Tata Cara Sholat Hajat yang Mustajab dan Bacaannya

Tata Cara Benar Solat Hajat yang Mustajab dan Bacaannya

Shalat Hajat dilakukan karena ada hajat atau keperluan, entah keperluan duniawi/ukhrawi. Agar hajat terkabul, banyak cara bisa kita lakukan diantaranya yaitu berdoa dan shalat. Sholat Hajat adalah cara khusus untuk memohon kepada Allah agar dikabulkan hajat kita, karena arti shalat secara bahasa adalah doa. Firman Allah:”Dan mintalah pertolonganlah (kepada Allah) dengan sabar dan shalat”(Al-Baqarah:45). Tata Cara menjalankan sholat hajat yang Mustajab Shalat hajat tak mempunyai waktu tertentu, asalkan pada waktu yang tak dilarang, misalnya setelah shalat Ashar atau setelah shalat Shubuh. Shalat hajat dijalankan dengan tidak berjamaah, minimal dua rokaat dan maksimal 12 rakaat. Bila dilaksanakan di malam hari maka setiap 2 rakaat sekali salam dan jika dijalankan di siang hari maka boleh 4 rakaat dengan sekali salam dan seterusnya. Sabda Nabi SAW:”Siapa yang berwudhu dan sempurna wudhunya, kemudian shalat dua rakaat (Shalat Hajat) dan sempurna rakaatnya maka Allah berikan apa yang ia pinta cepat atau lambat” ( HR.Ahmad ). Berikut Tata Cara Sholat Hajat yang benar dan Bacaannya 1. Niat shalat Hajat didalam hati berbarengan dengan Takbiratul Ihram 2. “Ushalli Sunnatan Hajati raka‟atin mustaqbilal kiblati ada‟an lillahi ta‟ala” (Saya berniat melakukan shalat Sunaah Hajat dua rakaat dengan menghadap kiblat semata-mata karena Allah SWT) 3. Membaca doa Iftitah 4. Membaca surat al Fatihah 5. Membaca salah satu surat di dalam Al-quran. Afadhalnya, rokaat pertama membaca surat al Ikhlas dan rakaat kedua membaca ayat kursi (surat Al-Baqarah:255). 6. Ruku‟ dengan membaca Tasbih tiga kali 7. I‟tidal dengan membaca bacaannya 8. Sujud yang pertama dengan membaca Tasbih 3 kali 9. Duduk di antara dua sujud dengan membaca bacaannya. 10. Sujud yang kedua dengan membaca Tasbih 3 kali. 11. Setelah rakaat pertama, lakukan rakaat kedua sebagaimana cara di atas, kemudian tasyahhud akhir setelah selesai maka membaca salam dua kali. Jika dilaksanakan 4 rakaat dengan 1 salam maka setelah 2 rakaat langsung berdiri tanpa memakai tasyahhud awal, selanjutnya rokaat ke 3 dan ke 4, kemudian tasyhhud akhir setelah selesai membaca salam 2 kali.

12. Selesai shalat Hajat bacalah zikir yang mudah & berdoa, sampaikan hajat yang kita inginkan lalu memohon petunjuk kepada Allah agar tecapai segala hajatnya. Baca doa sholat hajat laa ilaaha illallaahul haliimul kariimu,subhaanallaahi rabbil „ar-syil „azhiim, alhamdulillaahi rabbil „aalamiin, as-aluka muujibaatirahmatika, wa‟azaaima maghfiratika, wal‟ishmata minkulla dzanbin, wal -ghaniimata min kulli itsmin, laatada‟lii dzanban illaa ghafartahuu, walaa hamman illaafarrajtahu u, walaa haajatan hiya laka ridhan illaqadhaitahaa, yaa arhamar-raahimiin. Artinya: Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia, Maha suci Allah Tuhan Pemelihara Arsy yang Agung, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. KepadaMu aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmatMu dan sesuatu yang mendatangkan keampunanMu, serta terpeliharanya dosa-dosa, memperoleh kebaikan pada tiap-tiap dosa, janganlah Engkau tinggalkan dosa pada diriku, melainkan Engkau ampuni, dan kesusahan, melainkan Engkau beri jalan keluarnya, dan tidak pula suatu hajat yang mendapat kerelaanMu, melainkan Engkau kabulkan, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Tata Cara Sholat Hajat yang Mustajab dan Bacaannya ini bermanfaat, amin.

NIAT SHOLAT SUNNAH DAN MACAMNYA 1. SHALAT SUNNAH WUDHU Shalat sunat wudhu atau yang disebut juga dengan shalat syukrul wudhu adalah shalat yang dikerjakan setelah berwudhu. Tata cara pelaksanannya adalah: a. Sehabis berwudhu kita disunahkan membaca doa: “„Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdauu laa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan „abduhu wa;rasuuluhu. Allahummaj‟alnii minat-tawwaabiina waj‟alnii minal mutathahiriina waj‟alnii min„ibaadikash-shaalihiin. Artinya: “Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang saleh.”

dan setelah itu memohon ampunan kepada Allah. Kemudian beliau membaca ayat : “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah. melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya”. Niatnya: Ushallii sunnatal-wudhuu‟i rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa. Shalat taubat dilaksanakan dua raka‟at dengan waktu yang bebas kecuali pada waktu yang diharamkan untuk melakukan shalat. Keutamaan Shalat Syukrul Wudhu “Rasulullah berkata kepada Bilal: Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan dalam Islam. d. Shalat ini dikerjakan 2 rakaat sebagaimana shalat yang lain dengan ikhlas sampai salam. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah – Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. SHALAT TAUBAT Shalat Taubat adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim jika ingin bertaubat terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. lalu melaksanakan shalat sunah wudhu 2 rakaat. Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seseorang melakukan suatu perbuatan dosa. kemudian mengerjakan shalat. sedang mereka mengetahui. Artinya: ”Aku niat shalat sunah wudhu 2 rakaat karena Allah.b. Selesai membaca doa tersebut. lalu dia bangun(bangkit) dan bersuci. sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga? Bilal menjawab: Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudhu baik siang atau malam aku selalu shalat setelahnya sebanyak yang aku suka” . (QS Ali-Imran: 135) .” c. (HR Bukhari) 2.

selaku taubatnya seorang hamba yang banyak berdosa.” Artinya: Saya memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung. untuk mati atau hidup maupun bangkit nanti. Jumlah raka‟at shalat dhuha bisa dengan 2. ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kira-kira pukul tujuh pagi) hingga waktu dzuhur.Tata Cara Shalat Taubat Jumlah rakaatnya 2. yang tidak mempunyai kekuatan untuk berbuat mudharat ataupun manfaat. Kirakira.4. Tata Cara Shalat Dhuha: . 4 sampai 6 rakaat.” Doanya: “Astagfirullahal azhiim al ladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyumu wa atuubu ilaihi taubata „abdin zhaalimin laa yamliku li nafsihi dharran wa laa naf‟an wa laa mautan wa laa hayaatan wa laa nusyuuraa. aku mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. 3. Aku memohon taubat kepada-Nya.8 atau 12 raka‟at. Niat shalat taubat: “Ushallii sunnatat taubati rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa.” Artinya: “Aku niat shalat sunat taubat dua rakaat karena Allah. Dan dilakukan dalam satuan 2 raka‟at sekali salam. Tuhan yang hidup terus selalu terjaga. SHALAT DHUHA Shalat Dhuha adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ketika matahari sedang naik.

jika sukar mudahkanlah. Dan dua rakaat Dhuha diberi pahala” (HR Muslim). dan perlindungan itu. Pada rakaat kedua membaca surat Adh-Dhuha Niat shalat dhuha adalah: “Ushallii sunnatadh-dhuhaa rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa. limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang shaleh”. keindahan. setiap tasbih (ucapan subhanallah) adalah sedekah. setiap tahmid (ucapan alhamdulillah) adalah sedekah. . kecantikan ialah kecantikan-Mu. menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. setiap tahlil (ucapan lailahaillallah) adalah sedekah. karena Allah. keluarkanlah. di antaranya: 1. jika masih jauh dekatkanlah. kekuatan dan kekuasaan-Mu. setiap takbir adalah sedekah. keagungan. Sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia Dari Abu Dzar al-Ghifari ra. mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. keindahan itu keindahan-Mu. perlindungan-Mu”. berkat waktu Dhuha.1. Doa yang dibaca setelah shalat dhuha: “Ya Allah. ia berkata bahwa Nabi Muahammad saw bersabda: “Di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah. “Ya Allah. Rahasia dan Keutamaan shalat Dhuha Hadits Rasulullah saw yang menceritakan tentang keutamaan shalat Dhuha. jika rezekiku masih di atas langit. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Asy-Syams 2. bahwasanya waktu Dhuha itu adalah waktu Dhuha-Mu. jika haram sucikanlah. turunkanlah dan jika ada di dalam bumi .” Artinya: Aku niat shalat sunat dhuha dua rakaat.

Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi Muahammad saw: “Barangsiapa yang shalat Dhuha sebanyak empat rakaat dan empat rakaat sebelumnya. maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. “Ya! Rasul berkata lagi:“Barangsiapa yang berwudhu‟. “Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka (musuh yang akan diperangi). maka aku akan mencukupimu disore harimu .” (Shahih al. paling banyak ghanimah (keuntungan) nya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab. cukuplah bagi-Ku empat rakaat di awal hari. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan (tempat) perang dan banyaknya ghanimah (keuntungan) yang akan diperoleh dan cepat kembali (karena dekat jaraknya).” (Shahih al-Targhib: 666) 3. Lalu Rasulullah saw berkata. Memperoleh ganjaran di sore hari Dari Abu Darda‟ ra. Nabi saw berkata: “Perolehlah keuntungan (ghanimah) dan cepatlah kembali!.2. ia berkata bahwa Rasulullah saw berkata: “ Allah ta`ala berkata: “Wahai anak Adam. Sebuah rumah di surga Bagi yang rajin mengerjakan shalat Dhuha. maka Aku akan mencukupi kebutuhanmu (ganjaran) pada sore harinya” (Shahih al-Jami: 4339). Ghanimah (keuntungan) yang besar Dari Abdullah bin `Amr bin `Ash radhiyallahu `anhuma. ia berkata: “Rasulullah saw mengirim sebuah pasukan perang. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan: “Innallaa `azza wa jalla yaqulu: Yabna adama akfnini awwala al-nahar bi‟arba`i raka`at ukfika bihinna akhira yaumika” Artinya: Sesungguhnya Allah `Azza Wa Jalla berkata: “Wahai anak Adam. lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan shalat Dhuha. dialah yang paling dekat tujuanannya (tempat perangnya). maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surge. shalatlah untuk-Ku empat rakaat dari awal hari.Jami`: 634) 4.

00 2. kira-kira mulai dari jam 22. mulaidari 2.” . Doa yang dibaca setelah shalat tahajud: “Rabbanaa aatina fid-dun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa adzaaban-naar.00 sampai dengan jam 01. a. sempurna.” (HR Tirmidzi) 4. Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: “Barangsiapa yang mengerjakan shalat fajar (shubuh) berjamaah. sekalipun dosa itu sebanyak buih dilautan. Ampunan Dosa “Siapa pun yang melaksanakan shalat dhuha dengan langgeng. SHALAT TAHAJUD Shalat Tahajud adalah shalat sunat yang dikerjakan pada waktu malam.00 sampai dengan masuknya waktu subuh. akan diampuni dosanya oleh Allah. lalu ia shalat dua rakaat (Dhuha). Niat shalat tahajud “Ushallii sunnatat-tahajjudi rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa” Artinya: “Aku niat shalat sunat tahajud dua rakaat karena Allah” c.00 samapai jam 22. b. berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Jumlah rakaat pada shalat ini tidak terbatas. dan seterusnya. Barangsiapa yang keluar untuk melaksanakan shalat Dhuha. kira-kira dari jam 01.” Artinya: “Ya Allah Tuhan kami. maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan `umrah…. Pahala Umrah Dari Abu Umamah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan shalat wajib. dimulai selepas isya sampai menjelang subuh. 6.(Shahih al-Targhib: 673).4. kira-kira mulai dari jam 19.maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. sempurna. Pembagian Keutamaan Waktu Shalat Tahajud 1. Sepertiga kedua. kemudian ia (setelah usai) duduk mengingat Allah hingga terbit matahari.8rakaat.5. Sepertiga malam. sempurna” (Shahih al-Jami`: 6346). Sepertiga ketiga.00 3.

waass‟atu haqqun. wannabiyyuuna haqqun. wa maa a‟lantu antal muqaddimu wa antal mu‟akhiru la ilaaha illa anta aula ilaaha gairuka wa laa haula quwwata illa billah. perbanyaklah membaca istigfar sebagai berikut “Astagfirullaahal azhim wa atuubu ilaiih” Artinya: “Kami memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung dan kami pun bertaubat kepada-Nya” e. Allah sendiri juga berfirman: .” Artinya: Ya Allah. wa maa akhkhartu wa maa asrartu. faghfir lii maa qaddamtu. wa ilaika haakamtu. Tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah.” (HR Muslim) Selain itu. dan nabi-nabi itu adalah haq. Keutamaan Shalat Tahajud Sahabat Abdullah bin Salam mengatakan. sebarluaskanlah salam dan berikanlah makanan serta sholat malamlah diwaktu manusia sedang tidur. kepada-Mulah kami berserah diri (bertawakal) kepada Engkau jualah kami kembali. wa lakal hamdu antal haqqu wa wa‟dukalhaqqu wa liqaa‟uka haqqun wa qauluka haqqun wal-jannatu haqqun. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Allahumma laka aslamtu. wa Muhammadun shallallaahu „alaihi wa sallama haqqun. Setelah itu. wa lakal hamdu nuurus samaawaati wal ardhi. dan kepada engkaulah kami berhukum. dan neraka adalah haq.dan hari kiamat adalah benar. Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam semesta beserta segala isinya. dan surge adalah haq. bagi-Mu segala puji. Bagi-Mulah segala puji. bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: “Hai sekalian manusia. Bagi-Mulah segala puji. Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan sebelumnya. wan naaru haqqun. wa bika aamantu. bahwa Rasulullah jika bangun dari tidurnya di tengah malam lalu bertahajud membaca doa: “Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samaawaati walardhi wa man fiihin. wa lakal hamdu laka mulkus samaawaati wal ardhi wa man fiihin. dan janji-Mu adalah benar. Ya Allah. pemancar cahaya langit dan bumi. dan kepada-Mulah kami rindu. baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau Allah Rabbul alamin. supaya kamu masuk Surgadengan selamat.Dalam hadits Bukhari dinyatakan. dan Nabi Muhammad adalah benar. wa „alaika tawakaltu wa ilaika anabtu wa bika khaashamtu.” d.” (HR Tirmidzi) Bersabda Nabi Muhammad saw: “Seutama-utama shalat sesudah shalat fardhu ialah shalat sunnat di waktu malam. Engakaulah yang haq.

2. 6. 3.” 4. Tumbuhkan perasaan sangat ingin bermunajat dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. dan jangan lupa pasang alarm sebelum tidur. Dengan begitu kita termotivasi untuk melaksanakannya.” (HR Muslim dan Ahmad) Lazimkan dirimu untuk shalat malam karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu. Ketahuilah fadhilah (keutamaan) dan keistimewaan qiyamulail. Makan malam jangan kekenyangan. hendaklah engkau shalat Tahajud sebagai tambahan bagi engkau. Aturlah aktivitas di siang hari agar malamnya Anda tidak kelelahan. .“Pada malam hari. sebab menurut pengalaman Sufyan Ats-Tsauri.” (QS Al-Isra‟: 79) Dari Jabir r. Mudahmudahan Tuhan mengangkat engkau ketempat yang terpuji.” (HR Ahmad) f. ia barkata. menolak penyakit. Kiat Mudah Shalat Malam/Qiyamullail Agar kita diberi kemudahan bangun malam untuk melakukan shalat malam. Sehingga tidak membuat Anda tidur terlalu lelap.. “Aku mendengar Rasulullah saw. dan pencegah dari dosa.a. dan itu setiap malam. “Aku sulit sekali melakukan qiyamullail selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang aku lakukan. mendekatkan diri kepada Allah. Hindari maksiat. cobalah tips-tips berikut ini: 1. menghapus dosa. berdoa untuk bisa bangun malam. 5. pasti Allah akan memberikannya (mengabulkannya). Bersabda: Sesungguhnya pada malam hari itu benar-benar ada saat yang seorang muslim dapat menepatinya untuk memohon kepada Allah suatu kebaikan dunia dan akhirat. Baik juga jika janjian dengan beberapa teman untuk saling membangunkan dengan miscall melalui telepon atau handphone.

kesejahteraan yang diridhai. dan aku bertaubat kepada-Mu” c.” b. dari dosa-dosa.” Artinya: “Ya Allah. Doa Shalat Hajat Setelah selesai shalat hajat. 5. dianjurkan setelah shalat hajat membaca istigfar 100x. Shalat ini dapat dilakukan kapan saja asalkan tidak pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat (lihat pada shalat sunnat). untuk dipermudah dalam beribadah kepadaNya. Alhamdu lillaahi robbil„aalamiin. Buat kesepakatan dengan istri dan anak-anak bahwa keluarga punya program tahajud bersama sekali atau dua malam dalam sepekan. Maha Suci Allah. a. Berdoalah kepada Allah swt. As `aluka muujibaari rohmatika wa„azaaima maghfirotika wal ghoniimata ming kulli birri wassalaamata ming kulli itsmin. beri karunia kesejahteraan atas jungjunan kami Muhammad.7.” Artinya: “Aku berniat shalat hajat sunah hajat dua rakaat karena Allah Ta‟ala. lalu membaca istigfar. dan diridailah daripada sahabat-sahabat sekalian. Niat shalat hajat “ Ushallii sunnatal haajati rak‟aataini lillaahi ta‟aala. Kepada-Mu-lah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmat-Mu. SHALAT HAJAT Shalat Hajat adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ia memiliki hajat tertentu dan ia ingin hajat tersebut dikabulkan oleh AllahSWT. Dalam kitab Tajul Jamil lil ushul.” “Laa ilaha illallohul haliimul kariimu subhaanallohi robbil „arsyil „azhiim. seperti kalimat istigfar yang biasa atau sebagai berikut: “Astagfirullaha rabbi min kulli dzanbin wa atuubu ilaiih. Laa tada‟ lii dzamban illa ghofartahu walaa hamman illaa farojtahu walaa haajatan hiya laka ridhon illa qodhoitahaa yaa arhamar roohimiin. Janganlah Engkau . Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa.” Artinya: “Tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Lembut dan Maha Penyantun. Selesai membaca istigfar lalu membaca shalawat nabi 100x. Shalat dilakukan minimal 2 raka‟at dan maksimal 12 raka‟at dengan salam setiap 2 rakaat. Tuhan pemelihara Arsy yang Maha Agung. yakni: “Allahuma shalli „alaa sayyidinaa Muhammadin shalaatarridhaa wardha „an ashaabihir ridhar ridhaa. 8.” Artinya: “Aku memohon ampunan kepada Tuhanku.

lalu mengibaskan kedua telinganya.” Tata Cara Shalat Tasbih Shalat tasbih dilakukan 4raka‟at (jika dikerjakan siang maka 4 raka‟at dengan sekali salam. Setelah tasbih ruku‟ (Subhana rabiyyal adzim…) 10 Kali 3. Saya bersaksi bahwasanya Engkau menghidupkan makhluk yang mati dan membangkitkan manusia dari kuburnya. keledai itu bangun seketika. dia berkata. setelah itu berdoa. Setelah pembacaan surat al fatihah dan surat pendek saat berdiri 15 kali 2. Niat shalat tasbih: “Ushallii sunnat tasbihi rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa” Artinya: “Aku niat shalat sunat tasbih dua rakaat. dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaan-Mu. lalu dia mengambil wudhu kemudian shalat dua rakaat. Wahai Tuhan Yang Paling Pengasih dan Penyayang. kemudian shalat dua rakaat (Shalat Hajat) dan sempurna rakaatnya maka Allah berikan apa yang ia pinta cepat atau lambat. karena Allah. Allah mengabulkannya. d. Setelah I‟tidal 10 Kali . sesungguhnya saya datang dari negeri yang sangat jauh guna berjuang di jalan-Mu dan mencari ridha-Mu.” (HR Baiha) 6. insya Allah. janganlah Engkau jadikan saya berhutang budi terhadap seseorang pada hari ini. melainkan Engkau ampuni dan tidak ada sesuatu kepentingan. melainkan Engkau kabulkan. mohonlah kepada Allah apa yang kita inginkan. Di tengah perjalan keledainya mati. SHALAT SUNNAH TASBIH Shalat sunat tasbih adalah shalat sunat yang di dalamnya dibacakan kalimat tasbih sebanyakk 300 kali. ” Maka.” Setelah itu.” (HR Ahmad) Diriwayatkan dari Abu Sirah an-Nakh‟iy. Dia mengucapkan. Keutamaan Shalat Hajat Sabda Rasulullah: “Siapa yang berwudhu dan sempurna wudhunya.biarkan dosa daripada diriku. “Ya Allah. jika malam 4 raka‟at dengan dua salam ) sebagaimana shalat biasa dengan tambahan bacaan tasbih pada saat-saat berikut: NO Waktu Jml. “Seorang laki-laki menempuh perjalanan dari Yaman. Pada hari ini saya memohon kepada Engkau supaya membangkitkan keledaiku yang telah mati ini. Tasbih 1. Amin. melainkan Engkau beri jalan keluar.

maka shalat lagi 2 rakaat. bacalah surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua sesudah membaca Al-Fatihah bacalah surat Al-Ikhlas. SHALAT SUNNAH AWWABIN Shalat sunat awwabin adalah shalat sunat yang dikejakan selesai mengerjakan shalat sunat ba‟da magrib. Sesudah itu. a. sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. berdiri lagi dengan niat sama seperti sebelumnya. b. dilaksanakan 2 rakaat. Setelah duduk diantara dua sujud 10 Kali 6. Setelah tasbih sujud pertama (Subhana rabiyyal a‟la…) 10 Kali 5.4. dengan bacaan pada rakaat pertama sesudah AlFatihah. d. Sehabis salam dua rakaat. dilakukan sebanayak 2 sampai dengan 6 rakaat. Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah. Sesudah membaca Fatihah pada rakaat pertama. Niatnya. bacalah: · surat Al-Ikhlas 6x · surat Al-Falaq 1x · surat An-Naas 1x begitupun dengan rakaat kedua. Setelah duduk istirahat sebelum berdiri (atau sebelum salam tergantung pada raka‟at keberapa) 10 Kali Jumlah total satu raka‟at 75 Jumlah total empat raka‟at 4 X 75 = 300 kali 7. Artinya: “Aku niat shalat dua rakaat sunat awwabin.karena Allah. Rasulullah bersabda: “Barang siapa shalat 6 rakaat setelah magrib. Dan dibaca pada rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah mana saja surat yang dikehendaki. disela-selanya tidak berbicara kotor. c. . Setelah tasbih sujud kedua 10 Kali 7. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut Shalat 2 rakaat dengan niat: Ushallii ral‟ataini shalaatal-awwaabiina sunnatal lillaahi ta‟aallaa. maka ia mendapatkan pahala ibadah selama12 tahun.

dimudahkan dan diselamatkan Allah SWT. yaitu berniat solat safar sunnat kerana Allah SWT. 2rakaat sebelum shalat Dzuhur. ia dianjurkan mengerjakan solat safar dua rakaat. SHALAT TAHIYATUL MASJID shalat sunnah 2rakaat yang dikerjakan ketika masuk masjid. Niatnya : Ushalli sunnatadh Dzuhri * rak‟ataini Qibliyyatan lillahi Ta‟aalaa . Waktunya: 2rakaat sebelum shalat subuh. SHALAT SAFAR Apabila seseorang hendak berpergian. Selesai solat berdoalah agar perjalanan diridhai.hanya niatnya berlainan. dalam perjalanan. 2 atau 4rakaat sebelum shalat Ashar.R Bukhari&Muslim). demikian pula sesudah tiba dirumah kembali. Rasulullah bersabda: “Barangsiapa melakukan shalat 6 rakaat setelah maghrib. maka diampuni dosanya meskipun sebanyak ombak lautan. maka jaganlah hendak duduk sebelum shalat 2rakaat lebih dahulu” (H. tugas maupun keluarga yang ditinggalkan. SHALAT RAWATIB shalat sunnah yang dikerjakan mengiringi shalat fardhu. sebelum duduk untuk menghormati masjid. baik pribadi. Rasulullah bersabda: “Apabila seseorang diantara kamu masuk masjid. Tirmidzi berkata. Caranya sama dengan mengerjakan solat subuh. Niatnya : A). 8.” Tabrani juga meriwayatkan dari Ammar bin Yasir. & 2rakaat sblm shalat Isya. hadist Abu Harairah “gharib” (hanya diriwayatkan seorang rawi yang tidak kuat). Qabliyah: adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum shalat wajib. 9. Niatnya : Ushalli sunnatal Tahiyatul Masjidi rak‟ataini lillahi Ta‟aalaa” Artinya : “aku niat shalat sunnah tahiyatul masjid 2rakaat karena Allah” 10.” Kemudian beliau juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda: “Barangsiapa shalat 20 rakaat setelah maka Allah mambangun rumah di sorga untuknya”. sebelum meninggalkan rumah.

. Niatnya : Ushalli sunnatal Istikharah rak‟ataini lillahi Ta‟aalaa Artinya : “aku niat shalat sunnah Istikharah 2rakaat karena Allah” 12. 11. bila kita menghadapi 2pilihan/ragu dalam mengambil keputusan. jika tidak bisa 1minggu sekali/paling tidak seumur hidup sekali. Niatnya : Ushalli sunnatal rak‟ataini lillahi Ta‟aalaa Artinya : “aku niat shalat sunnah 2rakaat karena Allah” 13. Waktunya: 2 atau 4rakaat sesudah shalat Dzuhur. Shalat itu suatu perkara yg baik. Niatnya : “Ushalli sunnatadh Dzuhri * rak‟ataini Ba‟diyyatan lillahi Ta‟aalaa” Artinya : “aku niat shalat sunnah sesudah dzuhur 2rakaat karena Allah” *bisa diganti dengan shalat wajib yang akan dikerjakan. B). dengan ketentuan jika dikerjakan pada siang hari cukup dengan 1 salam.Artinya : “aku niat shalat sunnah sebelum dzuhur 2 rakaat karena Allah” * bisa diganti dengan shalat wajib yang akan dikerjakan. Shalat ini sebanyak 4rakaat. SHALAT ISTIKHARAH shalat sunnah 2rakaat untuk meminta petunjuk yang baik. 2rakaat sesudah shalat Magrib & 2rakaat sesudah shalat Isya. banyak/sedikit (AlHadis).00 sampai 01. Jika dikerjakan pada malam hari dengan 2 salam.00. Ba‟diyyah: adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah shalat fardhu. Sebaiknya dikerjakan pada 2/3 malam terakhir antara jam 22. SHALAT MUTLAQ shalat sunnah tanpa sebab&tidak ditentukan waktunya. juga tidak dibatasi jumlah rakaatnya. SHALAT TASBIH shalat sunnah yg dianjurkan dikerjakan tiap malam.

baca tasbih 10x. Dari Jabir :” Sesungguhnya Nabi saw telah shalat bersama mereka 8rakaat. Itidal. C). artinya :”aku niat shalat sunnah tasbih 2rakaat karena Allah” B). G). SHALAT TARAWIH shalat sunnah sesudah shalat Isya. Menegenai bilangan rakaatnya disebutkan dalam hadis : “Yang dikerjakan oleh Rasulullah saw. Ruku‟. baca tasbih 10x. lalu beliau shalat witir.Bukhari). Usai baca do‟a duduk diantara2sujud. usai baca do‟a „itidal. Sujud. baik pada bulan ramadhan/lainnya tidak lebih dari 11rakaat” (H. Dzat yang Maha Agung” 14.” (H. E). D).R. Usai baca doa sujud kedua. usai baca doa sujud. Niat : Ushalli sunnatan tasbihi raka‟ataini lilllahi ta‟aalaa. Jumlah keseluruhan tasbih yang dibaca pada tiap rakaatnya sebanyak 75x.IbnuHiban) Niat shalat tarawih : Ushalli sunnatan Taraawiihi rak‟ataini (Imamam/ makmuman) lillahi ta‟aallaa artinya : “Aku niat shalat sunat tarawih 2rakaat (imamam/makmum) karena Allah” . F). baca tasbih 10x.R. Segala puji bagi Allah. baca tasbih 10x. usai baca do‟a ruku. baca tasbih 15x. Usai baca surat Al Fatehah. baca tasbih 10x. Lafadz bacaan tasbih yg dmksd adalah sebagai berikut : Subhanallah wal hamdu lillahi walaa ilaaha illallahu wallahu akbar artinya : “Maha suci Allah yang Maha Esa. pada bulan Ramadhan.Cara mengerjakannya A).

Mandi. j. d. Syarat.”(H. pada Shalat Idul Adha sebaliknya. e. Membaca surat Qaf di rakaat pertama&surat Al Ghasiyah pada rakaat kedua. Hukumnya sunnah Mu akad(dianjurkan). berhias. Niat Shalat Idul Fitri : Ushalli sunnatal li.15. Imam menyaringkan bacaannya g. iidil fitri rak‟ataini (imamam/ makmumam) lillahi Taa‟laa artinya : “Aku niat shalat idul fitri dua rakaat (imam/makmum) karena Allah” Niat Shalat Idul Adha : Ushalli sunnatal li‟iidil Adha rak‟ataini (imamam. Setelah takbir yang ke2 sampai takbir yang terakhir baca tasbih.S. Abu Bakar. memakai pakaian sebaik-baiknya. Hanya ditambah beberspa sunnat sebagai berikut: a. Berjamaah b. Umar pernah melakukan shalat pd 2hari raya sebelum berkhutbah. f. rukun&sunnatnya sama seperti shalat yang lainnya. sebab itu shalatlah engkau&berqurbanlah karena Tuhanmu pada Idul Adha (Q.makmumam) lillahita‟aalaa artinya : “Aku niat shalat idul adha dua rakaat (imam/makmum)karena Allah” Waktu shalat hari raya adalah setelah terbit matahari sampai condongnya matahari. Khutbah 2kali setelah shalat sebagaimana khutbah jum‟at h. SHALAT HARI RAYA shalat Idul Fitri pada 1 Syawal & Idul Adha pd 10 Dzulhijah. . Mengangkat tangan setinggi bahu pada tiap takbir. i. Makan terlebih dahulu pada shalat Idul Fitri.Jama‟ah). Pada khutbah Idul Fitri memaparkan tentang zakat fitrah & pada Idul Adha tentang hukum-hukum Qurban.R.1-2) Dari Ibnu Umar: “Rasulullah. Takbir 7kali pada rakaat pertama & 5kali pada rakata ke2 c.AlKautsar. “Sesungguhnya kami telah memberi engkau (yaa Muhammad) akan kebajikan yang banyak.

Sedangkan yang terakhir boleh 3 rakaat satu kali salam. 7. 5. atau kata “IMAAMAN” (menjadi imam). jika lebih dari 1 rakaat (3. boleh pula 1 rakaat. yaitu boleh 1 rakaat. Caranya mengerjakannya : a). kerana bilangan rakaatnya yang selalu ganjil. 9. Shalat witir. shalat sunat witir 3 rakaat. karena Allah Ta‟ala. Adapun niat shalat witir adalah: Jika 1 rakaat: USHALLIISUNNATAL WITRI RAK‟ATAN LILLAAHI TA‟AALAA. dan 11). 5. Boleh dikerjakan duadua. Perbedaannya hanya pada niat. Jika 3 rakaat: USHALLI SUNNATAL WITRI TSALAATSA RAKA‟AATIN LILLAAHI TA‟AALAA. Disunatkan baca surat yang panjang. 3. sedang membacanya pada waktu gerhana bulan harus nyaring.16. SHALAT WITIR Witir artinya ganjil.” Bila berjamaah (khusus pada malam bulan Ramadhan sebelum kata “LILLAAHI TA‟AALAA” ditambah dengan kata “MA‟MUUMAN” (mengikut imam). sebaiknya dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat (setiap 2 rakaat satu kali salam). b). karena Allah Ta‟ala. Cara mengerjakan shalat witir sama dengan cara mengerjakan shalat fardhu. Begitu pula pada rakaat ke2. SHALAT KHUSUF shalat sunat sewaktu terjadi gerhana bulan/matahari. . Niat shalat gerhana bulan : Ushalli sunnatal khusuufi rak‟ataini lillahita‟aalaa artinya : “Aku niat shalat gerhana bulan 2rakaat karena Allah” 17. Artinya: (di dalam hati pada saat takbiratul ihram!) “Aku (niat) shalat sunat witir 1 rakaat. 7. Artinya: “Aku (niat). setelah ruku‟&I‟tidal baca fatihah lagi kemudian ruku‟&I‟tidal kembali setelah itu sujud sebagaimana biasa.Jika menjadi makmum. jika bertindak sebagai imam. terakhir 3 rakaat 1 tahiyyat 1 salam. Shalat 2rakaat degan 4x ruku‟ yaitu pada rakaat pertama.sedangkan pada gerhana matahari sebaliknya. Minimal 2rakaat. 9 atau 11 rakaat. Dinamakan Solat Witir.

” WIRID DAN DO‟A SETELAH SHALAT FARDHU JUM‟AT Apabila shalat fardhu jum‟at telah selesai dikerjakan. NIAT SHALAT SUNAT DAN SHALAT FARDHU JUM‟AT Setelah adzan yang pertama selesai dikumandangkan.18. karena Allah ta‟ala.” jika menjadi IMAM maka kata MA‟MUUMAN di ganti menjadi IMAAMAN. Jika shalat fardhu jum‟at telah selesai dikerjakan. hendaklah dikerjakan shalat sunat 2 rakaat dengan niat: USHALLII SUNNATAL JUMU‟ATI RAK‟ATAINI QABLIYYATAN LILLAAHI TA‟AALAA artinya: “aku niat shalat jum‟at 2 rakaat sebelumnya.” NIAT SHALAT FARDHU JUMA‟AT: USHALLII FARDHAL JUMU‟ATI RAK‟ATAINI MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA‟AN MA‟MUUMAN LILLAHI TA‟AALAA artinya: “aku niat shalat fardhu jum‟at 2 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam karena Allah ta‟ala. karena Allah ta‟ala. sebelum pulang hendaklah mengerjakan shalat sunat 2 rakaat. Maka setelah salam hendaklah membaca: . dengan niat: USHALLI SUNNATAL JUMU‟ATI RAK‟ATAINI BA‟DIYYATAN LILLAAHI TA‟AALAA artinya: “aku niat shalat sunat jum‟at 2 rakaat sesudahnya.

3hari sebelumnya agar ulama memerintahkan umatnya bertaobat dengan berpusa&meninggalkan segala kedzaliman serta menganjurkan beramal shaleh.” 19. SHALAT ISTIQA‟ shalat sunat yang dikerjakan untuk memohon hujankepada Allah SWT. setelah itu membaca doa ini: ALLAAHUMMA YAA GHANIYYU YAA HAMIID YAA MUBDI‟U YAA MU‟IID. dan dengan berbuat taat kepada-mu. yang maha mengasihi. . Surat An-Anaas 7x. yang maha pengasih. Sebab menumpuknya dosa itu mengakibatkan hilangnya rejeki&datangnya murka Allah. dan dngan anugrah mu. yang maha mengadakan. Berikanlah aku kekayaan dengan barang mu yang halal.S. jauh dari (meminta) kepada selain-mu. Surat Al-Fatihah 7x b.sebab kefasikannyalah mereka disiksa. Surat Al-Ikhlas 7x c. YAA RAHIIMU YAA WADUUD. jauh dari barang yang haram. Surat Al-Falaq 7x d. yang maha mengembalikan. maka lebih dulu kami perbanyak orang-orang yang fasik. WA BITHAA‟ATIKA „AN MA‟SHIYATIK WA BIFADHLIKA‟AMAN SIWAAK .Al Isra:16). “Apabila kami hendak membinasakan suatu negeri.a. jauh dari berbuat maksiat. lalu kamirobohkan (hancurkan) negeri mereka sehancur-hancurnya” (Q. Niatnya : Ushalli sunnatal Istisqaa-i rak‟ataini (imamam/ makmumam) lillahita‟aalaa artinya : “Aku niat shalat istisqaa 2rakaat (imam/makmum)karena Allah” Syarat-syarat mengerjakana Shalat Istisqa : a). artinya: “wahai Allah! Yang maha kaya. AGHNINII BIHALAALIKA „AN HARAAMIK. yang maha terpuji.

semoga kita semua selalu istiqomah menjalankan shalat sunnah. Usai shalat diadakan khutbah 2kali. Inilah.b). yaitu : a. Saat berdo‟a pada khutbah kedua. b. d. Insya Allah! .berkeyakinan bahwa Allah SWT akan mengabulkan permintaan mereka. macam-macam shalat sunnah yang dapat saya sampaikan. Khatib disunatkan memakai selendang. khatib hendaknya menghadap kiblat membelakangi makmumnya. niat shalat sesuai dengan sholat mana yang akan kita kerjakan. c. Saat berdo‟a hendaknya mengangkat tangan setinggi-tingginya. Isi khutbah menganjurkan banyak beristigfar. Pada hari ke4 semua penduduk termasuk yang lemah dianjurkan pergi kelapangan degan pakaian sederana&tanpa wangi-wangian untuk shalat Istisqa‟ c). Pada khutbah pertama hendaknya baca istigfar 9x dan pada khutbah kedua 7x. Pelaksanaan khutbah istisqa berbeda dengan khutbah lainnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful