Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

TEKNIK DAN CARA-CARA BERPIDATO DENGAN BAIK
Pidato 1. Sudut Dakwah -Ucapan -Penulisan -Perbincangan dll. 2. Yang Paling Berkesan 3. Pidato -Pidato -Anugerah Ilahi -Latihan 4. Pidato -Bahas -Ceramah -Diskusi -Kertas Kerja -Forum -Seminar dll. Bahas: Memerlukan ucapan yang berdasarkan kepada fakta-fakta yang tepat dan biasanya menegani perkembangan semasa. Ceramah: Suatu ucapan yang berbentuk umum yang boleh dikaitkan dengan semua perkara. Khutbah: Merupakan ucapan yang dilaksanakan di mimbar-mimbar masjid yang mengandungi rukun-rukun tertentu yang mesti dilaksanakan dengan serius. Diskusi: Skop agak terbatas, kerana ianya agak tertumpu kepada sesuatu buku yang telah dihadkan memerlukan kefahaman yang baik. Kertas Kerja:

1

Perkara agama yang disentuh perlu dikaitkan dengan isu-isu semasa. Cerdik 2. Dimulakan dengan nada yang rendah. Berani 3. Ucapan ditutup dengan suatu pengharapan dan nasihat.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM Jua terbatas perbincangan kerana ianya menghadkan tajuk tetapi lebih luas jika hendak dibandingkan dengan diskusi. Perlu diberi penghormatan. Ianya agak serius dan mendalam kalau hendak dibandingkan dengan diskusi atau kertas kerja dan tajuk yang dibincangkan lebih besar. Dalam masa yang masa perlu menjawab serangan musuh. Gaya yang tidak keterlaluan. Seelok-eloknya dimulakan dengan al-quran atau hadis. Biasanya ramai yang tidak sanggup. Yakin 4. Pemidato Yang Baik Yang berjaya menguasai majlis. Perlu membawa satu alternatif baru aapbila kita menolak kerja musuh. Lihat orang dengan tenang. 2 . Seminar: Merupakan suatu majlis perbincangan yang mengkhususkan kepada sesuatu skop. Yang mengkaji terlebih dahulu isu-isu yang sesuai bagi sesuatu tempat. Sifat Pemidato 1. Forum: Memerlukan pengetahuan yang luas. Memerlukan kecekapan kerana soalan yang datang merupakan soalan yang tidak dirancang dan datang dari pelbagai sudut. Cergas Cara Berpidato Naik pentas dengan tenang. Nada yang tinggi apabila memukul musuh.

Perlu diingatkan bahawa nota-nota begini serta prinsip-prinsip dan teori-teori lainnya samada yang berbentuk diskriptif atau preskriptif tidak sama sekali dapat menggantikan latihanlatihan berbentuk amali. Cuba ambil bahagian dalam apa jua progarm yang melibatkan percakapan.T.paling kurang 1000 keping. Ramai orang menganggap kebolehan ini sebagai satu keistimewaan warisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sesebuah keluarga. sebaliknya penegtahuan teori ini harus berjalan seirungan dengan latihan amali serta berucap dalam berbagai situasi bagi tujuan pembentukan pemidato berkesan seperti yang dinyatakan tadi. sebaliknya kemahiran berpidato boleh dipupuk dan diasah melalui proses pembelajaran. Himpunan nota-nota ringkas ini bertujuan untuk memperkenalkan para pembaca kepada teknik-teknik berpidato dan adalah diharapkan ianya mampu dimanfaatkan sebagai garis panduan ke arah pembentukan seorang pemidato yang berjaya. Ringkasnya setiap individu yang normal boleh menjadi seorang pemidato yang berkesan sekiranya diberi peluang. PIDATO UMUM Pengenalan Ringkas Pidato umum atau berucap di khalayak adalah merupakan suatu kemahiran yang boleh dipelajari. 3 . Hafal kaset atau buku. Cara Berlatih Pidato Banyakkan mendengar kaset. Mudah-mudahan semua akan menjadi pemidato-pemidato yang baik yang bercakap untuk meninggi agama Allah S. Jadikan cermin sebagai teman.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM - Yang tahu suasana pendengar. menegnali kemahiran tersebut secara lebih terperincni dan sistematik. pendedahan dan amalan dengan panduan dan bimbingan dari pengucap-pengucap yang terlatih dalam bidang ini. Yang dapat membawa rentak ceramah sesuai tajuk. Yang dapat mengakhiri ucapan dalam tempoh masa yang diberikan.W. Kajian-kajian yang dijalankan di negara barat dan pemerhatian yang dibuat di tanahair kita sendiri membuktikan bahawa tanggapan begini adalah tidak tepat.

Audien. 4 . Pengkelasan Ucapan Sesuatu ucapan itu boleh dikelaskan melalui dua cara.)Pemujukan/mempengaruhi.ialah kandungan isi bicara yang diluahkan. berdasarkan tujuan ia dibuat dan berdasarkan cara ianya disampaikan.Ucapan yang dibuat tanpa sebarang persediaan khusus dan biasa diundang secaar tiba-tiba.ucapan hanya dibuat dalam majlis-majlis tertentu dengan tujuantujuan spesifik seperti mempengerusikan majlis. ucapan penganugerahan dan sebagainya. b.)Majlis Khas.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM Unsur-Unsur Ucapan Terdapat empat unsur yang membina sesuatu ucapan dan sekaligus membezakan ucapan awam ini dari lain-lain aktiviti komunikasi.Ucapan yang dihafal perkatan demi perkataaan dari teks atau manuskrip.ucapan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan maklum. c. Golongan inilah yang merupakan sasrana ucapan pemidato. d. Extemporaneous. Pengkelasan ucapan berdasarkan tujuan: 1. 2.) Pemberitahuan/informatif. Pengkelasan ucapan berdasar cara: 1.)Menghibur. Lazimnya situasi untuk ucapan ini dirancang terlebih dahulu.Ucapan yang dibuat dengan penuh persediaan dan merupakan gabungan ketiga-tiga jenis di atas. 2. Situasi. sikap atau perlakuakn audien.iaitu keadaan di mana sesuatu ucapan itu diadakan. 3. 2. 1. Dihafal. Dengan lain perkataan. ucapan alu-aluian. 4.ucapan yang dibuat dengan tujuan untuk mencetuskan kegembiraan atau keriangan.ialah individu yang bertanggungjawab meluahkan isi bicara di khalayak dengan tujuan tertentu. 1. 3.ucapan yang bibuat dengan tujuan untutk mengubah kepercayaan. Impromptu. isi bicara pemidato sebenarnya dicipta khas unttuk mereka. Pemidato. Ucapan.ialah sekumpulan yang mendengar dan seterusnya bertindak balas terhadap bicara tersebut.

bimbang. Berlatih. Mengumpul bahan ucapan. 4.iaitu yang tidak mengawal nada. 5 . 4. 3. ‘alergic’ kepada ucapan awam. Berpengetahuan luas dalam sybjek yang diucapkan. 3.iaitu terlalu perlahan suaranya sehingga sukar untuk didengari. Peka kepada reaksi audien. 6. Menyampaikan ucapan. 3.iaitu yang keterlaluan dalam menggayakan bahasa badan tanpa makna tertentu. Syok sendiri.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM Sifat-sifat pengucap yang berkesan: 1. 8. malu. 5. 6. Punca-punca kegugupan secara psikologikal: Takut audien nampak kegugupan. tarik diri dari berucap. 2. 2. 1)Mengawal kegugupan. Peka kepada situasi persekitaran. Jujur dan ikhlas dalam berhujah. 5. Menganalisis diri sendiri. Menyusun bahan. Menyusun penutup. Penyajak kabur. situasi dan audien. Mahir berucap di khalayak. Langkah-Langkah Penyediaan Dan Persembahan Ucapan. 5. Kera luku.iaitu pengucap yang gemar memilih dan menggunakan isitilah-isltilah komplek dan sukar. 6. Sifat-sifat pengucap yang tidak berkesan: 1.iaitu yang malu-malu dan tidak berani mewujudkan ‘eye contact’. 2.iaitu lebih mementingkan diri dan ucapannya dari objektif audien. Merancang pengenalan. 1. Wayang kulit. 4. Yakin dengan perkara yang dibicarakan. Ucapan kelabu. Mengawal kegugupan. Terdapat lapan langkah yang perlu diikuti dengan teliti dalam menyediakan dan mempersembahkan ucapan. Nenek berletir. tak berani bertentang mata. lupa idea. 7.

Matlamat ucapan munasabah. Berlatih secukupnya. 12. Jangan panik bila tersasul. 1. 4. Analisis audien. 4. Pujuk diri sendiri. Tanya diri sendiri sejauh mana pengetahuan kita tentang topik. 1. Sebelum berucap. 6 . Memahami emosi gugup. Susun idea dengan jelas. 6. Audien tak akan nampak kegugupan kita. Analisis diri.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM Teknik-teknik mengawal gugup. 10. Tarik nafas panjang-panjang. 1. 5. Persedian yang sudah kita buat. 2. Pilih subjek yang diminati jika berupaya. Bergerak. 7. Pilih audien yang mesra sebagai tumpuan di awal bicara. 8. 10. Berangan. 7. Senaman-senaman ‘isometrics’. Jaga makan minum 2. Semasa berucap. Wujud dan kekalkan ‘eye contact’. 8. 3. Thomakniah dalam ucapan. Jangan pentingkan gaya penyampaian. 2. 2. ‘Relax’ mental dan fizikal. 9. Minat kita pada topik. 5. Berkubu. 11. 13. Jangan berhenti bercakap walaupun gugup. Berlagak seperti yakin walaupun tak berapa yakin. 1. 9. 3. Bersedia secukupnya. 6. 3.

Bilangan isi utama 3-5 sahaja (bergantung pada masa). Tulis rangka pada kad nota. 2. 3. 7 . 5. Bahan rujukan tersedia / perpustakaan. sebab (causal). Tujuan majlis diadakan. 3. Penutup. Gilirian dan waktu kita berucap. Kemudahan yang sedia ada dan perlu diadakan . masalah penyelesaian. 3)Menyusun bahan. 75% badan dan 10% penutup.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM Analisis majlis/situasi. Tempatnya. formatnya: 1. 1. Bayangkan keunggulan cara penyelesaian ini. 1. Jangkamasa . topik (topical). Berikan cara penyelesaian. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri. 5. 2. 3. 6. 7.penutup. Pengenalan. 5. Wujudkan kehendak/keperluan.majlis. Temubual. 2)Mengumpul bahan. Emosi memuncak. Bagi Ucapan imformatif. Pembahagian lebih kurang 15% pengenalan. Lain-lain susunan bagi ucapan pemujukan: 1. 2. formatnya: 1. ruang (spatial). Pengenalan 2. Pastikan: 1. 6. Dorong audien untuk menerimanya. samada secara susunan masa (choronological). 4. Badan/isi. 3. Negatif-Posisitf 2. 2. Bagi ucapan pemujukan. Saiz bilik/dewan vs saiz audien. 3. Maklumat mesti disusun. 4. 4. pro-kontar. Perlaihan isi perlu jelas.tarik perhatian. 8.

1. Mengaju soalan. 5.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM 3. 1. Sanjungan (eulogi). statistik. 3. 2. Tujuan pengenalan: 1. 2. 4. 2. Memberikan mereka peluang supaya mendengar dengan bijaksana. Ulang teknik menarik perhatian. Jenaka.Esok. Kenyataan untuk diingati. 2. Beritahu nak berhenti. Memberi cabaran. Ringkaskan idea-idea utama. Petikan. Penghormatan protokol. Bayankan keadaan esok. 1. 7. 5)Merancang penutup. 8 . 4. Salam dan ucap selamat. 4)Merancang pengenalan. 3. 2. 6. 1. Semalam – Hari Ini . 3. Slogan (thematik). Fakta menarik/unik. Menarik minat audien pada topik. Teknik menarik perhatian 1. 6)Berlatih. 3. Ulang sebut idea-idea utama. 5. Soalan ‘chetoric’. 3. Rujuk kepada tema majlis (jika ada). Mewujudkan kemesraan. Review. Membentuk mood. Membuat rayuan terakhir. 2. 4. Unsur-unsur pengenalan.

Berlatih 3-6 kali. 7. Tenang sebelum mula berucap. Jangan ubah kadar ucapan kerana masa. Jangan gelisah. Suara. Berlatih secara ‘mental’ dulu. Memberikan penekanan maksud. Membantu pengucap dan tidak menonjol. 5. 14. 1. 8. Bertepatan. Gayakan bahas badan. 2. 9. 6. Sembunyikan kesilapan. 4. Rujuk nota sekali-sekala. 1. Gunakan alat-alat bantu dengan berkesan. Tunjukkan kita gemar berucap. 13. Jangan menjerit. 2. 11. Gunakan gaya sendiri. 9 . 12. 2. 8. 7)Mempersembahkan ucapan. Bercakap DENGAN audien bukan KEPADA mereka. 3. Jangan berlebih-lebih sangat.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM 1. 10. 4. Wujudkan ‘eye contact’ dengan audien. 11. Buat rakaman. 4. Prinsip bahasa badan. Ukur masa. Berbicara dengan penuh yakin. 3. Berdiri setegak yang boleh. Rujuk pada kad nota. Nilaikan persembahan. Jangan berlatih bahasa badan. 7. 3. Hafal idea bukan teks. Jangan mula dengan merujuk nota. Bersahaja. 10. 9. Hayati keseluruhan ucapan. 5. 6.

6. HARGAILAH PENGORBANAN ORANG LAIN YANG BERTUNGKUS LUMUS MENYIAPKANNYA. Lafaz sebutan. 4. Disediakan oleh: Al-Fadhil Ustaz Hanafi Ab.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM 1. 10 . Jeda. 2. Wallahua’alam. Kekuatan. HAK CIPTA TERPELIHARA ® TIDAK DIBENARKAN MENERBITKAN SEMULA BAHAN INI DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN. 5. Nada. Demikianlah beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam menyediakan diri untuk menghadapi khalayak ramai. 3. MENCETAK SEMULA DAN MENERBITKANNYA DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN DIANGGAP SEBAGAI JENAYAH DAN DIKIRA BERCANGGAH DENGAN SYARIAH ISLAM. MELAINKAN SETELAH MENDAPAT KEIZINAN PENERBIT. Universiti Al-Azhar. Kelajuan. Sekian. Rahman.Kaherah. Ulangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful