P. 1
130864288 Nota RINGKAS Linguistik

130864288 Nota RINGKAS Linguistik

Ratings:
(0)
|Views: 7|Likes:
Published by Hazar Suldi

More info:

Published by: Hazar Suldi on Jul 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

PENGENALAN ILMU LINGUISTIK

DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa.

2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal ii. Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata

-

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya. STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

iii.

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan. 6. Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd. 5. Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2. ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1.Buku . 4. Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal.Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1. 3. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca.Sejumlah ayat . 4.Ceraian bab . frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7.frasa & klausa 3. pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B. 7. . PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B. Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan.Susunan ayat . 6. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana . Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut.ii.  Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan.Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna.Ayat . 2. 5. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang.

Golongan pengembara. Peranan – menerbitkan kamus.Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 . PENGGUNAAN B. Penggunaan bahasa. .Terus berkembang .Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 . . . 1522 – penemuan perihal B. Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia. Abad ke-20 – B. buku dlm pelbagai bidang ilmu.     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 .Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa .melayu .Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya.Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan.Asas budaya yg hampir sama.Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat .  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni.Buat catatan dlm B.Membina martabat bangsa . PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B. pedagang masih terus menulis B. MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran.Melayu dgn rumi.Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat.Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori .Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  .Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan .Melayu jadi alat perhubungan moden.Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) .Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 .

Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5.Penulis mengekpresi diri melalui tulisan . 8.Nyanyian.Menghuraikan sesuatu pengalaman .Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan .Meluahkan perasaan 2.Mengeluarkan idea .Bayi menyatakan kehendaknya .Luahan secara lisan .Hakim mbicarakan pesalah 9. Alat pengawalan social Informasi masalah social .Pendedahan gejala social yg negative 6. leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1. Mengekpresikan diri . pelbagai aktiviti seni .Pendidikan moral dan . Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan . ddengar.Melahirkan perasaan . Unsur kebudayaan .Merencanakan masa depan 4. Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal. Alat perakam Merakam semua yg dlihat. Saluran perumusan maksud .Mhasilkan bahan penulisan . Mengekpresikan perasaan .Mengambil bahagian .PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan.Menceritakan pengalaman .Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa.Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran .Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat .Menciptakan kerja sama .Mewujudkan pelbagai aktiviti .Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3. Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran .Mengggalakkan integrasi .Paparan melalui bahasa badan 7. @ dibaca . Pencetus ideasional .

Tekstual 12.10. Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam. Mengungkap interpersonal manusia .Bahasa membantu penguasaan ICT .Membangun hubungan social .Pemilikan ICT . Menunjukkan sudut pandang kita . pertuturan .Bahasa menjadi cermin diri kita . Pendukung perkembangan ICT .Mencerminkan keperibadian 13.menyampaikan pesanan melalui tulisan 11.Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri.Bahasa menyebarkan maklumat 14. Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain.Penyapaan.Pendidikan kita . Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama.Asal-usul bangsa . Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi . Sebagai alat komunikasi .medium utk lawan bicara . Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol .

iv.Personifikasi .2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera.sinkof .paradox gaya pertentangan . Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya. DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan. .anaphora . Menganalisis system linguistic karya sastera ii. Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera.Pleonasme .Simile ii. Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.aliterasi . .Imejan .  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan. Nik Hassan Basri v.Hiperbola .Objek & peristiwa . gaya bahasa perbandingan .Metafora . 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i.  2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i. Gaya bahasa pertentangan .mengalami pengguguran bunyi gaya bahasa pertautan iii.epifora .asonansi .rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan .Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera. Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera.Gagasan .inversi .

‘. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain.perangai kamu ni mcm Mat Jenin’.. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu  Wacana Fungsi Informasi.batang hidungnya pun tak nampak. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar. melaporkan sesuatu kpd individu lain..’ menggambarkan ayam berkokok.. Contoh.. - - Metanimia Menjelaskan ttg nama.- menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain. Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya.... Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu. Cenderung mggunakan ayat pendek. Contoh... beranak  bersalin. - - - Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh. mudah.. Contoh. Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian.. Tdak mementingkan kenahuannya... Contoh.. ‘loceng pagi. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno. STILISTIK DLM BAHASA 1. - - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan . jenama sesuatu brg..

personifikasi.Mberi gambaran watak . KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa .Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan. ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3.Metafora ii. @ kata pemula yg menarik. Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i.Simile. .Bunting  mengandung . Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. 2. metafora. Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata.  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya. eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias . tapi dia selalu menyakitkan hati saya.

Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima. & prosa  Penulisan panjang . puisi. Perbandingan. Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. pengulangan & sebagainya.

Contoh. Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya. Chomsky . Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan. suasana tenang pd ketika itu. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa .   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat. Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik.3ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. propaganda. agama dll.

Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. menyalak. garang. anjing  berkaki empat berbulu. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya. Ali sedang lena d dlm bilik. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh. Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik .PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas.  Contoh.

Identity social pendengar 3. Indentiti social penutur 2. Analisis dialek social 5. Tingkatan regam linguistic 7.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1. Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6.   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik . Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka.4PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik    Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan.

konteks penghujaran Bahasa kebangsaan. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan.  Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan.TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa.  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir. topic. ideolik. laras bahasa Pidgin. kreol. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod . bilingualism Dialek.

Migrasi 2. Kedwibahasaan 4. Penentuan bahasa 2. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. Perkembangan pembakuan bahasa 4. Bahsa rasmi 3. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Ejaan 6. Kehilangan prestij 6. Pembinaan bahasa 2. ii. Diglosia 6. Anjakan bahasa 7. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Pengistilahan 5. Factor bahasa dgn situasi 3. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4.ii. Masalah asimilasi bahasa minority 2. iii. Urbanisasi 5. Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Bahasa akademik 4. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. Perkembangan bilingualism 3. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Bahasa 2. Pertukaran kod bahasa 3. Kepupusan bahasa 1. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat . Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1.

Kosa kata pola-pola 2. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa. Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. Kekangan tatabahasa 2.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1. 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Bahasa & kebudayaan 4. Nilai2 tradisional . Bahasa daerah 3. variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2.

Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1. Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. 4. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. 5. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. 2. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic .TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. 2.

Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu. Mempunyai alat pertuturan 4. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2.5SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. Peristiwa yg berlaku KELUARGA BAHASA 1. Kesediaan penerima / pendengar 6. Pendengar 3. Topic perbicaraan 7. Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Pembicara 2. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. . Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka. Pengguna berketurunan melayu 2.

i. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. . Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. Pemikiran. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. Terdpt juga adab. etika berbahasa @ dialek ruang siber. Punya maksud mengikut situasi tertentu. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. Bunyi keluar dri rongga pernafasan. Pita suara bergetar. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. Suatu system utk mewakili benda. System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii.

. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. ii. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan.konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. Berlaku akibat geografi. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja. iii.

GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). Mempunyai kelainan. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Bahasa gampang. Selalunya dsebabkan perpindahan. Bahasa ragam khas. CIRI2 BAHASA KOLOKIAL Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. Disampaikan secara lisan . Byk menggunakan perkataan singkatan.6KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. Perkataan yg dgunakan tdak formal. Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek.

aku dah kata.. Pentingkan pemahaman maksud...u e taling... isitlah.... sebutan... Bahasa yg dguna & dterima utk. Ayat.Perbualan secara langsung / lisan... Menggunakan singkatan perkataan..i e pepet. Menggunakan perkataan ringkas...u e pepet. Mudah difahami oleh pendengar.... Memendekkan perkataan...a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a.. Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan......a a.... Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra. kak... PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza .. Situasi rasmi – perundangan a. penggunaan kata & frasa... Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan......’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan.. Utk mewujudkan kemesraan. Mat.. Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial.. Tanda baca & laras bahasa.... Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa.. Penutur & pendengar dri kwsn yg sama. Menggunakan pertuturan seharian...e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Pola keselarasan vokal . Menggunakan gelaran2 tertentu.. Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi. Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa.. Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat.a e pepet. singkatan & akronim.......i e taling.. makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan.. Menggugurkan imbuhan.. Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri. cik Kan....

BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2. Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar. Hanya digunakan oleh golongan profesional. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. USAHA MEMARTABATKAN B. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1. Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia. Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. Mudah difahami. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. . Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris.

Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. 3. Asas bagi perjuangan rakyat 6. . Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. Memupuk perpaduan rakyat 5. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. 2. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum. 4. Menegakkan kesatuan antara kaum 6.KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->