ISL Minggu 1 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Sediakan ‗family tree‘ peribadi dan

kaitan dengan sejarah penghjrahan nenek moyang. Bincang tentang faktor-faktor penghijrahan yang berkaitan.

Sejarah Penghijrahan nenek moyang: Nenek moyang saya telah berhijrah dari wilayah Fukien ke Tanah Melayu pada awlan 90-an mengikut rakan-rakan sekampung demi menyara hidup.Mereka telah mengikuti kapal dagang datang ke daerah Kanowit dan telah menetap di situ.Mereka bekerja sebagai tukang bina untuk menyara hidup dan juga pernah beberapa kali menaiki kapal pulang ke wilayah Fukien untuk menziarahi saudara-mara yang di China apabila keadaan ekonomi sudah stabil.Pengangkutan pada masa itu hanyalah kapal dan perlu mengambil masa beberapa bulan untuk sampai ke Sarawak dari wilayah Fukien di China.

ISL Minggu 2 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Sediakan ‗family tree‘ peribadi dan kaitan dengan sejarah penghjrahan nenek moyang. Bincang tentang faktor-faktor penghijrahan yang berkaitan.

Sejarah Penghijrahan nenek moyang: Nenek moyang saya telah berhijrah dari wilayah Fukien ke Tanah Melayu pada awlan 90-an mengikut rakan-rakan sekampung demi menyara hidup.Mereka telah mengikuti kapal dagang datang ke daerah Kanowit dan telah menetap di situ.Mereka bekerja sebagai tukang bina untuk menyara hidup dan juga pernah beberapa kali menaiki kapal pulang ke wilayah Fukien untuk menziarahi saudara-mara yang di China apabila keadaan ekonomi sudah stabil.Pengangkutan pada masa itu hanyalah kapal dan perlu mengambil masa beberapa bulan untuk sampai ke Sarawak dari wilayah Fukien di China.

adakah orang Melayu dilarang menjahit pada waktu senja? Betul. Saya ingin berbincang tentang pantang larang orang Melayu. Saya : soalan saya yang pertama. Perbualan antara saya dengan Mohamad Ali (kaum Melayu) Saya : Selamat petang. adakah anda sudi untuk berbincang dengan saya. Saya : Ali: Seterusnya.ISL Minggu 3 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Buat tinjauan pusat sumber dan menebual dengan kawan pelbagai kaum. Ali. Ali : Sama-sama. Ini disebabkan sesiapa yang menjahit pada waktu senja dipercayai akan buta. Salah satu pantang larang ialah orang Melayu ialah tidak boleh duduk di atas bantal kerana dipercayai akan naik bisul. . Ali: Selamat petang. Haha. Budi awak amat saya kenangi. Adakah kaum Melayu mempunyai pantang larang yang tertentu? Ali : Sebenarnya ada. Terima kasih Ali kerana sudi berbincang dengan saya berkaitan dengan pantang larang orang Melayu. saya berharap agar saya dapat menjawab soalan yang ingin anda bincang dengan saya. Saya : Oh rupanya begitu. Ok la.

Terima kasih atas kerjasama Dewi. saya juga mendapat maklumat daripada kawan-kawan kaum india bahawa orang India dilarang melawat ke rumah jiran yang baru bersalin. Ya. Adakah kaum India mempunyai pantang larang yang tertentu? Ya. Saya : Selain itu. saya berharap agar saya dapat menjawab soalan kamu. Saya : Dewi : Oh rupanya. Saya ingin berbincang tentang pantang larang orang India. adakah anda sudi untuk berbincang dengan saya. Pantang larang kaum India ialah jiran tidak boleh melawat ke rumah jiran yang baru bersalin. Dewi : Saya : Dewi : Selamat pagi. Saya: Dewi: mengapakah tidak boleh menjual kapur pada waktu senja? Hal ini disebabkan jika orang India menjual kapur pada waktu senja maka dia akan menimbulkan perbalahan. Salah satu pantang larang ialah orang India tidak boleh menjual kapur pada waktu senja. Dewi. . Sama-sama. Adakah maklumat ini benar? Dewi: Ya.Perbualan antara saya dengan Dewi (kaum India) Saya : Selamat pagi.

Terima kasih Soon atas kerjasama. . Saya : Soon : Oh rupa-rupanya.Perbualan antara saya dengan Soon (kaum Cina) Saya : Selamat pagi. saya juga mendapat maklumat bahawa orang Cina adalah dilarang untuk memukul binatang atau mencaci binatang. Perbuatan tersebut dipercayai akan menyebabkan anak akan menyerupai rupa binatang. Saya : Selain itu. Soon. Adakah ini benar? Soon : Ya. Salah satu pantang larang ialah orang Cina tidak boleh menyapu pada hari pertama Tahun Baru Cina. Bolehkah saya berbual dengan kamu pasal pantang larang kaum Cina? Soon: Saya : Soon : Selamat pagi. Sama-sama. Adakah kaum Cina mempunyai pantang larang yang tertentu? Ya. saya berharap agar saya dapat menjawab soalan kamu. Saya: Mengapakah Orang Cina tidak boleh menyapu pada hari pertama Tahun Baru Cina? Soon: Hal ini disebabkan orang Cina mempercayai sekiranya menyapu lantai pada hari pertama Tahun Baru Cina maka akan membawa nasib buruk. Ya.

ISL Minggu 4 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Perbincangan dalam kumpulan. IMPLIKASI KEPADA KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA Implikasi berlaku dari segi. Kelas sosial. Bangsa. .mengajar tidak membezakan bangsa.membantu murid memahami dan mengukuhkan sikap & tingkah laku yang baik. Kepercayaan. Nilai.tidak menyentuh sensitif agama.     Guru Murid Sekolah Kurikulum Tersembunyi Guru 1)  Pengajaran  Pembimbingan murid bermasalah  Pentadbiran/pengurusan  Fasilitator Perancangan  Pengelolaan  Inavator  Penilaian  Pembentuk nilai  Model  Duta ·     Implikasinya kepada guru. tidak mengajar mengikut kepentingan kelas sosial.

       Bahasa. Melaporkan kepada ibu bapa perkara mustahak. layanan berbeza & peka kepada keperluan gender. Latar belakang keluarga/SES . Bertindak profesional dalam kerjaya. Perantaraan agen sosial sekolah. Implikasinya:          Bangsa. Kepercayaaan. tepatan masa dijadikan amalan yang dicontohi murid. Demografi atau lokasi murid (bandar/luar bandar/pedalaman). Menyokong cita-cita sekolah. Rajin & berusaha dalam kelas.seksualiti & interaksi antara jantina.sosialisasi mengikut agama. Jantina. 2)          · Ciri-ciri Budaya Pelajar Yang Sihat Menghormati dan taat pada guru. Berpakaian kemas & bersih. Berdisiplin. Bersedia terlibat dalam semua aktiviti sekolah.bahasa standard/dialek. Nilai yang dipegang/diamalkan.jurang bahasa dialek Jantina. Sentiasa menjadi guru terkini/ up to date.bersosial dalam kelompok sendiri atau bersama kelompok lain? Kelas sosial. Membantu murid membuat pemilihan kerjaya. Sentiasa meningkatkan diri dalam profesion perguruan. Bahasa. bermoral & beragama. Sikap/tingkah laku murid.golongan atasan dan bawahan. Kerjasama dengan rakan & kakitangan sekolah.

intelektual.           Bangsa. teknik. nilai & kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung.bahasa rasmi dan bahasa penghantar sekolah. Kelas sosial. Bahasa. Cina & India.sekolah Melayu.  Chafel (1997) – norma. berasrama penuh. tingkah laku & sikap murid bagi melahirkan genarasi seimbang dari segi JERIS. Jantina. Jenis Sekolah: harian.3) · Sekolah Institusi pendidikan formal yang menjadi tempat membentuk pemikiran. model khas & agama.sekolah bandar dan luar bandar. 5)Kurikulum Tersirat  James (1986) – apa sahaja pelajaran yang diterima oleh murid di luar kurikulum nyata. Perpaduan Dasar-dasar kerajaan. 6)Ciri-ciri Kurikulum Tersirat . Sekolah tempat penyuburan budaya. 4) Budaya Formal Sekolah     Aspek ilmu Aspek fizikal Aspek sosial Aspek pentadbiran Implikasinya.sekolah lelaki dan sekolah perempuan Sekolah agen perubahan.sekolah agama. Kepercayaaan.

    Bangsa. Kepercayaaan.      Merangkumi pengalaman belajar. Kelas sosial.pergaulan tidak mengikut jurang sosial. Jenis dan kategori berbeza mengikut institusi. . Tidak tertulis dalam kandungan kurikulum atau penilaian. dialek & bahasa orang lain. Kewujudannya berbeza-beza. tahap pembelajaran dan matlamat.menerapkan nilai budaya masyarakat. Bersifat relatif & sukar diukur.menekankan nilai keagamaan.menghormati bahasa rasmi. ibunda. Bahasa. Implikasinya. Merangkumi nilai.

Seperti yang kita sedia . 2. Kelas sosial Secara geografinya. Masyarakat ini kaya dengan adat resamnya. Masyarakat Cina adalah golongan minoriti yang menduduki hampir 25 peratus daripada keseluruhan penduduk di Malaysia.ISL Minggu 5 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : 1. Ipoh dan Selangor. Cari maklumat daripada pelbagai sumber. masyarakat Cina adalah sebahagian daripada etnik yang bermastautin di Malaysia. Oleh sebab itu. Etnik ini mempunyai peluang pendidikan yang lebih baik berbanding kaum-kaum lain seperti Melayu yang tinggal di kawasan persisir pantai dan pedalaman serta etnik India yang tinggal di ladang-ladang dan estet. Sebagai pengenalan. Bagi membincangkan topik ketidaksamaan peluang pendidikan ini. etnik Cina kebiasaannya tinggal di kawasan bandar terutama bandar-bandar besar di Malaysia termasuklah Kuala Lumpur. bahasa pertuturan dan sememangnya perbezaan dari segi budaya amat ketara bagi dua lagi masyarakat utama di Malaysia iaitu kaum Melayu dan India. saya telah merujuk kaum Cina sebagai penanda aras. Menurut laman web Wikipedia. Pulau Pinang. Masalah ketaksamaan peluang pendidikan ini dibincangkan kepada beberapa faktor penyumbang masalah termasuklah:  Kelas sosial   Jantina   Kumpulan minoriti   Murid berkeperluan khas   Isu-isu ketaksamaan peluang pendidikan Perbincangan kita akan lebih berfokus kepada kelas sosial dan jantina. Ini terbias daripada dasar penjajahan lampau British yang mengamalkan dasar pemerintahan ‗pecah dan perintah‘.Layari internet untuk memperoleh maklumat berkaitan ketaksamaan peluang pendidikan dari aspek jantina.

Etnik Cina mempunyai advantage kerana secara umumnya. mereka mempunyai pendapatan bulanan yang lebih besar berbanding kaum-kaum lain di Malaysia. sekolah-sekolah di kawasan bandar dilengkapi dengan peralatan belajar yang lebih lengkap berbanding di luar bandar. Di pedalaman yang rata-rata diduduki oleh etnik Melayu. Kewujudan sekolah jenis kebangsaan ini menyerlahkan lagi ketidaksamaan peluang pendidikan kepada setiap etnik di Malaysia. peruntukan yang besar diberikan kepada kedua-dua bentuk sekolah ini. Mengikut siaran berita Al-jazeera pada 24 April 2009. menjual di kedai runcit dan sebagainya. Tumpuan utama kerajaan semestinya kepada sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan di mana setiap tahun. Malah. Selalunya. penguasaan ekonomi masih lagi berada di tangan mereka. kaum-kaum lain di Malaysia seperti Melayu dan India rata-rata kurang berkemampuan berbuat demikian kerana kita sedia maklum. etnik Cina di Johor Bahru sanggup menghantar anak mereka ke Singapura semata-mata kerana inginkan pendidikan yang lebih baik berbanding di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan. Sudah semestinya. Oleh itu. Oleh sebab itu.maklum. mereka akan lebih berminat untuk menyambung legasi ibu bapanya seperti menangkap ikan. membaca dan mengira (3M). mereka kurang diberi pendedahan peluang pendidikan yang baik. Antara masalah pokok yang masih melanda Malaysia semenjak sebelum merdeka lagi adalah isu bahasa dan agama. pecahan pendapatan kedua-dua kaum tersebut jauh lebih rendah berbanding etnik Cina. Setelah penguasaan asas tersebut tercapai. mereka hanya menganggap pendidikan ini hanyalah sekadar menulis. Memandangkan etnik Cina rata-rata lebih selesa bertutur dalam bahasa ibunda mereka (malah masih ada yang tidak fasih berbahasa Kebangsaan). Oleh sebab itu. Ini menggambarkan mereka mempunyai kesungguhan yang tinggi serta ditampung pula dengan faktor kewangan yang baik. Ini memberi kelebihan bukan sahaja penduduk di kawasan bandar tetapi juga dari segi etnik yang dirujuk iaitu etnik Cina. mereka yang hartawan pula sanggup menghantar mereka ke sekolah yang lebih baik berbanding sekolah kerajaan. Dianggarkan lebih 5000 pelajar Malaysia bersekolah di Singapura dengan berulang alik ke sana setiap hari dengan merentasi sempadan kedua-dua buah negara. mereka dapat menghantar anak-anak ke sekolah. . isu pendidikan dari aspek prasarana lebih dititik beratkan di kawasan bandar. mereka lebih senang memilih untuk ke sekolah jenis kebangsaan dan sekolah swasta.

Lazimnya. Faktor ini disokong oleh minat atau interest satu-satu jantina itu. Sebagai akibatnya. kedoktoran serta kulinari. Kaum lelaki sememangnya sesuai serta menyukai sesuatu kursus yang mencabar dari segi fizikal. Jantina Jurang ketidaksamaan peluang pendidikan antara jantina juga amat ketara. pasti terdapat perbezaan ketara keputusan peperiksaan akhir setiap etnik. dan ini membuatkan kursus kejuruteraan menjadi monopoli mereka.Tidak dapat dinafikan konsep diskriminasi yang ditakrifkan sebagai pandangan. Ini jelas membuktikan bahawa ketaksamaan peluang pendidikan wujud dengan ketara di antara kedua-dua jantina ini. di peringkat IPT. Sememangnya. Begitu juga etnik Melayu dan sebagainya. Menurut Encik Khair Ngadiron. mereka pasti memilih kursus yang lebih feminin seperti bidang keguruan. pemikiran. kita mendengar sesuatu kursus yang ditawarkan di peringkat IPT sering dimonopoli oleh satu-satu jantina sahaja. peratus pelajar perempuan yang layak mendaftar di MCIIUM adalah sekitar 60 peratus berbanding pelajar lelaki 40 peratus. Menurut data dari Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa (MCIIUM) pada tahun 2006. sikap diskrimasi dan prejudis ini melebarkan jurang ketaksamaan peluang pendidikan. Ini tergerak dek perasaan prejudis dan saling membenci akibat kecelaruan politik semasa. wujud fenomena etnik Cina memberi nota yang diperoleh kepada kalangan etnik mereka sahaja. mementingkan ilmu teori serta kurang terhadap aktiviti lasak. Faktor ini menyumbangkan masalah semakin lebarnya jurang pendidikan bagi setiap etnik di Malaysia. Ini berbeza dengan pelajar perempuan yang masih memikirkan ilmu itu penting bagi memperoleh peluang kerjaya yang lebih baik pada masa akan datang. minat terhadap pelajaran juga amat ketara sekali bagi kedua-dua jantina ini. bekas pengarah MCIIUM. Sebagai contoh perandingan. dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain masih menebal dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini. Berbeza pula dengan perempuan yang lebih bersifat keibuan. kursus kejuruteraan masih dimonopoli oleh lelaki manakala perempuan masih memonopoli hampir keseluruhan kursus di IPT termasuklah kursus perguruan. fenomena ini disebabkan pelajar lelaki sebenarnya kurang berminat untuk melanjutkan pelajaran di peringkat tertiari dan memilih kerjaya yang setimpal dengan kelulusan PMR dan SPM mereka bagi menampung keperluan harian diri. Menurut buku karangan Syed Ismail dan Ahmad Subki bertajuk Budaya dan . Selain itu juga. Sebagai contoh.

masih ada golongan wanita yang tidak menyambung pelajaran mereka setelah tamat di peringkat menengah atau rendah. Berbeza dengan perempuan yang mana hanya diberi pendidikan asas kerana peranan golongan ini masih kecil pada ketika itu. kaum asli Temiar di Pos Poi terpisah dari bandar terdekatnya Sungai Siput sejauh 20 kilometer. Justeru itu. Oleh itu. individu perlu menaiki pacuan empat roda atau sekurang-kurangnya motor ‗scrambler’ untuk sampai ke penempatan orang asli tersebut. Mereka sering terpisah daripada arus pembangunan dan pendidikan amnya kerana faktor geografi dan taburan penduduknya yang rata-rata tinggal di kawasan ceruk rantau dan pedalaman. golongan wanita telah mendapat tempat di peringkat IPT malah peratusannya lebih tinggi berbanding lelaki. Kadazan dan sebagainya. masih terdapat lagi stigma kuno yang mana perempuan perlu berada di rumah menguruskan rumah tangga dan tidak dibenarkan keluar mencari pekerjaan. Untuk sampai ke situ. Sebagai contoh. zaman penjajah memperlihatkan golongan lelaki mendapat tempat dalam pendidikan kerana pada zaman tersebut. Jika dilihat dari konteks sekarang. pendidikan masih lagi bukan menjadi peranan utama anak-anak daripada golongan minoriti ini. Kumpulan ini banyak terdapat di Sabah dan Sarawak. Peluang melanjutkan pelajaran bagi kedua-dua jantina ini juga berbeza.2 peratus kepada 6. Ini jelas membuktikan pendidikan juga sedikit terkebelakang kerana teknologi masih kurang di sana. Murud. Kumpulan minoriti ini tidak terhad kepada isu etnik dan kaum sematamata. Jika disingkap kembali sejarah. Sebaliknya. kerja-kerja untuk mencari nafkah tetap menjadi keutamaan. kadar pencapaian murid perempuan di peringkat tertiari telah meningkat daripada 0. peranan lelaki sangat meluas meliputi isu pentadbiran. ketenteraan dan kepimpinan. Kumpulan minoriti Kumpulan minoriti ditafsirkan sebagai suatu kumpulan etnik dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai jumlah ahli yang kecil ( Syed Ismail.Pembelajaran (2009). Kumpulan ini termasuklah golongan daripada kaum Bajau. Namun begitu.0 peratus bagi tempoh yang sama. Golongan yang bermasalah disiplin seperti pelajar ponteng sekolah. Ini sedikit sebanyak memberi gambaran bahawa wanita tidak memerlukan pendidikan yang tinggi.5 peratus pada tahun 1970 kepada 4. 2009). Kaum Asli juga termasuk dalam kalangan kumpulan minoriti.9 peratus pada tahun 1991 sementara bagi murid lelaki adalah daripada 1. .

Isu ketaksamaan peluang pendidikan ini akan memberi kesan atau implikasi kepada individu. keluarga. Kebiasaannya. Ini ditambah lagi dengan masa yang kurang untuk membuat rujukan dan ulangkaji kerana banyak masa dihabiskan dengan kerja-kerja tidak berfaedah tersebut. Sememangnya golongan ini harus diambil perhatian serius kerana mereka turut tergolong dalam kalangan yang tidak mendapat sama rata dalam peluang pendidikan. Murid berkeperluan khas Murid sebegini telah diberi kekurang atau kelebihan daripada manusia normal. pelajar genius. Implikasi terhadap individu. mereka yang bermasalah ini kurang cemerlang dalam pendidikan. Ini kerana mereka tergolong daripada sekelompok kecil pelajar yang bermasalah. (i) Individu . Terdapat 7 kategori kanak-kanak istimewa yang memerlukan program pendidikan khas. iaitu:   Kerencatan mental   Bermasalah pembelajaran   Kecelaruan tingkah laku   Cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi       Cacat penglihatan Cacat fizikal Pintar-cerdas dan berbakat istimewa Golongan ini jika dibiarkan dengan arus pendidikan normal. keluarga. down sydrom. Mereka samada terlalu kehadapan atau terlalu terkebelakang dari aspek pendidikan. sudah pasti mereka tidak mampu mengecapi erti kata pendidikan sebenar. lembam. Sememangnya. kaki buli dan sebagainya juga dikaitkan dengan kumpulan minoriti. masyarakat dan negara. Mereka tidak dapat menimba ilmu dengan baik malah pencapaian dalam peperiksaan juga akan sangat kurang baik. masyarakat dan negara Setiap tindakan atau peristiwa yang berlaku pasti akan memberi implikasi secara langsung atau tidak langung kepada golongan sasaran. dan sebagainya tidak dapat mengikuti arus pendidikan normal seperti kanak-kanak dan pelajar lain.menghisap rokok. perlu diberi pendidikan khas.

Sebagai contoh. masyarakat ini akan terus didiskriminasi dan tidak diambil peduli oleh masyakarat lain. Apabila kelompok keluarga yang kurang proaktif ini membentuk satu komuniti. Mungkin juga. individu tersebut akan tersisih daripada arus pembangunan negara. Sekiranya modal insan yang diharapkan iaitu berpendidikan dan berpengetahuan luas di samping berdaya saing dan proaktif tidak mencukupi. Seterusnya. mereka lebih senang tinggal di dalam hutan seperti dahulu. negara akan menjadi mundur. (iii) Masyarakat Implikasi kepada masyarakat lebih kepada refleks daripad implikasi kepada keluarga. (iv) Negara Sesebuah negara bergantung penuh kepada kepakaran modal insannya. sudah semestinya ketaksamaan peluang pendidikan ini akan membuatkan pelajar tersebut tidak selari dengan pencapaian pendidikan normal pelajar lain. Jika jurang ketaksamaan peluang pendidikan masih melebar. (ii) Keluarga Kita percaya bahawa pendidikan mampu mengubah nasib keluarga. tiada masa depan yang cerah dan juga kurangnya ilmu di dada. Kesan daripada hal sedemikian. Mungkin daripada kesan yang lebih buruk lagi. sekiranya seorang pelajar tersebut pelajar yang lemah pelajaran kerana faktor kewangan keluarga ditambah lagi dengan tinggal di pedalaman serta kurang berminat untuk belajar pasti tidak dapat menandingi pelajar-pelajar lain yang pintar. mundur dari aspek pendidikan malah tercicir daripada arus pembangunan negara. jika dilihat dari sudut positifnya. sudah semestinya banyak dasar-dasar yang telah digubal oleh pemerintah tidak dapat dilaksanakan. orang asli yang masih kurang mementingkan pendidikan kurang proaktif dalam dunia global sekarang. tidak mustahil nasib keluarga masih berada pada tahap yang sama tanpa perubahan positif. Ini mungkin membuatkan mereka akan lebih beruasaha untuk setaraf dengan pelajar lain atau sekurang-kurangnya berdaya saing dengan yang lain. kedaulatan negara akan . hidup dalam kejahilan. Sebagai contoh. Ini kerana individu tersebut tiada kemudahan asas dan kesenangan sepertimana pelajar lain. individu itu akan lebih berdikari.Umumnya. Akibatnya. sudah masti masyarakat tersebut terkenal dengan tidak proaktifya. Tiada kemudahan yang sempurna dan jauh sekali perkembangan teknologi. tidak mampu menjadi negara yang kuat dan yang paling memalukan.

Kesimpulannya. Imej negara akan menjadi buruk dan semestinya pelbagai lagi andaian negatif bakal terjadi. tetapi juga pihak berwajib seperti ibu bapa.blogspot. Semua perkara mampu ditangani selagi azam dan tekad menjadi tunjang perjuangan.dicabul. Sumber : http://norhayatyismail. isu ketaksamaan peluang pendidikan ini patut ditangani oleh bukan sahaja di pihak kerajaan. guru-guru. masyarakat sekeliling dan individu itu sendiri.com/2011/08/ketaksamaan-peluangpendidikan_04.html .

Murid mula menunjukkan minat untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis. Pengajaran 5. Perancangan 4. Penguasaan murid dalam kemahiran membaca dan menulis meningkat. Tindakan susulan KESAN 1. 3.ISL Minggu 6 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Cari maklumat daripada pelbagai sumber. Murid menunjukkan sikap positif dan mula berani untuk bertanya dan berinteraksi dengan guru. Penilaian 6. Mereka terdiri daripada murid pemulihan khas dan murid memerlukan pemulihan dalam kelas. 2. PERANCANGAN KIA2M Strategi pengajaran dan pembelajaran Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M) melibatkan beberapa langkah berikut: 1. Ujian penapisan 3. Pencalonan 2. . PENGENALAN KIA2M Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M) bertujuan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu pada tahun satu yang terdiri daripada mereka yang lambat atau belum menguasai kemahiran asas membaca dan menulis.

LINUS ialah satu program pemulihan yang direka bentuk bagi memastikan murid untuk menguasai kemhiran asas literasi ( Bahasa Malaysia ) dan numerasi ( Matematik ) di akhir 3 tahun persekolahan pada pendidikan rendah. Program ini disasarkan kepada murid yang mempunyai masalah dalam 3M iaitu Membaca. Menulis dan Mengira. KIA2M telah digantikan dengan program LINUS. .Bermula pada tahun 2010. PENGENALAN LINUS LINUS ialah akronim kepada saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening).

ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah (menggunakan kata hubung) dalam Bahasa Malaysia dan mengaplikasikan pengetahuan dalam pembelajaran dan komunikasi harian. Kemahiran Membaca.PERANCANGAN 1. menulis dan memahami perkataan. yang 800  Tahun 3 Minimum 1000 perkataan umum mudah. menulis memahami dan  Tahun 1 Minima 500 perkataan umum yang mudah. Literasi asas Keupayaan membaca.  Tahun 2 Minima perkataan umum mudah. yang .

8 & 9) dan bahagi asas tambah tolak. serta memahami idea matematik yang mudah dan berupaya mengaplikasi pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian.5.4. (2.10)    asas tambah tolak.7.6.5. Numerasi Asas Keupayaan menyelesai operasi asas matematik. Kemahiran Membaca. Ayat tunggal  Ayat mudah & majmuk dengan hubung kata  Ayat mudah & majmuk dengan kata hubung dalam perenggan pendek. mengira dan menyusun (ikut susunan) nombor bulat Operasi asas  Fakta untuk asas tembah  Fakta untuk dan darab dan (2.8&9) Aplikasi Mengira sehingga duit Mengira duit Mengira sehingga wang sehingga RM50 . 2.7.4. menulis.10) bahagi  Fakta untuk dan darab (3.6.  Tahun 1 Nombor sehingga 50  Tahun 2 Nombor sehingga 100  Tahun 3 Nombor sehingga 1000 dan tolak (3.

penyeliaan & penilaian 6. Program kesedaran sekolah & komuniti 5. Tahun 2. Pemantauan. (dalam cm) 6 STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM LINUS UNTUK MENCAPAI SASARAN 90% BERMULA PADA TAHUN 2010 1. Saringan murid ( Tahun 1. dan Tahun 3 2. Pembentukan FasiLINUS (Fasilitator LINUS) . Mengukur panjang dalam yang objek unit betul dalam unit-unit relative. Pengukuhan kemahiran pedagogi guru 4. objek unit jam analog. Pembangunan bahan 3.RM10  Menyatakan waktu sehari  Mengukur panjang sesuatu objek dalam  Menyatakan waktu jam analog dalam secara  RM100 Menentukan masa sejam  dalam pada  Mengukur panjang sesuatu dalam yang betul.

Rujukan : http://nkrapendidikan.Kesan LINUS 1. Pencapaian murid meningkat dalam pembelajaran.com. 4. Dapat mencapai hasrat kerajaan dalam aspek pendidikan.blogspot.my/mainpage.my/bharian/articles/PelaksanaanLINUSberiimpakpositif/ Article/index_html http://jeramteguh.bharian. Guru dapat memantapkan lagi kaedah. Murid yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dapat dikesan dengan lebih awal.gov.com/2009/11/program-peningkatan.html . 3. 2. teknik dan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran.moe.php?module=nkra&id=122 http://www.

ISL Minggu 8 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : 1. . Cari maklumat berkaitan dengan RIMUP dan bersedia untuk pembentangan. 2. Berbincang dalam kumpulan kecil dan menyediakan pelan lantai yang mesra budaya.

bahasa S.kebudayaan S.Lakaran pelan lantai bilik darjah yang mesra budaya Carta organisasi Jadual tugas/ pelan kebakaran P Ruang b’gaul antara kaum E A M P A D A M I Slogan ini ditulis pada dinding kelas sebagai moto kelas Membudayakan Sepenuhnya Perpaduan Kaum!!! S.h& LCD Pintu Sudut bacaan Sudut aktiviti . matematik Papan kenyataan Meja murid Kerusi Meja guru Papan. hugungan etnik S.

televisyen dan multimedia. kognitif. . ` Dalam bilik darjah. Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara tidak langsung. guru perlu menyediakan pelbagai sudut pembelajaran dan aktiviti yang dapat membantu perkembangan intelek murid seperti sudut boneka. manila kad dan sebagainya. Guru perlu memastikan supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan melalui penyusunan meja . Apabila ada perbincangan kumpulan atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahli-ahli kumpulan perlu terdiri dari pelbagai kaum etnik. guru juga harus membentuk sudut-sudut bacaan seperti buku cerita dan majalah pendidikan dan sudut multimedia seperti komputer. kertas majong. Moto. Secara tidak langsung nilainilai seperti kerjasama. tolak ansur dan sebagainya dapat diterapkan dalam diri pelajar. Selain itu guru juga harus menulis atau melukis slogan yang berunsurkan perpaduan sebagi moto kelas.moto seperti ini dapat meningkat semangat perpaduan diantara pelajar yang pelbagai kaum.Pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah yang mesra budaya adalah amat penting dalam pengajaran dan pembejaran dalam abad yang mencabar ini dan lebih-lebih lagi melibatkan murid-murid dari pelbagai latar belakang etnik. kinestetik serta sudut kreativiti dan sebagainya. Di samping itu. Aktiviti seperti ini dapat dijalankan disudut bergaulan kaum yang disediakan dengan pelbagai kemudahan seprti alatan mewarna.

perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. bersemangat muhibah dan mapu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu. OBJEKTIF RANCANGAN RIMUP menggariskan empat objektif utama iaitu:  Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. penggemblengan tenaga dan kepakaran. para guru dan muird serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama. semangat kebangsaan. .A. para guru dan kerjasama murid-murid dalam kegiatan-kegiatan khas serta penggunaan bersama kemudahan. maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolah-sekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y. KONSEP  RIMUP ialah satu program yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat. peralatan. memiliki jiwa dan peribadi yang unggul. MATLAMAT  Matlamat Rimup adalah untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini.RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional.B Perdana Menteri .

 Mewujudkan sikap kerjasama. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersam-sama. peralatan. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. .  Melahirkan persefahaman dan toleransi antara muird pelbagai kaum di sekolah.  Berkongsi kemudahan.

2.ISL Minggu 9 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : .Berbincang dan melengkapkan pengurusan grafik membanding-beza. 1. Kriteria-kriteria untuk pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya pengurusan persekitaran fizikal pengurusan p & p pengurusan persekitaran sosioemosi kelas bercantum pedagogi relevan budaya sosiolinguistik penilaian berasaskan budaya . Menyediakan peta minda / pengurusan grafik yang berkaitan.

Bijak urus masa. Murid diberi peluang lakukan aktiviti bersama kaum berbeza. meja murid dan guru. Berkomunikasi dengan berkesan. Menjadi model perlakuan yang baik. pengudaraan. Menyediakan lebih banyak aktiviti bermain mendorong pemupukan budaya kolaboratif dan koperatif dalam p & p. sastera dan budaya dalam kalangan murid- Penilaian berasaskan budaya  Memperoleh data tentang peluang pembelajaran untuk semua murid. diagnoisi dan tindakan Pedagogi kelas bercantum  Diwujudkan apabila bilangan murid dalam satu tahun persekolahan kurang daripada 15 orang.Pengurusan Persekitaran Fizikal  Peralatan asas (papan putih. Murid pelbagai kebolehan dikelompokkan di dalam kumpulan dibina. peraturan kelas). kerusi. Penyabar menghadapi kerenah murid pelbagai latar belakang. ruang. Pencahayaan. alat pencegah kebakaran). Guru mengadakan pelbagai aktiviti bahasa. Mengumpul maklumat untuk kemajuan. papan kenyataan. Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran  Prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling. Memberi galakan dan pujian. Bersedia untuk berubah dan fleksibel. Aspek keselamatan (peraturan kelas. Penyayang terhadap murid dan mempunyai kemahiran sosial yang baik. Menyediakan ruang rehat untuk kurang stres. Murid diberi peluang untuk beri pendapat kepada rakan sekelas walaupun dari pelbagai kebolehan. Mengurangkan bias dalam amalan-amalan penilaian. mural. Pengurusan Persekitaran Sosioemosi    Membangkit motivasi dan naluri ingin tahu murid. Menerap nilai-nilai menghormati perbezaan bahasa dan budaya menurut etnik. Berpandangan jauh.        .              Pengurusan sosiolinguistik  Membentuk jati diri murid menghayati bahasa rasmi dan budaya nasional. Kebersihan dan keceriaan (bilik darjah dihias dengan info. Menentukan keperluan bahasa yang sesuai untuk penilaian formal. almari). Sistematik dalam merancang dan menilai.

Pedagogi Relevan Budaya dan Kepelbagaian kelompok       Menerima kepelbagaian latar belakang murid yang berbeza-beza dari segi budaya. Mewujudkan hubungan dan ikatan dengan murid serta membangunkan komuniti belajar dalam kalangan murid. Guru perlu ambil kira pelbagai kemahiran penyelesaian masalah dalam menilai potensi murid. bahasa dan kelas sosial secara positif.   selanjutnya. Guru perlu memahami murid yang mempunyai budaya komunitinya sendiri. muridnya. guru menyelitkan unsurunsur warisan budaya etnik-etnik lain. sebaliknya turut berhasrat mempertahankan identiti dan warisan budaya. Guru perlu rasa hormat kepada diri murid yang berbeza-beza latar belakang . Mencari pendekatan yang sesuai yang dapat menghubungkan pengalaman murid di rumah dengan pengalaman di sekolah. Bagi mengekalkan warisan budaya dan bahasa kepelbagaian etnik di malaysia. . etnik. Guru menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan diri. Hasil pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata-mata.

Membuat persediaan simulasi 2. Adat sebelum makan • • • • Ketika di meja bulat – semua ahli keluarga sama-sama menjamu selera di meja makan sebagai tanda hormat.sebagai tanda hormat. Menjadi adat dan rutin untuk minum sup dahulu sebelum menjamah nasi.ISL Minggu 10 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : . . mengambil lauk dari hidangan dengan menggunakan sudu. Terdapat juga beberapa pantang larang yang harus dipatuhi dalam adat makan kaum ini. Adat Semasa Makan • • Tidak digalakkan untuk bercakap dan berbual. Terdapat tiga cara makan:1. Orang yang lebih muda akan mempelawa orang yang lebih tua untuk makan. 1. Pengenalan • • • Secara lazimnya.kemahiran komunikasi guru. Orang yang lebih tua akan memulakan memegang penyepit terdahulu. makanan dihidang serentak dan setiap individu akan dihidangkan dengan nasi dan mereka akan memilih lauk pauk sendiri. kemudian barulah orang muda. adat makan kaum cina terbahagi kepada tiga peringkat iaitu adat sebelum makan. semasa makan dan selepas makan. kemudian makan menggunakan penyepit. Secara amnya.

3. Seperti biasa orang perempuan akan mengemas meja setelah selesai makan. Adat Ketika Makan • • • • • Penyepit (chopstick) Sudu Mangkuk nasi Mangkuk lauk Piring kicap Cara memegang penyepit . pastikan anda menunggu giliran apabila memusing bulatan pemusing. memasukkan lauk yang diinginkan di dalam satu mangkuk kecil terlebih dahulu sebelum makan seperti biasa. penyepit diletakkan di atas mangkuk. • • • Dianggap tidak bersopan jika menjilat hujung penyepit . Letakkan penyepit di tempat yang disediakan dan jangan berebut-rebut.2. Adat Selepas Makan • • • • Setelah selesai makan. mengambil lauk terus dari hidangan ke dalam pinggan nasi dengan menggunakan penyepit. Arah penyepit harus menghala ke depan. Menjadi adat kaum cina untuk menunggu semua ahli selesai makan di meja sebelum bersurai.

kebanyakan mereka menggunakan penyepit yang dipegang secara tegak. Setelah selesai makan. jika anda ingin berhenti makan sekejap. Tidak menghasilkan bunyi ketika mengunyah makanan. Nasi tidak boleh disediakan secara menggunung kerana membawa petanda yang tidak baik (mati). Kebiasaannya. letakkan chopstick di tempat yang . mangkuk sup diangkat dengan menggunakan tangan kiri dan sup di ceduk menggunakan tangan kanan. Ini dianggap sebagai bernasib buruk. mangkuk diangkat pada paras yang selesa supaya dapat menikmati hidangan dengan mudah. Maksudnya. Pantang Larang • • • • • • • • Tidak meletak pinggan dekat dengan mulut ketika menyuap makanan. Jangan tinggalkan chopstick bersama makanan. Ini adalah perbuatan kurang ajar yang biasa dilakukan sewaktu marah. Jangan sekali-kali menghalakan chopstick kepada sesiapa. Tidak boleh mencuri makan/lauk dari dalam kuali. Ketika makan. Sisa makanan diletakkan di tepi piring layan atau mangkuk yang telah disediakan. Cuba untuk tidak menjatuhkan chopstick anda ke lantai.    Dalam masyarakat Cina. penyepit yang digunakan tidak diletakkan secara bersilang.

• • • Supaya dapat memahami budaya Cina. Cthnya mengajar topik ini dalam PSK. Jangan tinggalkan bersama makanan. beradab sopan semasa menjamu selera. Kepentingan Mengekalkan Adat Makan Orang Cina • Budaya yang baik dan patut dipelajari.disediakan atau di atas mangkuk sup. Dapat mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Supaya budaya orang cina dapat diwarisi dan dipelajari oleh golongan muda. Cth: hormati orang yang lebih tua. .

Pemimpin 5. Pendidikan 4.sosiobudaya dan etnik Mesej. Agen hubungan sosial 6. . Pengajaran 2. menyuntik semangat Dapat dikesan dengan pihak yang diubah mengalami perubahan tingkahlaku. Agen perubahan sosial-penggerak hubungan sosial terutama dalam kalangan murid Mengendalikan aktiviti mendorong hubungan sosial pelbagai aras.memotivasikan.arahan dan penerangan difahami murid.Kemahiran Komunikasi Guru Kepentingan 1.latar belakang. Moderator 3. Agen perubahan             Pengajar-peranan guru sebagai pengajar-perlukan bahasa sebagai pengantara untuk menyampaikan ilmu oengetahuan Komunikasi adalah penting bagi memastikan apa yang hendak diajar sampai kepada murid Keupayaan guru berkomunikasi menentukan minat belajar-prestasi akademik murid Pendidik-membentuk insan Personaliti guru sewaktu berinteraksi-sama asa murid menerima dan bekerjasama dengan guru Perbezaan antara guru-mampu mengawal bilik darjah-hilang kawalan-murid mengganggu proses P&P Agen perubahan-boleh mempengaruhi murid agar berubah dari sikap negative kepada positif Membuka minda murid.

     Pemimpin-kepimpinan guru diterima oleh murid Kemahiran komunikasi-kerjasama dengan ibubapa.bernas dan mudah.   Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri.dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas.murid dan pihak sekolah Dapat melibatkan ibu bapa dengan aktiviti pembelajaran anak-anak Punya kuasa pengaruh berubah/kerjasama Moderator-dapat menyampaikan sesuatu falsafah dan pemikiran berhubung kehidupan yang benar Elemen Kemahiran Komunikasi  Kemahiran bercakap :  Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran.  Membina Kemahiran Lisan :  Ujaran hendaklah secara spontan.  Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal.  Pilih.  Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu.  Suara jelas dan lantang.sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat yang jelas.ayat tersusun rapid an cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu. Beri penekanan kepada darjah pencapaian kanak-kanak :  Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian .

 Semasa murid-murid meniru sebutan. .  Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkaraperkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ―auding‖  Cara mengatasi kelemahan Lisan : Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh murid-murid Guru mempergiatkan lagi gerakerja/aktiviti lisan untuk murid Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran.guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan.pembetulan hendaklah dibuat secara spontan. Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika.  Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja/aktiviti lisan.  Ulang pelajaran(latih tubi) yang terdahulu dalam pelajaranpelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan muridmurid.  Menganalisia rakaman-rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid.  Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh si penutur.  Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja.

guru dengan pihak pentadbir. Komunikasi hendaklah berlaku dua hala agar pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan. Komunikasi penting dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran.  Guru yang mengajar hendaklah sentiasa berkomunikasi dengan murid agar hubungan menjadi erat dan mesra serta mengurangkan salah faham antara satu sama lain. Komunikasi juga boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. pendapat dan tingkah laku murid-muridnya. guru dengan ibu bapa dan guru dengan murid.  Dengan cara berkomunikasi mereka boleh berasa bahawa diri mereka diperlukan.  Guru dan murid dapat saling berkongsi maklumat dan berbincang antara satu sama lain. tabiat. Guru tidak harus mengabaikan komunikasi antara guru dengan guru. Cari maklumat tentang kumpulan sasaran yang dipilih.  Guru dapat mengambil berat terhadap muridnya dan memahami kekangan yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. perasaan dan tingkah laku murid-muridnya.ISL Minggu 11 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : . . kami berpendapat bahawa komunikasi adalah penting kerana:  Guru dapat menyampaikan maklumat dengan tepat dan berkesan kepada murid.  Guru yang berkomunikasi dengan murid dapat mengambil hati pelajar dan dapat mendapatkan perhatian daripada muridnya.  Guru berkomunikasi dengan murid kerana mereka hendak mempengaruhi fikiran. dihargai dan penting kepada orang lain. Sebagai contoh. seorang guru cuba menukar sikap. Dalam video yang ditunjukkan.

kemahiran-kemahiran tertentu dapat diterap dengan lebih mudah dan berkesan.  Komunikasi berkesan akan menghasilkan motivasi yang berkesan terhadap murid. komunikasi dapat memberikan maklumat kepada murid di kelas dan seterusnya menjadikan pengajaran dan pembelajaran berlaku secara berkesan. Murid dapat berbincang dan memberi pendapat semasa melakukan sesuatu kerja. Murid dapat mudah memahami apa yang hendak disampaikan daripada guru.  Apabila menggunakan bahasa yang difahami oleh semua murid. pembentukan akhlak. .  Pelajar dapat mengemukakan kesangsian yang berlaku dalam pengajran yang disampaikan dan seterusnya dapat memberi pemahaman dan maklumat yang tepat kepada murid.  Murid juga dapat saling membantu semasa berkomunikasi antara satu sama lain.  Dapat menghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik.

2. Menulis dan Mengira. kemahiran berfikir. seni dan rekreasi dan penerapan nilai-nilai murni tegasnya program pra-sekolah dan rendah adalah asas kepada pembangunan dan pengembangan domain kognitif. Ia bagi membolehkan kanak-kanak berumur 5+ tahun memperoleh pendidikan awalan yang kukuh dan kemahiran-kemahiran lain sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. Kumpulan sasar ini terdiri dari 4 kumpulan iaitu : 1. · Peringkat Rendah (7-12 tahun) Tujuan pendidikan peringkat rendah adalah untuk menyediakan asas yang kukuh dalam kemahiran 3M iaitu Membaca. afektif dan selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. . Peringkat Pra Sekolah (5-6 tahun) — Tujuan pendidikan Pra Sekolah adalah untuk menyediakan asas yang kukuh sebelum pendidikan formal. — Menyediakan program/aktiviti khusus dan keperluan peruntukan di kawasan pinggir.ISL Minggu 12 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Para pelajar menyediakan pelan tindakan yang mesra budaya. konsep asas sains. Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan Masyarakat Orang Asli Di Pinggir Bandar — Perancangan pelan ini dibuat bersama oleh JHEOA dan Bahagian Perancangan dan Penyelarasan. Objektif Objektif pelan ini bertujuan. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW).

keusahawanan. pendidikan Tertiari harus berupaya membangunkan minda anak-anak Orang Asli menjadi lebih kritis. 6. latihan-latihan kemahiran. 5. Peringkat Menengah (13-18 tahun) · Pendidikan Menengah merupakan program pendidikan yang komprehensif dan berkualiti kepada warganegara Malaysia yang berumur antara 12+ tahun hingga 17+ tahun. keagamaan dan kerohanian serta pendidikan literasi fungsian dilaksanakan. · Semua peringkat ¨ Bagi kategori ini. kreatif dan inovatif serta dapat memajukan masyarakat dan negara dalam persaingan global. · · Kumpulan Dewasa Kumpulan dewasa ini boleh dipecahkan kepada dua kategori iaitu : Wanita ¨ Bagi kategori ini program-program seperti Penggerak Wanita Orang Asli. Pada peringkat ini. · Latihan-latihan kemahiran yang bersesuaian dengan minat serta kebolehan mereka akan diperkenalkan supaya mereka dapat memasuki pasaran tenaga buruh dan peluang-peluang pekerjaan.Peringkat Tercicir · Tumpuan akan diberi kepada belia dan beliawanis yang tercicir dari sistem persekolahan dan juga ibu bapa yang tidak pernah bersekolah supaya mereka sedar akan pentingnya pendidikan. pembangunan minda. · Pada peringkat ini penekanan diberi kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dengan memberi fokus kepada pendidikan umum pada tahun 7 dan 8 persekolahan supaya setiap pelajar mendapat pendedahan kepada pelbagai bidang ilmu.3. 4. Program Kesejahteraan Keluarga. Latihan-Latihan Kemahiran dan Keusahawanan akan dilaksanakan. Peringkat Tertiari · Pendidikan Tertiari dalam konteks sistem pendidikan Malaysia adalah selepas pendidikan menengah sehingga ke peringkat pendidikan tinggi. .

¨ Pihak Juru Perunding akan dilibatkan dengan program/projek kajian-kajian seperti kajian penilaian semula pelan dan kajian program/projek yang dilaksanakan secara ‘outsourcing’. Pencapaian dan kejayaan pelan ini bergantung kepada beberapa faktor berikut. Cabaran. Pelaksanaan Pelan Tindakan akan dijalankan oleh pelbagai agensi Kerajaan. Keperluan Peruntukan. peruntukan sebanyak RM6. 5. Swasta dan Juruperunding. Kerjasama yang erat dan mantap dalam kalangan Kementerian. swasta dan para akademik. ¨ Dalam tempoh pelaksanaan pelan ini. ¨ Penerimaan dan penglibatan aktif masayarakat Orang Asli. Badan Bukan Kerajaan (NGO). ¨ Komitmen yang tinggi daripada pegawai-pegawai JHEOA dan agensi pelaksana. Menengah dan Institusi Pengajian Tinggi Awam Tempatan. · Dalam melaksanakan pelan ini. ¨ NGO pula penglibatan mereka lebih tertumpu kepada program/projek perubahan minda.Disamping itu. ¨ Agensi Kerajaan akan banyak terlibat dengan program/projek yang berbentuk penyediaan kemudahan prasarana pendidikan. juruperunding. — Skim Bantuan Galakan Pendidikan JHEOA Ø Skim bantuan ini disediakan bagi membantu pelajar Orang Asli diperingkat Sekolah Rendah.171. .00 diperlukan bagi melaksanakan pelbagai program/projek. Badan Bukan Kerajaan (NGO). ¨ Penyediaan peruntukan yang mencukupi. program celik huruf akan dipertingkatkan kepada golongan dewasa yang buta huruf. Pelaksanaan Pelan Tindakan. Agensi-Agensi Kerajaan.000.

2. ¨ Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah). ¨ Alat tulis 10.mempunyai asrama . Ø 2. 1. ¨ Pakaian seragam sekolah 11. — Infrastruktur yang sempurna .penggunaan bahan bantu mengajar yang terbaik Ini bererti apa juga kemudahan yang terdapat di sekolah perlu disamaratakan secara optimum tanpa mengira sekolah kaum indigineous atau bukan kaum indigineous. sabun pencuci.Ø Bantuan ini diberikan bagi membantu meringankan beban masyarakat Orang Asli dalam membiayai persekolahan dan pengajian anak-anak mereka.Jenis-Jenis Bantuan: A:Sekolah Rendah dan Menengah.peralatan lengkap (di dalam dan di luar bilik darjah) . ¨ Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama). B: Bantuan Persekolahan 8. tuala mandi). (mengikut situasi . ¨ Kertas ujian bulanan 4. ¨ Kegiatan pendidikan islam/pendidikan moral 6. ¨ Kokurikulum 3. 12. Yuran Persekolahan. 13. ¨ MSSM 7. kapur kasut. sabun mandi. ¨ Tambang pengangkutan ke sekolah. 6) Pendemokrasian Pendidikan. seperti ubat gigi. ¨ Sukan tahunan sekolah 5. ¨ Buku tulis dan buku kerja 9.

4 juta untuk bantuan makanan tambahan. pada tahun 2008 Kerajaan telah meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM20 juta untuk program pembangunan masyarakat Orang Asli. bantuan wang saku pelajar RM2 juta dan bantuan input pertanian sebanyak RM1. Sebanyak RM13. o Ketua Pegawai Eksekutif KWAP. mendaftarkan anak Orang Asli. o Kementerian Pelajaran telah melaksanakan Program `Outreach' Pendidikan Khas dan Lawatan Jawatankuasa Bertindak Bagi Menangani Isu-Isu Pendidikan Anak Orang Asli.7 juta bagi membiayai kos pengangkutan pelajar.  Sebagai langkah membendung inflsasi. Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) mengadakan Projek Tanggungjawab Sosial Korporat kepada murid-murid masyarakat Orang Asli di Sekolah Kebangsaan Bukit Tampoi. o Ada yang membawa ubat kutu.  Ketidakadilan dalam menyalurkan dana pendidikan ini akan menafikan peluang untuk pelajar ini berkembang selari dengan kemajuan sains dan teknologi negara. 8) Bantuan Kewangan.  Pengagihan peruntukan kewangan tanpa memilih bulu membolehkan para pelajar khususnya yang belajar di sekolah-sekolah luar bandar dan kawasan pedalaman menikmati peluang dan ruang yang serupa dengan pelajar di bandar. memberi ceramah.9 juta.7) Tindakan kolektif. o Sebagai menjalankan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat. RM2. Azian Mohd Noh menjelaskan bahawa projek yang dijalankan berbentuk bantuan peralatan sukan yang berjumlah . pergi rumah ke rumah. membuat pemeriksaan gigi. 9)Tindakan Badan Bukan Kerajaan. menggalakkan tabungan dan sebagainya.

o Penyediaan BBB yang relevan. o Penyayang dan ikhlas mengajar. . o Perlu sentiasa peka dengan situasi atau masalah murid-murid indigineous. o Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tanggungjawab.RM3.000 bagi meningkatkan lagi pencapaian sukan di sekolah tersebut khususnya dalam sukan bola sepak dan sepak takraw. o Empati tetapi tegas dalam segala hal. 10) Tindakan Guru.