KEMAHIRAN BERFIKIR

REFLEKSI DAN METAKOGNITIF

iaitu tidak digunakan secara terpisah. atau selepas proses pemikiran itu berlaku.DEFINISI  Refleksi dan Metakognitif merupakan istilah yang sering digunakan serentak. Oleh sebab refleksi dianggap sebagai sebahagian daripada Metakognitif maka takrif tentang keduadua istilah ini akan diberikan berdasarkan Metakognitif. Ini adalah kerana refleksi itu sendiri merupakan sebahagian daripada Metakognitif. .  Metakognitif merupakan proses berfikir yang melibatkan seseorang itu sedar tentang pemikirannya dan sentiasa mengawal pemikirannya sama ada sebelum. semasa.

memilih jenid sarapan.PERINGKAT PEMIKIRAN METAKOGNITIF 1. Misalnya semasa membuat pilihan dalam kemahiran membuat keputusan. 2. Misalnya dalam kemahiran membuat keputusan. . iaitu mengikut amalan biasa. kita memilih secara sedar suatu pilihan(option) yang terbaik berdasarkan kriteria dan objektif yang telah ditentukan. Pada peringkat ini kemahiraan berfikir berlaku secara tidak langsung . Penggunaan Secara Sedar Pada peringkat ini kemahiran berfikir digunakan secara sedar sama ada tentang jenis kemahiran. atau memilih jalan yang sesuai untuk pergi ke sekolah. Penggunaan Tidak langsung. masa digunakan. setiap hari kita selalu membuat keputusan umpamanya hendak memilih pakaian yang hendak dipakai. dan tujuan kemahiran itu digunakan.

Penggunaan Strategi Berfikir Pada peringkat ini kita cuba mencari strategi bagaimanakah cara-cara untuk menajana idea supaya dapat mengenal pasti option atau pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.3. Misalnya strategi yang sesuai digunakan untuk menjana idea ialah sumbang saran atau perbincangan kumpulan .

Penggunaan Refleksi Pada peringkat ini merenung kembali proses-proses berfikir yang telah dialami sebelum ini dan kita cuba membuat bagaimanakah keputusan itu dapat dibaiki dan dilaksanakan seterusnya kita mungkin bertanya bagaimanakah pilihan itu dibuat? Adakah kita berada dalam landasan yang betul? Bagaimanakah keputusan yang dibuat itu dapat dibaiki dan ditingkatkan. anda hendaklah mengemukakan soalan-soalan yang memungkinkan pelajar • menyedari perkara-perkara yang telah difikirkan • mengawal pemikirannya semasa bertindak terhadap sesuatu • merenung kembali kekuatan dan kelemahan strategi yang telah digunakan • merancang perkara-perkara yang akan dilakukan pada masa akan datang . Untuk meningkatkan kualiti pemikiran pelajar.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful