Pilih satu sahaja dari soalan-soalan di bawah ini 1.

Lukiskan himpunan buah-buahan tempatan kamu kenali. Warnakan dengan menggunakan warna pensil atau krayon.

3. Buat SATU poster bertajuk Satu Malaysia Janji Ditepati. Penuhi keseluruhan ruang kertas dengan menggunakan media seperti warna poster, pensil atau krayon. 2. Hasilkan DUA model tembikar berdiameter tidak kurang 10cm seperti pinggan, mangkuk, pasu bunga, labu sayong atau tempayan daripada plastisin.

3. Kamu dikehendaki menjawab SATU sahaja. KERTAS SOALAN TAMAT SELAMAT MENJAWAB . Kamu dikehendaki menyediakan sendiri bahan dan peralatan sebelum tarikh hari peperiksaan dijalankan. Hasilkan SATU topeng dari watak animasi yang kamu minati. SEKOLAH KEBANGSAAN SERI LADANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN OKTOBER 2012 ____________________________________________________________________ PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 (1 JAM 30 MINIT) JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Pastikan hasilan topeng kamu tebal dan tidak mudak koyak. Bahan yang boleh digunakan ialah seperti kertas manila.4. Kertas ini mengandungi empat pilihan soalan. warna pensil atau krayon. kertas warna. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful