PRESENTATION MORAL (SUBJEK LAN 1005) TAJUK : DISKRIMINASI

AHLI KUMPULAN (EI2)
JIMMY MABI MASNILAH GISIL

SYLVIA IPEW

JUDITH JAMES

ABESIAH BENJAMIN

USHELENY A/P VELOO

DISKRIMINASI
BINCANGKAN JENIS-JENIS DISKRIMINASI YANG TERDAPAT DI DUNIA KINI DAN APAKAH KESANNYA TERHADAP MASYARAKAT TERSEBUT?

DEFINISI

Diskriminasi merupakan satu amalan yang biasa dijumpai dalam masyarakat dunia.Ia berpunca daripada kecenderungan manusia untuk membezabezakan antara satu sama lain.Diskriminasi boleh berlaku dalam pelbagai konteks antaranya ia boleh dilakukan oleh orang perseorangan,institusi,firma malah oleh kerajaan.Selain daripada itu diskriminasi merupakan layanan tidak adil kepada seseorang atau kelompok berdasarkan prejudis(sangkaan buruk).Melayan orang secara buruk selalunya disebabkan oleh perbezaan antara kelas,bangsa,gender atau kategori lain bukannya berdasarkan siapa individu itu tersebut.

BENTUK DISKRIMINASI
Terdapat lima bentuk diskriminasi iaitu;
    

Diskriminasi dengan sengaja. Layanan tidak sama. Kesan tidak sama. Masa lalu Tindak balas terhadap orang yang menentang diskriminasi.

1.Diskriminasi dengan sengaja

Penglahiran secara terbuka atau secara terang-terangan oleh perasaan benci,kekasaran atau ketidaksamaan layanan kepada anggota kumpulan tertentu dengan tiada mengambil kira keupayaan dan kemampuan anggota kumpulan itu melaksanakan sesuatu kerja. contoh; sebuah iklan mencari pekerja baru yang hanya menyenaraikan kerja untuk pekerja lelaki atau perempuan secara berasingan.

2.Layanan tidak sama

Adalah satu bentuk diskriminasi yang mengunakan satu set piawai,tatacara atau satu kemudahan yang berlainan dalam melayani anggota kumpulan tertentu. contohnya; ujian khas dikenakan kepada orang kulit hitam manakala bagi orang kulit putih dikenakan ujian yang lain.

3.Kesan tidak sama

Melibatkan penggunaan piawai,tatacara atau kemudahan yang sama bagi setiap anggota tertentu dalam kumpulan. contonnya ;Iklan pengambilan pekerja disiarkan dalam media(seperti akhbar)yang hanya menarik perhatian anggota kumpulan tertentu,sedangkan anggota kumpulan lain tidak mengetahui iklan berkenaan kerana tidak berminat dengan media berkenan.

4.Masa lalu

Diskriminasi masa lalu pula melibatkan perlakuan berlandaskan diskriminasi yang biasa dilakukan terhadap anggota kumpulan tertentu pada masa lalu. contohnya ; anggota kumpulan tertentu yang pernah dinafikan sesuatu pekerjaan kerana berpakaian menutup Aurat akan terus dinafikan peluang bekerja dengan adanya syarat yang lebih ketat supaya mereka tidak akan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

5. Tindak balas terhadap orang yang menentang diskriminasi.
Bentuk diskriminasi ini ditujukan kepada mana-mana anggota kumpulan yang menentang amalan diskriminasi oleh sesebuah organisasi.antara tindakan yang diambil ke atas mereka yang menentang diskriminasi ialah memaksa,mengugut atau mengenakan sebarang tindakan lain.

contohnya; pekerja yang menentang diskriminasi akan dibuang, digantung ,ditukar tempat kerja atau diturunkan pangkat.

JENIS-JENIS DISKRIMINASI
Terdapat beberapa jenis diskriminasi yang ketara berlalu di dunia kini antaranya ialah;

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jantina Politik Agama Bangsa & Warna kulit Umur Kesihatan Darjat

1.Jantina

Individu diberi layanan yang tidak adil kerana jantina mereka.Dimana,diskriminasi lebih cenderung kepada kaum wanita kerana wanita dianggap lemah dari segi fizikal dan hanya sesuai dengan kerja yang mudah dan ringan sahaja. Contohnya:Wanita menerima gaji yang lebih rendah daripada lelaki sedangkan pada dasarnya kedua individu ini mempunyai tahap kemampuan yang sama terutama dari segi pendidikan.

2.Politik

Diskriminasi politik berlaku apabila seseorang atau kumpulan itu mempunyai fahaman politik yang berbeza. contoh; Hak dan peluang parti pembangkang yang ingin melakukan sesuatu tetapi disekat oleh parti pemerintah, manakala kemahuan parti pemerintah dilayan dengan baik. Ketidaksamaan layanan itu menimbulkan diskriminasi kepada parti lawan.

3.Agama

Diskriminasi agama berlaku apabila hak dan peluang sesebuah kumpulan penganut agama lain tidak mendapat layanan yang adil. Keadaan ini biasanya berlaku kepada penganut agama yang menjadi golongan minoriti dalam sesebuah negara; contohnya ;Di Perancis, perempuan islam tidak di benarkan bersekolah jika mereka memakai hijab(tudung kepala untuk perempuan).

4.Bangsa & warna kulit

Diskriminasi ini berlaku apabila golongan minoriti di dalam sesebuah negara merasa mereka didiskriminasikan dalam banyak perkara oleh golongan majoriti. Contoh:Di Amerika Syarikat,rakyat kulit hitam yang merupakan kumpulan minoriti di katakan tidak mendapat peluang dan hak yang sama seperti rakyat kulit putih dalam perkara berhubung dengan perumahan,pekerjaan dan pendidikan.

5.Umur

Diskrimanasi umur sering berlaku antara golongan muda dengan golongan yang lebih tua.Diskriminasi ini berlaku disebabkan kurangnya rasa hormat,selain daripada itu,diskriminasi ini sering berlaku dalam bidang pekerjaan yang mana wujudnya persaingan antara orang muda dengan orang tua.Dalam bidang pekerjaan diskriminasi yang wujud ialah persaingan mendapatkan pangkat, contohnya ;golongan berumur lebih diperlukan kerana dikatakan lebih berpengalaman berbanding orang muda.

6.Kesihatan

Terjadi apabila seseorang(pendiskriminasi) mendiskriminasi orang lain atas sebab kesihatan atau pun kecacatan.

contohnya; seseorang ibu menghidap HIV.Masyarakat menganggap ibu tersebut seorang yang kotor & menjijikan sedangkan ibu tersebut menghidap penyakit itu daripada suami yang tidak bertanggungjawab.Manakala golongan cacat dianggap tidak mendatangkan faedah kepada mereka.

7.Darjat

Timbul akibat daripada sifat yang mementingkan kebendaan semata-mata.

contohnya; orang yang berada melarang anak-anak mereka bergaul dengan kelas bawahan tetapi mengalakkan anak-anak mereka untuk berkawan dengan golongan yang sama taraf.

Faktor-faktor

Sifat dendam -secara amnya,sifat dendam ini wujud dalam diri setiap individu yang disebabkan oleh faktor masa lalu… Politik -ahli-ahli politik biasanya mengunakan sebarang teknik untuk kepentingan sendiri dan secara tidak langsung menimbulkan sikap diskriminasi antara masyarakat. Ekonomi@kewangan -faktor ini biasanya timbul antara golongan berada dan golongan bawahan. Budaya -disebabkan oleh sifat mempertahankan serta mengagung-agungkan budaya masing-masing. Kepercayaan -agama dan kepercayaan sesebuah masyarakat. Sifat diri –ego serta pentingkan diri sendiri dan tidak rasional.

Kesan-kesan
*Kesan-kesan diskriminasi biasanya terjadi apabila golongan yang didiskriminasi bangkit untuk memperjuangkan hak mereka. *Antara kesan-kesan diskriminasi yang mungkin akan terjadi ialah seperti;  Peperangan  Perpecahan  Penindasan  Hilang hak asasi  Membantutkan ekonomi dan masa depan negara serta individu itu diri sendiri.

Cara mengatasi

-keluarga seharusnya memberi galakan kepada anak-anak mereka,supaya tidak memilih kawan. -tidak menunjukan sikap diskriminasi dalam keluarga,kerana ini boleh membuat anak-anak mereka mengikut sikap ibubapa tersebut dan boleh menjadi satu tabiat. -selain itu,ibubapa seharusnya memberi pendedahan agama dan moral kepada anak-anak kerana ini boleh melahirkan seorang individu yang berakhlak.  Individu dan masyarakat -perlunya ada kesedaran dalam diri individu dan masyarakat iaitu tidak mengamalkan sifat perkauman,keagamaan,memilih warna kulit,darjat,jantina,keadaan sebagainya.

Peranan ibubapa

sambungan
Kerajaan -kerajaan harus lebih menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada di setiap negara. Contohnya:Penguatkuasaan Akta hak asasi manusia untuk melindungi dan membela hak-hak mereka yang tertindas supaya diberi layanan secara adil kepada semua lapisan masyarakat.jika semua hak asasi manusia diberi secara adil atau tidak berat sebelah sifat diskriminasi ini mungkin tidak akan berlaku.

Kesan diskriminasi

Kesimpulannya..
Konklusinya adalah sikap diskriminasi tidak patut diamalkan dikalangan masyarakat pada zaman moden.Ini adalah kerana diskriminasi akan menyebabkan perbalahan antara kaum,prestasi negara akan terjejas,hubungan antara negara juga akan tergugat dan banyak lagi.Oleh itu masyarakat dunia perlu dipupuk agar menjalinkan hubungan baik,dan menghargai antara satu sama lain serta mendekatkan diri kepada tuhan,untuk membentuk masyarakat penyayang ,bertanggungjawab dan baik hati agar dapat mengawal semua tingkah laku yang boleh mengugat hubungan sesama manusia.Selain itu kita juga perlu mengamalkan nilai hidup bersama secara aman iaitu hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa dan budaya.

LAMPIRAN

The end….
Any quest ion....?

PEACE