JENIS PERIBAHASA

Jenis-Jenis Peribahasa : 1) Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang

dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi, bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Ciri-ciri Simpulan Bahasa a) Terbentuk daripada penggunaan kata nama am - anak buah, anak emas, buah tangan, lipas kudung. b) Terbentuk daripada penggunaan kata kerja - ajak-ajak ayam, buat bodoh, pasang telinga,cakar ayam c) Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif - besar kepala, bodoh sepat,kecil hati, berat hati d) Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas - Abu Jahal,Mat Jenin,Pak Kaduk e) Terbentuk daripada nilai kepercayaan - air pinang, batu buyung, makan bulan

2) Perumpamaan Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. Contoh perumpamaan : bagai aur dengan tebing,seperti api dalam sekam, bak bulan dipagari bintang. 3) Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan, tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. Sebagai contoh,

Di Malaysia. Kata hikmat dijadikan pedoman hidp dan percakapan umum.Perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman. 5) Perbilangan Perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. Perbilangan adat ini diperturunkan dari mulut ke mulut. . perbilangan adat ini banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan. ulama atau orang bijak pandai.diam ubi berisi. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkaba dan Palembang yang dikenali sebagai 'Adat Minangkabau'. perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini : Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat. tak gaduhkan adat Ikut hukum. seperti pada kedatangan Islam. teladan dan pengajaran. Dalam bidalan terkandung perbandingan. Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung. 4) Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. iaitu digunakan dalam Adat Pepatih. tak gaduhkan hukum Kuat hukum. dari satu generasi ke satu generasi. muafakat Ikut adat muafakat 6) Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata pujangga.

maknanya tidak 100% oleh makna kata-kata dalam binaan bahasa kiasan tersebut. panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup.sedap.pendek. Bahasa kiasan yang tidak menyebutkan perbandingan ialah abu jahal. tinggi macam galah. iaitu tidak bergantung pada konteksnya. Ini bermaksid ungkapan yang berupa nasihat. pelanduk dua serupa dan puteri lilin. terdapat perbezaan yang nyata dari segi maksud.Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan dalam. anak emas. Dalam bahasa kiasan. ayam tambatan. Bahasa kiasan jenis peribahasa mempunyai makna khas. kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mempunyai pengertian yang tinggi. antaranya termasuk jari seperti susun sirih. Dengan kata yang lain. Contoh bahasa kiasan yang menyatakan bandingan. "bersatu teguh bercerai roboh". dan langkah kanan tetap tidak berubah kendatipun dalam konteks apa-apa sekalipun. kuncup seperti sulur bakung. frasa atau ayat mempunyai maksud yang berlainan dengan makna harfiah kata-kata yang membinanya. Antara kedua-dua jenis bahasa kiasan ini. 7. Zaaba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak. dan tumit umpama telur dikupas. Bahasa Kiasan Bahasa Kiasan ialah ungkapan yang maknanya tidak diketahui daripada makna perkataan itu sendiri atau daripada susunan tatabahasanya.Mengikut Kamus Dewan. "maju bangsa maju negara" dan sebagainya. Bentuk bahasa kiasan bahasa Melayu dapat digolongkan kepada dua golongan. . contohnya "bahasa menunjukkan bangsa". sesuatu perkataan. manis umpama lautan madu. iaitu kiasan jenis peribahasa dan kiasan jenis bukan peribahasa. benar dan berisi. Misalnya makna kaki ayam. mat jenin.

Misalnya biar lambat asal selamat. makin tua makin menjadi ada ubi ada batas. Yang bermakna selapis dapat terus difahami apabila kita membacanya. teladan serta pemikiran yang bernas. tak hendak seribu upaya bermakna selapis kerana tiada makna yang tersirat daripada unsur kata yang menjadi binaan bahasa kiasan tersebut. semakin berisi semakin tunduk tua-tua keladi. nasihat. Tamsil Definisi: kiasan asal yang diperluaskan dengan panjang lebar lagi. dan hendak seribu daya. ada budi ada balas . Tamsil mengandungi beberapa isi pengajaran.Selain itu. Contohnya: bawa resmi padi. Sebaliknya. Misalnya ular yang menyusur akar itu tidak akan hilang bisanya. bahasa kiasan dua lapis pula menggunakan gambaran lain bagi membayangkan maknanya. seperti talam dua muka dan bagai bajak wangkang makan diangkat. 8. bahasa kiasan peribahasa mempunyai makna selapis dan makna dua lapis. sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful