PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2 (KSSR) Kelas : Tahun 2 Mawar Bidang : Menggambar (Lukisan) Tajuk : Buah-buahan tempatan Masa : 1.30-2.30pm ( 60 minit ) Tema : Alam Semulajadi Aktiviti : Lukisan.

Standard Pembelajaran

:

1.1. Persepsi Estetik 1.1.1. Unsur seni: 1.1.1.1. Garisan 1.1.1.2. Rupa 1.1.1.3. Bentuk 1.1.1.4. Warna-primer dan sekunder 1.1.2. Prinsip rekaan: 1.1.2.2. imbangan 1.1.2.3. kepelbagaian

1.2. Aplikasi Seni 1.2.1. Media: 1.2.1.1. Alat 1.2.1.2. Bahan 1.2.2 Proses dan teknik 1.2.2.1. Teknik garisan selari

1.3. Ekspresi Kreatif 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

1.4. Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2

: Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Menghasilkan gambar buah-buahan tempatan menggunakan media kering yang menekankan unsur garisan, bentuk, rupa dan warna. 2. Menghasilkan lukisan dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif. 3. Membuat apresiasi terhadap karya yang telah dihasilkan.

: Aktiviti P & P 1. Guru menunjukkan contoh gambar buah-buahan yang menggunakan media kering. (EK1) 2. Guru menunjuk cara melakarkan rupa buah-buahan tempatan dan mewarna. (EK4) 3. Murid menghasilkan gambar dan mewarna gambar dengan menggunakan teknik garisan selari. (EK1) (EK2) (EK3). 4. Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.(EK5) : EMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK5) TMK dan nilai murni.

Bahan Bantu Belajar

:

  

Contoh : gambar buah-buahan tempatan dan contoh lukisan. Media : pensel dan pastel / pensel warna. Bahan : Kertas lukisan.

Penilaian P & P

:

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan gambar buah-buahan tempatan menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat Standard Kandungan.

Refleksi

:

Pada akhir pembelajaran : ....... murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ....... murid yang tidak mencapai objektif akan diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

1

Buahlah manggis putih isinya. Duku. 2  . BBM : Paparan lirik lagu. Persepsi Estetik    Guru mempamerkan contoh lukisan buah-buahan tempatan yang dihasilkan menggunakan teknik garisan. langsat dan papaya. Buah-buahan Malaysia. Guru menunjuk cara mewarnakan lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk.PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LANGKAH AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN Induksi set Menyanyikan lagu – “Buah-buahan Malaysia” Durian. Guru menyatakan definisi lukisan. Berbagai bentuk rupanya. Gambar buah-buahan tempatan. Aplikasi Seni   Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. Soalan : Lagu yang dinyanyikan berkaitan dengan apa? Guru memaparkan gambar buah-buahan tempatan. ciku. Rasanya jadi idaman. buah rambutan. Dijual merata-rata. Guru bersoal jawab dengan murid tentang bahasa seni visual yang ada pada karya lukisan. Guru menunjuk cara melakar gambar buah-buahan tempatan dengan memberi penekanan pada ruang dan imbangan. Pabila musim pun tiba.

Apresiasi Seni (Penutup) Membuat apresiasi tentang karya yang telah dihasilkan. Murid yang mempunyai dusun berkongsi pengalaman faedah yang diperolehi semasa musim buah-buahan. 3 .   Murid menceritakan hasil karya.PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Ekspresi Kreatif   Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti.

guru boleh mengubah unsur-unsur ketegangan.menunjukkan sesuatu yang menghairankanm mengadakan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan atau berusaha menimbulkan rasa ingin tahu murid-murid. Ee Ah Meng (1987) menyatakan set induksi ialah kemahiran yang berkaitan dengan cara untuk menyediakan pelajar anda bagi mengikuti sesi pengajaran iaitu orientasi prapengajaran. 1. Sementara itu. 4 . Berdasarkan kepada ketiga-tiga definisi di atas.1 Komponen-komponen utama dalam Set Induksi Menarik Perhatian Untuk menarik perhatian murid-murid. Mok Song Sang (2001) menyatakan set induksi merupakan bahagian permulaan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran dimana tujuan utama mengadakannya ialah untuk membina aliran fikiran serta menimbulkan minat muridmurid supaya mereka dapat memusatkan perhatian terhadap isi pelajaran yang hendak disampaikan.0 SET INDUKSI Omardin Ashaari (1997) mendefinisikan set induksi adalah proses terawal dalam sesuatu pengajaran yang dirancang dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu. guru juga perlu menimbulkan minat dan menggerakkan para pelajar supaya mereka sedia belajar dan memikirkan pengetahuan serta kemahiran yang dipersembahkan oleh guru mereka.PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR SUMBER MAKLUMAT 1. dapatlah disimpulkan bahawa set induksi ialah satu cara memulakan pengajaran dimana kemahiran memulakan pengajaran amat penting kerana di sini guru menyampaikan ideanya kepada pelajar dan menanamkan ke dalam fikiran pelajar bahan-bahan pengajaran yang hendak disampaikannya.

guru yang mengajar ciri-ciri segitiga sama kaki boleh membincangkan ciri-ciri umum sesebuah segitiga terlebih dahulu. 1.Apabila pelajar memberi perhatian.guru perlu memastikan murid-murid dalam keadaan yang sedia dan bermotivasi untuk belajar.2 Objektif Set Induksi Antara objektif kemahiran Set Induksi adalah seperti yang berikut : Mendapatkan perhatian murid Menyatakan had tugas yang akan dilaksanakan Mencadangkan caracara menjalankan tugas Memotivasikan muridmurid Membuat perkaitan antara yang telah dialami dengan yang di luar pengalaman murid-murid. guru memberitahu tugas yang akan dijalankan atau caracara menjalankan tugas itu.“Kita akan cuba menamakan lima bahagian Bunga Raya ini setelah melihat bahagian-bahagian itu dengan teliti”. 5 . Contohnya.barulah pelajaran sebenarnya boleh dimulakan dengan senang dan mudah.PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Mewujudkan Motivasi Sebelum mengajar.1997). Menstruktur Dalam proses menstruktur.(Omardin Ashaari. Perkaitan Kognitif Guru yang membuat perkaitan antara pelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada murid akan dapat menyampaikan pengajarannya dengan lebih berkesan. Misalnya.

SET INDUKSI • Aktiviti mestilah berkaitan dengan subjek yang diajar. Meningkatkan motivasi murid untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran didalam kelas. 5.PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR 1. Corak interaksi antara guru dan murid akan berubah-ubah.Ini akan mewujudkan suasana pengajaran-pembelajaran yang lebih menggalakkan. Murid-murid akan berusaha kearah jangkaan prestasi yang ditetapkan dan diumumkan oleh guru.4 Kemahiran Memulakan Pengajaran ( Set Induksi ) • Aktiviti guru sebelum memulakan pengajaran.Ini memudahkan pembentukan konsep. AKTIVITI • Supaya pelajar bersedia belajar dan berfikir sesuatu TUJUAN 6 .3 Kesan Kemahiran Set Induksi Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran 1. Naluri ingin tahu murid dapat dipenuhi. 1. Mereka ingin belajar dengan lebih tekun lagi. 7. 3. 2. 6. Pembelajaran lebih bermakna dan menyeronokkan kerana perkaitan dibuat antara pelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada murid-murid. Perhatian murid-murid terhadap pelajaran lebih baik. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful