P. 1
7. Modul 3 Unit 6.1 Kpli J-qaf

7. Modul 3 Unit 6.1 Kpli J-qaf

|Views: 22|Likes:
Published by Atiqah Ishak

More info:

Published by: Atiqah Ishak on Jul 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

Modul 3 :KPLI Peng.

Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM, FALSAFAH DAN SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

Sinopsis: Modul ini mengandungi dua tajuk utama. Tajuk pertama ’Penilaian dalam Pendidikan Islam’ yang merangkumi Penilaian Formatif dan Sumatif, Bentuk , Pembinaan Jadual Penentu Ujian, Pembinaan Item dan Penilaian PAFA . Tajuk kedua Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam memberi penekanan kepada konsep dan matlamat Pendidikan Islam , Falsafah Pendidikan Islam mengikut al Quran dan as Sunnah , Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam zaman Rasulullah SAW dan Khulafa’ Ar Rashidin serta Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka, Sahsiah dan Peranan Guru Pendidikan Islam dan yang terakhir PrinsipPrinsip Asas Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam.

Hasil Pembelajaran:
Selepas mengikuti modul ini anda dapat : 1. Pengetahuan dan maklumat mengenai penilaian dan pelaksanaan penilaian Pendidikan Islam yang sesuai dan berkesan. 2. Membina item soalan mengikut JPU. 3. Memahami konsep penilaian PAFA dan mengaplikasi kaedah penilaian nya kepada pelajar. 4. Memahami dann menghayati konsep, matlamat, falsafah dan sejarah Pendidikan Islam berasaskan al Quran dan as Sunnah . 5. Menjelas dan mengamalkan sifat-sifat sahsiah guru Pendidikan Islam dan etika keguruan Islam 6. Memahami prinsip-prinsip asas pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

1

Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF)

Unit 6: Penilaian , Falsafah dan Sejarah P.Islam

UNIT 6.1

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Konsep pengujian, pengukuran dan penilaian Penilaian memainkan peranan yang penting dalam Kehidupan kita . Contohnya sebelum anda dianugerah Diploma Perguruan, anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. pengujian, pengukuran dan penilaian. Pengujian Merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumt tentang perubahan tingkahlaku seseorang indiividu . Ia terdiri dari satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. bertujuan : • • • Mengesan pencapaian hasil pembelajaran Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid Ujian merupakan alat pengukuran. Pengujian Tahukah anda apa yang dimaksudkan

Pengukuran Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang digunakan oleh guru mungkin terdiri daripada ujian, soal selidik, senarai semak, inventori atau sesuatu skala. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitaif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. Tujuan pengukuran: • • • • • Mengesan hasi-hasil pembelajaran Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain Mengesan jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh murid-murid Bagi mendapatkan maklumat untuk o o o Penilaian Bimbingan Kecekapan guru Rekod prestasi dan profil murid

2

Falsafah dan Sejarah P.Modul 3 :KPLI Peng.Islam Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Melalui penilaian. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. Dalam konteks pendidikan. pengukuran dan pengujian Pengujian Penilaian 3 . Ia melibatkan proses menentu . mengetahui keberkesanan pengajarannya. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. guru dapat : • • • • • mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Perhubungan di antara penilaian. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. Tujuan penilaian Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . merancang dan mengubahsuai pengajarannya.

Dengan itu kaedah dan isi pelajaran boleh disediakan. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid.Modul 3 :KPLI Peng. Penilaian sumatif Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Contohcontoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara 4 . Falsafah dan Sejarah P.Islam Pengujian Pengukuran Penilaian Jenis Penilaian Terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif: Penilaian Formatif Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan muridmurid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan gred atau kedudukan di dalam kelas. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks.

Kementerian Pendidikan Malaysia. Falsafah dan Sejarah P. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. hasil pembelajaran murid dicatatkan secara spesifik. 5 . guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Bidang dan Bentuk Penilaian Bidang pembelajaran yang diuji dalam Pendidikan Islam meliputi :    Penguasaan ilmu Penguasaan kemahiran Penghayatan dan amalan Hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: • Pemerhatian • Lisan • Penulisan Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: • hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Untuk sesuatu tajuk dan peringkat taksonomi. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. Bilangan peratus soalan bagi sesuatu tajuk perlu ditunjukkan. Merancang penilaian. kaedah penilaian dan instrumen penilaian yang perlu digunakan. sederhana. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) boleh membantu guru membina soalan mengikut hasil pembelajaran yang ditentukan. sukar Guru perlu meneliti dan memahami kandungan setiap tajuk dalam sukatan pelajaran. Dalam pelaksanaan penilaian. Dengan bantuan JPU guru dapat merangkakan tajuk/kemahiran yang hendak diuji dan peringkatnya dalam taksonomi kognitif Bloom. Bilangan serta peratus soalan untuk setiap peringkat kognitif juga ditunjukkan dalam jadual penentuan ini.Islam berpusat. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara.Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Penentuan hasil pembelajaran ataupun aras-aras kemahiran bergantung kepada: • mata pelajaran • tajuk-tajuk yang dinilai • peringkat kebolehan murid yang dinilai • wajaran aras kesukaran: mudah.

tidak memerlukan instrumen yang khusus. ujian bertulis • Mengesan pencapaian .dijalankan dengan menggunakan senarai semak.perlu dirancang secara individu . ujian bertulis dan ujian lisan Penilaian secara pemerhatian Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: • • • • • • • • sikap perlakuan/amalan amali kemahiran manipulatif kemahiran bersosial kemahiran belajar kemahiran kinestetik kemahiran literasi komputer 6 . Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : • Mengesan serta-merta .perlu dirancang secara individu atau kumpulan . lembaran kerja.Islam • kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai.Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . • Mengesan kemajuan . perkembangan dan kemajuan murid. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan.mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program . Falsafah dan Sejarah P.mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran . skala kadar.menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak.mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian .

hafazan .sebutan dalam berbahasa .kefahaman konsep .murid dengan bahan pembelajaran • Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .gaya persembahan .soal jawab .kecekapan mencongak .perbincangan .Islam • kemahiran mereka cipta • Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. • Digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: .perbahasan .murid dengan guru . Falsafah dan Sejarah P.kefasihan menghafaz .kecekapan mendengar .temu bual . Penilaian secara lisan. • Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar.nyanyian 7 .syarahan .bercerita .penggunaan bahasa yang tepat .murid dengan murid . • Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan.bacaan kuat .Modul 3 :KPLI Peng.pertuturan dan sikap Instrumen Penilaian Lisan • Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: . kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran. buku skrap.pengetahuan fakta .

laporan projek/kerja kursus/folio .soalan.mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. graf atau carta. . . Instrumen Penilaian Penulisan • Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: .Islam . Penilaian secara penulisan. . .mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. jadual. . . Falsafah dan Sejarah P.latihan dan ujian bertulis . • Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: . ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami.mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.Modul 3 :KPLI Peng. . • Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan.mendengar dan memberi respon secara lisan • Penilaian lisan membolehkan guru : . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .huraian atau tafsiran peta. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.mengesan kelancaran dalam sebutan.aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: .kemahiran menulis 8 .pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.deklamasi sajak .karangan . pernyataan.

konsep asas dan prinsip Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan . perkara yang berikut mestilah diambil kira: .mengaplikasi .soalan menepati kemahiran yang akan diuji . Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid.soalan subjektif .Mengenal pasti .mentafsir .aras kesukaran soalan dipelbagaikan . Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid.skema pemarkahan disediakan • Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: .penggunaan tanda baca .Memerihal . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .perbendaharaan kata .Islam . kaedah atau prosedur.Mengingati kembali . Contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta spesifik. istilah.Melakar 9 . Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif.Menyenarai .menilai • Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih.Mentakrif . Falsafah dan Sejarah P.bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan .Melabel .bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami .Modul 3 :KPLI Peng.soalan objektif Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.menyusun idea .

menghitung .membanding dan membeza .mencirikan .menjana idea .menganggar .memilih . hukum atau fakta asas.menentukan .menjelaskan dengan contoh . menterjemah dan menginterpretasi fakta.menghuraikan .Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: .Menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk lain.Modul 3 :KPLI Peng.membuat inferens .membuat andaian .menunjuk cara .menyukat .menjelaskan melalui contoh . .mengelas Mengaplikasi Menguji lebolehan calon menggunakan konsep. membuat perbandingan dan menghuraikan perhubungan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .memberi contoh .Melukis . . Falsafah dan Sejarah P. .membuat urutan . 10 .mencerakin .Menulis Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami.mengukur .Menyatakan .mentafsir bahan atau idea.menambah .Memadan .meramalkan . .mengubahsuai .menukar .mengasingkan .menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menguji kebolehan calon untuk mencerakinkan idea-idea besar kepada bahagian-bahagian kecil.mengira .mengubah . .menerangkan .mengawal pembolehubah .menghubungkait .merangkakan trend masa depan . konsep dan prinsip.Menama . prinsip.mengasingkan maklumat kepada komponen-komponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen.

Modul 3 :KPLI Peng. .menggabungkan .membuat kesimpulan .membina .mereka bentuk Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran.menyokong Jadual Penentuan Ujian (JPU) Tajuk ini agak sukar difahami… Sila hubungi pensyarah/pembimbing anda jika menghadapi masalah Jadual Penentuan Ujian dikenali juga dengan nama Test Blue Print atau Test Specification. .mengkritik . .menggabungkan komponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif.mereka cipta . Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .menilai idea/bahan maklumat/kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu. . tugasan atau kaedah. Dalam ruangan aras 11 .membuat hipotesis .membuat gambaran mental .meringkaskan .merancang .membuat keputusan .mewajarkan .menyelesaikan masalah Mensintesis Menguji kebolehan calon untuk mengabungkan idea-idea kecil.mentafsir .Islam Aras Kemahiran Domain Kognitif Cadangan frasa atau perkataan untuk menilai domain / perlakuan .mengesan kecondongan .menaksir . Falsafah dan Sejarah P.menganologi .mengeksperimen .berkomunikasi .merangkakan .mendefinisikan secara operasi .mengkonsepsikan . JPU merupakan satu matrik yang terdiri dua paksi kandungan (paksi menegak) dengan paksi aras kemahiran ( paksi melintang ).menggunakan perhubungan ruang dan masa . mentafsir dan membuat suatu rumusan.

Sirah dan Akhlak. Memastikan terdapat perseimbangan antara topic-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji (terdapat sebaran aras kemahiran yang sesuai). vii. Menstabilkan taraf dan aras kepayahan ujian dari semasa ke semasa. Komponen Utama Dalam Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. x. Ibadah. Menjadi panduan membentuk format ujian. Bilangan item: mengikut bentuk ujian. vi. viii. iv. kandungan dan aras kemahiran. Membolehkan perbandingan dengan ujin yang lain. Menjadi panduan membentuk soalan. Secara ringkas perkara-perkara yang boleh didapati daripada sesuatu JPU adalah seperti berikut: i. amali.Modul 3 :KPLI Peng. ii. Secara am objektif pengajaran dinyatakan dalam kurikulum pelajaran dan secara khusus terdapat dalam sukatan pelajaran sesuatu mata pelajaran berkenaan. kerja kursus dan lain-lain. iii. Boleh juga dibuat secara ringkas dan am yang mana sukatan dibahagigkan kepada skopskop yang luas seperti dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dibahagikan kepada Tilawah Al-Quran. Bahan-bahan itu boleh dicatatkan secara ringkas atau secara topic demi topic seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Paksi Kandungan: Dalam paksi kandungan dicatatkan bahan yang diajar. Kepayahan item: dalam lingkungan 20% hingga 80% Kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU) i. Aqidah. esei. Kandungan ujian : topik-topik Aras kemahiran: taksonomi objektif pendidikan Pemberatan dalam peratus pada kandungan dan aras kemahiran: panjang masa mengajar dan kepentingan. 12 . vi.Islam kemahiran pula dicatatkan objektif pengajaran yang biasanya disesuaikan dengan taksonomi objektif pendidikan. Menstabilkan taraf ujian yang sama pada masa hadapan. ii. Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan. Bentuk atau format ujian: objektif. v. iv. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. v. ix. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras kemahiran kepada guru yang mengajar dan menggubal ujian. Membolehkan ujian yang sama dibina oleh kumpulan lain. Falsafah dan Sejarah P. iii. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Tiap-tiap pelajran mempunyai penekanan aras kemahiran yang berbeza sesuai dengan objektif mata pelajaran berkenaan.

Semakin besar peratus semakin mudahlah sesuatu soalan itu. Paksi Pemberatan: Pemberatan adalah penekanan yang patut diberikan kepada tiap-tiap topic dan kemahiran. Soalan mudah iaitu lebih kurang 70% daripada calon boleh menjawabnya. pemberatan tentulah berdasarkan kepada keluasan isi pelajaran dan panjang waktu yang diperuntukkan kepadanya. afektif dan psikomotor. boleha menjadi pencabar kepada calon-calon yang bijak.Modul 3 :KPLI Peng. Untuk ujian bilik darjah pemberatan bolehlah didasarkan kepada rasa penting terhadap sesuatu topic atau tajuk yang diajar pada sesuatu ketika. kepayahan sederhana boleh menambah sisihan lazim dan memberi kesan kepada kebolehpercayaan bentuk soalan. Paksi Aras Kemahiran: Dalam paksi ini mengandungi objektif pengajaran yang merupakan perubahan tingkah laku dan kemahiran-kemahiran yang diharapkan pada tiap-tiap topic dalam paksi kandungan. Menyelaraskan kemahiran. Terdapat kajian menunjukkan soalan-soalan beraras ujian. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Walaupun begitu soalan yang mudah dan sukar harus juga dimasukkan ke dalam ujian. boleh menjadi motivasi kepada calon-calon yang lemah. Proses pemberatan boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat: • • • iv. Soalan yang sukar pula lebih kurang 30% daripada calon dapat menjawabnya. min kepayahan ujian sebaik-baiknya ialah 50%. bilangan soalan dengan aras Elok anda 13 berehat dahulu… Sambil itu baca catatan ringkas anda…! . Untuk sesuatu ujian yang lebih luas penggunaannya. iii. Perbanyakkan soalan beraras kepayahan sederhana antara 40% hingga 60%. Untuk ujian pencapaian bersifat rujukan norma. Model yang digunkan ialah taksonomi pendidikan iaitu domain kognitif. ii. Membahagikan peratus itu kepada bentuk soalan yang sesuai objektif atau esei. Falsafah dan Sejarah P. Menukarkan pemberatan waktu kepada peratus dan dicatatkan di hujung paksi tersebut. Kepayahan soalan: Secara kuantitatif kepayahan soalan adalah dimaksudkan peratus calon yang boleh menjawab dengan betul pada sesuatu soalan.Islam Pembahagian begini hanya sesuai untuk menghasilkan rumusan dan kurang memberi faedah kepada guru dan penggubal soalan.

Tentukan Hasil Pembelajaran. objektif. Sebaik-baiknya kerja kursus dan amali tidak berulang secara tepat dalam ujian/peperiksaan. Fahamkan falsafah. Buat rumusan format seperti contoh berikut: Rumusan Format Mata Pelajaran : Pendidikan Islam Panjang Masa : 2 jam Bentuk : Objektif dan esei Markah : 100 Objektif Esei Masa 1 jam 1 jam Markah 40 60 Bilangan soalan 40 3 Markah 1 soalan 1 20 Masa bagi setiap soalan 1. bahagian. Langkah 2: Tentukan format ujian/peperiksaan iaitu dari segi tempoh ujian. Tentukan bilangan soalan .5 minit 20 minit Langkah 3: Senaraikan tajuk/topik yang hendak diuji dan masa kuliah yang diperuntukkan bagi setiap tajuk. bilangan soalan peruntukan masa bagi setiap bahagian. topic-topik dan cadangan penilaian yang juga menyebutkan kerja kursus serta kerja amali. Perkara Carta aliran proses menyediakan JPU: Pilih tajuk yang hendak dinilai. 14 mengikut aras.Islam Langkah Menyediakan JPU Langkah 1: Kaji objektif ujian dan sukatan pelajaran berkenaan.Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Falsafah dan Sejarah P. pemberatan markah. jenis soalan.

Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . soalan dalam petak Semak jumlah dan peratus semua soalan dalam lajur menegak dan mendatar. Contoh JPU Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tajuk: Solat Lima Waktu Kandungan Pengetahuan M Pengertian Bilangan Waktu Rukun Sd S Kefahaman M Sd S Aras Kemahiran Aplikasi M Sd S Analisis M Sd S Sintesis M Sd S Penilaian M Sd S Jumlah % 15 .Modul 3 :KPLI Peng. Falsafah dan Sejarah P.Islam Tulis bilangan berkenaan.

Islam Hikmah Jumlah % ( M = Mudah. Sd = Sederhana. Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Falsafah dan Sejarah P. Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan.’: 16 . Bahasa: a. S = Sukar ) Nota: Tidak semua peringkat hasil pembelajaran dan aras kemahiran Mesti diuji dalam sesuatu penilaian/ujian. Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan d.Modul 3 :KPLI Peng. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran . Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘………. Sukatan Pelajaran. Aras kemahiran boleh diubahsuai kepada mudah dan sukar. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan. Contoh: inferens. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. Sekiranya terdapat istilah lain.3 Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas. 8. c. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. b. e.

Tinggalkan perkataan/ayat yang kabur dan mengelirukan i. Jenis-jenis ujian: JENIS UJIAN 17 OBJEKTIF SUBJEKTI F . Sukatan Pelajaran.’: Contoh: ‘ Idgham’. Pembinaan Item Objektif: Penggubal perlu mengetahui falsafah dan objektif penilaian secara keseluruhan selain memahami dengan jelas objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan soalan yang hendak digubal. Contoh: inferens. Format dan JPU: Soalan yang digubal mestilah berdasarkan sukatan pelajaran . pastikan ia diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan. Gunakan bahasa yang mudah difahami iaitu jelas dan tepat dari segi kehendak soalan. Tujuannya ialah supaya kertas soalan yang dihasilkan mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Pastikan penggunaa tatabahasa dan struktur ayat yang betul. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . format dan JPU bagi mata pelajaran yang berkaitan. Hanya istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja yang diberi keutamaan. Tandakan istilah bahasa asing yang digunakan dengan pembuka kata dan penutup kata ‘………. Bahasa: f. Kata kerja: Gunakan kata kerja yang menepati aras taksonomi seperti telah diterangkan di atas.Modul 3 :KPLI Peng. h. Falsafah dan Sejarah P. j. g. Sekiranya terdapat istilah lain.Islam Contoh: ‘ Idgham’.

Item padanan. Tandakan (√ ) bagi kenyataan yang benar dan (X) bagi kenyataan yang salah.w. Item melengkapkan. (a) Rukun Islam empat perkara ( (b) Rukun Iman enam perkara iv.a.Modul 3 :KPLI Peng. Falsafah dan Sejarah P. Nabi Muhammad Nabi Musa v. Item jawapan pendek.cepat. Pemarkahan adalah objektif . kefahaman dan aplikasi. dilahirkan dikenali dengan nama tahun ______ 18 . Sebaliknya ujian objektif gagal menguji kebolehan calon untuk memilih. Item Aneka pilihan. Contoh-contoh ujian objektif adalah seperti berikut: i.Islam a. Taurat Al-Quran ( ) ) Tahun Nabi Muhammad s. Walaubagaimana pun kajian menunjukkan jika ujian objektif digubal dengan teliti boleh juga menguji kebolehan calon di aras kognitif tinggi. Item benar-salah. ____________________________________ Siapakah nama ibu Nabi Muhammad s. Didapati lebih sesuai menguji kebolehan calon di aras kognitif yang rendah iaitu pengetahuan. mudah dan jitu. Rukun Iman mempunyai __________ perkara. menyusun dan menyatukan idea. Jawapan bagi ujian objektif adalah pendek. iii. Ujian ini dipanggil sedemikian kerana pemeriksa yang lain akan memberikan markah yang sama apabila memeriksa kertas jawapan objektif yang sama.w. Ujian Objektif. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .a. ? ii.

3. Berdasarkan kepada jawapan calon. Objektifnya aras tinggi. Sekiranya bebas. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . aplikasi dan jika digubal dengan teliti boleh menguji aras yang lebih tinggi. Masa yang diperlukan untuk menjawab dan memeriksa adalah ringkas. sintesis dan penilaian. masa dan perbelanjaan. Ujian Subjektif. 2. Pembinaan ujian memerlukan lebih tenaga.Modul 3 :KPLI Peng. 5. 7. Falsafah dan Sejarah P.Islam (a) Rusa (b) Harimau (c) Kuda (d) Gajah Kelebihan Ujian Objektif 1. Dapat menguji aras kognitif di peringkat pengethuan. Dapat meliputi semua bidang mata pelajaran dengan luas. 6. Calon boleh berlatih menjawab soalan-soalan objektif bagi tahun-tahun lalu boleh meningkatkan taraf pencapaian. 4. 5. Mungkin menggalakkan calon-calon meneka jawapan. b. kefahaman dan aplikasi dengna berkesan. Kelemahan Ujian Objektif 1. ujian subjektif boleh dibahagikan kepada dua jenis. Tidak dapat menguji kebolehan calon pada aras kognitif yang tinggi seperti analisis. Jawapan calon mungkin bebas atau terhad. 2. Ujian subjektif ialah ujian yang terdiri daripada soalan yang memerlukan calon memberi jawapan secara lisan atau bertulis. Bertujuan menguji kebolehan pelajar pada aras kefahaman. iaitu: 19 . Gagal menguji kebolehan calon untuk menyusun dan menghuraikan ideaidea. Unsur emosi pemeriksa tidak akan mempengaruhi pemarkahan. Jawapan yang sama akan diberikan markah yang sama walaupun diperiksa oleh pemeriks yang berlainan. Kebolehpercayaan keputusan adalah tinggi kerana banyak soalan boleh disediakan. 3. Item ujian boleh dinyatakan dalam bahasa yang mudah. jawapan itu adalah dalam bentuk esei dan sekiranya terhad ia mungkin merupakan satu ayat sahaja (struktur). 4.

__________________________________________ 4. Kelebihan Ujian Subjektif 1. dan membentangkan jawapan yang difikirkan sesuai. Contoh: Tulis rukun-rukun Iman di ruangan berikut mengikut urutan. 5. 4. Jenis Contoh: Terangkan peranan ibadat haji dalam menyatukan umat Islam. __________________________________________ ii. Jenis soalan ini menghadkan isi dan bentuk jawapan seseorang calon. 1. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Peluang untuk menipu atau meniru jawapan dikurangkan. 6. menganalisis dan membuat sintesis idea-idea meraka. Jawapan yang diberikan hanya merupakan satu ayat atau satu frasa sahaja. mengatur. Unsur subjektif semasa pemarkahan akan mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan ujian itu. soalan ini membenarkan calon memilih. Mudah untuk dibina dan ditadbir 2. Dapat mengukuh hasil pembelajaran yang kompleks. Menggalakkan calon menyediakan diri menghadapi ujian dengan meneka kepada kemahiran menyusun dan membuat sintesis isi jawapan. 7. Calon-calon dapat diuji kebolehan untuk menyususn. Kelemahan Ujian Subjektif 1. 8. Falsafah dan Sejarah P. Peluang untuk meneka jawapan adalah kurang. Jawapan terhad (struktur). 20 . Jawapan tidak terhad (esei). Merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana seorang calon dapat menerangkan idea-ideanya.Modul 3 :KPLI Peng.Islam i. __________________________________________ 2. Boleh digunakan dalam kebanyakan mata pelajaran 3. __________________________________________ 3. __________________________________________ 5.

Kesan halo mungkin dapat memainkan peranan. 3.Modul 3 :KPLI Peng. yang hendak dipastikan supaya setiap murid benar-benar mengetahui. Peraturan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain 1. 3.Islam 2. keadaan fizikalnya dan masa yang telah digunakan untuk memeriksa kertas jawapan. Pemarkahan juga dipengaruhi oleh bentuk emosi pemeriksa. 5. Mengenalpasti murid yang lemah dalam kefahaman dan amalan PAFA. Pemarkahan mengambil tenaga dan masa yang panjang. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . menentukan kejayaan 100%. Falsafah dan Sejarah P. Hanya dapat meliputi bidang yang terhad kerana bilangan esei terbatas. Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) Beberapa perkara asas fardhu ain yang terkandung dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam. Markah yang tinggi bagi soalan pertama mungkin mempengaruhi markah bagi soalan-soalan seterusnya. 4. kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan betul dan sempurna. 4. Tujuan 1. mengamal dan menghayati dengan betul dan sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Merangsang tanggungjawab guru untuk memastikan murid menguasai dan menghayati PAFA secara berterusan. Pemarkahan ujian esei mungkin dipengaruhi oleh factor-faktor yang kurang relevan yang panjang atau pendek. dengan perkataan lain. Penilaian PAFA hendaklah dimulakan dari tahun 1 hingga tahun 6 (UPSR). Menimbul dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati dalam amalan kehidupan harian. 21 . Memastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA.Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 (PMR) dan tingkatan 4 hingga tingkatan 5 (SPM) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. 6. memahami. 2.

peluang serta bimbingan yang secukupnya untuk mengulang serta memperbaiki kesalahan dan kelemahan. Pihak sekolah hendaklah melaporkan keputusan penilaian di peringkat sekolah menggunakan format sijil yang disediakan. 13. Penilaian dijalankan sendiri oleh guru Pendidikan Islam mengikut masa yang sesuai. Jabatan Pendidikan Negeri/ Bahagian/ Daerah sebagai sebahagian dari tugas penyeliaan harian biasa. murid hendaklah diberi masa. Catatan tersebut adalah rekod bagi proses dan keputusan penilaian yang dicapai oleh murid. Falsafah dan Sejarah P. 10. 7. Murid hendaklah diberitahu lebih awal. Pencapaian murid hendaklah dicatat dari masa ke semasa secara kemaskini dalam Borang Pencapaian Individu dan Borang Berkelompok. Penyetaraan akan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan. 8. 9. 5.Modul 3 :KPLI Peng. Murid ini boleh dinilai semula sebagai pengukuhan. Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Usaha ini diteruskan sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan betul dan sempurna. Penilaian akhir PAFA dijalankan dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). 14. Borang pencapaian individu hendaklah disertakan bersama rekod perpindahan pelajar ke sekolah lain. Sepanjang tempoh penilaian tersebut. 4. Penilaian dijalankan secara lisan dan amali mengikut kod-kod yang ditetapkan. Murid diperakui LULUS dalam keseluruhan penilaian PAFA apabila mereka berjaya memahami dan menmgamalkan SEMUA KOD / TAJUK soalan yang telah ditetapkan. Laporan juga perlu sesuatu kemahiran sekurang-kurangnya pada tahap keupayaan yang PALING 22 . Pemantauan proses pelaksanaan penialain PAFA di peringkat sekolah akan dijalankan oleh Pengetua / Guru Besar dari semasa ke semasa. 6. Penilaian PAFA dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah. 3. Soalan dan jawapan penilaian tidak rahsia sebagaimana yang telah dicadangkan dalam buku panduan. Guru boleh meneruskan penilaian kepada murid yang menguasai kod-kod seterusnya.Islam 2. 11. 12. sebagai proses penilaian biasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Pencapaian LULUS dalam dalam sesuatu KOD / TAJUK ialah apabila murid faham sesuatu tajuk dan dalam hal ibadah dpat mengamalkan MINIMA yang dikira SAH dari segi syarak.

5 (SPM) Kemaskini boring berkelompok PMR dan SPM Menghantar keputusan penuh PAFA/ Disket ke Unit/ Bahagian Peperiksaan (JPN) 5.3 Ting 4 3. JADUAL TINDAKAN PELAKSANAAN UJIAN PAFA (PMR DAN SPM) Sept Mac Ogs Feb Bil 1 Tindakan Memastikan murid memiliki buku panduan penilaian PAFA Penyediaan Fail PAFA (borang berkelompok) Pelaksanaan PAFA 3.Modul 3 :KPLI Peng.4 Ting.2 SPM Mengemaskini rekod pencapaian individu murid yang akan berpindah sekolah baru (sekiranya ada) Penyetaraan daripada Kementerian/JPN/ Bahagian/ Daerah OKt Mei Jan Jun Apr Jul Catatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 3 4 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6 7 Mengikut taqwim pihak berkenaan 23 . 3 (PMR) 3.2 Ting. Jabatan Pendidikan Negeri. Falsafah dan Sejarah P.2 3. menurut prosedur yang disediakan.1 Ting.Islam diserahkan kepada Bahagian / Unit Peperiksaan.1 PMR 5. 1. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .

PMR DAN SPM) TINGKATAN KOD DINILAI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri. Falsafah dan Sejarah P.Modul 3 :KPLI Peng. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . pakaian dan tempat dari najis Cara Berwudhuk Cara Bertayammum Cara Mandi Wajib Azan dan iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa Adab Terhadap Ibu bapa Ihsan Kewajipan Menutup Aurat Batas Pergaulan Dalam Islam Mengucap dua kalimah syahadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri. pakaian dan tempat dari najis Cara Berwuduk Cara Bertayammum Cara mandi wajib Azan dan Iqamah serta jawapan dan doa selepasnya Solat Fardhu Solat Jenazah Puasa 1 2 3 4 5 24 .Islam AGIHAN KOD PAFA (UPSR.

Islam 13 14 15 16 17 15 Adab terhadap ibu bapa Perkahwinan Ihsan Kewajipan menutup aurat Batas pergaulan dalam Islam Ihsan Sila rujuk buku panduan PAFA untuk maklumat lanjut mengenai perincian kod di atas…. PKSR merupakan proses penilaian selaras dengan proses pengajaran dalam bilik darjah untuk mengesan kemajuan pelajar dalam konteks perkembangan individu secara menyeluruh. Penilaian ini dapat mnempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat.. Falsafah dan Sejarah P.Modul 3 :KPLI Peng. Memainkan peranan untuk meningkatkan keupayaan guru dalam usaha membina dan mereka bentuk jenis-jenis ujian yang lebih bermutu. Dalam PKSR. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Melalui proses penilaian yang berterusan. guru menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam mata pelajaran yang berlainan. guru dapat mengambil tindakan susulan sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan yang perlu diambil ke atas seseorang murid PRINSIP • penting untuk guru ialah bagi mengetahui tahap pencapaian murid serta untuk mengenal pasti dan membaiki kelemahan-kelemahan murid sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran menjadi lebih kronis. bersabarlah dalam menuntut ilmu! PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) Konsep PKSR merupakan satu bentuk penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSR dan Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) pula ialah satu penilaian yang dibuat dalam sukatan KBSM Pentaksiran ini dikendalikan oleh guru 100% disekolah. Aspek-aspek yang dinilai dalam mata pelajaran yang berlainan dalam PKSR meliputi: • • 25 .

kesihatan dan kecergasan 14. kemahiran belajar 6.Modul 3 :KPLI Peng. kemahiran berbahasa 4. kemahiran kenestetik 15. minat Tujuan Tujuan utama : memastikan penilaian dijalankan dengan sistematik dan baik. perlakuan dan amalan nilai-nilai murni 12. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . bahan pembelajaran 16. sikap 13. kemahiran manipulatif 8. Falsafah dan Sejarah P. kemahiran berfikir 3. kemahiran mengira 5. pengetahuan 2. daya kreatif 10. 26 . kemahiran bersosiali 9.Islam 1. kemahiran amali 7. kemahiran proses sains 11.

Menekan penilaian secara menyeluruh – segala potensi pelajar sepertiintelek. 4. 6. 2.Menekankan penilaian dalaman – guru yang mengajar pelajar itu sendiridan bukan diuruskan secara berpusat. U n t u k m e n y e d i a k a n p e l a j a r m e n y e s u a i k a n d i r i d a l a m a l a m k e h i d u p a n manusia melalui penilaian berterusan yang melatih mereka sentiasa sedia menerima teguran. Mengesan perkembangan murid-murid: Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran pelajar supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenalpasti. Untuk mempertingkatkan mutu penilaian dengan menggunakan ujian-ujian yang dibina dan dikawal mutunya di peringkat tempatan supaya proses pengukuran pembelajaran pelajar menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermakna. 3. 5. seperti pemerhatian. Menekan penilaian formatif daripada penilaian sumatif – maklumat yang diperoleh daripada PBS adalah digunakan untuk membantuperkembangan pelajar dalam semua bidang yang berkaitan denganpendidikan. Ciri 1. Falsafah dan Sejarah P. soal jawabsecara lisan dan ujian kertas-pensel untuk mengesan peringkatpenguasaan dan kemajuan pelajar dalam bilik darjah.Modul 3 :KPLI Peng. rohani.Islam 1. 4.Menekankan penilaian secara berterusan – membolehkan gurumengubahsuai strategi dan teknik. 3. Untuk merangsang pelajar supaya terus membaiki pembelajarannya melalui tunjuk agar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PBS. 2. jasmani dan emosi dinilai. bimbingan dan ajaran guru. pengajaran mengikut maklumatpenilaian yang diperoleh dari semasa ke semasa. 6. Untuk membaiki pembelajaran pelajar dengan merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang diperoleh daripada PBS.Menekan penilaian secara tak formal. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Cara Pelaksanaan 27 . 5. Menekankan tindakan susulan daripada laporan pencapaian atau pensijilan membaiki pembelajaran seterusnya. Untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guru dalam usaha membina jenis-jenis ujian dengan lebih bermutu dan seterusnya meningkat prestasi mereka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

dengan penilaian 28 . Membina Instrumen : membuat Jadual Penentuan dan membina soalan/instrumen 3. Penilaian Alternatif Bentuk penilaian yang berlainan daripada penilaian formal seperti penilaian formatif dan sumatif yang boleh digunakan oleh guru dalam bilik darjah Jenis penilaian alternatif yang boleh digunakan oleh guru ialah • • • Portfolio Persembahan / Amali Pemerhatian Selepas membaca nota . 3. selesaikan tugasan di bawah ! TUTORIA L 1. Huraikan kepentingan Jadual Penentuan Ujian (JPU). Jelaskan jenis-jenis penilaian beserta dengan contoh yang sesuai. 5. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian . Ulum Syariah dan Akhlak Islamiah. Melaksanakan penilaian : pemerhatian/lisan/penulisan 4.Modul 3 :KPLI Peng. 2. Menganalisis Maklumat 6. Nyatakan perbezaan antara penilaian formatif sumatif. Merancang : menentukan hasil pembelajaran dan instrumen penilaian 2. Melapor (jika perlu) Guru boleh meneruskan penilaian dengan melaksanakan tindakan susulan samada secara serta merta atau terancang. 6.Islam Pelaksanaan PKSR yang sistematik perlu mengikut langkah-langkah : 1. Bina item soalan objektif dan soalan subjektif meliputi bidang alQuran. Mengapakah penilaian penting? 4. Falsafah dan Sejarah P. Merekod 5. Nyatakan tujuan utama penilaian PAFA.

LA 5. 2. L1.1 ii. Bincangkan perbezaan antara Penilaian Kendalaian Sekolah dengan Penilaian Berpusat. Sekiranya anda masih kurang jelas. Falsafah dan Sejarah P. sila rujuk semula nota yang disediakan RUMUSAN 1. SELAMAT MAJU JAYA ! 29 . A/L9.4 : Ujian secara lisan sahaja : Ujian secara amali sahaja iii.Islam 7. A9. Penilaian PAFA adalah suatu proses bimbingan dan penilaian yang berterusan sehingga murid mencapai sekurang-kurangnya tahap minima. Bincangkan dengan pensyarah anda bagaimana prosedur penilaian PAFA dijalankan.1 : Ujian secara amali atau lisan Tahniah ! Kerana berjaya menyempurnakan tugasan anda. 8.Modul 3 :KPLI Peng. Contoh: i. Penilaian PAFA dijalankan secara lisan (L) dan amali (A) mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. Islam Major j-QAF) Unit 6: Penilaian .1 : Ujian secara lisan dan amali iv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->