FONETIK DAN FONOLOGI

nizam

1

FONOLOGI
1.0 Definisi :
Fonologi adalah suatu bidang bahasa dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya, yang dikeluarkan oleh organ-organ ujaran manusia Fonologi merupakan bahagian daripada linguistik deskriptif yang mempelajari tentang bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia. Fonologi adalah sebahagian daripada linguistik deskriptif yang mengkaji yang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa.
(Abdullah Hassan, 1993)

nizam

2

FONOLOGI

1.2. Pembahagian fonologi Kajian fonologi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu; fonetik, fonemik. (Arbak Othman, 1986)

nizam

3

FONOLOGI
Fonetik :

- Mengkaji bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya, daerah pengeluarannya dan sifat fizikalnya.
Fonemik : - Mengkaji bunyi-bunyi yang penting dalam sesuatu bahasa. Bunyi-bunyi ini penting kerana ia mempunyai fungsi atau ciri-ciri pembeza.

nizam

4

FONOLOGI 2. anak tekak. bahasa adalah suatu sistem lambang-Iambang pertuturan yang digunakan manusia secara arbitrari untuk menyampaikan fikiran. lelangit. pendapat. hidung.alat pertuturan atau alat artikulasi manusia seperti pita suara. bibir. gigi. nizam 5 .  Menurut Edward Sapir. dan sebagainya. dan perasaan. DEFINISI BAHASA Bahasa adalah suatu sistem lambang yang terdiri daripada leretan bunyi-bunyi yang diucapkan oleh alat. lidah. gusi.

dan bergotong-royong. buah fikiran. bekerjasama. mendapatkan maklumat.FONOLOGI Block and Trager pula mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesebuah masyarakat sebagai alat untuk berhubung. bahasa dipersetujui oleh sekumpulan penutur dan digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan kehendak.  Dari segi makna. dan sebagainya. nizam 6 . perasaan. memahami orang lain. pendapat. pengetahuan. pengalaman.

intonasi dan irama bagi bunyi bahasa. tekanan. daerah pengeluarannya.FONETIK 3.1. keras-lembut.  Satu pengkajian bunyi pertuturan bahasa yang tertumpu kepada panjangpendek.bunyi bahasa dari pada segi cara pengeluarannya. penyampaian. atau ilmu interdisipliner linguistik dengan ciri-ciri fizikalnya  mengkaji bunyi . nizam 7 . dan sifat jizikalnya. dan penerimaan bunyi bahasa. Definisi: IImu yang menyelidiki penghasilan.

FONETIK KESIMPULANYA: Fonetik tidak memungkinkan kita mengaitkan bunyi bahasa dengan makna tetapi mengkaii bunyi bahasa sebagai geakan-gerakan otot atau sebagai kekacauan-kekacauan pada udara tanpa mengira penggunaannya daripada segi perhubungan sesama manusia. nizam 8 .

iii. Fonetik akustik (sifat bunyi) : iaitu cabang ilmu fonetik yang mengkaji bunyi atau sebutan berdasarkan sifatbunyi atau ciriciri jizikal dari bunyi bahasa. nizam 9 . Fonetik artikulasi (pertuturan/sebutan) : iaitu cabang fonetik yang mengkaji tentang bunyi atau sebutan daripada segi gerakan otot atau alat-alat pengucapan dalam artikulasi. Pendekatan fonetik : Pengkajian mengenai fonetik terbahagi kepada tiga pendekatan. Fonetik auditori (pendengaran) : iaitu cabang fonetik yang mengkaji bunyi atau sebutan berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa atau pendengaran bunyi yang keluar dari pada mulut.FONETIK 4. ii. iaitu: i.

 Bunyi juga memberikan kesan pada pusat saraf sebagai akibat geteran gendangan telinga yang bertindak kerana berlakunya peru bahanperubahan dalam tekanan udara. kemudian melalui pita suara. seterusnya ke rongga tekak dan akhirnya keluar terus melalui rongga mulut atau rongga hidung. Bunyi bahasa 5.1 Bunyi: •Bunyi adalah gelombang-gelombang udara yang keluar daripada kedua-dua belah paru-paru. nizam 10 .FONETIK 5.

FONETIK 5.  Bunyi bahasa merupakan kesatuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucapan dan diamati dalam fonetik sebagai fon (bunyi atau bunyi bahasa .phone) atau dalam fonologi sebagai fonem. nizam 11 .2 Bunyi bahasa:  Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang berfungsi ke dalam pertuturan.

Contohnya.FONETIK 5. dan lain-lain. nizam 12 . tiruan bunyi-bunyi onomatopia.3 Bunyi bukan bahasa:  Bunyi bukan bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia yang bukan berfungsi sebagai bahasa. batuk.

nizam 13 . keadaan pita suara (glotis) itu agak rapat. akan berlakulah getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara.FONETIK 5.4 Bunyi bersuara:  Semasa udara keluar melalui pita suara.

tiada berlaku getaran dan bunyi yang dihasilkan adalah bunyi tidak bersuara. udara boleh kelua:r: dengan mudah.5 Bunyi tidak bersuara:  Semasa udara keluar melalui pita suara.FONETIK 5. keaadaan pita suara itu agak renggang atau terbuka. nizam 14 .

FONETIK 5. lelangit lembut atau anak tekak akan mengaturkan jalan udara ini terus ke rongga hidung. Udara tersebut akan keluar melalui hidung dan bunyi yang dihasilkan adalah bunyi sengauan . nizam 15 .6 Bunyi sengauan:  Semasa udara keluar melalui pita suara.

batuk.FONETIK 5. udara mengalami sekatan dan jika udara dilepaskan secara serta merta bunyi yang dihasilkan adalah bunyi letupan. Contohnya. berdehem nizam 16 .7 Bunyi letupan:  Semasa udara keluar melalui pita suara. keadaan pita suara dirapatkan terus.

nizam 17 .8 Bunyi bisikan:  Semasa udara keluar melalui pita suara.FONETIK 5. Bunyi yang dihasilkan adalah bunyi bisikan. tidak mengalami sebarang sekatan dan tanpa getaran berlaku. keaadaan pita suara terbuka luas. udara.

nizam 18 .FONETIK 6.  Lubang di antara dua keping selaput itu boleh diluaskan atau disempitkan dalam usaha. Pita suara ini meliputi ruang rongga rengkung. Pita suara (GIotis):  Dalam halkum terdapat sepasang otot selaput yang nipis dikenali sebagai pita suara atau glotis.  Pita suara yang nipis ini bergetar apabila mendapat tekanan dari aliran lldara yang keluar dari paru-paru untuk menerbitkan bunyi bersuara . untuk mengeluarkan bunyi.

FONETIK …6. maka terjadilah bunyi letupan pita suara. nizam 19 . maka bunyi yang terhasil adalah bunyi tak bersuara. jika pita suara tiada bergetar ketika aliran udara keluar dari paru-paru.  Kalau pita suara dirapatkan dan tekanan udara dariparuparu dilepaskan dengan serta merta. Pita suara (GIotis):  Sebaliknya.

Pita suara: FONETIK nizam 20 .

Rajah jenis vokal: FONETIK nizam 21 .

FONETIK nizam 22 .

FONETIK nizam 23 .

FONETIK nizam 24 .

FONETIK nizam 25 .

FONETIK nizam 26 .

Konsonan dalam bahasa Melayu terbahagi kepada dua jenis.KONSONAN 9 .2 Penienisan konsonan: Bunyi-bunyi konsonan ada bersuara dan ada yang tidak bersuara. konsonan asli ii.1. i. konsonan pinjaman nizam 27 . iaitu.

hidung.  Bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Definisi:  Ketika menghasilkannya. nizam 28 . bibir dan anak tekak.KONSONAN 9. atau tekak oleh alat-alat artikulator yang tertentu seperti lidah. udara yang keluar daripada paru-paru mengalami sekatan atau sempitan di rongga mulut.  Bunyi bahasa yang dapat berada di pangkal atau di hujung suku kata dan tidak sebagai inti suku kata .

KONSONAN nizam 29 .

DIFTONG nizam 30 .

DIFTONG nizam 31 .

penyengauan (nasalisasi). iaitu: i. Bunyi-bunyi ini hanya merupakan unsur fonetik sahaja. pembibiran (labialisasi).ARTIKULASI TAMBAHAN 10. Artikulasi tambahan ada empat jenis. Artikulasi tambahan  Artikulasi tambahan merupakan unsur tambahan yang wujud akibat daripada proses pengaruh-mempengaruhi di antara beberapa bunyi yang diucapkan secara berterusan di dalam sesuatu perkataan. iii. perengkltngan (glotalisasi). iv. nizam 32 . ii. pelelangitkerasan (palatalisasi).

ARTIKULASI TAMBAHAN nizam 33 .

ARTIKULASI TAMBAHAN nizam 34 .

 Fonem-fonem suprasegmental dalam bahasa Melayu bukan bersifat fonemik. jeda dan intonasi maka barulah makna kata itu menjadi pasti dan jelas. tetapi sesetengah bahasa fonemfonem supra segmental adalah bersifat fonemik kerana fonem-fonem tersebut boleh membezakan makna.  Segmen bunyi yang dicantumkan menjadi urutan yang bermakna akan menghasilkan kata yang jika seharusnya dilengkapkan dengan ciri-ciri yang bukan segmental seperti kepanjangan. nizam 35 . Ciri-ciri suprasegmental  Ciri-ciri suprasegmental atau suprapenggalan adalah sifat bunyi yang menindihi sesuatu segmen bunyi sarna ada bunyi vokal atau bunyi konsonan.SUPRASEGMENTAL 11. tekanan.

intonasi. nada. iaitu. v. nizam 36 . ke panjangan. ii. i. Ciri-ciri suprasegmental ada lima jenis. jeda. Ciri-ciri suprasegmental  Ciri-ciri inilah yang biasanya dipanggil dalam fonetik sebagai ciri-ciri suprasegmental atau ciri-ciri prosodi. iii. iv. tekanan.SUPRASEGMENTAL …11.

1 Kepanjangan : SUPRASEGMENTAL nizam 37 .11.

11. 2 Tekanan : SUPRASEGMENTAL nizam 38 .

3 Intonasi : SUPRASEGMENTAL nizam 39 .11.

4 Jeda : SUPRASEGMENTAL nizam 40 .11.

5 Nada : SUPRASEGMENTAL nizam 41 .11.

PEDOMAN UMUM SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU Abjad Dalam bahasa Melayu terdapat 26 abjad iaitu: Aa Ii Qq Yy Bb Jj Rr Zz Cc Kk Ss Dd Ll Tt Ee Mm Uu Ff Nn Vv Gg Oo Ww Hh Pp Xx .

3 diftong dan 21 konsonan dalam bahasa Melayu.Vokal. Vokal Awal kata a e pepet e taling i api emak ela inai Contoh Tengah kata bakar kena petak tidak Akhir kata bila sosiolisme sate padi o u orang ubi rosak bulan gado-gado tebu . Diftong dan Konsonan Terdapat 6 vokal.

h. p. n. l. r. c. j. k. f. g. I. dan z. . s.Diftong Awal kata ai au oi Diftong Awal kata ai au oi Konsonan aising audit oidium aising audit oidium Contoh Tengah kata Akhir kata hairan saudara boikot Contoh Tengah kata Akhir kata hairan saudara boikot rumpai kalau kaloi rumpai kalau kaloi b. q. w. y. t. d. m. x. v.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.