P. 1
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam

Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam

|Views: 29|Likes:
Published by Muhammad Ariff

More info:

Published by: Muhammad Ariff on Jul 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM PENGENALAN Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari murid Islam tahun 1 hingga

6. Lebih menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai (aspek keimanan,kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan). Tumpuan khusus mata pelajaran 1) Pendidikan asas tilawah al-Quran 2) pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardu ‘Ain 3) pemupukan amalan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah oleh Syari‘at Islam 4) penerapan adab berteraskan Akhlak Islamiah 5) Disampaikan dengan berkesan. 6) (mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-murid agar mempunyai citacita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih

berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan negara.) 7) Para pendidik perlu memastikan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa selaras dengan FPK dan FPI.

. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba ALLAH yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri serta. kemahiran . sebaliknya menuju kepada Allah dan alam akhirat. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Matlamat pendidikan islam terbahagi kepada 3 bahagian iaitu: Akhir Am Khas Matlamat Akhir Pendidikan Islam Matlamat pendidikan Islam lebih luas dan syumul. dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap. kemahiran.FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. negeri dan bangsa. masyarakat alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. berketerampilan. ia bertujuan mewujudkan warganegara yang baik dan melahirkan insan yang soleh yang tidak mengenal batas masa. beriman. MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam untuk melahirkan Muslim yang berilmu.

nilai dan kebiasaan yang terkandung dalam matlamat akhir pendidikan yang mana tanpa terlaksananya matlamat akhir dan umum. . maka tidak sempurna pelaksanaannya. Pemindahan ilmu kepada generasi berikutnya. Matlamat yang utama adalah untuk mencari kehidupan 2.Matlamat Am Pendidikan Islam Fakhir ‘Aqil dalam kajiannya telah membuat enam kesimpulan matlamat am Pendidikan Islam iaitu : 1. Matlamat Am Pendidikan Islam Maksud matlamat khas ialah peerubahan yang diingini. Kemuncak daripada matlamat pendidikan adalah untuk membentuk akhlak 4. Menyuburkan akal fikiran supaya ia menjadi orang yang pintar. 5. sikap. penampilan pola-pola tingkah laku. 6. Pembentukan tubuh badan 3. Membentuk warganegara yang baik. yang termasuk dalam matlamat umum pendidikan. Dengan kata lain.mengetahui tanggungjawab terhadap negara serta melaksanakan tanggungjawab itu. gabungan pengetahuan.ikhlas.

Membaca surah-surah terpilih juzu’ amma 2. Bidang asas ulum syariah . Kefahaman (c) Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini alQuran sebagai rujukan petunjuk Allah. 2. Hafazan (b) Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. Bidang asuhan tilawah Al-Quran Bacaan Objektif (a) Membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak 8. Memahami maksud beberapa surah dipelajari 4. untuk memupuk minat membaca alQuran dan menjadi amalan. Membaca dan menulis jawi Bidang 1. Menghafaz ayat-ayat lazim terpilih 3. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan 5.OBJEKTIF 1. Memahami dan mengambil iktibar sirah 7. Mengamalkan ibadat-ibadat asas Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah 6.

3. Bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Bidang Asas Akhlak Islamiah. 4. Bidang Asas ‘Ulum Syar‘iyah. Bidang asas akhlak Islamiah a) Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai seharian. 4. 2. Sirah (c) Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.Aqidah (a) Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. sebagai warisan akhlak dalam kehidupan ORGANISASI KANDUNGAN 1. Bidang pelajaran Jawi a) Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya budaya bangsa.a. Ibadah (b) Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Bidang Pelajaran Jawi . 3.w sebagai asas perkembangan tamadun manusia .

Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim 4. BIDANG PELAJARAN JAWI 1. Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzu’ ‘Amma (juzu’ 30) dan menghayati pengajarannya.BIDANG ASAS AKHLAK ISLAMIAH. Penanaman akidah. ibadah dan sirah 3. pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah 2. Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah 4. 2.1. 1. 3. Menulis tulisan Jawi dengan baik. Mempelajari asas seni tulisan Jawi. BIDANG ASUHAN TILAWAH AL-QURAN. 1. Menghafaz ayat-ayat al-Quran tertentu dengan betul dan fasih. 3. 2. Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah. Implikasi akidah. 1. . Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia 2. 3. BIDANG ASAS ‘ULUM SYAR‘IYAH. Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih. Membaca tulisan Jawi dengan lancar. 2.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENGENALAN • • • Dokumen utama kurikulum Pendidikan Islam selain daripada sukatan pelajaran. Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam huraian sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Satu dokumen yang mengembang dan memperjelaskan maksud dan kehendak sukatan pelajaran. • • • Mempunyai intensiti yang tinggi dan hampir setara dengan sukatan pelajaran. Buku teks dan dan dokumen lain disediakan berdasarkan dua dokumen tersebut. Dimuatkan maklumat utama mengenai keperluan kurikulum PI(Pendidikan Islam). . • Pengenalan merupakan bahagian penting. Perlu dibaca bersama sukatan pelajaran.

Untuk panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran murid.FUNGSI UTAMA • • Untuk skop huraian sukatan pelajaran. • Dipersembahkan dalam 3 bentuk lajur : Lajur bidang pembelajaran Lajur hasil pembelajaran Lajur cadangan pengalaman pembelajaran . ORGANISASI HURAIAN SUKATAN PELAJARAN • Sebagai panduan guru.huraian sukatan pelajaran telah disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi semua mata pelajaran. Untuk kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran sama ada berbentuk formatif atau sumatif. • • Untuk kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran.

Bertujuan memenuhi keperluan tiga golongan murid (murid yang agak lambat proses pembelajarannya atau murid berpencapaian rendah. sederhana dan tinggi). • Kreativiti dan daya usaha guru diperlukan pembelajaran supaya lebih berkesan. bagi melaksanakan aktiviti .LAJUR BIDANG PEMBELAJARAN • Mengandungi tajuk-tajuk seperti dalam kandungan sukatan pelajaran. LAJUR CADANGAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN • Iaitu cadangan aktiviti pembelajaran dilakukan sebagai mencapai hasil pembelajaran. • Sama ada kesan berbentuk dalaman/luaran(implisit ekplisit). • Guru-guru perlu membuat perancangan yang teliti untuk memilih dan melakukan aktiviti yang dapat menentukan hasil pembelajaran yang dirancangkan tercapai. • • Hasil pembelajaran murid bagi setiap tajuk dibahagikan kepada tiga aras. LAJUR HASIL PEMBELAJARAN • Mengandungi kenyataan atau keterangan(mengenai kesan atau hasil daripada proses pembelajaran yang dialami oleh murid).

dorongan dan aktiviti yang sewajarnya untuk mencapai penguasaan pelajaran aras satu.ARAS SATU • • • Aras yang paling rendah atau paling mudah. Guru perlu berusaha agar semua murid. Antara 15%-20%daripada jumlah murid dalam kelas. terutama murid yang lemah diberi bimbingan. ARAS DUA • • Merupakan aras yang sederhana atau pertengahan. Merangkumi sebanyak 60%-70%daripada jumlah murid dalam kelas. ARAS TIGA • • • Aras yang paling tinggi. . Mesti dikuasai oleh keseluruhan murid. Perlu dikuasai oleh murid yang berpencapaian tinggi sahaja.

Secara keseluruhannya.ORGANISASI KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM • Bagi mencapai matlamat ini.organisasi kandungan mata pelajaran PI adalah seperti berikut : Di sekolah rendah : a)Asuhan Tilawah Al-Quran i. Bacaan Kefahaman Hafazan . iii. ii. kandungan mata pelajaran PI dibahagikan kepada bidang-bidang : 1) Bidang Tilawah Al-Quran dan hadis 2) Bidang ulum syariah 3) Bidang adab berdasarkan khlak Islamiah 4) Terdapat bidang pelajaran jawi 5 KOMPONEN UTAMA KANDUNGAN PENDIDIKAN ISLAM: • • • Perbezaan di sekolah rendah dan menengah Di bawah komponen utama terdapat kumpulan-kumpulan kecil.

Akidah Ibadah Sirah c) Asas Aadab dan Akhlak Islamiah d) Jawi MENGANALISIS SUKATAN PELAJARAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 HINGGA 6 TAHUN 1 Adab dan akhlak islamiyah ( adab makan dan minum) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1. Menyatakan cara makan 1. boleh mengamalkan adab tentang makan dan minum. ii. dapat menghafaz makan adab doa 2. iii. guru memberikan bahan teks tidak terlalu dari sumber lain yang tidak terdapat dalam buku teks. bahan didalam buku 2. 2. guru menunjukkan amali yang beradab: amali yang mendalam dan contoh seperti lakonan ketika tentang adab makan dan minum.b)Asas Ulum Syariah i. makan dan minum mendalam . 3. guru tidak melakukan 1.

guru tidak menunjukkan 1. menyebut malaikat yg wajib diingati yang 2. Murid boleh membaca dan menghafaz doa qunut dan memahaminya. 2.menggunakan alat bahan dan tidak efektif menyebabkan bantu mengajar yang efektif kepada murid sukar untuk untuk murid mudah menghafaz nama-nama menghafaz dan memahami maksud yang disampaikan. kaedah . Murid dapat membaca doa 1. murid dapat belajar perkara dengan betul rukun dan sunat dalam solat 2. menghafaz doa dan dengan baik bacaan dalam solat dengan menggunakan muzik dan lagu. qunut dengan betul amali tentang solat tentang amali solat dengan betul dan berkesan supaya 2. maklumat terlalu nama-nama malaikat yang 2. murid tidak dapat murid mudah untuk 3.menggunakan rumit pendekatan mengajar untuk wajib diketahui diberikan untuk murid memahami secara menyanyi pengertian dan maksud menghafaz malaikat nama-nama yang disampaikan TAHUN 3 IBADAH ( solat ) KEBAIKAN KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN guru menekankan 1.TAHUN 2 AKIDAH ( beriman kepada malaikat) KEBAIKAN 1. murid dapat malaikat beriman KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN 1.teknik pengajaran yang 1. menghafaz dalam solat bacaan-bacaan bacaan dalam solat 2. dapat mengetahui tentang pengertian maksud malaikat.

TAHUN 5 IBADAH ( tayammun) KEBAIKAN 1. guru tidak menunjukkn 1. 3.guru terlalu pentingkan 1.TAHUN 4 HAFAZAN ( menghafaz surah Al-Qariah.Murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN terlalu kepada memberi murid menghafaz 1. Murid dapat menghafaz murid surah berikut secara bertajwid 2.murid memahami penggunaan tatacara tanyammun(rukun) tentang 2.tidak daripada hafazan kualiti tekanan surah-surah tersebut dengan kuantiti makraj yang betul ayat-ayat oleh untuk menghabiskan ayat hafazan. murid dapat KELEMAHAN PENAMBAHBAIKAN melakukan atau murid cara lakonan lebih untuk 1. secara menyeluruh .guru menggunakan alat tayammun bantu mengjar yang sesuai untuk member kefahaman yang lebih kepada murid. penekanan terhadap 2. murid dapat mengetahui takrif dan maksud tayammun 2. Al-Adiah.Al-Zalzalah) KEBAIKAN 1. gurur tidak menekankan 2. mengamalkan surah yang tentang tajwid dan makraj tajwid dan bacaan yang dihafaz dalam solat bacaan murid betul ketika mendengar ayat bacaan murid.guru kaedah dan amali untuk demontrasi dengan untuk memahami tidak dapat bertayammun belajar bertayammun betul 2.

pengajaran sirah. memantapkan kefahaman murid tahap Kurikulum PI menumpukan kepada pemupukan asas Al-Quran. menyatakan hukum wajib 2. menggunakan alat bantu membuatkan murid pening mengajar yang sesuai untuk untuk memahaminya.murid pengertian syirik memahami tentang minda untuk membuatkan syirik secara murid kaedah lebih dan memahami pengertian 2. menjauhi syirik perkara-perkara terlalu ringkas 2.penerapan adab yang berteraskan akhlak Islamiah dan bimbingan asas fardu ain dan fardu kifayah.penanaman akidah. teknik pengajaran yang maksud tersebut.pembentukan asas tamadun. guru membuat peta 1. dapat mengetahui tentang maksud dalil nakli syirik kepada allah menyeluruh 3.TAHUN 6 AQIDAH ( syirik ) KEBAIKAN KELEMAHAN tidak PENAMBAHBAIKAN dapat 1. . murid dapat menyatakan 1. Murid-murid dibimbing untuk menghayati dan mengamalkan pengajaran yang disampaikan berdasarkan isi kandungan kurikulum dengan mengaitkankan isu-isu yang sesuai dengan kehidupan murid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->