NAMA : Tulis kata hubung yang terdapat dalam ayat di bawah 1.

Semenjak kematian ibu bapanya, Lim Keong lebih suka menyendiri.

2. Ibu berjanji akan menghadiahkan sebuah komputer jika saya lulus dengan cemerlang dalam UPSR. 3. Mimi menyatakan bahawa kakaknya sakit.

4. Mereka tiba di sekolah ketika hujan sedang turun.

5. Dia makan semua jenis ikan kecuali ikan keli.

6. Kami pulang ke rumah apabila hari hampir malam.

7. Jangan datang jika ibu kamu tidak izinkan.

8. Saya memang hendak bermain tetapi saya perlu menjaga adik.