Topik

4X Persembahan Elektronik

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. mendefinisi dan menerangkan persembahan elektronik; 2. menjelaskan kegunaan dan kelebihan persembahan elektronik; 3. menyatakan dan mencirikan persembahan elektronik yang baik; 4. membina dan mengintegrasi papan cerita bagi persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran; dan 5. menggunakan fitur-fitur yang terdapat dalam persembahan elektronik untuk memformat objek.

X PENGENALAN
Setelah melalui tiga topik pertama ini, apakah tanggapan anda tentang penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran. Pernahkah anda terfikir bahawa untuk mempersembahkan sesuatu bahan pengajaran, harus mengikut kesesuaian dan cita rasa anda sendiri? Penggunaan persembahan elektronik menjadi alat bantu mengajar dan belajar penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dewasa ini. Penggunaan persembahan elektronik secara berfikrah dan terancang akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan aktif dan bermutu. Jika kita lihat di Malaysia, secara tidak langsung penggunaan persembahan elektronik dilihat bakal mengantikan secara keseluruhan penggunaan OHP didalam kelas. Betul tak?

4.1

PENGENALAN

Penggunaan persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi alat bantu mengajar dan bahan bantu belajar, semakin digemari oleh guru-guru di sekolah. Terdapat pelbagai jenis perisian yang telah diperkenalkan,

TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W

93

dalam bab ini perbincangan akan berkisar kepada cara penggunaan Microsoft powerpoint.

Aktiviti 4.1
Cuba anda fikirkan, apakah kaedah pengajaran yang pernah anda alami atau gunakan semasa anda belajar atau mengajar sekitar 15 tahun yang lalu. Adakah ia membosankan anda? Kini komputer menjadi medium perantaraan serta membantu anda dalam proses mengajar. Apakah perisian yang dapat membantu anda, untuk menghasilkan persembahan elektronik.

Perisian persembahan elektronik membantu pembina perisian membuat persembahan dengan mengabungan unsur animasi, grafik, audio, video dan teks bertujuan menarik perhatian pengguna dan menjadikan persembahan tidak membosankan.

4.1.1

Kegunaan dan Kelebihan

Terdapat pelbagai perisian yang digunakan untuk membuat persembahan elektronik diantaranya ialah Microsoft power point dan Harvard Graphics seperti dalam Rajah 4.1 di bawah:

Perisian Microsoft Powerpoint

Perisian Harvard Graphics

Rajah 4.1: Perisian Microsoft Powerpoint & Harvard Graphics

. butang arahan mudah difahami serta tidak perlu menggunakan kod pengaturcaraan. animasi. Keupayaan meletak dan menyusun elemen media yang baik dan berkesan memberi kesan yang positif terhadap persembahan. Oleh itu perisian persembahan elektronik digunakan secara meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Persembahan elektronik ini biasanya digunakan sebagai preview di peringkat awal sebelum animasi di kompail. audio. Sifat persembahan elektronik yang mengerakkan 'slide' demi 'slide' menjadikan persembahan elektronik boleh digunakan sebagai pelantar dalam membuat gerakan animasi tanpa 'rendering'. perisian ini sesuai digunakan dalam membentuk backdrop persembahan. grafik.2 Reka Letak Reka letak dalam perisian persembahan elektronik ialah ilmu atau kemahiran yang digunakan untuk meletak dan menyusun media pada paparan bagi membentuk persembahan yang menarik. video dan teks dalam satu persembahan menjadikan persembahan: Ć Ć Ć menarik minat pengguna. dan mudah difahami oleh pengguna. audio dan teks. Tujuan gerakan animasi menggunakan persembahan elektronik ini ialah untuk menilai gerakan tanpa menggunakan proses rendering yang memakan masa. memberi motivasi kepada pengguna.94 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK Menurut Shaifol (2004) penggunaan media unsur animasi.1. gabungan media persembahan elektronik juga bersifat interaktif. grafik. Persembahan elektronik juga mesra pengguna. Selain daripada itu. Persembahan elektronik juga membenarkan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik serta mengilustrasi idea-idea yang kompleks dan memotivasi pelajar. 4. Oleh kerana sifat perisian persembahan elektronik yang mesra pengguna dan boleh mengabungkan media video.

tekstur licin dengan kasar. item perlu disusun supaya tidak janggal. grafik. garis berjauhan dengan berdekatan dan grafik kecil dengan besar. Prinsip reka letak CASPER berdasarkan singkatan perkataan CASPER seperti dalam Rajah 4. Kontra juga digunakan untuk membezakan antara unsur dengan latar belakang paparan. setiap item yang hendak diletakkan dalam muka perisian perlulah seimbang dengan muka perisian agar kelihatan menarik. (ii) Alignment (Susunan Lurus) Dalam prinsip alignment. garis halus dengan kasar. Selain daripada perbezaan warna. kontra adalah salah satu cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan atau perhatian terhadap sesuatu reka bentuk. animasi dan video pada sesuatu persembahan yang dapat merangsang perhatian dan minat penonton. Selain daripada membezakan dua item yang berlainan. Pembangun perisian seharusnya pandai menyusun item-item yang ingin dipersembahkan supaya ia kelihatan seimbang.2 berikut: Rajah 4. unsur mendatar dengan menegak. pembangun perisian perlulah memilih warna yang kontra (warna gelap dengan warna terang). Dengan kata lain.2: Prinsip reka letak CASPER (i) Contrast (Pebezaan yang Ketara) Bagi menunjukkan perbezaan antara dua objek.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 95 (a) Prinsip Reka Letak Casper Prinsip reka letak CASPER merupakan panduan menyusun media seperti teks. dalam prinsip Alignment. objek besar dan kecil. Item juga perlu mempunyai kaitan secara visual antara satu sama lain di setiap paparan perisian. Skrin yang diletakan dengan media tanpa di rancangan menyebabkan persembahan yang kurang menarik. . kontra juga boleh ditonjolkan dengan perbezaan font.

audio. Pengumpulan item membuatkan pengguna merasa selesa kerana item-item yang berkaitan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisah-pisah. Sekeping gambar yang ringkas contohnya. .96 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK (iii) Simplicity (Mudah) Grafik dan animasi perlu ringkas dan dapat merangsangkan pengguna memahami maksud yang hendak disampaikan.Pembangun perisian boleh menggunakan perulangan media teks. grafik dan video untuk menyampaikan mesej yang sama. (iv) Proximity (Berhampiran) Dalam prinsip proximity item yang digunakan dalam muka perisian perlulah dikumpulkan pada satu kawasan. Dengan kata lain sesuatu bahan grafik dan bahan yang diletakkan di atas muka perisian seharusnya dapat memudahkan penerokaan dan merangsangkan pemikiran. penggunaan grafik dan elemen media dalam perisian yang dibina perlulah membantu pengguna melayari perisian dengan mudah. Oleh yang demikian. Pelbagai cara digunakan oleh pembangun perisian untuk menarik perhatian pengguna. supaya pengguna dapat melihat kesinambungan yang wujud antara item. elemen ini akan menjadi satu unit visual daripada beberapa unit terpisah. (v) Emphasis (Penekanan) Pembangun perisian perlu menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan terhadap perkara yang dirasakan penting. lebih bermakna dari teks yang panjang lebar. dalam menghasilkan persembahan elektronik dan berikan contoh. (vi) Repetition (Pengulangan) Dalam prinsip repetition terdapat satu piawai antara muka perisian supaya pengguna akan dapat mentafsir dan memahami dengan mudah arahan yang diberikan oleh perisian. Aktiviti 4. Pengulangan menggunakan persembahan media yang berlainan akan membantu pemahaman pengguna. Namun begitu adalah dinasihati supaya pembangun perisian tidak menggunakan terlalu banyak elemen sampingan untuk menarik perhatian pengguna. yang mana akan menyebabkan tumpuan pengguna lebih kepada elemen sampingan. Dengan kata lain. bersesuaian dengan pengguna dan mudah difahami. Visual yang dipilih perlulah ringkas. Ini adalah kerana pengguna perisian terdiri daripada mereka yang mempunyai kecenderungan yang terhadap media.2 Cuba anda senaraikan ciri-ciri perisian yang mempunyai reka letak yang menarik dan menjadi pilihan anda.

menyebabkan mata pengguna akan merasa letih. Paparan persembahan yang dibina menggunakan warna. pasti anda pernah mengalami situasi dimana penceramah tidak memyediakan sebarang penerangan dalam bentuk visul seperti persembahan Slide. Dalam satu persembahan elektronik tidak semestinya kelima-lima media ini digunakan.3 Persembahan Asas Membina Slaid Aktiviti 4. Terdapat lima unsur yang digunakan dalam membina perisian persembahan elektronik.1. Anda pasti sukar untuk memahainya sekirannya ia merupakan satu bidang yang baru bagi anda.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 97 4. Tahukah anda bagaimana untuk menghasilkan satu persembahan elektronik dengan baik dan berkesan. Penggunaan warna yang banyak dan menyilau contohnya. font teks dan saiz teks yang terlalu banyak dalam sesuatu persembahan akan menganggu tumpuan seterusnya membosan pengguna. Rajah 4.3: Lima unsur persembahan elektronik Penggunaan media yang sembarangan akan menghasilkan kesan yang negatif terhadap persembahan. . Pembangun perisian perlu bijak menggunakan media dalam persembahan elektronik bagi menghasilkan persembahan yang memberi impak yang baik dan berkesan kepada pengguna. Kandungan kognatif dalam satu skrin juga perlu di kawal supaya tidak terlalu banyak.3 Pernahkah anda menghadiri kursus atau seminar.

98 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK Penggunaan media ini bergantung kepada keperluan persembahan. Clip Video senario kampus contohnya. adalah sesuai pembangun perisian menggunakan animasi adalah bersesuaian dengan golongan sasar tersebut. penggunaan warna panas dan terang adalah tidak sesuai. penggunaan warna yang sesuai ialah warna yang lembut dan harmoni. 4. pembangun perisian perlu memilih media yang berkaitan dengan mesej persembahan bukan berdasarkan kegemaran pembina persembahan. Bagi membangun persembahan yang mempunyai golongan sasar terdiri daripada kanak-kanak tadika contohnya. Font Size berukuran besar dan jelas amat bersesuaian dengan lokasi tersebut. Penggunaan media yang digunakan perlulah berkaitan atau membawa mesej.2. Maka. Penggunaan media yang bermakna kepada mesej yang hendak dipersembahkan. Sebaliknya. Manakala penggunaan animasi yang banyak adalah tidak sesuai digunakan untuk membuat persembahan bagi golongan dewasa Lokasi persembahan juga perlu di ambil kira dalam membina persembahan elektronik sebagai contoh.1 PERSEMBAHAN MULTIMEDIA Kerangka Persembahan Papan Cerita (Story Board) Papan cerita adalah himpunan lakaran rupa bentuk skrin-skrin paparan yang digunakan dalam aplikasi perisian multimedia. bagi membina persembahan di dewan besar penggunaan teks yang mempunyai font yang kecil akan menyebabkan pengguna tidak dapat membaca mesej yang hendak di sampaikan dan membosankan pengguna. dalam persembahan elektronik menggunakan kaedah tunjuk cara adalah lebih sesuai pembangun perisian menggunakan video berbanding menggunakan gambar. . Pembangunan perisian perlu memikir dan menganalisis golongan sasaran pengguna perisian. Persembahan menggunakan gambar adalah lebih sesuai untuk menerangkan sesuatu keadaan berbanding dengan menggunakan teks. Bagi persembahan keadaan yang membawa mesej yang sedih dan sayu. Sebagai contoh.2 4. Media yang hendak dipersembahkan seharusnya memberi makna kepada persembahan. tidak sesuai di jadikan video intro untuk persembahan teknik permainan dan perlawanan bola sepak.

papan cerita merupakan lakaran imaginasi pembangun perisian tentang apa yang hendak dipaparkannya dalam satu persembahan perisian multimedia. (v) Dengan membuat lakaran awal segala perubahan dapat dilakukan dengan mudah. Dengan kata lain. (viii) Papan cerita membolehkan pembangun perisian mengaplikasikan pelbagai teknik reka bentuk perisian. Elemen yang Diambil Kira Ketika Membina Papan Cerita ialah Seperti Berikut: (i) Warna latar belakang (ii) Jenis font (iii) Saiz huruf (iv) Warna huruf (v) Format gambar (vi) Format video (vii) Format audio (viii) Format animasi Contoh Papan Cerita Papan cerita ini di lukis bersama aliran.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 99 Oleh itu. (vii) Papan cerita mengurangkan risiko tertinggal maklumat persembahan yang penting. (vi) Penggunaan papan cerita menjimatkan masa dan kos pembinaan perisian. Dalam melakar papan cerita pembangun perisian perlu mengaplikasikan konsep reka letak. (iii) Papan cerita membolehkan pembangun perisian menzahirkan idea sebelum dipindahkan di atas paparan komputer. (a) Kelebihan Papan Cerita (i) Papan cerita membolehkan pembangun perisian mencambah minda dan idea (ii) Pembangun perisian dapat merancang reka bentuk muka perisian di peringkat awal. (b) (c) . Papan cerita disediakan di peringkat awal proses reka bentuk. (iv) Papan cerita membolehkan pembangun perisian merancang dan mengaplikasi teori pembelajaran dan strategi pembelajaran dengan mudah. paparan skrin perlu dirancang dengan baik. papan cerita ini menunjukkan lakaran skrin dan pola interaktiviti perisian.

100 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK Rajah 4.4: Papan cerita .

2 Ikon Ikon pada Alatan Gambar (Toolbar Picture) Jadual 4.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 101 4. terdapat empat pilihan bentuk warna iaitu: (i) Automatic (ii) Grayscale (iii) Black & White (iv) Washout Meninggikan kontra gambar Merendahkan kontra gambar Meninggikan kecerahan gambar Merendahkan kecerahan gambar Memotong gambar mengikut pilihan pengguna Memutar gambar 90 darjah Memilih bentuk bingkai gambar Memampat (Compress) gambar Memberi warna yang baru kepada gambar Memformat gambar Memilih bahagian tertentu untuk transparent Set semula (reset) gambar .2.1: Ikon pada Alatan Gambar dan Maksudnya Maksud Menyelitkan gambar Memilih bentuk warna.

Anda boleh menyisipkan masuk gambar yang hendak letak di bawah kemudian anda boleh menyisip gambar yang hendak diletakan diatas.6: Sisipan gambar . Bulatan Hijau Bulatan Putih Rajah 4.102 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK 4.5: Menipulasi objek Objek boleh di tukar saiz dengan mengaktif gambar (klik pada gambar. Bagi memutarkan gambar kilik dan seret bulatan hijau (rajah) mengikut arah putaran pilihan anda. Sekiranya anda sudah meletak gambar diatas dan ingin meletakan dibawah anda boleh aktifkan gambar klik kanan. Dalam satu persembahan objek boleh dilapiskan. pilih order dan pilih bring to front kemudian klik.3 Menipulasi objek Anda boleh memindah objek dari satu sudut kesatu sudut dengan cara klik seret dan letak objek pada sudut tertentu. Rajah 4. kemudian terdapat bulatan putih pada sudut gambar) dan klik dan seret bulatan putih mengikut pilihan anda.2.

Selepas itu paparan awal powerpoint akan terbentuk anda boleh memilih text dan content layout mengikut pilihan anda yang berada dikanan paparan seperti dalam Rajah 4.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 103 4.3 4.7: Pembinaan slaid (a) Memasukan Warna Memasukan warna latar belakang pilih butang format >background pilih warna yang sesuai. .3.7 di bawah: Rajah 4.1 PEMBINAAN SLAID Membina Slaid Persembahan Untuk memulakan program Power Point pilih pada start>program > Microsoft power point.

104 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK Rajah 4. (c) Rajah 4.8: Memasukkan warna (b) Memasukkan Text Anda boleh memasukan teks dengan cara klik pada medan (Click to add title) untuk memasukkan teks tajuk dan taip. Menambah Slide Anda boleh menambah slaid dengan klik pada ikon new slaid atau klilk pada insert dan pilih New Slide.. klik medan (Click to add subtitle) dan taip untuk menambah Subtitle.9: Menambah slide .

11: Memasukkan video . (d) Menyisip Masuk Gambar. Jika anda memilih from file anda akan di beri pilihan file yang hendak di sisip. Audio dan Video Bagi menyisip masuk gambar klik pada insert pilih picture kemudian pilih clip art (gambar yang berada dalam koleksi ofifice) atau from file (gambar yang di simpan dalam fail yang lain). Paparan movie terbentuk di skrin persembahan dan pilihan anda diminta membuat pilihan cara movie dimainkan ketika persembahan. Rajah 4. Sila buat pilihan sama ada hendak dimainkan secara automatik atau menunggu arahan klik. Jika anda memilih from file anda akan di beri pilihan file yang hendak di sisip. Rajah 4.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 105 Anda akan dipaparkan dengan paparan seperti Rajah 4.10: Menyisip masuk gambar (e) Memasukkan Video Bagi menyisip masuk video klik pada insert sound and movie pilih movie from clip organizer (movie yang berada dalam koleksi ofifice) atau from file (movie yang di simpan dalam fail yang lain).8 Sila pilih layout yang anda hendak gunakan. Fail movie memakan masa untuk diimport.

dan pilihan penggunaan transition sama ada digunakan sepanjang perubahan slide atau pada slide tertentu sahaja. Menambahkan Kesan Khas kepada Slide Bagi menambahkan kesan khas kepada Powerpoint yang dibina klik pada slaid show pada toolbar pilih slide transition. Anda juga diminta membuat pilihan cara audio hendak dimainkan secara automatik atau menunggu arahan klik. Box slide trasition akan terpapar. klik pada Insert Sound And Movie pilih Sound From Clip Organizer (sound yang berada dalam koleksi ofifice) atau from File (sound yang di simpan dalam fail yang lain). Anda juga boleh melihat pilihan kesan khas yang anda pilih dengan mengklik pada butang Play atau Slide Show. (g) Effects Kelajuan effects Bunyi Cara perubahan slide Pilihan penggunaan transition Rajah 4. cara perubahan slide. bunyi.12: Menambahkan kesan khas kepada slide . Dalam box tansition anda boleh memilih kesan kahs (effect).106 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK (f) Memasukkan Audio Bagi menyisip masuk video. Jika anda memilih From File anda akan di beri pilihan File yang hendak di sisip. kelajuan.

. klik pada slide show kemudian schema animation anda boleh memilih bentuk gerakan text yang dikehendaki.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 107 (h) Memasukkan Gerakan Text Bagi memasukkan unsur gerakan teks. Setelah membuat pilihan anda boleh melihat gerakan yang anda pilih dengan mengklik pada butang Play. Rajah 4.13: Memasukkan gerakan text (i) Untuk Mengerakan Tajuk Demi Sub Tajuk Pada satu slide power point anda boleh memilih gerakan tajuk dan sub tajuk bergerak masuk ke side mengikut pilihan anda (klik pada slide show kemudian pilih custom animation).

kita juga boleh menggunakan butang-butang interaktif yang telah di sediakan dalam program bagi membentuk hyperlink. Rajah 4. Klik pada butang interaktif yang dipilih tekan dan tarik tetikus.108 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK Rajah 4. anda juga akan di paparkan kotak arah hyperlink yang anda kehendaki.15. . Pilih slide yang hendak di hyperlink. anda perlu memasukkan hyperlink.15: Hyperlink Selain daripada itu.14: Untuk mengerakkan tajuk demi sub tajuk (j) Hyperlink Untuk menjadikan persembahan lebih interaktif. klik insert>klik hyperlink. Hitamkan atau 'highlightkan' medan objek atau perkataan yang hendak dijadikan butang hyperlink seperti dalam Rajah 4.

16: Butang hyperlink interaktif Butang ini boleh anda dapati dengan cara klik slide show> action button. . Aktiviti 4. Senaraikannya serta cuba laksanakan latihan yang diberikan.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 109 Rajah 4.4 Apakah kelebihan yang anda dapati daripada sub topik pembinaan slide untuk Persembahan Elektronik ini.17: Butang aplikasi persembahan Anda boleh memainkan aplikasi persembahan power point dengan cara klik pada ikon. Rajah 4. Klik pada butang yang anda hendaki.

Terdapat tiga kategori persembahan elektronik sebagai alat bantu belajar: .2 (a) Integrasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Alat Bantu Mengajar Persembahan elektronik digunakan sebagai alat bantu mengajar dan alat bantu belajar. Lengkap dengan papan cerita satu tajuk subjek yang hendak diajar di kelas 4. Tunjuk Cara Dalam proses pengajaran menggunakan kaedah tunjuk cara.18: Persembahan elektronik sebagai alat bantu mengajar (i) Persembahan Dalam proses pengajaran menggunakan teknik persembahan.1 Bina Persembahan elektronik dengan menggunakan power point. (ii) (b) Alat Bantu Belajar Dalam proses pembelajaran menggunakan persembahan elektronik. pelajar berinteraksi dengan perisian. Terdapat dua kategori persembahan elektonik sebagai alat bantu mengajar: Rajah 4. guru menggunakan persembahan elektronik sebagai alat untuk membuat demonstrasi. Kaedah ini digunakan bagi menerangkan keadaan yang sukar hendak diterangkan dengan perkataan atau eksperimen yang hendak dijalankan terlalu mahal. guru menggunakan persembahan elektronik sebagai media untuk menyampaikan maklumat.3.110 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK SEMAK KENDIRI 4. mustahil atau bahaya hendak dilaksanakan. Sebagai alat bantu mengajar persembahan elektronik di gunakan untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar.

Penerokaan Dalam proses pembelajaran menggunakan kaedah penerokaan. . (ii) (iii) Aplikasi Dalam proses pembelajaran menggunakan kaedah aplikasi. 4.3. Pembelajaran tutorial merangkumi penerangan. demonstrasi dan latihan atau latih tubi.19: Persembahan elektronik sebagai alat bantu belajar (i) Tutorial Dalam proses pembelajaran menggunakan kaedah tutorial. Bagi memastikan proses pembelajaran tidak memakan masa. Klip video di sebelah menunjukkan contoh perisian yang menggunakan teknik tutorial. bukan sebagai mekanisma penyalur maklumat. Penggunaan persembahan elektronik akan memberikan motivasi kepada pelajar untuk mendalami dunia teknologi maklumat dan komunikasi. Pautan ke laman web disediakan dalam perisian yang dibina. pelajar mengunakan persembahan elektronik sebagai medium untuk mencari dan mengakses maklumat. Pelajar lebih bermotivasi untuk belajar dengan menggunakan medium yang baru. persembahan elektronik disusun berdasarkan kandungan pelajaran dan urutan yang telah ditetapkan. persembahan elektronik digunakan sebagai alat aplikasi (alat membantu murid melaksanakan tugas dalam pembelajaran). untuk mencari laman web yang sesuai.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 111 Rajah 4.3 (a) Membandingan Kelebihan dan Kelemahan Kelebihan (i) Motivasi Persembahan elektronik dapat memotivasikan murid dalam pembelajaran.

. Pembelajaran aktif berlaku dalam persekitaran multimedia bagi membolehkan pelajar membina pengetahuan dalam pelbagai orientasi yang sesuai dengan gaya dan keperluan kognitif mereka.Oleh itu persembahan elektronik mudah dibina dan digunakan walaupun oleh pengguna baru.112 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK (ii) Menarik Persembahan elektronik yang mengaplikasikan kesemua unsur multimedia dapat menarik perhatian pengguna. (iii) Mesra Penggunaan Pembinaan persembahan elektronik mempunyai arahan yang tidak mengelirukan serta mesra pengguna. Persembahan elektronik memberi impak yang positif terhadap kefahaman pelajar.20: Kelebihan persembahan elektronik (b) Kelemahan (i) Alatan yang Mahal Penggunaan persembahan elektronik memerlukan komputer dan LCD atau komputer. memandangkan perkara ini guru perlu memikirkan aspek keselamatan dalam merancang penggunaan persembahan elektronik. Persembahan interakif membenarkan keadaan pembelajaran aktif. Ikon yang digunakan dalam pembinaan persembahan elektronik mudah difahami. Alatan yang digunakan agak mahal. Rajah 4. (iv) Interakif Persembahan elektronik membenarkan unsur interaktif diselitkan dengan mudah dalam persembahan.

2 1. (iii) Masa Pembinaan Bagi membentuk persembahan elektronik yang baik dan berkesan. Apakah elemen yang harus ada dalam satu papan cerita. Nyatakan prinsip persembahan CASPER dan cirikan. guru perlu merancang persembahan elektronik menggunakan modul reka bentuk perisian.21: Kelemahan persembahan elektronik SEMAK KENDIRI 4.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 113 (ii) Alatan yang Sensitif Alatan elektronik juga amat sensitif kepada suhu dan keadaan melampau. Nyatakan kelebihan menggunakan papan cerita. Nyatakan prinsip persembahan CASPER dan cirikan. 4. 3. 4. . Oleh itu guru perlu memastikan keadaan sekitaran yang sesuai dan cara penggunaan yang berhemah bagi memanjangkan jangka hayat alatan elektronik. 2. 3. Nyatakan kelebihan menggunakan papan cerita. SEMAK KENDIRI 4. Rajah 4. Apakah elemen yang harus ada dalam satu papan cerita.3 1. Berikan kelebihan dan kelemahan persembahan elektronik. Berikan kelebihan dan kegunaan persembahan elektronik. 2. Oleh itu masa pembinaan persembahan elektronik yang baik dan berkesan perlu diperuntukan.

Kontra Alignment Simplicity (Mudah) Proximity Emphasis Repetition Papan cerita Menipulasi objek Persembahan elektronik Baharuddin Aris. Rio Sumarini Shariffudin & Manimegalai Subramaniam. Pelajar juga diberikan latihan amali pembinaan persembahan elektronik dalam bab ini. Jamaludin Harun. 2. 2001. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.4 1. 2002.114 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK SEMAK KENDIRI 4. Bab ini juga membincangkan cara merancang pembinaan perisian persembahan elektronik dengan membina papan cerita. x Bab ini membincangkan cara membina perisian persembahan elektronik yang baik menggunakan kaedah CASPER. . Reka bentuk perisian multimedia. Kuala Lumpur: Venton Publishing. Nyatakan asas membina slaid dari keperluan segi keperluan media dalam persembahan elektronik. Pembangunan perisian multimedia satu pendekatan sistematik. Lakarkan contoh papan cerita yang hendak dibina bagi satu sub tajuk tertentu. Baharuddin Aris dan Zaidatun Tasir.

Universiti Kebangsaan Malaysia. Pembangunan Dan Penilaian Perisian Multimedia Bagi Kursus Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Sekolah Bestari. Teknologi maklumat untuk institusi perguruan. . 2004. Tesis Sarjana Pendidikan.Bangi. Shaifol Bahary Sulaiman. 2004. Kuala Lumpur: Federal Publication.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 115 Shaifol Bahary Sulaiman.