Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

TEKNIK DAN CARA-CARA BERPIDATO DENGAN BAIK
Pidato 1. Sudut Dakwah -Ucapan -Penulisan -Perbincangan dll. 2. Yang Paling Berkesan 3. Pidato -Pidato -Anugerah Ilahi -Latihan 4. Pidato -Bahas -Ceramah -Diskusi -Kertas Kerja -Forum -Seminar dll. Bahas: Memerlukan ucapan yang berdasarkan kepada fakta-fakta yang tepat dan biasanya menegani perkembangan semasa. Ceramah: Suatu ucapan yang berbentuk umum yang boleh dikaitkan dengan semua perkara. Khutbah: Merupakan ucapan yang dilaksanakan di mimbar-mimbar masjid yang mengandungi rukun-rukun tertentu yang mesti dilaksanakan dengan serius. Diskusi: Skop agak terbatas, kerana ianya agak tertumpu kepada sesuatu buku yang telah dihadkan memerlukan kefahaman yang baik. Kertas Kerja:

1

Dimulakan dengan nada yang rendah. Memerlukan kecekapan kerana soalan yang datang merupakan soalan yang tidak dirancang dan datang dari pelbagai sudut. Yang mengkaji terlebih dahulu isu-isu yang sesuai bagi sesuatu tempat. Lihat orang dengan tenang.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM Jua terbatas perbincangan kerana ianya menghadkan tajuk tetapi lebih luas jika hendak dibandingkan dengan diskusi. Cergas Cara Berpidato Naik pentas dengan tenang. Sifat Pemidato 1. Berani 3. Seelok-eloknya dimulakan dengan al-quran atau hadis. Biasanya ramai yang tidak sanggup. Pemidato Yang Baik Yang berjaya menguasai majlis. Perlu membawa satu alternatif baru aapbila kita menolak kerja musuh. Gaya yang tidak keterlaluan. Ucapan ditutup dengan suatu pengharapan dan nasihat. Ianya agak serius dan mendalam kalau hendak dibandingkan dengan diskusi atau kertas kerja dan tajuk yang dibincangkan lebih besar. Seminar: Merupakan suatu majlis perbincangan yang mengkhususkan kepada sesuatu skop. Perlu diberi penghormatan. Nada yang tinggi apabila memukul musuh. 2 . Perkara agama yang disentuh perlu dikaitkan dengan isu-isu semasa. Cerdik 2. Forum: Memerlukan pengetahuan yang luas. Dalam masa yang masa perlu menjawab serangan musuh. Yakin 4.

Kajian-kajian yang dijalankan di negara barat dan pemerhatian yang dibuat di tanahair kita sendiri membuktikan bahawa tanggapan begini adalah tidak tepat. Ramai orang menganggap kebolehan ini sebagai satu keistimewaan warisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sesebuah keluarga.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM - Yang tahu suasana pendengar. 3 . sebaliknya penegtahuan teori ini harus berjalan seirungan dengan latihan amali serta berucap dalam berbagai situasi bagi tujuan pembentukan pemidato berkesan seperti yang dinyatakan tadi. Cuba ambil bahagian dalam apa jua progarm yang melibatkan percakapan. Yang dapat membawa rentak ceramah sesuai tajuk.W. PIDATO UMUM Pengenalan Ringkas Pidato umum atau berucap di khalayak adalah merupakan suatu kemahiran yang boleh dipelajari.paling kurang 1000 keping. Yang dapat mengakhiri ucapan dalam tempoh masa yang diberikan. Hafal kaset atau buku.T. Cara Berlatih Pidato Banyakkan mendengar kaset. Ringkasnya setiap individu yang normal boleh menjadi seorang pemidato yang berkesan sekiranya diberi peluang. Jadikan cermin sebagai teman. menegnali kemahiran tersebut secara lebih terperincni dan sistematik. Perlu diingatkan bahawa nota-nota begini serta prinsip-prinsip dan teori-teori lainnya samada yang berbentuk diskriptif atau preskriptif tidak sama sekali dapat menggantikan latihanlatihan berbentuk amali. pendedahan dan amalan dengan panduan dan bimbingan dari pengucap-pengucap yang terlatih dalam bidang ini. sebaliknya kemahiran berpidato boleh dipupuk dan diasah melalui proses pembelajaran. Mudah-mudahan semua akan menjadi pemidato-pemidato yang baik yang bercakap untuk meninggi agama Allah S. Himpunan nota-nota ringkas ini bertujuan untuk memperkenalkan para pembaca kepada teknik-teknik berpidato dan adalah diharapkan ianya mampu dimanfaatkan sebagai garis panduan ke arah pembentukan seorang pemidato yang berjaya.

Dihafal.ialah kandungan isi bicara yang diluahkan. Lazimnya situasi untuk ucapan ini dirancang terlebih dahulu.ucapan yang dibuat dengan tujuan untuk mencetuskan kegembiraan atau keriangan.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM Unsur-Unsur Ucapan Terdapat empat unsur yang membina sesuatu ucapan dan sekaligus membezakan ucapan awam ini dari lain-lain aktiviti komunikasi.)Pemujukan/mempengaruhi. 2. 3. Golongan inilah yang merupakan sasrana ucapan pemidato.ialah sekumpulan yang mendengar dan seterusnya bertindak balas terhadap bicara tersebut. Ucapan. ucapan alu-aluian. Pengkelasan Ucapan Sesuatu ucapan itu boleh dikelaskan melalui dua cara. 4 . Pengkelasan ucapan berdasarkan tujuan: 1.Ucapan yang dibuat tanpa sebarang persediaan khusus dan biasa diundang secaar tiba-tiba.ucapan yang bibuat dengan tujuan untutk mengubah kepercayaan.iaitu keadaan di mana sesuatu ucapan itu diadakan. b. 2. Audien.ucapan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan maklum. Dengan lain perkataan. c. Pengkelasan ucapan berdasar cara: 1. d. 3. ucapan penganugerahan dan sebagainya.) Pemberitahuan/informatif.Ucapan yang dihafal perkatan demi perkataaan dari teks atau manuskrip. berdasarkan tujuan ia dibuat dan berdasarkan cara ianya disampaikan. isi bicara pemidato sebenarnya dicipta khas unttuk mereka. Impromptu. Situasi.Ucapan yang dibuat dengan penuh persediaan dan merupakan gabungan ketiga-tiga jenis di atas.)Menghibur. Extemporaneous. 1. 4. Pemidato. 1. sikap atau perlakuakn audien. 2.)Majlis Khas.ucapan hanya dibuat dalam majlis-majlis tertentu dengan tujuantujuan spesifik seperti mempengerusikan majlis.ialah individu yang bertanggungjawab meluahkan isi bicara di khalayak dengan tujuan tertentu.

malu. 2. tarik diri dari berucap. 4. Menganalisis diri sendiri. Jujur dan ikhlas dalam berhujah. Mengawal kegugupan. 5. 4. Berpengetahuan luas dalam sybjek yang diucapkan. Peka kepada situasi persekitaran. Mengumpul bahan ucapan. 7. Penyajak kabur. Mahir berucap di khalayak. Peka kepada reaksi audien. 1. Punca-punca kegugupan secara psikologikal: Takut audien nampak kegugupan. Kera luku. Langkah-Langkah Penyediaan Dan Persembahan Ucapan. Ucapan kelabu.iaitu yang malu-malu dan tidak berani mewujudkan ‘eye contact’. 8. situasi dan audien. 3.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM Sifat-sifat pengucap yang berkesan: 1. tak berani bertentang mata.iaitu pengucap yang gemar memilih dan menggunakan isitilah-isltilah komplek dan sukar. Nenek berletir. Syok sendiri. Sifat-sifat pengucap yang tidak berkesan: 1. 5. Menyampaikan ucapan. 6. 2. 4. lupa idea. 3. 1)Mengawal kegugupan.iaitu yang tidak mengawal nada. Terdapat lapan langkah yang perlu diikuti dengan teliti dalam menyediakan dan mempersembahkan ucapan. 6. 5. Merancang pengenalan. Menyusun bahan. Wayang kulit. Berlatih. ‘alergic’ kepada ucapan awam.iaitu terlalu perlahan suaranya sehingga sukar untuk didengari. 6. 2. bimbang. Menyusun penutup. 5 . 3.iaitu lebih mementingkan diri dan ucapannya dari objektif audien.iaitu yang keterlaluan dalam menggayakan bahasa badan tanpa makna tertentu. Yakin dengan perkara yang dibicarakan.

Analisis diri. 4. 2. 4. Audien tak akan nampak kegugupan kita. Memahami emosi gugup. 5. 2. Pilih subjek yang diminati jika berupaya. 13. Pujuk diri sendiri. Jaga makan minum 2. Berlatih secukupnya. Wujud dan kekalkan ‘eye contact’. 1. 6. 3. Bergerak. 6 . 2. Analisis audien. Berlagak seperti yakin walaupun tak berapa yakin. Tanya diri sendiri sejauh mana pengetahuan kita tentang topik. Senaman-senaman ‘isometrics’. Bersedia secukupnya. 3. 11. Minat kita pada topik. 3. Semasa berucap. Susun idea dengan jelas. Berangan. Persedian yang sudah kita buat. Jangan pentingkan gaya penyampaian. Thomakniah dalam ucapan. 10. 7. Tarik nafas panjang-panjang.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM Teknik-teknik mengawal gugup. 10. 9. ‘Relax’ mental dan fizikal. 1. 9. Matlamat ucapan munasabah. Jangan berhenti bercakap walaupun gugup. 8. 8. Pilih audien yang mesra sebagai tumpuan di awal bicara. 7. 1. 6. 5. 12. Berkubu. Sebelum berucap. Jangan panik bila tersasul. 1.

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri.penutup. Bahan rujukan tersedia / perpustakaan. 3. 1. topik (topical). 5. samada secara susunan masa (choronological). Berikan cara penyelesaian. masalah penyelesaian. pro-kontar. sebab (causal). Bagi ucapan pemujukan. 3)Menyusun bahan. 3. 2. Pastikan: 1. 6. Bagi Ucapan imformatif. Temubual. Saiz bilik/dewan vs saiz audien. Gilirian dan waktu kita berucap. 2)Mengumpul bahan. Negatif-Posisitf 2. Bayangkan keunggulan cara penyelesaian ini. Badan/isi. Emosi memuncak. 6. 1. formatnya: 1. Jangkamasa . Tempatnya. Maklumat mesti disusun. 5. Lain-lain susunan bagi ucapan pemujukan: 1.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM Analisis majlis/situasi. 7. 4. 5. Dorong audien untuk menerimanya. 3.majlis. Wujudkan kehendak/keperluan. 2.tarik perhatian. 2. Penutup. 3. Kemudahan yang sedia ada dan perlu diadakan . 2. 3. Pengenalan 2. formatnya: 1. 4. ruang (spatial). Pengenalan. Pembahagian lebih kurang 15% pengenalan. Tulis rangka pada kad nota. Perlaihan isi perlu jelas. Tujuan majlis diadakan. 8. 7 . Bilangan isi utama 3-5 sahaja (bergantung pada masa). 75% badan dan 10% penutup. 4.

Bayankan keadaan esok. 6. Kenyataan untuk diingati. Soalan ‘chetoric’.Esok. Memberi cabaran. 1. 5. Penghormatan protokol. Jenaka. 4. Menarik minat audien pada topik. 2. Slogan (thematik). 7. 4)Merancang pengenalan. Review. Ulang sebut idea-idea utama. 1. Semalam – Hari Ini . 3. 4. 1. Ulang teknik menarik perhatian. Salam dan ucap selamat. Mewujudkan kemesraan. Tujuan pengenalan: 1. Fakta menarik/unik. Memberikan mereka peluang supaya mendengar dengan bijaksana. 2. 2. 2. statistik. Unsur-unsur pengenalan. 4.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM 3. Petikan. 2. 3. 8 . 5. 1. Mengaju soalan. Ringkaskan idea-idea utama. Teknik menarik perhatian 1. Membentuk mood. Beritahu nak berhenti. 6)Berlatih. 2. Rujuk kepada tema majlis (jika ada). Sanjungan (eulogi). 3. 3. Membuat rayuan terakhir. 3. 5)Merancang penutup.

10. Tenang sebelum mula berucap. 7. Jangan gelisah. Berlatih secara ‘mental’ dulu. Gunakan gaya sendiri. Jangan ubah kadar ucapan kerana masa.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM 1. Buat rakaman. Jangan berlebih-lebih sangat. Membantu pengucap dan tidak menonjol. Ukur masa. 3. Jangan mula dengan merujuk nota. 1. 14. Wujudkan ‘eye contact’ dengan audien. 6. 2. 7. 2. 9 . Tunjukkan kita gemar berucap. 1. Berbicara dengan penuh yakin. Bersahaja. Gayakan bahas badan. 2. 11. Rujuk nota sekali-sekala. Nilaikan persembahan. Berlatih 3-6 kali. 4. Bercakap DENGAN audien bukan KEPADA mereka. 11. Prinsip bahasa badan. 3. 10. Hayati keseluruhan ucapan. Memberikan penekanan maksud. Gunakan alat-alat bantu dengan berkesan. 5. 13. 4. 6. 4. 8. Berdiri setegak yang boleh. Bertepatan. 5. Suara. 3. Jangan berlatih bahasa badan. Hafal idea bukan teks. 7)Mempersembahkan ucapan. Rujuk pada kad nota. 9. 12. Jangan menjerit. 9. 8. Sembunyikan kesilapan.

Rahman.Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM 1. MELAINKAN SETELAH MENDAPAT KEIZINAN PENERBIT. HAK CIPTA TERPELIHARA ® TIDAK DIBENARKAN MENERBITKAN SEMULA BAHAN INI DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN. Universiti Al-Azhar. Wallahua’alam. Sekian. 6. Jeda. 10 . Kekuatan. 2. Nada. Ulangan. Disediakan oleh: Al-Fadhil Ustaz Hanafi Ab. HARGAILAH PENGORBANAN ORANG LAIN YANG BERTUNGKUS LUMUS MENYIAPKANNYA. MENCETAK SEMULA DAN MENERBITKANNYA DALAM APA JUA BENTUK SEKALIPUN DIANGGAP SEBAGAI JENAYAH DAN DIKIRA BERCANGGAH DENGAN SYARIAH ISLAM. Kelajuan. 5.Kaherah. 4. Lafaz sebutan. Demikianlah beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam menyediakan diri untuk menghadapi khalayak ramai. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful