ISL Minggu 1 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Sediakan ‗family tree‘ peribadi dan

kaitan dengan sejarah penghjrahan nenek moyang. Bincang tentang faktor-faktor penghijrahan yang berkaitan.

Sejarah Penghijrahan nenek moyang: Nenek moyang saya telah berhijrah dari wilayah Fukien ke Tanah Melayu pada awlan 90-an mengikut rakan-rakan sekampung demi menyara hidup.Mereka telah mengikuti kapal dagang datang ke daerah Kanowit dan telah menetap di situ.Mereka bekerja sebagai tukang bina untuk menyara hidup dan juga pernah beberapa kali menaiki kapal pulang ke wilayah Fukien untuk menziarahi saudara-mara yang di China apabila keadaan ekonomi sudah stabil.Pengangkutan pada masa itu hanyalah kapal dan perlu mengambil masa beberapa bulan untuk sampai ke Sarawak dari wilayah Fukien di China.

ISL Minggu 2 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Sediakan ‗family tree‘ peribadi dan kaitan dengan sejarah penghjrahan nenek moyang. Bincang tentang faktor-faktor penghijrahan yang berkaitan.

Sejarah Penghijrahan nenek moyang: Nenek moyang saya telah berhijrah dari wilayah Fukien ke Tanah Melayu pada awlan 90-an mengikut rakan-rakan sekampung demi menyara hidup.Mereka telah mengikuti kapal dagang datang ke daerah Kanowit dan telah menetap di situ.Mereka bekerja sebagai tukang bina untuk menyara hidup dan juga pernah beberapa kali menaiki kapal pulang ke wilayah Fukien untuk menziarahi saudara-mara yang di China apabila keadaan ekonomi sudah stabil.Pengangkutan pada masa itu hanyalah kapal dan perlu mengambil masa beberapa bulan untuk sampai ke Sarawak dari wilayah Fukien di China.

.ISL Minggu 3 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Buat tinjauan pusat sumber dan menebual dengan kawan pelbagai kaum. Saya : soalan saya yang pertama. Haha. Terima kasih Ali kerana sudi berbincang dengan saya berkaitan dengan pantang larang orang Melayu. Salah satu pantang larang ialah orang Melayu ialah tidak boleh duduk di atas bantal kerana dipercayai akan naik bisul. Budi awak amat saya kenangi. Saya : Ali: Seterusnya. Ali: Selamat petang. Ok la. saya berharap agar saya dapat menjawab soalan yang ingin anda bincang dengan saya. Ini disebabkan sesiapa yang menjahit pada waktu senja dipercayai akan buta. Adakah kaum Melayu mempunyai pantang larang yang tertentu? Ali : Sebenarnya ada. adakah orang Melayu dilarang menjahit pada waktu senja? Betul. Saya : Oh rupanya begitu. Perbualan antara saya dengan Mohamad Ali (kaum Melayu) Saya : Selamat petang. Ali. Ali : Sama-sama. adakah anda sudi untuk berbincang dengan saya. Saya ingin berbincang tentang pantang larang orang Melayu.

Saya : Dewi : Oh rupanya. .Perbualan antara saya dengan Dewi (kaum India) Saya : Selamat pagi. Terima kasih atas kerjasama Dewi. Pantang larang kaum India ialah jiran tidak boleh melawat ke rumah jiran yang baru bersalin. Saya ingin berbincang tentang pantang larang orang India. saya berharap agar saya dapat menjawab soalan kamu. adakah anda sudi untuk berbincang dengan saya. saya juga mendapat maklumat daripada kawan-kawan kaum india bahawa orang India dilarang melawat ke rumah jiran yang baru bersalin. Saya: Dewi: mengapakah tidak boleh menjual kapur pada waktu senja? Hal ini disebabkan jika orang India menjual kapur pada waktu senja maka dia akan menimbulkan perbalahan. Adakah kaum India mempunyai pantang larang yang tertentu? Ya. Adakah maklumat ini benar? Dewi: Ya. Salah satu pantang larang ialah orang India tidak boleh menjual kapur pada waktu senja. Dewi : Saya : Dewi : Selamat pagi. Ya. Dewi. Saya : Selain itu. Sama-sama.

Perbuatan tersebut dipercayai akan menyebabkan anak akan menyerupai rupa binatang. Salah satu pantang larang ialah orang Cina tidak boleh menyapu pada hari pertama Tahun Baru Cina. Adakah kaum Cina mempunyai pantang larang yang tertentu? Ya. Bolehkah saya berbual dengan kamu pasal pantang larang kaum Cina? Soon: Saya : Soon : Selamat pagi. saya berharap agar saya dapat menjawab soalan kamu. Adakah ini benar? Soon : Ya. Terima kasih Soon atas kerjasama. Saya: Mengapakah Orang Cina tidak boleh menyapu pada hari pertama Tahun Baru Cina? Soon: Hal ini disebabkan orang Cina mempercayai sekiranya menyapu lantai pada hari pertama Tahun Baru Cina maka akan membawa nasib buruk.Perbualan antara saya dengan Soon (kaum Cina) Saya : Selamat pagi. saya juga mendapat maklumat bahawa orang Cina adalah dilarang untuk memukul binatang atau mencaci binatang. Soon. Saya : Soon : Oh rupa-rupanya. Ya. . Saya : Selain itu. Sama-sama.

tidak mengajar mengikut kepentingan kelas sosial. Kelas sosial. IMPLIKASI KEPADA KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA Implikasi berlaku dari segi. .ISL Minggu 4 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Perbincangan dalam kumpulan.tidak menyentuh sensitif agama.     Guru Murid Sekolah Kurikulum Tersembunyi Guru 1)  Pengajaran  Pembimbingan murid bermasalah  Pentadbiran/pengurusan  Fasilitator Perancangan  Pengelolaan  Inavator  Penilaian  Pembentuk nilai  Model  Duta ·     Implikasinya kepada guru.membantu murid memahami dan mengukuhkan sikap & tingkah laku yang baik. Kepercayaan.mengajar tidak membezakan bangsa. Nilai. Bangsa.

Perantaraan agen sosial sekolah. Melaporkan kepada ibu bapa perkara mustahak. Sentiasa menjadi guru terkini/ up to date.golongan atasan dan bawahan.       Bahasa. Sikap/tingkah laku murid.sosialisasi mengikut agama. Menyokong cita-cita sekolah. Nilai yang dipegang/diamalkan.bersosial dalam kelompok sendiri atau bersama kelompok lain? Kelas sosial. Bertindak profesional dalam kerjaya. Sentiasa meningkatkan diri dalam profesion perguruan. Implikasinya:          Bangsa. Bersedia terlibat dalam semua aktiviti sekolah. Kepercayaaan. Jantina. layanan berbeza & peka kepada keperluan gender. Membantu murid membuat pemilihan kerjaya. Kerjasama dengan rakan & kakitangan sekolah. Demografi atau lokasi murid (bandar/luar bandar/pedalaman). Berdisiplin.seksualiti & interaksi antara jantina. Berpakaian kemas & bersih. Rajin & berusaha dalam kelas.bahasa standard/dialek. Bahasa. bermoral & beragama. 2)          · Ciri-ciri Budaya Pelajar Yang Sihat Menghormati dan taat pada guru.jurang bahasa dialek Jantina. tepatan masa dijadikan amalan yang dicontohi murid. Latar belakang keluarga/SES .

3) · Sekolah Institusi pendidikan formal yang menjadi tempat membentuk pemikiran. Jenis Sekolah: harian.sekolah lelaki dan sekolah perempuan Sekolah agen perubahan. Sekolah tempat penyuburan budaya. berasrama penuh. 4) Budaya Formal Sekolah     Aspek ilmu Aspek fizikal Aspek sosial Aspek pentadbiran Implikasinya. 6)Ciri-ciri Kurikulum Tersirat .sekolah agama.sekolah bandar dan luar bandar.           Bangsa. Perpaduan Dasar-dasar kerajaan. 5)Kurikulum Tersirat  James (1986) – apa sahaja pelajaran yang diterima oleh murid di luar kurikulum nyata.  Chafel (1997) – norma. teknik.sekolah Melayu. model khas & agama. intelektual. Kepercayaaan. Bahasa.bahasa rasmi dan bahasa penghantar sekolah. Jantina. nilai & kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung. Cina & India. Kelas sosial. tingkah laku & sikap murid bagi melahirkan genarasi seimbang dari segi JERIS.

. Jenis dan kategori berbeza mengikut institusi. Tidak tertulis dalam kandungan kurikulum atau penilaian. Bersifat relatif & sukar diukur.menekankan nilai keagamaan. Kewujudannya berbeza-beza. Kelas sosial.menghormati bahasa rasmi. Implikasinya. tahap pembelajaran dan matlamat. ibunda. dialek & bahasa orang lain.      Merangkumi pengalaman belajar.menerapkan nilai budaya masyarakat. Bahasa. Kepercayaaan.     Bangsa.pergaulan tidak mengikut jurang sosial. Merangkumi nilai.

bahasa pertuturan dan sememangnya perbezaan dari segi budaya amat ketara bagi dua lagi masyarakat utama di Malaysia iaitu kaum Melayu dan India. Masyarakat ini kaya dengan adat resamnya. Masyarakat Cina adalah golongan minoriti yang menduduki hampir 25 peratus daripada keseluruhan penduduk di Malaysia. Kelas sosial Secara geografinya. Ipoh dan Selangor. Menurut laman web Wikipedia. Oleh sebab itu. etnik Cina kebiasaannya tinggal di kawasan bandar terutama bandar-bandar besar di Malaysia termasuklah Kuala Lumpur. Masalah ketaksamaan peluang pendidikan ini dibincangkan kepada beberapa faktor penyumbang masalah termasuklah:  Kelas sosial   Jantina   Kumpulan minoriti   Murid berkeperluan khas   Isu-isu ketaksamaan peluang pendidikan Perbincangan kita akan lebih berfokus kepada kelas sosial dan jantina. Ini terbias daripada dasar penjajahan lampau British yang mengamalkan dasar pemerintahan ‗pecah dan perintah‘. 2. Cari maklumat daripada pelbagai sumber. Pulau Pinang. Bagi membincangkan topik ketidaksamaan peluang pendidikan ini. Etnik ini mempunyai peluang pendidikan yang lebih baik berbanding kaum-kaum lain seperti Melayu yang tinggal di kawasan persisir pantai dan pedalaman serta etnik India yang tinggal di ladang-ladang dan estet. saya telah merujuk kaum Cina sebagai penanda aras.ISL Minggu 5 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : 1. Sebagai pengenalan.Layari internet untuk memperoleh maklumat berkaitan ketaksamaan peluang pendidikan dari aspek jantina. Seperti yang kita sedia . masyarakat Cina adalah sebahagian daripada etnik yang bermastautin di Malaysia.

Tumpuan utama kerajaan semestinya kepada sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan di mana setiap tahun. Ini memberi kelebihan bukan sahaja penduduk di kawasan bandar tetapi juga dari segi etnik yang dirujuk iaitu etnik Cina. Selalunya. mereka dapat menghantar anak-anak ke sekolah. Antara masalah pokok yang masih melanda Malaysia semenjak sebelum merdeka lagi adalah isu bahasa dan agama. Memandangkan etnik Cina rata-rata lebih selesa bertutur dalam bahasa ibunda mereka (malah masih ada yang tidak fasih berbahasa Kebangsaan). mereka lebih senang memilih untuk ke sekolah jenis kebangsaan dan sekolah swasta. Oleh itu. Oleh sebab itu. Di pedalaman yang rata-rata diduduki oleh etnik Melayu. Malah. Setelah penguasaan asas tersebut tercapai. sekolah-sekolah di kawasan bandar dilengkapi dengan peralatan belajar yang lebih lengkap berbanding di luar bandar. mereka hanya menganggap pendidikan ini hanyalah sekadar menulis. menjual di kedai runcit dan sebagainya. mereka mempunyai pendapatan bulanan yang lebih besar berbanding kaum-kaum lain di Malaysia. pecahan pendapatan kedua-dua kaum tersebut jauh lebih rendah berbanding etnik Cina. Ini menggambarkan mereka mempunyai kesungguhan yang tinggi serta ditampung pula dengan faktor kewangan yang baik. penguasaan ekonomi masih lagi berada di tangan mereka. kaum-kaum lain di Malaysia seperti Melayu dan India rata-rata kurang berkemampuan berbuat demikian kerana kita sedia maklum. Oleh sebab itu.maklum. membaca dan mengira (3M). peruntukan yang besar diberikan kepada kedua-dua bentuk sekolah ini. isu pendidikan dari aspek prasarana lebih dititik beratkan di kawasan bandar. mereka yang hartawan pula sanggup menghantar mereka ke sekolah yang lebih baik berbanding sekolah kerajaan. Mengikut siaran berita Al-jazeera pada 24 April 2009. Dianggarkan lebih 5000 pelajar Malaysia bersekolah di Singapura dengan berulang alik ke sana setiap hari dengan merentasi sempadan kedua-dua buah negara. Kewujudan sekolah jenis kebangsaan ini menyerlahkan lagi ketidaksamaan peluang pendidikan kepada setiap etnik di Malaysia. . mereka akan lebih berminat untuk menyambung legasi ibu bapanya seperti menangkap ikan. mereka kurang diberi pendedahan peluang pendidikan yang baik. Etnik Cina mempunyai advantage kerana secara umumnya. etnik Cina di Johor Bahru sanggup menghantar anak mereka ke Singapura semata-mata kerana inginkan pendidikan yang lebih baik berbanding di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan. Sudah semestinya.

Sebagai contoh. kedoktoran serta kulinari. Ini jelas membuktikan bahawa ketaksamaan peluang pendidikan wujud dengan ketara di antara kedua-dua jantina ini. fenomena ini disebabkan pelajar lelaki sebenarnya kurang berminat untuk melanjutkan pelajaran di peringkat tertiari dan memilih kerjaya yang setimpal dengan kelulusan PMR dan SPM mereka bagi menampung keperluan harian diri. dan ini membuatkan kursus kejuruteraan menjadi monopoli mereka. sikap diskrimasi dan prejudis ini melebarkan jurang ketaksamaan peluang pendidikan. Sememangnya. Ini tergerak dek perasaan prejudis dan saling membenci akibat kecelaruan politik semasa.Tidak dapat dinafikan konsep diskriminasi yang ditakrifkan sebagai pandangan. Jantina Jurang ketidaksamaan peluang pendidikan antara jantina juga amat ketara. Menurut data dari Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa (MCIIUM) pada tahun 2006. minat terhadap pelajaran juga amat ketara sekali bagi kedua-dua jantina ini. Faktor ini disokong oleh minat atau interest satu-satu jantina itu. pemikiran. Selain itu juga. bekas pengarah MCIIUM. Menurut buku karangan Syed Ismail dan Ahmad Subki bertajuk Budaya dan . kita mendengar sesuatu kursus yang ditawarkan di peringkat IPT sering dimonopoli oleh satu-satu jantina sahaja. Menurut Encik Khair Ngadiron. pasti terdapat perbezaan ketara keputusan peperiksaan akhir setiap etnik. mereka pasti memilih kursus yang lebih feminin seperti bidang keguruan. Sebagai akibatnya. wujud fenomena etnik Cina memberi nota yang diperoleh kepada kalangan etnik mereka sahaja. peratus pelajar perempuan yang layak mendaftar di MCIIUM adalah sekitar 60 peratus berbanding pelajar lelaki 40 peratus. Ini berbeza dengan pelajar perempuan yang masih memikirkan ilmu itu penting bagi memperoleh peluang kerjaya yang lebih baik pada masa akan datang. di peringkat IPT. Lazimnya. Berbeza pula dengan perempuan yang lebih bersifat keibuan. kursus kejuruteraan masih dimonopoli oleh lelaki manakala perempuan masih memonopoli hampir keseluruhan kursus di IPT termasuklah kursus perguruan. Faktor ini menyumbangkan masalah semakin lebarnya jurang pendidikan bagi setiap etnik di Malaysia. Kaum lelaki sememangnya sesuai serta menyukai sesuatu kursus yang mencabar dari segi fizikal. Sebagai contoh perandingan. Begitu juga etnik Melayu dan sebagainya. dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain masih menebal dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini. mementingkan ilmu teori serta kurang terhadap aktiviti lasak.

Murud. Justeru itu. kaum asli Temiar di Pos Poi terpisah dari bandar terdekatnya Sungai Siput sejauh 20 kilometer. ketenteraan dan kepimpinan. 2009).2 peratus kepada 6. Berbeza dengan perempuan yang mana hanya diberi pendidikan asas kerana peranan golongan ini masih kecil pada ketika itu. Kumpulan ini termasuklah golongan daripada kaum Bajau. golongan wanita telah mendapat tempat di peringkat IPT malah peratusannya lebih tinggi berbanding lelaki. Sebagai contoh. . pendidikan masih lagi bukan menjadi peranan utama anak-anak daripada golongan minoriti ini. Oleh itu. Kumpulan minoriti Kumpulan minoriti ditafsirkan sebagai suatu kumpulan etnik dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai jumlah ahli yang kecil ( Syed Ismail. kadar pencapaian murid perempuan di peringkat tertiari telah meningkat daripada 0. Untuk sampai ke situ. zaman penjajah memperlihatkan golongan lelaki mendapat tempat dalam pendidikan kerana pada zaman tersebut. peranan lelaki sangat meluas meliputi isu pentadbiran.0 peratus bagi tempoh yang sama. Kadazan dan sebagainya. individu perlu menaiki pacuan empat roda atau sekurang-kurangnya motor ‗scrambler’ untuk sampai ke penempatan orang asli tersebut. Ini sedikit sebanyak memberi gambaran bahawa wanita tidak memerlukan pendidikan yang tinggi.5 peratus pada tahun 1970 kepada 4. Kumpulan ini banyak terdapat di Sabah dan Sarawak. Namun begitu. Sebaliknya.9 peratus pada tahun 1991 sementara bagi murid lelaki adalah daripada 1. Jika disingkap kembali sejarah. Peluang melanjutkan pelajaran bagi kedua-dua jantina ini juga berbeza.Pembelajaran (2009). Kaum Asli juga termasuk dalam kalangan kumpulan minoriti. Golongan yang bermasalah disiplin seperti pelajar ponteng sekolah. Jika dilihat dari konteks sekarang. Ini jelas membuktikan pendidikan juga sedikit terkebelakang kerana teknologi masih kurang di sana. masih terdapat lagi stigma kuno yang mana perempuan perlu berada di rumah menguruskan rumah tangga dan tidak dibenarkan keluar mencari pekerjaan. Mereka sering terpisah daripada arus pembangunan dan pendidikan amnya kerana faktor geografi dan taburan penduduknya yang rata-rata tinggal di kawasan ceruk rantau dan pedalaman. kerja-kerja untuk mencari nafkah tetap menjadi keutamaan. Kumpulan minoriti ini tidak terhad kepada isu etnik dan kaum sematamata. masih ada golongan wanita yang tidak menyambung pelajaran mereka setelah tamat di peringkat menengah atau rendah.

Isu ketaksamaan peluang pendidikan ini akan memberi kesan atau implikasi kepada individu. Terdapat 7 kategori kanak-kanak istimewa yang memerlukan program pendidikan khas. dan sebagainya tidak dapat mengikuti arus pendidikan normal seperti kanak-kanak dan pelajar lain. Ini kerana mereka tergolong daripada sekelompok kecil pelajar yang bermasalah. Implikasi terhadap individu. Ini ditambah lagi dengan masa yang kurang untuk membuat rujukan dan ulangkaji kerana banyak masa dihabiskan dengan kerja-kerja tidak berfaedah tersebut. keluarga. (i) Individu . Kebiasaannya. kaki buli dan sebagainya juga dikaitkan dengan kumpulan minoriti. masyarakat dan negara Setiap tindakan atau peristiwa yang berlaku pasti akan memberi implikasi secara langsung atau tidak langung kepada golongan sasaran. down sydrom. Mereka samada terlalu kehadapan atau terlalu terkebelakang dari aspek pendidikan. iaitu:   Kerencatan mental   Bermasalah pembelajaran   Kecelaruan tingkah laku   Cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi       Cacat penglihatan Cacat fizikal Pintar-cerdas dan berbakat istimewa Golongan ini jika dibiarkan dengan arus pendidikan normal. keluarga. mereka yang bermasalah ini kurang cemerlang dalam pendidikan. Murid berkeperluan khas Murid sebegini telah diberi kekurang atau kelebihan daripada manusia normal. pelajar genius. lembam.menghisap rokok. Sememangnya. Mereka tidak dapat menimba ilmu dengan baik malah pencapaian dalam peperiksaan juga akan sangat kurang baik. sudah pasti mereka tidak mampu mengecapi erti kata pendidikan sebenar. masyarakat dan negara. Sememangnya golongan ini harus diambil perhatian serius kerana mereka turut tergolong dalam kalangan yang tidak mendapat sama rata dalam peluang pendidikan. perlu diberi pendidikan khas.

individu itu akan lebih berdikari. masyarakat ini akan terus didiskriminasi dan tidak diambil peduli oleh masyakarat lain. tidak mampu menjadi negara yang kuat dan yang paling memalukan. sekiranya seorang pelajar tersebut pelajar yang lemah pelajaran kerana faktor kewangan keluarga ditambah lagi dengan tinggal di pedalaman serta kurang berminat untuk belajar pasti tidak dapat menandingi pelajar-pelajar lain yang pintar. Mungkin juga. kedaulatan negara akan . Sebagai contoh. Tiada kemudahan yang sempurna dan jauh sekali perkembangan teknologi. orang asli yang masih kurang mementingkan pendidikan kurang proaktif dalam dunia global sekarang. Sekiranya modal insan yang diharapkan iaitu berpendidikan dan berpengetahuan luas di samping berdaya saing dan proaktif tidak mencukupi. Jika jurang ketaksamaan peluang pendidikan masih melebar. mundur dari aspek pendidikan malah tercicir daripada arus pembangunan negara. sudah semestinya ketaksamaan peluang pendidikan ini akan membuatkan pelajar tersebut tidak selari dengan pencapaian pendidikan normal pelajar lain. Ini kerana individu tersebut tiada kemudahan asas dan kesenangan sepertimana pelajar lain. negara akan menjadi mundur. sudah masti masyarakat tersebut terkenal dengan tidak proaktifya. Kesan daripada hal sedemikian. individu tersebut akan tersisih daripada arus pembangunan negara. Ini mungkin membuatkan mereka akan lebih beruasaha untuk setaraf dengan pelajar lain atau sekurang-kurangnya berdaya saing dengan yang lain. (ii) Keluarga Kita percaya bahawa pendidikan mampu mengubah nasib keluarga. Apabila kelompok keluarga yang kurang proaktif ini membentuk satu komuniti. jika dilihat dari sudut positifnya. (iii) Masyarakat Implikasi kepada masyarakat lebih kepada refleks daripad implikasi kepada keluarga. tiada masa depan yang cerah dan juga kurangnya ilmu di dada. Akibatnya. Mungkin daripada kesan yang lebih buruk lagi. Seterusnya. tidak mustahil nasib keluarga masih berada pada tahap yang sama tanpa perubahan positif.Umumnya. hidup dalam kejahilan. sudah semestinya banyak dasar-dasar yang telah digubal oleh pemerintah tidak dapat dilaksanakan. mereka lebih senang tinggal di dalam hutan seperti dahulu. Sebagai contoh. (iv) Negara Sesebuah negara bergantung penuh kepada kepakaran modal insannya.

blogspot. Imej negara akan menjadi buruk dan semestinya pelbagai lagi andaian negatif bakal terjadi. Sumber : http://norhayatyismail. Kesimpulannya. isu ketaksamaan peluang pendidikan ini patut ditangani oleh bukan sahaja di pihak kerajaan. Semua perkara mampu ditangani selagi azam dan tekad menjadi tunjang perjuangan. tetapi juga pihak berwajib seperti ibu bapa. masyarakat sekeliling dan individu itu sendiri.dicabul. guru-guru.html .com/2011/08/ketaksamaan-peluangpendidikan_04.

2. Ujian penapisan 3. Pencalonan 2. PERANCANGAN KIA2M Strategi pengajaran dan pembelajaran Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M) melibatkan beberapa langkah berikut: 1. Tindakan susulan KESAN 1. Mereka terdiri daripada murid pemulihan khas dan murid memerlukan pemulihan dalam kelas. Penguasaan murid dalam kemahiran membaca dan menulis meningkat. 3. Murid mula menunjukkan minat untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis. PENGENALAN KIA2M Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M) bertujuan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu pada tahun satu yang terdiri daripada mereka yang lambat atau belum menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Murid menunjukkan sikap positif dan mula berani untuk bertanya dan berinteraksi dengan guru. Penilaian 6. Pengajaran 5. Perancangan 4.ISL Minggu 6 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Cari maklumat daripada pelbagai sumber. .

PENGENALAN LINUS LINUS ialah akronim kepada saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening). Menulis dan Mengira.Bermula pada tahun 2010. KIA2M telah digantikan dengan program LINUS. LINUS ialah satu program pemulihan yang direka bentuk bagi memastikan murid untuk menguasai kemhiran asas literasi ( Bahasa Malaysia ) dan numerasi ( Matematik ) di akhir 3 tahun persekolahan pada pendidikan rendah. . Program ini disasarkan kepada murid yang mempunyai masalah dalam 3M iaitu Membaca.

yang . Literasi asas Keupayaan membaca. ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah (menggunakan kata hubung) dalam Bahasa Malaysia dan mengaplikasikan pengetahuan dalam pembelajaran dan komunikasi harian. yang 800  Tahun 3 Minimum 1000 perkataan umum mudah. menulis dan memahami perkataan.PERANCANGAN 1. menulis memahami dan  Tahun 1 Minima 500 perkataan umum yang mudah. Kemahiran Membaca.  Tahun 2 Minima perkataan umum mudah.

8&9) Aplikasi Mengira sehingga duit Mengira duit Mengira sehingga wang sehingga RM50 .8 & 9) dan bahagi asas tambah tolak. Ayat tunggal  Ayat mudah & majmuk dengan hubung kata  Ayat mudah & majmuk dengan kata hubung dalam perenggan pendek. mengira dan menyusun (ikut susunan) nombor bulat Operasi asas  Fakta untuk asas tembah  Fakta untuk dan darab dan (2.6. Kemahiran Membaca.4. Numerasi Asas Keupayaan menyelesai operasi asas matematik. (2. 2. serta memahami idea matematik yang mudah dan berupaya mengaplikasi pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian.5.10)    asas tambah tolak.10) bahagi  Fakta untuk dan darab (3.  Tahun 1 Nombor sehingga 50  Tahun 2 Nombor sehingga 100  Tahun 3 Nombor sehingga 1000 dan tolak (3.7.7.4. menulis.5.6.

Saringan murid ( Tahun 1. Tahun 2. Pengukuhan kemahiran pedagogi guru 4. Program kesedaran sekolah & komuniti 5. objek unit jam analog. Pembentukan FasiLINUS (Fasilitator LINUS) . (dalam cm) 6 STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM LINUS UNTUK MENCAPAI SASARAN 90% BERMULA PADA TAHUN 2010 1. dan Tahun 3 2. Mengukur panjang dalam yang objek unit betul dalam unit-unit relative.RM10  Menyatakan waktu sehari  Mengukur panjang sesuatu objek dalam  Menyatakan waktu jam analog dalam secara  RM100 Menentukan masa sejam  dalam pada  Mengukur panjang sesuatu dalam yang betul. penyeliaan & penilaian 6. Pembangunan bahan 3. Pemantauan.

Murid yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dapat dikesan dengan lebih awal. 3.my/bharian/articles/PelaksanaanLINUSberiimpakpositif/ Article/index_html http://jeramteguh. Rujukan : http://nkrapendidikan.php?module=nkra&id=122 http://www.html .com/2009/11/program-peningkatan.com. 4. Dapat mencapai hasrat kerajaan dalam aspek pendidikan.Kesan LINUS 1.bharian.my/mainpage. Guru dapat memantapkan lagi kaedah. teknik dan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pencapaian murid meningkat dalam pembelajaran.gov.moe.blogspot. 2.

ISL Minggu 8 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : 1. . Cari maklumat berkaitan dengan RIMUP dan bersedia untuk pembentangan. 2. Berbincang dalam kumpulan kecil dan menyediakan pelan lantai yang mesra budaya.

hugungan etnik S.Lakaran pelan lantai bilik darjah yang mesra budaya Carta organisasi Jadual tugas/ pelan kebakaran P Ruang b’gaul antara kaum E A M P A D A M I Slogan ini ditulis pada dinding kelas sebagai moto kelas Membudayakan Sepenuhnya Perpaduan Kaum!!! S.kebudayaan S. matematik Papan kenyataan Meja murid Kerusi Meja guru Papan.h& LCD Pintu Sudut bacaan Sudut aktiviti . bahasa S.

Selain itu guru juga harus menulis atau melukis slogan yang berunsurkan perpaduan sebagi moto kelas.moto seperti ini dapat meningkat semangat perpaduan diantara pelajar yang pelbagai kaum. tolak ansur dan sebagainya dapat diterapkan dalam diri pelajar. ` Dalam bilik darjah. televisyen dan multimedia. guru perlu menyediakan pelbagai sudut pembelajaran dan aktiviti yang dapat membantu perkembangan intelek murid seperti sudut boneka. guru juga harus membentuk sudut-sudut bacaan seperti buku cerita dan majalah pendidikan dan sudut multimedia seperti komputer. kinestetik serta sudut kreativiti dan sebagainya. manila kad dan sebagainya.Pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah yang mesra budaya adalah amat penting dalam pengajaran dan pembejaran dalam abad yang mencabar ini dan lebih-lebih lagi melibatkan murid-murid dari pelbagai latar belakang etnik. Di samping itu. Guru perlu memastikan supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan melalui penyusunan meja . Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara tidak langsung. . Aktiviti seperti ini dapat dijalankan disudut bergaulan kaum yang disediakan dengan pelbagai kemudahan seprti alatan mewarna. kognitif. Moto. kertas majong. Apabila ada perbincangan kumpulan atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahli-ahli kumpulan perlu terdiri dari pelbagai kaum etnik. Secara tidak langsung nilainilai seperti kerjasama.

.A. OBJEKTIF RANCANGAN RIMUP menggariskan empat objektif utama iaitu:  Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. peralatan. perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. KONSEP  RIMUP ialah satu program yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat. para guru dan muird serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama. memiliki jiwa dan peribadi yang unggul. para guru dan kerjasama murid-murid dalam kegiatan-kegiatan khas serta penggunaan bersama kemudahan. semangat kebangsaan.B Perdana Menteri . maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolah-sekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini. penggemblengan tenaga dan kepakaran. bersemangat muhibah dan mapu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu.RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional. MATLAMAT  Matlamat Rimup adalah untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan.

tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersam-sama. peralatan. Mewujudkan sikap kerjasama.  Berkongsi kemudahan. .  Melahirkan persefahaman dan toleransi antara muird pelbagai kaum di sekolah. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang.

Menyediakan peta minda / pengurusan grafik yang berkaitan. Kriteria-kriteria untuk pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya pengurusan persekitaran fizikal pengurusan p & p pengurusan persekitaran sosioemosi kelas bercantum pedagogi relevan budaya sosiolinguistik penilaian berasaskan budaya . 1.ISL Minggu 9 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : . 2.Berbincang dan melengkapkan pengurusan grafik membanding-beza.

Mengurangkan bias dalam amalan-amalan penilaian. Pencahayaan.Pengurusan Persekitaran Fizikal  Peralatan asas (papan putih. Berpandangan jauh. Bersedia untuk berubah dan fleksibel. Aspek keselamatan (peraturan kelas. Mengumpul maklumat untuk kemajuan. Menyediakan ruang rehat untuk kurang stres. meja murid dan guru.        . diagnoisi dan tindakan Pedagogi kelas bercantum  Diwujudkan apabila bilangan murid dalam satu tahun persekolahan kurang daripada 15 orang. kerusi. Kebersihan dan keceriaan (bilik darjah dihias dengan info. alat pencegah kebakaran). Murid diberi peluang lakukan aktiviti bersama kaum berbeza. Murid diberi peluang untuk beri pendapat kepada rakan sekelas walaupun dari pelbagai kebolehan. Menjadi model perlakuan yang baik. ruang. Murid pelbagai kebolehan dikelompokkan di dalam kumpulan dibina.              Pengurusan sosiolinguistik  Membentuk jati diri murid menghayati bahasa rasmi dan budaya nasional. Pengurusan Persekitaran Sosioemosi    Membangkit motivasi dan naluri ingin tahu murid. Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran  Prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling. Menyediakan lebih banyak aktiviti bermain mendorong pemupukan budaya kolaboratif dan koperatif dalam p & p. almari). Sistematik dalam merancang dan menilai. Guru mengadakan pelbagai aktiviti bahasa. peraturan kelas). Penyabar menghadapi kerenah murid pelbagai latar belakang. Penyayang terhadap murid dan mempunyai kemahiran sosial yang baik. Menerap nilai-nilai menghormati perbezaan bahasa dan budaya menurut etnik. papan kenyataan. Memberi galakan dan pujian. sastera dan budaya dalam kalangan murid- Penilaian berasaskan budaya  Memperoleh data tentang peluang pembelajaran untuk semua murid. Bijak urus masa. mural. pengudaraan. Menentukan keperluan bahasa yang sesuai untuk penilaian formal. Berkomunikasi dengan berkesan.

Guru perlu memahami murid yang mempunyai budaya komunitinya sendiri. Mewujudkan hubungan dan ikatan dengan murid serta membangunkan komuniti belajar dalam kalangan murid. Guru perlu rasa hormat kepada diri murid yang berbeza-beza latar belakang . . Mencari pendekatan yang sesuai yang dapat menghubungkan pengalaman murid di rumah dengan pengalaman di sekolah. bahasa dan kelas sosial secara positif. Guru perlu ambil kira pelbagai kemahiran penyelesaian masalah dalam menilai potensi murid. guru menyelitkan unsurunsur warisan budaya etnik-etnik lain. muridnya. etnik. sebaliknya turut berhasrat mempertahankan identiti dan warisan budaya.   selanjutnya. Guru menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan diri. Bagi mengekalkan warisan budaya dan bahasa kepelbagaian etnik di malaysia. Hasil pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata-mata. Pedagogi Relevan Budaya dan Kepelbagaian kelompok       Menerima kepelbagaian latar belakang murid yang berbeza-beza dari segi budaya.

Orang yang lebih muda akan mempelawa orang yang lebih tua untuk makan. makanan dihidang serentak dan setiap individu akan dihidangkan dengan nasi dan mereka akan memilih lauk pauk sendiri. Orang yang lebih tua akan memulakan memegang penyepit terdahulu. Adat sebelum makan • • • • Ketika di meja bulat – semua ahli keluarga sama-sama menjamu selera di meja makan sebagai tanda hormat. adat makan kaum cina terbahagi kepada tiga peringkat iaitu adat sebelum makan. Membuat persediaan simulasi 2. . mengambil lauk dari hidangan dengan menggunakan sudu. Menjadi adat dan rutin untuk minum sup dahulu sebelum menjamah nasi.kemahiran komunikasi guru. semasa makan dan selepas makan. Pengenalan • • • Secara lazimnya. Secara amnya. kemudian barulah orang muda. Adat Semasa Makan • • Tidak digalakkan untuk bercakap dan berbual. kemudian makan menggunakan penyepit. 1. Terdapat juga beberapa pantang larang yang harus dipatuhi dalam adat makan kaum ini. Terdapat tiga cara makan:1.ISL Minggu 10 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : .sebagai tanda hormat.

pastikan anda menunggu giliran apabila memusing bulatan pemusing.2. mengambil lauk terus dari hidangan ke dalam pinggan nasi dengan menggunakan penyepit. Seperti biasa orang perempuan akan mengemas meja setelah selesai makan. Arah penyepit harus menghala ke depan. Adat Selepas Makan • • • • Setelah selesai makan. memasukkan lauk yang diinginkan di dalam satu mangkuk kecil terlebih dahulu sebelum makan seperti biasa. Menjadi adat kaum cina untuk menunggu semua ahli selesai makan di meja sebelum bersurai. 3. penyepit diletakkan di atas mangkuk. Letakkan penyepit di tempat yang disediakan dan jangan berebut-rebut. • • • Dianggap tidak bersopan jika menjilat hujung penyepit . Adat Ketika Makan • • • • • Penyepit (chopstick) Sudu Mangkuk nasi Mangkuk lauk Piring kicap Cara memegang penyepit .

Tidak boleh mencuri makan/lauk dari dalam kuali. Pantang Larang • • • • • • • • Tidak meletak pinggan dekat dengan mulut ketika menyuap makanan. Jangan sekali-kali menghalakan chopstick kepada sesiapa. Ini dianggap sebagai bernasib buruk. penyepit yang digunakan tidak diletakkan secara bersilang. Ini adalah perbuatan kurang ajar yang biasa dilakukan sewaktu marah. mangkuk sup diangkat dengan menggunakan tangan kiri dan sup di ceduk menggunakan tangan kanan. Tidak menghasilkan bunyi ketika mengunyah makanan. Kebiasaannya. Jangan tinggalkan chopstick bersama makanan. Setelah selesai makan. letakkan chopstick di tempat yang . Nasi tidak boleh disediakan secara menggunung kerana membawa petanda yang tidak baik (mati). jika anda ingin berhenti makan sekejap. Sisa makanan diletakkan di tepi piring layan atau mangkuk yang telah disediakan. kebanyakan mereka menggunakan penyepit yang dipegang secara tegak. Maksudnya.    Dalam masyarakat Cina. Ketika makan. mangkuk diangkat pada paras yang selesa supaya dapat menikmati hidangan dengan mudah. Cuba untuk tidak menjatuhkan chopstick anda ke lantai.

Kepentingan Mengekalkan Adat Makan Orang Cina • Budaya yang baik dan patut dipelajari. Jangan tinggalkan bersama makanan. Supaya budaya orang cina dapat diwarisi dan dipelajari oleh golongan muda. .disediakan atau di atas mangkuk sup. • • • Supaya dapat memahami budaya Cina. Dapat mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Cthnya mengajar topik ini dalam PSK. Cth: hormati orang yang lebih tua. beradab sopan semasa menjamu selera.

Agen perubahan             Pengajar-peranan guru sebagai pengajar-perlukan bahasa sebagai pengantara untuk menyampaikan ilmu oengetahuan Komunikasi adalah penting bagi memastikan apa yang hendak diajar sampai kepada murid Keupayaan guru berkomunikasi menentukan minat belajar-prestasi akademik murid Pendidik-membentuk insan Personaliti guru sewaktu berinteraksi-sama asa murid menerima dan bekerjasama dengan guru Perbezaan antara guru-mampu mengawal bilik darjah-hilang kawalan-murid mengganggu proses P&P Agen perubahan-boleh mempengaruhi murid agar berubah dari sikap negative kepada positif Membuka minda murid. Agen hubungan sosial 6. Pengajaran 2. Pemimpin 5.sosiobudaya dan etnik Mesej.latar belakang. Moderator 3. . menyuntik semangat Dapat dikesan dengan pihak yang diubah mengalami perubahan tingkahlaku. Agen perubahan sosial-penggerak hubungan sosial terutama dalam kalangan murid Mengendalikan aktiviti mendorong hubungan sosial pelbagai aras.memotivasikan. Pendidikan 4.arahan dan penerangan difahami murid.Kemahiran Komunikasi Guru Kepentingan 1.

  Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri.dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas.  Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu.sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat yang jelas.  Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal.bernas dan mudah.  Membina Kemahiran Lisan :  Ujaran hendaklah secara spontan.susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.ayat tersusun rapid an cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu.  Pilih. Beri penekanan kepada darjah pencapaian kanak-kanak :  Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian .  Suara jelas dan lantang.murid dan pihak sekolah Dapat melibatkan ibu bapa dengan aktiviti pembelajaran anak-anak Punya kuasa pengaruh berubah/kerjasama Moderator-dapat menyampaikan sesuatu falsafah dan pemikiran berhubung kehidupan yang benar Elemen Kemahiran Komunikasi  Kemahiran bercakap :  Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran.     Pemimpin-kepimpinan guru diterima oleh murid Kemahiran komunikasi-kerjasama dengan ibubapa.

 Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika. .guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan.  Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh si penutur. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran.  Ulang pelajaran(latih tubi) yang terdahulu dalam pelajaranpelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan muridmurid.  Semasa murid-murid meniru sebutan.pembetulan hendaklah dibuat secara spontan.  Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkaraperkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ―auding‖  Cara mengatasi kelemahan Lisan : Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh murid-murid Guru mempergiatkan lagi gerakerja/aktiviti lisan untuk murid Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid.  Menganalisia rakaman-rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid.  Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja.  Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja/aktiviti lisan.

Sebagai contoh.  Guru dapat mengambil berat terhadap muridnya dan memahami kekangan yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. tabiat. Komunikasi juga boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. Dalam video yang ditunjukkan.  Guru yang mengajar hendaklah sentiasa berkomunikasi dengan murid agar hubungan menjadi erat dan mesra serta mengurangkan salah faham antara satu sama lain. Cari maklumat tentang kumpulan sasaran yang dipilih.  Guru berkomunikasi dengan murid kerana mereka hendak mempengaruhi fikiran. pendapat dan tingkah laku murid-muridnya.  Dengan cara berkomunikasi mereka boleh berasa bahawa diri mereka diperlukan. guru dengan pihak pentadbir. guru dengan ibu bapa dan guru dengan murid. Komunikasi hendaklah berlaku dua hala agar pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan. dihargai dan penting kepada orang lain.ISL Minggu 11 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : . kami berpendapat bahawa komunikasi adalah penting kerana:  Guru dapat menyampaikan maklumat dengan tepat dan berkesan kepada murid. Guru tidak harus mengabaikan komunikasi antara guru dengan guru.  Guru dan murid dapat saling berkongsi maklumat dan berbincang antara satu sama lain. seorang guru cuba menukar sikap.  Guru yang berkomunikasi dengan murid dapat mengambil hati pelajar dan dapat mendapatkan perhatian daripada muridnya. Komunikasi penting dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran. . perasaan dan tingkah laku murid-muridnya.

 Pelajar dapat mengemukakan kesangsian yang berlaku dalam pengajran yang disampaikan dan seterusnya dapat memberi pemahaman dan maklumat yang tepat kepada murid.  Dapat menghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik. Murid dapat berbincang dan memberi pendapat semasa melakukan sesuatu kerja.  Komunikasi berkesan akan menghasilkan motivasi yang berkesan terhadap murid. . kemahiran-kemahiran tertentu dapat diterap dengan lebih mudah dan berkesan.  Apabila menggunakan bahasa yang difahami oleh semua murid. komunikasi dapat memberikan maklumat kepada murid di kelas dan seterusnya menjadikan pengajaran dan pembelajaran berlaku secara berkesan.  Murid juga dapat saling membantu semasa berkomunikasi antara satu sama lain. Murid dapat mudah memahami apa yang hendak disampaikan daripada guru. pembentukan akhlak.

Objektif Objektif pelan ini bertujuan. Peringkat Pra Sekolah (5-6 tahun) — Tujuan pendidikan Pra Sekolah adalah untuk menyediakan asas yang kukuh sebelum pendidikan formal. Ia bagi membolehkan kanak-kanak berumur 5+ tahun memperoleh pendidikan awalan yang kukuh dan kemahiran-kemahiran lain sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. — Menyediakan program/aktiviti khusus dan keperluan peruntukan di kawasan pinggir. kemahiran berfikir. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW). afektif dan selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan Masyarakat Orang Asli Di Pinggir Bandar — Perancangan pelan ini dibuat bersama oleh JHEOA dan Bahagian Perancangan dan Penyelarasan. Kumpulan sasar ini terdiri dari 4 kumpulan iaitu : 1. 2. konsep asas sains. · Peringkat Rendah (7-12 tahun) Tujuan pendidikan peringkat rendah adalah untuk menyediakan asas yang kukuh dalam kemahiran 3M iaitu Membaca. seni dan rekreasi dan penerapan nilai-nilai murni tegasnya program pra-sekolah dan rendah adalah asas kepada pembangunan dan pengembangan domain kognitif.ISL Minggu 12 Tempat Tarikh Masa Tajuk : Kolej Kediaman Meranti Gaya : : : Para pelajar menyediakan pelan tindakan yang mesra budaya. Menulis dan Mengira. .

.Peringkat Tercicir · Tumpuan akan diberi kepada belia dan beliawanis yang tercicir dari sistem persekolahan dan juga ibu bapa yang tidak pernah bersekolah supaya mereka sedar akan pentingnya pendidikan. · · Kumpulan Dewasa Kumpulan dewasa ini boleh dipecahkan kepada dua kategori iaitu : Wanita ¨ Bagi kategori ini program-program seperti Penggerak Wanita Orang Asli. kreatif dan inovatif serta dapat memajukan masyarakat dan negara dalam persaingan global. keusahawanan. latihan-latihan kemahiran. 6. Program Kesejahteraan Keluarga. · Semua peringkat ¨ Bagi kategori ini. keagamaan dan kerohanian serta pendidikan literasi fungsian dilaksanakan. Pada peringkat ini. pendidikan Tertiari harus berupaya membangunkan minda anak-anak Orang Asli menjadi lebih kritis. · Pada peringkat ini penekanan diberi kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dengan memberi fokus kepada pendidikan umum pada tahun 7 dan 8 persekolahan supaya setiap pelajar mendapat pendedahan kepada pelbagai bidang ilmu. 5. Peringkat Tertiari · Pendidikan Tertiari dalam konteks sistem pendidikan Malaysia adalah selepas pendidikan menengah sehingga ke peringkat pendidikan tinggi. · Latihan-latihan kemahiran yang bersesuaian dengan minat serta kebolehan mereka akan diperkenalkan supaya mereka dapat memasuki pasaran tenaga buruh dan peluang-peluang pekerjaan. Latihan-Latihan Kemahiran dan Keusahawanan akan dilaksanakan. 4. pembangunan minda.3. Peringkat Menengah (13-18 tahun) · Pendidikan Menengah merupakan program pendidikan yang komprehensif dan berkualiti kepada warganegara Malaysia yang berumur antara 12+ tahun hingga 17+ tahun.

00 diperlukan bagi melaksanakan pelbagai program/projek. — Skim Bantuan Galakan Pendidikan JHEOA Ø Skim bantuan ini disediakan bagi membantu pelajar Orang Asli diperingkat Sekolah Rendah. Pelaksanaan Pelan Tindakan. ¨ Dalam tempoh pelaksanaan pelan ini. . program celik huruf akan dipertingkatkan kepada golongan dewasa yang buta huruf. Agensi-Agensi Kerajaan. peruntukan sebanyak RM6.Disamping itu. Badan Bukan Kerajaan (NGO). Pelaksanaan Pelan Tindakan akan dijalankan oleh pelbagai agensi Kerajaan. Kerjasama yang erat dan mantap dalam kalangan Kementerian. · Dalam melaksanakan pelan ini. swasta dan para akademik. Cabaran.000. Badan Bukan Kerajaan (NGO). juruperunding. Pencapaian dan kejayaan pelan ini bergantung kepada beberapa faktor berikut. Menengah dan Institusi Pengajian Tinggi Awam Tempatan.171. ¨ Penyediaan peruntukan yang mencukupi. ¨ Agensi Kerajaan akan banyak terlibat dengan program/projek yang berbentuk penyediaan kemudahan prasarana pendidikan. ¨ Komitmen yang tinggi daripada pegawai-pegawai JHEOA dan agensi pelaksana. ¨ Penerimaan dan penglibatan aktif masayarakat Orang Asli. Keperluan Peruntukan. ¨ Pihak Juru Perunding akan dilibatkan dengan program/projek kajian-kajian seperti kajian penilaian semula pelan dan kajian program/projek yang dilaksanakan secara ‘outsourcing’. ¨ NGO pula penglibatan mereka lebih tertumpu kepada program/projek perubahan minda. 5. Swasta dan Juruperunding.

¨ MSSM 7. kapur kasut. ¨ Buku tulis dan buku kerja 9. tuala mandi). ¨ Kegiatan pendidikan islam/pendidikan moral 6. Yuran Persekolahan. ¨ Sukan tahunan sekolah 5. Ø 2. ¨ Barang keperluan diri (untuk pelajar tinggal di asrama).Jenis-Jenis Bantuan: A:Sekolah Rendah dan Menengah.mempunyai asrama . 1. ¨ Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah).Ø Bantuan ini diberikan bagi membantu meringankan beban masyarakat Orang Asli dalam membiayai persekolahan dan pengajian anak-anak mereka. B: Bantuan Persekolahan 8.penggunaan bahan bantu mengajar yang terbaik Ini bererti apa juga kemudahan yang terdapat di sekolah perlu disamaratakan secara optimum tanpa mengira sekolah kaum indigineous atau bukan kaum indigineous. 2. seperti ubat gigi.peralatan lengkap (di dalam dan di luar bilik darjah) . ¨ Alat tulis 10. 6) Pendemokrasian Pendidikan. sabun mandi. ¨ Pakaian seragam sekolah 11. (mengikut situasi . sabun pencuci. 13. ¨ Kertas ujian bulanan 4. — Infrastruktur yang sempurna . ¨ Kokurikulum 3. 12. ¨ Tambang pengangkutan ke sekolah.

8) Bantuan Kewangan. RM2. Sebanyak RM13. memberi ceramah. o Ketua Pegawai Eksekutif KWAP.7) Tindakan kolektif.  Pengagihan peruntukan kewangan tanpa memilih bulu membolehkan para pelajar khususnya yang belajar di sekolah-sekolah luar bandar dan kawasan pedalaman menikmati peluang dan ruang yang serupa dengan pelajar di bandar.  Sebagai langkah membendung inflsasi. 9)Tindakan Badan Bukan Kerajaan. pergi rumah ke rumah. Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) mengadakan Projek Tanggungjawab Sosial Korporat kepada murid-murid masyarakat Orang Asli di Sekolah Kebangsaan Bukit Tampoi. o Ada yang membawa ubat kutu.4 juta untuk bantuan makanan tambahan. menggalakkan tabungan dan sebagainya. o Kementerian Pelajaran telah melaksanakan Program `Outreach' Pendidikan Khas dan Lawatan Jawatankuasa Bertindak Bagi Menangani Isu-Isu Pendidikan Anak Orang Asli.  Ketidakadilan dalam menyalurkan dana pendidikan ini akan menafikan peluang untuk pelajar ini berkembang selari dengan kemajuan sains dan teknologi negara.9 juta.7 juta bagi membiayai kos pengangkutan pelajar. Azian Mohd Noh menjelaskan bahawa projek yang dijalankan berbentuk bantuan peralatan sukan yang berjumlah . membuat pemeriksaan gigi. bantuan wang saku pelajar RM2 juta dan bantuan input pertanian sebanyak RM1. pada tahun 2008 Kerajaan telah meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM20 juta untuk program pembangunan masyarakat Orang Asli. mendaftarkan anak Orang Asli. o Sebagai menjalankan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat.

000 bagi meningkatkan lagi pencapaian sukan di sekolah tersebut khususnya dalam sukan bola sepak dan sepak takraw. o Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tanggungjawab. o Penyediaan BBB yang relevan.RM3. 10) Tindakan Guru. o Perlu sentiasa peka dengan situasi atau masalah murid-murid indigineous. o Penyayang dan ikhlas mengajar. o Empati tetapi tegas dalam segala hal. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful