P. 1
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam

Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam

|Views: 29|Likes:
Published by Muhammad Ariff

More info:

Published by: Muhammad Ariff on Jul 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM PENGENALAN Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari murid Islam tahun 1 hingga

6. Lebih menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai (aspek keimanan,kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan). Tumpuan khusus mata pelajaran 1) Pendidikan asas tilawah al-Quran 2) pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardu ‘Ain 3) pemupukan amalan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah oleh Syari‘at Islam 4) penerapan adab berteraskan Akhlak Islamiah 5) Disampaikan dengan berkesan. 6) (mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-murid agar mempunyai citacita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih

berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan negara.) 7) Para pendidik perlu memastikan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa selaras dengan FPK dan FPI.

negeri dan bangsa. MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam untuk melahirkan Muslim yang berilmu. sebaliknya menuju kepada Allah dan alam akhirat. . dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba ALLAH yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri serta. Matlamat pendidikan islam terbahagi kepada 3 bahagian iaitu: Akhir Am Khas Matlamat Akhir Pendidikan Islam Matlamat pendidikan Islam lebih luas dan syumul. ia bertujuan mewujudkan warganegara yang baik dan melahirkan insan yang soleh yang tidak mengenal batas masa. kemahiran . beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. beriman. masyarakat alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. kemahiran.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. berketerampilan.

Matlamat yang utama adalah untuk mencari kehidupan 2. Dengan kata lain. yang termasuk dalam matlamat umum pendidikan. maka tidak sempurna pelaksanaannya. nilai dan kebiasaan yang terkandung dalam matlamat akhir pendidikan yang mana tanpa terlaksananya matlamat akhir dan umum. Menyuburkan akal fikiran supaya ia menjadi orang yang pintar.mengetahui tanggungjawab terhadap negara serta melaksanakan tanggungjawab itu. penampilan pola-pola tingkah laku. Kemuncak daripada matlamat pendidikan adalah untuk membentuk akhlak 4. Matlamat Am Pendidikan Islam Maksud matlamat khas ialah peerubahan yang diingini. Pembentukan tubuh badan 3. sikap.ikhlas. gabungan pengetahuan. 6. Pemindahan ilmu kepada generasi berikutnya. . 5.Matlamat Am Pendidikan Islam Fakhir ‘Aqil dalam kajiannya telah membuat enam kesimpulan matlamat am Pendidikan Islam iaitu : 1. Membentuk warganegara yang baik.

Menghafaz ayat-ayat lazim terpilih 3. Membaca dan menulis jawi Bidang 1. Bidang asas ulum syariah . Bidang asuhan tilawah Al-Quran Bacaan Objektif (a) Membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih. Hafazan (b) Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. Membaca surah-surah terpilih juzu’ amma 2. 2. Kefahaman (c) Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini alQuran sebagai rujukan petunjuk Allah. untuk memupuk minat membaca alQuran dan menjadi amalan. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan 5. Mengamalkan ibadat-ibadat asas Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah 6.OBJEKTIF 1. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak 8. Memahami maksud beberapa surah dipelajari 4. Memahami dan mengambil iktibar sirah 7.

sebagai warisan akhlak dalam kehidupan ORGANISASI KANDUNGAN 1. Bidang pelajaran Jawi a) Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya budaya bangsa. 3.w sebagai asas perkembangan tamadun manusia . 4. Bidang Asas Akhlak Islamiah.Aqidah (a) Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. 4. Bidang Pelajaran Jawi . Bidang asas akhlak Islamiah a) Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai seharian. Sirah (c) Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s. 3.a. Ibadah (b) Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. 2. Bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Bidang Asas ‘Ulum Syar‘iyah.

Implikasi akidah. Membaca tulisan Jawi dengan lancar. 1. Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzu’ ‘Amma (juzu’ 30) dan menghayati pengajarannya.1. Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah 4. Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim 4. 3. pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah 2. BIDANG PELAJARAN JAWI 1. 2. 1. Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih. Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah. Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia 2. Menghafaz ayat-ayat al-Quran tertentu dengan betul dan fasih. Mempelajari asas seni tulisan Jawi. 1. 2. 3.BIDANG ASAS AKHLAK ISLAMIAH. Menulis tulisan Jawi dengan baik. Penanaman akidah. 2. 3. . BIDANG ASUHAN TILAWAH AL-QURAN. BIDANG ASAS ‘ULUM SYAR‘IYAH. ibadah dan sirah 3.

• • • Mempunyai intensiti yang tinggi dan hampir setara dengan sukatan pelajaran. • Pengenalan merupakan bahagian penting. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENGENALAN • • • Dokumen utama kurikulum Pendidikan Islam selain daripada sukatan pelajaran. Perlu dibaca bersama sukatan pelajaran. Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam huraian sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Satu dokumen yang mengembang dan memperjelaskan maksud dan kehendak sukatan pelajaran. Buku teks dan dan dokumen lain disediakan berdasarkan dua dokumen tersebut. Dimuatkan maklumat utama mengenai keperluan kurikulum PI(Pendidikan Islam).

• Dipersembahkan dalam 3 bentuk lajur : Lajur bidang pembelajaran Lajur hasil pembelajaran Lajur cadangan pengalaman pembelajaran .FUNGSI UTAMA • • Untuk skop huraian sukatan pelajaran. ORGANISASI HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Sebagai panduan guru.huraian sukatan pelajaran telah disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi semua mata pelajaran. • • Untuk kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran. Untuk panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran murid. Untuk kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran sama ada berbentuk formatif atau sumatif.

• • Hasil pembelajaran murid bagi setiap tajuk dibahagikan kepada tiga aras. • Sama ada kesan berbentuk dalaman/luaran(implisit ekplisit). sederhana dan tinggi).LAJUR BIDANG PEMBELAJARAN • Mengandungi tajuk-tajuk seperti dalam kandungan sukatan pelajaran. LAJUR CADANGAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN • Iaitu cadangan aktiviti pembelajaran dilakukan sebagai mencapai hasil pembelajaran. LAJUR HASIL PEMBELAJARAN • Mengandungi kenyataan atau keterangan(mengenai kesan atau hasil daripada proses pembelajaran yang dialami oleh murid). • Guru-guru perlu membuat perancangan yang teliti untuk memilih dan melakukan aktiviti yang dapat menentukan hasil pembelajaran yang dirancangkan tercapai. bagi melaksanakan aktiviti . • Kreativiti dan daya usaha guru diperlukan pembelajaran supaya lebih berkesan. Bertujuan memenuhi keperluan tiga golongan murid (murid yang agak lambat proses pembelajarannya atau murid berpencapaian rendah.

ARAS TIGA • • • Aras yang paling tinggi.ARAS SATU • • • Aras yang paling rendah atau paling mudah. . Antara 15%-20%daripada jumlah murid dalam kelas. terutama murid yang lemah diberi bimbingan. Mesti dikuasai oleh keseluruhan murid. Perlu dikuasai oleh murid yang berpencapaian tinggi sahaja. Merangkumi sebanyak 60%-70%daripada jumlah murid dalam kelas. Guru perlu berusaha agar semua murid. dorongan dan aktiviti yang sewajarnya untuk mencapai penguasaan pelajaran aras satu. ARAS DUA • • Merupakan aras yang sederhana atau pertengahan.

kandungan mata pelajaran PI dibahagikan kepada bidang-bidang : 1) Bidang Tilawah Al-Quran dan hadis 2) Bidang ulum syariah 3) Bidang adab berdasarkan khlak Islamiah 4) Terdapat bidang pelajaran jawi 5 KOMPONEN UTAMA KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM: • • • Perbezaan di sekolah rendah dan menengah Di bawah komponen utama terdapat kumpulan-kumpulan kecil. iii.ORGANISASI KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM • Bagi mencapai matlamat ini. Secara keseluruhannya. ii. Bacaan Kefahaman Hafazan .organisasi kandungan mata pelajaran PI adalah seperti berikut : Di sekolah rendah : a)Asuhan Tilawah Al-Quran i.

Akidah Ibadah Sirah c) Asas Aadab dan Akhlak Islamiah d) Jawi MENGANALISIS SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 HINGGA 6 TAHUN 1 Adab dan akhlak islamiyah ( adab makan dan minum) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1.b)Asas Ulum Syariah i. 2. dapat menghafaz makan adab doa 2. guru menunjukkan amali yang beradab: amali yang mendalam dan contoh seperti lakonan ketika tentang adab makan dan minum. ii. Menyatakan cara makan 1. guru memberikan bahan teks tidak terlalu dari sumber lain yang tidak terdapat dalam buku teks. guru tidak melakukan 1. boleh mengamalkan adab tentang makan dan minum. makan dan minum mendalam . iii. bahan didalam buku 2. 3.

murid tidak dapat murid mudah untuk 3.menggunakan alat bahan dan tidak efektif menyebabkan bantu mengajar yang efektif kepada murid sukar untuk untuk murid mudah menghafaz nama-nama menghafaz dan memahami maksud yang disampaikan. dapat mengetahui tentang pengertian maksud malaikat.menggunakan rumit pendekatan mengajar untuk wajib diketahui diberikan untuk murid memahami secara menyanyi pengertian dan maksud menghafaz malaikat nama-nama yang disampaikan TAHUN 3 IBADAH ( solat ) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN guru menekankan 1. menghafaz dalam solat bacaan-bacaan bacaan dalam solat 2. menyebut malaikat yg wajib diingati yang 2.teknik pengajaran yang 1. kaedah . Murid dapat membaca doa 1. guru tidak menunjukkan 1. maklumat terlalu nama-nama malaikat yang 2.TAHUN 2 AKIDAH ( beriman kepada malaikat) KEBAIKAN 1. Murid boleh membaca dan menghafaz doa qunut dan memahaminya. qunut dengan betul amali tentang solat tentang amali solat dengan betul dan berkesan supaya 2. menghafaz doa dan dengan baik bacaan dalam solat dengan menggunakan muzik dan lagu. murid dapat malaikat beriman KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1. murid dapat belajar perkara dengan betul rukun dan sunat dalam solat 2. 2.

Al-Zalzalah) KEBAIKAN 1. guru tidak menunjukkn 1.tidak daripada hafazan kualiti tekanan surah-surah tersebut dengan kuantiti makraj yang betul ayat-ayat oleh untuk menghabiskan ayat hafazan. Murid dapat menghafaz murid surah berikut secara bertajwid 2. Al-Adiah. 3.guru terlalu pentingkan 1. gurur tidak menekankan 2. secara menyeluruh . TAHUN 5 IBADAH ( tayammun) KEBAIKAN 1.guru kaedah dan amali untuk demontrasi dengan untuk memahami tidak dapat bertayammun belajar bertayammun betul 2. murid dapat mengetahui takrif dan maksud tayammun 2.guru menggunakan alat tayammun bantu mengjar yang sesuai untuk member kefahaman yang lebih kepada murid.Murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN terlalu kepada memberi murid menghafaz 1. murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN melakukan atau murid cara lakonan lebih untuk 1. penekanan terhadap 2.TAHUN 4 HAFAZAN ( menghafaz surah Al-Qariah.murid memahami penggunaan tatacara tanyammun(rukun) tentang 2. mengamalkan surah yang tentang tajwid dan makraj tajwid dan bacaan yang dihafaz dalam solat bacaan murid betul ketika mendengar ayat bacaan murid.

penerapan adab yang berteraskan akhlak Islamiah dan bimbingan asas fardu ain dan fardu kifayah. memantapkan kefahaman murid tahap Kurikulum PI menumpukan kepada pemupukan asas Al-Quran. menjauhi syirik perkara-perkara terlalu ringkas 2. menggunakan alat bantu membuatkan murid pening mengajar yang sesuai untuk untuk memahaminya.TAHUN 6 AQIDAH ( syirik ) KEBAIKAN KELEMAHAN tidak PENAMBAHBAIKAN dapat 1. teknik pengajaran yang maksud tersebut. dapat mengetahui tentang maksud dalil nakli syirik kepada allah menyeluruh 3.murid pengertian syirik memahami tentang minda untuk membuatkan syirik secara murid kaedah lebih dan memahami pengertian 2. murid dapat menyatakan 1. . menyatakan hukum wajib 2.penanaman akidah.pembentukan asas tamadun. Murid-murid dibimbing untuk menghayati dan mengamalkan pengajaran yang disampaikan berdasarkan isi kandungan kurikulum dengan mengaitkankan isu-isu yang sesuai dengan kehidupan murid. guru membuat peta 1.pengajaran sirah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->