ISL Minggu 1 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Sediakan ‗family tree‘ peribadi dan

kaitan dengan sejarah penghjrahan nenek moyang. Bincang tentang faktor-faktor penghijrahan yang berkaitan.

Sejarah Penghijrahan nenek moyang: Nenek moyang saya telah berhijrah dari wilayah Fukien ke Tanah Melayu pada awlan 90-an mengikut rakan-rakan sekampung demi menyara hidup.Mereka telah mengikuti kapal dagang datang ke daerah Kanowit dan telah menetap di situ.Mereka bekerja sebagai tukang bina untuk menyara hidup dan juga pernah beberapa kali menaiki kapal pulang ke wilayah Fukien untuk menziarahi saudara-mara yang di China apabila keadaan ekonomi sudah stabil.Pengangkutan pada masa itu hanyalah kapal dan perlu mengambil masa beberapa bulan untuk sampai ke Sarawak dari wilayah Fukien di China.

ISL Minggu 2 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Sediakan ‗family tree‘ peribadi dan kaitan dengan sejarah penghjrahan nenek moyang. Bincang tentang faktor-faktor penghijrahan yang berkaitan.

Sejarah Penghijrahan nenek moyang: Nenek moyang saya telah berhijrah dari wilayah Fukien ke Tanah Melayu pada awlan 90-an mengikut rakan-rakan sekampung demi menyara hidup.Mereka telah mengikuti kapal dagang datang ke daerah Kanowit dan telah menetap di situ.Mereka bekerja sebagai tukang bina untuk menyara hidup dan juga pernah beberapa kali menaiki kapal pulang ke wilayah Fukien untuk menziarahi saudara-mara yang di China apabila keadaan ekonomi sudah stabil.Pengangkutan pada masa itu hanyalah kapal dan perlu mengambil masa beberapa bulan untuk sampai ke Sarawak dari wilayah Fukien di China.

Ok la. Adakah kaum Melayu mempunyai pantang larang yang tertentu? Ali : Sebenarnya ada. saya berharap agar saya dapat menjawab soalan yang ingin anda bincang dengan saya. Saya ingin berbincang tentang pantang larang orang Melayu. Budi awak amat saya kenangi. Ali. Saya : Oh rupanya begitu. Haha. Ini disebabkan sesiapa yang menjahit pada waktu senja dipercayai akan buta. adakah orang Melayu dilarang menjahit pada waktu senja? Betul. Salah satu pantang larang ialah orang Melayu ialah tidak boleh duduk di atas bantal kerana dipercayai akan naik bisul. Ali: Selamat petang. Terima kasih Ali kerana sudi berbincang dengan saya berkaitan dengan pantang larang orang Melayu.ISL Minggu 3 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Buat tinjauan pusat sumber dan menebual dengan kawan pelbagai kaum. adakah anda sudi untuk berbincang dengan saya. . Perbualan antara saya dengan Mohamad Ali (kaum Melayu) Saya : Selamat petang. Ali : Sama-sama. Saya : Ali: Seterusnya. Saya : soalan saya yang pertama.

adakah anda sudi untuk berbincang dengan saya. Pantang larang kaum India ialah jiran tidak boleh melawat ke rumah jiran yang baru bersalin. saya berharap agar saya dapat menjawab soalan kamu.Perbualan antara saya dengan Dewi (kaum India) Saya : Selamat pagi. saya juga mendapat maklumat daripada kawan-kawan kaum india bahawa orang India dilarang melawat ke rumah jiran yang baru bersalin. Dewi. Sama-sama. Dewi : Saya : Dewi : Selamat pagi. Adakah kaum India mempunyai pantang larang yang tertentu? Ya. Saya ingin berbincang tentang pantang larang orang India. Saya: Dewi: mengapakah tidak boleh menjual kapur pada waktu senja? Hal ini disebabkan jika orang India menjual kapur pada waktu senja maka dia akan menimbulkan perbalahan. Adakah maklumat ini benar? Dewi: Ya. Salah satu pantang larang ialah orang India tidak boleh menjual kapur pada waktu senja. Ya. Saya : Dewi : Oh rupanya. Saya : Selain itu. Terima kasih atas kerjasama Dewi. .

Terima kasih Soon atas kerjasama. Perbuatan tersebut dipercayai akan menyebabkan anak akan menyerupai rupa binatang. Sama-sama. saya juga mendapat maklumat bahawa orang Cina adalah dilarang untuk memukul binatang atau mencaci binatang. Bolehkah saya berbual dengan kamu pasal pantang larang kaum Cina? Soon: Saya : Soon : Selamat pagi.Perbualan antara saya dengan Soon (kaum Cina) Saya : Selamat pagi. Soon. Saya : Soon : Oh rupa-rupanya. Adakah kaum Cina mempunyai pantang larang yang tertentu? Ya. Salah satu pantang larang ialah orang Cina tidak boleh menyapu pada hari pertama Tahun Baru Cina. Saya : Selain itu. Saya: Mengapakah Orang Cina tidak boleh menyapu pada hari pertama Tahun Baru Cina? Soon: Hal ini disebabkan orang Cina mempercayai sekiranya menyapu lantai pada hari pertama Tahun Baru Cina maka akan membawa nasib buruk. Ya. saya berharap agar saya dapat menjawab soalan kamu. . Adakah ini benar? Soon : Ya.

ISL Minggu 4 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Perbincangan dalam kumpulan.tidak menyentuh sensitif agama. Kepercayaan.membantu murid memahami dan mengukuhkan sikap & tingkah laku yang baik. Kelas sosial. tidak mengajar mengikut kepentingan kelas sosial.mengajar tidak membezakan bangsa. . IMPLIKASI KEPADA KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA Implikasi berlaku dari segi. Bangsa.     Guru Murid Sekolah Kurikulum Tersembunyi Guru 1)  Pengajaran  Pembimbingan murid bermasalah  Pentadbiran/pengurusan  Fasilitator Perancangan  Pengelolaan  Inavator  Penilaian  Pembentuk nilai  Model  Duta ·     Implikasinya kepada guru. Nilai.

Kepercayaaan.bahasa standard/dialek. Jantina. Demografi atau lokasi murid (bandar/luar bandar/pedalaman). Berpakaian kemas & bersih. Implikasinya:          Bangsa.golongan atasan dan bawahan. Perantaraan agen sosial sekolah. tepatan masa dijadikan amalan yang dicontohi murid. Rajin & berusaha dalam kelas. 2)          · Ciri-ciri Budaya Pelajar Yang Sihat Menghormati dan taat pada guru. Sikap/tingkah laku murid.bersosial dalam kelompok sendiri atau bersama kelompok lain? Kelas sosial. Bahasa. Bertindak profesional dalam kerjaya. Berdisiplin. layanan berbeza & peka kepada keperluan gender. Kerjasama dengan rakan & kakitangan sekolah. Membantu murid membuat pemilihan kerjaya. Nilai yang dipegang/diamalkan.seksualiti & interaksi antara jantina. bermoral & beragama. Sentiasa menjadi guru terkini/ up to date. Bersedia terlibat dalam semua aktiviti sekolah.       Bahasa. Sentiasa meningkatkan diri dalam profesion perguruan. Latar belakang keluarga/SES . Melaporkan kepada ibu bapa perkara mustahak.sosialisasi mengikut agama. Menyokong cita-cita sekolah.jurang bahasa dialek Jantina.

intelektual. Kelas sosial.  Chafel (1997) – norma. Bahasa.           Bangsa. Sekolah tempat penyuburan budaya. 4) Budaya Formal Sekolah     Aspek ilmu Aspek fizikal Aspek sosial Aspek pentadbiran Implikasinya.sekolah Melayu. berasrama penuh. Perpaduan Dasar-dasar kerajaan.bahasa rasmi dan bahasa penghantar sekolah. Jantina. Cina & India.3) · Sekolah Institusi pendidikan formal yang menjadi tempat membentuk pemikiran. tingkah laku & sikap murid bagi melahirkan genarasi seimbang dari segi JERIS. Kepercayaaan. nilai & kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung. Jenis Sekolah: harian.sekolah agama.sekolah bandar dan luar bandar. model khas & agama. teknik.sekolah lelaki dan sekolah perempuan Sekolah agen perubahan. 6)Ciri-ciri Kurikulum Tersirat . 5)Kurikulum Tersirat  James (1986) – apa sahaja pelajaran yang diterima oleh murid di luar kurikulum nyata.

Implikasinya. Merangkumi nilai.menekankan nilai keagamaan. Bersifat relatif & sukar diukur. Jenis dan kategori berbeza mengikut institusi. Kewujudannya berbeza-beza.pergaulan tidak mengikut jurang sosial. Kelas sosial. .      Merangkumi pengalaman belajar.menerapkan nilai budaya masyarakat. Kepercayaaan. tahap pembelajaran dan matlamat. Tidak tertulis dalam kandungan kurikulum atau penilaian. dialek & bahasa orang lain.     Bangsa. ibunda.menghormati bahasa rasmi. Bahasa.

Ipoh dan Selangor.ISL Minggu 5 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : 1. Pulau Pinang. Menurut laman web Wikipedia. Masyarakat ini kaya dengan adat resamnya. Sebagai pengenalan. Bagi membincangkan topik ketidaksamaan peluang pendidikan ini. etnik Cina kebiasaannya tinggal di kawasan bandar terutama bandar-bandar besar di Malaysia termasuklah Kuala Lumpur.Layari internet untuk memperoleh maklumat berkaitan ketaksamaan peluang pendidikan dari aspek jantina. Kelas sosial Secara geografinya. Ini terbias daripada dasar penjajahan lampau British yang mengamalkan dasar pemerintahan ‗pecah dan perintah‘. Etnik ini mempunyai peluang pendidikan yang lebih baik berbanding kaum-kaum lain seperti Melayu yang tinggal di kawasan persisir pantai dan pedalaman serta etnik India yang tinggal di ladang-ladang dan estet. Masyarakat Cina adalah golongan minoriti yang menduduki hampir 25 peratus daripada keseluruhan penduduk di Malaysia. Seperti yang kita sedia . saya telah merujuk kaum Cina sebagai penanda aras. bahasa pertuturan dan sememangnya perbezaan dari segi budaya amat ketara bagi dua lagi masyarakat utama di Malaysia iaitu kaum Melayu dan India. Cari maklumat daripada pelbagai sumber. 2. masyarakat Cina adalah sebahagian daripada etnik yang bermastautin di Malaysia. Oleh sebab itu. Masalah ketaksamaan peluang pendidikan ini dibincangkan kepada beberapa faktor penyumbang masalah termasuklah:  Kelas sosial   Jantina   Kumpulan minoriti   Murid berkeperluan khas   Isu-isu ketaksamaan peluang pendidikan Perbincangan kita akan lebih berfokus kepada kelas sosial dan jantina.

Ini menggambarkan mereka mempunyai kesungguhan yang tinggi serta ditampung pula dengan faktor kewangan yang baik. mereka kurang diberi pendedahan peluang pendidikan yang baik. pecahan pendapatan kedua-dua kaum tersebut jauh lebih rendah berbanding etnik Cina. kaum-kaum lain di Malaysia seperti Melayu dan India rata-rata kurang berkemampuan berbuat demikian kerana kita sedia maklum. Mengikut siaran berita Al-jazeera pada 24 April 2009. sekolah-sekolah di kawasan bandar dilengkapi dengan peralatan belajar yang lebih lengkap berbanding di luar bandar. Di pedalaman yang rata-rata diduduki oleh etnik Melayu. Setelah penguasaan asas tersebut tercapai. Malah. mereka dapat menghantar anak-anak ke sekolah. peruntukan yang besar diberikan kepada kedua-dua bentuk sekolah ini. mereka lebih senang memilih untuk ke sekolah jenis kebangsaan dan sekolah swasta.maklum. . Dianggarkan lebih 5000 pelajar Malaysia bersekolah di Singapura dengan berulang alik ke sana setiap hari dengan merentasi sempadan kedua-dua buah negara. Ini memberi kelebihan bukan sahaja penduduk di kawasan bandar tetapi juga dari segi etnik yang dirujuk iaitu etnik Cina. mereka akan lebih berminat untuk menyambung legasi ibu bapanya seperti menangkap ikan. Antara masalah pokok yang masih melanda Malaysia semenjak sebelum merdeka lagi adalah isu bahasa dan agama. Oleh itu. mereka mempunyai pendapatan bulanan yang lebih besar berbanding kaum-kaum lain di Malaysia. etnik Cina di Johor Bahru sanggup menghantar anak mereka ke Singapura semata-mata kerana inginkan pendidikan yang lebih baik berbanding di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan. Selalunya. Etnik Cina mempunyai advantage kerana secara umumnya. mereka hanya menganggap pendidikan ini hanyalah sekadar menulis. Tumpuan utama kerajaan semestinya kepada sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan di mana setiap tahun. Oleh sebab itu. isu pendidikan dari aspek prasarana lebih dititik beratkan di kawasan bandar. Memandangkan etnik Cina rata-rata lebih selesa bertutur dalam bahasa ibunda mereka (malah masih ada yang tidak fasih berbahasa Kebangsaan). membaca dan mengira (3M). menjual di kedai runcit dan sebagainya. mereka yang hartawan pula sanggup menghantar mereka ke sekolah yang lebih baik berbanding sekolah kerajaan. penguasaan ekonomi masih lagi berada di tangan mereka. Kewujudan sekolah jenis kebangsaan ini menyerlahkan lagi ketidaksamaan peluang pendidikan kepada setiap etnik di Malaysia. Sudah semestinya. Oleh sebab itu.

di peringkat IPT. minat terhadap pelajaran juga amat ketara sekali bagi kedua-dua jantina ini. Faktor ini menyumbangkan masalah semakin lebarnya jurang pendidikan bagi setiap etnik di Malaysia. dan ini membuatkan kursus kejuruteraan menjadi monopoli mereka. Menurut data dari Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa (MCIIUM) pada tahun 2006. Ini tergerak dek perasaan prejudis dan saling membenci akibat kecelaruan politik semasa. Sememangnya. Sebagai akibatnya. Sebagai contoh. wujud fenomena etnik Cina memberi nota yang diperoleh kepada kalangan etnik mereka sahaja. Ini berbeza dengan pelajar perempuan yang masih memikirkan ilmu itu penting bagi memperoleh peluang kerjaya yang lebih baik pada masa akan datang. Faktor ini disokong oleh minat atau interest satu-satu jantina itu. fenomena ini disebabkan pelajar lelaki sebenarnya kurang berminat untuk melanjutkan pelajaran di peringkat tertiari dan memilih kerjaya yang setimpal dengan kelulusan PMR dan SPM mereka bagi menampung keperluan harian diri. Selain itu juga.Tidak dapat dinafikan konsep diskriminasi yang ditakrifkan sebagai pandangan. bekas pengarah MCIIUM. kursus kejuruteraan masih dimonopoli oleh lelaki manakala perempuan masih memonopoli hampir keseluruhan kursus di IPT termasuklah kursus perguruan. Menurut Encik Khair Ngadiron. kedoktoran serta kulinari. sikap diskrimasi dan prejudis ini melebarkan jurang ketaksamaan peluang pendidikan. Berbeza pula dengan perempuan yang lebih bersifat keibuan. kita mendengar sesuatu kursus yang ditawarkan di peringkat IPT sering dimonopoli oleh satu-satu jantina sahaja. Ini jelas membuktikan bahawa ketaksamaan peluang pendidikan wujud dengan ketara di antara kedua-dua jantina ini. pemikiran. mereka pasti memilih kursus yang lebih feminin seperti bidang keguruan. Lazimnya. Menurut buku karangan Syed Ismail dan Ahmad Subki bertajuk Budaya dan . Sebagai contoh perandingan. Kaum lelaki sememangnya sesuai serta menyukai sesuatu kursus yang mencabar dari segi fizikal. Jantina Jurang ketidaksamaan peluang pendidikan antara jantina juga amat ketara. Begitu juga etnik Melayu dan sebagainya. peratus pelajar perempuan yang layak mendaftar di MCIIUM adalah sekitar 60 peratus berbanding pelajar lelaki 40 peratus. dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain masih menebal dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini. mementingkan ilmu teori serta kurang terhadap aktiviti lasak. pasti terdapat perbezaan ketara keputusan peperiksaan akhir setiap etnik.

masih terdapat lagi stigma kuno yang mana perempuan perlu berada di rumah menguruskan rumah tangga dan tidak dibenarkan keluar mencari pekerjaan. Kaum Asli juga termasuk dalam kalangan kumpulan minoriti. Justeru itu. ketenteraan dan kepimpinan. pendidikan masih lagi bukan menjadi peranan utama anak-anak daripada golongan minoriti ini. Untuk sampai ke situ. Ini sedikit sebanyak memberi gambaran bahawa wanita tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. masih ada golongan wanita yang tidak menyambung pelajaran mereka setelah tamat di peringkat menengah atau rendah. Peluang melanjutkan pelajaran bagi kedua-dua jantina ini juga berbeza. zaman penjajah memperlihatkan golongan lelaki mendapat tempat dalam pendidikan kerana pada zaman tersebut.0 peratus bagi tempoh yang sama.Pembelajaran (2009).2 peratus kepada 6. Golongan yang bermasalah disiplin seperti pelajar ponteng sekolah. Ini jelas membuktikan pendidikan juga sedikit terkebelakang kerana teknologi masih kurang di sana. . kaum asli Temiar di Pos Poi terpisah dari bandar terdekatnya Sungai Siput sejauh 20 kilometer. Sebagai contoh. Mereka sering terpisah daripada arus pembangunan dan pendidikan amnya kerana faktor geografi dan taburan penduduknya yang rata-rata tinggal di kawasan ceruk rantau dan pedalaman. Kumpulan ini banyak terdapat di Sabah dan Sarawak. Kumpulan minoriti Kumpulan minoriti ditafsirkan sebagai suatu kumpulan etnik dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai jumlah ahli yang kecil ( Syed Ismail. Kumpulan minoriti ini tidak terhad kepada isu etnik dan kaum sematamata. Sebaliknya. Oleh itu. golongan wanita telah mendapat tempat di peringkat IPT malah peratusannya lebih tinggi berbanding lelaki. Berbeza dengan perempuan yang mana hanya diberi pendidikan asas kerana peranan golongan ini masih kecil pada ketika itu. Kumpulan ini termasuklah golongan daripada kaum Bajau. kadar pencapaian murid perempuan di peringkat tertiari telah meningkat daripada 0. Jika disingkap kembali sejarah. Murud.5 peratus pada tahun 1970 kepada 4. Jika dilihat dari konteks sekarang. individu perlu menaiki pacuan empat roda atau sekurang-kurangnya motor ‗scrambler’ untuk sampai ke penempatan orang asli tersebut. 2009). Namun begitu. Kadazan dan sebagainya. peranan lelaki sangat meluas meliputi isu pentadbiran. kerja-kerja untuk mencari nafkah tetap menjadi keutamaan.9 peratus pada tahun 1991 sementara bagi murid lelaki adalah daripada 1.

mereka yang bermasalah ini kurang cemerlang dalam pendidikan. sudah pasti mereka tidak mampu mengecapi erti kata pendidikan sebenar. dan sebagainya tidak dapat mengikuti arus pendidikan normal seperti kanak-kanak dan pelajar lain. Sememangnya golongan ini harus diambil perhatian serius kerana mereka turut tergolong dalam kalangan yang tidak mendapat sama rata dalam peluang pendidikan. Murid berkeperluan khas Murid sebegini telah diberi kekurang atau kelebihan daripada manusia normal. keluarga. kaki buli dan sebagainya juga dikaitkan dengan kumpulan minoriti. perlu diberi pendidikan khas. lembam. masyarakat dan negara Setiap tindakan atau peristiwa yang berlaku pasti akan memberi implikasi secara langsung atau tidak langung kepada golongan sasaran. pelajar genius. Terdapat 7 kategori kanak-kanak istimewa yang memerlukan program pendidikan khas. Ini kerana mereka tergolong daripada sekelompok kecil pelajar yang bermasalah. Ini ditambah lagi dengan masa yang kurang untuk membuat rujukan dan ulangkaji kerana banyak masa dihabiskan dengan kerja-kerja tidak berfaedah tersebut. Kebiasaannya. Isu ketaksamaan peluang pendidikan ini akan memberi kesan atau implikasi kepada individu. iaitu:   Kerencatan mental   Bermasalah pembelajaran   Kecelaruan tingkah laku   Cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi       Cacat penglihatan Cacat fizikal Pintar-cerdas dan berbakat istimewa Golongan ini jika dibiarkan dengan arus pendidikan normal. Mereka samada terlalu kehadapan atau terlalu terkebelakang dari aspek pendidikan. Sememangnya. down sydrom. (i) Individu .menghisap rokok. masyarakat dan negara. Mereka tidak dapat menimba ilmu dengan baik malah pencapaian dalam peperiksaan juga akan sangat kurang baik. Implikasi terhadap individu. keluarga.

hidup dalam kejahilan. Ini kerana individu tersebut tiada kemudahan asas dan kesenangan sepertimana pelajar lain. orang asli yang masih kurang mementingkan pendidikan kurang proaktif dalam dunia global sekarang. individu tersebut akan tersisih daripada arus pembangunan negara. individu itu akan lebih berdikari. sekiranya seorang pelajar tersebut pelajar yang lemah pelajaran kerana faktor kewangan keluarga ditambah lagi dengan tinggal di pedalaman serta kurang berminat untuk belajar pasti tidak dapat menandingi pelajar-pelajar lain yang pintar. sudah masti masyarakat tersebut terkenal dengan tidak proaktifya. (ii) Keluarga Kita percaya bahawa pendidikan mampu mengubah nasib keluarga. Sebagai contoh. (iv) Negara Sesebuah negara bergantung penuh kepada kepakaran modal insannya. Kesan daripada hal sedemikian. sudah semestinya banyak dasar-dasar yang telah digubal oleh pemerintah tidak dapat dilaksanakan. Sebagai contoh. Akibatnya. negara akan menjadi mundur. sudah semestinya ketaksamaan peluang pendidikan ini akan membuatkan pelajar tersebut tidak selari dengan pencapaian pendidikan normal pelajar lain. Sekiranya modal insan yang diharapkan iaitu berpendidikan dan berpengetahuan luas di samping berdaya saing dan proaktif tidak mencukupi.Umumnya. Tiada kemudahan yang sempurna dan jauh sekali perkembangan teknologi. Mungkin juga. Jika jurang ketaksamaan peluang pendidikan masih melebar. Seterusnya. mundur dari aspek pendidikan malah tercicir daripada arus pembangunan negara. (iii) Masyarakat Implikasi kepada masyarakat lebih kepada refleks daripad implikasi kepada keluarga. tidak mustahil nasib keluarga masih berada pada tahap yang sama tanpa perubahan positif. Apabila kelompok keluarga yang kurang proaktif ini membentuk satu komuniti. tiada masa depan yang cerah dan juga kurangnya ilmu di dada. masyarakat ini akan terus didiskriminasi dan tidak diambil peduli oleh masyakarat lain. jika dilihat dari sudut positifnya. tidak mampu menjadi negara yang kuat dan yang paling memalukan. kedaulatan negara akan . mereka lebih senang tinggal di dalam hutan seperti dahulu. Ini mungkin membuatkan mereka akan lebih beruasaha untuk setaraf dengan pelajar lain atau sekurang-kurangnya berdaya saing dengan yang lain. Mungkin daripada kesan yang lebih buruk lagi.

blogspot. tetapi juga pihak berwajib seperti ibu bapa. Semua perkara mampu ditangani selagi azam dan tekad menjadi tunjang perjuangan. Sumber : http://norhayatyismail. masyarakat sekeliling dan individu itu sendiri. Imej negara akan menjadi buruk dan semestinya pelbagai lagi andaian negatif bakal terjadi. Kesimpulannya.com/2011/08/ketaksamaan-peluangpendidikan_04.dicabul. isu ketaksamaan peluang pendidikan ini patut ditangani oleh bukan sahaja di pihak kerajaan. guru-guru.html .

PENGENALAN KIA2M Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M) bertujuan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu pada tahun satu yang terdiri daripada mereka yang lambat atau belum menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Murid mula menunjukkan minat untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis.ISL Minggu 6 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Cari maklumat daripada pelbagai sumber. Murid menunjukkan sikap positif dan mula berani untuk bertanya dan berinteraksi dengan guru. . Mereka terdiri daripada murid pemulihan khas dan murid memerlukan pemulihan dalam kelas. Ujian penapisan 3. Penilaian 6. PERANCANGAN KIA2M Strategi pengajaran dan pembelajaran Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M) melibatkan beberapa langkah berikut: 1. Perancangan 4. 2. 3. Pengajaran 5. Pencalonan 2. Penguasaan murid dalam kemahiran membaca dan menulis meningkat. Tindakan susulan KESAN 1.

KIA2M telah digantikan dengan program LINUS. Menulis dan Mengira.Bermula pada tahun 2010. . LINUS ialah satu program pemulihan yang direka bentuk bagi memastikan murid untuk menguasai kemhiran asas literasi ( Bahasa Malaysia ) dan numerasi ( Matematik ) di akhir 3 tahun persekolahan pada pendidikan rendah. Program ini disasarkan kepada murid yang mempunyai masalah dalam 3M iaitu Membaca. PENGENALAN LINUS LINUS ialah akronim kepada saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening).

menulis memahami dan  Tahun 1 Minima 500 perkataan umum yang mudah. Literasi asas Keupayaan membaca. yang 800  Tahun 3 Minimum 1000 perkataan umum mudah. ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah (menggunakan kata hubung) dalam Bahasa Malaysia dan mengaplikasikan pengetahuan dalam pembelajaran dan komunikasi harian.  Tahun 2 Minima perkataan umum mudah. menulis dan memahami perkataan. yang .PERANCANGAN 1. Kemahiran Membaca.

7.  Tahun 1 Nombor sehingga 50  Tahun 2 Nombor sehingga 100  Tahun 3 Nombor sehingga 1000 dan tolak (3.4. Numerasi Asas Keupayaan menyelesai operasi asas matematik.4.5. serta memahami idea matematik yang mudah dan berupaya mengaplikasi pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian. Kemahiran Membaca.10)    asas tambah tolak.8 & 9) dan bahagi asas tambah tolak. menulis.6.6. mengira dan menyusun (ikut susunan) nombor bulat Operasi asas  Fakta untuk asas tembah  Fakta untuk dan darab dan (2.5. Ayat tunggal  Ayat mudah & majmuk dengan hubung kata  Ayat mudah & majmuk dengan kata hubung dalam perenggan pendek.7.10) bahagi  Fakta untuk dan darab (3.8&9) Aplikasi Mengira sehingga duit Mengira duit Mengira sehingga wang sehingga RM50 . (2. 2.

Mengukur panjang dalam yang objek unit betul dalam unit-unit relative. dan Tahun 3 2. Program kesedaran sekolah & komuniti 5.RM10  Menyatakan waktu sehari  Mengukur panjang sesuatu objek dalam  Menyatakan waktu jam analog dalam secara  RM100 Menentukan masa sejam  dalam pada  Mengukur panjang sesuatu dalam yang betul. Saringan murid ( Tahun 1. Pembentukan FasiLINUS (Fasilitator LINUS) . Pembangunan bahan 3. penyeliaan & penilaian 6. Pengukuhan kemahiran pedagogi guru 4. Tahun 2. Pemantauan. objek unit jam analog. (dalam cm) 6 STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM LINUS UNTUK MENCAPAI SASARAN 90% BERMULA PADA TAHUN 2010 1.

moe. Dapat mencapai hasrat kerajaan dalam aspek pendidikan.gov.bharian.Kesan LINUS 1.html . teknik dan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran.com/2009/11/program-peningkatan. Guru dapat memantapkan lagi kaedah.my/bharian/articles/PelaksanaanLINUSberiimpakpositif/ Article/index_html http://jeramteguh. Murid yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dapat dikesan dengan lebih awal. 4.blogspot. Pencapaian murid meningkat dalam pembelajaran.php?module=nkra&id=122 http://www.com. 2. Rujukan : http://nkrapendidikan.my/mainpage. 3.

Berbincang dalam kumpulan kecil dan menyediakan pelan lantai yang mesra budaya. 2. .ISL Minggu 8 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : 1. Cari maklumat berkaitan dengan RIMUP dan bersedia untuk pembentangan.

kebudayaan S. hugungan etnik S.Lakaran pelan lantai bilik darjah yang mesra budaya Carta organisasi Jadual tugas/ pelan kebakaran P Ruang b’gaul antara kaum E A M P A D A M I Slogan ini ditulis pada dinding kelas sebagai moto kelas Membudayakan Sepenuhnya Perpaduan Kaum!!! S.h& LCD Pintu Sudut bacaan Sudut aktiviti . matematik Papan kenyataan Meja murid Kerusi Meja guru Papan. bahasa S.

Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara tidak langsung.moto seperti ini dapat meningkat semangat perpaduan diantara pelajar yang pelbagai kaum.Pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah yang mesra budaya adalah amat penting dalam pengajaran dan pembejaran dalam abad yang mencabar ini dan lebih-lebih lagi melibatkan murid-murid dari pelbagai latar belakang etnik. kognitif. tolak ansur dan sebagainya dapat diterapkan dalam diri pelajar. Selain itu guru juga harus menulis atau melukis slogan yang berunsurkan perpaduan sebagi moto kelas. guru perlu menyediakan pelbagai sudut pembelajaran dan aktiviti yang dapat membantu perkembangan intelek murid seperti sudut boneka. Guru perlu memastikan supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan melalui penyusunan meja . Di samping itu. Secara tidak langsung nilainilai seperti kerjasama. Apabila ada perbincangan kumpulan atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahli-ahli kumpulan perlu terdiri dari pelbagai kaum etnik. kinestetik serta sudut kreativiti dan sebagainya. guru juga harus membentuk sudut-sudut bacaan seperti buku cerita dan majalah pendidikan dan sudut multimedia seperti komputer. . Aktiviti seperti ini dapat dijalankan disudut bergaulan kaum yang disediakan dengan pelbagai kemudahan seprti alatan mewarna. manila kad dan sebagainya. ` Dalam bilik darjah. Moto. televisyen dan multimedia. kertas majong.

OBJEKTIF RANCANGAN RIMUP menggariskan empat objektif utama iaitu:  Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. para guru dan kerjasama murid-murid dalam kegiatan-kegiatan khas serta penggunaan bersama kemudahan. bersemangat muhibah dan mapu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu. KONSEP  RIMUP ialah satu program yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini. peralatan.B Perdana Menteri .RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional. memiliki jiwa dan peribadi yang unggul. perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. semangat kebangsaan. para guru dan muird serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama. penggemblengan tenaga dan kepakaran. .A. maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolah-sekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y. MATLAMAT  Matlamat Rimup adalah untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan.

peralatan.  Berkongsi kemudahan. .  Melahirkan persefahaman dan toleransi antara muird pelbagai kaum di sekolah. Mewujudkan sikap kerjasama. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersam-sama.

ISL Minggu 9 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : . Kriteria-kriteria untuk pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya pengurusan persekitaran fizikal pengurusan p & p pengurusan persekitaran sosioemosi kelas bercantum pedagogi relevan budaya sosiolinguistik penilaian berasaskan budaya .Berbincang dan melengkapkan pengurusan grafik membanding-beza. 1. 2. Menyediakan peta minda / pengurusan grafik yang berkaitan.

Murid pelbagai kebolehan dikelompokkan di dalam kumpulan dibina. sastera dan budaya dalam kalangan murid- Penilaian berasaskan budaya  Memperoleh data tentang peluang pembelajaran untuk semua murid. mural. Kebersihan dan keceriaan (bilik darjah dihias dengan info. Murid diberi peluang untuk beri pendapat kepada rakan sekelas walaupun dari pelbagai kebolehan. Penyayang terhadap murid dan mempunyai kemahiran sosial yang baik. Pengurusan Persekitaran Sosioemosi    Membangkit motivasi dan naluri ingin tahu murid. Berpandangan jauh. Menerap nilai-nilai menghormati perbezaan bahasa dan budaya menurut etnik.        . Bijak urus masa. Aspek keselamatan (peraturan kelas. Mengumpul maklumat untuk kemajuan. Penyabar menghadapi kerenah murid pelbagai latar belakang. Menjadi model perlakuan yang baik. Guru mengadakan pelbagai aktiviti bahasa. papan kenyataan. ruang.              Pengurusan sosiolinguistik  Membentuk jati diri murid menghayati bahasa rasmi dan budaya nasional. Mengurangkan bias dalam amalan-amalan penilaian. Pencahayaan. peraturan kelas). almari). kerusi. pengudaraan. Murid diberi peluang lakukan aktiviti bersama kaum berbeza. diagnoisi dan tindakan Pedagogi kelas bercantum  Diwujudkan apabila bilangan murid dalam satu tahun persekolahan kurang daripada 15 orang. meja murid dan guru. Berkomunikasi dengan berkesan. Memberi galakan dan pujian.Pengurusan Persekitaran Fizikal  Peralatan asas (papan putih. Menyediakan lebih banyak aktiviti bermain mendorong pemupukan budaya kolaboratif dan koperatif dalam p & p. alat pencegah kebakaran). Menyediakan ruang rehat untuk kurang stres. Bersedia untuk berubah dan fleksibel. Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran  Prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling. Menentukan keperluan bahasa yang sesuai untuk penilaian formal. Sistematik dalam merancang dan menilai.

Guru perlu memahami murid yang mempunyai budaya komunitinya sendiri. Pedagogi Relevan Budaya dan Kepelbagaian kelompok       Menerima kepelbagaian latar belakang murid yang berbeza-beza dari segi budaya. . Guru perlu rasa hormat kepada diri murid yang berbeza-beza latar belakang . Hasil pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata-mata. guru menyelitkan unsurunsur warisan budaya etnik-etnik lain. bahasa dan kelas sosial secara positif.   selanjutnya. Mencari pendekatan yang sesuai yang dapat menghubungkan pengalaman murid di rumah dengan pengalaman di sekolah. Guru menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan diri. Mewujudkan hubungan dan ikatan dengan murid serta membangunkan komuniti belajar dalam kalangan murid. Guru perlu ambil kira pelbagai kemahiran penyelesaian masalah dalam menilai potensi murid. etnik. sebaliknya turut berhasrat mempertahankan identiti dan warisan budaya. muridnya. Bagi mengekalkan warisan budaya dan bahasa kepelbagaian etnik di malaysia.

mengambil lauk dari hidangan dengan menggunakan sudu. makanan dihidang serentak dan setiap individu akan dihidangkan dengan nasi dan mereka akan memilih lauk pauk sendiri.sebagai tanda hormat. adat makan kaum cina terbahagi kepada tiga peringkat iaitu adat sebelum makan. Menjadi adat dan rutin untuk minum sup dahulu sebelum menjamah nasi.ISL Minggu 10 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : . Terdapat tiga cara makan:1. semasa makan dan selepas makan. Orang yang lebih muda akan mempelawa orang yang lebih tua untuk makan. Adat Semasa Makan • • Tidak digalakkan untuk bercakap dan berbual. . Pengenalan • • • Secara lazimnya. Secara amnya. Membuat persediaan simulasi 2. 1. kemudian barulah orang muda.kemahiran komunikasi guru. Terdapat juga beberapa pantang larang yang harus dipatuhi dalam adat makan kaum ini. Orang yang lebih tua akan memulakan memegang penyepit terdahulu. Adat sebelum makan • • • • Ketika di meja bulat – semua ahli keluarga sama-sama menjamu selera di meja makan sebagai tanda hormat. kemudian makan menggunakan penyepit.

Menjadi adat kaum cina untuk menunggu semua ahli selesai makan di meja sebelum bersurai. • • • Dianggap tidak bersopan jika menjilat hujung penyepit . penyepit diletakkan di atas mangkuk.2. Letakkan penyepit di tempat yang disediakan dan jangan berebut-rebut. Arah penyepit harus menghala ke depan. Adat Selepas Makan • • • • Setelah selesai makan. pastikan anda menunggu giliran apabila memusing bulatan pemusing. mengambil lauk terus dari hidangan ke dalam pinggan nasi dengan menggunakan penyepit. memasukkan lauk yang diinginkan di dalam satu mangkuk kecil terlebih dahulu sebelum makan seperti biasa. Seperti biasa orang perempuan akan mengemas meja setelah selesai makan. 3. Adat Ketika Makan • • • • • Penyepit (chopstick) Sudu Mangkuk nasi Mangkuk lauk Piring kicap Cara memegang penyepit .

Cuba untuk tidak menjatuhkan chopstick anda ke lantai. Ini dianggap sebagai bernasib buruk. letakkan chopstick di tempat yang . penyepit yang digunakan tidak diletakkan secara bersilang. Setelah selesai makan. kebanyakan mereka menggunakan penyepit yang dipegang secara tegak. Ini adalah perbuatan kurang ajar yang biasa dilakukan sewaktu marah. Kebiasaannya. Ketika makan. Tidak boleh mencuri makan/lauk dari dalam kuali. Tidak menghasilkan bunyi ketika mengunyah makanan. mangkuk diangkat pada paras yang selesa supaya dapat menikmati hidangan dengan mudah. mangkuk sup diangkat dengan menggunakan tangan kiri dan sup di ceduk menggunakan tangan kanan.    Dalam masyarakat Cina. Pantang Larang • • • • • • • • Tidak meletak pinggan dekat dengan mulut ketika menyuap makanan. Jangan tinggalkan chopstick bersama makanan. Jangan sekali-kali menghalakan chopstick kepada sesiapa. jika anda ingin berhenti makan sekejap. Nasi tidak boleh disediakan secara menggunung kerana membawa petanda yang tidak baik (mati). Maksudnya. Sisa makanan diletakkan di tepi piring layan atau mangkuk yang telah disediakan.

beradab sopan semasa menjamu selera.disediakan atau di atas mangkuk sup. . Jangan tinggalkan bersama makanan. Cth: hormati orang yang lebih tua. Supaya budaya orang cina dapat diwarisi dan dipelajari oleh golongan muda. Cthnya mengajar topik ini dalam PSK. • • • Supaya dapat memahami budaya Cina. Dapat mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Kepentingan Mengekalkan Adat Makan Orang Cina • Budaya yang baik dan patut dipelajari.

latar belakang.sosiobudaya dan etnik Mesej. . Pemimpin 5. Pendidikan 4. menyuntik semangat Dapat dikesan dengan pihak yang diubah mengalami perubahan tingkahlaku.Kemahiran Komunikasi Guru Kepentingan 1.arahan dan penerangan difahami murid. Agen perubahan             Pengajar-peranan guru sebagai pengajar-perlukan bahasa sebagai pengantara untuk menyampaikan ilmu oengetahuan Komunikasi adalah penting bagi memastikan apa yang hendak diajar sampai kepada murid Keupayaan guru berkomunikasi menentukan minat belajar-prestasi akademik murid Pendidik-membentuk insan Personaliti guru sewaktu berinteraksi-sama asa murid menerima dan bekerjasama dengan guru Perbezaan antara guru-mampu mengawal bilik darjah-hilang kawalan-murid mengganggu proses P&P Agen perubahan-boleh mempengaruhi murid agar berubah dari sikap negative kepada positif Membuka minda murid. Moderator 3. Agen perubahan sosial-penggerak hubungan sosial terutama dalam kalangan murid Mengendalikan aktiviti mendorong hubungan sosial pelbagai aras. Agen hubungan sosial 6. Pengajaran 2.memotivasikan.

murid dan pihak sekolah Dapat melibatkan ibu bapa dengan aktiviti pembelajaran anak-anak Punya kuasa pengaruh berubah/kerjasama Moderator-dapat menyampaikan sesuatu falsafah dan pemikiran berhubung kehidupan yang benar Elemen Kemahiran Komunikasi  Kemahiran bercakap :  Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran.Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu.   Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri.     Pemimpin-kepimpinan guru diterima oleh murid Kemahiran komunikasi-kerjasama dengan ibubapa.bernas dan mudah.susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.  Membina Kemahiran Lisan :  Ujaran hendaklah secara spontan. Beri penekanan kepada darjah pencapaian kanak-kanak :  Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian .  Pilih.dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas.sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat yang jelas.  Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu.  Suara jelas dan lantang.ayat tersusun rapid an cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.  Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal.

 Semasa murid-murid meniru sebutan.  Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja/aktiviti lisan.  Menganalisia rakaman-rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid.  Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh si penutur. Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika.  Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkaraperkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ―auding‖  Cara mengatasi kelemahan Lisan : Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh murid-murid Guru mempergiatkan lagi gerakerja/aktiviti lisan untuk murid Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid.  Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja.pembetulan hendaklah dibuat secara spontan.  Ulang pelajaran(latih tubi) yang terdahulu dalam pelajaranpelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan muridmurid. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. .guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan.

dihargai dan penting kepada orang lain.  Guru dapat mengambil berat terhadap muridnya dan memahami kekangan yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. tabiat. Dalam video yang ditunjukkan. .  Dengan cara berkomunikasi mereka boleh berasa bahawa diri mereka diperlukan. Komunikasi hendaklah berlaku dua hala agar pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan.  Guru yang berkomunikasi dengan murid dapat mengambil hati pelajar dan dapat mendapatkan perhatian daripada muridnya. seorang guru cuba menukar sikap. Guru tidak harus mengabaikan komunikasi antara guru dengan guru. Komunikasi juga boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan.ISL Minggu 11 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : . guru dengan ibu bapa dan guru dengan murid. Sebagai contoh.  Guru dan murid dapat saling berkongsi maklumat dan berbincang antara satu sama lain. Komunikasi penting dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran.  Guru yang mengajar hendaklah sentiasa berkomunikasi dengan murid agar hubungan menjadi erat dan mesra serta mengurangkan salah faham antara satu sama lain. Cari maklumat tentang kumpulan sasaran yang dipilih. perasaan dan tingkah laku murid-muridnya.  Guru berkomunikasi dengan murid kerana mereka hendak mempengaruhi fikiran. kami berpendapat bahawa komunikasi adalah penting kerana:  Guru dapat menyampaikan maklumat dengan tepat dan berkesan kepada murid. guru dengan pihak pentadbir. pendapat dan tingkah laku murid-muridnya.

 Dapat menghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik.  Pelajar dapat mengemukakan kesangsian yang berlaku dalam pengajran yang disampaikan dan seterusnya dapat memberi pemahaman dan maklumat yang tepat kepada murid. komunikasi dapat memberikan maklumat kepada murid di kelas dan seterusnya menjadikan pengajaran dan pembelajaran berlaku secara berkesan. . kemahiran-kemahiran tertentu dapat diterap dengan lebih mudah dan berkesan.  Murid juga dapat saling membantu semasa berkomunikasi antara satu sama lain. pembentukan akhlak.  Apabila menggunakan bahasa yang difahami oleh semua murid. Murid dapat berbincang dan memberi pendapat semasa melakukan sesuatu kerja. Murid dapat mudah memahami apa yang hendak disampaikan daripada guru.  Komunikasi berkesan akan menghasilkan motivasi yang berkesan terhadap murid.

kemahiran berfikir. — Menyediakan program/aktiviti khusus dan keperluan peruntukan di kawasan pinggir. 2. Menulis dan Mengira. Kumpulan sasar ini terdiri dari 4 kumpulan iaitu : 1.ISL Minggu 12 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Para pelajar menyediakan pelan tindakan yang mesra budaya. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW). · Peringkat Rendah (7-12 tahun) Tujuan pendidikan peringkat rendah adalah untuk menyediakan asas yang kukuh dalam kemahiran 3M iaitu Membaca. Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan Masyarakat Orang Asli Di Pinggir Bandar — Perancangan pelan ini dibuat bersama oleh JHEOA dan Bahagian Perancangan dan Penyelarasan. Peringkat Pra Sekolah (5-6 tahun) — Tujuan pendidikan Pra Sekolah adalah untuk menyediakan asas yang kukuh sebelum pendidikan formal. afektif dan selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. seni dan rekreasi dan penerapan nilai-nilai murni tegasnya program pra-sekolah dan rendah adalah asas kepada pembangunan dan pengembangan domain kognitif. . konsep asas sains. Ia bagi membolehkan kanak-kanak berumur 5+ tahun memperoleh pendidikan awalan yang kukuh dan kemahiran-kemahiran lain sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. Objektif Objektif pelan ini bertujuan.

latihan-latihan kemahiran. · Pada peringkat ini penekanan diberi kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dengan memberi fokus kepada pendidikan umum pada tahun 7 dan 8 persekolahan supaya setiap pelajar mendapat pendedahan kepada pelbagai bidang ilmu. Peringkat Menengah (13-18 tahun) · Pendidikan Menengah merupakan program pendidikan yang komprehensif dan berkualiti kepada warganegara Malaysia yang berumur antara 12+ tahun hingga 17+ tahun. keusahawanan. 6. pendidikan Tertiari harus berupaya membangunkan minda anak-anak Orang Asli menjadi lebih kritis. · · Kumpulan Dewasa Kumpulan dewasa ini boleh dipecahkan kepada dua kategori iaitu : Wanita ¨ Bagi kategori ini program-program seperti Penggerak Wanita Orang Asli.3. 5. pembangunan minda.Peringkat Tercicir · Tumpuan akan diberi kepada belia dan beliawanis yang tercicir dari sistem persekolahan dan juga ibu bapa yang tidak pernah bersekolah supaya mereka sedar akan pentingnya pendidikan. · Latihan-latihan kemahiran yang bersesuaian dengan minat serta kebolehan mereka akan diperkenalkan supaya mereka dapat memasuki pasaran tenaga buruh dan peluang-peluang pekerjaan. keagamaan dan kerohanian serta pendidikan literasi fungsian dilaksanakan. kreatif dan inovatif serta dapat memajukan masyarakat dan negara dalam persaingan global. Program Kesejahteraan Keluarga. Latihan-Latihan Kemahiran dan Keusahawanan akan dilaksanakan. · Semua peringkat ¨ Bagi kategori ini. . Peringkat Tertiari · Pendidikan Tertiari dalam konteks sistem pendidikan Malaysia adalah selepas pendidikan menengah sehingga ke peringkat pendidikan tinggi. Pada peringkat ini. 4.

¨ NGO pula penglibatan mereka lebih tertumpu kepada program/projek perubahan minda. juruperunding. Kerjasama yang erat dan mantap dalam kalangan Kementerian. 5. Menengah dan Institusi Pengajian Tinggi Awam Tempatan. swasta dan para akademik. Pelaksanaan Pelan Tindakan. ¨ Pihak Juru Perunding akan dilibatkan dengan program/projek kajian-kajian seperti kajian penilaian semula pelan dan kajian program/projek yang dilaksanakan secara ‘outsourcing’. ¨ Penyediaan peruntukan yang mencukupi. ¨ Komitmen yang tinggi daripada pegawai-pegawai JHEOA dan agensi pelaksana. ¨ Agensi Kerajaan akan banyak terlibat dengan program/projek yang berbentuk penyediaan kemudahan prasarana pendidikan. Badan Bukan Kerajaan (NGO).000.171. .Disamping itu. Pencapaian dan kejayaan pelan ini bergantung kepada beberapa faktor berikut.00 diperlukan bagi melaksanakan pelbagai program/projek. program celik huruf akan dipertingkatkan kepada golongan dewasa yang buta huruf. — Skim Bantuan Galakan Pendidikan JHEOA Ø Skim bantuan ini disediakan bagi membantu pelajar Orang Asli diperingkat Sekolah Rendah. Badan Bukan Kerajaan (NGO). Keperluan Peruntukan. · Dalam melaksanakan pelan ini. peruntukan sebanyak RM6. Agensi-Agensi Kerajaan. Cabaran. ¨ Dalam tempoh pelaksanaan pelan ini. ¨ Penerimaan dan penglibatan aktif masayarakat Orang Asli. Pelaksanaan Pelan Tindakan akan dijalankan oleh pelbagai agensi Kerajaan. Swasta dan Juruperunding.

peralatan lengkap (di dalam dan di luar bilik darjah) . ¨ Tambang pengangkutan ke sekolah.Jenis-Jenis Bantuan: A:Sekolah Rendah dan Menengah. ¨ Kertas ujian bulanan 4.penggunaan bahan bantu mengajar yang terbaik Ini bererti apa juga kemudahan yang terdapat di sekolah perlu disamaratakan secara optimum tanpa mengira sekolah kaum indigineous atau bukan kaum indigineous. B: Bantuan Persekolahan 8. ¨ Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama). sabun mandi. ¨ Alat tulis 10. sabun pencuci. 2. Ø 2. ¨ Sukan tahunan sekolah 5. tuala mandi). — Infrastruktur yang sempurna . kapur kasut.Ø Bantuan ini diberikan bagi membantu meringankan beban masyarakat Orang Asli dalam membiayai persekolahan dan pengajian anak-anak mereka. Yuran Persekolahan. ¨ Kegiatan pendidikan islam/pendidikan moral 6. ¨ Kokurikulum 3. 13. ¨ Buku tulis dan buku kerja 9.mempunyai asrama . ¨ MSSM 7. seperti ubat gigi. (mengikut situasi . 6) Pendemokrasian Pendidikan. ¨ Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah). ¨ Pakaian seragam sekolah 11. 12. 1.

 Ketidakadilan dalam menyalurkan dana pendidikan ini akan menafikan peluang untuk pelajar ini berkembang selari dengan kemajuan sains dan teknologi negara. 8) Bantuan Kewangan. Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) mengadakan Projek Tanggungjawab Sosial Korporat kepada murid-murid masyarakat Orang Asli di Sekolah Kebangsaan Bukit Tampoi. o Ketua Pegawai Eksekutif KWAP. membuat pemeriksaan gigi. RM2.  Pengagihan peruntukan kewangan tanpa memilih bulu membolehkan para pelajar khususnya yang belajar di sekolah-sekolah luar bandar dan kawasan pedalaman menikmati peluang dan ruang yang serupa dengan pelajar di bandar. memberi ceramah.7) Tindakan kolektif. mendaftarkan anak Orang Asli. bantuan wang saku pelajar RM2 juta dan bantuan input pertanian sebanyak RM1. Azian Mohd Noh menjelaskan bahawa projek yang dijalankan berbentuk bantuan peralatan sukan yang berjumlah .4 juta untuk bantuan makanan tambahan. pada tahun 2008 Kerajaan telah meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM20 juta untuk program pembangunan masyarakat Orang Asli. Sebanyak RM13. o Sebagai menjalankan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat. o Ada yang membawa ubat kutu. menggalakkan tabungan dan sebagainya. pergi rumah ke rumah. o Kementerian Pelajaran telah melaksanakan Program `Outreach' Pendidikan Khas dan Lawatan Jawatankuasa Bertindak Bagi Menangani Isu-Isu Pendidikan Anak Orang Asli. 9)Tindakan Badan Bukan Kerajaan.  Sebagai langkah membendung inflsasi.7 juta bagi membiayai kos pengangkutan pelajar.9 juta.

RM3. . o Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tanggungjawab. o Penyediaan BBB yang relevan.000 bagi meningkatkan lagi pencapaian sukan di sekolah tersebut khususnya dalam sukan bola sepak dan sepak takraw. o Empati tetapi tegas dalam segala hal. 10) Tindakan Guru. o Perlu sentiasa peka dengan situasi atau masalah murid-murid indigineous. o Penyayang dan ikhlas mengajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful