Jenis-Jenis Peribahasa : 1) Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang

dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi, bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Ciri-ciri Simpulan Bahasa a) Terbentuk daripada penggunaan kata nama am - anak buah, anak emas, buah tangan, lipas kudung. b) Terbentuk daripada penggunaan kata kerja - ajak-ajak ayam, buat bodoh, pasang telinga,cakar ayam c) Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif - besar kepala, bodoh sepat,kecil hati, berat hati d) Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas - Abu Jahal,Mat Jenin,Pak Kaduk e) Terbentuk daripada nilai kepercayaan - air pinang, batu buyung, makan bulan

2) Perumpamaan Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. Contoh perumpamaan : bagai aur dengan tebing,seperti api dalam sekam, bak bulan dipagari bintang. 3) Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan, tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. Sebagai contoh,

perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini : Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkaba dan Palembang yang dikenali sebagai 'Adat Minangkabau'. Dalam bidalan terkandung perbandingan. tak gaduhkan hukum Kuat hukum. makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. . 5) Perbilangan Perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung. 4) Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. ulama atau orang bijak pandai.Perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman. teladan dan pengajaran. tak gaduhkan adat Ikut hukum. perbilangan adat ini banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan. seperti pada kedatangan Islam. iaitu digunakan dalam Adat Pepatih. Di Malaysia. dari satu generasi ke satu generasi.diam ubi berisi. Kata hikmat dijadikan pedoman hidp dan percakapan umum. Perbilangan adat ini diperturunkan dari mulut ke mulut. muafakat Ikut adat muafakat 6) Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata pujangga.

panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup. benar dan berisi. Bahasa kiasan jenis peribahasa mempunyai makna khas. iaitu tidak bergantung pada konteksnya. dan langkah kanan tetap tidak berubah kendatipun dalam konteks apa-apa sekalipun. 7. Misalnya makna kaki ayam. frasa atau ayat mempunyai maksud yang berlainan dengan makna harfiah kata-kata yang membinanya. pelanduk dua serupa dan puteri lilin. anak emas.sedap. sesuatu perkataan. Bahasa kiasan yang tidak menyebutkan perbandingan ialah abu jahal. kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mempunyai pengertian yang tinggi. iaitu kiasan jenis peribahasa dan kiasan jenis bukan peribahasa. terdapat perbezaan yang nyata dari segi maksud. Dengan kata yang lain.Mengikut Kamus Dewan. maknanya tidak 100% oleh makna kata-kata dalam binaan bahasa kiasan tersebut.Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan dalam. Dalam bahasa kiasan. Zaaba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak. . Ini bermaksid ungkapan yang berupa nasihat. manis umpama lautan madu. Bentuk bahasa kiasan bahasa Melayu dapat digolongkan kepada dua golongan. antaranya termasuk jari seperti susun sirih. "bersatu teguh bercerai roboh". ayam tambatan. "maju bangsa maju negara" dan sebagainya. tinggi macam galah. kuncup seperti sulur bakung. Antara kedua-dua jenis bahasa kiasan ini. Contoh bahasa kiasan yang menyatakan bandingan. dan tumit umpama telur dikupas. Bahasa Kiasan Bahasa Kiasan ialah ungkapan yang maknanya tidak diketahui daripada makna perkataan itu sendiri atau daripada susunan tatabahasanya.pendek. contohnya "bahasa menunjukkan bangsa". mat jenin.

ada budi ada balas . Contohnya: bawa resmi padi. nasihat. seperti talam dua muka dan bagai bajak wangkang makan diangkat. dan hendak seribu daya. Misalnya biar lambat asal selamat. Tamsil Definisi: kiasan asal yang diperluaskan dengan panjang lebar lagi.Selain itu. sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. tak hendak seribu upaya bermakna selapis kerana tiada makna yang tersirat daripada unsur kata yang menjadi binaan bahasa kiasan tersebut. Yang bermakna selapis dapat terus difahami apabila kita membacanya. bahasa kiasan peribahasa mempunyai makna selapis dan makna dua lapis. 8. Tamsil mengandungi beberapa isi pengajaran. teladan serta pemikiran yang bernas. semakin berisi semakin tunduk tua-tua keladi. Misalnya ular yang menyusur akar itu tidak akan hilang bisanya. Sebaliknya. bahasa kiasan dua lapis pula menggunakan gambaran lain bagi membayangkan maknanya. makin tua makin menjadi ada ubi ada batas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful