Jenis-Jenis Peribahasa : 1) Simpulan Bahasa Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang

dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi, bukan daripada yang tersurat atau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Ciri-ciri Simpulan Bahasa a) Terbentuk daripada penggunaan kata nama am - anak buah, anak emas, buah tangan, lipas kudung. b) Terbentuk daripada penggunaan kata kerja - ajak-ajak ayam, buat bodoh, pasang telinga,cakar ayam c) Terbentuk daripada penggunaan kata adjektif - besar kepala, bodoh sepat,kecil hati, berat hati d) Terbentuk daripada penggunaan kata nama khas - Abu Jahal,Mat Jenin,Pak Kaduk e) Terbentuk daripada nilai kepercayaan - air pinang, batu buyung, makan bulan

2) Perumpamaan Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. Contoh perumpamaan : bagai aur dengan tebing,seperti api dalam sekam, bak bulan dipagari bintang. 3) Pepatah Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan, tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. Sebagai contoh,

tak gaduhkan hukum Kuat hukum. teladan dan pengajaran.diam ubi berisi. Contoh bidalan seperti jangan bawa resmi jagung. tak gaduhkan adat Ikut hukum. ulama atau orang bijak pandai. Di Malaysia. perbilangan adat mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam seperti yang dibuktikan oleh perbilangan ini : Adat bersendi hukum Hukum bersendi Kitabullah Kuat adat. iaitu digunakan dalam Adat Pepatih. seperti pada kedatangan Islam. . dari satu generasi ke satu generasi. Kata hikmat dijadikan pedoman hidp dan percakapan umum. Perbilangan adat ini berasal dan berkembang di daerah Minangkaba dan Palembang yang dikenali sebagai 'Adat Minangkabau'. diam besi berkarat bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi bodoh. Perbilangan adat ini diperturunkan dari mulut ke mulut. Dalam bidalan terkandung perbandingan. 5) Perbilangan Perbilangan adat merupakan susunan adat dalam bentuk puisi yang mencerita dan menerangkan sesuatu dan berasal daripada masyarakat Melayu Minangkabau (adat/peraturan).Perbilangan adat ini mengalami perubahan dan kesesuaian mengikut keadaan dan zaman. muafakat Ikut adat muafakat 6) Kata Hikmat Kata hikmat merujuk kepada kata-kata pujangga. makin berisi makin tegak yang bermaksud semakin kaya semakin sombong. 4) Bidalan Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. perbilangan adat ini banyak diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan.

7. Misalnya makna kaki ayam. Bahasa Kiasan Bahasa Kiasan ialah ungkapan yang maknanya tidak diketahui daripada makna perkataan itu sendiri atau daripada susunan tatabahasanya. Ini bermaksid ungkapan yang berupa nasihat. manis umpama lautan madu. kuncup seperti sulur bakung. benar dan berisi. "maju bangsa maju negara" dan sebagainya. iaitu tidak bergantung pada konteksnya. pelanduk dua serupa dan puteri lilin.pendek. dan langkah kanan tetap tidak berubah kendatipun dalam konteks apa-apa sekalipun. Bentuk bahasa kiasan bahasa Melayu dapat digolongkan kepada dua golongan. mat jenin. Dengan kata yang lain. anak emas. Bahasa kiasan jenis peribahasa mempunyai makna khas.Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan dalam. frasa atau ayat mempunyai maksud yang berlainan dengan makna harfiah kata-kata yang membinanya. ayam tambatan. . antaranya termasuk jari seperti susun sirih. kata hikmat atau kata pujangga ialah perkataan orang bijak pandai yang mempunyai pengertian yang tinggi.sedap. "bersatu teguh bercerai roboh". Zaaba juga menyebut tentang kategori yang sama sebagai lidah pendeta yang didefinisikan sebagai perkataan yang bijak. contohnya "bahasa menunjukkan bangsa". Antara kedua-dua jenis bahasa kiasan ini. tinggi macam galah. maknanya tidak 100% oleh makna kata-kata dalam binaan bahasa kiasan tersebut.Mengikut Kamus Dewan. Contoh bahasa kiasan yang menyatakan bandingan. Bahasa kiasan yang tidak menyebutkan perbandingan ialah abu jahal. panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup. Dalam bahasa kiasan. sesuatu perkataan. terdapat perbezaan yang nyata dari segi maksud. dan tumit umpama telur dikupas. iaitu kiasan jenis peribahasa dan kiasan jenis bukan peribahasa.

Yang bermakna selapis dapat terus difahami apabila kita membacanya. semakin berisi semakin tunduk tua-tua keladi. teladan serta pemikiran yang bernas. seperti talam dua muka dan bagai bajak wangkang makan diangkat. Misalnya ular yang menyusur akar itu tidak akan hilang bisanya. Contohnya: bawa resmi padi. makin tua makin menjadi ada ubi ada batas. Sebaliknya.Selain itu. dan hendak seribu daya. bahasa kiasan peribahasa mempunyai makna selapis dan makna dua lapis. Misalnya biar lambat asal selamat. Tamsil Definisi: kiasan asal yang diperluaskan dengan panjang lebar lagi. ada budi ada balas . nasihat. sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. 8. Tamsil mengandungi beberapa isi pengajaran. tak hendak seribu upaya bermakna selapis kerana tiada makna yang tersirat daripada unsur kata yang menjadi binaan bahasa kiasan tersebut. bahasa kiasan dua lapis pula menggunakan gambaran lain bagi membayangkan maknanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful