Alat muzik bertali Alat muzik tiupan Alat muzik perkusi

bunyinya dihasilkan oleh peniupan. 2) Alat muzik bertali.menghasilkan bunyi melalui pemetikan.1) Alat muzik tiup. 4) Alat muzik perkusimenghasilkan bunyi melalui pemukulan .