Dasar dan Strategi Pembangunan Desa di Malaysia

.1. Pembangunan In Situ • Kerajaan melaksanakan beberapa projek dan program di kawasan pertanian sedia ada secara in situ. tahan penyakit dan kemarau. • Kerajaan sentiasa mempergiatkan usaha meningkatkan penggunaan bioteknologi dan R&D bagi menghasilkan benih-benih yang boleh mengeluarkan hasil yang tinggi. peralatan penanaman dan penuaian mudah serta program pengembangan yang berkesan.

• Institut Penyelidikan Getah Malaysia(RRIM) ditubuhkan oleh kerajaan untuk membuat penyelidikan baka getah bermutu tinggi.• Kerajaan seterusnya memperkenalkan teknik baharu lagi saintifik dalam tanaman padi sawah. • Dalam usaha menggalakkan petani menggunakan baja kimia. kerajaan memberi subsidi. . tahan penyakit dan pengeluaran susu yang banyak.

dalam RMK -9.• Bagi mengatasi masalah tanah pertanian terbiar yang luas. kerajaan melancarkan program penyatuan dan pemulihan tanah. .

• Kerajaan telah mengenal pasti kawasankawasan pedalaman yang kekurangan kemudahan jalan raya.2. Pembangunan Pertanian Bersepadu(IADP) • Dalam usaha meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. kerajaan telah mengambil pendekatan pembangunan pertanian secara bersepadu. .

• Kerajaan juga menubuhkan agensi pemasaran.• Kerajaan membina jalan raya dan jambatan menghubungkan kawasan pedalaman dengan kawasan bandar dan pekan berdekatan. . koperasi dan persatuan-persatuan penjaja bagi tujuan membantu petani menentukan harga hasil mereka. • Kemudahan utiliti seperti bekalan elektrik dan air paip juga dibekalkan ke kawasan luar bandar.

• Kerajaan telah menjadikan sektor pertanian sebagai jentera pertumbuhan ketiga. • Kerajaan menggalakkan petani menceburi sektor ternakan.• Kerajaan menubuhkan Bank Pertanian bagi memberi pinjaman kepada petani untuk menjalankan projek pertanian. .

usahawan tani dan tenaga kerja mahir bagi meningkatkan tahap profesionalisme dalam sektor pertanian. PKS (Perusahaan Kecil dan Sederhana). .• Kerajaan menggalakkan peningkatan penyertaan sektor swasta termasuklah syarikat berkaitan kerajaan (GLC). siswazah.

– Pertanian bersepadu melalui pengelompokan tanah sawah kecil menghasilkan skala pertanian yang ekonomik.3. . • Usaha kerajaan yang telah berhasil: – Pertanian secara berkelompok atau mini estet. Pembangunan Wilayah • Kerajaan mengambil berat dan berusaha menambah nilai sektor pertanian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful