PERBEZAAN ANTARA KURIKULUM KBSR DAN KSSR

KBSR

KSSR

AL-QURAN
)bacaan(
Mengenal huruf hijaiyah tunggal
dari alif hingga ya

‫انقرءان‬
‫باخاءن‬
‫مثبُث دان ممباخ حرَؾ ٌجائيت‬
.‫تُؼضم برباريس ساتُ دأتس‬
‫ممباخ حرَؾ ٌجائيت برسامبُغ‬
‫دان كهمت برباريس ساتُ دأتس‬

Mengenal huruf hijaiyah tunggal
yang mengandungi pelbagai
baris: kasrah, dhommah,
fathatani, kasrotani,
dhommataini.
Mengenal huruf hijaiyah tunggal
yang mengandungi tanda sukun
dan syaddah

Mengenal huruf hijaiyah
bersambung yang
mengandungi berbagaibagai baris dan tanda.
Membaca kalimah dan

CATATAN

‫ ـُتُؼه ايت دان ايت‬،‫ممباخ كهمت‬
‫ـيىديق يػ مؽاودَؼي ـهباضاي‬
.‫باريس‬
‫ ـُتُؼه ايت دان ايت‬،‫ممباخ كهمت‬
‫ـيىديق يػ مؽاودَؼي ـهباضاي‬
.‫باريس دان تىدا‬
1

KBSR KSSR potongan ayat  Membaca kalimah dan ayat pendek pelbagai baris Membaca surah berikut dengan betul dan fasih: 1. Al-Ikhlas CATATAN Ayat-ayat tersebut adalah ayat hafazan dan perlu dibaca dengan betul ketika hafazan pada tahun satu. ‫حفظه‬ ۲‫ممباخ دان مؽحفظ سُرة‬ :‫بريكُث‬ ‫ سُرة انفاتحت‬ ‫ سُرة انىاس‬ ‫ سُرة انفهق‬ ‫ سورة اإلخالص‬ 2 . Al-Falaq 4. Al-Falaq 4. 2. An-Nas 3. 2. An-Nas 3. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas )hafazan( 1.

KBSR KSSR )kefahaman( Al-Fatihah ayat 1-7 AKIDAH Rukun iman Beriman kepada Allah Rukun Islam Pengertian dan Rukun Islam . Ar-Rahim.‫برايمان كفد هللا‬ ‫ممٍمي دان مؽحياتي كُوسيؿ‬ . ‫عقيدة‬ ‫ممٍمي دان مؽحياتي كُوسيؿ‬ ‫رَكُن ايمان‬ ‫ممٍمي دان مؽحياتي كُوسيؿ‬ . ‫رَكُن إسالو‬ ‫ممٍمي دان مؽحياتي كُوسيؿ‬ ‫كهمت شٍادة‬ Tajuk al-Rahman dan al Rahim diajar pada tahun dua. CATATAN Kefahaman surah alFatihah ayat 1-7 diajar pada tahun tiga. Rukun Islam 1-5 Asmaul husna: Ar-Rahman. 3 .

pengertian dan jenis-jenis ibadah Bersuci .‫براستنجاء‬ ‫ممٍمي دان مؽعمهكه كُوسيؿ‬ ‫وضوء‬ Pengertian solat. SIRAH Tanda-tanda kenabian nabi Muhammad KSSR ‫عبادة‬ CATATAN Konsep ibadah diajar pada tahun tiga.KBSR IBADAH Konsep ibadah. Solat fardu. ‫ممٍمي دان مؽعمهكه كُوسيؿ‬ ‫برسُخي‬ ‫ممٍمي دان مؽعمهكه كُوسيؿ‬ . Bacaan dalam solat. solat fardu bacaan dalam solat dan perlakuan solat diajar pada tahun dua. konsep dan pengertian Istinjak Bersuci dari hadas kecil (wuduk) Solat : Pengertian. Perlakuan solat. ‫سيره‬ ‫ممٍمي سهسيهً كتُرَوه وبي حممد‬ 4 .

Adab bercakap dengan guru CATATAN Tajuk ini dimasukkan dalam tajuk istinjak tahun satu KSSR. Adab bercakap dengan ibu bapa Adab bergaul dengan rakan Adab menuntut ilmu.‫ كىبيه باضيىدا‬٢‫ دان تىدا‬ ً‫ممٍمي دان مؽمبيم اعتبار قيص‬  ‫ـثُسُان وبي محمد‬ ‫ادب‬ ‫ممٍمي دان مؽعمهكه ادب ماكه‬ ‫دان ميىُو‬ Adab qada’ hajat Adab terhadap ibu bapa.KBSR Silsilah keturunan nabi Muhammad Penyusuan Nabi Muhammad ADAB Adab makan dan minum KSSR . ‫ممٍمي دان مؽعمهكه ادب‬ ‫ترٌادؾ ايبُ باؾ‬ ‫ممٍمي دان مؽعمهكه ادب‬ ‫برضاءَل دؼه راكه‬ ‫ممٍمي دان مؽعمهكه ادب‬ َ‫ترٌادؾ ضُر‬ 5 .

Allif hingga ya. menyebut dan menulis huruf jawi tunggal  Mengenal.KBSR Adab tidur dan bangun tidur KSSR Adab mandi dan bersugi Adab berwuduk JAWI Mengenal.‫ جاَي تُؼضم‬٢‫حرَؾ‬ 6 . CATATAN Adab tidur diajar pada tahun dua Adab mandi dan bersugi telah masuk pada tajuk mandi wajib pada tahun empat.menamakan dan menulis huruf jawi tunggal. Tidak diajar kerana tajuk wuduk telah merangkumi adab berwuduk ‫جاوي‬ ‫ مثبُث دان مىُنيس‬،‫مؽىم‬ .

Kanan ke kiri 3. Atas ke bawah.menyebut.  Huruf yang tidak boleh disambung pada awal KSSR CATATAN ‫ مثبُث دان مىُنيس‬،‫مؽىم‬ . Separa bulat  Mengenal. ‫ جاَي برسامبُغ‬٢‫حرَؾ‬ 7 . menyebut dan menulis huruf yang boleh disambung pada awal perkataan.dan menulis huruf bersambung. 2.  Mengenal. Huruf yang tidak sama bentuk 2.KBSR Membezakan bentuk huruf: 1. Huruf yang hamper sama bentuk Mengkordinasikan pergerakan tangan dan mata: 1.

membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka Membina perkataan dari suku kata terbuka :  Dua suku kata terbuka.  Tiga suku kata terbuka. KSSR CATATAN ُ‫ ممباخ دان مىُنيس سُك‬،‫مؽىم‬ ‫كاث تربُك‬ ‫ممبيىا دان مىُنيس‬، ‫ممباخ‬ ‫ـركاتاءن مُدي درـد سُكُ كاث‬ .KBSR perkataan  Menulis huruf yang tidak boleh disambung pada awal perkataan Mengenal. ‫تربُك‬ ‫ممباخ دان مىُنيس‬، ‫مؽىم‬ ‫ـركاتاءن درـد ساتُ سُكُ كاث‬ ‫ترتُتُؾ‬ ‫ ممباخ دان مىُنيس‬، ‫مؽىم‬ ‫ـركاتاءن درـد دَا سُكُ كاث‬ ‫ترتُتُؾ‬ 8 .

9 .  Kaedah menulis huruf hamzah Perkataan mengandungi huruf hamzah diajar pada tahun tiga.KBSR KSSR CATATAN ‫ممباخ دان مىُنيس‬،‫مؽىم‬ ‫ـركاتاءن درـد سُكُ كاث تربُك‬ . membaca dan menulis perkataan yang mengandungi hamzah. ‫دان ترتُتُؾ‬ ‫ ممبيىا دان مىُنيس‬،‫ممباخ‬ ‫رؼكاي كاث درـد سُكُ كاث‬ ‫تربُك دان ترتُتُؾ‬ ‫ ممبيىا دان مىُنيس اياث‬،‫ممباخ‬ ‫مُدي يػ مؽىدَؼي رؼكاي كاث‬  Mengenal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful