DRAF

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

BAHAN SUMBER PENINGKATAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Panduan Penggunaan Soalan Trends In International Mathematics And Science Study (TIMSS) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

SAINS

KE ARAH MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

KANDUNGAN
PENGENALAN  Apakah TIMSS ?  Mengapa TIMSS ?  Mengapa Panduan ini?  Bagaimana menggunakan Panduan ini ?  Bilakah bahan ini boleh digunakan ? PENYUMBANG ii

vii

TUGASAN BERDASARKAN SOALAN TIMSS DENGAN PANDUAN PELAKSANAAN: Tugasan 1 Tugasan 2 Tugasan 3 Tugasan 4 Tugasan 5 Tugasan 6 Tugasan 7 Tugasan 8 Tugasan 9 Manusia dan Kepelbagaian Kehidupan Manusia dan Kepelbagaian Kehidupan Bahan dalam Alam Semula jadi Bahan dalam Alam Semula jadi Bahan dalam Alam Semula jadi Pengurusan dan Kemandirian Hidup Daya dan Pergerakan Daya dan Pergerakan Teknologi dan Kemajuan Industri dalam Masyarakat Tugasan 10 : Pengetahuan Bahan dalam Alam Semula jadi Tugasan 11 : Pengetahuan Lain-lain Tugasan 12 : Aplikasi Manusia dan Kepelbagaian Kehidupan : : : : : : : : : Pengetahuan Menaakul Pengetahuan Menaakul Aplikasi Aplikasi Menaakul Aplikasi Aplikasi 2007 2003 1995 2007 2007 2007 2003 2007 2007 2003 2007 2003 1 7 15 19 25 31 37 43 49 59 65 71

LAMPIRAN I : Surat kepada semua Pengarah Pelajaran Negeri Usaha Meningkatkan Pencapaian TIMSS dan PISA Dalam Kalangan Murid

77

ii

TIMSS telah dibangunkan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) untuk membolehkan negara-negara yang mengambil bahagian. TIMSS pertama kali dilaksanakan pada tahun 1995 dan berterusan setiap 4 tahun. Pencapaian Malaysia dalam TIMSS tahun 1999 hingga 2011 bagi sains dan matematik Gred 8 (Tingkatan 2) ditunjukkan dalam Rajah 1 di bawah. Skor Malaysia Skor Purata TIMSS Skor Purata Antarabangsa Sains Matematik Rajah 1: Pencapaian Malaysia dalam TIMSS Sumber : Technical Report TIMSS 2007 dan Keputusan TIMSS 2011 iii .PENGENALAN Apakah TIMSS? Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) merupakan pentaksiran antarabangsa terhadap pengetahuan dan kemahiran sains dan matematik murid Gred 4 dan Gred 8 di seluruh dunia. Malaysia mula mengambil bahagian dalam TIMSS melalui penyertaan murid gred 8 (Tingkatan Dua) pada tahun 1999 dan masih meneruskannya sehingga kini. Mengapa TIMSS? Penglibatan Malaysia dalam TIMSS bertujuan mendapat maklum balas berkaitan pendidikan sains dan matematik kebangsaan bagi meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan sains dan matematik. Pencapaian murid dalam TIMSS merupakan salah satu indikator keberkesanan pendidikan sains dan matematik negara kita berbanding dengan negara lain. membandingkan pencapaian sains dan matematik murid antara negara seluruh dunia.

Pencapaian negara dalam TIMSS dan PISA (Programme for International Student Assessment) mempengaruhi kedudukan negara dalam “ranking” antarabangsa yang sering digunakan sebagai satu indikator kualiti sistem pendidikan. Bagaimana Menggunakan Bahan Yang Disediakan? Panduan ini mengandungi 12 tugasan berdasarkan soalan Released Items TIMSS. Menyedari kepentingan pencapaian dalam TIMSS dan PISA. Setiap tugasan mempunyai Panduan Guru dan Lembaran Kerja Murid.Secara keseluruhannya pencapaian Malaysia dalam TIMSS amat membimbangkan. Soalan sains dalam TIMSS mengandungi lebih kurang 60% soalan jenis aplikasi dan penaakulan yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Walaupun skor Malaysia bagi sains meningkat pada tahun 2003 tetapi terus menurun sehingga 2011. Manakala pencapaian matematik dalam TIMSS semakin merosot. maka salah satu petunjuk prestasi utama dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 adalah untuk memastikan Malaysia mencapai sekurang-kurangnya skor purata TIMSS menjelang tahun 2015 dan pada satu pertiga teratas menjelang tahun 2025. Panduan Guru mengandungi Soalan Tugasan dan Panduan Pelaksanaan Soalan Tugasan yang menggariskan empat langkah generik yang mudah iaitu. Analisis pencapaian sains dalam TIMSS menunjukkan bahawa murid sekolah di Malaysia lemah dalam menjawab soalan yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi. Panduan Guru merupakan bahan yang disediakan untuk digunakan oleh guru dalam membimbing murid menyelesaikan tugasan. Panduan ini dibina dengan harapan ia dapat membantu guru meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid dengan menggunakan soalan Released Items TIMSS. membimbing murid: iv . Mengapa Panduan Ini? Malaysia telah menunjukkan prestasi yang kurang cemerlang sepanjang penyertaan dalam TIMSS sejak 1999. Keadaan ini telah memberikan satu wakeup call untuk mempertingkatkan pencapaian murid Malaysia dalam pendidikan sains dan matematik. Skor Malaysia berada di bawah skor purata TIMSS selepas tahun 2003.

Soalan yang ditanya seperti cadangan dalam Panduan Guru adalah dalam bentuk inkuiri. maka guru perlu membimbing murid berfikir dengan cara mengemukakan soalan-soalan yang merangsang pemikiran mereka. memberi respon dan pendapat agar murid tidak merasa malu. Berikut adalah beberapa panduan dalam melaksanakan teknik menyoal yang berkesan: 1. Elakkan memberi soalan susah atau kompleks terlalu awal 5. Adalah penting untuk guru merujuk ruangan ini semasa membimbing murid berfikir dan menyelesaikan tugasan tersebut. iv. Elakkan mengemukakan soalan tertutup atau mengingat semula. menjurus kepada kehendak soalan dan tidak mendesak. Soalan-soalan ini perlulah bersifat mesra murid. iii. Murid harus diingatkan dan dibimbing untuk mengenal pasti kehendak soalan dan fakta yang terdapat dalam soalan terlebih dahulu. guru digalakkan untuk menggunakan skema ini sebagai panduan utama. Skema jawapan TIMSS juga dibekalkan dalam Panduan Guru dan disediakan dalam ruangan Selesaikan Masalah. Perbanyakan soalan terbuka atau mencapah 6. Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran Selesaikan masalah Terdapat cadangan dan contoh bagi setiap generik tersebut. Elakkan memanggil nama murid sebaik sahaja soalan dikemukakan. Beri peluang murid membentuk pemikiran yang luas serta dapat menjawab dengan jelas dan yakin. Sediakan suasana yang selesa untuk murid bertanya. Elakkan terlalu berorientasikan jawapan yang betul. galakan atau respon positif kepada murid dengan frasa seperti “mengapa anda berkata begitu” atau “bagaimana anda tahu” 8. Elakkan bertanya banyak soalan dalam satu masa 2. takut atau tergugat untuk memberi respon 7. Berikan pujian. Skema jawapan yang diberikan adalah daripada IEA. Murid juga digalakkan menanya diri sendiri soalan sedemikian. Elakkan menjawab soalan yang guru sendiri kemukakan 3. Berikan masa menunggu yang sesuai bagi memberi peluang murid berfikir sebelum mereka boleh memberi respon 4. Guru perlu merangsang pemikiran murid dengan banyak menyoal. ii.i. v . Jika murid tidak dapat memahami soalan.

ii) selepas tamat sesuatu tajuk.Lembaran Kerja Murid juga disediakan untuk memudahkan guru memberi tugasan tersebut kepada murid semasa pengajaran dan pembelajaran (PdP). Guru digalakkan membimbing dan membantu murid dengan merangsang pemikiran murid melalui soalan-soalan seperti yang dicadangkan dalam Panduan Guru. Bahan ini boleh digunakan dalam mana-mana situasi berikut : i) semasa pengajaran dan pembelajaran. Ini membantu mereka membiasakan diri dengan bentuk soalan TIMSS dan berfikir dengan lebih mendalam sebelum menyelesaikan tugasan yang diberikan. iii) sebagai aktiviti pengukuhan dan pengayaan. murid perlu diberi peluang dan masa untuk cuba menyelesaikannya sendiri. iv) sebagai rangsangan untuk menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi. Semasa berhadapan dengan sebarang tugasan. v) pada bila-bila masa yang bersesuaian seperti aktiviti kokurikulum atau vi) pembelajaran akses kendiri vi . Bilakah Bahan Ini Perlu Digunakan? Bahan ini hendaklah digunakan seperti yang termaktub dalam surat siaran KP(BPK)800-1(63) bertarikh 3 April 2013 (sila rujuk Lampiran 1).

Slim River Lee Yuet Lai SMK Sulaiman. Azian T. Ng Soo Boon Editor Lanita bt. Nordin Penulis Lanita bt. Omar Nor’aidah bt. Yusof Marzita bt. Seremban Hafiz Zaki bin Hamdan SMK Raja Muda. Shah Alam Morgan a/l Vadiveloo SMK St. Mohd Yamin SMK Bukit Saujana. Port Dickson Jariah bt. Omar Bahagian Pembangunan Kurikulum Anandan a/l Kaniappan Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd.S. Md. Bentong Nurul Ain Tay Abdullah SM Sains Muzaffar Shah. Yusof Bahagian Pembangunan Kurikulum Marzita bt. Khalib SMA Slim River. Ipoh Yap Poh Kyut SMK Ketari. Teluk Intan Samsiah bt. Jailani Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Radziah bt.PENYUMBANG Penasihat Dr. Abd Majid Bahagian Pembangunan Kurikulum Nor’aidah bt. Kuala Lumpur Tan Shim Yu SMK Convent Bukit Nanas. Osmira bin Mohid Bahagian Pembangunan Kurikulum Siti Suaibah S. Sahar SMK Dato’ Zulkifli Muhammad. Abdullah Penasihat Editorial Datin Dr. Basri Bahagian Pembangunan Kurikulum Zainon bt. Air Keroh Mahadiah Muda SM Sains Seri Puteri. Cheras . Melaka Herliana Yassin SMK Seri Hartamas. Paul. Bentong Sabiah Ninggal SMK Durian Tunggal. Nordin Bahagian Pembangunan Kurikulum Azmi bin Harun Bahagian Pembangunan Kurikulum Hamidah bt. Masnah binti Ali Muda Dr. Kuala Lumpur Jeyanthi Annamalai SMK Seri Bintang. Slim River Roziah bt. Md. Mohd. Kuala Lumpur vii Aizatul Adzwa bt. Said SMK Seksyen 16. Ayub SMK Raja Permaisuri Bainun.

viii .

1 Lembaran Kerja Murid: hlm. 5 1 .TUGASAN 1 _________________________________________________ TIMSS 2007 Tema: Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Domain Kognitif TIMSS: Pengetahuan _________________________________________________ Panduan Guru : hlm.

apakah yang akan berlaku kepada tumbuhan dan haiwan di kawasan itu apabila empangan dibina? Selesaikan masalah Pastikan murid menyatakan kesan tertentu ke atas hidupan liar (kesan positif atau kesan negatif) yang disebabkan oleh empangan. terima mana-mana satu yang betul. bagaimana empangan dibina? Bolehkah empangan dibina di laut? Kenapa? Apakah akan berlaku pada paras air di sungai jika empangan dibina? Pada pendapat anda. Murid harus memberi rasional ke atas jawapan mereka. Empangan itu dibina untuk tujuan pengairan dan sumber elektrik. PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 1 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Kesan pembinaan empangan ke atas hidupan liar.PANDUAN GURU SOALAN TUGASAN 1 Kerajaan bercadang membina sebuah empangan di sebuah sungai yang berhampiran dengan bandar.         Membina empangan di sebuah sungai yang berhampiran dengan bandar Empangan dibina untuk tujuan pengiran dan sumber elektrik Contoh soalan: Apakah yang anda faham tentang empangan ? Apakah kegunaan empangan? Pada pandangan anda. Write down one effect the dam could have on wildlife (animals and plants). Jawapan umum yang hanya menyatakan haiwan atau tumbuhan akan mati tanpa menyatakan kesan tertentu akan dianggap sebagai respons yang tidak betul. Jika lebih daripada satu kesan diberikan. Respons yang menyatakan tentang pengairan di ladang atau tentang tanaman untuk manfaat manusia tidak boleh diterima kerana tidak menepati kehendak soalan. 2 . Tuliskan satu kesan pembinaan empangan itu ke atas hidupan liar (haiwan dan tumbuhan). On a river near a town the government decided to build a dam for electricity and irrigation purposes. maka kesan pertama yang betul harus digunakan.

tidak dapat menikmatinya lagi. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Nota: Menyatakan pengairan berfaedah kepada manusia dianggap respons yang tidak betul kerana soalan berkehendakkan kesan terhadap tumbuhan dan haiwan (hidupan liar). dll). 3 . Respons lain yang dianggap betul. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Kesan positif pembinaan empangan ke atas hidupan liar (seperti perubahan habitat. bekalan makanan. bekalan makanan. tanpa menyatakan kesan tertentu. bekalan air. bekalan air.  Pembinaan empangan boleh memusnahkan tempat tinggal haiwan dan mereka mungkin akan pupus. dll).Respons Betul Kesan negatif pembinaan empangan ke atas hidupan liar (seperti perubahan habitat.  Tumbuhan di kawasan itu tidak akan mati kerana mempunyai sumber air yang kekal dan mencukupi. Contoh:  Tiada tempat untuk haiwan hidup.  Mungkin kekurangan bekalan air dalam empangan untuk hidupan liar. Contoh:  Tumbuhan dan haiwan akan musnah.  Empangan menyediakan tempat untuk ikan hidup.  Hidupan liar akan mati.  Haiwan yang perlukan air untuk minum atau sebagai tempat tinggal. Contoh:  Empangan boleh membekalkan lebih banyak air kepada haiwan yang hidup dalam empangan. Respons Yang Tidak Betul Tumbuhan atau haiwan akan mati atau seumpamanya. boleh diterima.

4 .Kesan yang salah yang merujuk kepada konsep yang salah tentang empangan. Contoh:  Arus elektrik akan mengalir dalam air dan membunuh ikan di sungai.  Empangan menjana keradioaktifan dan membunuh haiwan.

Empangan itu dibina untuk tujuan pengairan dan sumber elektrik.LEMBARAN MURID SOALAN TUGASAN 1 Kerajaan bercadang membina sebuah empangan di sebuah sungai yang berhampiran dengan bandar. PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 1 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan HURAIAN Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah 5 . Tuliskan satu kesan pembinaan empangan itu ke atas hidupan liar (haiwan dan tumbuhan).

Selesaikan masalah 6 .

TUGASAN22 TUGASAN _________________________________________________ TIMSS 2003 TIMSS Tema: 2003 Tema: Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Domain Kognitif TIMSS: Domain Kognitif TIMSS: Menaakul Menaakul _________________________________________________ Panduan Guru : hlm. Panduan : hlm. 6 Lembaran KerjaGuru Murid: hlm. 13 7 . 84 Lembaran Kerja Murid: hlm.

8 . Apakah yang terkandung di bahagian atas tabung uji yang berlabel X pada Rajah 2? (Tandakan satu kotak) What is contained in the top of the test tube labeled X in Figure 2? (check one box). Explain your answer. The inverted test tube was completely filled with water at the beginning of the investigation as shown in figure 1. The picture shows how a student set up some apparatus in a laboratory for an investigation.SOALAN TUGASAN 2 PANDUAN GURU Gambar rajah berikut menunjukkan susunan radas di dalam makmal untuk sebuah penyiasatan. Pada awal penyiasatan tabung uji yang diterlangkupkan dalam bikar dipenuhi dengan air seperti ditunjukkan dalam Rajah 1. After several hours. aras air dalam tabung uji di dapati menurun seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Selepas beberapa jam. Udara Air Oksigen Oxygen Karbon dioksida Carbon dioxide Vakum Vacuum Jelaskan jawapan anda. the level of water in the test tube had gone down as shown in figure 2.

apakah yang berlaku apabila tumbuhan menerima cahaya? Bolehkah anda ramalkan apa yang terhasil selepas tumbuhan menerima cahaya? 9 .        Terdapat tumbuhan akuatik dalam bikar Cahaya lampu dibekalkan Selepas beberapa jam aras air dalam Rajah 2 menurun Contoh soalan: Pada fikiran kamu apakah yang hendak dikaji dalam eksperimen ini?/ Mengapakah terdapat tumbuhan hijau di dalam radas tersebut? Bolehkah kamu fikirkan mengapakah lampu dipasang?/ Apakah peranan lampu tersebut? Pada pendapat anda.PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 2 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Nama gas di bahagian atas tabung uji dalam Rajah 2.

Selesaikan masalah Semua respon atau jawapan murid mestilah disertakan dengan rasional dan penjelasan. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Respon yang tidak betul OKSIGEN. Contoh:  Fotosintesis telah berlaku. tumbuhan menghasilkan oksigen dan glukos. Contoh:   10 Kerana haba telah menyejatkan air dan tekanan oksigen terlalu besar.  Semasa fotosintesis. tetapi tiada penerangan atau penerangan yang tidak betul. Contoh:   KARBON DIOKSIDA. dengan penerangan ringkas berkenaan pertukaran oksigen/karbon dioksida dalam tumbuhan. dengan penerangan jelas berkaitan dengan fotosintesis. Apabila tumbuhan melakukan fotosintesis. dan tumbuhan menggunakan karbon dioksida daripada air dan membebaskan oksigen. tetapi menekankan karbon dioksida dan udara. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Beri penerangan jelas tentang fotosintesis. UDARA. Tumbuhan menjalankan fotosintesis. Tumbuhan membebaskan oksigen. (Tiada penekanan ke atas fotosintesis. Respon betul OKSIGEN. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) OKSIGEN. Kerana air terdiri daripada 2 bahagian hidrogen dan 1 . atau tiada kaitan dengan proses dalam tumbuhan. ia menggunakan karbon dioksida dan membebaskan udara.) Contoh:   Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan membebaskan oksigen.

tanpa penerangan atau penerangan yang tidak betul (tidak berasaskan fotosintesis).  Apabila air menjadi panas maka ia akan tersejat ke udara. tanpa penerangan atau penerangan yang tidak betul (tidak berasaskan fotosintesis. Sebahagian hidrogen telah terpisah dari oksigen menyebabkan oksigen terbentuk di bahagian atas tabung uji.) Contoh:  Tumbuhan menyerap sebahagian air dan hanya udara yang tertinggal. 11 . VAKUM. Contoh: Tumbuhan menggunakan oksigen dalam air dan meninggalkan vakum di bahagian atas tabung uji. UDARA. KARBON DIOKSIDA. Contoh:  Haba yang terhasil daripada cahaya menyebabkan karbon dioksida di dalam air dan ia mengeluarkan gelembung gas.bahagian oksigen. tanpa penerangan atau penerangan yang tidak betul.

12 .

aras air dalam tabung uji di dapati menurun seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Pada awal penyiasatan tabung uji yang diterlangkupkan dalam bikar dipenuhi dengan air seperti ditunjukkan dalam Rajah 1. After several hours. The picture shows how a student set up some apparatus in a laboratory for an investigation. The inverted test tube was completely filled with water at the beginning of the investigation as shown in figure 1.LEMBARAN MURID SOALAN TUGASAN 2 Gambar rajah berikut menunjukkan susunan radas di dalam makmal untuk sebuah penyiasatan. Apakah yang terkandung di bahagian atas tabung uji yang berlabel X pada Rajah 2? (Tandakan satu kotak) What is contained in the top of the test tube labeled X in Figure 2? (check one box). Udara Air Oksigen Oxygen Karbon dioksida Carbon dioxide Vakum Vacuum 13 . the level of water in the test tube had gone down as shown in figure 2. Selepas beberapa jam.

Jelaskan jawapan anda. Explain your answer. PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 2 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN

Selesaikan masalah

14

TUGASAN 3
_________________________________________________

TIMSS 1995 Tema: Jirim Dalam Alam Domain Kognitif TIMSS: Pengetahuan
_________________________________________________ Panduan Guru : hlm. 16 Lembaran Kerja Murid: hlm. 17

15

PANDUAN GURU
SOALAN TUGASAN 3 Perkataan kain, benang, dan gentian boleh digunakan dalam ayat di bawah: Kain terdiri daripada benang yang diperbuat daripada gentian. Gunakan perkataan molekul, atom dan sel untuk melengkapkan ayat berikut: _______________ terdiri daripada ____________ yang terbina daripada ____________ The words cloth, thread, and fiber can be used in the following sentence: Cloth consist of threads which are made of fiber. Use the words molecules, atoms, and cells to complete the following sentence: ________________consist of_______________ which are made of ____________

PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 3 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan HURAIAN Melengkapkan ayat yang diberikan. Contoh pembinaan ayat telah diberikan, iaitu: Kain terdiri daripada benang yang diperbuat daripada gentian. ~ Murid perlu tahu bahawa perkataan pertama dalam ayat tersebut merupakan perkara asas bagi subjek yang disebutkan dalam ayat. Subjek ayat tersebut ialah gentian.     Selesaikan masalah Contoh soalan: Apa yang boleh kamu katakan tentang contoh ayat yang diberi dalam soalan ? Apa yang kamu tahu tentang molekul, atom dan sel? Pada pandangan anda, apakah hubungan molekul, atom dan sel? Adakah kamu fikir kamu boleh membina ayat yang dikehendaki menggunakan molekul, atom dan sel itu?

Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah

Respon betul Sel – Molekul – Atom Respon yang tidak betul Sel – Atom – Molekul Molekul – Atom – Sel Molekul – Sel – Atom Atom – Molekul – Sel Atom – Sel – Molekul

16

LEMBARAN MURID
SOALAN TUGASAN 3 Perkataan kain, benang, dan gentian boleh digunakan dalam ayat di bawah: Kain terdiri daripada benang yang diperbuat daripada gentian. Gunakan perkataan molekul, atom dan sel untuk melengkapkan ayat berikut: _______________ terdiri daripada ____________ yang terbina daripada ____________ The words cloth, thread, and fiber can be used in the following sentence: Cloth consist of threads which are made of fiber. Use the words molecules, atoms, and cells to complete the following sentence: ________________consist of_______________ which are made of ____________

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 3 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN

Selesaikan masalah

17

18 .

TUGASAN 4 _________________________________________________ TIMSS 2007 Tema: Jirim Dalam Alam Domain Kognitif TIMSS: Menaakul _________________________________________________ Panduan Guru : hlm. 20 Lembaran Kerja Murid: hlm. 23 19 .

0 g/ml ? Jadual di atas menunjukkan perbandingan antara air tulen dan larutan garam. Explain your answer.0 g/ml Lebih daripada 1. Apakah ketumpatan larutan garam? ( Tandakan satu kotak ) The incomplete table above compress some data for pure water and for a salt solution What is the density of the salt solution? (Check one box) 1.0 g/ml Kurang daripada 1.0 g/ml Greater than 1.PANDUAN GURU SOALAN TUGASAN 4 Suhu Temperature Air tulen Pure water Larutan garam Salt solution 250C 250C Garam terlarut Dissolved salt 0g 10 g Isi padu air Volume of water 100 ml 100 ml Ketumpatan Density 1.0 g/ml Less than 1.0 g/ml 1. 20 .0 g/ml Jelaskan jawapan anda.

Ketumpatan air tulen.      Selesaikan masalah Contoh soalan: Apa yang anda faham tentang air tulen? Apa yang anda faham tentang larutan garam? Pada pendapat anda.  Air tulen mempunyai 0 g garam dan 100 ml air. 21 . Respon betul >1. DAN disertakan dengan penerangan. Contoh:  Apabila garam ditambah ke dalam air. maka ketumpatannya akan lebih daripada 1 g/ml.1 g/ml [(100 g air + 10 g garam)/ml]. dengan penjelasan berdasarkan kepada jisim tambahan pada garam terlarut (isi padu tidak berubah).  Apabila garam terlarut bertambah.  Ketumpatan ialah 1. Tandakan dalam kotak.0 g/ml. ketumpatannya akan bertambah kerana terdapat pertambahan jisim yang menyebabkan pertambahan zarah per unit. Isi padu bagi air tulen dan larutan garam. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) >1.0 g/ml”. Contoh:  Ketumpatan sentiasa meningkat apabila garam ditambah. bagaimana kita boleh tentukan ketumpatan sesuatu bahan? Apakah kesan bahan larut terhadap ketumpatan larutan? Bolehkah kamu anggarkan ketumpatan larutan jika bahan larut berkurang/bertambah? Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah Respon / Jawapan yang betul ialah pilihan (tanda) pada “lebih daripada 1. ia akan larut dan meningkatkan g/ml. Suhu bagi air tulen dan larutan garam.PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 4 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan HURAIAN Anggarkan ketumpatan yang betul. Jika larutan garam mempunyai 10 g lebih garam berbanding air tulen.  Air akan menjadi lebih berat apabila ditambah garam. Jisim garam terlarut.0 g/ml dengan penerangan ringkas. Beri penjelasan ke atas pilihan tersebut.  Larutan yang tidak tulen mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi.  Lebih banyak garam telah dilarutkan.

1 g/ml (10 g garam/100 ml). >1 g/ml dengan atau tanpa penerangan.  Garam lebih cepat larut jika dipanaskan dan tiada apa yang tinggal selepas itu.  Larutan garam sama dengan air tulen.5 g/ml  Air panas perlu ditambah untuk melarutkan garam. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Respon yang tidak betul >1 g/ml tanpa penerangan atau penerangan yang tidak betul. Contoh:  v/25 x 100/10 = 20. Air tulen tidak mengandungi garam di dalamnya.Kerana ia adalah air garam.  22 . >1 g/ml dengan atau tanpa penerangan.  Ketumpatan ialah 0. Contoh:  Garam itu terlarut dan tiada apa berlaku. Contoh:  Garam hilang apabila dilarutkan.

LEMBARAN MURID SOALAN TUGASAN 4 Suhu Temperature Air tulen Pure water Larutan garam Salt solution 250C 250C Garam terlarut Dissolved salt 0g 10 g Isi padu air Volume of water 100 ml 100 ml Ketumpatan Density 1. Explain your answer.0 g/ml Jelaskan jawapan anda.0 g/ml Greater than 1. 23 .0 g/ml Lebih daripada 1.0 g/ml 2. Apakah ketumpatan larutan garam? ( Tandakan satu kotak ) The incomplete table above compress some data for pure water and for a salt solution What is the density of the salt solution? (Check one box) 2.0 g/ml Kurang daripada 1.0 g/ml ? Jadual di atas menunjukkan perbandingan antara air tulen dan larutan garam.0 g/ml Less than 1.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 4 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Selesaikan masalah 24 .

TUGASAN 5 _________________________________________________ TIMSS 2007 Tema: Jirim Dalam Alam Domain Kognitif TIMSS: Aplikasi _________________________________________________ Panduan Guru : hlm. 26 Lembaran Kerja Murid: hlm. 27 25 .

26 . Kertas litmus biru didapati tidak berubah warna.PANDUAN GURU SOALAN TUGASAN 5 Tom mengambil susu di dalam gelas dengan kertas litmus biru. Tom took a glass of milk and tested it with blue litmus paper. Tom tested the same milk with blue litmus paper again. After two days. Explain you answer. and the blue litmus paper turned pink. Tom menguji susu yang sama dengan kertas litmus biru sekali lagi dan kertas litmus bertukar menjadi warna merah jambu. Selepas dua hari. The litmus paper stayed blue. Apakah jenis perubahan yang telah berlaku di dalam susu? (Tandakan satu kotak) What kind of change took place in the milk? (Check one box) Perubahan kimia Chemical change Perubahan fizikal Physical change Jelaskan Jawapan anda.

Selepas dua hari. kertas litmus biru berubah warna. menyebabkan warna kertas litmus berubah kepada merah. dan warna kertas litmus berubah kepada merah jambu. Pada pendapat kamu. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Perubahan kimia dan menerangkan terdapat bahan baharu yang terbentuk (tindak balas kimia berlaku) ATAU menyatakan penguraian atau penapaian. Tom menguji susu yang sama dengan kertas litmus biru. mengapa terjadi demikian.  Bakteria di dalam susu telah menukarkan gula kepada asid. Tandakan dalam kotak. Respon betul Perubahan kimia dan menerangkan bahawa susu telah menjadi asid.  Susu menjadi masam dan tidak boleh diminun.  Susu telah berubah menjadi asid.  Susu telah berubah dari keadaan asal menjadi berasid. Perubahan kimia berlaku kerana bahan baharu terbentuk (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Selesaikan masalah Perubahan kimia dan menerangkan terdapatnya pertumbuhan bakteria di dalam susu (dan susu menjadi basi).  Apa terjadi kepada susu selepas dua hari?  Apa hubungan kejadian itu dengan perubahan warna kertas litmus? Respon yang memilih perubahan fizikal tetapi memberi penerangan tentang perubahan kimia dianggap sebagai respon yang tidak betul.PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 5 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Tentukan jenis perubahan kepada susu. Beri penjelasan ke atas pilihan tersebut. Ini menunjukkan tindak balas kimia telah berlaku dan menyebabkan perubahan. Contoh soalan:  Mengapakah kertas litmus biru digunakan dalam ujian ini?  Mengapa kertas litmus berwarna biru pada hari pertama?  Selepas dua hari. 27 . Contoh:  Susu mula terurai – ini ialah perubahan kimia. Contoh:  Keasidan berubah.

itu ialah perubahan kimia.    (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Respon yang tidak betul Perubahan kimia. bakteria telah memasuki susu. Contoh:   Selepas dua hari. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Perubahan kimia dengan penerangan merujuk kepada perbezaan antara perubahan fizikal dan perubahan kimia. Oleh itu terdapat perubahan warna dan rasa.Contoh:   Susu menjadi masam kerana bakteria. menyebabkan bahan kimia dalam susu telah berubah. dengan penerangan yang tidak betul atau tiada penerangan. maka ia adalah perubahan kimia. Contoh:  Susu itu telah lama. Contoh:  Perubahan kimia ialah perubahan yang tidak boleh berbalik manakala perubahan fizikal merupakan perubahan boleh berbalik. 28 . menyebabkan susu basi. Perubahan fizikal. Susu tidak boleh kembali kepada keadaan asal. Perubahan fizikal berlaku kerana perubahan itu tidak berbalik. dengan atau tanpa penerangan. Susu telah basi. Susu telah mula basi. Kerana terdapat bakteria di dalam susu.

29 . After two days. Tom menguji susu yang sama dengan kertas litmus biru sekali lagi dan kertas litmus bertukar menjadi warna merah jambu. Selepas dua hari. Tom tested the same milk with blue litmus paper again.LEMBARAN MURID SOALAN TUGASAN 5 Tom mengambil susu di dalam gelas dengan kertas litmus biru. Explain you answer. and the blue litmus paper turned pink. Apakah jenis perubahan yang telah berlaku di dalam susu? (Tandakan satu kotak) What kind of change took place in the milk? (Check one box) Perubahan kimia Chemical change Perubahan fizikal Physical change Jelaskan Jawapan anda. The litmus paper stayed blue. Tom took a glass of milk and tested it with blue litmus paper. Kertas litmus biru didapati tidak berubah warna.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 5 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Selesaikan masalah 30 .

TUGASAN 6 TIMSS 2007 Tema: Pengurusan dan Kesinambungan Hidup Domain Kognitif TIMSS: Aplikasi _________________________________________________ Panduan Guru : hlm. 32 Lembaran Kerja Murid: hlm. 35 31 .

neutral atau positif ke atas alam sekitar (tumbuh-tumbuhan. Respon Betul Kesan negatif kepada alam sekitar. apakah hubungan pokok dengan alam sekitar?   Kredit akan diberikan ke atas respon yang memberikan kesan jangka masa panjang yang negative. air. haiwan. The people living in the area decide to cut down the trees for wood. kredit hanya diberikan kepada kesan pertama yang betul sahaja walaupun kesan lain yang betul dinyatakan. (Contoh: kehilangan habitat tumbu-tumbuhan. PANDUAN PELAKSANAAN SOALAN TUGASAN 6 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah Selesaikan masalah HURAIAN Kesan penebangan pokok di kawasan luar bandar terhadap persekitaran. Contoh soalan: Pada pendapat kamu. In rural area. Give one possible long-term effect of their decision on the environment.PANDUAN GURU SOALAN TUGASAN 6 Terdapat banyak pokok di kawasan pedalaman. perubahan atmosfera. kawasan menjadi tandus. apakah kebaikan menanam pokokpokok? Pada pendapat kamu. Contoh:  Kebanyakan haiwan akan kehilangan tempat tinggal dan mati 32 . there are many trees. hakisan tanah. perubahan taburan hujan dan lain-lain. Berikan satu kesan jangka masa panjang terhadap keputusan mereka ke atas alam sekitar. Jika lebih dari satu kesan dinyatakan. atmosfera dan lain-lain). Penduduk di situ membuat keputusan menebang pokok untuk dijadikan kayu. daratan. Pokok di kawasan luar bandar akan ditebang. haiwan. Jawapan yang hanya merujuk kepada kehilangan pokok dan kesan terhadap manusia dianggap salah kerana tidak memenuhi kehendak soalan.

semua pokok tiada. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Respons Yang Tidak Betul Menyatakan hanya kehilangan pokok-pokok. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Kesan neutral atau positif kepada alam sekitar (contoh: perubahan keseimbangan hidup tumbuh-tumbuhan. Contoh: Akhirnya. Haiwan akan mati atau berpindah ke tempat lain Tiada pokok untuk menyerap air maka hujan dan angin akan menghakis tanah. Tumbuhan yang berbeza boleh tumbuh di situ. Tidak mempunyai pokok yang mencukupi pada masa hadapan untuk pembinaan rumah dan kertas. Contoh:   Bila semua pokok ditebang. Pokok mengambil masa yang lama untuk tumbuh semula. 33 . Tiada pokok untuk mengeluarkan oksigen Bila pokok ditebang maka kawasan tersebut akan kekurangan hujan Kawasan tersebut menjadi tandus seperti gurun. ruang untuk sebahagian haiwan dan tumbuh-tumbuhan akan bertambah. pusat membeli-belah dan perniagaan. Lebih banyak kawasan untuk perumahan. Contoh: Manusia akan mempunyai kayu api yang banyak.      Ia akan mempengaruhi haiwan kerana tumbuhan merupakan sumber makanannya. Menyatakan hanya kesan yang berkaitan dengan kegunaan kayu kepada manusia atau penggondolan tanah (kesan jangkamasa panjang pada alam sekitar tidak jelas). pertambahan habitat bagi sebahagian haiwan atau tumbuhan).

34 .

The people living in the area decide to cut down the trees for wood. Berikan satu kesan jangka masa panjang terhadap keputusan mereka kepada alam sekitar. PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 6 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Selesaikan masalah 35 . there are many trees. Penduduk di situ membuat keputusan menebang pokok untuk dijadikan kayu. Give one possible long-term effect of their decision on the environment. In rural area.SOALAN TUGASAN 6 LEMBARAN MURID Terdapat banyak pokok di kawasan pedalaman.

36 .

TUGASAN 7 ______________________________________ TIMSS 2003 Tema: Daya dan Gerakan Domain Kognitif TIMSS: Menaakul ______________________________________ Panduan Guru : hlm. 41 37 . 38 Lembaran Kerja Murid: hlm.

PANDUAN PELAKSANAAN SOALAN TUGASAN 7 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan HURAIAN Terangkan bagaimana pemanjangan spring berlaku apabila jisim yang berbeza digantungkan.PANDUAN GURU SOALAN TUGASAN 7 Jadual di bawah menunjukkan keptusan eksperimen untuk menyiasat perubahan panjang spring apabila ia digantungkan sesuatu dengan jisim yang berbeza The table below shows the results of an experiment to investigate how the length of a spring changes as different masses are hug from it Jisim (gram) Mass (gram) 0 10 20 30 40 50 60 Panjang spring (cm) Length of the spring (cm) 5 7 9 11 12 13 13 Terangkan bagaimana perubahan panjang spring digantungkan. berlaku apabila jisim yang berbeza Describe how length of the spring changes as different masses were hung from it. Mass (grams) 0 10 20 30 40 50 60 Length of spring (cm) 5 7 9 11 12 13 13 Panjang spring didapati bertambah apabila jisim yang digantungkan 38 .

meningkat sebanyak 1cm sehingga jisim 50 gram dan meningkat sebanyak 0 cm apabila jisim 60 gram. kemudian ia memanjang sedikit sahaja sehingga 13cm apbila jisim 50 dan 60 gram. pemanjangan adalah 2cm bagi setiap 10 gram.bertambah. Kemudian ia bertukar dengan penambahan 1cm apabila jisim 40 gram. spring tidak memanjang lagi. Seterusnya apabila jisim 50 gram. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) 39 . Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah    Contoh soalan: Apakah yang boleh kamu katakan tentang maklumat dalam jadual yang diberi? Bagaimanakah kadar pemanjangan spring apabila jisim ditambah? Berapakah penambahan panjang spring penambahan pada setiap jisim? Panjang spring (cm) 5 7 9 11 12 13 13 Penambahan panjang spring (cm) 2 2 2 1 1 0 Jisim (grams) 0 10 20 30 40 50 60 Selesaikan masalah Respon Betul Respon termasuk lajur (i) dan (ii) Contoh:  Apabila jisim rendah.  Spring memanjang dengan sekata sehingga 40 gram.  Panjang spring meningkat sebanyak 2cm sehingga jisim 30gram. tetapi lama kelamaan ia tidak memanjang lagi.  Pada mulanya spring memanjang apabila setiap kali jisim digantungkan.

[Penerangan tentang perubahan bahagian (i) tidak mencukupi atau tiada] Contoh:  Ia meregang tetapi hanya sehingga 13 cm.Respons Yang Tidak Betul Merujuk kepada lajur (i) sahaja. Contoh:  Panjang spring meningkat apabila jisim ditambah. Respon merujuk hanya kepada penambahan panjang apabila lebih banyak jisim ditambah tetapi penerangan tidak lengkap atau tidak mencukupi .  Panjang spring menjadi 2 cm lebih panjang bagi setiap penambahan jisim. 40 . spring tidak berubah.  Ia meregang kurang apabila jisim yang tinggi digantungkan.  Ia memanjang sebanyak 2 cm setiap kali sehingga 40 gram. Merujuk hanya kepada pemanjangan spring atau pengurangan pemanjangan apabila jisim yang lebih besar di tambah.  Selepas 50 gram.

LEMBARAN MURID SOALAN TUGASAN 7 Jadual di bawah menunjukkan keptusan eksperimen untuk menyiasat perubahan panjang spring apabila ia digantungkan sesuatu dengan jisim yang berbeza. 41 . The table below shows the results of an experiment to investigate how the length of a spring changes as different masses are hug from it Jisim (gram) 0 10 20 30 40 50 60 Panjang spring (cm) 5 7 9 11 12 13 13 Terangkan bagaimana perubahan panjang spring digantungkan. berlaku apabila jisim yang berbeza Describe how length of the spring changes as different masses were hung from it.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 7 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Selesaikan masalah 42 .

44 Lembaran Kerja Murid: hlm.TUGASAN 8 ___________________________________ TIMSS 2007 Tema: Daya dan Pergerakan Domain Kognitif TIMSS: Aplikasi ___________________________________ Panduan Guru : hlm. 47 43 .

Individu melakukan tugas berbeza seperti rajah di bawah. In which diagram is the person doing work? Memegang objek berat Menolak dinding Menolak kereta sorong ke atas Membaca buku 44 . Rajah yang manakah menunjukkan kerja sedang dilakukan? Work is done when an object is moved in the direction of an applied force. A person performed different tasks as shown in the diagrams below.PANDUAN GURU SOALAN TUGASAN 8 Kerja dilakukan apabila objek digerakkan dalam arah daya yang dikenakan.

PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 8 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Kenal pasti rajah yang menunjukkan kerja dilakukan Kerja dilakukan apabila suatu objek digerakkan mengikut arah daya. Contoh soalan: Apakah persamaan dan perbezaan di antara keempat-empat gambar tersebut? Apa yang anda faham tentang kerja? Apa yang anda faham tentang daya? Adakah daya terlibat dalam aktiviti setiap gambar yang diberikan ? Pada pendapat kamu. gambar yang manakah menunjukkan daya menghasilkan pergerakan ? Bolehkah kamu kaitkan pergerakan yang dihasilkan oleh daya itu dengan kerja? • • • • • • Selesaikan masalah Kerja = Daya x Jarak Jawapan: C 45 .

46 .

A person performed different tasks as shown in the diagrams below. In which diagram is the person doing work? Memegang objek berat/ Holding a heavy object Menolak dinding/ Pushing against the wall Menolak kereta sorong ke atas/ Pushing a cart up a ramp Membaca buku/ Reading a book 47 .SOALAN TUGASAN 8 LEMBARAN MURID Kerja dilakukan apabila objek digerakkan dalam arah daya yang dikenakan. Rajah yang manakah menunjukkan kerja sedang dilakukan? Work is done when an object is moved in the direction of an applied force. Individu melakukan tugas berbeza seperti rajah di bawah.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 8 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Selesaikan masalah 48 .

TUGASAN 9 _____________________________ TIMSS 2007 Tema: Teknologi dan Pembangunan Industri dalam Masyarakat Domain Kognitif TIMSS: Aplikasi _______________________________________________ Panduan Guru : hlm. 50 Lembaran Kerja Murid: hlm. 55 49 .

50 . They wondered how the ancient Egyptians managed to lift the stone blocks to build the pyramid. Mereka menjalankan kajian melalui internet dan menjumpai rajah seperti di bawah.PANDUAN GURU SOALAN TUGASAN 9 Peter dan Joan sedang mempelajari tentang Piramid Agung Cheops (Khufu) yang terdapat di Mesir Peter and Joan are learning about the Great Pyramid of Cheops (Khufu) that found in Egypt. They did some research on the Internet and found the diagram shown below. Mereka ingin tahu bagaimana masyarakat purba Mesir mampu mengangkat blok batu untuk membina piramid.

One has been done for you Rajah yang dilukis oleh Joan Joan’s Diagram Daya Effort Beban Load Fulkrum Fulcrum Lengan tuas Lever arm Tuas orang purba Mesir Egyptian Levers Tarikan ke bawah oleh pekerja Downward pull of the worker 51 . Peter was not sure he understood the diagram so Joan drew a diagram to help him understand how the stone was lifted. Satu contoh padanan telah diberikan seperti jadual di bawah. jadi Joan melukis kembali rajah tersebut seperti di bawah untuk membantu Peter memahaminya. Match the parts of the Egyptian levers to the diagram of the lever Joan drew. A.Peter tidak memahami rajah itu. Padankan bahagian tuas orang purba Mesir dengan rajah tuas yang dilukis oleh Joan. Her diagram is shown below.

Peter and Joan read that six men could together lift a stone weighing 30. Peter dan Joan mendapati sekumpulan enam lelaki mampu mengangkat batu seberat 30. Mereka cuba mengira berapa banyak daya yang perlu dikenakan ke atas setiap tiang kayu masing-masing. Peter meletakkan ukuran pada setiap lengan tuas dalam rajah Joan seperti di bawah.000 Newton). Ini bermakna seorang lelaki mampu mengangkat 1/6 dari berat ini (5.000 Newton).000 Newton.000 Newton. How much force does each man have to exert to lift the blocks? ____________Newton 52 . He looked up the following formula in a textbook: Daya oleh beban Force exerted by load = Jarak antara usaha dengan fulcrum length between effort and fulcrum Usaha yang diperlukan Force exerted by effort Jarak antara beban dengan fulcrum length between load and fulcrum Berapakah daya yang perlu digunakan oleh setiap lelaki untuk mengangkat blok batu itu? ___________ Newton. Peter added the length of each lever arm to Joan’s diagram as shown below Mereka merujuk kepada formula yang terdapat dalam buku teks. Each man would then need to be able to lift one sixth of this weight (5. They decided to work out how much effort each man had to exert on his wooden pole.B.

Usaha = 1000 N Usaha 2 53 . Gambar rajah blok batu. Contoh padanan Rajah yang dilukis oleh Joan dengan Tuas orang purba Mesir.PANDUAN PELAKSANAAN SOALAN TUGASAN 9 LANGKAH HURAIAN Bahagian A: Memadankan bahagian-bahagian tuas orang Mesir dengan rajah tuas yang dilukis oleh Joan Kenal pasti kehendak soalan Bahagian B: Menentukan nilai daya yang diperlukan untuk mengangkat blok batu itu. Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah    Selesaikan masalah Contoh soalan: Apa pendapat anda tentang gambar rajah tuas orang purba Mesir dengan rajah tuas yang dilukis oleh Joan? Peter telah meletakkan ukuran setiap lengan tuas ke dalam rajah Joan.= ----. Bolehkah anda perincikan maklumat yang diberi dalam rajah itu? Menggunakan rumus dan rajah tersebut. Tuas orang Mesir Tolakan pekerja ke bawah Batu Batang pokok (pokok) Kayu (batang kayu) 5000 10 ------. tiang kayu dan batang pokok sebagai analog kepada Rajah tuas yang berlabel.. bagaimanakah anda menentukan nilai daya? Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Lengkap jadual berdasarkan bahagian-bahagian yang dipadankan Respon betul Bahagian A Gambarajah Joan Daya Beban Fulkrum Lengan Tuas Bahagian B 1000 Newton.

54 .

They did some research on the Internet and found the diagram shown below. Mereka ingin tahu bagaimana masyarakat purba Mesir mampu mengangkat blok batu untuk membina piramid.LEMBARAN MURID SOALAN TUGASAN 9 Peter dan Joan sedang mempelajari tentang Piramid Agung Cheops (Khufu) yang terdapat di Mesir Peter and Joan are learning about the Great Pyramid of Cheops (Khufu) that found is Egypt. jadi Joan melukis kembali rajah tersebut seperti di bawah untuk membantu Peter. 55 . Mereka menjalankan kajian melalui internet dan menjumpai rajah seperti di bawah. They wondered how the ancient Egyptians managed to lift the stone blocks to build the pyramid. Rajah Joan adalah seperti berikut: Peter was not sure he understood the diagram so Joan drew a diagram to help him understand how the stone was lifted. Peter tidak memahami rajah itu. Her diagram is shown below.

Mereka cuba mengira berapa banyak daya yang perlu dikenakan ke atas setiap tiang kayu masing masing. Ini bermakna seorang lelaki mampu mengangkat 1/6 dari berat ini (5.000 Newton). Match the parts of the Egyptian levers to the diagram of the lever Joan drew.000 Newton). One has been done for you Rajah yang dilukis oleh Joan Joan’s Diagram Daya Effort Beban Fulkrum Lengan tuas Tuas orang purba Mesir Egyptian Levers Tarikan ke bawah oleh pekerja Downward pull of the worker B.A. Padankan bahagian tuas orang purba Mesir dengan rajah tuas yang dilukis oleh Joan.000 Newton.000 Newton. 56 . Each man would then need to be able to lift one sixth of this weight (5. Satu contoh padanan telah diberikan seperti jadual di bawah. Peter and Joan read that six men could together lift a stone weighing 30. Peter dan Joan mendapati sekumpulan enam lelaki mampu mengangkat batu seberat 30. They decided to work out how much effort each man had to exert on his wooden pole.

Peter meletakkan ukuran pada setiap lengan tuas dalam rajah Joan seperti di bawah. How much force does each man have to exert to lift the blocks? ____________Newton 57 . He looked up the following formula in a textbook: Daya oleh beban Force exerted by load Jarak antara usaha dengan fulcrum length between effort and fulcrum = Usaha yang diperlukan Force exerted by effort Jarak antara beban dengan fulcrum length between load and fulcrum Berapakah daya yang perlu digunakan oleh setiap lelaki untuk mengangkat blok batu itu? ________Newton. Peter added the length of each lever arm to Joan’s diagram as shown below Mereka merujuk kepada formula yang terdapat dalam buku teks.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 9 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Selesaikan masalah Bahagian A: Gambarajah Joan Daya Beban Fulkrum Lengan Tuas Bahagian B: Tuas orang Mesir Tolakan pekerja ke bawah 58 .

60 Lembaran Kerja Murid: hlm.TUGASAN 10 _____________________________________ TIMSS 2003 Tema: Lain-lain Domain Kognitif TIMSS: Pengetahuan _____________________________________ Panduan Guru : hlm. 63 59 .

kerosakan kulit. 60 . PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 10 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Menerangkan kenapa lubang pada lapisan ozon boleh membawa kemudaratan kepada kesihatan manusia Penipisan lapisan ozon membawa kemudaratan kepada manusia          Contoh soalan: Apakah yang anda tahu mengenai ozon? Apakah fungsi lapisan ozon? Adakah anda tahu tentang kepentingan lapisan ozon? Apakah punca berlakunya “lubang” pada lapisan ozon? Pernahkah anda dengar tentang klorofluorokarbon (CFC)? Pada pendapat anda. Apakah kesan CFC terbebas ini terhadap lapisan ozon ? Apakah sinar yang mungkin menembusi lapisan ozon yang nipis ini ? Apakah kesan sinar tersebut terhadap manusia jika lapisan ozon berlubang? Selesaikan masalah Respons Betul Merujuk kepada sinaran matahari atau ultraviolet (UV) dan kesan buruk yang spesifik (seperti ‘sunburn’.  Sinaran UV yang tidak dihalang akan menyebabkan kanser kulit. terbakar oleh sinaran matahari) Contoh:  Sinaran ultravoilet (UV) yang terlalu banyak boleh merosakkan mata manusia.PANDUAN GURU SOALAN TUGASAN 10 Nyatakan satu sebab kenapa “lubang” yang terdapat pada lapisan ozon Bumi boleh memudaratkan manusia Write down one reason why a “hole” in Earth’s ozone layer may be harmful to people. apakah sumber yang boleh membebaskan CFC? Terangkan bagaimana. kanser kulit.  Manusia mendapat kanser kerana sinaran matahari menembusi lapizan ozon dan terkena kulit. kerosakan mata.

 Sinaran yang berbahaya dari matahari dapat menembusi ozon itu  Sinaran dari matahari melepasi lapisan ozon (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Merujuk hanya kepada kesan terhadap manusia mendapat kebakaran matahari/kanser kulit tanpa menyatakan tentang sinaran dengan terperinci.  Manusia akan disedut keluar melalui lubang itu.(Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Merujuk hanya kepada sinaran tanpa menyatakan kesan mudarat Contoh:  Ia membenarkan sinaran ultraviolet melaluinya. (selain dari sinaran UV) Contoh:  Batuan akan menghentam bumi. 61 .  Keadaan akan menjadi panas dan manusia boleh mati disebabkan wujudnya “lubang” tersebut. Manusia boleh mendapat ‘sunburn’.  Menyebabkan manusia mendapat ‘sunburn’. Contoh:  Meningkatkan manusia mendapat kanser kulit.  Sekiranya terdapat lubang tersebut. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Respons Yang Tidak Betul Mengaitkan lapisan ozon dengan kesan rumah hijau atau perlindungan daripada haba Contoh:  Lubang itu akan menyebabkan terlalu banyak haba melepasinya dan menyebabkan pencairan ais. atmospera boleh terlepas.  Lubang pada lapisan ozon akan memudaratkan manusia kerana ia sangat panas. Merujuk kepada lapisan ozon sebagai penghalang bagi atmosfera. menahan atmosfera ATAU ozon melindungi bumi dari bahan yang terdapat di angkasa daripada memasukinya.

62 .

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 10 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah Selesaikan masalah HURAIAN 63 .LEMBARAN MURID SOALAN TUGASAN 10 Nyatakan satu sebab kenapa “lubang” yang terdapat pada lapisan ozon Bumi boleh memudaratkan manusia Write down one reason why a “hole” in Earth’s ozone layer may be harmful to people.

64 .

69 65 .TUGASAN 11 _____________________________________ TIMSS 2007 Tema: Lain-lain Domain Kognitif TIMSS: Pengetahuan _____________________________________ Panduan Guru : hlm. 66 Lembaran Kerja Murid: hlm.

66 .PANDUAN GURU SOALAN TUGASAN 11 Terangkan bagaimana tanah terbentuk. kotoran dan pasir akan bercampur untuk membentuk tanah. Explain how soil is formed PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN 11 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Menerangkan pembentukan tanah Pembentukan tanah • • • • • • • • Contoh soalan Apa warna tanah? Mengapa? Mengapa terdapat tanah yang berlainan warna? Pada pendapat kamu. pasir) dan pereputan bahan organik atau kilang atau haiwan. Contoh:  Tanah terbentuk bila batu terpecah dan menjadi kepingan kecil. kotoran. Tumbuhan yang terhurai. apakah yang membentuk tanah? Apakah asal usul tanah? Apa yang dapat anda ceritakan tentang tanah? Apakah proses-proses yang terlibat dalam pembentukan tanah? Adakah cuaca mempengaruhi pembentukan tanah ? Bagaimana ? Apakah yang terdapat dalam tanah? Selesaikan masalah Respons Betul Merujuk kepada tanah terbentuk dari penguraian batu (mineral. Batu ini akan bercampur dengan tumbuhan yang telah mati dan haiwan yang telah mereput kepada nutrient yang lain.

pasir) Contoh:  Batu menyusut dan menjadi kecil sehingga menjadi kotoran lembut.Merujuk kepada tanah terbentuk dari penguraian batu (mineral. air dan lumpur.  Tanah terhasil dari kompos. kotoran. (Markah diberi bagi mana-mana satu jawapan di atas) Nota: Tanah terdiri daripada :  bahan inorganik (batuan yg mengalami luluhawa)  bahan organik (pereputan benda-benda mati) 67 . di mana akan menghasilkan tanah yang mengandungi nutrient. Tanah terbentuk dari banyak bahan seperti batu kecil. Merujuk kepada tanah terbentuk daripada pereputan bahan organik kilang/haiwan Contoh:  Dari bahan yang busuk (rosak)  Tanah terbentuk daripada penghuraian tumbuhan dan haiwan.

68 .

SOALAN TUGASAN 11 Terangkan bagaimana tanah terbentuk. Explain how soil is formed LEMBARAN MURID PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 11 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Selesaikan masalah 69 .

70 .

75 71 . 72 Lembaran Kerja Murid: hlm.TUGASAN 12 ____________________________________________ TIMSS 2003 Tema: Manusia dan Kepelbagaian Kehidupan Domain Kognitif TIMSS: Aplikasi ____________________________________________ Panduan Guru : hlm.

Anak panah menunjukkan arah aliran tenaga dari matahari ke pengeluar The arrow shows the direction of energy flow from the sun to the producer.PANDUAN GURU SOALAN TUGASAN 12 Dalam rajah di bawah. Rajah menunjukkan aliran tenaga.     72 Contoh soalan Apakah sumber tenaga dalam gambar rajah ini? Bolehkah anda kaitkan aliran tenaga dengan siratan makanan? Adakah terdapat perbezaan rajah aliran tenaga ini dengan siratan makanan yang dipelajari selama ini? Bolehkah anda huraikan perbezaannya? . lukiskan anak panah menunjukkan arah aliran tenaga antara pengeluar. draw arrows to indicate the direction energy flows among producers. pengguna dan pengurai. PANDUAN PELAKSANAAN SOALAN TUGASAN 12 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Melukis anak panah untuk menunjukkan arah pengaliran tenaga Rajah berlabel diberi. consumers and decomposers. Pengaliran tenaga daripada matahari kepada pengeluar. On the diagram below.

 Bolehkah anda nyatakan hubungan pengeluar dengan pengurai dalam siratan makanan tersebut? Selesaikan masalah Nota: Lukis anak panah dari pengeluar kepada pengguna dan seterusnya kepada pengurai. 73 .  Pengurai kepada pengguna.  Pengurai kepada pengeluar. Lukis anak panah untuk menunjukkan aliran tenaga ini. Respons Betul  Lukiskan 2 anak panah yang betul Respons Yang Tidak Betul Anak panah dilukiskan ke arah yang bertentangan Contoh:  Pengguna kepada pengeluar.

74 .

consumers and decomposers. 75 . Anak panah menunjukkan arah aliran tenaga dari matahari ke pengeluar The arrow shows the direction of energy flow from the sun to the producer.SOALAN TUGASAN 12 LEMBARAN MURID Dalam rajah di bawah. lukiskan anak panah menunjukkan arah aliran tenaga antara pengeluar. pengguna dan pengurai On the diagram below. draw arrows to indicate the direction energy flows among producers.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TUGASAN 12 LANGKAH Kenal pasti kehendak soalan Kenal pasti fakta yang diberi dalam soalan Kemukakan soalan yang merangsang pemikiran untuk menyelesaikan masalah HURAIAN Selesaikan masalah 76 .

LAMPIRAN 1 77 .

78 .

79 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful