RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Objektif

: Pendidikan Jasmani : Kesihatan : Piramid Makanan : 5 JULAI 2012 : 08.00 pagi – 08.30 pagi : 4 Adil : 24 Orang ( 11 Lelaki, 13 Perempuan ) : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : Kognitif Afektif : menyatakan sekurang-kurangnya tiga daripada empat nutrien-nutrien makanan yang diperlukan dalam kehidupan seharian : menikmati keseronokan daripada aktiviti yang dilakukan berdasarkan perancangan.

Pengalaman Sedia Ada : Murid-murid pernah mempelajari mengenai nutrien makanan dalam matapelajaran Sains.

Penerapan Nilai KBKK Pengabungjalinan Kesepaduan

: Bekerjasama : membuat analisis tentang nutrien dalam makanan yang di makan setiap hari, menyelesaikan masalah mengikut tugasan yang diberikan : komponen kemahiran : Bahasa Melayu – menulis dan membaca, Sains -jenis-jenis nutrient dalam makanan

soal jawab. kuliah-demonstrasi.Bahan Bantu Mengajar : • • Strategi Gambar piramid makanan Kad-kad kuiz : perbincangan. penyelesaian masalah .

MASA AKTIVITI BUTIRAN MENGAJAR CATATAN /ALATAN/ STRATEGI -strategi *perbincangan -nilai *bekerjasama memerikan pendapat dan pengalaman -KBKK *membuat analisis Permulaan 5 minit Set Induksi o o o o Perkembangan 10 minit Langkah 1 5 minit 1.jenis-jenis nutrien dalam makanan Guru bertanyakan kesihatan muridmurid Guru bertanya kepada beberapa orang murid mengenai makanan yang mereka makan semasa sarapan. makan tengahari dan makan malam Guru mencatatkan semua hidangan yang disebut oleh murid di papan tulis Guru bertanya kepada murid mengapakan manusia perlu mengambil makanan. o o Guru menerangkan jenis-jenis nutrien makanan dengan menggunakan gambar piramid makanan Guru bertanya kepada murid rasional piramid makanan berbentuk lebar di bawah dan runcing di bahagian atas -strategi *kuliah-demonstrasi *soal-jawab *perbincangan Langkah 2 5 minit 1. kepentingan nutrien o o Guru bertanya kepada murid apakah kepentingan nutrien-nutrien makanan tersebut Guru menerangkan kepentingan nutrien-nutrien yang terdapat dalam makanan satu persatu -bahan bantu mengajar *gambar piramid makanan *lembaran kerja Kemuncak 10 minit 1. kuiz o o o o Murid-murid akan dibahagikan kepada empat kumpulan Setiap kumpulan akan menghantar wakil ke hadapan mengikut giliran Wakil tersebut akan mencabut kertas yang mengandungi nama makanan yang diletakkan di dalam kotak misteri Kertas itu akan dibuka secara sembunyi dan wakil kumpulan -strategi *penyelesaian masalah -KBKK *menyelesaikan masalah *daya kreativiti -nilai *bekerjasama .

Refleksi pelatih : _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Ulasan pensyarah/guru pembimbing : _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ .

IKAN KACANG SAYUR IKAN MEE SOTONG PISANG BUAH SOTONG NASI AYAM SUSU AYAM AYAM UDANG TELUR COKLAT TELUR TELUR KETAM .