Topik

4X Persembahan Elektronik

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. mendefinisi dan menerangkan persembahan elektronik; 2. menjelaskan kegunaan dan kelebihan persembahan elektronik; 3. menyatakan dan mencirikan persembahan elektronik yang baik; 4. membina dan mengintegrasi papan cerita bagi persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran; dan 5. menggunakan fitur-fitur yang terdapat dalam persembahan elektronik untuk memformat objek.

X PENGENALAN
Setelah melalui tiga topik pertama ini, apakah tanggapan anda tentang penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran. Pernahkah anda terfikir bahawa untuk mempersembahkan sesuatu bahan pengajaran, harus mengikut kesesuaian dan cita rasa anda sendiri? Penggunaan persembahan elektronik menjadi alat bantu mengajar dan belajar penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dewasa ini. Penggunaan persembahan elektronik secara berfikrah dan terancang akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan aktif dan bermutu. Jika kita lihat di Malaysia, secara tidak langsung penggunaan persembahan elektronik dilihat bakal mengantikan secara keseluruhan penggunaan OHP didalam kelas. Betul tak?

4.1

PENGENALAN

Penggunaan persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi alat bantu mengajar dan bahan bantu belajar, semakin digemari oleh guru-guru di sekolah. Terdapat pelbagai jenis perisian yang telah diperkenalkan,

TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W

93

dalam bab ini perbincangan akan berkisar kepada cara penggunaan Microsoft powerpoint.

Aktiviti 4.1
Cuba anda fikirkan, apakah kaedah pengajaran yang pernah anda alami atau gunakan semasa anda belajar atau mengajar sekitar 15 tahun yang lalu. Adakah ia membosankan anda? Kini komputer menjadi medium perantaraan serta membantu anda dalam proses mengajar. Apakah perisian yang dapat membantu anda, untuk menghasilkan persembahan elektronik.

Perisian persembahan elektronik membantu pembina perisian membuat persembahan dengan mengabungan unsur animasi, grafik, audio, video dan teks bertujuan menarik perhatian pengguna dan menjadikan persembahan tidak membosankan.

4.1.1

Kegunaan dan Kelebihan

Terdapat pelbagai perisian yang digunakan untuk membuat persembahan elektronik diantaranya ialah Microsoft power point dan Harvard Graphics seperti dalam Rajah 4.1 di bawah:

Perisian Microsoft Powerpoint

Perisian Harvard Graphics

Rajah 4.1: Perisian Microsoft Powerpoint & Harvard Graphics

memberi motivasi kepada pengguna. 4.94 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK Menurut Shaifol (2004) penggunaan media unsur animasi. perisian ini sesuai digunakan dalam membentuk backdrop persembahan.1. Tujuan gerakan animasi menggunakan persembahan elektronik ini ialah untuk menilai gerakan tanpa menggunakan proses rendering yang memakan masa. . Sifat persembahan elektronik yang mengerakkan 'slide' demi 'slide' menjadikan persembahan elektronik boleh digunakan sebagai pelantar dalam membuat gerakan animasi tanpa 'rendering'. audio dan teks. audio. grafik. video dan teks dalam satu persembahan menjadikan persembahan: Ć Ć Ć menarik minat pengguna. Persembahan elektronik juga mesra pengguna.2 Reka Letak Reka letak dalam perisian persembahan elektronik ialah ilmu atau kemahiran yang digunakan untuk meletak dan menyusun media pada paparan bagi membentuk persembahan yang menarik. Persembahan elektronik juga membenarkan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik serta mengilustrasi idea-idea yang kompleks dan memotivasi pelajar. Selain daripada itu. grafik. gabungan media persembahan elektronik juga bersifat interaktif. animasi. Oleh kerana sifat perisian persembahan elektronik yang mesra pengguna dan boleh mengabungkan media video. Keupayaan meletak dan menyusun elemen media yang baik dan berkesan memberi kesan yang positif terhadap persembahan. butang arahan mudah difahami serta tidak perlu menggunakan kod pengaturcaraan. dan mudah difahami oleh pengguna. Oleh itu perisian persembahan elektronik digunakan secara meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Persembahan elektronik ini biasanya digunakan sebagai preview di peringkat awal sebelum animasi di kompail.

Selain daripada perbezaan warna. garis halus dengan kasar. garis berjauhan dengan berdekatan dan grafik kecil dengan besar. tekstur licin dengan kasar.2 berikut: Rajah 4. Selain daripada membezakan dua item yang berlainan. Prinsip reka letak CASPER berdasarkan singkatan perkataan CASPER seperti dalam Rajah 4. grafik. Item juga perlu mempunyai kaitan secara visual antara satu sama lain di setiap paparan perisian. dalam prinsip Alignment. (ii) Alignment (Susunan Lurus) Dalam prinsip alignment. unsur mendatar dengan menegak. kontra juga boleh ditonjolkan dengan perbezaan font. pembangun perisian perlulah memilih warna yang kontra (warna gelap dengan warna terang). Kontra juga digunakan untuk membezakan antara unsur dengan latar belakang paparan. . Skrin yang diletakan dengan media tanpa di rancangan menyebabkan persembahan yang kurang menarik. Dengan kata lain.2: Prinsip reka letak CASPER (i) Contrast (Pebezaan yang Ketara) Bagi menunjukkan perbezaan antara dua objek. Pembangun perisian seharusnya pandai menyusun item-item yang ingin dipersembahkan supaya ia kelihatan seimbang. animasi dan video pada sesuatu persembahan yang dapat merangsang perhatian dan minat penonton.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 95 (a) Prinsip Reka Letak Casper Prinsip reka letak CASPER merupakan panduan menyusun media seperti teks. objek besar dan kecil. kontra adalah salah satu cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan atau perhatian terhadap sesuatu reka bentuk. setiap item yang hendak diletakkan dalam muka perisian perlulah seimbang dengan muka perisian agar kelihatan menarik. item perlu disusun supaya tidak janggal.

audio. yang mana akan menyebabkan tumpuan pengguna lebih kepada elemen sampingan. (vi) Repetition (Pengulangan) Dalam prinsip repetition terdapat satu piawai antara muka perisian supaya pengguna akan dapat mentafsir dan memahami dengan mudah arahan yang diberikan oleh perisian. Pengumpulan item membuatkan pengguna merasa selesa kerana item-item yang berkaitan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisah-pisah. . Visual yang dipilih perlulah ringkas. Sekeping gambar yang ringkas contohnya. Dengan kata lain sesuatu bahan grafik dan bahan yang diletakkan di atas muka perisian seharusnya dapat memudahkan penerokaan dan merangsangkan pemikiran. Pengulangan menggunakan persembahan media yang berlainan akan membantu pemahaman pengguna. lebih bermakna dari teks yang panjang lebar. dalam menghasilkan persembahan elektronik dan berikan contoh.2 Cuba anda senaraikan ciri-ciri perisian yang mempunyai reka letak yang menarik dan menjadi pilihan anda. Oleh yang demikian. grafik dan video untuk menyampaikan mesej yang sama. supaya pengguna dapat melihat kesinambungan yang wujud antara item. elemen ini akan menjadi satu unit visual daripada beberapa unit terpisah. bersesuaian dengan pengguna dan mudah difahami. Ini adalah kerana pengguna perisian terdiri daripada mereka yang mempunyai kecenderungan yang terhadap media. penggunaan grafik dan elemen media dalam perisian yang dibina perlulah membantu pengguna melayari perisian dengan mudah. (iv) Proximity (Berhampiran) Dalam prinsip proximity item yang digunakan dalam muka perisian perlulah dikumpulkan pada satu kawasan. Aktiviti 4.Pembangun perisian boleh menggunakan perulangan media teks. Pelbagai cara digunakan oleh pembangun perisian untuk menarik perhatian pengguna. Dengan kata lain. Namun begitu adalah dinasihati supaya pembangun perisian tidak menggunakan terlalu banyak elemen sampingan untuk menarik perhatian pengguna. (v) Emphasis (Penekanan) Pembangun perisian perlu menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan terhadap perkara yang dirasakan penting.96 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK (iii) Simplicity (Mudah) Grafik dan animasi perlu ringkas dan dapat merangsangkan pengguna memahami maksud yang hendak disampaikan.

Pembangun perisian perlu bijak menggunakan media dalam persembahan elektronik bagi menghasilkan persembahan yang memberi impak yang baik dan berkesan kepada pengguna. Anda pasti sukar untuk memahainya sekirannya ia merupakan satu bidang yang baru bagi anda. Kandungan kognatif dalam satu skrin juga perlu di kawal supaya tidak terlalu banyak.3 Persembahan Asas Membina Slaid Aktiviti 4. Dalam satu persembahan elektronik tidak semestinya kelima-lima media ini digunakan. Paparan persembahan yang dibina menggunakan warna. font teks dan saiz teks yang terlalu banyak dalam sesuatu persembahan akan menganggu tumpuan seterusnya membosan pengguna. pasti anda pernah mengalami situasi dimana penceramah tidak memyediakan sebarang penerangan dalam bentuk visul seperti persembahan Slide. Penggunaan warna yang banyak dan menyilau contohnya. .TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 97 4.3: Lima unsur persembahan elektronik Penggunaan media yang sembarangan akan menghasilkan kesan yang negatif terhadap persembahan.3 Pernahkah anda menghadiri kursus atau seminar. Rajah 4. menyebabkan mata pengguna akan merasa letih. Tahukah anda bagaimana untuk menghasilkan satu persembahan elektronik dengan baik dan berkesan. Terdapat lima unsur yang digunakan dalam membina perisian persembahan elektronik.1.

Maka. Bagi persembahan keadaan yang membawa mesej yang sedih dan sayu. Clip Video senario kampus contohnya.98 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK Penggunaan media ini bergantung kepada keperluan persembahan. Sebagai contoh. 4. dalam persembahan elektronik menggunakan kaedah tunjuk cara adalah lebih sesuai pembangun perisian menggunakan video berbanding menggunakan gambar. Manakala penggunaan animasi yang banyak adalah tidak sesuai digunakan untuk membuat persembahan bagi golongan dewasa Lokasi persembahan juga perlu di ambil kira dalam membina persembahan elektronik sebagai contoh. penggunaan warna yang sesuai ialah warna yang lembut dan harmoni. Pembangunan perisian perlu memikir dan menganalisis golongan sasaran pengguna perisian. tidak sesuai di jadikan video intro untuk persembahan teknik permainan dan perlawanan bola sepak. Font Size berukuran besar dan jelas amat bersesuaian dengan lokasi tersebut. Penggunaan media yang digunakan perlulah berkaitan atau membawa mesej. Media yang hendak dipersembahkan seharusnya memberi makna kepada persembahan. bagi membina persembahan di dewan besar penggunaan teks yang mempunyai font yang kecil akan menyebabkan pengguna tidak dapat membaca mesej yang hendak di sampaikan dan membosankan pengguna.2.1 PERSEMBAHAN MULTIMEDIA Kerangka Persembahan Papan Cerita (Story Board) Papan cerita adalah himpunan lakaran rupa bentuk skrin-skrin paparan yang digunakan dalam aplikasi perisian multimedia. adalah sesuai pembangun perisian menggunakan animasi adalah bersesuaian dengan golongan sasar tersebut.2 4. Sebaliknya. Penggunaan media yang bermakna kepada mesej yang hendak dipersembahkan. Persembahan menggunakan gambar adalah lebih sesuai untuk menerangkan sesuatu keadaan berbanding dengan menggunakan teks. pembangun perisian perlu memilih media yang berkaitan dengan mesej persembahan bukan berdasarkan kegemaran pembina persembahan. . penggunaan warna panas dan terang adalah tidak sesuai. Bagi membangun persembahan yang mempunyai golongan sasar terdiri daripada kanak-kanak tadika contohnya.

TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 99 Oleh itu. (a) Kelebihan Papan Cerita (i) Papan cerita membolehkan pembangun perisian mencambah minda dan idea (ii) Pembangun perisian dapat merancang reka bentuk muka perisian di peringkat awal. Papan cerita disediakan di peringkat awal proses reka bentuk. (b) (c) . (iv) Papan cerita membolehkan pembangun perisian merancang dan mengaplikasi teori pembelajaran dan strategi pembelajaran dengan mudah. papan cerita ini menunjukkan lakaran skrin dan pola interaktiviti perisian. paparan skrin perlu dirancang dengan baik. (v) Dengan membuat lakaran awal segala perubahan dapat dilakukan dengan mudah. (vi) Penggunaan papan cerita menjimatkan masa dan kos pembinaan perisian. papan cerita merupakan lakaran imaginasi pembangun perisian tentang apa yang hendak dipaparkannya dalam satu persembahan perisian multimedia. Elemen yang Diambil Kira Ketika Membina Papan Cerita ialah Seperti Berikut: (i) Warna latar belakang (ii) Jenis font (iii) Saiz huruf (iv) Warna huruf (v) Format gambar (vi) Format video (vii) Format audio (viii) Format animasi Contoh Papan Cerita Papan cerita ini di lukis bersama aliran. (iii) Papan cerita membolehkan pembangun perisian menzahirkan idea sebelum dipindahkan di atas paparan komputer. (viii) Papan cerita membolehkan pembangun perisian mengaplikasikan pelbagai teknik reka bentuk perisian. Dalam melakar papan cerita pembangun perisian perlu mengaplikasikan konsep reka letak. (vii) Papan cerita mengurangkan risiko tertinggal maklumat persembahan yang penting. Dengan kata lain.

100 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK Rajah 4.4: Papan cerita .

2 Ikon Ikon pada Alatan Gambar (Toolbar Picture) Jadual 4.2. terdapat empat pilihan bentuk warna iaitu: (i) Automatic (ii) Grayscale (iii) Black & White (iv) Washout Meninggikan kontra gambar Merendahkan kontra gambar Meninggikan kecerahan gambar Merendahkan kecerahan gambar Memotong gambar mengikut pilihan pengguna Memutar gambar 90 darjah Memilih bentuk bingkai gambar Memampat (Compress) gambar Memberi warna yang baru kepada gambar Memformat gambar Memilih bahagian tertentu untuk transparent Set semula (reset) gambar .1: Ikon pada Alatan Gambar dan Maksudnya Maksud Menyelitkan gambar Memilih bentuk warna.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 101 4.

pilih order dan pilih bring to front kemudian klik.2.102 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK 4.6: Sisipan gambar .5: Menipulasi objek Objek boleh di tukar saiz dengan mengaktif gambar (klik pada gambar. Bulatan Hijau Bulatan Putih Rajah 4. Rajah 4. Sekiranya anda sudah meletak gambar diatas dan ingin meletakan dibawah anda boleh aktifkan gambar klik kanan. Bagi memutarkan gambar kilik dan seret bulatan hijau (rajah) mengikut arah putaran pilihan anda.3 Menipulasi objek Anda boleh memindah objek dari satu sudut kesatu sudut dengan cara klik seret dan letak objek pada sudut tertentu. Dalam satu persembahan objek boleh dilapiskan. kemudian terdapat bulatan putih pada sudut gambar) dan klik dan seret bulatan putih mengikut pilihan anda. Anda boleh menyisipkan masuk gambar yang hendak letak di bawah kemudian anda boleh menyisip gambar yang hendak diletakan diatas.

7: Pembinaan slaid (a) Memasukan Warna Memasukan warna latar belakang pilih butang format >background pilih warna yang sesuai.3. . Selepas itu paparan awal powerpoint akan terbentuk anda boleh memilih text dan content layout mengikut pilihan anda yang berada dikanan paparan seperti dalam Rajah 4.1 PEMBINAAN SLAID Membina Slaid Persembahan Untuk memulakan program Power Point pilih pada start>program > Microsoft power point.3 4.7 di bawah: Rajah 4.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 103 4.

klik medan (Click to add subtitle) dan taip untuk menambah Subtitle.8: Memasukkan warna (b) Memasukkan Text Anda boleh memasukan teks dengan cara klik pada medan (Click to add title) untuk memasukkan teks tajuk dan taip. Menambah Slide Anda boleh menambah slaid dengan klik pada ikon new slaid atau klilk pada insert dan pilih New Slide.9: Menambah slide .104 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK Rajah 4. (c) Rajah 4..

Fail movie memakan masa untuk diimport. Sila buat pilihan sama ada hendak dimainkan secara automatik atau menunggu arahan klik.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 105 Anda akan dipaparkan dengan paparan seperti Rajah 4. Jika anda memilih from file anda akan di beri pilihan file yang hendak di sisip. (d) Menyisip Masuk Gambar. Audio dan Video Bagi menyisip masuk gambar klik pada insert pilih picture kemudian pilih clip art (gambar yang berada dalam koleksi ofifice) atau from file (gambar yang di simpan dalam fail yang lain). Rajah 4.8 Sila pilih layout yang anda hendak gunakan.10: Menyisip masuk gambar (e) Memasukkan Video Bagi menyisip masuk video klik pada insert sound and movie pilih movie from clip organizer (movie yang berada dalam koleksi ofifice) atau from file (movie yang di simpan dalam fail yang lain). Jika anda memilih from file anda akan di beri pilihan file yang hendak di sisip. Rajah 4. Paparan movie terbentuk di skrin persembahan dan pilihan anda diminta membuat pilihan cara movie dimainkan ketika persembahan.11: Memasukkan video .

klik pada Insert Sound And Movie pilih Sound From Clip Organizer (sound yang berada dalam koleksi ofifice) atau from File (sound yang di simpan dalam fail yang lain). Jika anda memilih From File anda akan di beri pilihan File yang hendak di sisip. Menambahkan Kesan Khas kepada Slide Bagi menambahkan kesan khas kepada Powerpoint yang dibina klik pada slaid show pada toolbar pilih slide transition. Dalam box tansition anda boleh memilih kesan kahs (effect). cara perubahan slide. Anda juga boleh melihat pilihan kesan khas yang anda pilih dengan mengklik pada butang Play atau Slide Show. bunyi.106 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK (f) Memasukkan Audio Bagi menyisip masuk video. (g) Effects Kelajuan effects Bunyi Cara perubahan slide Pilihan penggunaan transition Rajah 4.12: Menambahkan kesan khas kepada slide . kelajuan. dan pilihan penggunaan transition sama ada digunakan sepanjang perubahan slide atau pada slide tertentu sahaja. Box slide trasition akan terpapar. Anda juga diminta membuat pilihan cara audio hendak dimainkan secara automatik atau menunggu arahan klik.

13: Memasukkan gerakan text (i) Untuk Mengerakan Tajuk Demi Sub Tajuk Pada satu slide power point anda boleh memilih gerakan tajuk dan sub tajuk bergerak masuk ke side mengikut pilihan anda (klik pada slide show kemudian pilih custom animation). klik pada slide show kemudian schema animation anda boleh memilih bentuk gerakan text yang dikehendaki. Rajah 4. . Setelah membuat pilihan anda boleh melihat gerakan yang anda pilih dengan mengklik pada butang Play.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 107 (h) Memasukkan Gerakan Text Bagi memasukkan unsur gerakan teks.

15: Hyperlink Selain daripada itu.108 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK Rajah 4.14: Untuk mengerakkan tajuk demi sub tajuk (j) Hyperlink Untuk menjadikan persembahan lebih interaktif. Rajah 4. . Pilih slide yang hendak di hyperlink.15. anda perlu memasukkan hyperlink. kita juga boleh menggunakan butang-butang interaktif yang telah di sediakan dalam program bagi membentuk hyperlink. Klik pada butang interaktif yang dipilih tekan dan tarik tetikus. anda juga akan di paparkan kotak arah hyperlink yang anda kehendaki. Hitamkan atau 'highlightkan' medan objek atau perkataan yang hendak dijadikan butang hyperlink seperti dalam Rajah 4. klik insert>klik hyperlink.

TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 109 Rajah 4. Klik pada butang yang anda hendaki.4 Apakah kelebihan yang anda dapati daripada sub topik pembinaan slide untuk Persembahan Elektronik ini. Senaraikannya serta cuba laksanakan latihan yang diberikan.17: Butang aplikasi persembahan Anda boleh memainkan aplikasi persembahan power point dengan cara klik pada ikon.16: Butang hyperlink interaktif Butang ini boleh anda dapati dengan cara klik slide show> action button. . Rajah 4. Aktiviti 4.

18: Persembahan elektronik sebagai alat bantu mengajar (i) Persembahan Dalam proses pengajaran menggunakan teknik persembahan. Tunjuk Cara Dalam proses pengajaran menggunakan kaedah tunjuk cara.2 (a) Integrasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Alat Bantu Mengajar Persembahan elektronik digunakan sebagai alat bantu mengajar dan alat bantu belajar. mustahil atau bahaya hendak dilaksanakan. pelajar berinteraksi dengan perisian.3. (ii) (b) Alat Bantu Belajar Dalam proses pembelajaran menggunakan persembahan elektronik.1 Bina Persembahan elektronik dengan menggunakan power point. Terdapat dua kategori persembahan elektonik sebagai alat bantu mengajar: Rajah 4. Kaedah ini digunakan bagi menerangkan keadaan yang sukar hendak diterangkan dengan perkataan atau eksperimen yang hendak dijalankan terlalu mahal. guru menggunakan persembahan elektronik sebagai media untuk menyampaikan maklumat. guru menggunakan persembahan elektronik sebagai alat untuk membuat demonstrasi.110 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK SEMAK KENDIRI 4. Lengkap dengan papan cerita satu tajuk subjek yang hendak diajar di kelas 4. Sebagai alat bantu mengajar persembahan elektronik di gunakan untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar. Terdapat tiga kategori persembahan elektronik sebagai alat bantu belajar: .

pelajar mengunakan persembahan elektronik sebagai medium untuk mencari dan mengakses maklumat. Pautan ke laman web disediakan dalam perisian yang dibina. Klip video di sebelah menunjukkan contoh perisian yang menggunakan teknik tutorial. Penggunaan persembahan elektronik akan memberikan motivasi kepada pelajar untuk mendalami dunia teknologi maklumat dan komunikasi. Penerokaan Dalam proses pembelajaran menggunakan kaedah penerokaan. persembahan elektronik disusun berdasarkan kandungan pelajaran dan urutan yang telah ditetapkan. (ii) (iii) Aplikasi Dalam proses pembelajaran menggunakan kaedah aplikasi.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 111 Rajah 4. persembahan elektronik digunakan sebagai alat aplikasi (alat membantu murid melaksanakan tugas dalam pembelajaran).3. demonstrasi dan latihan atau latih tubi. 4. Pembelajaran tutorial merangkumi penerangan. Pelajar lebih bermotivasi untuk belajar dengan menggunakan medium yang baru. bukan sebagai mekanisma penyalur maklumat. untuk mencari laman web yang sesuai.19: Persembahan elektronik sebagai alat bantu belajar (i) Tutorial Dalam proses pembelajaran menggunakan kaedah tutorial. . Bagi memastikan proses pembelajaran tidak memakan masa.3 (a) Membandingan Kelebihan dan Kelemahan Kelebihan (i) Motivasi Persembahan elektronik dapat memotivasikan murid dalam pembelajaran.

Pembelajaran aktif berlaku dalam persekitaran multimedia bagi membolehkan pelajar membina pengetahuan dalam pelbagai orientasi yang sesuai dengan gaya dan keperluan kognitif mereka. memandangkan perkara ini guru perlu memikirkan aspek keselamatan dalam merancang penggunaan persembahan elektronik. Persembahan elektronik memberi impak yang positif terhadap kefahaman pelajar. (iv) Interakif Persembahan elektronik membenarkan unsur interaktif diselitkan dengan mudah dalam persembahan. (iii) Mesra Penggunaan Pembinaan persembahan elektronik mempunyai arahan yang tidak mengelirukan serta mesra pengguna. . Rajah 4.Oleh itu persembahan elektronik mudah dibina dan digunakan walaupun oleh pengguna baru. Alatan yang digunakan agak mahal.112 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK (ii) Menarik Persembahan elektronik yang mengaplikasikan kesemua unsur multimedia dapat menarik perhatian pengguna.20: Kelebihan persembahan elektronik (b) Kelemahan (i) Alatan yang Mahal Penggunaan persembahan elektronik memerlukan komputer dan LCD atau komputer. Persembahan interakif membenarkan keadaan pembelajaran aktif. Ikon yang digunakan dalam pembinaan persembahan elektronik mudah difahami.

Nyatakan prinsip persembahan CASPER dan cirikan.21: Kelemahan persembahan elektronik SEMAK KENDIRI 4. Oleh itu guru perlu memastikan keadaan sekitaran yang sesuai dan cara penggunaan yang berhemah bagi memanjangkan jangka hayat alatan elektronik. (iii) Masa Pembinaan Bagi membentuk persembahan elektronik yang baik dan berkesan. 3. 4. 2. Oleh itu masa pembinaan persembahan elektronik yang baik dan berkesan perlu diperuntukan. 4.3 1. SEMAK KENDIRI 4. Apakah elemen yang harus ada dalam satu papan cerita. Nyatakan kelebihan menggunakan papan cerita. 2. Nyatakan kelebihan menggunakan papan cerita. . Rajah 4. Berikan kelebihan dan kelemahan persembahan elektronik. Nyatakan prinsip persembahan CASPER dan cirikan. Apakah elemen yang harus ada dalam satu papan cerita. Berikan kelebihan dan kegunaan persembahan elektronik. 3.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 113 (ii) Alatan yang Sensitif Alatan elektronik juga amat sensitif kepada suhu dan keadaan melampau. guru perlu merancang persembahan elektronik menggunakan modul reka bentuk perisian.2 1.

Jamaludin Harun. Reka bentuk perisian multimedia. Pembangunan perisian multimedia satu pendekatan sistematik. Kuala Lumpur: Venton Publishing. 2002. Lakarkan contoh papan cerita yang hendak dibina bagi satu sub tajuk tertentu. Baharuddin Aris dan Zaidatun Tasir. Kontra Alignment Simplicity (Mudah) Proximity Emphasis Repetition Papan cerita Menipulasi objek Persembahan elektronik Baharuddin Aris. 2001. Pelajar juga diberikan latihan amali pembinaan persembahan elektronik dalam bab ini. Bab ini juga membincangkan cara merancang pembinaan perisian persembahan elektronik dengan membina papan cerita. Nyatakan asas membina slaid dari keperluan segi keperluan media dalam persembahan elektronik. 2.114 X TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK SEMAK KENDIRI 4.4 1. . Rio Sumarini Shariffudin & Manimegalai Subramaniam. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. x Bab ini membincangkan cara membina perisian persembahan elektronik yang baik menggunakan kaedah CASPER.

Shaifol Bahary Sulaiman. 2004. 2004. Kuala Lumpur: Federal Publication. Tesis Sarjana Pendidikan.TOPIK 4 PERSEMBAHAN ELEKTRONIK W 115 Shaifol Bahary Sulaiman. Universiti Kebangsaan Malaysia.Bangi. . Pembangunan Dan Penilaian Perisian Multimedia Bagi Kursus Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Sekolah Bestari. Teknologi maklumat untuk institusi perguruan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful