Tata Cara Sholat Hajat yang Mustajab dan Bacaannya

Tata Cara Benar Solat Hajat yang Mustajab dan Bacaannya

Shalat Hajat dilakukan karena ada hajat atau keperluan, entah keperluan duniawi/ukhrawi. Agar hajat terkabul, banyak cara bisa kita lakukan diantaranya yaitu berdoa dan shalat. Sholat Hajat adalah cara khusus untuk memohon kepada Allah agar dikabulkan hajat kita, karena arti shalat secara bahasa adalah doa. Firman Allah:”Dan mintalah pertolonganlah (kepada Allah) dengan sabar dan shalat”(Al-Baqarah:45). Tata Cara menjalankan sholat hajat yang Mustajab Shalat hajat tak mempunyai waktu tertentu, asalkan pada waktu yang tak dilarang, misalnya setelah shalat Ashar atau setelah shalat Shubuh. Shalat hajat dijalankan dengan tidak berjamaah, minimal dua rokaat dan maksimal 12 rakaat. Bila dilaksanakan di malam hari maka setiap 2 rakaat sekali salam dan jika dijalankan di siang hari maka boleh 4 rakaat dengan sekali salam dan seterusnya. Sabda Nabi SAW:”Siapa yang berwudhu dan sempurna wudhunya, kemudian shalat dua rakaat (Shalat Hajat) dan sempurna rakaatnya maka Allah berikan apa yang ia pinta cepat atau lambat” ( HR.Ahmad ). Berikut Tata Cara Sholat Hajat yang benar dan Bacaannya 1. Niat shalat Hajat didalam hati berbarengan dengan Takbiratul Ihram 2. “Ushalli Sunnatan Hajati raka‟atin mustaqbilal kiblati ada‟an lillahi ta‟ala” (Saya berniat melakukan shalat Sunaah Hajat dua rakaat dengan menghadap kiblat semata-mata karena Allah SWT) 3. Membaca doa Iftitah 4. Membaca surat al Fatihah 5. Membaca salah satu surat di dalam Al-quran. Afadhalnya, rokaat pertama membaca surat al Ikhlas dan rakaat kedua membaca ayat kursi (surat Al-Baqarah:255). 6. Ruku‟ dengan membaca Tasbih tiga kali 7. I‟tidal dengan membaca bacaannya 8. Sujud yang pertama dengan membaca Tasbih 3 kali 9. Duduk di antara dua sujud dengan membaca bacaannya. 10. Sujud yang kedua dengan membaca Tasbih 3 kali. 11. Setelah rakaat pertama, lakukan rakaat kedua sebagaimana cara di atas, kemudian tasyahhud akhir setelah selesai maka membaca salam dua kali. Jika dilaksanakan 4 rakaat dengan 1 salam maka setelah 2 rakaat langsung berdiri tanpa memakai tasyahhud awal, selanjutnya rokaat ke 3 dan ke 4, kemudian tasyhhud akhir setelah selesai membaca salam 2 kali.

12. Selesai shalat Hajat bacalah zikir yang mudah & berdoa, sampaikan hajat yang kita inginkan lalu memohon petunjuk kepada Allah agar tecapai segala hajatnya. Baca doa sholat hajat laa ilaaha illallaahul haliimul kariimu,subhaanallaahi rabbil „ar-syil „azhiim, alhamdulillaahi rabbil „aalamiin, as-aluka muujibaatirahmatika, wa‟azaaima maghfiratika, wal‟ishmata minkulla dzanbin, wal -ghaniimata min kulli itsmin, laatada‟lii dzanban illaa ghafartahuu, walaa hamman illaafarrajtahu u, walaa haajatan hiya laka ridhan illaqadhaitahaa, yaa arhamar-raahimiin. Artinya: Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia, Maha suci Allah Tuhan Pemelihara Arsy yang Agung, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. KepadaMu aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmatMu dan sesuatu yang mendatangkan keampunanMu, serta terpeliharanya dosa-dosa, memperoleh kebaikan pada tiap-tiap dosa, janganlah Engkau tinggalkan dosa pada diriku, melainkan Engkau ampuni, dan kesusahan, melainkan Engkau beri jalan keluarnya, dan tidak pula suatu hajat yang mendapat kerelaanMu, melainkan Engkau kabulkan, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Tata Cara Sholat Hajat yang Mustajab dan Bacaannya ini bermanfaat, amin.

NIAT SHOLAT SUNNAH DAN MACAMNYA 1. SHALAT SUNNAH WUDHU Shalat sunat wudhu atau yang disebut juga dengan shalat syukrul wudhu adalah shalat yang dikerjakan setelah berwudhu. Tata cara pelaksanannya adalah: a. Sehabis berwudhu kita disunahkan membaca doa: “„Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdauu laa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan „abduhu wa;rasuuluhu. Allahummaj‟alnii minat-tawwaabiina waj‟alnii minal mutathahiriina waj‟alnii min„ibaadikash-shaalihiin. Artinya: “Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang saleh.”

b. Artinya: ”Aku niat shalat sunah wudhu 2 rakaat karena Allah. SHALAT TAUBAT Shalat Taubat adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim jika ingin bertaubat terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. Selesai membaca doa tersebut. Shalat ini dikerjakan 2 rakaat sebagaimana shalat yang lain dengan ikhlas sampai salam. sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga? Bilal menjawab: Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudhu baik siang atau malam aku selalu shalat setelahnya sebanyak yang aku suka” . (QS Ali-Imran: 135) . kemudian mengerjakan shalat. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah – Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Kemudian beliau membaca ayat : “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah. Niatnya: Ushallii sunnatal-wudhuu‟i rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa. melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya”. Keutamaan Shalat Syukrul Wudhu “Rasulullah berkata kepada Bilal: Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan dalam Islam. dan setelah itu memohon ampunan kepada Allah. Shalat taubat dilaksanakan dua raka‟at dengan waktu yang bebas kecuali pada waktu yang diharamkan untuk melakukan shalat. lalu dia bangun(bangkit) dan bersuci. (HR Bukhari) 2. Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seseorang melakukan suatu perbuatan dosa. d. lalu melaksanakan shalat sunah wudhu 2 rakaat.” c. sedang mereka mengetahui.

3. Aku memohon taubat kepada-Nya. Dan dilakukan dalam satuan 2 raka‟at sekali salam. ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kira-kira pukul tujuh pagi) hingga waktu dzuhur. Niat shalat taubat: “Ushallii sunnatat taubati rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa.4. Tata Cara Shalat Dhuha: . selaku taubatnya seorang hamba yang banyak berdosa.” Artinya: “Aku niat shalat sunat taubat dua rakaat karena Allah. Jumlah raka‟at shalat dhuha bisa dengan 2. Tuhan yang hidup terus selalu terjaga.8 atau 12 raka‟at.Tata Cara Shalat Taubat Jumlah rakaatnya 2. Kirakira.” Doanya: “Astagfirullahal azhiim al ladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyumu wa atuubu ilaihi taubata „abdin zhaalimin laa yamliku li nafsihi dharran wa laa naf‟an wa laa mautan wa laa hayaatan wa laa nusyuuraa. aku mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. untuk mati atau hidup maupun bangkit nanti.” Artinya: Saya memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung. SHALAT DHUHA Shalat Dhuha adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ketika matahari sedang naik. yang tidak mempunyai kekuatan untuk berbuat mudharat ataupun manfaat. 4 sampai 6 rakaat.

“Ya Allah. Dan dua rakaat Dhuha diberi pahala” (HR Muslim). perlindungan-Mu”.1. kecantikan ialah kecantikan-Mu. setiap tahmid (ucapan alhamdulillah) adalah sedekah. setiap tahlil (ucapan lailahaillallah) adalah sedekah.” Artinya: Aku niat shalat sunat dhuha dua rakaat. keindahan itu keindahan-Mu. keindahan. . di antaranya: 1. keagungan. Rahasia dan Keutamaan shalat Dhuha Hadits Rasulullah saw yang menceritakan tentang keutamaan shalat Dhuha. Sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia Dari Abu Dzar al-Ghifari ra. jika haram sucikanlah. setiap tasbih (ucapan subhanallah) adalah sedekah. jika sukar mudahkanlah. limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang shaleh”. ia berkata bahwa Nabi Muahammad saw bersabda: “Di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah. berkat waktu Dhuha. karena Allah. kekuatan dan kekuasaan-Mu. Pada rakaat kedua membaca surat Adh-Dhuha Niat shalat dhuha adalah: “Ushallii sunnatadh-dhuhaa rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa. jika rezekiku masih di atas langit. bahwasanya waktu Dhuha itu adalah waktu Dhuha-Mu. mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. jika masih jauh dekatkanlah. dan perlindungan itu. setiap takbir adalah sedekah. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Asy-Syams 2. keluarkanlah. turunkanlah dan jika ada di dalam bumi . Doa yang dibaca setelah shalat dhuha: “Ya Allah. menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah.

“Ya! Rasul berkata lagi:“Barangsiapa yang berwudhu‟. maka aku akan mencukupimu disore harimu . Dalam sebuah riwayat juga disebutkan: “Innallaa `azza wa jalla yaqulu: Yabna adama akfnini awwala al-nahar bi‟arba`i raka`at ukfika bihinna akhira yaumika” Artinya: Sesungguhnya Allah `Azza Wa Jalla berkata: “Wahai anak Adam.2. maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Nabi saw berkata: “Perolehlah keuntungan (ghanimah) dan cepatlah kembali!. ia berkata bahwa Rasulullah saw berkata: “ Allah ta`ala berkata: “Wahai anak Adam. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan (tempat) perang dan banyaknya ghanimah (keuntungan) yang akan diperoleh dan cepat kembali (karena dekat jaraknya). Memperoleh ganjaran di sore hari Dari Abu Darda‟ ra. maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surge. paling banyak ghanimah (keuntungan) nya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab. shalatlah untuk-Ku empat rakaat dari awal hari. Lalu Rasulullah saw berkata. ia berkata: “Rasulullah saw mengirim sebuah pasukan perang.” (Shahih al. Sebuah rumah di surga Bagi yang rajin mengerjakan shalat Dhuha. dialah yang paling dekat tujuanannya (tempat perangnya). cukuplah bagi-Ku empat rakaat di awal hari.Jami`: 634) 4. maka Aku akan mencukupi kebutuhanmu (ganjaran) pada sore harinya” (Shahih al-Jami: 4339).” (Shahih al-Targhib: 666) 3. kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan shalat Dhuha. Ghanimah (keuntungan) yang besar Dari Abdullah bin `Amr bin `Ash radhiyallahu `anhuma. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi Muahammad saw: “Barangsiapa yang shalat Dhuha sebanyak empat rakaat dan empat rakaat sebelumnya. “Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka (musuh yang akan diperangi). lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya.

8rakaat. lalu ia shalat dua rakaat (Dhuha). Niat shalat tahajud “Ushallii sunnatat-tahajjudi rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa” Artinya: “Aku niat shalat sunat tahajud dua rakaat karena Allah” c. Barangsiapa yang keluar untuk melaksanakan shalat Dhuha.00 samapai jam 22.00 2. sempurna” (Shahih al-Jami`: 6346). berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: “Barangsiapa yang mengerjakan shalat fajar (shubuh) berjamaah. sekalipun dosa itu sebanyak buih dilautan.00 sampai dengan masuknya waktu subuh.(Shahih al-Targhib: 673). Jumlah rakaat pada shalat ini tidak terbatas.maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. sempurna.” (HR Tirmidzi) 4. kemudian ia (setelah usai) duduk mengingat Allah hingga terbit matahari. sempurna. Sepertiga kedua. Ampunan Dosa “Siapa pun yang melaksanakan shalat dhuha dengan langgeng. Sepertiga ketiga. kira-kira mulai dari jam 22. kira-kira dari jam 01. kira-kira mulai dari jam 19. a.” Artinya: “Ya Allah Tuhan kami. Pahala Umrah Dari Abu Umamah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan shalat wajib.5. 6. Pembagian Keutamaan Waktu Shalat Tahajud 1. ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Sepertiga malam. dimulai selepas isya sampai menjelang subuh. Doa yang dibaca setelah shalat tahajud: “Rabbanaa aatina fid-dun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa adzaaban-naar.” .4. maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan `umrah….00 3.00 sampai dengan jam 01. mulaidari 2. SHALAT TAHAJUD Shalat Tahajud adalah shalat sunat yang dikerjakan pada waktu malam. dan seterusnya. b. akan diampuni dosanya oleh Allah.

dan surge adalah haq. Ya Allah. wa lakal hamdu antal haqqu wa wa‟dukalhaqqu wa liqaa‟uka haqqun wa qauluka haqqun wal-jannatu haqqun.” (HR Muslim) Selain itu. wa ilaika haakamtu. Tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. waass‟atu haqqun. wa bika aamantu. Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan sebelumnya. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau Allah Rabbul alamin. Engakaulah yang haq. Bagi-Mulah segala puji. bagi-Mu segala puji. wa maa akhkhartu wa maa asrartu. dan kepada-Mulah kami rindu. Allah sendiri juga berfirman: . Keutamaan Shalat Tahajud Sahabat Abdullah bin Salam mengatakan. kepada-Mulah kami berserah diri (bertawakal) kepada Engkau jualah kami kembali.dan hari kiamat adalah benar. dan janji-Mu adalah benar. dan kepada engkaulah kami berhukum. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Allahumma laka aslamtu. bahwa Rasulullah jika bangun dari tidurnya di tengah malam lalu bertahajud membaca doa: “Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samaawaati walardhi wa man fiihin. Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam semesta beserta segala isinya. wa „alaika tawakaltu wa ilaika anabtu wa bika khaashamtu. Setelah itu. perbanyaklah membaca istigfar sebagai berikut “Astagfirullaahal azhim wa atuubu ilaiih” Artinya: “Kami memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung dan kami pun bertaubat kepada-Nya” e.Dalam hadits Bukhari dinyatakan. wa lakal hamdu nuurus samaawaati wal ardhi. sebarluaskanlah salam dan berikanlah makanan serta sholat malamlah diwaktu manusia sedang tidur. dan Nabi Muhammad adalah benar. wa lakal hamdu laka mulkus samaawaati wal ardhi wa man fiihin. dan nabi-nabi itu adalah haq. wa maa a‟lantu antal muqaddimu wa antal mu‟akhiru la ilaaha illa anta aula ilaaha gairuka wa laa haula quwwata illa billah. Bagi-Mulah segala puji. wan naaru haqqun. pemancar cahaya langit dan bumi. wa Muhammadun shallallaahu „alaihi wa sallama haqqun. bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: “Hai sekalian manusia. supaya kamu masuk Surgadengan selamat. wannabiyyuuna haqqun.” (HR Tirmidzi) Bersabda Nabi Muhammad saw: “Seutama-utama shalat sesudah shalat fardhu ialah shalat sunnat di waktu malam. dan neraka adalah haq.” d.” Artinya: Ya Allah. baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. faghfir lii maa qaddamtu.

6. mendekatkan diri kepada Allah. 3. Makan malam jangan kekenyangan.” (HR Muslim dan Ahmad) Lazimkan dirimu untuk shalat malam karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu. “Aku sulit sekali melakukan qiyamullail selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang aku lakukan.” (QS Al-Isra‟: 79) Dari Jabir r. 5. berdoa untuk bisa bangun malam. Hindari maksiat. menghapus dosa.a. menolak penyakit.” 4. Baik juga jika janjian dengan beberapa teman untuk saling membangunkan dengan miscall melalui telepon atau handphone. Tumbuhkan perasaan sangat ingin bermunajat dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kiat Mudah Shalat Malam/Qiyamullail Agar kita diberi kemudahan bangun malam untuk melakukan shalat malam. dan pencegah dari dosa. ia barkata. dan jangan lupa pasang alarm sebelum tidur. dan itu setiap malam.. Ketahuilah fadhilah (keutamaan) dan keistimewaan qiyamulail. “Aku mendengar Rasulullah saw. Mudahmudahan Tuhan mengangkat engkau ketempat yang terpuji. hendaklah engkau shalat Tahajud sebagai tambahan bagi engkau.“Pada malam hari. sebab menurut pengalaman Sufyan Ats-Tsauri. 2. Aturlah aktivitas di siang hari agar malamnya Anda tidak kelelahan. Dengan begitu kita termotivasi untuk melaksanakannya. Sehingga tidak membuat Anda tidur terlalu lelap. cobalah tips-tips berikut ini: 1.” (HR Ahmad) f. pasti Allah akan memberikannya (mengabulkannya). Bersabda: Sesungguhnya pada malam hari itu benar-benar ada saat yang seorang muslim dapat menepatinya untuk memohon kepada Allah suatu kebaikan dunia dan akhirat. .

dan diridailah daripada sahabat-sahabat sekalian. lalu membaca istigfar. Selesai membaca istigfar lalu membaca shalawat nabi 100x. Niat shalat hajat “ Ushallii sunnatal haajati rak‟aataini lillaahi ta‟aala. kesejahteraan yang diridhai. Doa Shalat Hajat Setelah selesai shalat hajat. dan aku bertaubat kepada-Mu” c. 5. Berdoalah kepada Allah swt. Maha Suci Allah. Dalam kitab Tajul Jamil lil ushul. yakni: “Allahuma shalli „alaa sayyidinaa Muhammadin shalaatarridhaa wardha „an ashaabihir ridhar ridhaa. Kepada-Mu-lah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmat-Mu. SHALAT HAJAT Shalat Hajat adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ia memiliki hajat tertentu dan ia ingin hajat tersebut dikabulkan oleh AllahSWT.” Artinya: “Ya Allah.” Artinya: “Tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Lembut dan Maha Penyantun. 8.” Artinya: “Aku berniat shalat hajat sunah hajat dua rakaat karena Allah Ta‟ala. seperti kalimat istigfar yang biasa atau sebagai berikut: “Astagfirullaha rabbi min kulli dzanbin wa atuubu ilaiih. Laa tada‟ lii dzamban illa ghofartahu walaa hamman illaa farojtahu walaa haajatan hiya laka ridhon illa qodhoitahaa yaa arhamar roohimiin. Shalat dilakukan minimal 2 raka‟at dan maksimal 12 raka‟at dengan salam setiap 2 rakaat. Buat kesepakatan dengan istri dan anak-anak bahwa keluarga punya program tahajud bersama sekali atau dua malam dalam sepekan. Tuhan pemelihara Arsy yang Maha Agung.” b. dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. a. untuk dipermudah dalam beribadah kepadaNya. dari dosa-dosa. Janganlah Engkau . Shalat ini dapat dilakukan kapan saja asalkan tidak pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat (lihat pada shalat sunnat).” Artinya: “Aku memohon ampunan kepada Tuhanku. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Alhamdu lillaahi robbil„aalamiin. As `aluka muujibaari rohmatika wa„azaaima maghfirotika wal ghoniimata ming kulli birri wassalaamata ming kulli itsmin.7.” “Laa ilaha illallohul haliimul kariimu subhaanallohi robbil „arsyil „azhiim. beri karunia kesejahteraan atas jungjunan kami Muhammad. dianjurkan setelah shalat hajat membaca istigfar 100x.

mohonlah kepada Allah apa yang kita inginkan. melainkan Engkau kabulkan. melainkan Engkau ampuni dan tidak ada sesuatu kepentingan. insya Allah. Wahai Tuhan Yang Paling Pengasih dan Penyayang.” Setelah itu. SHALAT SUNNAH TASBIH Shalat sunat tasbih adalah shalat sunat yang di dalamnya dibacakan kalimat tasbih sebanyakk 300 kali. Amin. Pada hari ini saya memohon kepada Engkau supaya membangkitkan keledaiku yang telah mati ini. kemudian shalat dua rakaat (Shalat Hajat) dan sempurna rakaatnya maka Allah berikan apa yang ia pinta cepat atau lambat. Keutamaan Shalat Hajat Sabda Rasulullah: “Siapa yang berwudhu dan sempurna wudhunya. Setelah tasbih ruku‟ (Subhana rabiyyal adzim…) 10 Kali 3. “Ya Allah. Dia mengucapkan.” (HR Baiha) 6. Saya bersaksi bahwasanya Engkau menghidupkan makhluk yang mati dan membangkitkan manusia dari kuburnya. Di tengah perjalan keledainya mati. Allah mengabulkannya. jika malam 4 raka‟at dengan dua salam ) sebagaimana shalat biasa dengan tambahan bacaan tasbih pada saat-saat berikut: NO Waktu Jml. Setelah I‟tidal 10 Kali .” Tata Cara Shalat Tasbih Shalat tasbih dilakukan 4raka‟at (jika dikerjakan siang maka 4 raka‟at dengan sekali salam. melainkan Engkau beri jalan keluar. “Seorang laki-laki menempuh perjalanan dari Yaman. dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaan-Mu. keledai itu bangun seketika. lalu mengibaskan kedua telinganya. Tasbih 1. sesungguhnya saya datang dari negeri yang sangat jauh guna berjuang di jalan-Mu dan mencari ridha-Mu.” (HR Ahmad) Diriwayatkan dari Abu Sirah an-Nakh‟iy. dia berkata. janganlah Engkau jadikan saya berhutang budi terhadap seseorang pada hari ini. lalu dia mengambil wudhu kemudian shalat dua rakaat. ” Maka. setelah itu berdoa. d.biarkan dosa daripada diriku. karena Allah. Setelah pembacaan surat al fatihah dan surat pendek saat berdiri 15 kali 2. Niat shalat tasbih: “Ushallii sunnat tasbihi rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa” Artinya: “Aku niat shalat sunat tasbih dua rakaat.

c. maka ia mendapatkan pahala ibadah selama12 tahun. berdiri lagi dengan niat sama seperti sebelumnya. Niatnya. bacalah: · surat Al-Ikhlas 6x · surat Al-Falaq 1x · surat An-Naas 1x begitupun dengan rakaat kedua. bacalah surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua sesudah membaca Al-Fatihah bacalah surat Al-Ikhlas. Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah. Setelah tasbih sujud kedua 10 Kali 7. Artinya: “Aku niat shalat dua rakaat sunat awwabin. dilakukan sebanayak 2 sampai dengan 6 rakaat. Sehabis salam dua rakaat. dengan bacaan pada rakaat pertama sesudah AlFatihah. maka shalat lagi 2 rakaat. Setelah tasbih sujud pertama (Subhana rabiyyal a‟la…) 10 Kali 5.karena Allah. dilaksanakan 2 rakaat.4. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut Shalat 2 rakaat dengan niat: Ushallii ral‟ataini shalaatal-awwaabiina sunnatal lillaahi ta‟aallaa. a. Sesudah membaca Fatihah pada rakaat pertama. sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. disela-selanya tidak berbicara kotor. SHALAT SUNNAH AWWABIN Shalat sunat awwabin adalah shalat sunat yang dikejakan selesai mengerjakan shalat sunat ba‟da magrib. . b. Rasulullah bersabda: “Barang siapa shalat 6 rakaat setelah magrib. Setelah duduk diantara dua sujud 10 Kali 6. Dan dibaca pada rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah mana saja surat yang dikehendaki. d. Setelah duduk istirahat sebelum berdiri (atau sebelum salam tergantung pada raka‟at keberapa) 10 Kali Jumlah total satu raka‟at 75 Jumlah total empat raka‟at 4 X 75 = 300 kali 7. Sesudah itu.

SHALAT SAFAR Apabila seseorang hendak berpergian. Niatnya : A). tugas maupun keluarga yang ditinggalkan. dalam perjalanan.R Bukhari&Muslim). maka jaganlah hendak duduk sebelum shalat 2rakaat lebih dahulu” (H. & 2rakaat sblm shalat Isya. Waktunya: 2rakaat sebelum shalat subuh. yaitu berniat solat safar sunnat kerana Allah SWT. ia dianjurkan mengerjakan solat safar dua rakaat. Niatnya : Ushalli sunnatal Tahiyatul Masjidi rak‟ataini lillahi Ta‟aalaa” Artinya : “aku niat shalat sunnah tahiyatul masjid 2rakaat karena Allah” 10. 9. 8. sebelum meninggalkan rumah.hanya niatnya berlainan. baik pribadi. Tirmidzi berkata. Niatnya : Ushalli sunnatadh Dzuhri * rak‟ataini Qibliyyatan lillahi Ta‟aalaa . Rasulullah bersabda: “Apabila seseorang diantara kamu masuk masjid. Selesai solat berdoalah agar perjalanan diridhai. Rasulullah bersabda: “Barangsiapa melakukan shalat 6 rakaat setelah maghrib. demikian pula sesudah tiba dirumah kembali. SHALAT RAWATIB shalat sunnah yang dikerjakan mengiringi shalat fardhu. 2 atau 4rakaat sebelum shalat Ashar. 2rakaat sebelum shalat Dzuhur. sebelum duduk untuk menghormati masjid.” Kemudian beliau juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda: “Barangsiapa shalat 20 rakaat setelah maka Allah mambangun rumah di sorga untuknya”. dimudahkan dan diselamatkan Allah SWT. hadist Abu Harairah “gharib” (hanya diriwayatkan seorang rawi yang tidak kuat). Caranya sama dengan mengerjakan solat subuh. Qabliyah: adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum shalat wajib. SHALAT TAHIYATUL MASJID shalat sunnah 2rakaat yang dikerjakan ketika masuk masjid.” Tabrani juga meriwayatkan dari Ammar bin Yasir. maka diampuni dosanya meskipun sebanyak ombak lautan.

Shalat ini sebanyak 4rakaat. 2rakaat sesudah shalat Magrib & 2rakaat sesudah shalat Isya. B). Ba‟diyyah: adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah shalat fardhu.00.Artinya : “aku niat shalat sunnah sebelum dzuhur 2 rakaat karena Allah” * bisa diganti dengan shalat wajib yang akan dikerjakan. Niatnya : Ushalli sunnatal rak‟ataini lillahi Ta‟aalaa Artinya : “aku niat shalat sunnah 2rakaat karena Allah” 13. Shalat itu suatu perkara yg baik.00 sampai 01. Niatnya : Ushalli sunnatal Istikharah rak‟ataini lillahi Ta‟aalaa Artinya : “aku niat shalat sunnah Istikharah 2rakaat karena Allah” 12. Waktunya: 2 atau 4rakaat sesudah shalat Dzuhur. Niatnya : “Ushalli sunnatadh Dzuhri * rak‟ataini Ba‟diyyatan lillahi Ta‟aalaa” Artinya : “aku niat shalat sunnah sesudah dzuhur 2rakaat karena Allah” *bisa diganti dengan shalat wajib yang akan dikerjakan. Sebaiknya dikerjakan pada 2/3 malam terakhir antara jam 22. SHALAT MUTLAQ shalat sunnah tanpa sebab&tidak ditentukan waktunya. 11. SHALAT ISTIKHARAH shalat sunnah 2rakaat untuk meminta petunjuk yang baik. juga tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Jika dikerjakan pada malam hari dengan 2 salam. SHALAT TASBIH shalat sunnah yg dianjurkan dikerjakan tiap malam. jika tidak bisa 1minggu sekali/paling tidak seumur hidup sekali. bila kita menghadapi 2pilihan/ragu dalam mengambil keputusan. dengan ketentuan jika dikerjakan pada siang hari cukup dengan 1 salam. banyak/sedikit (AlHadis). .

Usai baca surat Al Fatehah.Cara mengerjakannya A). baca tasbih 10x. D). usai baca do‟a ruku. E). Segala puji bagi Allah. artinya :”aku niat shalat sunnah tasbih 2rakaat karena Allah” B). Dzat yang Maha Agung” 14.IbnuHiban) Niat shalat tarawih : Ushalli sunnatan Taraawiihi rak‟ataini (Imamam/ makmuman) lillahi ta‟aallaa artinya : “Aku niat shalat sunat tarawih 2rakaat (imamam/makmum) karena Allah” . baik pada bulan ramadhan/lainnya tidak lebih dari 11rakaat” (H. Ruku‟. SHALAT TARAWIH shalat sunnah sesudah shalat Isya.Bukhari). Sujud. Usai baca doa sujud kedua. baca tasbih 10x.R. Usai baca do‟a duduk diantara2sujud.R. Menegenai bilangan rakaatnya disebutkan dalam hadis : “Yang dikerjakan oleh Rasulullah saw. Itidal.” (H. lalu beliau shalat witir. baca tasbih 15x. Niat : Ushalli sunnatan tasbihi raka‟ataini lilllahi ta‟aalaa. G). Lafadz bacaan tasbih yg dmksd adalah sebagai berikut : Subhanallah wal hamdu lillahi walaa ilaaha illallahu wallahu akbar artinya : “Maha suci Allah yang Maha Esa. baca tasbih 10x. pada bulan Ramadhan. Jumlah keseluruhan tasbih yang dibaca pada tiap rakaatnya sebanyak 75x. baca tasbih 10x. C). F). Dari Jabir :” Sesungguhnya Nabi saw telah shalat bersama mereka 8rakaat. usai baca do‟a „itidal. baca tasbih 10x. usai baca doa sujud.

Syarat.AlKautsar. sebab itu shalatlah engkau&berqurbanlah karena Tuhanmu pada Idul Adha (Q. Setelah takbir yang ke2 sampai takbir yang terakhir baca tasbih. d. Khutbah 2kali setelah shalat sebagaimana khutbah jum‟at h. Mandi. rukun&sunnatnya sama seperti shalat yang lainnya. Berjamaah b. j. “Sesungguhnya kami telah memberi engkau (yaa Muhammad) akan kebajikan yang banyak.”(H. Takbir 7kali pada rakaat pertama & 5kali pada rakata ke2 c.makmumam) lillahita‟aalaa artinya : “Aku niat shalat idul adha dua rakaat (imam/makmum)karena Allah” Waktu shalat hari raya adalah setelah terbit matahari sampai condongnya matahari. e.S. Mengangkat tangan setinggi bahu pada tiap takbir. Abu Bakar. i. memakai pakaian sebaik-baiknya. Niat Shalat Idul Fitri : Ushalli sunnatal li. Imam menyaringkan bacaannya g.Jama‟ah).1-2) Dari Ibnu Umar: “Rasulullah. berhias. Makan terlebih dahulu pada shalat Idul Fitri. iidil fitri rak‟ataini (imamam/ makmumam) lillahi Taa‟laa artinya : “Aku niat shalat idul fitri dua rakaat (imam/makmum) karena Allah” Niat Shalat Idul Adha : Ushalli sunnatal li‟iidil Adha rak‟ataini (imamam. Hanya ditambah beberspa sunnat sebagai berikut: a. .R. Pada khutbah Idul Fitri memaparkan tentang zakat fitrah & pada Idul Adha tentang hukum-hukum Qurban. Membaca surat Qaf di rakaat pertama&surat Al Ghasiyah pada rakaat kedua. pada Shalat Idul Adha sebaliknya. SHALAT HARI RAYA shalat Idul Fitri pada 1 Syawal & Idul Adha pd 10 Dzulhijah. Hukumnya sunnah Mu akad(dianjurkan).15. f. Umar pernah melakukan shalat pd 2hari raya sebelum berkhutbah.

Jika 3 rakaat: USHALLI SUNNATAL WITRI TSALAATSA RAKA‟AATIN LILLAAHI TA‟AALAA. kerana bilangan rakaatnya yang selalu ganjil. 9 atau 11 rakaat.sedangkan pada gerhana matahari sebaliknya. shalat sunat witir 3 rakaat. Shalat witir. Artinya: (di dalam hati pada saat takbiratul ihram!) “Aku (niat) shalat sunat witir 1 rakaat. . 5. dan 11). Shalat 2rakaat degan 4x ruku‟ yaitu pada rakaat pertama. jika lebih dari 1 rakaat (3. Perbedaannya hanya pada niat. karena Allah Ta‟ala. setelah ruku‟&I‟tidal baca fatihah lagi kemudian ruku‟&I‟tidal kembali setelah itu sujud sebagaimana biasa.” Bila berjamaah (khusus pada malam bulan Ramadhan sebelum kata “LILLAAHI TA‟AALAA” ditambah dengan kata “MA‟MUUMAN” (mengikut imam). boleh pula 1 rakaat. jika bertindak sebagai imam. 7. Sedangkan yang terakhir boleh 3 rakaat satu kali salam. yaitu boleh 1 rakaat. Minimal 2rakaat. Adapun niat shalat witir adalah: Jika 1 rakaat: USHALLIISUNNATAL WITRI RAK‟ATAN LILLAAHI TA‟AALAA. Artinya: “Aku (niat). SHALAT KHUSUF shalat sunat sewaktu terjadi gerhana bulan/matahari. sebaiknya dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat (setiap 2 rakaat satu kali salam). Disunatkan baca surat yang panjang.16. b). sedang membacanya pada waktu gerhana bulan harus nyaring.Jika menjadi makmum. Dinamakan Solat Witir. 7. Begitu pula pada rakaat ke2. 5. SHALAT WITIR Witir artinya ganjil. Niat shalat gerhana bulan : Ushalli sunnatal khusuufi rak‟ataini lillahita‟aalaa artinya : “Aku niat shalat gerhana bulan 2rakaat karena Allah” 17. 3. karena Allah Ta‟ala. Cara mengerjakan shalat witir sama dengan cara mengerjakan shalat fardhu. Boleh dikerjakan duadua. atau kata “IMAAMAN” (menjadi imam). terakhir 3 rakaat 1 tahiyyat 1 salam. Caranya mengerjakannya : a). 9.

dengan niat: USHALLI SUNNATAL JUMU‟ATI RAK‟ATAINI BA‟DIYYATAN LILLAAHI TA‟AALAA artinya: “aku niat shalat sunat jum‟at 2 rakaat sesudahnya.” NIAT SHALAT FARDHU JUMA‟AT: USHALLII FARDHAL JUMU‟ATI RAK‟ATAINI MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA‟AN MA‟MUUMAN LILLAHI TA‟AALAA artinya: “aku niat shalat fardhu jum‟at 2 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam karena Allah ta‟ala.” jika menjadi IMAM maka kata MA‟MUUMAN di ganti menjadi IMAAMAN. Maka setelah salam hendaklah membaca: . hendaklah dikerjakan shalat sunat 2 rakaat dengan niat: USHALLII SUNNATAL JUMU‟ATI RAK‟ATAINI QABLIYYATAN LILLAAHI TA‟AALAA artinya: “aku niat shalat jum‟at 2 rakaat sebelumnya.18.” WIRID DAN DO‟A SETELAH SHALAT FARDHU JUM‟AT Apabila shalat fardhu jum‟at telah selesai dikerjakan. sebelum pulang hendaklah mengerjakan shalat sunat 2 rakaat. Jika shalat fardhu jum‟at telah selesai dikerjakan. karena Allah ta‟ala. NIAT SHALAT SUNAT DAN SHALAT FARDHU JUM‟AT Setelah adzan yang pertama selesai dikumandangkan. karena Allah ta‟ala.

Al Isra:16).S.sebab kefasikannyalah mereka disiksa. dan dngan anugrah mu. “Apabila kami hendak membinasakan suatu negeri. YAA RAHIIMU YAA WADUUD. WA BITHAA‟ATIKA „AN MA‟SHIYATIK WA BIFADHLIKA‟AMAN SIWAAK . jauh dari barang yang haram. Surat Al-Falaq 7x d. Surat An-Anaas 7x.a. . maka lebih dulu kami perbanyak orang-orang yang fasik. artinya: “wahai Allah! Yang maha kaya. yang maha pengasih. Niatnya : Ushalli sunnatal Istisqaa-i rak‟ataini (imamam/ makmumam) lillahita‟aalaa artinya : “Aku niat shalat istisqaa 2rakaat (imam/makmum)karena Allah” Syarat-syarat mengerjakana Shalat Istisqa : a). Surat Al-Ikhlas 7x c. Sebab menumpuknya dosa itu mengakibatkan hilangnya rejeki&datangnya murka Allah. yang maha mengasihi. setelah itu membaca doa ini: ALLAAHUMMA YAA GHANIYYU YAA HAMIID YAA MUBDI‟U YAA MU‟IID. jauh dari berbuat maksiat. yang maha mengadakan. SHALAT ISTIQA‟ shalat sunat yang dikerjakan untuk memohon hujankepada Allah SWT. dan dengan berbuat taat kepada-mu. AGHNINII BIHALAALIKA „AN HARAAMIK. 3hari sebelumnya agar ulama memerintahkan umatnya bertaobat dengan berpusa&meninggalkan segala kedzaliman serta menganjurkan beramal shaleh.” 19. jauh dari (meminta) kepada selain-mu. lalu kamirobohkan (hancurkan) negeri mereka sehancur-hancurnya” (Q. Berikanlah aku kekayaan dengan barang mu yang halal. yang maha terpuji. Surat Al-Fatihah 7x b. yang maha mengembalikan.

Pada hari ke4 semua penduduk termasuk yang lemah dianjurkan pergi kelapangan degan pakaian sederana&tanpa wangi-wangian untuk shalat Istisqa‟ c). Inilah. Saat berdo‟a pada khutbah kedua. yaitu : a. c. niat shalat sesuai dengan sholat mana yang akan kita kerjakan. semoga kita semua selalu istiqomah menjalankan shalat sunnah. Saat berdo‟a hendaknya mengangkat tangan setinggi-tingginya. Khatib disunatkan memakai selendang. khatib hendaknya menghadap kiblat membelakangi makmumnya. Insya Allah! .b). macam-macam shalat sunnah yang dapat saya sampaikan. d. Usai shalat diadakan khutbah 2kali.berkeyakinan bahwa Allah SWT akan mengabulkan permintaan mereka. Pelaksanaan khutbah istisqa berbeda dengan khutbah lainnya. b. Pada khutbah pertama hendaknya baca istigfar 9x dan pada khutbah kedua 7x. Isi khutbah menganjurkan banyak beristigfar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful