PERBEZAAN ANTARA KURIKULUM KBSR DAN KSSR

KBSR

KSSR

AL-QURAN
)bacaan(
Mengenal huruf hijaiyah tunggal
dari alif hingga ya

‫انقرءان‬
‫باخاءن‬
‫مثبُث دان ممباخ حرَؾ ٌجائيت‬
.‫تُؼضم برباريس ساتُ دأتس‬
‫ممباخ حرَؾ ٌجائيت برسامبُغ‬
‫دان كهمت برباريس ساتُ دأتس‬

Mengenal huruf hijaiyah tunggal
yang mengandungi pelbagai
baris: kasrah, dhommah,
fathatani, kasrotani,
dhommataini.
Mengenal huruf hijaiyah tunggal
yang mengandungi tanda sukun
dan syaddah

Mengenal huruf hijaiyah
bersambung yang
mengandungi berbagaibagai baris dan tanda.
Membaca kalimah dan

CATATAN

‫ ـُتُؼه ايت دان ايت‬،‫ممباخ كهمت‬
‫ـيىديق يػ مؽاودَؼي ـهباضاي‬
.‫باريس‬
‫ ـُتُؼه ايت دان ايت‬،‫ممباخ كهمت‬
‫ـيىديق يػ مؽاودَؼي ـهباضاي‬
.‫باريس دان تىدا‬
1

KBSR KSSR potongan ayat  Membaca kalimah dan ayat pendek pelbagai baris Membaca surah berikut dengan betul dan fasih: 1. Al-Falaq 4. Al-Falaq 4. An-Nas 3. Al-Ikhlas )hafazan( 1. 2. Al-Ikhlas CATATAN Ayat-ayat tersebut adalah ayat hafazan dan perlu dibaca dengan betul ketika hafazan pada tahun satu. An-Nas 3. Al-Fatihah. 2. ‫حفظه‬ ۲‫ممباخ دان مؽحفظ سُرة‬ :‫بريكُث‬ ‫ سُرة انفاتحت‬ ‫ سُرة انىاس‬ ‫ سُرة انفهق‬ ‫ سورة اإلخالص‬ 2 . Al-Fatihah.

‫عقيدة‬ ‫ممٍمي دان مؽحياتي كُوسيؿ‬ ‫رَكُن ايمان‬ ‫ممٍمي دان مؽحياتي كُوسيؿ‬ .‫برايمان كفد هللا‬ ‫ممٍمي دان مؽحياتي كُوسيؿ‬ . 3 . Ar-Rahim. Rukun Islam 1-5 Asmaul husna: Ar-Rahman. CATATAN Kefahaman surah alFatihah ayat 1-7 diajar pada tahun tiga. ‫رَكُن إسالو‬ ‫ممٍمي دان مؽحياتي كُوسيؿ‬ ‫كهمت شٍادة‬ Tajuk al-Rahman dan al Rahim diajar pada tahun dua.KBSR KSSR )kefahaman( Al-Fatihah ayat 1-7 AKIDAH Rukun iman Beriman kepada Allah Rukun Islam Pengertian dan Rukun Islam .

‫سيره‬ ‫ممٍمي سهسيهً كتُرَوه وبي حممد‬ 4 . Solat fardu. Bacaan dalam solat. ‫ممٍمي دان مؽعمهكه كُوسيؿ‬ ‫برسُخي‬ ‫ممٍمي دان مؽعمهكه كُوسيؿ‬ .‫براستنجاء‬ ‫ممٍمي دان مؽعمهكه كُوسيؿ‬ ‫وضوء‬ Pengertian solat.KBSR IBADAH Konsep ibadah. Perlakuan solat. solat fardu bacaan dalam solat dan perlakuan solat diajar pada tahun dua. konsep dan pengertian Istinjak Bersuci dari hadas kecil (wuduk) Solat : Pengertian. pengertian dan jenis-jenis ibadah Bersuci . SIRAH Tanda-tanda kenabian nabi Muhammad KSSR ‫عبادة‬ CATATAN Konsep ibadah diajar pada tahun tiga.

‫ كىبيه باضيىدا‬٢‫ دان تىدا‬ ً‫ممٍمي دان مؽمبيم اعتبار قيص‬  ‫ـثُسُان وبي محمد‬ ‫ادب‬ ‫ممٍمي دان مؽعمهكه ادب ماكه‬ ‫دان ميىُو‬ Adab qada’ hajat Adab terhadap ibu bapa. ‫ممٍمي دان مؽعمهكه ادب‬ ‫ترٌادؾ ايبُ باؾ‬ ‫ممٍمي دان مؽعمهكه ادب‬ ‫برضاءَل دؼه راكه‬ ‫ممٍمي دان مؽعمهكه ادب‬ َ‫ترٌادؾ ضُر‬ 5 . Adab bercakap dengan ibu bapa Adab bergaul dengan rakan Adab menuntut ilmu.KBSR Silsilah keturunan nabi Muhammad Penyusuan Nabi Muhammad ADAB Adab makan dan minum KSSR . Adab bercakap dengan guru CATATAN Tajuk ini dimasukkan dalam tajuk istinjak tahun satu KSSR.

‫ جاَي تُؼضم‬٢‫حرَؾ‬ 6 . Allif hingga ya. menyebut dan menulis huruf jawi tunggal  Mengenal.KBSR Adab tidur dan bangun tidur KSSR Adab mandi dan bersugi Adab berwuduk JAWI Mengenal.menamakan dan menulis huruf jawi tunggal. Tidak diajar kerana tajuk wuduk telah merangkumi adab berwuduk ‫جاوي‬ ‫ مثبُث دان مىُنيس‬،‫مؽىم‬ . CATATAN Adab tidur diajar pada tahun dua Adab mandi dan bersugi telah masuk pada tajuk mandi wajib pada tahun empat.

menyebut dan menulis huruf yang boleh disambung pada awal perkataan. Kanan ke kiri 3.  Huruf yang tidak boleh disambung pada awal KSSR CATATAN ‫ مثبُث دان مىُنيس‬،‫مؽىم‬ . Huruf yang tidak sama bentuk 2. Atas ke bawah.KBSR Membezakan bentuk huruf: 1. 2. Separa bulat  Mengenal.menyebut. Huruf yang hamper sama bentuk Mengkordinasikan pergerakan tangan dan mata: 1.  Mengenal.dan menulis huruf bersambung. ‫ جاَي برسامبُغ‬٢‫حرَؾ‬ 7 .

 Tiga suku kata terbuka.KBSR perkataan  Menulis huruf yang tidak boleh disambung pada awal perkataan Mengenal. KSSR CATATAN ُ‫ ممباخ دان مىُنيس سُك‬،‫مؽىم‬ ‫كاث تربُك‬ ‫ممبيىا دان مىُنيس‬، ‫ممباخ‬ ‫ـركاتاءن مُدي درـد سُكُ كاث‬ . ‫تربُك‬ ‫ممباخ دان مىُنيس‬، ‫مؽىم‬ ‫ـركاتاءن درـد ساتُ سُكُ كاث‬ ‫ترتُتُؾ‬ ‫ ممباخ دان مىُنيس‬، ‫مؽىم‬ ‫ـركاتاءن درـد دَا سُكُ كاث‬ ‫ترتُتُؾ‬ 8 . membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka Membina perkataan dari suku kata terbuka :  Dua suku kata terbuka.

 Kaedah menulis huruf hamzah Perkataan mengandungi huruf hamzah diajar pada tahun tiga. 9 . ‫دان ترتُتُؾ‬ ‫ ممبيىا دان مىُنيس‬،‫ممباخ‬ ‫رؼكاي كاث درـد سُكُ كاث‬ ‫تربُك دان ترتُتُؾ‬ ‫ ممبيىا دان مىُنيس اياث‬،‫ممباخ‬ ‫مُدي يػ مؽىدَؼي رؼكاي كاث‬  Mengenal.KBSR KSSR CATATAN ‫ممباخ دان مىُنيس‬،‫مؽىم‬ ‫ـركاتاءن درـد سُكُ كاث تربُك‬ . membaca dan menulis perkataan yang mengandungi hamzah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful