SEJARAH PERKEMBANGAN NEGARA

DASAR-DASAR NEGARA

CABARAN-CABARAN DIHADAPI

WAWASAN NEGARA

SEJARAH PERKEMBANGAN NEGARA

Penubuhan Perseketuan Tanah Melayu 1948 yang menggabungkan semua negeri Melayu dalam pentadbiran pusat. Kuasa Barat mengubah konsep kerajaan dan masyarakat Melayu tradisional. Malaysia dibentuk hasil penggabungan Singapura. Sabah dan Sarawak .Pembinaan negara bangsa bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pengenalan gagasan Malayan Union untuk membina negara.

BEBERAPA PERISTIWA PENTING YANG MENJADI CATATAN HITAM DALAM SEJARAH NEGARA !!! .

Pendudukan Jepun 19411945 Darurat 1948-1960 Peristiwa 13 Mei 1969 .

Penyerangan ke atas Tanah Melayu dilakukan pada 8 Disember 1941 di Kelantan dan menjelang 15 febuari 1942. Dasar pemerintahan dan pentadbiran Jepun di Tanah Melayu banyak meninggalkan kesan negatif kepada masyarakat Tanah Melayu . Beberapa dasar pemerintahan negara di ubah kepada sistem pemerintahan Jepun. pentadbiran British di Tanah Melayu dan Singapura telah menyerah diri.PENDUDUKAN JEPUN 1941-1945 Sistem pemerintahan dikuasai Kemelesetan ekonomi Perpecahan antara kaum.

Cina dan India. DARURAT 19481960 Ketegangan hubungan antara kaum meliputi Melayu. Pengeluaran hasil Tanah Melayu dan urusan perdagangan terjejas. . Darurat telah diisytiharkan pada 7-7-1948.Persengkatan antara Parti Komunis Malaya (PKM) dengan kerajaan British di Tanah Melayu.

PERISTIWA 13 Mei 1969 Kesan peninggalan penjajah Inggeris juga boleh dilihat sebagai punca kepada peristiwa tersebut. yang telah menggugat kemamanan dan kestabilan politik di negara ini. .13 Mei yang merupakan catatan hitam dalam sejarah negara. Dari sudut ekonomi peristiwa 13 Mei. banyak meninggalkan kesan yang negatif terrhadap masyarakat Melayu khasnya dan golongan bumiputera amnya. Kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu merupakan salah satu faktor yang turut menyumbang kepada peristiwa 13 Mei . Pengenalan ekonomi mengikut ras umpamanya adalah bukti yang jelas kepada persoalan ini. Amalan diskriminasi oleh Inggeris contohnya telah banyak merenggangkan lagi hubungan antara kaum di Tanah Melayu.

yang telah menggugat kemamanan dan kestabilan politik di negara ini. Pada keesokan harinya Majlis Gerakan Negara atau ringkas `MAGERAN’ telah ditubuhkan untuk bertindak sebagai badan pemerintah. juga telah menyedarkan semua pihak betapa jurang perbezaan tersebut adalah merupakan masalah asas masyarakat Malaysia. Kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu merupakan salah satu faktor yang turut menyumbang kepada peristiwa 13 Mei . Tindakan segera telah diambil oleh kerajaan dengan perisytiharan darurat di seluruh negara oleh Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong. . Peristiwa hitam tersebut merupakan satu rahmat yang tersembunyi kerana ia merupakan titik perubahan corak dan falsafah sosio-politik dan ekonomi negara.13 Mei yang merupakan catatan hitam dalam sejarah negara.

Layanan berat sebelah oleh tentera Jepun Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Puncapunca Berlakunya 13 Mei 1969 Latar belakang pendidikan yang berbeza Perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang melayu Pertelingkahan parti politik .

DASAR-DASAR NEGARA .

DEFINISI DASAR NEGARA Garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang. .

Matlamat keselamatan negara. . Perpaduan dan kestabilan negara. TUJUAN DASAR NEGARA Sentiasa berusaha mempertahankan negara daripada anasiranasir luar Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat.

ISU –ISU YANG MELIBATKAN ASPEK . MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.ISU –ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG DAN DASAR YANG UTAMA UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.

tekstil dan beberapa jenis industri gantian import). Masalah pengeluaran yang menurun dan kekurangan tenaga buruh.(Tertumpu kepada industri elektronik. Kadar produktiviti yang secara relatifnya masih rendah. Perbezaan pendapatan dan status sosio-ekonomi rakyat antara kaum.ISU EKONOMI Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi negara. . Asas sektor pembuatan/perkilangan yang sempit. wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar.

ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN Keperluan pembentukan budaya kerja dan sikap yang positif untuk pembangunan. . Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan walaupun menurun dari segi peratusnya. Saiz sektor awam yang masih besar beban perbelanjaan yang tinggi. Penyalahgunaan dasar dan pengedaran dadah antarabangsa.Polarisasi kaum.

Pergeseran politik kuasa-kuasa besar di rantau ini. ISU ANTARABANGSA Kecenderungan kuasa besar untuk menguasai dan menentukan arus politik dan sistem ekonomi antabangsa dan lain-lain. Pendatang tanpa izin. Masalah politik di rantau Asia. .

Menyusun semula masyarakat untuk akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. . mengadakan perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira kaum. Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam konteks perkembangan ekonomi negara yang berterusan.DASAR EKONOMI BARU ( 1971 ) Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969. (1979-1990) Membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan. Ia merupakan Rancangan Pembangunan Ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun.

“SUNGGUHPUN TEMPOH DEB TAMAT PADA TAHUN 1990. USAHA MENCAPAI MATLAMATNYA AKAN DITERUSKAN DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MALAYSIA KEDUA 1991-2020”. MENGIKUT YAB PERDANA MENTERI. .

Menggantikan Dasar Ekonomi Baru (1971-1990). Tun Dr. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL Objektif utama: Melahirkan perpaduan di kalangan masyarakat. mewujudkan kestabilan kalangan masyarakat. Dilancarkan pada 17 Jun 1991 oleh bekas Perdana Menteri. . pembangunan ekonomi yang seimbang dan berterusan. Perdana Menteri. mewujudkan kestabilan sosial dan politik.

Integrasi Kaum Alam Sekitar Keseimbangan Pembangunan STRATEGI PERLAKSANAAN Pendidikan Sains Dan Teknologi Keseimbangan Sosio-ekonomi Tenaga Mahir .

Secara khususnya. DWN merupakan gabungan semua usaha pembangunan yang lepas dengan tujuan mewujudkan Bangsa Malaysia yang bersatu padu. . progresif dan makmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan ikatan perkongsian yang saksama.DASAR WAWASAN NEGARA DWN juga berpandu kepada cabaran strategik Wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju kepada Malaysia untuk menjadi negara maju sepenuhnya menjelang 2020.

produktif dan berpengetahuan Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan sebagai satu langkah strategik. menyemarakkan semangat patriotik. Mempertingkatkan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi . Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan. Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan untuk meneguhkan pertumbuhan jangka panjang Mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang Membasmi kemiskinan 7 TERAS DASAR WAWASAN NEGARA cekap.

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA Menjadikan sektor perkilangan sbg pertumbuhan perindustrian negara & ekonomi keseluruhannya Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara. . Meninggikan tahap penyelidikan & pembangunan (R&D) teknologi tempatan sbg asas bg Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian.

KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN ??? Kemelesetan ekonomi era 80-an Peluang pekerjaan & tenaga mahir Kelemahan perindustrian sektor Pertumbuhan ekonomi seimbang Menyahut cabaran DEB Pertumbuhan industri kecil & sederhana .

Ke arah modenisasi Rantaian huluan & hiliran industri Penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan Pertumbuhan bandar-bandar baru Persaingan antarabangsa Ke arah negara maju .

.

Disemak semula pada thn 1960 yg menghasilkan Laporan Rahman Talib & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran. 1961. . DASAR PENDIDIKAN Dilaksanakan utk mengganti sistem pendidikan penjajah. 1957.Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 & dimaktubkan dlm Ordinan Pelajaran.

seimbang & bersepadu STRATEGI PELAKSANAAN Mengadakan kurikulum yg sama & berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan Mewujudkan sistem peperiksaan yg sama bagi semua .Menjadikan bahasa kebangsaan sbg bahasa pengantar yg utama Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dgn menyediakan pendidikan yg menyeluruh.

Memerlukan perancangan yg teliti & rapi supaya dapat melahirkan cara hidup yg bersifat kesatuan. .DASAR KEBUDAYAAN Meliputi cara hidup manusia secara keseluruhan.

mendokong & menggerak kebudayaan seluas-luasnya sbg jentera pembangunan yg berkesan Meninggikan taraf & mutu kesenian Memenuhi keperluan sosiobudaya .Pemulihan. pendidikan. kenegaraan & nasionalisme Malaysia STRATEGI PERLAKSANAAN Meningkat & mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing & melatih peminat. pengembangan & perhubungan budaya Mewujudkan komunikasi yg berkesan ke arah kesedaran kebangsaan. pemeliharaan & pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan. pembangunan.

Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilainilai murni dan peningkatan keupayaan insan. ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap . DASAR SOSIAL NEGARA Bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial.

HALANGAN DAN CABARA N PERLAKSANAAN DASAR-DASAR NEGARA SIKAP 1. 5. . 4. penyelidikan & pembangunan yang tidak kemas kini. 6. sains & teknologi. 2. 3. 7. Kurang cekap Cepat puas hati Tidak dedikasi Kurang inovasi Tidak jujur Tidak ikhlas Tidak bersemangat ILMU PENGETAHUAN Ilmu pengetahuan moden.

.TAFSIRAN AGAMA Kefahaman & tafsiran agama yg singkat & sempit yg menolak pembangunan menyebabkan dasar-dasar kerajaan kurang mendapat sambutan rakyat. ANCAMAN DALAM DAN LUAR NEGARA Tomahan drpd kumpulan pendesak dlm negeri & luar negara yg menyebabkan rakyat ragu-ragu.

.

Rukun Negara bertujuan untuk membentuk keperibadian rakyat negara ini sebagai bangsa Malaysia yang bersatu padu. Terdapat lima prinsip ideologi yang menjadi tonggak perpaduan antara rakyat supaya dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera selama-lamanya .Rukun Negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia yang diperkenalkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970.

.

.

Kemajuan yang dicita-citakan ialah kemajuan yang sempurna yang tidak semata-mata diukur dari segi pencapaian lahiriah atau fizikal semata-mata malah ia akan meliputi pewujudan satu masyarakat yang sempurna dengan nilai moral dan etika yang tinggi dan boleh dicontohi oleh negara-negara lain.Wawasan 2020 bertujuan mewujudkan negara bermatlamat iaitu Malaysia akan menjadi negara maju dengan caranya tersendiri tanpa terikut kepada cara dan corak negara maju yang ada sekarang. .

Mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai Matlamat yang serupa dan dikongsi bersama Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas. Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika . tenteram dan maju. 9 CABARAN WAWASAN 2020 Mewujud dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang.

Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing.dinamik. Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi.Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur. . Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi antara satu sama lain. mempunyai daya perubahan tinggi. Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. giat dan kental.

.

dan seumpamanya agar sebarang konflik perkauman dapat dielakkan serta pencapaian dapat dipertingkatkan. Asas-asas yang ada dalam konsep 1Malaysia ini adalah untuk mencapai teras perpaduan antara kaum di Malaysia supaya cita-cita negara untuk mencapai Wawasan 2020 sebagai negara yang berstatus maju tercapai dengan jayanya. Dasar Sosial Negara. Dasar Pembangunan Nasional. .Konsep 1Malaysia merupakan suatu konsep yang baru dilancarkan di Malaysia pada tahun 2009 yang lalu. Rukun Negara. Ia merupakan lanjutan daripada usaha kerajaan seperti pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru.

.

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG TERANCANG DAN MASYARAKAT MALAYSIA BERSATU PADU DAN BEKERJASAMA . .SESUNGGUHNYA CATATAN HITAM SEJARAH NEGARA HARUSLAH DIJADIKAN PENGAJARAN DAN CABARAN DEMI MENCAPAI NEGARA MAYLAYSIA YANG MEMPUNYAI SISTEM PEMERINTAHAN YANG SISTEMATIK DAN BERWAWASAN.

.

com/doc/41264420/Kesan-darurat diakses pada 24 Jun 2011. Shah Alam. (2000).scribd. http://www. Bhd. Bhd.scribd..nilai.com/doc/3535182/DASARDASAR-KERAJAAN diakses pada 25 Jun 2011. http://www. Mohd. (2005). Selangor.php?. International Law Book Services. Kuala Lumpur.com/doc/21053042/KESAN-PENDUDUKAN-JEPUN-DI-MALAYSIA diakses pada 24 Jun 2011. Ruslan Zainuddin & Zaini Othman. (2003). Maziza Sdn Bhd.gov.scribd. www. Mahadee Ismail. Fuziah Shaffie & Ruslan Zainuddin. Malaysia Kita.. United Print Process Sdn. http://www... . Kenegaraan Malaysia.my/index.1-malaysia diakses pada 27 Jun 2011. Sejarah Malaysia. Wawasan 2020 Malaysia.kpkk.RUJUKAN Ahmad Sarji. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. (1991). Kuala Lumpur. Oxford Fajar Sdn Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful