FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SOAL SELIDIK MENGENAI SEKOLAH BESTARI Assalamualaikum dan salam 1 Malaysia  Soal selidik

ini dilakukan adalah bertujuan mendapatkan maklumat tentang persepsi atau tanggapan guru- guru terhadap konsep sekolah bestari yang direncanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 

Hasil kaji selidik ini akan diolah bagi menyempurnakan laporan kajian dan tugasan kursus sahaja.

Mohon kerjasama dan komitmen daripada guru-guru untuk melengkapkan borang soal selidik ini.

Semuga kerjasama yang diberikan dapat membantu saya memperolehi maklumat yang tepat tentang tahap pemahaman guru-guru mengenai sekolah bestari.

Segala maklumat berkaitan guru-guru akan dirahsiakan dan dapatan daripada kajian adalah sulit.

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kerjasama diberikan.

1

BORANG SOAL SELIDIK . 7. Kategori/Gred : [ ] DGA29 [ ] DG41 [ ] DGA32 [ ] DG44 [ ] DGA34 [ ] DG48 6. [ ] 31 – 40 tahun [ ] lebih 50 tahun 2. Opsyen 4. 1. Pengalaman Mengajar : __________ : [ ] kurang 5 tahun [ ] 6-10 tahun : [ ] 16-20 tahun [ ] 11-15 tahun [ ] 17-20 tahun [ ] 21 tahun ke atas 5. Mata pelajaran Utama diajar : [ ] Bahasa Malaysia [ ] Matematik [ ] Penidikan Islam [ ] Bahasa Inggeris [ ] Sains [ ] Lain-lain 2 .SEKOLAH BESTARI BAHAGIAN A MAKLUMAT DEMOGRAFI – BUTIRAN DIRI RESPONDEN Arahan : Sila tandakan [ √ ] di ruang berkenaan dan isikan ruangan kosong. Sekolah : [ ] Rendah [ ] Bandar [ ] Menengah [ ] L/Bandar. Umur : [ ] 20 -30 tahun [ ] 41 -50 tahun 3. Jantina : [ ] Lelaki [ ] Perempuan.

sila bulatkan mengikut pendapat anda berdasarkan skala diberikan. Sekolah Bestari melatih pelajar menjadi cerdas dan pandai menggunakan ICTdalam menghadapi cabaran Wawasan 2020. 1 2 3 4 5 4 5 6 7 Konsep sekolah Bestari sesuai dengan strategi pengajaran.BAHAGIAN B PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN GURU TENTANG SEKOLAH BESTARI (SB) Bagi setiap item. Anda faham tentang tanggungjawab dan peranan guru-guru bestari? 8 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 LIHAT SEBELAH 3 . 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Anda mengetahui matlamat penubuhan Sekolah Bestari. SANGAT TIDAK SETUJU SANGAT SETUJU TIDAK SETUJU SETUJU BIL ITEM A-KONSEP DAN OBJEKTIF SB 1 1 1 2 2 2 TIDAK PASTI 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1 2 Anda memahami tentang konsep sekolah bestari Konsep Sekolah Bestari mendukung sistem pendidikan Negara. Penubuhan sekolah bestari adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Negara Ciri-ciri pembelajaran Besari mengutamakan aktiviti berpusatkan pelajar dan berasaskan ICT Faedah-faedah yang diperolehi melalui kurikulum sekolah bestari memberi banyak manafaat kepada semua pihak. 3 Konsep Sekolah Bestari sesuai diterapkan dalam sistem pendidikan.

1 2 3 4 5 8 Strategi Pembelajaran Sekolah Bestari mampu melahirkan pelajar yang holistik. kreatif dan kritis.Bagi setiap item. sila bulatkan mengikut pendapat anda berdasarkan skala diberikan. Anda mengetahui pengendalian dan pengurusan pembelajaran Bestari. Pembelajaran Besari mengutamakan aktiviti ICT dan 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 berpusatkan pelajar bagi meningkatkan pencapaian yang holistik. SANGAT TIDAK SETUJU SANGAT SETUJU TIDAK SETUJU SETUJU BIL ITEM B-PEDAGOGI DAN PERANAN SB 1 1 2 2 TIDAK PASTI 3 3 4 4 5 5 1 Terdapat empat komponen pengajaran dan pembelajaran Bestari. 1 2 3 4 5 LIHAT SEBELAH 4 . 2 3 Anda jelas dan faham tentang empat komponen tersebut. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4 Anda mengetahui elemen-elemen Bestari dalam pengendalian Pembelajaran Bestari. Anda menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran bestari sewaktu mengajar. Ciri-ciri pedagogi Sekolah Bestari difahami oleh anda dengan jelas.

KURANG SETUJU ITEM BIL C – HASIL GUNA TENAGA 1 1 1 Gaya pembelajaran sekolah Bestari dilaksanakan sepenuhnya di sekolah harian biasa. 1 2 Penggunaan ICT yang meluas di sekolah dapat merealisasikan program Pembestrian Sekolah. [ ]sangat setuju [ ]setuju [ ] tidak setuju 5 SANGAT SETUJU TIDAK SETUJU SETUJU TIDAK PASTI 5 5 5 5 5 5 . 1 2 3 4 Cadangan penambahbaikan: Langkah-langkah penambahbaikan dalam pelbagai aspek perlu dilakukan bagi mewujudkan sekolah bestari yang berdaya saing seiring dengan senario pendidikan alaf baru di Malaysia. 2 2 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 Sekolah Bestari berfungsi untuk mengisi keperluan modal insan. 1 2 3 4 5 Sekolah Bestari berfungsi untuk mewujudkan transformasi kepakaran pelbagai bidang. 1 3 Pembestarian Sekolah dapat dicapai melalui program memperkasakan sekolah kebangsaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful