Jenis-Jenis Peribahasa : 1) Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang

dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi, bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Ciri-ciri Simpulan Bahasa a) Terbentuk daripada penggunaan kata nama am - anak buah, anak emas, buah tangan, lipas kudung. b) Terbentuk daripada penggunaan kata kerja - ajak-ajak ayam, buat bodoh, pasang telinga,cakar ayam c) Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif - besar kepala, bodoh sepat,kecil hati, berat hati d) Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas - Abu Jahal,Mat Jenin,Pak Kaduk e) Terbentuk daripada nilai kepercayaan - air pinang, batu buyung, makan bulan

2) Perumpamaan Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. Contoh perumpamaan : bagai aur dengan tebing,seperti api dalam sekam, bak bulan dipagari bintang. 3) Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan, tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. Sebagai contoh,

tak gaduhkan hukum Kuat hukum. seperti pada kedatangan Islam. teladan dan pengajaran.diam ubi berisi. makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. . Dalam bidalan terkandung perbandingan. dari satu generasi ke satu generasi. Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung.Perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman. perbilangan adat ini banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan. perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini : Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat. Perbilangan adat ini diperturunkan dari mulut ke mulut. Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkaba dan Palembang yang dikenali sebagai 'Adat Minangkabau'. muafakat Ikut adat muafakat 6) Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata pujangga. Di Malaysia. iaitu digunakan dalam Adat Pepatih. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. 4) Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. ulama atau orang bijak pandai. 5) Perbilangan Perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan). Kata hikmat dijadikan pedoman hidp dan percakapan umum. tak gaduhkan adat Ikut hukum.

sedap. maknanya tidak 100% oleh makna kata-kata dalam binaan bahasa kiasan tersebut. mat jenin. benar dan berisi. contohnya "bahasa menunjukkan bangsa". Antara kedua-dua jenis bahasa kiasan ini. anak emas. .pendek. iaitu tidak bergantung pada konteksnya. tinggi macam galah. iaitu kiasan jenis peribahasa dan kiasan jenis bukan peribahasa. Ini bermaksid ungkapan yang berupa nasihat. antaranya termasuk jari seperti susun sirih. Dengan kata yang lain. Bahasa kiasan yang tidak menyebutkan perbandingan ialah abu jahal. pelanduk dua serupa dan puteri lilin. kuncup seperti sulur bakung.Mengikut Kamus Dewan. dan tumit umpama telur dikupas. "maju bangsa maju negara" dan sebagainya. 7. Dalam bahasa kiasan. panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup. frasa atau ayat mempunyai maksud yang berlainan dengan makna harfiah kata-kata yang membinanya. terdapat perbezaan yang nyata dari segi maksud. Bahasa kiasan jenis peribahasa mempunyai makna khas. Contoh bahasa kiasan yang menyatakan bandingan. kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mempunyai pengertian yang tinggi. ayam tambatan.Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan dalam. sesuatu perkataan. Bentuk bahasa kiasan bahasa Melayu dapat digolongkan kepada dua golongan. Bahasa Kiasan Bahasa Kiasan ialah ungkapan yang maknanya tidak diketahui daripada makna perkataan itu sendiri atau daripada susunan tatabahasanya. dan langkah kanan tetap tidak berubah kendatipun dalam konteks apa-apa sekalipun. "bersatu teguh bercerai roboh". Misalnya makna kaki ayam. manis umpama lautan madu. Zaaba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak.

ada budi ada balas . Tamsil Definisi: kiasan asal yang diperluaskan dengan panjang lebar lagi. Contohnya: bawa resmi padi. teladan serta pemikiran yang bernas. nasihat. semakin berisi semakin tunduk tua-tua keladi. 8. dan hendak seribu daya. Misalnya ular yang menyusur akar itu tidak akan hilang bisanya. makin tua makin menjadi ada ubi ada batas. Yang bermakna selapis dapat terus difahami apabila kita membacanya. bahasa kiasan peribahasa mempunyai makna selapis dan makna dua lapis. tak hendak seribu upaya bermakna selapis kerana tiada makna yang tersirat daripada unsur kata yang menjadi binaan bahasa kiasan tersebut. Sebaliknya. bahasa kiasan dua lapis pula menggunakan gambaran lain bagi membayangkan maknanya. Misalnya biar lambat asal selamat.Selain itu. Tamsil mengandungi beberapa isi pengajaran. seperti talam dua muka dan bagai bajak wangkang makan diangkat. sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.