PENGENALAN ILMU LINGUISTIK

DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa.

2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal ii. Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata

-

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya. STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

iii.

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

Susunan ayat . PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B.Buku . frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1.Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. 5. 3. 4. Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal. Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana .Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1. Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca.Ayat .Ceraian bab . 7. 6.ii.  Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan. . Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2. pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B. 2. 5. 6.frasa & klausa 3. Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd. 4. Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan.Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang.Sejumlah ayat .

.Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat .Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan . pedagang masih terus menulis B.Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 . Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia.Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori . PENGGUNAAN B. Abad ke-20 – B.Terus berkembang .Buat catatan dlm B.Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 .Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 .Melayu dgn rumi. .Golongan pengembara. PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B.Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan. Peranan – menerbitkan kamus. MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran.  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni.Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) . 1522 – penemuan perihal B.Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya. buku dlm pelbagai bidang ilmu. Penggunaan bahasa.Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat.Membina martabat bangsa .Melayu jadi alat perhubungan moden.melayu .Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa .     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 .Asas budaya yg hampir sama. .Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  .

Merencanakan masa depan 4. ddengar.Meluahkan perasaan 2.Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa.Menciptakan kerja sama .Menceritakan pengalaman . leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1. Pencetus ideasional . 8.Luahan secara lisan .Menghuraikan sesuatu pengalaman . Mengekpresikan perasaan .Pendedahan gejala social yg negative 6. Mengekpresikan diri .Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3.Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran . Unsur kebudayaan .Melahirkan perasaan . Alat perakam Merakam semua yg dlihat.Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat .Pendidikan moral dan . pelbagai aktiviti seni .Mengggalakkan integrasi .Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan . Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal. @ dibaca .Nyanyian. Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran .Mengambil bahagian .Mhasilkan bahan penulisan .PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan. Alat pengawalan social Informasi masalah social . Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan .Mewujudkan pelbagai aktiviti .Mengeluarkan idea . Saluran perumusan maksud .Hakim mbicarakan pesalah 9.Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5.Paparan melalui bahasa badan 7.Bayi menyatakan kehendaknya .Penulis mengekpresi diri melalui tulisan .

Sebagai alat komunikasi . Mengungkap interpersonal manusia .Tekstual 12.Pemilikan ICT .Pendidikan kita .Bahasa membantu penguasaan ICT . pertuturan .10.Asal-usul bangsa . Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi .Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri. Pendukung perkembangan ICT .Mencerminkan keperibadian 13.medium utk lawan bicara .Membangun hubungan social . Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam.Bahasa menjadi cermin diri kita .menyampaikan pesanan melalui tulisan 11. Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain.Bahasa menyebarkan maklumat 14. Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol . Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama.Penyapaan. Menunjukkan sudut pandang kita .

Gagasan .inversi .Personifikasi .epifora .Imejan .rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan . gaya bahasa perbandingan .sinkof .2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera. .anaphora . Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera. Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.Objek & peristiwa . Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya.asonansi .mengalami pengguguran bunyi gaya bahasa pertautan iii.Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera. Gaya bahasa pertentangan . . Nik Hassan Basri v. 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i. Menganalisis system linguistic karya sastera ii.Pleonasme .  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.  2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i.paradox gaya pertentangan . DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan.aliterasi . Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera.Hiperbola .Metafora .Simile ii. iv.

jenama sesuatu brg. beranak  bersalin... STILISTIK DLM BAHASA 1.- menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain.. Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu. - - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan ... Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain.’ menggambarkan ayam berkokok.. Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian. mudah. Contoh. melaporkan sesuatu kpd individu lain. Contoh. ‘loceng pagi.batang hidungnya pun tak nampak.. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar. Tdak mementingkan kenahuannya... Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya.. - - - Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh... Contoh. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu  Wacana Fungsi Informasi. ‘. Cenderung mggunakan ayat pendek.perangai kamu ni mcm Mat Jenin’. Contoh.. - - Metanimia Menjelaskan ttg nama...

Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata. 2. Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. @ kata pemula yg menarik. ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias .  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya. personifikasi.Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan. metafora.Simile.Bunting  mengandung . Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i. . tapi dia selalu menyakitkan hati saya.Mberi gambaran watak .Metafora ii. KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa . eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias.

 Perbandingan. Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima. puisi. Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. pengulangan & sebagainya. & prosa  Penulisan panjang .

Contoh. Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan.   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat. Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. agama dll. Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri. Chomsky . Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa . Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik. propaganda. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya.3ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. suasana tenang pd ketika itu.

Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh. menyalak. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik .PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. anjing  berkaki empat berbulu. Ali sedang lena d dlm bilik. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. garang. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh.  Contoh.

Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik .4PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik    Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan. Tingkatan regam linguistic 7. Identity social pendengar 3. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka.   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Indentiti social penutur 2.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1. Analisis dialek social 5.

   Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan. kreol. laras bahasa Pidgin.  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir.  Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod . topic. bilingualism Dialek. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan. ideolik.

Diglosia 6. Anjakan bahasa 7. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Pertukaran kod bahasa 3. Factor bahasa dgn situasi 3. Pembinaan bahasa 2. ii. Perkembangan bilingualism 3. Kepupusan bahasa 1.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. Penentuan bahasa 2. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Urbanisasi 5. Perkembangan pembakuan bahasa 4. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. iii. Kedwibahasaan 4. Bahasa akademik 4. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1.ii. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1. Pengistilahan 5. Kehilangan prestij 6.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Masalah asimilasi bahasa minority 2. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1. Bahsa rasmi 3. Bahasa 2. Ejaan 6. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Migrasi 2.

4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1. Bahasa & kebudayaan 4. Kosa kata pola-pola 2. Bahasa daerah 3. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. Nilai2 tradisional . Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. Kekangan tatabahasa 2.

- Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1. 2. 4. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. 5. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. 2. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.

Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. Pendengar 3. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1. Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. Mempunyai alat pertuturan 4. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. Pengguna berketurunan melayu 2. Peristiwa yg berlaku KELUARGA BAHASA 1. . Topic perbicaraan 7. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu.5SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Kesediaan penerima / pendengar 6. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Pembicara 2.

Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. Pemikiran. i. Bunyi keluar dri rongga pernafasan. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii. . 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. Punya maksud mengikut situasi tertentu. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. Pita suara bergetar. etika berbahasa @ dialek ruang siber. Terdpt juga adab. System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. Suatu system utk mewakili benda.

Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. . Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja. iii. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. ii. Berlaku akibat geografi.konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i.

Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. Mempunyai kelainan. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. Bahasa ragam khas. Selalunya dsebabkan perpindahan.6KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. CIRI2 BAHASA KOLOKIAL Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Bahasa gampang. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. Disampaikan secara lisan . Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. Perkataan yg dgunakan tdak formal. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. Byk menggunakan perkataan singkatan.

.....a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a....’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan.. Pentingkan pemahaman maksud.. Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri.. Ayat....i e pepet.... Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat. singkatan & akronim..... kak......i e taling..a a. aku dah kata. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama. Situasi rasmi – perundangan a...... Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan.. Menggunakan singkatan perkataan.. Menggugurkan imbuhan. Mat... PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza ..a e pepet.Perbualan secara langsung / lisan. makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan.. Bahasa yg dguna & dterima utk. Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa.e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Pola keselarasan vokal . Memendekkan perkataan.. Menggunakan perkataan ringkas. Utk mewujudkan kemesraan.... isitlah... penggunaan kata & frasa.... Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan... Menggunakan gelaran2 tertentu.. Mudah difahami oleh pendengar.u e taling. Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi... Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa.u e pepet.... Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra.. cik Kan.. Tanda baca & laras bahasa.. Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial.. sebutan... Menggunakan pertuturan seharian..

Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. Mudah difahami. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1. Hanya digunakan oleh golongan profesional. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. . Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. USAHA MEMARTABATKAN B.

Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam. Memupuk perpaduan rakyat 5. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. 5. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. Menegakkan kesatuan antara kaum 6.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. 2. 3. . Asas bagi perjuangan rakyat 6. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful