FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SOAL SELIDIK MENGENAI SEKOLAH BESTARI Assalamualaikum dan salam 1 Malaysia  Soal selidik

ini dilakukan adalah bertujuan mendapatkan maklumat tentang persepsi atau tanggapan guru- guru terhadap konsep sekolah bestari yang direncanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 

Hasil kaji selidik ini akan diolah bagi menyempurnakan laporan kajian dan tugasan kursus sahaja.

Mohon kerjasama dan komitmen daripada guru-guru untuk melengkapkan borang soal selidik ini.

Semuga kerjasama yang diberikan dapat membantu saya memperolehi maklumat yang tepat tentang tahap pemahaman guru-guru mengenai sekolah bestari.

Segala maklumat berkaitan guru-guru akan dirahsiakan dan dapatan daripada kajian adalah sulit.

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kerjasama diberikan.

1

SEKOLAH BESTARI BAHAGIAN A MAKLUMAT DEMOGRAFI – BUTIRAN DIRI RESPONDEN Arahan : Sila tandakan [ √ ] di ruang berkenaan dan isikan ruangan kosong. Sekolah : [ ] Rendah [ ] Bandar [ ] Menengah [ ] L/Bandar. 7. 1. Opsyen 4. Pengalaman Mengajar : __________ : [ ] kurang 5 tahun [ ] 6-10 tahun : [ ] 16-20 tahun [ ] 11-15 tahun [ ] 17-20 tahun [ ] 21 tahun ke atas 5. Mata pelajaran Utama diajar : [ ] Bahasa Malaysia [ ] Matematik [ ] Penidikan Islam [ ] Bahasa Inggeris [ ] Sains [ ] Lain-lain 2 . Jantina : [ ] Lelaki [ ] Perempuan. [ ] 31 – 40 tahun [ ] lebih 50 tahun 2. Umur : [ ] 20 -30 tahun [ ] 41 -50 tahun 3.BORANG SOAL SELIDIK . Kategori/Gred : [ ] DGA29 [ ] DG41 [ ] DGA32 [ ] DG44 [ ] DGA34 [ ] DG48 6.

1 2 3 4 5 4 5 6 7 Konsep sekolah Bestari sesuai dengan strategi pengajaran.BAHAGIAN B PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN GURU TENTANG SEKOLAH BESTARI (SB) Bagi setiap item. sila bulatkan mengikut pendapat anda berdasarkan skala diberikan. 3 Konsep Sekolah Bestari sesuai diterapkan dalam sistem pendidikan. Penubuhan sekolah bestari adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Negara Ciri-ciri pembelajaran Besari mengutamakan aktiviti berpusatkan pelajar dan berasaskan ICT Faedah-faedah yang diperolehi melalui kurikulum sekolah bestari memberi banyak manafaat kepada semua pihak. Anda faham tentang tanggungjawab dan peranan guru-guru bestari? 8 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 LIHAT SEBELAH 3 . SANGAT TIDAK SETUJU SANGAT SETUJU TIDAK SETUJU SETUJU BIL ITEM A-KONSEP DAN OBJEKTIF SB 1 1 1 2 2 2 TIDAK PASTI 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1 2 Anda memahami tentang konsep sekolah bestari Konsep Sekolah Bestari mendukung sistem pendidikan Negara. Sekolah Bestari melatih pelajar menjadi cerdas dan pandai menggunakan ICTdalam menghadapi cabaran Wawasan 2020. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Anda mengetahui matlamat penubuhan Sekolah Bestari.

sila bulatkan mengikut pendapat anda berdasarkan skala diberikan. SANGAT TIDAK SETUJU SANGAT SETUJU TIDAK SETUJU SETUJU BIL ITEM B-PEDAGOGI DAN PERANAN SB 1 1 2 2 TIDAK PASTI 3 3 4 4 5 5 1 Terdapat empat komponen pengajaran dan pembelajaran Bestari.Bagi setiap item. Ciri-ciri pedagogi Sekolah Bestari difahami oleh anda dengan jelas. Anda menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran bestari sewaktu mengajar. 2 3 Anda jelas dan faham tentang empat komponen tersebut. 1 2 3 4 5 LIHAT SEBELAH 4 . 1 2 3 4 5 8 Strategi Pembelajaran Sekolah Bestari mampu melahirkan pelajar yang holistik. kreatif dan kritis. Pembelajaran Besari mengutamakan aktiviti ICT dan 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 berpusatkan pelajar bagi meningkatkan pencapaian yang holistik. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4 Anda mengetahui elemen-elemen Bestari dalam pengendalian Pembelajaran Bestari. Anda mengetahui pengendalian dan pengurusan pembelajaran Bestari.

KURANG SETUJU ITEM BIL C – HASIL GUNA TENAGA 1 1 1 Gaya pembelajaran sekolah Bestari dilaksanakan sepenuhnya di sekolah harian biasa. 1 2 3 4 Cadangan penambahbaikan: Langkah-langkah penambahbaikan dalam pelbagai aspek perlu dilakukan bagi mewujudkan sekolah bestari yang berdaya saing seiring dengan senario pendidikan alaf baru di Malaysia. 1 2 3 4 5 Sekolah Bestari berfungsi untuk mewujudkan transformasi kepakaran pelbagai bidang. 1 3 Pembestarian Sekolah dapat dicapai melalui program memperkasakan sekolah kebangsaan. 1 2 Penggunaan ICT yang meluas di sekolah dapat merealisasikan program Pembestrian Sekolah. [ ]sangat setuju [ ]setuju [ ] tidak setuju 5 SANGAT SETUJU TIDAK SETUJU SETUJU TIDAK PASTI 5 5 5 5 5 5 . 2 2 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 Sekolah Bestari berfungsi untuk mengisi keperluan modal insan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful