ANALISIS HUKUM TAJWID SURAH AL-AN’AM AYAT 60 – AYAT 65

NAMA NUR SHAFIZA BT ISMAIL TUAN NURUL KHADIJAH BT TUAN MAMAT NUR ZAKIAH BINTI HASHIM NO. MATRIK D20111048998 D20101038521 D20101037603

SURAH AL-AN’AM AYAT 60

1. 3. kedua-duanya wajib didengungkan dengan kadar 2 harakat. Wajibal Qunnah : Huruf nun dan mim yang bersabdu (bersyahdah). Qalqalah Sughra : Lantunan yang paling rendah dan berlaku apabila huruf qalqalah berada di pertengahan kalimah. Ikhfa’ Syafawi : Menyembunyikan tiap-tiap huruf mim mati apabila bertemu dengan huruf ‘ba’ dan dibaca dengan dengung sekadar 2 harakat. 2. .

6. Ikhfa’ Hakiki : Menyembunyikan nun mati atau tanwin. 7. Idgham Bi Gunnah : Idgham dengan dengung iaitu dengung dengan kadar 2 harakat. Mad Jaiz Munfasil : Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. 5. Idgham berlaku hanya pada dua kalimah sahaja. Kadar bacaannya ialah 2. Mad Aridh Lissukun : Mad yang disebabkan sukun yang mendatang pada huruf akhir kalimah kerana menghentikan bacaan padanya dan sebelumnya terdapat salah satu huruf mad. . iaitu dengan menyembunyikannya antara bunyi Izhar dengan Idgham beserta dengung.4. 4 atau 5 harakat.

SURAH AL-AN’AM AYAT 61 .

Dibaca dengan terang dan nyata. Hukum bacaannya Izhar kerana lam ta’rif bertemu dengan huruf qamariah. Hukum bacaannya adalah menyerupai hukum Mad Silah dan dibaca dengan kadar panjang 2 harakat. . 2. Mad Silah Qasirah: Huruf ha’ pada kalimah ini bukan merupakan ha’ dhamir kerana ia adalah sebahagian daripada kalimah tersebut.1. Alif Lam Qamariah: Selepas huruf lam terdapat salah atu daripada 14 huruf hija’iyyah.

5. Mad Wajib Muttasil : Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Kadar bacaannya ialah 4 atau lima harakat.3. 4 atau 5 harakat. Mad Jaiz Munfasil : Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. 4. Mad Aridh Lissukun : Mad yang disebabkan sukun yang mendatang pada huruf akhir kalimah kerana menghentikan bacaan padanya dan sebelumnya terdapat salah satu huruf mad. Kadar bacaannya ialah 2. .

SURAH AL-AN’AM AYAT 62 .

1) Wajibul Ghunnah -Nun dan mim yang bertasdid yang ada pada huruf sama ada di tengah atau dihujung kalimah.dibaca dengan tebal . -Cara bacaan: wajib dibaca dengan dengung yang sempurna dengan kadar panjang dua harakat ketika wasal dan wakaf.Huruf ra’ yang berbaris di hadapan 3) Lam Lafaz Al-jalalah (Lam Tafkhim) . 2) Ra’ tebal .

4) Mad asli • Apabila huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬didahului dengan baris di atas • Cara bacaan: panjang dua harkat. 4. 5. • Cara bacaan: harus dibaca dengan kadar panjang 2. atau 6 harkat tetapi yg terbaim dua harkat. 6 & 7) Alif Lam Qamariah • Di atas huruf Lam terdapat tanda mati dan bertemu dengan 14 huruf (Lam bertemu Ha) • Cara bacaan: huruf lam tetap dibaca nyata dan terang 8) Mad Arid Lisukun • Tiap-tiap huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disakinkan kerana wakaf sama ada di akhir atau di tengah ayat. .

SURAH AL-AN’AM AYAT 63 .

. 2) Idgham Mithlaini Saghir • Huruf mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengan huruf mim ( ‫) ﻢ‬ • Cara bacaan: wajib dibaca dengan idgham (memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham) serta dengung dengan kadar dua harkat. nun dan mim) 4 huruf sahaja.1) Idgham Maal Ghunnah • Nun mati bertemu dengan ya. 3) Mad asli • • Apabila huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬didahului dengan baris di atas Cara bacaan: panjang dua harkat. (ya. • Cara bacaan : 2 harakat sahaja. waw.

-Cara bacaan : 2 harakat sahaja.Di atas huruf Lam terdapat tanda mati dan bertemu dengan 14 huruf (Lam bertemu Ba) . ha.Cara bacaan: huruf lam tetap dibaca nyata dan terang 5) Mad Silah Tawilah .Memasukkan bunyi suara nun mati atau tanwin kedalam huruf-huruf Idgham Bila Ghunnah tanpa berdengung . nun dan mim) 4 huruf sahaja.cara bacaan : 4-5 harakat 6) Idgham Maal Ghunnah -Nun mati atau tanwin bertemu dengan waw (ya.nun mati atau tanwin bertemu dengan Lam atau Ro .Terdapat huruf hamzah selepas Ha Dhamir .4) Alif Lam Qamariah . 7) Idgham Bila Ghunnah .

ha. Jin -cara bacaan : Dijelaskan bacaan dan nyata tanpa dengung. 4. 11) Mad Arid Lisukun -Tiap-tiap huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disakinkan kerana wakaf sama ada di akhir atau di tengah ayat. atau 6 harkat tetapi yg terbaim dua harkat.Ghin. . 10) Wajibul Ghunnah -Nun dan mim yang bertasdid yang ada pada huruf sama ada di tengah atau dihujung kalimah.ain. -Cara bacaan: harus dibaca dengan kadar panjang 2. Kho. -Cara bacaan: wajib dibaca dengan dengung yang sempurna dengan kadar panjang dua harakat ketika wasal dan wakaf.nun mati atau tanwin bertemu dengan Alif & Ha ( 6 huruf) Alif.8 & 9) Izhar Halqi .

Surah Al-An’am ayat 64 .

waw (‫ )و‬didahului dengan baris di hadapan dan huruf ya ( ‫ )ﻱ‬didahului dengan baris di bawah. 3. nun (‫)ﻦ‬ yang berada dalam dua kalimah. mim ( ‫) ﻢ‬. Lam tarqiq 2. waw (‫)و‬. Idgham bi Ghunnah atau Idgham Mithlaini Saghir – Huruf mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengan huruf mim ( ‫) ﻢ‬ •  Memasukkan nun ( ‫ ) ﻦ‬sakinah atau tanwin ( ) kepada salah satu huruf ya ( ‫) ﻱ‬. .  Cara bacaan: panjang dua harkat.1. Cara bacaan: wajib dibaca dengan idgham (memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham) serta dengung dengan kadar dua harkat. Mad Asli .Terdapat huruf ya ( ‫ )ﻱ‬yang sebelum terdapat tanda baris di bawah • Apabila huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬didahului dengan baris di atas.

5.Tanwin bertemu dengan huruf tsa’ (‫)ث‬ 4. Ikhfa’.huruf nun sakinah/ mati bertemu dengan huruf ta (‫)ت‬ 6.1. Ikhfa’.Huruf nun sakinah bertemu dengan huruf kaf • Menyembunyikan nun sakinah atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu daripada hurufhuruf ikhfa’ hakiki. 3. Ikhfa’ Hakiki.  Cara bacaan: wajib dibaca dengan dengung yang sempurna dengan kadar panjang dua harkat ketika wasal dan wakaf.  Cara bacaan: wajib dikhfa’kan nun sakinah atau tanwin tersebut di samping dengung yg sempurna dengan kadar dua harkat. Wajibul Ghunnah • Nun dan mim yang bertasdid yang ada pada huruf sama ada di tengah atau dihujung kalimah.  Wajib diizharkan (dinyatakan) bunyi mim sakinah tanpa terputus suara dan tanpa dengung. Izhar Halki – Huruf nun sakinah bertemu dengan huruf ha’ 2. . Izhar Shafawi – Huruf mim sakinah bertemu dengan ta (‫)ت‬ • Diizharkan mim sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf hija’iyyah selain daripada mim ( ‫)ﻢ‬ dan ba (‫)ﺏ‬.

atau 6 harkat tetapi yg terbaim dua harkat.  Cara bacaan: harus dibaca dengan kadar panjang 2.7. 4. Mad Aridh Lis Sukun • Tiap-tiap huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disakinkan kerana wakaf sama ada di akhir atau di tengah ayat. .

SURAH AL-AN’AM AYAT 65 .

Wajibul ghunnah • Nun dan mim yang bertasdid yang ada pada huruf sama ada di tengah atau dihujung kalimah.1. 2.  Wajib diizharkan (dinyatakan) bunyi mim sakinah tanpa terputus suara dan tanpa dengung.  Cara bacaan: wajib dibaca dengan idgham ( memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham) serta dengung dengan kadar dua harkat. . nun (‫ )ﻦ‬yang berada dalam dua kalimah. 3. mim ( ‫) ﻢ‬. waw (‫)و‬.  Cara bacaan: wajib dibaca dengan dengung yang sempurna dengan kadar panjang dua harkat ketika wasal dan wakaf. Izhar shafawi: • Diizharkan mim sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf hija’iyyah selain daripada mim ( ‫ )ﻢ‬dan ba (‫)ﺏ‬. Idgham bi ghunnah • Memasukkan nun ( ‫ ) ﻦ‬sakinah atau tanwin ( ) kepada salah satu huruf ya ( ‫) ﻱ‬.

Izhar shafawi ( huruf Mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengan alif ( ‫ ) ﺍ‬. 8. : . Izhar shafawi – huruf mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengan huruf shim (‫)ش‬.  Cara bacaan: wajib dikhfa’kan nun sakinah atau tanwin tersebut di samping dengung yg sempurna dengan kadar dua harkat. waw (‫ )و‬didahului dengan baris di hadapan dan huruf ya ( ‫ )ﻱ‬didahului dengan baris di bawah. Ikhfa’ hakiki – huruf nun ( ‫ ) ﻦ‬bertemu dengan ta (‫)ت‬. Mad asli • Apabila huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬didahului dengan baris di atas. 7. • Menyembunyikan nun sakinah atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf ikhfa’ hakiki.4.Huruf nun ( ‫ ) ﻦ‬bertemu dengan fa (‫ )ف‬. Ikhfa’ hakiki .  Cara bacaan: panjang dua harkat. 5. 6.

Ikhfa’ hakiki ( huruf nun ( ‫ ) ﻦ‬bertemu dengan dho’ ( ‫) ظ‬. Ikhfa’ shafawi ( huruf mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengn huruf ba (‫)ﺏ‬. 12.  cara bacaan: Harus dibaca dengan kadar panjang 2. • Menyembunyikan sebutan mim sakinah ketika bertemu dengan huruf ba (‫ )ﺏ‬yang berbaris.4 atau 6 harkat tetapi yg terbaik 2 harkat. Mad Lin ( huruf ya ( ‫ ) ﻱ‬sebelumnya terdapat huruf yang berbaris di atas ( ). 10. • mad Lin ialah waw ( ‫ ) ﻮ‬atau ya ( ‫ ) ﻱ‬sakinah sebelumnya terdapat huruf berbaris di atas dan selepasnya huruf yang di baca dengan sukun kerana wakaf. Berhenti lagi baik 11.9. .  Cara bacaan: wajib diidghamkan mim sakinah dengan merenggangkan dua bibir mulut ( dibukakan sedikit) disamping dengung dengan sempurna pada kadar dua harkat sebelum menyebut huruf ba (‫)ﺏ‬.

 Cara bacaan: harus dibaca dengan kadar panjang 2. Ra’ nipis ( tarqiq) 14. Izhar shafawi ( huruf mim ( ‫ )ﻢ‬bertemu dengan ya ( ‫)ﻱ‬.13. Alif Lam Qamariyah 15. Mad Arid Lis Sukun • Tiap-tiap huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disakinkan kerana wakaf sama ada di akhir atau di tengah ayat. . atau 6 harkat tetapi yg terbaim dua harkat. 16. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful