KEPENTINGAN BIODIVERSITI

Biodiversiti adalah kepelbagaian hidupan biologi atau biodiversity iaitu kepelbagian organisma hidupan dari sumber daratan mahupun lautan dan lain-lain.Biodiversiti merangkumi ekosistem akuatik dan dan sebahagian daripada ekosistem yang kompleks termasuk di dalam kelompok spesis dan antara spesis dan ekosistemnya SUMBER MAKANAN DAN PROTEIN Kepelbagaian spesis tumbuhan dan haiwan menjadi sumber makanan dan sumber protein kepada manusia. Manusia mendapat pelbagai sumber makanan yang boleh didapati daripada tumbuhtumbuhan contohnya sayur-sayuran dan beras yang menjadi makanan asasi penduduk Malaysia. Selain itu,manusia juga mendapat sumber protein daripad spesis haiwan daratan dan lautan seperti ikan, ayam,dan lembu.

SUMBER PERUBATAN Biodiversiti berguna kepada manusia. Hal ini demikian kerana, kini sebanyak 3000 spesis tumbuhan di dunia ini dikenalpasti berfungsi sebagai anti-kanser. Dijangkakan sumbangan kekayaan kepelbagaian biodiversiti ini menyumbangkan US$8 BILION setahun untuk menghasilkan ubat bagi syarikat yang mengendalikan bidang ini. Contohnya, ANTHROPOSENTRIK, digunakan dalam memajukan Bank Genetik khasnya untuk memajukan sktor pertanian, perhutanan, akuakultur dan penternakan.Selain itu tanaman seperti Tongkat Ali, Kacip Fatimah, ubi jaga, serai wangi dan Misai Kucing boleh dijadikan sebagai sumber perubatan alternatif.Perubatan herba boleh mengubati penyakit tertentu.Sebagai contoh, daun misai kucing dapat menyembuhkan penyakit tekanan darahtinggi dan akar pokok bakawali pula dapat mengubati penyakit diabetis.Ia juga boleh digunakan sebagai sumber perubatan yang menyumbang jutaan ringgit setahun kepada ekonomi negara. Jelas bahawa kekayaan kepelbagaian spesis biodiversiti ini mampu memperbaiki tahap kesihatan masyarakat dan meningkatkan jangka hayat manusia. SUMBER TENAGA Penghasilan tenaga baru iaiutu tenaga biojisim yang diperolehi daripada tumbuh-tumbuhan dan najis haiwan dan mendapan pulpa dapat membantu manusia dalam mencari pengganti kepada tenaga api yang semakin berkurangan.Selain itu, penggunaan tenaga biojisim juga dapat memelihara alam sekitar kerana bahan tenaga biojisim tidak mengeluarkan gas Co2.Tenaga biojisim tidak akan menjejaskan alam sekitar dan mungkin juga penyelesaian kepada masalah alam sekitar seperti kesan rumah hijau. SUMBER AIR TAWAR Pencemaran air tawar bukan sahaja memudaratkan manusia malah hidupan liar juga.Pembuangan sisa sisa minyak dan bahan asing ke dalam sungai akan menjejaskan ekosistem sungai dan mencemarkan sumber air bersih kepada manusia. SUMBER GALIAN DAN MINERAL Pengurusan sumber yang baik bukan sahaja menjamin keperluan sumber dimasa hadapan malah menjamin sumber ekonomi negara dan memastikan bekalan sumber mineral negara mencukupi di masa akan datang. STABILKAN EKOSISTEM LAUT

Biodiversiti dapat memastikan kita mendatan segala keperluan dan juga membantu dalam penjanaan ekonomi negara.Penyelidikan yang dijalankan terhadap biodiversiti menjamin kelestarian alam.malah tumbuhan ini akan menghalang hakisan ombak dan pukulan ribut kencang daripada berlaku. Kesimpulannya.dan ekonomi. .Penanaman pokok bakau akan menstabilkan ekosistem laut. SUMBER R&D Pemuliharaan ekosisten juga dapat membantu dalam penyelidikan. pemprosesan dan penghasilan benih. memelihara dan menjalankan kerja-kerja kajian farmakologi sampel. kajian terhadap biodervisiti juga akan menjadi disiplin penting diInstitusi Pengajian Tinggi.penjagan biodiversiti adalah penting kerana biodiversiti mempunyai pelbaig kepentingan daripada segi sosial. Pusat-Pusat penyelidikan seperti Pusat Biodiversiti Raub menjalankan kerja-kerja mengutip.Pokok yang unik ini bukan sahaja menjadi tempat pembiakan bagi hidupan laut seperti ikan dan udang.Selain itu.