Jenis-Jenis Peribahasa : 1) Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang

dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi, bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Ciri-ciri Simpulan Bahasa a) Terbentuk daripada penggunaan kata nama am - anak buah, anak emas, buah tangan, lipas kudung. b) Terbentuk daripada penggunaan kata kerja - ajak-ajak ayam, buat bodoh, pasang telinga,cakar ayam c) Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif - besar kepala, bodoh sepat,kecil hati, berat hati d) Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas - Abu Jahal,Mat Jenin,Pak Kaduk e) Terbentuk daripada nilai kepercayaan - air pinang, batu buyung, makan bulan

2) Perumpamaan Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. Contoh perumpamaan : bagai aur dengan tebing,seperti api dalam sekam, bak bulan dipagari bintang. 3) Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan, tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. Sebagai contoh,

Di Malaysia. Perbilangan adat ini diperturunkan dari mulut ke mulut. tak gaduhkan adat Ikut hukum. 4) Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. muafakat Ikut adat muafakat 6) Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata pujangga.diam ubi berisi. ulama atau orang bijak pandai. Kata hikmat dijadikan pedoman hidp dan percakapan umum. 5) Perbilangan Perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkaba dan Palembang yang dikenali sebagai 'Adat Minangkabau'. iaitu digunakan dalam Adat Pepatih. seperti pada kedatangan Islam. teladan dan pengajaran. perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini : Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat. . Dalam bidalan terkandung perbandingan.Perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman. tak gaduhkan hukum Kuat hukum. makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. perbilangan adat ini banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan. Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung. dari satu generasi ke satu generasi.

mat jenin. benar dan berisi. maknanya tidak 100% oleh makna kata-kata dalam binaan bahasa kiasan tersebut. sesuatu perkataan. Bahasa kiasan jenis peribahasa mempunyai makna khas. manis umpama lautan madu. ayam tambatan. antaranya termasuk jari seperti susun sirih. anak emas. Antara kedua-dua jenis bahasa kiasan ini.Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan dalam. frasa atau ayat mempunyai maksud yang berlainan dengan makna harfiah kata-kata yang membinanya. . Contoh bahasa kiasan yang menyatakan bandingan. kuncup seperti sulur bakung. iaitu tidak bergantung pada konteksnya. Bentuk bahasa kiasan bahasa Melayu dapat digolongkan kepada dua golongan. contohnya "bahasa menunjukkan bangsa". pelanduk dua serupa dan puteri lilin. dan langkah kanan tetap tidak berubah kendatipun dalam konteks apa-apa sekalipun. panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup.sedap. Dengan kata yang lain. Bahasa kiasan yang tidak menyebutkan perbandingan ialah abu jahal. dan tumit umpama telur dikupas. "maju bangsa maju negara" dan sebagainya. Zaaba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak. kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mempunyai pengertian yang tinggi. terdapat perbezaan yang nyata dari segi maksud. "bersatu teguh bercerai roboh". iaitu kiasan jenis peribahasa dan kiasan jenis bukan peribahasa. 7. tinggi macam galah. Misalnya makna kaki ayam. Bahasa Kiasan Bahasa Kiasan ialah ungkapan yang maknanya tidak diketahui daripada makna perkataan itu sendiri atau daripada susunan tatabahasanya. Dalam bahasa kiasan.Mengikut Kamus Dewan.pendek. Ini bermaksid ungkapan yang berupa nasihat.

dan hendak seribu daya. Yang bermakna selapis dapat terus difahami apabila kita membacanya. Tamsil Definisi: kiasan asal yang diperluaskan dengan panjang lebar lagi. ada budi ada balas .Selain itu. sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Contohnya: bawa resmi padi. Misalnya biar lambat asal selamat. semakin berisi semakin tunduk tua-tua keladi. makin tua makin menjadi ada ubi ada batas. Tamsil mengandungi beberapa isi pengajaran. teladan serta pemikiran yang bernas. seperti talam dua muka dan bagai bajak wangkang makan diangkat. nasihat. Sebaliknya. 8. bahasa kiasan dua lapis pula menggunakan gambaran lain bagi membayangkan maknanya. bahasa kiasan peribahasa mempunyai makna selapis dan makna dua lapis. tak hendak seribu upaya bermakna selapis kerana tiada makna yang tersirat daripada unsur kata yang menjadi binaan bahasa kiasan tersebut. Misalnya ular yang menyusur akar itu tidak akan hilang bisanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful