Jenis-Jenis Peribahasa : 1) Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang

dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi, bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Ciri-ciri Simpulan Bahasa a) Terbentuk daripada penggunaan kata nama am - anak buah, anak emas, buah tangan, lipas kudung. b) Terbentuk daripada penggunaan kata kerja - ajak-ajak ayam, buat bodoh, pasang telinga,cakar ayam c) Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif - besar kepala, bodoh sepat,kecil hati, berat hati d) Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas - Abu Jahal,Mat Jenin,Pak Kaduk e) Terbentuk daripada nilai kepercayaan - air pinang, batu buyung, makan bulan

2) Perumpamaan Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. Contoh perumpamaan : bagai aur dengan tebing,seperti api dalam sekam, bak bulan dipagari bintang. 3) Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan, tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. Sebagai contoh,

iaitu digunakan dalam Adat Pepatih. Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung. makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. tak gaduhkan adat Ikut hukum. Kata hikmat dijadikan pedoman hidp dan percakapan umum. 4) Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. . Di Malaysia. seperti pada kedatangan Islam. ulama atau orang bijak pandai. Perbilangan adat ini diperturunkan dari mulut ke mulut. Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkaba dan Palembang yang dikenali sebagai 'Adat Minangkabau'. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Dalam bidalan terkandung perbandingan. tak gaduhkan hukum Kuat hukum. muafakat Ikut adat muafakat 6) Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata pujangga.diam ubi berisi. dari satu generasi ke satu generasi. 5) Perbilangan Perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini : Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat. perbilangan adat ini banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan.Perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman. teladan dan pengajaran.

pendek. Bahasa kiasan jenis peribahasa mempunyai makna khas. terdapat perbezaan yang nyata dari segi maksud. ayam tambatan. Zaaba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak. benar dan berisi. Antara kedua-dua jenis bahasa kiasan ini. Dengan kata yang lain. manis umpama lautan madu. Dalam bahasa kiasan. Misalnya makna kaki ayam. maknanya tidak 100% oleh makna kata-kata dalam binaan bahasa kiasan tersebut. tinggi macam galah. "maju bangsa maju negara" dan sebagainya. antaranya termasuk jari seperti susun sirih. kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mempunyai pengertian yang tinggi.Mengikut Kamus Dewan. panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup. iaitu kiasan jenis peribahasa dan kiasan jenis bukan peribahasa. anak emas. Bahasa kiasan yang tidak menyebutkan perbandingan ialah abu jahal. dan langkah kanan tetap tidak berubah kendatipun dalam konteks apa-apa sekalipun. contohnya "bahasa menunjukkan bangsa". 7. mat jenin. "bersatu teguh bercerai roboh". pelanduk dua serupa dan puteri lilin. Bahasa Kiasan Bahasa Kiasan ialah ungkapan yang maknanya tidak diketahui daripada makna perkataan itu sendiri atau daripada susunan tatabahasanya. Ini bermaksid ungkapan yang berupa nasihat.Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan dalam. . Bentuk bahasa kiasan bahasa Melayu dapat digolongkan kepada dua golongan.sedap. Contoh bahasa kiasan yang menyatakan bandingan. kuncup seperti sulur bakung. sesuatu perkataan. dan tumit umpama telur dikupas. frasa atau ayat mempunyai maksud yang berlainan dengan makna harfiah kata-kata yang membinanya. iaitu tidak bergantung pada konteksnya.

dan hendak seribu daya. seperti talam dua muka dan bagai bajak wangkang makan diangkat. makin tua makin menjadi ada ubi ada batas. Misalnya biar lambat asal selamat. sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang bermakna selapis dapat terus difahami apabila kita membacanya. bahasa kiasan dua lapis pula menggunakan gambaran lain bagi membayangkan maknanya. tak hendak seribu upaya bermakna selapis kerana tiada makna yang tersirat daripada unsur kata yang menjadi binaan bahasa kiasan tersebut. nasihat. ada budi ada balas . bahasa kiasan peribahasa mempunyai makna selapis dan makna dua lapis. Sebaliknya. Tamsil mengandungi beberapa isi pengajaran. teladan serta pemikiran yang bernas. 8. semakin berisi semakin tunduk tua-tua keladi. Misalnya ular yang menyusur akar itu tidak akan hilang bisanya.Selain itu. Contohnya: bawa resmi padi. Tamsil Definisi: kiasan asal yang diperluaskan dengan panjang lebar lagi.