P. 1
130864288 Nota RINGKAS Linguistik

130864288 Nota RINGKAS Linguistik

|Views: 7|Likes:
Published by Hazar Suldi

More info:

Published by: Hazar Suldi on Jul 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

PENGENALAN ILMU LINGUISTIK

DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa.

2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal ii. Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata

-

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya. STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

iii.

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan.ii.Ceraian bab .Sejumlah ayat .Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. 6. pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B. Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana . Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca. 5. Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal. 5. 3.Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1. 2. 4. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang. Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. 6. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1.Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna. . Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd.Susunan ayat . PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B.  Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan.frasa & klausa 3. 4.Ayat .Buku . 7.

Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 .Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori .Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 .Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) .Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa . Penggunaan bahasa. MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran.Buat catatan dlm B.Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat.Melayu jadi alat perhubungan moden.Golongan pengembara. . Peranan – menerbitkan kamus.melayu .Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan.Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat . pedagang masih terus menulis B.Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 .Membina martabat bangsa . Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia.  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni.Asas budaya yg hampir sama.Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya. Abad ke-20 – B.Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  .Melayu dgn rumi. PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B. .Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan . 1522 – penemuan perihal B. PENGGUNAAN B. . buku dlm pelbagai bidang ilmu.Terus berkembang .     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 .

Penulis mengekpresi diri melalui tulisan . @ dibaca . Alat perakam Merakam semua yg dlihat. Unsur kebudayaan .Meluahkan perasaan 2.Hakim mbicarakan pesalah 9. Mengekpresikan perasaan .Nyanyian. Alat pengawalan social Informasi masalah social . pelbagai aktiviti seni .Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3. Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan .Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat .Luahan secara lisan .Menghuraikan sesuatu pengalaman .Mengeluarkan idea .Mhasilkan bahan penulisan .Menciptakan kerja sama .Bayi menyatakan kehendaknya . Saluran perumusan maksud .Pendidikan moral dan .PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan.Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran .Mewujudkan pelbagai aktiviti .Mengggalakkan integrasi .Melahirkan perasaan . ddengar.Paparan melalui bahasa badan 7.Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan . leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1.Menceritakan pengalaman . Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran .Pendedahan gejala social yg negative 6. 8.Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5.Mengambil bahagian .Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa.Merencanakan masa depan 4. Mengekpresikan diri . Pencetus ideasional . Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal.

Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi . Pendukung perkembangan ICT . pertuturan .10.Pendidikan kita . Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama. Sebagai alat komunikasi .Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri.Bahasa menyebarkan maklumat 14. Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam.Bahasa menjadi cermin diri kita .Tekstual 12. Menunjukkan sudut pandang kita .menyampaikan pesanan melalui tulisan 11.Pemilikan ICT .Bahasa membantu penguasaan ICT . Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol .medium utk lawan bicara . Mengungkap interpersonal manusia .Membangun hubungan social .Asal-usul bangsa .Penyapaan. Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain.Mencerminkan keperibadian 13.

gaya bahasa perbandingan .aliterasi . Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya.Pleonasme . 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i.Gagasan .2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera. DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan.paradox gaya pertentangan .sinkof .epifora . Menganalisis system linguistic karya sastera ii.  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.inversi .Personifikasi .mengalami pengguguran bunyi gaya bahasa pertautan iii. Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera. .Simile ii.Metafora .Hiperbola .rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan . Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan. Gaya bahasa pertentangan . .Objek & peristiwa .Imejan .  2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i. iv. Nik Hassan Basri v.Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera. Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera.asonansi .anaphora .

. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain.... Contoh. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar.perangai kamu ni mcm Mat Jenin’.. ‘. Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya.. Tdak mementingkan kenahuannya.’ menggambarkan ayam berkokok. Contoh. - - - Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh.batang hidungnya pun tak nampak. STILISTIK DLM BAHASA 1.- menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain.. Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu. melaporkan sesuatu kpd individu lain. ‘loceng pagi... - - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan . jenama sesuatu brg... mudah.. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu  Wacana Fungsi Informasi. Contoh. beranak  bersalin... - - Metanimia Menjelaskan ttg nama.. Contoh. Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian. Cenderung mggunakan ayat pendek.

tapi dia selalu menyakitkan hati saya. eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan.Simile.Metafora ii. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i. @ kata pemula yg menarik. personifikasi. KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa .Mberi gambaran watak . 2. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias . metafora.Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan. . Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata.Bunting  mengandung . Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias. Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3.  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya.

Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima. puisi. & prosa  Penulisan panjang . pengulangan & sebagainya. Perbandingan.

Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik.   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat.3ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa . Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. Chomsky . Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya. Contoh. Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan. agama dll. Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri. propaganda. suasana tenang pd ketika itu.

anjing  berkaki empat berbulu.PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. menyalak. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. Ali sedang lena d dlm bilik. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama.  Contoh. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik . garang.

4PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik    Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan.   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4. Identity social pendengar 3. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik . Analisis dialek social 5. Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Indentiti social penutur 2. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka. Tingkatan regam linguistic 7.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1.

 Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i. kreol.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa.  Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan. laras bahasa Pidgin. topic. ideolik. bilingualism Dialek. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod .

Ejaan 6. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Kedwibahasaan 4.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. iii. Pembinaan bahasa 2. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. Penentuan bahasa 2. Factor bahasa dgn situasi 3. Migrasi 2. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. ii. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Diglosia 6. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. Bahsa rasmi 3. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1.ii. Kehilangan prestij 6. Bahasa akademik 4. Masalah asimilasi bahasa minority 2. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Kepupusan bahasa 1. Bahasa 2. Anjakan bahasa 7. Perkembangan bilingualism 3. Perkembangan pembakuan bahasa 4. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Pengistilahan 5. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Pertukaran kod bahasa 3. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1. Urbanisasi 5.

Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. Kosa kata pola-pola 2. Bahasa & kebudayaan 4. Nilai2 tradisional . 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa. Bahasa daerah 3. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. Kekangan tatabahasa 2.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh.

2. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. 5. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. 2. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . 4. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3.

Mempunyai alat pertuturan 4. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. Kesediaan penerima / pendengar 6. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Pendengar 3. Peristiwa yg berlaku KELUARGA BAHASA 1. Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. . Topic perbicaraan 7. Pengguna berketurunan melayu 2.5SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Pembicara 2. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka.

i. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. Terdpt juga adab. Punya maksud mengikut situasi tertentu. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. Pita suara bergetar. . System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. etika berbahasa @ dialek ruang siber. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. Bunyi keluar dri rongga pernafasan. Pemikiran. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. Suatu system utk mewakili benda.

Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. . ii.konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. iii. Berlaku akibat geografi. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja. Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan.

Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. Mempunyai kelainan. Selalunya dsebabkan perpindahan.6KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Bahasa gampang. Bahasa ragam khas. Byk menggunakan perkataan singkatan. CIRI2 BAHASA KOLOKIAL Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Perkataan yg dgunakan tdak formal. Disampaikan secara lisan . Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama.

makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan. Mudah difahami oleh pendengar... Menggunakan gelaran2 tertentu. singkatan & akronim. Tanda baca & laras bahasa.u e taling..u e pepet... cik Kan... Bahasa yg dguna & dterima utk. Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi.. Utk mewujudkan kemesraan. Ayat.... kak. aku dah kata.i e pepet. Mat.’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan... Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan.. isitlah..... Menggugurkan imbuhan... Menggunakan perkataan ringkas... Situasi rasmi – perundangan a. Memendekkan perkataan.. Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri.. Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa. PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza .i e taling. Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan... Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat..Perbualan secara langsung / lisan........ Menggunakan pertuturan seharian....a a... Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial. Pentingkan pemahaman maksud.. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama.. sebutan. penggunaan kata & frasa..a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a....a e pepet. Menggunakan singkatan perkataan.....e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Pola keselarasan vokal ...... Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa...... Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra....

Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris. BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum. Mudah difahami. USAHA MEMARTABATKAN B. . Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. Hanya digunakan oleh golongan profesional. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2.

Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. 5. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. 2. Memupuk perpaduan rakyat 5. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. 4. 3. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. Menegakkan kesatuan antara kaum 6. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. . Asas bagi perjuangan rakyat 6. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->