Pilih satu sahaja dari soalan-soalan di bawah ini 1.

Lukiskan himpunan buah-buahan tempatan kamu kenali. Warnakan dengan menggunakan warna pensil atau krayon.

3. Buat SATU poster bertajuk Satu Malaysia Janji Ditepati. Penuhi keseluruhan ruang kertas dengan menggunakan media seperti warna poster, pensil atau krayon. 2. Hasilkan DUA model tembikar berdiameter tidak kurang 10cm seperti pinggan, mangkuk, pasu bunga, labu sayong atau tempayan daripada plastisin.

warna pensil atau krayon. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI LADANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN OKTOBER 2012 ____________________________________________________________________ PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 (1 JAM 30 MINIT) JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 3. Pastikan hasilan topeng kamu tebal dan tidak mudak koyak. Bahan yang boleh digunakan ialah seperti kertas manila. KERTAS SOALAN TAMAT SELAMAT MENJAWAB . Hasilkan SATU topeng dari watak animasi yang kamu minati. Kertas ini mengandungi empat pilihan soalan. Kamu dikehendaki menjawab SATU sahaja. Kamu dikehendaki menyediakan sendiri bahan dan peralatan sebelum tarikh hari peperiksaan dijalankan. 2.4. kertas warna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful