P. 1
130864288 Nota RINGKAS Linguistik

130864288 Nota RINGKAS Linguistik

|Views: 7|Likes:
Published by Hazar Suldi

More info:

Published by: Hazar Suldi on Jul 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

PENGENALAN ILMU LINGUISTIK

DEFINISI Ferdinand sausure (1916) Ilmu linguistic meneliti bahasa secara umum Langacker (1987) Kajian terhadap bahasa manusia yg di hasilkan oleh alat2 pertuturan tertentu. David Crystal (1973) Kajian bahasa secara saintifik. Kajian bahasa dilihat sbg disiplin ilmu. Verhaar (1993) Kajian ilmu bahasa, bagaimana kajian itu dilaksanakan. BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Fonetik Meneliti bunyi bahasa menurut sebutan & sifatnya Fonologi Meneliti bunyi bahasa mengikut fungsi, susunan & strukturnya. Morfologi Mengkaji struktur, bentuk, & penggolongan kata. Sintaksis Mengkaji proses pembentukan ayat. Melibatkan kajian struktur, bentuk & pembinaan ayat. Penyusunan perkataan utk mbina ayat.

Leksikografi Semantic Pragmatic Linguistic sinkronik Linguistic diakronik’ Linguistic teoritis Linguistic terapan LINGUISTIK SBG SATU DISIPLIN Koentjaraningratn (1997) Linguistic meliputi ilmu yg berkait rapat dgn ilmu social dasar. 6 subdisiplin linguistic 1. Bidang linguistic 2. Sifat telaah linguistic 3. Pendekatan objek linguistic 4. Instrument yg dgunakan 5. Penerapan linguistic 6. Teori linguistic 4 BIDANG LINGUISTIK Linguistic umum Merumus secara umum semua bahasa manusia yg bersifat ilmiah. Linguistic terapan Ilmu yg berusaha menerapkan hasil penelitian dlm bidang linguistic utk keperluan praktis. Linguistik teoritis Mengutamakan penelitian bahasa dri segi internal @ dalaman. Sejarah linguistic Uraian kronologis iaitu perkembangan bahasa.

2 Sifat telaah linguistic i. Linguistic mikro Kajian lebih sempit - Bersifat internal ii. Linguistic makro - Kajian lebih luas - Bersifat esternal

Tesaurus B,Melayu Binaan @ rangka sesuatu bahasa Kamus Linguistik Struktur batin - Struktur frasa - Struktur semantic STRUKTUR BAHASA - Fonem - Morfem - Kata - Frasa - Klausa - ayat - wacana fonem mengkaji system bunyi bahasa morfem mengkaji pembentukan kata kata bentuk yg bebas & terkecil mpunyai makna frasa

Pendekatan objek linguistic Bagaimana menganalisis bahasa 4 cara melihat bahasa i. Deskriftif ii. Historis komparatif iii. Kontrasif iv. Sinkronik v. Diakronik Ilmu yg berkaitan dgn linguistic Psikologi, antropologi, sisiologi 3 cara penerapan linguistic i. Dialektologi - Membanding bahasa serumpun utk mcari titik persamaan & perbezaan ii. Leksikografi - Kajian ttg kosa kata

-

unsure terkecil dlm bidang sintaksis Dgunakan utk bina ayat Mpunyai inti & penerang

Leksikostatik Kajian ttg umur kata sejak kewujudannya. STRUKTUR BAHASA Definisi Kamus Za’ba System rangka sesebuah karya sastera Kamus dewan edisi ketiga - Cara sesuatu terbina - Menggunakan pelbagai bgn - Spt unsur @ aspek Mbentuk pola @ system - Spt struktur dlm B.Melayu

iii.

Klausa

-

-

Terdiri dpd subjek & predikat Juga d panggil anak ayat Boleh terdpt dlm ayat besar yg dhubungkan dgn kata hubung. Terdiri kpd 2 jenis; i. Klausa bebas ( boleh berdiri sendiri)

ketekstualan wacana Tautan Rencana Tujuan Penerimaan Maklumat Keadaan Inteteks KETERANGAN CIRI KETEKSTUALAN WACANA 1. 3. pengembara & penjelajah  Penulisan ttg B. Interteks  Satu wacana bergantung kpd wacana yg lain  Wacana lain mbantu pembaca memahami sesuatu wacana  Pemahaman bergantung terhdp pengetahuan terhdp yg d baca. Keadaan  Wacana harus relevan dgn situasi ujaran  Harus sesuai dgn keadaan  Perkataan.Ayat .Ceraian bab .Susunan ayat . 6. Rencana  Kesinambungan idea yang bermakna  Asas dlm pembinaan wacana . Penerimaan  Wacana harus mpunyai penerima  Tahap penerimaan itu tinggi jika dia memahami wacana tersebut. Tujuan  Harus mpunyai tujuan  Tujuan dtentukan oleh penulis  Perlu mpunyai interaksi yg komunikatif  Tujuan menentukan jenis wacana yg dgunakan. Era sebelum merdeka  Dilakukan oleh pedagang.Buku . Maklumat  Wacana harus mpunyai maklumat  Maklumat lama = maklumat yg dnyatakan pd peringkat awal. 6.  Maklumat baru= maklumat yg baru dnyatakan.frasa & klausa 3. frasa & ayat harus sesuai dgn situasi 7. 5.Melayu bermula dgn tulisan rumi Latin. 7. Wacana  Unit bahasa yg melebihi batas ayat  Terdiri dpd. PENGALAMAN BAHASA Perkembangan B. 2. 4.Sejumlah ayat .ii. 4.Dialog dsbg  Terletak pada kedudukan yg tertinggi selepas ayat 7 ciri 1.Melayu melalui byk pengalaman bahasa yg bermakna. Ayat   Klausa tak bebas (tdak boleh berdiri sendiri) Unsur yg paling tinggi dlm tatabahasa Tdpt unsur kata. Tautan  Keserasian hubungan antara linguistik  Keserasian frasa dgn ayat  Dpt mewujudkan kesinambungan antara teks 2. 5. .

Menerbitkan kamus Melayu Itali yg pertama Abad ke-16 . PENGGUNAAN B.Menyusun daftar kata MelayuItali Vocaboli De Quedti Popoli Mori .  Mengukuhkan perpaduan kaum  Meneguhkan nilai2 murni.Melayu jadi alat perhubungan moden. pedagang masih terus menulis B. .melayu .Dri Raja Ternate  Raja Timor - Mendaulatkan bahasa Melayu Dijadikan bahasa rasmi   PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA 1956 – pelbagai kegiatan & aktiviti telah djalankan.Menjadi alat utk mengekspresikan maksud & keinginan masyarakat.Terus berkembang .     Era selepas merdeka  Sebelum 1969 . .Dikenali sbg bahasa Kebangsaan Abad ke-20  . buku dlm pelbagai bidang ilmu. Abad ke-20 – B. Penggunaan bahasa.Melahirkan bangsa yg berilmu pengetahuan .Dikenali sbg bahasa Melayu  Sesudah 13 Mei 1969 .Membina martabat bangsa . MELAYU DLM P/P  Menjadi m/p teras dlm SPM & STPM  Penggunaan bahasa peribumi akan dpt mengekalkan keaslian dan kreativiti pemikiran.Tidak memusnahkan bahasa melayu Abad ke-13 .Penulisan 2 pucuk surat dlm bahasa hikayat .Melayu berupaya mengungkapkan peranannya dlm pelbagai bidang  Menonjolkan cara kehidupan bangsanya. .Menyeragamkan gaya bahasa & variasi bahasa .Asas budaya yg hampir sama.Melayu dgn rumi. Peranan – menerbitkan kamus.Golongan pengembara.Buat catatan dlm B. PEMBINAAN TAMADUN MELAYU  B.Melayu dlm senarai pelayaran Pigafetta dri Itali (mgunakan tulisan Latin) 1522 ( Antonio Pigafetta) . 1522 – penemuan perihal B. Rumpun keluarga bahasa Melayupolynesia.

leksikal & fonologi 14 FUNGSI 1.Luahan secara lisan .Menghuraikan sesuatu pengalaman .Meneguhkan nilai2 dlm masyarakat 5.Paparan melalui bahasa badan 7.Mengeluarkan idea . Mengekpresikan diri .Pendedahan gejala social yg negative 6.Meluahkan perasaan 2. Meminta lawan bicara / mengarah Komander memberi arahan .Hakim mbicarakan pesalah 9. Unsur kebudayaan . Makna fungsi bahasa Hubungan satu satuan dgn unsur2 gramatikal.Melahirkan perasaan . pelbagai aktiviti seni .Mengambil bahagian . Saluran perumusan maksud . Alat untuk berfikir Bahasa mengungkapkan apa yg tersirat dlm fikiran .Menciptakan kerja sama .Nyanyian.Menyatakan apa yg terlintas dlm fikiran . Mengekpresikan perasaan .Mengggalakkan integrasi .Merapatkan hubungan dlm masyarakat setempat .Bayi menyatakan kehendaknya .Meluah/ menceritakan semula dgn menggunakan bahasa.PENYERAPAN BAHASA ASING Bahasa Sanskrit Penyerapan kosa kata Dialek Tatabahasa Bahasa Inggeris Perbendaharaan kata Morfologi Sintaksis Bahasa Arab Kitab Hikayat FUNGSI BAHASA Bila bahasa boleh berfungsi Bila bahasa itu telah seragam penggunaannya melalui perbendaharaan & pengimbuhan. Alat perakam Merakam semua yg dlihat.Merencanakan masa depan 4. @ dibaca . ddengar.Mewujudkan pelbagai aktiviti . Alat pengawalan social Informasi masalah social .Mhasilkan bahan penulisan .Penulis mengekpresi diri melalui tulisan . Pencetus ideasional .Menceritakan pengalaman .Pendidikan moral dan .Bahasa dlm fikiran boleh dlm dluahkan bentuk tulisan . 8.Menyatakan apa yg tersirat dlm dada 3.

Pendukung pertumbuhan budaya Ilmu pengetahuan & teknologi .Penyapaan. Ding-dong  Bahasa muncul dri keupayaan manusia mberi respon kpd bunyi yg dhasilkan oleh alam.Bahasa menjadi cermin diri kita . Mengungkap interpersonal manusia . Pooh-pooh  Bahasa berasal dri teriakan kuat @ seruan keras Kamarudin & siti Hajar (1997:14)  Terhasil dpd bilingualisme ( pertembungan bahasa)  Penutur yg berlainan akan mewujudkan satu bahasa supaya mudah berkomunikasi Harimurti Kridallaksana (1982:55)  Dri perolehan bahasa kanak2 Kamus Dewan (2004:302)  Bahasa terbentuk dri dialek  Dialek yg berbeza mendorong pembentukan satu bahasa yg difahami bersama.Bahasa membantu penguasaan ICT . Nik Safiah Karim (1975)  Bahasa terbentuk dri symbol .10.menyampaikan pesanan melalui tulisan 11.Pemilikan ICT . Pendukung perkembangan ICT . Sumarsono (2004:72)  Bahasa itu hadir dri ksedaran manusia Bloomfield Bow-bow  bahasa muncul dpd kepupayaan manusia utk meniru suara2 lain.Membangun hubungan social . Menunjukkan sudut pandang kita .Mencerminkan keperibadian 13.Asal-usul bangsa . pertuturan . Sebagai alat komunikasi .Mpkembangkan kemahiran ICT PERANAN FAKTOR PEMBENTUKAN BAHASA Condillac (1968) Bahasa berasal dri berasal dri suara & gerak-geri badan yg mpunyai sifat naluri.Pendidikan kita .medium utk lawan bicara .Bahasa menyebarkan maklumat 14.Tekstual 12.

gaya bahasa perbandingan .Metafora . Nik Hassan Basri v. DEFINISI Kamus Indonesia Ilmu kebahasaan yg mpelajari gaya bahasa Leech Pembelajaran gaya ilmu linguistic Chvatik Kajian teks sastera Cummings & Simmons Pembelajaran bahasa dlm teks sastera Aminuddin Pengajian ttg cara menggunakan system tanda dlm penulisan dlm menyampaikan.anaphora .Ideologi dlm sasteranya Kamus Linguistik Iilmu yg menyelidiki bahasa yg dgunakan dlm karya sastera. Menghayati variasi pemakaian bahasa yg normal & tujuan estetiknya. 6 BAHAGIAN STLISTIK KAJIAN BAHASA i.paradox gaya pertentangan .Imejan .mengalami pengguguran bunyi gaya bahasa pertautan iii.epifora .Hiperbola . iv.Simile ii.aliterasi .Objek & peristiwa . Kajian kauantitatif utk mbuktikan ciri2 keindahan bahasa dlm karya sastera.Gagasan .rima sinkof gaya penyirnaan / penyingkatan .  2 PENDEKATAN MENGKAJI KARYA SASTERA i.Personifikasi .sinkof . Teknik pemakaian bahasa dlm penulisan  Kajian gaya bahasa utk memahami sesuatu penulisan Keris Mas  Mengkaji gaya sastera untuk menilai & memahami sesebuah teks sastera.inversi . . .  Teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan.asonansi .Pleonasme . Gaya bahasa pertentangan . Za’ba  Kajian ttg teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dlm penulisan. Menganalisis system linguistic karya sastera ii.2 STILISTIK   Penggunaan prinsip linguistic dlm bahan sastera.

. ‘loceng pagi.. klasik & kini Unsur stilistik Struktur mengikut zaman itu  Wacana Fungsi Informasi..perangai kamu ni mcm Mat Jenin’. Contoh. mudah.. - - Metanimia Menjelaskan ttg nama. Contoh. jenama sesuatu brg. beranak  bersalin. Contoh. ‘... Fitur tetap stilistik Dialek Fungsi Dgunakan dgn sama bahasa Teks Mengikut daerah geografi Unsur stilistik Berlainan dri bentuk standard Individu Fungsi Dgunakan dlm pergaulan santai Teks Bahasa seharian Unsur stilistik Kesantaian. Cenderung mggunakan ayat pendek. - - Antonomasia gelaran2 dlm sesuatu jabatan ..- menghubungkan yg memiliki ciri tertentu dgn yg lain. Masa Fungsi Mberi pemahaman kpd penerima sesuai dgn masa peristiwa berlaku Teks Bahasa kuno. Eponim Menggunakan nama seseorg utk menghubungkan dgn sifat org lain.. STILISTIK DLM BAHASA 1. - - - Epitet (frasa yg menggantikan / menerangkan sesuatu benda / org) contoh.batang hidungnya pun tak nampak.. Eufemisme Ungkapan halus yg dgunakan utk ganti perkataan yg lebih kasar.. Sinekdok Perkataan yg mbawa maksud sepenuhnya... Alusi mengaitkan sesuatu dgn bayangan masa lalu. Contoh.’ menggambarkan ayam berkokok. melaporkan sesuatu kpd individu lain.. Tdak mementingkan kenahuannya...

Fitur sementara stilistik  Laras bahasa Fungsi Menghuraikan sesuatu hal bgi bidang yg berbeza-beza Teks Menghuraikan aspek2 dri bidang yg berbeza-beza Unsur stilistik byk perbezaan kata.Bunting  mengandung .Metafora ii.Teks Artikel surat kabar dsbg Unsur stilistik Penggunaan slogan. .Simile. @ kata pemula yg menarik.Mberi gambaran watak . Watak sang kancil Antilesis  Mbandingkan 2 perkara yg berlainan dlm masa yg sama  Walaupun sya syg dia. metafora. Menerangkan sesuatu peristiwa secara berkias. Bahasa pergaulan rasmi Fungsi Melaksanakan hubungan rasmi antara pegawai Teks Bersifat pemerintah Unsur stilistik Konstruk ayat yg rumit & kurang berperasaan Gaya bahasa rasmi Fungsi  Penyampaian kebenaran ilmu  Pembuktian logic & objektif Teks  Karangan ilmiah  Komentar  Kuliah Unsur stilistik  Kata2 yg neutral  Tiada nilai sastera  Tiada warna emosi BAHASA PERBANDINGAN Fungsi i.  Merogol  memperkosa Alegori  Menggunakan lambang utk pendidikan  Contohnya. eufemisme Eufemisme  Utk mperhaluskan kata @ ucapan. personifikasi. KEBERKESANAN STILISTIK DLM BAHASA Menjadikan karya lebih menarik  Penggunaan pelbagai gaya bahasa . 2. tapi dia selalu menyakitkan hati saya. ayat & byk imbuhan  Status Fungsi Menentukan konteks & status penuturnya Teks Dtuturkan mgikut status pemakai Unsur stilistik Intonasi yg berbeza 3. Menerangkan sesuatu perkataan secara berkias .

pengulangan & sebagainya. Perbandingan. Membezakan penggunaan tatabahasa yg betul dgn penggunaan gaya bahasa  Penggunaan tatabahasa yg betul  Penggunaan gaya bahasa yg indah Penulis dpt menggunakan gaya bahasa dgn baik  Penggunaan gaya bahasa yg tepat  Penetapan nilai estetik yg menarik & bersesuaian Kita dpt mengenalpasti aspek penggunaan wacana  Secara lisan. puisi. Panduan utk mbentuk karya yg lebih menarik  Dgn menggunakan pelbagai variasi gaya bahasa dlm karya Cara mengetengahkan unsur keindahan  Menggambar sesuatu dgn perbandingan  Penggunaan bahasa yg lembut Utk membentuk @ mggambarkan emosi  Melalui puisi & syair Menentukan nilai estetik sesebuah karya  Melalui manipulasi bahasa oleh pengarang Membangkitkan emosi dlm diri pembaca  Melalui penghayatan pembaca  Penggunaan gaya bahasa yg indah menarik penghayatan penerima. & prosa  Penulisan panjang .

Ciri2 asisiasi dlm ayat    Terdapat kata sendi @ kata yg menghubungkan ayat D situ terdpt hubungkaitnya. Ciri2 asosiasi dlm semantic     Frasa kata yg bercantum mbawa makna yg berkaitan. propaganda. Kanak2 mperolehi bahasa dri sumber terdekat (ibubapa) TEORI PEMEROLEHAN BAHASA Teori Behaviourisme Pavlov    Mengamalkan teori gerakbalas terlazim Mendengar perkara yg sama berulang kali peniruan  Kanak2 dilahirkan dgn kemampuan berbahasa Lennerberg   Perkembangan bahasa berlaku secara biologi Kanak2 mpelajari sesuatu secara keseluruhan  khusus ASOSIASI Definisi Perkaitan /persamaan satu perkataan dgn perkataan dalam bahasa . Skinner  Rangsangan & tindak balas yg berulang-ulang Bloomfield  Rangsangan  tingkahlaku  bahasa Teori kognitivis @ mentalis Gestalt   Pembelajaran akan bermakna jika menggunakan fikiran Kanak2 memiliki sistem bahasa sendiri. agama dll. suasana tenang pd ketika itu. Chomsky .3ASOSIASI KATA & TEORI LINGUISTIK PEMEROLEHAN BAHASA  Diperolehi oleh kanak ketika berinteraksi @ berkomunikasi dgn keluarga terdekat. Contoh. Bunyi kata berlainan tpi masyarakat biasa menyebutnya. Penggunaan amplop mbwa maksud sampul surat Berkaki ayam  tdak memakai selipar Ciri2 asosiasi dlm laras bahasa  Laras yg dgunakan berbentuk akademik.   Kanak2 mperolehi bahasa secara berperingkat.

Pola paradigmatic d dlm sintaksis Sintagmatik horizontal D baca secara luaran Mcari petanda yg sama hadir dlm teks paradigmatik vertical D baca dgn mdlm Mcari tanda yg tdak ada dlm teks   ‘Pola paradigmatic d dlm linguistic bet’ & ‘pet’ d letakkan dlm cirri linguistic yg sama.  Contoh. anjing  berkaki empat berbulu. garang. menjelir lidah  kadangkala anjing dpanggil ‘wowwow’ @ kung-kung seliter segelen sebotol secawan adnin  mengambil  segelasair paksi sintagmatik .PERATURAN PARADIGMATIK Definisi    Kumpulan perkataan yg tidak jelas. Analisis paradigmatic  Mencari secara jelas kandungan yg wujud dlm sesebuah teks POLA-POLA PARADIGMATIK Perkataan boleh d masuk kan dlm teks asalkan bersesuaian. Ali sedang nyenyak d dlm bilik Dimensi paradigmatic  Hubungan sesuatu kata yg bersifat umum dgn kata yg lebih khusus sifatnya. Pola paradigmatic d dlm semiotic   mengkaji ttg makna & symbol contoh. Melibatkan perubahan penggunaan kata dlm ayat Contoh. Awan gelap  menunjukkan hari hendak hujan. Ali sedang lena d dlm bilik. menyalak.

Tingkatan regam linguistic 7. Identity social pendengar 3. Penilaian social penutur yg berbeza bentuk ujaran 6. Penerapan praktikal penyelididkan sosiolinguistik .4PENGENALAN KPD SOSIOLINGUISTIK KONSEP SOSIOLINGUISTIK    Mengkaji bahasa & kaitannya dgn masyarakat Membabitkan latar belakang masyarakat Mempelajari aspek kemasyarakatan bahasa BIDANG KAJIAN SOSIOLINGUISTIK     Mengkaji linguistic dlm perbualan kosong Dbangunkan dlm proses interaksi seharian Penggunaan wacana dlm perbualan seharian Penerapan nilai moral dlm bahasa lisan    Mengkaji pengaruh norma & nilai social terhdp linguistic Gaya ujaran masyarakat mengikut kelas Variasi pertuturan masyarakat berbilang kaum  Mengkaji pemanfataan unsurunsur linguistik dlm bahasa politik    Penenetuan bahasa utk sesuatu negeri Pemilihan bahasa sbg bahasa kebangsaan Pemilihan bahasa utama dlm pendidikan   Mengkaji aspek social dlm bilingualism Tumpuan kpd kelompok minority berbagai Negara Bagaimana penutur bukan asli menggunakan bahasa tertentu utk sesuatu kegiatan.   Melihat motivasi social dlm peminjaman bahasa asing. Lingkungan social tpt pertututan itu terjadi 4. Sejauhmana penutur bukan asli taat pda bahasa pinjaman mereka. Analisis dialek social 5. Indentiti social penutur 2.    Mengkaji variasi dan neka bahasa Memberikan maklumat social Kesan pelat Pemilihan kosa kata Menampakkan status pembicara 7 DIMENSI DLM PENYELIDIKAN SOSIOLINGUISTIK 1.

TUMPUAN BIDANG SOSIOLINGUISTIK        Kajian bahasa. intonasi & pilihan perkataan Percampuran kod .  Kognitif Berkaitan dgn pengetahuan alam sekitar Berhubungkait dgn gagasan dlm proses berfikir.    Perbualan sehari-hari Tdak mengambil kira sebutan. bilingualism Dialek. kreol. ideolik. topic.  Sikap merupakan persepsi mental yg mberi respon sesuatu rangsangan utk menggunakan sesuatu bahasa  Bahasa yg rapi & terkawal Percampuran kod  Percampuran unsur2 bahasa yg berlainan Kod  Unsur2 bahasa yg dgunakan dlm perhubungan. konteks penghujaran Bahasa kebangsaan. ragam bahasa Sikap terhadap bahasa lain Kesetiaan terhdp bahasa Perancanganm bahasa       Keadaan penggunaan bahasa sesuatu bangsa Mgunakan ganti nama yg berpadanan Kata2 aluan yg tersusun rapi Penggunaan nahu yg lengkap Tdak melanggar hukum tatabahasa Bersesuai dgn konteks Bahasa tidak formal 3 PECAHAN DIALEK Dialek social  Dgunakan oleh penutur mengikut kelas social Dialek daerah  Dialek yg dtutur kan dlm satu2 kawasan geografi Dialek seketika  Dialek yg dgunakan pd satu2 zaman BILINGUALISME Menguasai 2 bahasa Pertukaran kod MONOLIGUAL Menguasai 1 bahasa Sikap & kesetiaan MULTIBILINGUALISME Menguasai lebih dri 2 bahasa 2 JENIS RAGAM BAHASA Bahasa formal    Bahasa yg dguanakan dlm situasi rasmi Penggunaan bahasa yg teratur Memerklukan strategi pertuturan yg beradat  3 komponen yg mbina sikap i. laras bahasa Pidgin.

Industrialisasi & perubahan ekonomi 3. Diglosia 6. Pembinaan bahasa 2. Bahasa akademik 4. Kedwibahasaan 4. Ejaan 6. Anjakan bahasa 7. Pertukaran kod bahasa 3. Tulisan 4 ASPEK PENGETAHUAN YG DPEROLEHI DRI BIDANG SOSIOLONGUISTIK 1. Masalah asimilasi bahasa minority 2. Pengistilahan 5. Kepupusan bahasa 1. Perancangan bahasa 3 FAKTOR PENYUMBANG MASALAH DLM KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 1. Factor fungsi penggunaan bahasa dlm masyarakat .ii. Urbanisasi 5. Bahsa rasmi 3. ii. Migrasi 2. Sikap bahasa 7 PERKARA YG MENCETUSKAN PELBAGAI KEADAAN KEBAHASAAN DLM KOMUNITI 1. Bahasa 2. Perkembangan bilingualism 3.   Perilaku Terbentuk melalui pengalaman Jelmaan dri kognitif & afektif 2 TAHAP UTAMA PERANCANGAN 3 CIRI UTAMA SIKAP TERHADAP BAHASA i. Penentuan bahasa 2. Penyatuan bangsa Factor pelstarian bahasa Sikap positif individu 6 PERKARA MEMPENGARUHI KELESTARIAN BAHASA BAHASA 1. Bahasa pengantar dlm pendidikan 4.  Afektif Berkaitan dgn perasaan @ emosi Semasa menggunakan sesuatu bahasa pertuturan PERANCANGAN BAHASA  Usaha yg djlnkn oleh sesebuah negara utk. Kehilangan prestij 6. Kesetiaan bahasa Kebanggaan bahasa Kesedaran pda norma bahasa 6 PERANAN PERANCANGAN BAHASA 1. Kewujudan bahasa pidgin & kreol 5. Bahasa dlm konteks social & kebudayaan 2. Perkembangan pembakuan bahasa 4. iii. Menentukan system komunikasi verbalnya berjalan lancar Dpt menyatukan negara iii. Factor bahasa dgn situasi 3.

Nilai2 tradisional . variasi social-budaya  Mbezakan bahasa yg dpakai dlm kelompok social dgn kelompok social yg lain  Ciri-ciri social oleh. Bahasa & kebudayaan   Menonjolkan cara hidup masyarakat Memaparkan sikap masyarakat terhadap bahasa Bahasa & variasi / dialek / laras   Dtuturkan oleh sekumpulan penutur Penutur adalah dtentukan oleh. Kekangan social Bahasa daerah     Berasal dri daerah eksestensi / dkenal Hidup Dipergunakan Dimiliki sebelumnya Sarjana Para pemuda Para petani 2 pola yg dlahirkan oleh bahasa daerah 1. variasi situasi  Seseorg menuturkan bahasa mengikut situasi tertentu KAJIAN STRUKTUR SOSIOLINGUISTIK  Wanita lebih cenderung menggunakan bahasa standard kerana mereka lebih menitik beratkan status. Kedudukan geografi Susunan dlm masyarakat Dtentukan oleh penutur itu sendiri 3 VARIASI BAHASA variasi regional / dialek geografi membezakan bahasa yg dpakai d suatu tempat dgn tempat yg lain. Pandangan ahli soiolinguistik terhdp bahasa 2. Bahasa daerah 3. 2 jenis peraturan yg penggunaan bahasa 1. Kekangan tatabahasa 2. Bahasa & variasi / dialek / laras Pandangan ahli sosiolinguistik terhadap bahasa     Bahasa dihasilkan oleh pengguna bahasa Dtentukan oleh kehendak masyarakat Penggunaan bahasa tdak hanya d kawal oleh tatabahasa Bahasa dkawal oleh peraturan bukan tatabahasa yg dpersetujui oleh masyarakat  Pengguna bahasa yg Berjaya ialah org yg patuh pd peraturan tatabahasa. Kosa kata pola-pola 2. Bahasa & kebudayaan 4.4 PERKARA UTK MENDALAMI SOSIOLOGI 1.

Golongan atasan byk membantu perkembangan bahasa. 2. Kemajuan masyarakat penting utk perkembangan bahasa 6. 5. Perkembangan bahasa dikalangan masyarakat bandar lebih cepat kerana mereka terdedah dgn arus pemodenan 7. Mempengaruhi kebudayaan penutur 7 FAKTOR PERKEMBANGAN BAHASA   Masyarakat perlu berkembang Menerbitkan istilah2 baru yg berkaitan dgn ICT. Ahli sekunder Pengguna bahasa melayu sbg bahasa kedua. Perkembangan bahasa byk dipengaruhi status org atasan. Bahasa akan berkembang sekiranya masyarakat ingin mempelajarinya. Dipengaruhi oleh penutur bahasa 3. 2 Pengaruh bahasa dlm pembinaan tamadun 1.TUGAS UTAMA SOSIOLINGUISTIK  Meneliti cara yg berbeza yg dgunakan oleh masyarakat utk menyatakan perkara yg sama PENGGUNAAN BAHASA MENGIKUT KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA - menguasai bahasa melayu sebagai bahasa kedua BAHASA MELAYU DLM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT  Masyarakat perlu berusaha bersaing utk maju seiring dengan perkembangan ICT. Mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Terdiri dri warga Negara & bukan warganegara Tdak kira bangsa Tanpa mengira kecekapan linguistic . 4. Pewujudan persatuan2 yg memperkembangkan bahasa Melayu. - Tdak menjadikan bahasa melayu sbg bahasa ibunda 1. 2. Sisipan Berita Harian Karangkraf 1.

Peristiwa yg berlaku KELUARGA BAHASA 1. Kemunculan factor lain bersama pembicara 5. Topic perbicaraan 7. Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa ibunda Kelompok keturunan melayu hasil perkhawinan campur Tdak menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa ibunda KOMUNITI BAHASA MELAYU SIBER Pohon Hipotektsis salasilah bahasa KOMUNITI BAHASA 1. . Bukan keturunan melayu Menjadikan bahasa melayu sbg bahasa kedua 2 PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH KOMUNITI BAHASA MELAYU 1. Komuniti bahasa melayu siber KOMUNITI BAHASA MELAYU DI MALAYSIA    Mewujudkan komunikasi bahas melayu siber Perkongsian bahasa Ruang pengaliran maklumat Sekumpulan manusia yg menggunakan bahasa melayu d dlm aktiviti harian mereka. Pendengar 3. Komuniti bahasa melayu d Malaysia 2. Ahli premier Kelompok penutur bukan keturunan melayu.5SEMPADAN BAHASA TAKRIF BAHASA 2 KELOMPOK PENUTUR BAHASA MELAYU 1. Kesediaan penerima / pendengar 6. Melonggarkan ciri2 keanggotaan komuniti 2 CARA PERLUASAN MENGELOMPOKKAN KOMUNITI BAHASA MELAYU A B E F G C H I J D K L M 2. Mempunyai alat pertuturan 4. Orang melayu & berketurunan melayu Bahasa ibunda Bahasa yg d warisi   Alat komunikasi Alat perhubungan antara manusia 7 FAKTOR YG MEMUNGKINKAN SESEORG ITU BERKOMUNIKASI ANTARA MEREKA 2. Pembicara 2. Pengguna berketurunan melayu 2.

Pita suara bergetar. System tulisan & system ejaan yg menjadi penyampai maklumat. Satu system maksud yg d kongsi antara mereka. Kegagalan menggerakkan articulator Kesan Bunyi yg dkeluarkan tdak betul. Satu penuturan yg difahami oleh masyarakat linguistic. Satu ucapan yg menepati tatabahasa yg ditetapkan. 2 bentuk bunyi bahasa Vocal Udara dkeluarkan tanpa sebarang sekatan. BENTUK BAHASA PERTUTURAN Bahasa terhasil dpd bunyi. Bunyi keluar dri rongga pernafasan.  Hanya tertumpu pada yg berkemampuan sahaja. Berkaitan dgn system pernafasan Menghasilkan udara melalui paru2 utk hasilkan bunyi FAKTOR KEGAGALAN BUNYI PERTUTURAN Organ pertuturan tdak dpt dgerakkan. i. tindalan & keadaan’ Peralatan yg dgunakan utk menyampaikan konsep realiti mereka kpd org lain. Bunyi siul & berdehem tdak bermakna tapi. Suatu system utk mewakili benda. System lambing bunyi suara yg dipakai sbg alat perhubungan d dlm lingkungan kelompok manusia. Berkaitan dgn rongga mulut & hidung Mbunyikan pelbagai bunyi bahasa iii. Pemikiran. 3 BGN PERTUTURAN  Dipengaruhi pelbagai aspek soSial & latar belakang pengguna. PEMBENTUKAN KOD D DLM PENGUCAPAN BAHASA Berkaitan dgn otak Mentafsirkan makna bahasa Mengarahkan pergerakan alatan pertuturan Takrifan. Pendengar tdak dpt mentafsir makna dgn betul. Terdpt juga adab. System ejaan Menyuburkan kemahiran membaca & menulis KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA ii. . Kod yg dgunakan oleh golongan pakar utk membezakan bentuk & maksud. Punya maksud mengikut situasi tertentu. etika berbahasa @ dialek ruang siber.

Berlaku akibat geografi. iii. . Penggunanya hanya terhad disesuatu kawasan sahaja. Dialek daerah Dgunakan dlm sesuatu kawasan. Isyarat dgunakan semata-mata utk berkomunikasi. Bentuk bahasa isyarat Bentuk bahasa tulisan Bentuk bahasa lisan / pertuturan BENTUK BAHASA ISYARAT Dgunakan oleh masyarakat kurang upaya. ii.konsonan berlaku sekatan udara 3 BENTUK BAHASA i. Komunikasi mggunakan anggota tubuh badan. Rumi @ jawi DIALEK Merupakan variasi sesuatu bahasa. 1 isyarat = 1 makna BENTUK BAHASA TULISAN Menurunkan sesuatu maksud dlm bentuk tulisan. social @ tekanan social & pemerintah 2 JENIS DIALEK Dialek social Ditutur oleh kelompok yg sama.

Perdagangan Pekerjaan Pertanian Perbualan biasa BAHASA KREOL Bahasa A + Bahasa B = Bahasa C (utama). Terbentuk semasa pengguna terlibat dgn sebarang urusan. Bahasa dgunakan oleh semua golongan masyarakat. Bahasa ragam khas. Selalunya dsebabkan perpindahan. kosa kata & tatabahasa BAHASA PIDGIN Bahasa yg berkembang ANTARA dua kelompok masyarakat yg tdak ada bahasa khusus. Variasi Bentuk bahasa Sebutan Intonasi Kosakata Fonem Bahasa gampang. BAHASA KOLOKIAL Bahasa sehari-hari yg dgunakan oleh masyarakat d sesuatu daerah. Bahasa pertuturan dlm kontekd yg tdak rasmi. CIRI2 BAHASA KOLOKIAL Definisi pidgin yg lain Bahasa kacukan. Byk menggunakan perkataan singkatan. Bahasa yg wujud d sempadan dua daerah yg berbeza dialek. ( dgunakan oleh kumpulan tertentu) Kriteria bahasa pidgin kriteria americo Rodrigues Creole Chibaacano tekrur Bahasa Goa Amat terhad Bahas melayu pasar Tdak ada kosa kata ‘jantina’ Tuan/puan Hajah/haji Seniman/seniwati Dewa/dewi Pengaruh / dasar Bahasa Inggeris Prancis sepanyol Arab Portugis Kosa kata bahasa Pidgin Dialek geografi dlm variasi bahasa – kepelbagaian bahasa Dtentukan oleh teknikal bahasa Iaitu sebutan. Byk menggugurkan imbuhan dlm perkataan. Penutur2 telah menukarkkanya jadi bahasa pertama. Mempunyai kelainan. Perkataan yg dgunakan tdak formal. Disampaikan secara lisan . Byk dpengaruhi dialek & slanga daerah. GEOGRAFI DIALEK Satu bahasa yg dgunakan d setiap daerah.6KEPELBAGAIAN BENTUK BAHASA BENTUK2 BAHASA ISOGLOS Bermakna sama bahasa.

Menggunakan perkatan ‘kan’ Menggunakan dialek Penutur dlm sesuatu kwsan georafi..’ Mudah mencapai maksud yg hendak disampaikan..i e taling.. Pentingkan pemahaman maksud.. cik Kan...u e pepet. Memendekkan perkataan.... Ayat.. Selalu menggunakan isyarat & gerakgeri.... sebutan.. penggunaan kata & frasa..... isitlah.. Menggunakan perkataan ringkas. Tdak mementingkan tatabahasa Tdak mementingkan tatabahasa... Bahasa yg dguna & dterima utk... Mat. PERBEZAAN ANTARA BAHASA BAKU & BAHASA BASAHAN Perkataan berbeza . Situasi rasmi – perundangan a... singkatan & akronim....... Menggunakan gelaran2 tertentu......a e pepet. aku dah kata.. Menggunakan singkatan perkataan... Penutur & pendengar dri kwsn yg sama. makna serupa Bahasa baku mengapa bagaimana sedang Bentuk kependekan Bahasa baku hendak tidak sudah Perubahan bunyi Bahasa baku ambil kecil pula BAHASA BAKU Definisi Bahasa yg betul dri segi ejaan....a Pentadbiran Persekolahan Pengajian tinggi Sebaran am a.a a. kak.....u e taling...i e pepet.. Selalunya dialek bergantung pada status ekonomi @ sosial....e Bahasa basahan ambik kecik pulak Bahasa basahan nak tak dah Bahasa basahan kenapa Macam mana tengah Pola keselarasan vokal . Mewujudkan kemesraan Penutur menggunakan penanda2 mesra. Masyarakat terdiri dri pelbagai bangsa & keturunan. Perbincangan ringan Di kalangan penutur yg terlibat...... Utk mewujudkan kemesraan.. Mudah difahami oleh pendengar. Tdak pentingkan tatabahasa Tdak pentingkan tatabahasa & imbuhan. Pencampuran kod Menggunakan pelbagai kod bahasa. Menggunakan pertuturan seharian.. Menggugurkan imbuhan..Perbualan secara langsung / lisan.. Tanda baca & laras bahasa..

Bahasa pentadbiran Bahasa perhubungan awam Bahasa pengantar Bahasa negara betul Negara membangun Negara maju Keluaran baru Aktiviti penterjemahan Padang tembak Hutan simpan Tanah Simpan Melayu Tempat bertanya Tempat letak kereta Restoran Ali Perlembagaan persekutuan 152 Menetapkan bahasa melayu sgb bahasa rasmi.PENGGUNAAN ISTILAH Definisi Gabungan kata yg jelas menerangkan. Hanya digunakan oleh golongan profesional. Mudah difahami. Desakan semangat kebangsaan yg mehu mghapuskan bahasa penjajah. BAHASA KEBANGSAAN “bahasa Jiwa Bangsa” menunjukkanb kepentingan bahasa dlm memupuk perpaduan antara kaum. Contoh penggunaan istilah Salah Negara yg membangun Negara yg maju Keluaran yg baru Aktiviti terjemahan Padang penembakan Hutan simpanan Tanah simpanan Melayu Tempat pertanyaan Tempat meletak kereta Ali Restoran BAHASA RASMI Bahasa yg dgunakan dlm situasi rasmi. Mewajibkan penggunaan BM d stesen TV Penggunaan BM di sukan Komanwel 1998. FAKTOR PEMILIHAN BAHASA KEBANGSAAN 1. . Suatu konsep Makna Proses Keadaan @ Sifat khusus BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA RASMI Mengeratkan hubungan masyakat malaysia.M SBG BAHASA RASMI Kriteria penerimaan Disepakati pakar2 dlm bidang tertentu. Kriteria pemilihan sbg bahasa rasmi Berupaya mengambil alih fungsi bahasa inggeris. USAHA MEMARTABATKAN B. Pendidikan Menggunakan bahasa melayu sbg bahasa pengantar. 1 istilah = 1 bidang sahaja Melambangkan konsep dlm bidang tertentu sahaja. Peranan pelbagai pihak Datuk Rais Yatim Mewajibkan BM sbg bahasa rasmi dlm majlis rasmi. Istilah yg telah dpersetujui akan disebar oleh DBP. Perlunya satu lambang penyatuan bangsa 2.

KEDUDUKAN BM DLM PERKARA 152 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1. . Membentuk bangsa yg berperibadi tinggi 3. 4. Membentuk masyarakat yg setia pada negara 4. 5. Menyaksikan bangsa yg bersatupadu 2. 3. Asas bagi perjuangan rakyat 6. Memupuk perpaduan rakyat 5. Memupuk ciri2 rakyat yg relatif & seragam. Alat perhubungan dlm urusan rasmi dan tdak rasmi. Asas menyatikan rakyat berbilang kaum. 2. Menghasilkan masyarakat yg mpunyai pandangan hidup yg hampir sama. Menobatkan BM sbg sarana komunikasi yg berkesan FUNGSI BAHASA MELAYU SBG BAHASA KEBANGSAAN 1. Menegakkan kesatuan antara kaum 6. Menerbitkan lambang inspirasi & semangat kemerdekaan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->