. Dalam konteks politik Islam.3.

yang bertentangan dan juga membangkang kerajaan. Kekerasaan dalam memerintah.0 PRINSIP-PRINSIP POLITIK 5. Tindakan yang kekerasan membuatkan rakyat taat pada peraturan dan arahan-arahan kerajaan.    Dalam mengejar matlamat dan tujuan kekerasaan dan kekejaman tidak asing lagi dalam corak pemerintahan ini. 2.  Sering menggunakan tentera dan polis untuk menyekat atau menghapuskan kumpulan/puak-puak yang tidak sehaluan dengan kerajaan. 12 . 3. Kerajaan akan menentukan apa yang sah dan apa yang dilarang. Dasar yang berubah-ubah   Dasar dan pendirian yang sentiasa berubah-ubah.5.1 Pemerintahan Barat ( TOTALITARIAN) 1. Pemerintahan mutlak (Kuasa ditangan pemerintah)    Sistem pemerintahan totalitarian mengawasi dan mempengaruhi segala aspek fikiran dan kehidupan rakyat. mengeluarkan pendapat. Rakyat tidak dibenarkan sama sekali mengkritik. Penukaran corak pemerintahan yang secara tiba-tiba dan mengejut terutamanya dalam pemimpin pentadbiran dan angkatan tenteranya. Sesiapa sahaja yang cuba untuk menghalang dalam mencapai matlamat akan dihapuskan dan disingkirkan.

termasuk ke‟adilan di antara rakyat dan pemerintah. maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Ke’adilan Prinsip kedua dalam sistem politik Islam ialah keadilan. di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan. Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad. prinsip ke‟adilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan menguasai segala jenis perhubungan yang berlaku di dalam kehidupan manusia.5.orang yang akan menjawat tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapa dan anak anaknya. Oleh sebab kewajiban berlaku „adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah merupakan di antara asas utama dalam sistem sosial Islam. Ke‟adilan di dalam bidang bidang sosioekonomi tidak mungkin terlaksana tanpa wujudnya kuasa politik yang melindungi dan mengembangkannya. Asas musyawarah yang kedua pula adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara perlaksanaan undangundang yang telah dimaktubkan di dalam al-gur‟an dan al Sunnah. Di dalam perlaksanaannya yang luas. Ini adalah menyangkut dengan ke‟adilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam.2 Pemerintahan Islam Musyawarah Prinsip pertama dalam sistem politik Islam ialah musyawarah. 13 .

Pemeliharaan terhadap ke‟adilan merupakan prinsip nilai-nilai sosial yang utama kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenar adalah di antara tujuan-tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta asas asas bagi undang undang perlembagaan negara Islam. Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapat dan menuntut hak-hak. Hak rakyat untuk disyurakan adalah bererti kewajipan setiap anggota di dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. persamaan dalam memikul tanggungjawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah taklukan kekuasaan undang -undang. Persamaan Prinsip keempat dalam sistem politik Islam ialah persamaan atau musawah. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Kebebasan Prinsip ketiga dalam sistem politik Islam ialah kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berteraskan kepada ma‟ruf dan kebajikan. Hak ini 14 . Hak Menghisab Pihak Pemerintah Prinsip kelima dalam sistem politik Islam ialah hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya.

4 Prinsip-prinsip pemerintahan Islam. 15 . Musyawarah Ke’adilan Kebebasan Persamaan Hak Menghisab Pihak Pemerintah Rajah 1.dalam pengertian yang luas juga bererti hak untuk mengawasi dan menghisab tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah.

Ideologi tersebut bertujuan untuk membentuk semula masyarakat dunia sepertimana yang dibayangkan oleh penaja.5 Ciri-ciri pemerintahan Totalitarian Keunggulan ideologi Pemerintahan totalitarian mengutamakan dan menyanjung ideologi-ideologi kepentingan negara atau pemerintahan sendiri sebagai unsur yang bakal melitupi keseluruhan dunia.1 Pemerintahan Barat Keunggulan Ideologi Matlamat unggul Penyertaan yang dipaksa dalam politik Keadaan tidak tetap Tindakan kekerasan Tekanan keatas pertubuhanpertubuhan swasta Rajah 1. 16 . Ideologi ini melibatkan kaedah politik tertentu atau inginkan kemegahan satu-satu bangsa tertentu atau mengajurkan penyatuan golongan tertindas seperti proteriat.0 CIRI-CIRI PEMERINTAHAN 6.6.

Kejadian.pertubuhan swasta Semua pertubuhan dan kumpulan yang tidak selaras dengan tujuan rejim diharamkan atau disekat. Keadaan ini memadai untuk memaksa pengundi keluar beramai.ramai untuk membuang undi serta mengambil bahagian dalam semua proses politik yang ditetapkan. Tekanan terhadap pertubuhan. Tambahan pula. mereka tidak berhasil kerana disekat kuat oleh pemerintah. penyertaan dalam proses pilihan raya hanya antara 40.olah mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap negara. namun di negara. Ini jelas sekali semaa melakukan pilihan raya.80%. Tindakan kekerasan Sistem ini sering menggunakan jentera.Penyertaan yang dipaksa dalam lapangan politik Ia dilakukan melalui organisasi.jentera pemerintahannya untuk menyekat kumpulan atau puak.puak yang bertentangan dengan kerajaan. Bilangan orang yang terlibat dalam proses pengundian adalah 100%. Sebaliknya di bawah sistem demokrasi liberal.organisasi yang dianjurkan oleh pemerintah adalah nyata di bawah sistem totalitarian. Nyata sekali di bawah di bawah sistem totalitarian.negara totalitarian ini dijalankan secara menyeluruh dan ketat dalam semua keadaan tanpa mengira tentang keperluannya. China Nazi Jerman kesemuanya menunjukkan kegiatan pembangkang yang kuat namun. Sesiapa saja yang enggan mengundi lazimnya dikenakan tindakan seolah. Walaupun ini sering dikenakan hampir di semua negara tanpa mengira ideologi. pengundian dan penyertaan dalam proses politik diwajibkan. tindakan kekerasan ini diamalkan secara 17 .kejadian penentangan di Russia.

negara totalitarian. sama ada dalam masa aman atau peperangan. Ini merupakan satu ciri yang biasa terdapat dalam negara totalitarian. Dalam demokrasi perpelembagaan.undang negara dan ini dilakuakan sewenang. bertindak sebagai penggubal undang.meluas.dasar pemerintahan yang sering berubah. Ini membuatkan rakyat taat. 18 .ubah. kekerasan jarang digunakan. pemerintah Jerman. Keadaan ini menimbulkan perasaan takut kepada pemerintah. dan oleh yang demikianhaluan dasar tidak dapat dipastikan. Tambahan pula. Adolf Hitler. tidak tersapat peraturan tertentu yang membolehkan individu serta rakyat menjalankan kegiatannya. sifat kekerasan yang diamalkan dengan menggunakan tentera dan polis adalah wajar. Nyata sekali tiada seorang pun yang sanggup diperangkap oelh pemerintah. Hanya waktu tertentu sahaja kekerasan digunakan itupun sebagai satu langkah menjaminkan keselamatan dan kepentngan negara. Beliau juga menukaran corak pemerintahannya secara mengejut dan kerap kali menukar pemimpin pentadbiran dan angkatan tenteranya. dan oleh sebab itu dasar. Bagi seseorang pemimpin di negara.wenangnya. Tiada seorang pun yang dapat meramal masa depan sesebuah institusi atau seseorang pemimpin proletariat tertentu. Keadaan tidak tetap Terdapat dasar. Dalam keadaan sedemikian.dasar yang dijalankan mempunyai kepincangan. mereka tidak boleh menarik diri dari sebarang penyertaan dalam proses politik kerana ia akan membuktikan bahawa mereka menentang dasar pemerintah.

Matlamat tunggal Mengejar sesuatu matlamat secara mutlak dan kejam juga merupakan satu ciri tersendiri bagi corak pemerintahan ini. di negara. Ia berbeza dari corak pemerintahan yang lain yang mana ia mempunyai matlamat yang banyak dan pelbagai rupa yang diamalkan sebagai dasar pemerintah. kediktatoran golongan proletariat atau penguasaan satu. matlamat yang nyata seperti satu bangsa pembangunan perindustrian serta-merta. 19 .negara totalitarian. Semua matlamat yang dianggap tidak penting diabaikan. Sebaliknya.satu bangsa terhadap bangsa lain tentu saja diamalkan secara menyeluruh. Sikap kelekaan terhadap tujuan menjadi kebiasaan dan jarang tindakan tegas diambil terhadap kumpulan yang bertentangan.

Ia merupakan satu perancangan yang teliti sebelum pelaksanaan sesuatu ketetapan dari pihak pemerintah.2 Pemerintahan Islam Antara ciri yang perlu ada dalam sistem pemerintahan Islam ialah:Keadilan. Syura (Permesyuaratan). maka sebenarnya dia telah lari daripada landasan sebenar sistem pemerintahan Islam. Dan bila arahan yang dikeluarkan bercanggah dengan Islam. 20 .a. Kepatuhan. tetapi diikatkan dengan syarat “tiada ketaatan dalam perkara yang bercanggah dengan Syariat Islam”.w. Ia bererti bahawa kaum muslimin (pemerintah dan rakyat) hendaklah saling berbincang mencari keputusan dan pendapat yang terbaik dalam perkara yang tiada nas. Jika pemerintah melakukan kezaliman. Memandangkan tujuan uatama sistem pemerintahan Islam ialah menegakkan keadilan. Perintah syura ini terdapat dalam al-Qur‟an dan juga praktikal amali Rasulullah s. Ini bererti warganegara Negara Islam hendaklah patuh kepada Negara (pemerintah) dan menyahut serta melaksanakan perintah dan tuntutan Negara. bahkan wajib menasihati pemerintah. dan rakyat berhak menegurnya. Dan keputusan yang dibuat pula janganlah berlawanan dengan kehendak Syariat Islam. maka rakyat tidak perlu mentaatinya.6. maka sudah tentu ciri utama sistem ini ialah keadilan. bahkan memecatnya. Kepatuhan kepada Negara ini merupakan satu kewajiban.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->