Tata Cara Sholat Hajat yang Mustajab dan Bacaannya

Tata Cara Benar Solat Hajat yang Mustajab dan Bacaannya

Shalat Hajat dilakukan karena ada hajat atau keperluan, entah keperluan duniawi/ukhrawi. Agar hajat terkabul, banyak cara bisa kita lakukan diantaranya yaitu berdoa dan shalat. Sholat Hajat adalah cara khusus untuk memohon kepada Allah agar dikabulkan hajat kita, karena arti shalat secara bahasa adalah doa. Firman Allah:”Dan mintalah pertolonganlah (kepada Allah) dengan sabar dan shalat”(Al-Baqarah:45). Tata Cara menjalankan sholat hajat yang Mustajab Shalat hajat tak mempunyai waktu tertentu, asalkan pada waktu yang tak dilarang, misalnya setelah shalat Ashar atau setelah shalat Shubuh. Shalat hajat dijalankan dengan tidak berjamaah, minimal dua rokaat dan maksimal 12 rakaat. Bila dilaksanakan di malam hari maka setiap 2 rakaat sekali salam dan jika dijalankan di siang hari maka boleh 4 rakaat dengan sekali salam dan seterusnya. Sabda Nabi SAW:”Siapa yang berwudhu dan sempurna wudhunya, kemudian shalat dua rakaat (Shalat Hajat) dan sempurna rakaatnya maka Allah berikan apa yang ia pinta cepat atau lambat” ( HR.Ahmad ). Berikut Tata Cara Sholat Hajat yang benar dan Bacaannya 1. Niat shalat Hajat didalam hati berbarengan dengan Takbiratul Ihram 2. “Ushalli Sunnatan Hajati raka‟atin mustaqbilal kiblati ada‟an lillahi ta‟ala” (Saya berniat melakukan shalat Sunaah Hajat dua rakaat dengan menghadap kiblat semata-mata karena Allah SWT) 3. Membaca doa Iftitah 4. Membaca surat al Fatihah 5. Membaca salah satu surat di dalam Al-quran. Afadhalnya, rokaat pertama membaca surat al Ikhlas dan rakaat kedua membaca ayat kursi (surat Al-Baqarah:255). 6. Ruku‟ dengan membaca Tasbih tiga kali 7. I‟tidal dengan membaca bacaannya 8. Sujud yang pertama dengan membaca Tasbih 3 kali 9. Duduk di antara dua sujud dengan membaca bacaannya. 10. Sujud yang kedua dengan membaca Tasbih 3 kali. 11. Setelah rakaat pertama, lakukan rakaat kedua sebagaimana cara di atas, kemudian tasyahhud akhir setelah selesai maka membaca salam dua kali. Jika dilaksanakan 4 rakaat dengan 1 salam maka setelah 2 rakaat langsung berdiri tanpa memakai tasyahhud awal, selanjutnya rokaat ke 3 dan ke 4, kemudian tasyhhud akhir setelah selesai membaca salam 2 kali.

12. Selesai shalat Hajat bacalah zikir yang mudah & berdoa, sampaikan hajat yang kita inginkan lalu memohon petunjuk kepada Allah agar tecapai segala hajatnya. Baca doa sholat hajat laa ilaaha illallaahul haliimul kariimu,subhaanallaahi rabbil „ar-syil „azhiim, alhamdulillaahi rabbil „aalamiin, as-aluka muujibaatirahmatika, wa‟azaaima maghfiratika, wal‟ishmata minkulla dzanbin, wal -ghaniimata min kulli itsmin, laatada‟lii dzanban illaa ghafartahuu, walaa hamman illaafarrajtahu u, walaa haajatan hiya laka ridhan illaqadhaitahaa, yaa arhamar-raahimiin. Artinya: Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia, Maha suci Allah Tuhan Pemelihara Arsy yang Agung, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. KepadaMu aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmatMu dan sesuatu yang mendatangkan keampunanMu, serta terpeliharanya dosa-dosa, memperoleh kebaikan pada tiap-tiap dosa, janganlah Engkau tinggalkan dosa pada diriku, melainkan Engkau ampuni, dan kesusahan, melainkan Engkau beri jalan keluarnya, dan tidak pula suatu hajat yang mendapat kerelaanMu, melainkan Engkau kabulkan, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Tata Cara Sholat Hajat yang Mustajab dan Bacaannya ini bermanfaat, amin.

NIAT SHOLAT SUNNAH DAN MACAMNYA 1. SHALAT SUNNAH WUDHU Shalat sunat wudhu atau yang disebut juga dengan shalat syukrul wudhu adalah shalat yang dikerjakan setelah berwudhu. Tata cara pelaksanannya adalah: a. Sehabis berwudhu kita disunahkan membaca doa: “„Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdauu laa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan „abduhu wa;rasuuluhu. Allahummaj‟alnii minat-tawwaabiina waj‟alnii minal mutathahiriina waj‟alnii min„ibaadikash-shaalihiin. Artinya: “Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang saleh.”

Artinya: ”Aku niat shalat sunah wudhu 2 rakaat karena Allah. (QS Ali-Imran: 135) . Keutamaan Shalat Syukrul Wudhu “Rasulullah berkata kepada Bilal: Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan dalam Islam. dan setelah itu memohon ampunan kepada Allah. (HR Bukhari) 2. melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya”. kemudian mengerjakan shalat. Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seseorang melakukan suatu perbuatan dosa. Niatnya: Ushallii sunnatal-wudhuu‟i rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa. Shalat taubat dilaksanakan dua raka‟at dengan waktu yang bebas kecuali pada waktu yang diharamkan untuk melakukan shalat.” c. d. Selesai membaca doa tersebut.b. SHALAT TAUBAT Shalat Taubat adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim jika ingin bertaubat terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. lalu melaksanakan shalat sunah wudhu 2 rakaat. Shalat ini dikerjakan 2 rakaat sebagaimana shalat yang lain dengan ikhlas sampai salam. sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga? Bilal menjawab: Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudhu baik siang atau malam aku selalu shalat setelahnya sebanyak yang aku suka” . lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah – Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. lalu dia bangun(bangkit) dan bersuci. sedang mereka mengetahui. Kemudian beliau membaca ayat : “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah.

Tuhan yang hidup terus selalu terjaga. ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kira-kira pukul tujuh pagi) hingga waktu dzuhur. 3. aku mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. 4 sampai 6 rakaat.” Artinya: “Aku niat shalat sunat taubat dua rakaat karena Allah. Dan dilakukan dalam satuan 2 raka‟at sekali salam. SHALAT DHUHA Shalat Dhuha adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ketika matahari sedang naik. Tata Cara Shalat Dhuha: .4. selaku taubatnya seorang hamba yang banyak berdosa. yang tidak mempunyai kekuatan untuk berbuat mudharat ataupun manfaat.8 atau 12 raka‟at.” Artinya: Saya memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung. Niat shalat taubat: “Ushallii sunnatat taubati rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa. Jumlah raka‟at shalat dhuha bisa dengan 2. Aku memohon taubat kepada-Nya. untuk mati atau hidup maupun bangkit nanti.” Doanya: “Astagfirullahal azhiim al ladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyumu wa atuubu ilaihi taubata „abdin zhaalimin laa yamliku li nafsihi dharran wa laa naf‟an wa laa mautan wa laa hayaatan wa laa nusyuuraa.Tata Cara Shalat Taubat Jumlah rakaatnya 2. Kirakira.

karena Allah. bahwasanya waktu Dhuha itu adalah waktu Dhuha-Mu. dan perlindungan itu. keindahan itu keindahan-Mu. jika haram sucikanlah. keluarkanlah. keindahan. Doa yang dibaca setelah shalat dhuha: “Ya Allah. keagungan. turunkanlah dan jika ada di dalam bumi . Sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia Dari Abu Dzar al-Ghifari ra. perlindungan-Mu”. jika rezekiku masih di atas langit. jika masih jauh dekatkanlah. setiap tahlil (ucapan lailahaillallah) adalah sedekah. di antaranya: 1. jika sukar mudahkanlah. “Ya Allah. Dan dua rakaat Dhuha diberi pahala” (HR Muslim). setiap tahmid (ucapan alhamdulillah) adalah sedekah. . berkat waktu Dhuha. Pada rakaat kedua membaca surat Adh-Dhuha Niat shalat dhuha adalah: “Ushallii sunnatadh-dhuhaa rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa. limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang shaleh”. setiap tasbih (ucapan subhanallah) adalah sedekah. kecantikan ialah kecantikan-Mu. menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Rahasia dan Keutamaan shalat Dhuha Hadits Rasulullah saw yang menceritakan tentang keutamaan shalat Dhuha. setiap takbir adalah sedekah.” Artinya: Aku niat shalat sunat dhuha dua rakaat.1. kekuatan dan kekuasaan-Mu. mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. ia berkata bahwa Nabi Muahammad saw bersabda: “Di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Asy-Syams 2.

kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan shalat Dhuha. Nabi saw berkata: “Perolehlah keuntungan (ghanimah) dan cepatlah kembali!. lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya.” (Shahih al-Targhib: 666) 3. dialah yang paling dekat tujuanannya (tempat perangnya).” (Shahih al. Sebuah rumah di surga Bagi yang rajin mengerjakan shalat Dhuha. maka Aku akan mencukupi kebutuhanmu (ganjaran) pada sore harinya” (Shahih al-Jami: 4339). Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi Muahammad saw: “Barangsiapa yang shalat Dhuha sebanyak empat rakaat dan empat rakaat sebelumnya. “Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka (musuh yang akan diperangi).Jami`: 634) 4. Ghanimah (keuntungan) yang besar Dari Abdullah bin `Amr bin `Ash radhiyallahu `anhuma. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan: “Innallaa `azza wa jalla yaqulu: Yabna adama akfnini awwala al-nahar bi‟arba`i raka`at ukfika bihinna akhira yaumika” Artinya: Sesungguhnya Allah `Azza Wa Jalla berkata: “Wahai anak Adam. Memperoleh ganjaran di sore hari Dari Abu Darda‟ ra. shalatlah untuk-Ku empat rakaat dari awal hari.2. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan (tempat) perang dan banyaknya ghanimah (keuntungan) yang akan diperoleh dan cepat kembali (karena dekat jaraknya). ia berkata bahwa Rasulullah saw berkata: “ Allah ta`ala berkata: “Wahai anak Adam. maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surge. Lalu Rasulullah saw berkata. maka aku akan mencukupimu disore harimu . paling banyak ghanimah (keuntungan) nya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab. “Ya! Rasul berkata lagi:“Barangsiapa yang berwudhu‟. ia berkata: “Rasulullah saw mengirim sebuah pasukan perang. maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. cukuplah bagi-Ku empat rakaat di awal hari.

kemudian ia (setelah usai) duduk mengingat Allah hingga terbit matahari. maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan `umrah…. Barangsiapa yang keluar untuk melaksanakan shalat Dhuha.00 2. a. Sepertiga kedua. SHALAT TAHAJUD Shalat Tahajud adalah shalat sunat yang dikerjakan pada waktu malam.5. Sepertiga ketiga.00 sampai dengan jam 01. 6. Niat shalat tahajud “Ushallii sunnatat-tahajjudi rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa” Artinya: “Aku niat shalat sunat tahajud dua rakaat karena Allah” c. Pahala Umrah Dari Abu Umamah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan shalat wajib.00 3.(Shahih al-Targhib: 673). Jumlah rakaat pada shalat ini tidak terbatas. dimulai selepas isya sampai menjelang subuh. mulaidari 2. Doa yang dibaca setelah shalat tahajud: “Rabbanaa aatina fid-dun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa adzaaban-naar. akan diampuni dosanya oleh Allah. kira-kira dari jam 01. dan seterusnya. sempurna” (Shahih al-Jami`: 6346). Ampunan Dosa “Siapa pun yang melaksanakan shalat dhuha dengan langgeng. lalu ia shalat dua rakaat (Dhuha). sempurna. sekalipun dosa itu sebanyak buih dilautan.4.” Artinya: “Ya Allah Tuhan kami.” . sempurna. Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: “Barangsiapa yang mengerjakan shalat fajar (shubuh) berjamaah.00 sampai dengan masuknya waktu subuh. b. kira-kira mulai dari jam 22. berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah.” (HR Tirmidzi) 4. Sepertiga malam.maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji.00 samapai jam 22. Pembagian Keutamaan Waktu Shalat Tahajud 1.8rakaat. kira-kira mulai dari jam 19.

Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau Allah Rabbul alamin. Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam semesta beserta segala isinya. Bagi-Mulah segala puji. wa maa a‟lantu antal muqaddimu wa antal mu‟akhiru la ilaaha illa anta aula ilaaha gairuka wa laa haula quwwata illa billah.” d. wa lakal hamdu laka mulkus samaawaati wal ardhi wa man fiihin. waass‟atu haqqun. Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan sebelumnya. dan surge adalah haq. Tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. bahwa Rasulullah jika bangun dari tidurnya di tengah malam lalu bertahajud membaca doa: “Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samaawaati walardhi wa man fiihin. faghfir lii maa qaddamtu. wan naaru haqqun. Bagi-Mulah segala puji. dan kepada engkaulah kami berhukum. Allahumma laka aslamtu. wa Muhammadun shallallaahu „alaihi wa sallama haqqun. dan kepada-Mulah kami rindu. Allah sendiri juga berfirman: . dan neraka adalah haq. perbanyaklah membaca istigfar sebagai berikut “Astagfirullaahal azhim wa atuubu ilaiih” Artinya: “Kami memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung dan kami pun bertaubat kepada-Nya” e. kepada-Mulah kami berserah diri (bertawakal) kepada Engkau jualah kami kembali. baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. wa lakal hamdu antal haqqu wa wa‟dukalhaqqu wa liqaa‟uka haqqun wa qauluka haqqun wal-jannatu haqqun. sebarluaskanlah salam dan berikanlah makanan serta sholat malamlah diwaktu manusia sedang tidur.” Artinya: Ya Allah. Keutamaan Shalat Tahajud Sahabat Abdullah bin Salam mengatakan. wa lakal hamdu nuurus samaawaati wal ardhi. bagi-Mu segala puji. wannabiyyuuna haqqun. bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: “Hai sekalian manusia. dan janji-Mu adalah benar. Ya Allah.Dalam hadits Bukhari dinyatakan. wa maa akhkhartu wa maa asrartu. pemancar cahaya langit dan bumi. Engakaulah yang haq. dan Nabi Muhammad adalah benar. wa bika aamantu. dan nabi-nabi itu adalah haq. wa ilaika haakamtu. Setelah itu.dan hari kiamat adalah benar. wa „alaika tawakaltu wa ilaika anabtu wa bika khaashamtu.” (HR Muslim) Selain itu. supaya kamu masuk Surgadengan selamat.” (HR Tirmidzi) Bersabda Nabi Muhammad saw: “Seutama-utama shalat sesudah shalat fardhu ialah shalat sunnat di waktu malam.

Bersabda: Sesungguhnya pada malam hari itu benar-benar ada saat yang seorang muslim dapat menepatinya untuk memohon kepada Allah suatu kebaikan dunia dan akhirat. dan itu setiap malam. “Aku mendengar Rasulullah saw. dan jangan lupa pasang alarm sebelum tidur. Mudahmudahan Tuhan mengangkat engkau ketempat yang terpuji. 2. hendaklah engkau shalat Tahajud sebagai tambahan bagi engkau.” 4.” (QS Al-Isra‟: 79) Dari Jabir r. Baik juga jika janjian dengan beberapa teman untuk saling membangunkan dengan miscall melalui telepon atau handphone.” (HR Ahmad) f. Ketahuilah fadhilah (keutamaan) dan keistimewaan qiyamulail. Tumbuhkan perasaan sangat ingin bermunajat dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. pasti Allah akan memberikannya (mengabulkannya). 3. “Aku sulit sekali melakukan qiyamullail selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang aku lakukan. mendekatkan diri kepada Allah. menghapus dosa. Sehingga tidak membuat Anda tidur terlalu lelap. .. berdoa untuk bisa bangun malam.a.“Pada malam hari. 6. ia barkata. cobalah tips-tips berikut ini: 1. Makan malam jangan kekenyangan. Kiat Mudah Shalat Malam/Qiyamullail Agar kita diberi kemudahan bangun malam untuk melakukan shalat malam. dan pencegah dari dosa. sebab menurut pengalaman Sufyan Ats-Tsauri. 5. Aturlah aktivitas di siang hari agar malamnya Anda tidak kelelahan. Dengan begitu kita termotivasi untuk melaksanakannya.” (HR Muslim dan Ahmad) Lazimkan dirimu untuk shalat malam karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu. Hindari maksiat. menolak penyakit.

” b. Shalat ini dapat dilakukan kapan saja asalkan tidak pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat (lihat pada shalat sunnat). Tuhan pemelihara Arsy yang Maha Agung.” Artinya: “Ya Allah. Alhamdu lillaahi robbil„aalamiin.” Artinya: “Aku memohon ampunan kepada Tuhanku. seperti kalimat istigfar yang biasa atau sebagai berikut: “Astagfirullaha rabbi min kulli dzanbin wa atuubu ilaiih. dan diridailah daripada sahabat-sahabat sekalian. dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. dan aku bertaubat kepada-Mu” c. As `aluka muujibaari rohmatika wa„azaaima maghfirotika wal ghoniimata ming kulli birri wassalaamata ming kulli itsmin. dari dosa-dosa. Selesai membaca istigfar lalu membaca shalawat nabi 100x. Laa tada‟ lii dzamban illa ghofartahu walaa hamman illaa farojtahu walaa haajatan hiya laka ridhon illa qodhoitahaa yaa arhamar roohimiin. Berdoalah kepada Allah swt. Kepada-Mu-lah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmat-Mu. Maha Suci Allah. Shalat dilakukan minimal 2 raka‟at dan maksimal 12 raka‟at dengan salam setiap 2 rakaat. beri karunia kesejahteraan atas jungjunan kami Muhammad. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. lalu membaca istigfar. untuk dipermudah dalam beribadah kepadaNya. a.” Artinya: “Aku berniat shalat hajat sunah hajat dua rakaat karena Allah Ta‟ala. 8.7. yakni: “Allahuma shalli „alaa sayyidinaa Muhammadin shalaatarridhaa wardha „an ashaabihir ridhar ridhaa. Buat kesepakatan dengan istri dan anak-anak bahwa keluarga punya program tahajud bersama sekali atau dua malam dalam sepekan. dianjurkan setelah shalat hajat membaca istigfar 100x.” Artinya: “Tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Lembut dan Maha Penyantun. kesejahteraan yang diridhai.” “Laa ilaha illallohul haliimul kariimu subhaanallohi robbil „arsyil „azhiim. Janganlah Engkau . Niat shalat hajat “ Ushallii sunnatal haajati rak‟aataini lillaahi ta‟aala. 5. Doa Shalat Hajat Setelah selesai shalat hajat. Dalam kitab Tajul Jamil lil ushul. SHALAT HAJAT Shalat Hajat adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ia memiliki hajat tertentu dan ia ingin hajat tersebut dikabulkan oleh AllahSWT.

melainkan Engkau beri jalan keluar. janganlah Engkau jadikan saya berhutang budi terhadap seseorang pada hari ini. insya Allah. Setelah pembacaan surat al fatihah dan surat pendek saat berdiri 15 kali 2. Di tengah perjalan keledainya mati. mohonlah kepada Allah apa yang kita inginkan. Setelah tasbih ruku‟ (Subhana rabiyyal adzim…) 10 Kali 3. karena Allah. kemudian shalat dua rakaat (Shalat Hajat) dan sempurna rakaatnya maka Allah berikan apa yang ia pinta cepat atau lambat. melainkan Engkau kabulkan. Dia mengucapkan.biarkan dosa daripada diriku. sesungguhnya saya datang dari negeri yang sangat jauh guna berjuang di jalan-Mu dan mencari ridha-Mu. dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaan-Mu. “Ya Allah. Setelah I‟tidal 10 Kali . Saya bersaksi bahwasanya Engkau menghidupkan makhluk yang mati dan membangkitkan manusia dari kuburnya. Tasbih 1. Pada hari ini saya memohon kepada Engkau supaya membangkitkan keledaiku yang telah mati ini. melainkan Engkau ampuni dan tidak ada sesuatu kepentingan.” (HR Ahmad) Diriwayatkan dari Abu Sirah an-Nakh‟iy.” Setelah itu.” Tata Cara Shalat Tasbih Shalat tasbih dilakukan 4raka‟at (jika dikerjakan siang maka 4 raka‟at dengan sekali salam. SHALAT SUNNAH TASBIH Shalat sunat tasbih adalah shalat sunat yang di dalamnya dibacakan kalimat tasbih sebanyakk 300 kali. keledai itu bangun seketika. Amin. jika malam 4 raka‟at dengan dua salam ) sebagaimana shalat biasa dengan tambahan bacaan tasbih pada saat-saat berikut: NO Waktu Jml. setelah itu berdoa. lalu mengibaskan kedua telinganya. ” Maka. d. “Seorang laki-laki menempuh perjalanan dari Yaman.” (HR Baiha) 6. Niat shalat tasbih: “Ushallii sunnat tasbihi rak‟ataini lillaahi ta‟aalaa” Artinya: “Aku niat shalat sunat tasbih dua rakaat. lalu dia mengambil wudhu kemudian shalat dua rakaat. Allah mengabulkannya. dia berkata. Wahai Tuhan Yang Paling Pengasih dan Penyayang. Keutamaan Shalat Hajat Sabda Rasulullah: “Siapa yang berwudhu dan sempurna wudhunya.

dilaksanakan 2 rakaat. sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sesudah membaca Fatihah pada rakaat pertama. Setelah duduk istirahat sebelum berdiri (atau sebelum salam tergantung pada raka‟at keberapa) 10 Kali Jumlah total satu raka‟at 75 Jumlah total empat raka‟at 4 X 75 = 300 kali 7. maka shalat lagi 2 rakaat. Setelah duduk diantara dua sujud 10 Kali 6. d. Setelah tasbih sujud kedua 10 Kali 7. maka ia mendapatkan pahala ibadah selama12 tahun. . Sehabis salam dua rakaat. c.karena Allah. b. Niatnya. Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah. Dan dibaca pada rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah mana saja surat yang dikehendaki. a. berdiri lagi dengan niat sama seperti sebelumnya. SHALAT SUNNAH AWWABIN Shalat sunat awwabin adalah shalat sunat yang dikejakan selesai mengerjakan shalat sunat ba‟da magrib. Artinya: “Aku niat shalat dua rakaat sunat awwabin. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut Shalat 2 rakaat dengan niat: Ushallii ral‟ataini shalaatal-awwaabiina sunnatal lillaahi ta‟aallaa. bacalah surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua sesudah membaca Al-Fatihah bacalah surat Al-Ikhlas. Rasulullah bersabda: “Barang siapa shalat 6 rakaat setelah magrib. Sesudah itu. bacalah: · surat Al-Ikhlas 6x · surat Al-Falaq 1x · surat An-Naas 1x begitupun dengan rakaat kedua.4. dilakukan sebanayak 2 sampai dengan 6 rakaat. Setelah tasbih sujud pertama (Subhana rabiyyal a‟la…) 10 Kali 5. dengan bacaan pada rakaat pertama sesudah AlFatihah. disela-selanya tidak berbicara kotor.

hadist Abu Harairah “gharib” (hanya diriwayatkan seorang rawi yang tidak kuat).” Tabrani juga meriwayatkan dari Ammar bin Yasir.R Bukhari&Muslim). Niatnya : A). Rasulullah bersabda: “Barangsiapa melakukan shalat 6 rakaat setelah maghrib.hanya niatnya berlainan. sebelum meninggalkan rumah. 2rakaat sebelum shalat Dzuhur. & 2rakaat sblm shalat Isya. Caranya sama dengan mengerjakan solat subuh. Qabliyah: adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum shalat wajib. 2 atau 4rakaat sebelum shalat Ashar. demikian pula sesudah tiba dirumah kembali. Waktunya: 2rakaat sebelum shalat subuh. 9. yaitu berniat solat safar sunnat kerana Allah SWT. Niatnya : Ushalli sunnatal Tahiyatul Masjidi rak‟ataini lillahi Ta‟aalaa” Artinya : “aku niat shalat sunnah tahiyatul masjid 2rakaat karena Allah” 10. SHALAT RAWATIB shalat sunnah yang dikerjakan mengiringi shalat fardhu. Selesai solat berdoalah agar perjalanan diridhai. dimudahkan dan diselamatkan Allah SWT. dalam perjalanan. tugas maupun keluarga yang ditinggalkan. Tirmidzi berkata. ia dianjurkan mengerjakan solat safar dua rakaat. 8. SHALAT TAHIYATUL MASJID shalat sunnah 2rakaat yang dikerjakan ketika masuk masjid. SHALAT SAFAR Apabila seseorang hendak berpergian. Niatnya : Ushalli sunnatadh Dzuhri * rak‟ataini Qibliyyatan lillahi Ta‟aalaa . baik pribadi.” Kemudian beliau juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda: “Barangsiapa shalat 20 rakaat setelah maka Allah mambangun rumah di sorga untuknya”. Rasulullah bersabda: “Apabila seseorang diantara kamu masuk masjid. maka jaganlah hendak duduk sebelum shalat 2rakaat lebih dahulu” (H. maka diampuni dosanya meskipun sebanyak ombak lautan. sebelum duduk untuk menghormati masjid.

SHALAT TASBIH shalat sunnah yg dianjurkan dikerjakan tiap malam. Sebaiknya dikerjakan pada 2/3 malam terakhir antara jam 22. juga tidak dibatasi jumlah rakaatnya. SHALAT MUTLAQ shalat sunnah tanpa sebab&tidak ditentukan waktunya. Niatnya : “Ushalli sunnatadh Dzuhri * rak‟ataini Ba‟diyyatan lillahi Ta‟aalaa” Artinya : “aku niat shalat sunnah sesudah dzuhur 2rakaat karena Allah” *bisa diganti dengan shalat wajib yang akan dikerjakan.00 sampai 01. . 2rakaat sesudah shalat Magrib & 2rakaat sesudah shalat Isya.00. Niatnya : Ushalli sunnatal Istikharah rak‟ataini lillahi Ta‟aalaa Artinya : “aku niat shalat sunnah Istikharah 2rakaat karena Allah” 12. banyak/sedikit (AlHadis). Shalat itu suatu perkara yg baik. Niatnya : Ushalli sunnatal rak‟ataini lillahi Ta‟aalaa Artinya : “aku niat shalat sunnah 2rakaat karena Allah” 13. Ba‟diyyah: adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah shalat fardhu. Waktunya: 2 atau 4rakaat sesudah shalat Dzuhur. bila kita menghadapi 2pilihan/ragu dalam mengambil keputusan. dengan ketentuan jika dikerjakan pada siang hari cukup dengan 1 salam. Jika dikerjakan pada malam hari dengan 2 salam. Shalat ini sebanyak 4rakaat. jika tidak bisa 1minggu sekali/paling tidak seumur hidup sekali.Artinya : “aku niat shalat sunnah sebelum dzuhur 2 rakaat karena Allah” * bisa diganti dengan shalat wajib yang akan dikerjakan. SHALAT ISTIKHARAH shalat sunnah 2rakaat untuk meminta petunjuk yang baik. B). 11.

pada bulan Ramadhan.IbnuHiban) Niat shalat tarawih : Ushalli sunnatan Taraawiihi rak‟ataini (Imamam/ makmuman) lillahi ta‟aallaa artinya : “Aku niat shalat sunat tarawih 2rakaat (imamam/makmum) karena Allah” . Lafadz bacaan tasbih yg dmksd adalah sebagai berikut : Subhanallah wal hamdu lillahi walaa ilaaha illallahu wallahu akbar artinya : “Maha suci Allah yang Maha Esa. Dari Jabir :” Sesungguhnya Nabi saw telah shalat bersama mereka 8rakaat. SHALAT TARAWIH shalat sunnah sesudah shalat Isya. baca tasbih 10x. Jumlah keseluruhan tasbih yang dibaca pada tiap rakaatnya sebanyak 75x.R. F). Usai baca do‟a duduk diantara2sujud. Dzat yang Maha Agung” 14. usai baca doa sujud. Ruku‟. baca tasbih 15x. Usai baca surat Al Fatehah. baik pada bulan ramadhan/lainnya tidak lebih dari 11rakaat” (H.Bukhari). D). Menegenai bilangan rakaatnya disebutkan dalam hadis : “Yang dikerjakan oleh Rasulullah saw. Itidal. Segala puji bagi Allah. baca tasbih 10x. G). Sujud. baca tasbih 10x. lalu beliau shalat witir. Niat : Ushalli sunnatan tasbihi raka‟ataini lilllahi ta‟aalaa.R. artinya :”aku niat shalat sunnah tasbih 2rakaat karena Allah” B).Cara mengerjakannya A). E). baca tasbih 10x. Usai baca doa sujud kedua. usai baca do‟a ruku. usai baca do‟a „itidal. C). baca tasbih 10x.” (H.

Setelah takbir yang ke2 sampai takbir yang terakhir baca tasbih. Pada khutbah Idul Fitri memaparkan tentang zakat fitrah & pada Idul Adha tentang hukum-hukum Qurban. Hukumnya sunnah Mu akad(dianjurkan). “Sesungguhnya kami telah memberi engkau (yaa Muhammad) akan kebajikan yang banyak. Hanya ditambah beberspa sunnat sebagai berikut: a. Membaca surat Qaf di rakaat pertama&surat Al Ghasiyah pada rakaat kedua. rukun&sunnatnya sama seperti shalat yang lainnya.makmumam) lillahita‟aalaa artinya : “Aku niat shalat idul adha dua rakaat (imam/makmum)karena Allah” Waktu shalat hari raya adalah setelah terbit matahari sampai condongnya matahari. Syarat.AlKautsar. Imam menyaringkan bacaannya g. f.Jama‟ah). Niat Shalat Idul Fitri : Ushalli sunnatal li.15.R. Mandi. Mengangkat tangan setinggi bahu pada tiap takbir. e. Umar pernah melakukan shalat pd 2hari raya sebelum berkhutbah. pada Shalat Idul Adha sebaliknya.S. j. Makan terlebih dahulu pada shalat Idul Fitri. berhias. d. i. Khutbah 2kali setelah shalat sebagaimana khutbah jum‟at h. SHALAT HARI RAYA shalat Idul Fitri pada 1 Syawal & Idul Adha pd 10 Dzulhijah. Abu Bakar.”(H. sebab itu shalatlah engkau&berqurbanlah karena Tuhanmu pada Idul Adha (Q. iidil fitri rak‟ataini (imamam/ makmumam) lillahi Taa‟laa artinya : “Aku niat shalat idul fitri dua rakaat (imam/makmum) karena Allah” Niat Shalat Idul Adha : Ushalli sunnatal li‟iidil Adha rak‟ataini (imamam. Takbir 7kali pada rakaat pertama & 5kali pada rakata ke2 c. memakai pakaian sebaik-baiknya.1-2) Dari Ibnu Umar: “Rasulullah. . Berjamaah b.

3. shalat sunat witir 3 rakaat. 5. sedang membacanya pada waktu gerhana bulan harus nyaring. 7.16. terakhir 3 rakaat 1 tahiyyat 1 salam. Niat shalat gerhana bulan : Ushalli sunnatal khusuufi rak‟ataini lillahita‟aalaa artinya : “Aku niat shalat gerhana bulan 2rakaat karena Allah” 17.” Bila berjamaah (khusus pada malam bulan Ramadhan sebelum kata “LILLAAHI TA‟AALAA” ditambah dengan kata “MA‟MUUMAN” (mengikut imam).sedangkan pada gerhana matahari sebaliknya. Caranya mengerjakannya : a). SHALAT WITIR Witir artinya ganjil. 7. Adapun niat shalat witir adalah: Jika 1 rakaat: USHALLIISUNNATAL WITRI RAK‟ATAN LILLAAHI TA‟AALAA. Jika 3 rakaat: USHALLI SUNNATAL WITRI TSALAATSA RAKA‟AATIN LILLAAHI TA‟AALAA. Shalat witir. jika lebih dari 1 rakaat (3. Artinya: (di dalam hati pada saat takbiratul ihram!) “Aku (niat) shalat sunat witir 1 rakaat. 9. Shalat 2rakaat degan 4x ruku‟ yaitu pada rakaat pertama. dan 11). Minimal 2rakaat. Sedangkan yang terakhir boleh 3 rakaat satu kali salam. . kerana bilangan rakaatnya yang selalu ganjil. Perbedaannya hanya pada niat. 9 atau 11 rakaat. 5. sebaiknya dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat (setiap 2 rakaat satu kali salam). Disunatkan baca surat yang panjang. Artinya: “Aku (niat). setelah ruku‟&I‟tidal baca fatihah lagi kemudian ruku‟&I‟tidal kembali setelah itu sujud sebagaimana biasa. SHALAT KHUSUF shalat sunat sewaktu terjadi gerhana bulan/matahari. boleh pula 1 rakaat.Jika menjadi makmum. jika bertindak sebagai imam. atau kata “IMAAMAN” (menjadi imam). Begitu pula pada rakaat ke2. b). Dinamakan Solat Witir. karena Allah Ta‟ala. karena Allah Ta‟ala. Cara mengerjakan shalat witir sama dengan cara mengerjakan shalat fardhu. Boleh dikerjakan duadua. yaitu boleh 1 rakaat.

karena Allah ta‟ala. karena Allah ta‟ala. NIAT SHALAT SUNAT DAN SHALAT FARDHU JUM‟AT Setelah adzan yang pertama selesai dikumandangkan. Maka setelah salam hendaklah membaca: .” jika menjadi IMAM maka kata MA‟MUUMAN di ganti menjadi IMAAMAN.” NIAT SHALAT FARDHU JUMA‟AT: USHALLII FARDHAL JUMU‟ATI RAK‟ATAINI MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA‟AN MA‟MUUMAN LILLAHI TA‟AALAA artinya: “aku niat shalat fardhu jum‟at 2 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam karena Allah ta‟ala. hendaklah dikerjakan shalat sunat 2 rakaat dengan niat: USHALLII SUNNATAL JUMU‟ATI RAK‟ATAINI QABLIYYATAN LILLAAHI TA‟AALAA artinya: “aku niat shalat jum‟at 2 rakaat sebelumnya.18. sebelum pulang hendaklah mengerjakan shalat sunat 2 rakaat. dengan niat: USHALLI SUNNATAL JUMU‟ATI RAK‟ATAINI BA‟DIYYATAN LILLAAHI TA‟AALAA artinya: “aku niat shalat sunat jum‟at 2 rakaat sesudahnya. Jika shalat fardhu jum‟at telah selesai dikerjakan.” WIRID DAN DO‟A SETELAH SHALAT FARDHU JUM‟AT Apabila shalat fardhu jum‟at telah selesai dikerjakan.

setelah itu membaca doa ini: ALLAAHUMMA YAA GHANIYYU YAA HAMIID YAA MUBDI‟U YAA MU‟IID. Surat Al-Fatihah 7x b. YAA RAHIIMU YAA WADUUD. SHALAT ISTIQA‟ shalat sunat yang dikerjakan untuk memohon hujankepada Allah SWT.a. dan dengan berbuat taat kepada-mu. Surat Al-Falaq 7x d. yang maha pengasih. Berikanlah aku kekayaan dengan barang mu yang halal. 3hari sebelumnya agar ulama memerintahkan umatnya bertaobat dengan berpusa&meninggalkan segala kedzaliman serta menganjurkan beramal shaleh. AGHNINII BIHALAALIKA „AN HARAAMIK. lalu kamirobohkan (hancurkan) negeri mereka sehancur-hancurnya” (Q. artinya: “wahai Allah! Yang maha kaya. Surat Al-Ikhlas 7x c. “Apabila kami hendak membinasakan suatu negeri. jauh dari barang yang haram. jauh dari berbuat maksiat. WA BITHAA‟ATIKA „AN MA‟SHIYATIK WA BIFADHLIKA‟AMAN SIWAAK . Sebab menumpuknya dosa itu mengakibatkan hilangnya rejeki&datangnya murka Allah.sebab kefasikannyalah mereka disiksa. yang maha terpuji.” 19. jauh dari (meminta) kepada selain-mu. yang maha mengembalikan. Surat An-Anaas 7x. Niatnya : Ushalli sunnatal Istisqaa-i rak‟ataini (imamam/ makmumam) lillahita‟aalaa artinya : “Aku niat shalat istisqaa 2rakaat (imam/makmum)karena Allah” Syarat-syarat mengerjakana Shalat Istisqa : a).Al Isra:16). yang maha mengasihi. .S. maka lebih dulu kami perbanyak orang-orang yang fasik. yang maha mengadakan. dan dngan anugrah mu.

Usai shalat diadakan khutbah 2kali. d. niat shalat sesuai dengan sholat mana yang akan kita kerjakan. yaitu : a. Insya Allah! . c. b. khatib hendaknya menghadap kiblat membelakangi makmumnya. Inilah.berkeyakinan bahwa Allah SWT akan mengabulkan permintaan mereka. semoga kita semua selalu istiqomah menjalankan shalat sunnah. Pada hari ke4 semua penduduk termasuk yang lemah dianjurkan pergi kelapangan degan pakaian sederana&tanpa wangi-wangian untuk shalat Istisqa‟ c). Saat berdo‟a hendaknya mengangkat tangan setinggi-tingginya. macam-macam shalat sunnah yang dapat saya sampaikan. Isi khutbah menganjurkan banyak beristigfar. Pada khutbah pertama hendaknya baca istigfar 9x dan pada khutbah kedua 7x. Saat berdo‟a pada khutbah kedua.b). Pelaksanaan khutbah istisqa berbeda dengan khutbah lainnya. Khatib disunatkan memakai selendang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful