PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

TAJUK 3

KAJIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DAN PERANAN GURU

1.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus, pembimbing, pemudah cara, motivator dan inisiator. Pada peringkat ini, anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV, anda seharusnya boleh menjelaskan, menghayati, mengaplikasi, melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku, Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru.

1.2 Hasil Pembelajaran 1.2.1 1.2.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus, pembimbing, pemudahcara, motivator dan inisiator. 1.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

1

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

1.4 Kandungan

PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENGURUS

PEMBIMBING

PEMUDAHCARA

MOTIVATOR

INISIATOR

2

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu, kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. Hari ini, Devi, salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. Saci terjaga dalam keadaan terkejut, lalu memarahi Devi. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan, Saci spontan keluar dari bilik darjah. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa.

Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. Aktiviti 1

Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut:

3

iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. lemah. dan sebagainya. dan intelektual. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. budaya dan subbudaya. 2009). guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. Pencegahan. dan prihatin terhadap kebajikan murid. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. mentelaah. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. Menurut Mc Ewan (2001). dan murid-murid). Sebaliknya. kebolehan memotivasi murid. dan cekap mengajar. iaitu: Positif. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. Intelektual. Merujuk contoh tadi. ruang dinding dan lantai). Mencegah lebih 4 • • . Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. berunsurkan pengajaran. Choong 2009. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. Dengan kata lain. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. serasi dengan norma masyarakat. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR • Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. • Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. meneroka sesuatu. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. mengikut jantina yang sama. • • • Peribadi. • Positif. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. Selain itu. ibu bapa. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. tingkahlaku dan masa. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi.bersemangat untuk mengajar. Berunsurkan pengajaran. rakan sejawat. sederhana. Oleh demikian. Proaktif. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar.

guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. bersifat kecindan. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. ceria. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. tegas. luwes. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. berempati. • Kualiti Peribadi. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. Dengan berpandukan pengalaman lalu. mempunyai kesedaran. berupaya menyesuaikan diri.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR baik daripada merawat. bersistematik. bermotivasi. persepsi.1993). Perekabentuk kebolehan murid-murid. Dengan kata lain. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. jelas. fasih. Untuk tujuan itu. Untuk itu. adil. bersemangat. dan sebagainya. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. pemindahan pembelajaran. berilmu. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. bersikap positif. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. Untuk tujuan itu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. Dalam konteks guru-guru di negara ini. Penghayatan Dan Amalan Nilai. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. peka. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti 5 • • . sifat keterbukaan terhadap maklum balas. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. pemikiran reflektif. 2009). mudah didampingi. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. dan melayan murid-murid sebagai individu. Berani menghadapi cabaran. rasa rendah diri. terurus.

(iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru. menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. fasilitator dan kaunselor. (ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Keterampilan. mengurus. juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. kewibawaan dan komitmen guru merancang. Tonggak Dua Belas. ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib.5Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang. Di samping itu. Berdasarkan petikan di atas. melaksana. 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR pengurusan murid. apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing? • Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. Atas hakikat ini. (iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: Peranan Guru Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah 6 . amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya. Dalam konteks pendidikan Islam. 2. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Bagi memudahkan penghayatan. rakan dan jurulatih.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengurus Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pembimbing Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pemudahcara Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Motivator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Inisiator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: 7 .

guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. mari kita selesaikan masalah di bawah ini. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? 8 . Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama. jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah.” Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar. Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Seterusnya. saling membantu dan berkongsi fikiran. Dengan demikian. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini. guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. Menyedari hakikat ini. pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan.

kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah • E-melkan dapatan. pandangan. 9 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya. hujahan. Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 2 PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR 2.2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 0 . Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti. 2.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. 2. 2. penyimpanan dan rekod stok.2.2. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan.2. panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab. membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab. pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan. 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 2.

http://images. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.4 KANDUNGAN Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: 1 1 .

menyediakan environment belajar. menghilangkan kebosanan. Menjelaskan konsep. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. membina suasana belajar.memudahkan pemahaman.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. A B http://images.ask. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan 1 2 . a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. melibatkan murid secara aktif Menggerakkan murid untuk berfikir.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian.

Kekukuhan dan boleh diguna selalu. Menghasilkan bahan bantu. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. relevan serta mudah difahami. Persembahan menarik dan kemas. Set induksi: Input utama: Pengayaan: Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. i) Prosedur penyediaan bahan bantu.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. Mudah dikendalikan dan mesra pengguna. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan Menentukan bahan dan teknik Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas. 1 3 .

Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. Jenis pertama adalah alat dan 1 4 . Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR - Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. disandarkan atau diedarkan. Cuba lakukan latihan ini. dilekatkan. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Mengambil langkah-langkah keselamatan Mengambil kira bilangan yang mencukupi Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip.

meja. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat…….penyapu. kertas surat khabar sebagai alas meja…….sikat.kek harijadi. Peralatan lain: palet. jam.roda.rambutan..rumpu.almari raket.kotak ubat gigi. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.bunga.bakul sampah.batu. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.gula-gula.baju. Bahan: warna air atau warna poster.cawan. Contohnya : Bola.cermin.kacang. kertas kartrij……..kotak tisu.botol.tiket.beg.kasut.tiang.daun. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Bincang bersama rakan anda.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR bahan yang digunakan untuk penghasilan.…. bekas air.bata. kain lap.kerusi. 1 5 . Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.

kad perkataan dank ad ayat.papan flannel.papan gulung.kad huruf dan angka.senarai.petikan rencana………….kad separuh bulatan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.papan tulis.kad sisipan.carta. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas 1 6 . Contohnya: Jadual.penyusunan grafik. gambar rajah.

com/pictures B C http://images.ask.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas. A http://images.com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 1 7 .

3. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. berdasarkan gambar di atas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya. 1 8 . Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. 4. 2. Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid.

Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.com/fr?q=art+studio&desturi 1 9 . 6. http://images. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber Sekolah. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 5. 7.

ask.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan 2 0 .com/fr?q=art+studio&desturi http://images.

Sebarang kerosakan. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. alat seperti berus. Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Dengan demikian.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Sebagai contoh. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. Jika terdapat penambahan 2 1 . Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan.

Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) 2 2 Bil. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. 2. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Meja guru Meja guru Bil. Umpamanya . Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja.

Jelaskan. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. 2. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Bil Kenyataan Huraian sebab dan akibat 2 3 .

Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. 2 4 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1 Guru perlu membaca label bahan 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.

Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan 2 5 prosedur mengguna dan menyimpan alat penyimpanan dan rekod stok . prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Cuba anda membuat analisis. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. Aktiviti 2. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.

2 6 . Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR bahan Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara dan bahan Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.

panduan keselamatan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. anda seharusnya boleh memahami 2 7 . inventori dan penyimpanan. etika dan tanggungjawab.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik Pendidikan Seni Visual.

1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur.2 Hasil Pembelajaran 3. panduan keselamatan.etika dan tanggungjawab.2.4 Kandungan 2 8 . 3. PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Susun Atur Bilik PSV 3. inventori dan penyimpanan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2 9 .

menghadapi tingkahlaku pembelajaran yang efektif. 3 0 .penyusun persekitaran kelas yang efisyen.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran.ia merupakan persekitaran murid.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. pengorganisasi prosedur dan sumber.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan murid serta menarik perhatian murid strategi guru untuk mengekalkan bagi memastikan pengajaran dan peraturan bilik. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Kebakaran Sudut Pameran Hasil Peti Kecemasan Kerja MuridSinki Kabinet Berpintu Peralatan PSV Dapur Gas Pintu 2 Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Tingkap Meja 4 Meja 3 Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja / Gambar 2 : RajahGuru di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual Dekstop Stor Papan Putih Sudut Pameran skrin Hasil Kraf Tangan Papan Info 3 1 Tingkap .

cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1.3 Zon-zon kerja tertentu 1. Selain hasil kerja pelajar. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Ambil gambar-gambar berikut: 1. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 3 2 . Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.

Oleh itu. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. bahan pameran khas. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. zon kerja dan stor penyimpanan. 3 3 . Justeru. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. papan bulletin. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. 2001). Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. pencahayaan. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita.

guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Di samping itu. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 3 4 . keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3 5 .

5 Situasi Pada awal tahun. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. satu undian pun berlangsung. Hari ini. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer.” Jali bentangkan idea kedua. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. 3 6 . Ekoran itu.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual.

sediakan buku-buku bacaan yang biasa. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. melayari internet atau alat multi-media yang lain. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). Kontek Sosial. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan murid-murid anda. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. Keseronokan. Misalnya. identifikasi simbolik. Oleh itu. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. kontek sosial. 3 7 . Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. puzzle. kamus dan buku istilah. buku kerja. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. dan latar belakang mereka. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. menguji dan menemui sesuatu yang baru. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. interaktif dan sebagainya. • • • • • Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. Penyempurnaan tugas. penyempurnaan tugas. Identifikasi simbolik. memerhati. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. kegemaran. dan kebisingan yang keterlaluan. Namun. aktiviti mengikut stesen atau litar. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. pencapaian. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. Pertumbuhan dan perkembangan. mengkaji. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. • Keselamatan dan perlindungan. bahan manipulatif. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran.

6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna. 3 8 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual. • Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

Jemaah Nazir 0 8 9 21 11 6 8 1 2 1 1 4 6 5 1 0 1 1 7 16 1 Skor 3 4 % 2 4 3 5 4 1 1 5. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.92 1. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.35 0. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.1 Pur 0. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Sekolah. Item Item 109 110 111 112 113 114 Bilik Seni Kondusif Stor PSV diuruskan dengan baik Mempunyai prosedur senggara BBM Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif Penggunaan bengkel secara optimum Standard kualiti pendidikan Malaysia.5 1. (2004).55 0 2. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.1 1. No.9 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.3 2 11.66 1 25. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. • E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. Sekolah: Pernyataan standard.55 4 24. 3 9 .5 0.74 2 11.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful