ANALISIS HUKUM TAJWID SURAH AL-AN’AM AYAT 60 – AYAT 65

NAMA NUR SHAFIZA BT ISMAIL TUAN NURUL KHADIJAH BT TUAN MAMAT NUR ZAKIAH BINTI HASHIM NO. MATRIK D20111048998 D20101038521 D20101037603

SURAH AL-AN’AM AYAT 60

Wajibal Qunnah : Huruf nun dan mim yang bersabdu (bersyahdah). . Ikhfa’ Syafawi : Menyembunyikan tiap-tiap huruf mim mati apabila bertemu dengan huruf ‘ba’ dan dibaca dengan dengung sekadar 2 harakat. 3. Qalqalah Sughra : Lantunan yang paling rendah dan berlaku apabila huruf qalqalah berada di pertengahan kalimah. kedua-duanya wajib didengungkan dengan kadar 2 harakat.1. 2.

Kadar bacaannya ialah 2. Idgham berlaku hanya pada dua kalimah sahaja. . Ikhfa’ Hakiki : Menyembunyikan nun mati atau tanwin. 5. 4 atau 5 harakat. iaitu dengan menyembunyikannya antara bunyi Izhar dengan Idgham beserta dengung. 7. Mad Jaiz Munfasil : Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. 6. Idgham Bi Gunnah : Idgham dengan dengung iaitu dengung dengan kadar 2 harakat.4. Mad Aridh Lissukun : Mad yang disebabkan sukun yang mendatang pada huruf akhir kalimah kerana menghentikan bacaan padanya dan sebelumnya terdapat salah satu huruf mad.

SURAH AL-AN’AM AYAT 61 .

1. . Alif Lam Qamariah: Selepas huruf lam terdapat salah atu daripada 14 huruf hija’iyyah. 2. Mad Silah Qasirah: Huruf ha’ pada kalimah ini bukan merupakan ha’ dhamir kerana ia adalah sebahagian daripada kalimah tersebut. Hukum bacaannya Izhar kerana lam ta’rif bertemu dengan huruf qamariah. Dibaca dengan terang dan nyata. Hukum bacaannya adalah menyerupai hukum Mad Silah dan dibaca dengan kadar panjang 2 harakat.

Kadar bacaannya ialah 4 atau lima harakat. Mad Wajib Muttasil : Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah.3. Kadar bacaannya ialah 2. 4. Mad Jaiz Munfasil : Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. 4 atau 5 harakat. Mad Aridh Lissukun : Mad yang disebabkan sukun yang mendatang pada huruf akhir kalimah kerana menghentikan bacaan padanya dan sebelumnya terdapat salah satu huruf mad. 5. .

SURAH AL-AN’AM AYAT 62 .

2) Ra’ tebal .dibaca dengan tebal .1) Wajibul Ghunnah -Nun dan mim yang bertasdid yang ada pada huruf sama ada di tengah atau dihujung kalimah.Huruf ra’ yang berbaris di hadapan 3) Lam Lafaz Al-jalalah (Lam Tafkhim) . -Cara bacaan: wajib dibaca dengan dengung yang sempurna dengan kadar panjang dua harakat ketika wasal dan wakaf.

. 6 & 7) Alif Lam Qamariah • Di atas huruf Lam terdapat tanda mati dan bertemu dengan 14 huruf (Lam bertemu Ha) • Cara bacaan: huruf lam tetap dibaca nyata dan terang 8) Mad Arid Lisukun • Tiap-tiap huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disakinkan kerana wakaf sama ada di akhir atau di tengah ayat. atau 6 harkat tetapi yg terbaim dua harkat. 5. 4. • Cara bacaan: harus dibaca dengan kadar panjang 2.4) Mad asli • Apabila huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬didahului dengan baris di atas • Cara bacaan: panjang dua harkat.

SURAH AL-AN’AM AYAT 63 .

2) Idgham Mithlaini Saghir • Huruf mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengan huruf mim ( ‫) ﻢ‬ • Cara bacaan: wajib dibaca dengan idgham (memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham) serta dengung dengan kadar dua harkat. nun dan mim) 4 huruf sahaja. (ya. 3) Mad asli • • Apabila huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬didahului dengan baris di atas Cara bacaan: panjang dua harkat. • Cara bacaan : 2 harakat sahaja. waw.1) Idgham Maal Ghunnah • Nun mati bertemu dengan ya. .

7) Idgham Bila Ghunnah . nun dan mim) 4 huruf sahaja.Cara bacaan: huruf lam tetap dibaca nyata dan terang 5) Mad Silah Tawilah .Terdapat huruf hamzah selepas Ha Dhamir . -Cara bacaan : 2 harakat sahaja.nun mati atau tanwin bertemu dengan Lam atau Ro .Di atas huruf Lam terdapat tanda mati dan bertemu dengan 14 huruf (Lam bertemu Ba) .4) Alif Lam Qamariah .cara bacaan : 4-5 harakat 6) Idgham Maal Ghunnah -Nun mati atau tanwin bertemu dengan waw (ya. ha.Memasukkan bunyi suara nun mati atau tanwin kedalam huruf-huruf Idgham Bila Ghunnah tanpa berdengung .

4.ain.ha. atau 6 harkat tetapi yg terbaim dua harkat. 10) Wajibul Ghunnah -Nun dan mim yang bertasdid yang ada pada huruf sama ada di tengah atau dihujung kalimah. . 11) Mad Arid Lisukun -Tiap-tiap huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disakinkan kerana wakaf sama ada di akhir atau di tengah ayat. Kho. -Cara bacaan: harus dibaca dengan kadar panjang 2. -Cara bacaan: wajib dibaca dengan dengung yang sempurna dengan kadar panjang dua harakat ketika wasal dan wakaf. Jin -cara bacaan : Dijelaskan bacaan dan nyata tanpa dengung.nun mati atau tanwin bertemu dengan Alif & Ha ( 6 huruf) Alif.8 & 9) Izhar Halqi .Ghin.

Surah Al-An’am ayat 64 .

3. nun (‫)ﻦ‬ yang berada dalam dua kalimah. Lam tarqiq 2.1. Mad Asli . . Cara bacaan: wajib dibaca dengan idgham (memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham) serta dengung dengan kadar dua harkat.Terdapat huruf ya ( ‫ )ﻱ‬yang sebelum terdapat tanda baris di bawah • Apabila huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬didahului dengan baris di atas. waw (‫)و‬. waw (‫ )و‬didahului dengan baris di hadapan dan huruf ya ( ‫ )ﻱ‬didahului dengan baris di bawah. mim ( ‫) ﻢ‬. Idgham bi Ghunnah atau Idgham Mithlaini Saghir – Huruf mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengan huruf mim ( ‫) ﻢ‬ •  Memasukkan nun ( ‫ ) ﻦ‬sakinah atau tanwin ( ) kepada salah satu huruf ya ( ‫) ﻱ‬.  Cara bacaan: panjang dua harkat.

 Cara bacaan: wajib dibaca dengan dengung yang sempurna dengan kadar panjang dua harkat ketika wasal dan wakaf.Huruf nun sakinah bertemu dengan huruf kaf • Menyembunyikan nun sakinah atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu daripada hurufhuruf ikhfa’ hakiki. Izhar Shafawi – Huruf mim sakinah bertemu dengan ta (‫)ت‬ • Diizharkan mim sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf hija’iyyah selain daripada mim ( ‫)ﻢ‬ dan ba (‫)ﺏ‬. .1. Ikhfa’. 5.Tanwin bertemu dengan huruf tsa’ (‫)ث‬ 4. Ikhfa’.  Wajib diizharkan (dinyatakan) bunyi mim sakinah tanpa terputus suara dan tanpa dengung. Izhar Halki – Huruf nun sakinah bertemu dengan huruf ha’ 2.huruf nun sakinah/ mati bertemu dengan huruf ta (‫)ت‬ 6.  Cara bacaan: wajib dikhfa’kan nun sakinah atau tanwin tersebut di samping dengung yg sempurna dengan kadar dua harkat. Ikhfa’ Hakiki. Wajibul Ghunnah • Nun dan mim yang bertasdid yang ada pada huruf sama ada di tengah atau dihujung kalimah. 3.

7. 4. atau 6 harkat tetapi yg terbaim dua harkat. .  Cara bacaan: harus dibaca dengan kadar panjang 2. Mad Aridh Lis Sukun • Tiap-tiap huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disakinkan kerana wakaf sama ada di akhir atau di tengah ayat.

SURAH AL-AN’AM AYAT 65 .

 Cara bacaan: wajib dibaca dengan dengung yang sempurna dengan kadar panjang dua harkat ketika wasal dan wakaf. Idgham bi ghunnah • Memasukkan nun ( ‫ ) ﻦ‬sakinah atau tanwin ( ) kepada salah satu huruf ya ( ‫) ﻱ‬. waw (‫)و‬.1.  Wajib diizharkan (dinyatakan) bunyi mim sakinah tanpa terputus suara dan tanpa dengung. Wajibul ghunnah • Nun dan mim yang bertasdid yang ada pada huruf sama ada di tengah atau dihujung kalimah. 2. Izhar shafawi: • Diizharkan mim sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf hija’iyyah selain daripada mim ( ‫ )ﻢ‬dan ba (‫)ﺏ‬. mim ( ‫) ﻢ‬.  Cara bacaan: wajib dibaca dengan idgham ( memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham) serta dengung dengan kadar dua harkat. nun (‫ )ﻦ‬yang berada dalam dua kalimah. . 3.

Ikhfa’ hakiki . Ikhfa’ hakiki – huruf nun ( ‫ ) ﻦ‬bertemu dengan ta (‫)ت‬. • Menyembunyikan nun sakinah atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf ikhfa’ hakiki. 8. Izhar shafawi ( huruf Mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengan alif ( ‫ ) ﺍ‬. 5. waw (‫ )و‬didahului dengan baris di hadapan dan huruf ya ( ‫ )ﻱ‬didahului dengan baris di bawah. : . Izhar shafawi – huruf mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengan huruf shim (‫)ش‬.Huruf nun ( ‫ ) ﻦ‬bertemu dengan fa (‫ )ف‬.  Cara bacaan: wajib dikhfa’kan nun sakinah atau tanwin tersebut di samping dengung yg sempurna dengan kadar dua harkat. Mad asli • Apabila huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬didahului dengan baris di atas.4. 7. 6.  Cara bacaan: panjang dua harkat.

• Menyembunyikan sebutan mim sakinah ketika bertemu dengan huruf ba (‫ )ﺏ‬yang berbaris.  cara bacaan: Harus dibaca dengan kadar panjang 2.  Cara bacaan: wajib diidghamkan mim sakinah dengan merenggangkan dua bibir mulut ( dibukakan sedikit) disamping dengung dengan sempurna pada kadar dua harkat sebelum menyebut huruf ba (‫)ﺏ‬. • mad Lin ialah waw ( ‫ ) ﻮ‬atau ya ( ‫ ) ﻱ‬sakinah sebelumnya terdapat huruf berbaris di atas dan selepasnya huruf yang di baca dengan sukun kerana wakaf. . Ikhfa’ shafawi ( huruf mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengn huruf ba (‫)ﺏ‬. 12. Berhenti lagi baik 11. Ikhfa’ hakiki ( huruf nun ( ‫ ) ﻦ‬bertemu dengan dho’ ( ‫) ظ‬.4 atau 6 harkat tetapi yg terbaik 2 harkat.9. 10. Mad Lin ( huruf ya ( ‫ ) ﻱ‬sebelumnya terdapat huruf yang berbaris di atas ( ).

13. . Mad Arid Lis Sukun • Tiap-tiap huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disakinkan kerana wakaf sama ada di akhir atau di tengah ayat. Ra’ nipis ( tarqiq) 14. Alif Lam Qamariyah 15. 16. atau 6 harkat tetapi yg terbaim dua harkat. 4. Izhar shafawi ( huruf mim ( ‫ )ﻢ‬bertemu dengan ya ( ‫)ﻱ‬.  Cara bacaan: harus dibaca dengan kadar panjang 2.