ANALISIS HUKUM TAJWID SURAH AL-AN’AM AYAT 60 – AYAT 65

NAMA NUR SHAFIZA BT ISMAIL TUAN NURUL KHADIJAH BT TUAN MAMAT NUR ZAKIAH BINTI HASHIM NO. MATRIK D20111048998 D20101038521 D20101037603

SURAH AL-AN’AM AYAT 60

Wajibal Qunnah : Huruf nun dan mim yang bersabdu (bersyahdah). Ikhfa’ Syafawi : Menyembunyikan tiap-tiap huruf mim mati apabila bertemu dengan huruf ‘ba’ dan dibaca dengan dengung sekadar 2 harakat. kedua-duanya wajib didengungkan dengan kadar 2 harakat. 2. Qalqalah Sughra : Lantunan yang paling rendah dan berlaku apabila huruf qalqalah berada di pertengahan kalimah.1. 3. .

Ikhfa’ Hakiki : Menyembunyikan nun mati atau tanwin. Idgham Bi Gunnah : Idgham dengan dengung iaitu dengung dengan kadar 2 harakat. 6. Mad Aridh Lissukun : Mad yang disebabkan sukun yang mendatang pada huruf akhir kalimah kerana menghentikan bacaan padanya dan sebelumnya terdapat salah satu huruf mad. Mad Jaiz Munfasil : Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. 4 atau 5 harakat. Kadar bacaannya ialah 2. 7. 5.4. Idgham berlaku hanya pada dua kalimah sahaja. iaitu dengan menyembunyikannya antara bunyi Izhar dengan Idgham beserta dengung. .

SURAH AL-AN’AM AYAT 61 .

Hukum bacaannya Izhar kerana lam ta’rif bertemu dengan huruf qamariah. Alif Lam Qamariah: Selepas huruf lam terdapat salah atu daripada 14 huruf hija’iyyah. Hukum bacaannya adalah menyerupai hukum Mad Silah dan dibaca dengan kadar panjang 2 harakat. Dibaca dengan terang dan nyata.1. Mad Silah Qasirah: Huruf ha’ pada kalimah ini bukan merupakan ha’ dhamir kerana ia adalah sebahagian daripada kalimah tersebut. . 2.

Kadar bacaannya ialah 4 atau lima harakat. 4. 4 atau 5 harakat. Mad Jaiz Munfasil : Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah.3. Kadar bacaannya ialah 2. 5. Mad Aridh Lissukun : Mad yang disebabkan sukun yang mendatang pada huruf akhir kalimah kerana menghentikan bacaan padanya dan sebelumnya terdapat salah satu huruf mad. . Mad Wajib Muttasil : Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah.

SURAH AL-AN’AM AYAT 62 .

2) Ra’ tebal .Huruf ra’ yang berbaris di hadapan 3) Lam Lafaz Al-jalalah (Lam Tafkhim) . -Cara bacaan: wajib dibaca dengan dengung yang sempurna dengan kadar panjang dua harakat ketika wasal dan wakaf.1) Wajibul Ghunnah -Nun dan mim yang bertasdid yang ada pada huruf sama ada di tengah atau dihujung kalimah.dibaca dengan tebal .

4) Mad asli • Apabila huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬didahului dengan baris di atas • Cara bacaan: panjang dua harkat. . 5. 4. atau 6 harkat tetapi yg terbaim dua harkat. • Cara bacaan: harus dibaca dengan kadar panjang 2. 6 & 7) Alif Lam Qamariah • Di atas huruf Lam terdapat tanda mati dan bertemu dengan 14 huruf (Lam bertemu Ha) • Cara bacaan: huruf lam tetap dibaca nyata dan terang 8) Mad Arid Lisukun • Tiap-tiap huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disakinkan kerana wakaf sama ada di akhir atau di tengah ayat.

SURAH AL-AN’AM AYAT 63 .

1) Idgham Maal Ghunnah • Nun mati bertemu dengan ya. • Cara bacaan : 2 harakat sahaja. . (ya. 2) Idgham Mithlaini Saghir • Huruf mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengan huruf mim ( ‫) ﻢ‬ • Cara bacaan: wajib dibaca dengan idgham (memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham) serta dengung dengan kadar dua harkat. waw. nun dan mim) 4 huruf sahaja. 3) Mad asli • • Apabila huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬didahului dengan baris di atas Cara bacaan: panjang dua harkat.

Terdapat huruf hamzah selepas Ha Dhamir .Di atas huruf Lam terdapat tanda mati dan bertemu dengan 14 huruf (Lam bertemu Ba) . -Cara bacaan : 2 harakat sahaja.4) Alif Lam Qamariah .Memasukkan bunyi suara nun mati atau tanwin kedalam huruf-huruf Idgham Bila Ghunnah tanpa berdengung . 7) Idgham Bila Ghunnah .Cara bacaan: huruf lam tetap dibaca nyata dan terang 5) Mad Silah Tawilah . ha. nun dan mim) 4 huruf sahaja.cara bacaan : 4-5 harakat 6) Idgham Maal Ghunnah -Nun mati atau tanwin bertemu dengan waw (ya.nun mati atau tanwin bertemu dengan Lam atau Ro .

-Cara bacaan: harus dibaca dengan kadar panjang 2.ha. .8 & 9) Izhar Halqi . Jin -cara bacaan : Dijelaskan bacaan dan nyata tanpa dengung. Kho. 11) Mad Arid Lisukun -Tiap-tiap huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disakinkan kerana wakaf sama ada di akhir atau di tengah ayat. 4. 10) Wajibul Ghunnah -Nun dan mim yang bertasdid yang ada pada huruf sama ada di tengah atau dihujung kalimah. atau 6 harkat tetapi yg terbaim dua harkat.nun mati atau tanwin bertemu dengan Alif & Ha ( 6 huruf) Alif. -Cara bacaan: wajib dibaca dengan dengung yang sempurna dengan kadar panjang dua harakat ketika wasal dan wakaf.ain.Ghin.

Surah Al-An’am ayat 64 .

Mad Asli .Terdapat huruf ya ( ‫ )ﻱ‬yang sebelum terdapat tanda baris di bawah • Apabila huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬didahului dengan baris di atas. . Idgham bi Ghunnah atau Idgham Mithlaini Saghir – Huruf mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengan huruf mim ( ‫) ﻢ‬ •  Memasukkan nun ( ‫ ) ﻦ‬sakinah atau tanwin ( ) kepada salah satu huruf ya ( ‫) ﻱ‬.  Cara bacaan: panjang dua harkat. Lam tarqiq 2. mim ( ‫) ﻢ‬. 3. waw (‫)و‬. nun (‫)ﻦ‬ yang berada dalam dua kalimah. Cara bacaan: wajib dibaca dengan idgham (memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham) serta dengung dengan kadar dua harkat. waw (‫ )و‬didahului dengan baris di hadapan dan huruf ya ( ‫ )ﻱ‬didahului dengan baris di bawah.1.

 Cara bacaan: wajib dikhfa’kan nun sakinah atau tanwin tersebut di samping dengung yg sempurna dengan kadar dua harkat. Izhar Shafawi – Huruf mim sakinah bertemu dengan ta (‫)ت‬ • Diizharkan mim sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf hija’iyyah selain daripada mim ( ‫)ﻢ‬ dan ba (‫)ﺏ‬. Ikhfa’ Hakiki.Huruf nun sakinah bertemu dengan huruf kaf • Menyembunyikan nun sakinah atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu daripada hurufhuruf ikhfa’ hakiki. 3.  Cara bacaan: wajib dibaca dengan dengung yang sempurna dengan kadar panjang dua harkat ketika wasal dan wakaf.1. 5. Izhar Halki – Huruf nun sakinah bertemu dengan huruf ha’ 2. .huruf nun sakinah/ mati bertemu dengan huruf ta (‫)ت‬ 6.  Wajib diizharkan (dinyatakan) bunyi mim sakinah tanpa terputus suara dan tanpa dengung. Wajibul Ghunnah • Nun dan mim yang bertasdid yang ada pada huruf sama ada di tengah atau dihujung kalimah. Ikhfa’. Ikhfa’.Tanwin bertemu dengan huruf tsa’ (‫)ث‬ 4.

4. Mad Aridh Lis Sukun • Tiap-tiap huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disakinkan kerana wakaf sama ada di akhir atau di tengah ayat. atau 6 harkat tetapi yg terbaim dua harkat.  Cara bacaan: harus dibaca dengan kadar panjang 2. .7.

SURAH AL-AN’AM AYAT 65 .

 Cara bacaan: wajib dibaca dengan dengung yang sempurna dengan kadar panjang dua harkat ketika wasal dan wakaf.  Cara bacaan: wajib dibaca dengan idgham ( memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham) serta dengung dengan kadar dua harkat. Idgham bi ghunnah • Memasukkan nun ( ‫ ) ﻦ‬sakinah atau tanwin ( ) kepada salah satu huruf ya ( ‫) ﻱ‬. nun (‫ )ﻦ‬yang berada dalam dua kalimah. . 2. 3. Izhar shafawi: • Diizharkan mim sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf hija’iyyah selain daripada mim ( ‫ )ﻢ‬dan ba (‫)ﺏ‬.  Wajib diizharkan (dinyatakan) bunyi mim sakinah tanpa terputus suara dan tanpa dengung. waw (‫)و‬. Wajibul ghunnah • Nun dan mim yang bertasdid yang ada pada huruf sama ada di tengah atau dihujung kalimah. mim ( ‫) ﻢ‬.1.

Ikhfa’ hakiki .Huruf nun ( ‫ ) ﻦ‬bertemu dengan fa (‫ )ف‬. Izhar shafawi – huruf mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengan huruf shim (‫)ش‬. : . 7. 6. waw (‫ )و‬didahului dengan baris di hadapan dan huruf ya ( ‫ )ﻱ‬didahului dengan baris di bawah. • Menyembunyikan nun sakinah atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf ikhfa’ hakiki. Izhar shafawi ( huruf Mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengan alif ( ‫ ) ﺍ‬. 8. Mad asli • Apabila huruf Alif ( ‫ ) ﺍ‬didahului dengan baris di atas. 5.  Cara bacaan: wajib dikhfa’kan nun sakinah atau tanwin tersebut di samping dengung yg sempurna dengan kadar dua harkat.4.  Cara bacaan: panjang dua harkat. Ikhfa’ hakiki – huruf nun ( ‫ ) ﻦ‬bertemu dengan ta (‫)ت‬.

 Cara bacaan: wajib diidghamkan mim sakinah dengan merenggangkan dua bibir mulut ( dibukakan sedikit) disamping dengung dengan sempurna pada kadar dua harkat sebelum menyebut huruf ba (‫)ﺏ‬. 10.9.  cara bacaan: Harus dibaca dengan kadar panjang 2. Mad Lin ( huruf ya ( ‫ ) ﻱ‬sebelumnya terdapat huruf yang berbaris di atas ( ). Berhenti lagi baik 11. 12.4 atau 6 harkat tetapi yg terbaik 2 harkat. • Menyembunyikan sebutan mim sakinah ketika bertemu dengan huruf ba (‫ )ﺏ‬yang berbaris. . • mad Lin ialah waw ( ‫ ) ﻮ‬atau ya ( ‫ ) ﻱ‬sakinah sebelumnya terdapat huruf berbaris di atas dan selepasnya huruf yang di baca dengan sukun kerana wakaf. Ikhfa’ hakiki ( huruf nun ( ‫ ) ﻦ‬bertemu dengan dho’ ( ‫) ظ‬. Ikhfa’ shafawi ( huruf mim ( ‫ ) ﻢ‬bertemu dengn huruf ba (‫)ﺏ‬.

. Alif Lam Qamariyah 15. Ra’ nipis ( tarqiq) 14. atau 6 harkat tetapi yg terbaim dua harkat. Izhar shafawi ( huruf mim ( ‫ )ﻢ‬bertemu dengan ya ( ‫)ﻱ‬.13. 4. Mad Arid Lis Sukun • Tiap-tiap huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disakinkan kerana wakaf sama ada di akhir atau di tengah ayat.  Cara bacaan: harus dibaca dengan kadar panjang 2. 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful