P. 1
Muhd Iezwan Abd Malek e30203120223 Eit311

Muhd Iezwan Abd Malek e30203120223 Eit311

|Views: 103|Likes:
Published by Iezwan Malique
assignment
assignment

More info:

Published by: Iezwan Malique on Jul 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

TUGASAN JANUARI 2013 SEMESTER

KOD KURSUS

EIT 311
Teknologi Instruksional & Sumber Pembelajaran

NAMA KURSUS

PROGRAM

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

NAMA PELAJAR

MUHAMAD IEZWAN ABDUL MALEK

NO. MATRIK

E30203120223

NAMA FASILITATOR AKADEMIK

KAMARUDDIN B TAHIR

PUSAT PEMBELAJARAN

AeU KUALA LUMPUR

Penggunaan Bahan Bantuan Mengajar di Sekolah: Satu Kajian Kes Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) menekankan bahawa pengajaran di sekolahsekolah rendah hendaklah “berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai”. Tujuan: Merujuk kepada pernyataan di atas, tujuan Tugasan ini ialah untuk meninjau penggunaan Bahan Bantuan Mengajar (BBM) atau “bahan media yang sesuai” di Sekolah anda pada masa kini. Kaedah Pengumpulan Data:  Gunakan sekolah anda  Untuk mengumpul data tentang penggunaan BBM di sekolah anda, dua kaedah digunakan: o Pemerhatian – memerhati dan merekod apa yang berlaku di sekolah anda tentang penggunaan BBM o Temubual – tanya guru tentang penggunaan BBM - rekod perbualan  Gunakan Senarai Semak berikut untuk mengumpul data tentang penggunaan BBM di sekolah anda:

Senarai Semak (checklist):  Latar belakang sekolah o Bilangan murid & guru o Bilangan bilik darjah o Kelengkapan bilik komputer  Bilangan komputer / komputer riba  Keadaan komputer – bilangan yang tidak bermasalah  Nisbah komputer dan bilangan murid  Kemudahan internet – bilangan komputer / kelajuan o Bilik sumber  Bilik sumber khusus atau BBM disimpan di bilik darjah  Jenis BBM yang terdapat  Kesesuaian BBM dengan pengajaran  Bilangan BBM – sama ada mencukupi  Keadaan - baru atau usang  Jenis BBM yang digunakan oleh guru o Contoh – gambar, kad imbasan, model 3-D, boneka, patong, diorama, OHP, projektor LCD, slaid powerpoint, internet, radio, pita rakaman, TV, klip video, klip audio, realia (bahan semulajadi), benda hidup, tumbuh-tumbuhan, animasi, carta, rajah, surat khabar, peta, kad ejaan, kad bergambar dan lain-lain. Guru mata pelajaran yang menggunakan pelbagai jenis BBM Guru mata pelajaran yang paling kurang menggunakan BBM

 

 Pentingnya BBM – mempengaruhi minat dan tahap kefahaman – terutama di kalangan murid lemah. Format Laporan Pengenalan: .6 markah – [2 halaman]  Ceritakan secara ringkas sejarah penggunaan BBM di sekolah  Kekterangan ringkas tentang Bahan Bantuan Mengajar (BBM) yang merupakan apa jua bahan sokongan yang digunakan dengan tujuan meningkatkan keberkesanan pengajaran serta meningkatkan minat murid dan mewujudkan suasana “didik hibur”.      Tanya: Mengapakah kurang penggunaan BBM? Guru mata pelajaran yang paling kerap menggunakan BBM Tanya: Apakah yang mendorong menggunakan BBM? Tahap kemahiran guru menggunakan BBM – seperti komputer Masalah-masalah yang dihadapi guru dalam penggunaan BBM o Tidak mempunyai kemahiran – memerlukan latihan o Anggap tidak penting o Tidak cukup masa untuk menggunakan BBM o BBM tidak cukup – keadaan tidak baik dan usang Tanya murid sama ada mereka suka penggunaan BBM dalam bilik darjah – tanya mengapa? PENTING: Anda digalakkan mengumpul maklumat-maklumat selain daripada yang disenaraikan di atas.  Latar belakang sekolah [JANGAN Sebut nama sekolah dalam laporan anda] Penyampaian Data – 22 markah – [15 halaman – termasuk gambar]  Jenis BBM  Kekerapan Penggunaan BBM  Komputer dan Internet  Pandangan Guru tentang Penggunaan BBM  Pandangan Murid tentang Penggunaan BBM [Gunakan iPad anda untuk merekod perbualan dengan guru dan mengambil gambar untuk diselitkan dalam penyampaian] Kesimpulan – 7 markah [3 halaman]  Pandangan anda tentang penggunaan BBM  Pandangan anda tentang respons guru – masalah yang dihadapi  Bolehkah penggunaan BBM dipertingkatkan? .

Empat kemahiran iaitu mendengar. papan hitam. supaya komunikasi guru murid berjalan dengan baik. mendengar. bertutur. pengetahuan saintifik. Penggunaan BBM juga sebahagian daripada kaedah dan ideaidea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. tetapi tidak berupaya mengambil tempat seorang guru. pesanan. PENGENALAN Bahan bantu mengajar adalah faktor penting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran. membaca dan menulis. Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan. Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran.A. saluran dan penerima. Menurut Noraziah Abdul Hamid (1981:2) bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa”. Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses pembelajaran dan pengajaran. Noraziah Abdul Hamid ( . Ini bertujuan untuk menambahkan kelancaran perhubungan antara guru dan pelajar dan sebaliknya pelajar sesama pelajar serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka terhadap sesuatu konsep yang disampaikan oleh guru. tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat. Peralatan mengajar bukan terhad kepada bukubuku teks. Walau kaedah apa digunakan sekalipun BBM pasti tetap ada. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale ( 1964 ) yang digambarkan dalam bentuk “ cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. hidu dan sebagainya. merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid. Masakini. alat bantu itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut. perkembangan teknologi. beberapa BBM yang baru dan lama perlu digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran. rasa. alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. kapur dan gambar-gambar sahaja. David Berlo dalam proses komunikasi itu terdapat empat ciri penting iaitu sumber. BBM dan tulisan. dimana ia menimbulkan ransangan keinginan pelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan sebuah pembelajaran yang baik dan menarik. BBM ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru/ murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. psikologi pembelajaran.

Sherwin G ( 1963) “ …hanya alat bantu mengajar yang mempunyai komunikatif tinggi yang mampu membantu pelajar memperolehi pengalaman belajar yang berfaedah bagi mengembangkan penghargaan. papan hitam.Murray. radio.  Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik – seperti suara. misalnya dalam bentuk buku. buku dan sebagainya. kemantapan emosi dan daya Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bolehlah disimpulkan bahawa BBM boleh dibahagikan kepada tiga kategori:  Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran. Swartout. carta. kad-kad imbasan. R.1981) membahagikan BBM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. televisyen.” Atan Long ( 1982: 174 ) “ BBM terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara. kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan BBM dalam situasi pengajaran pembelajaran adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang. Manakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software” dan “ hardware” Ngui Kuen Sang (1981: 35 ) “ mengenai BBM. . atau dibubuh pada slaid dan dipancarkan pada skrin. Alat-alat penyampaiannya dinamakan BBM. pita rakaman. komputer.” sikap ilmiah dan sikap sosial.radio kaset. slaid. internet dan sebagainya.” Thomas. papan flanel. pita video. carta. gambar. surat khabar. model. overhead projektor (OHP). papan putih. filem jalur. piring hitam. CD . papan magnet.

. KEPENTINGAN BBM Mengikut Charles F. menyediakan dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran dan mengurangkan gerak balas lisan yang tidak diperlukan daripada murid. projek. menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh caracara lain.saperti lakonan. Hoban. Boleh membantu pemahaman dan perkembangan perbendaharaan kata pelajar. dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata. di Kamarudin Hj. murid-    membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam dan beragam. Bahan bercorak pengalaman . bahan maujud (realia) dan sebagainya. Husin ( 1988: 242 ) merumuskan kepentingan BBM seperti berikut:   memberi rangsangan dan minat murid-muird terutamanya murid yang lemah. Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam. pameran. seperti melalui filem bergerak. lawatan. James D. Finn dan Edgar Dale ( 1964 : 65 ) kepentingan BBM bolehlah dirumuskan seperti berikut:        BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri kalangan pelajar Dapat membina pemikiran yang berterusan.

Terletak di Nilai . Manakala bilangan guru yang berkhidmat di dalam sekolah ini seramai 105 guru dan 12 staf sokongan . Sekolah ini mempunyai bilik Bahan Bantu Mengajar yang menyimpan bahan-bahan bantu mengajar setiap mata pelajaran selaras dengan perkembangan kurikulum oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Walaubagaimanapun tidak semua bahan-bahan ini diletakkan di dalam Bilik BBM ini. bilik-bilik khas. . Bilik SALC. dewan serbaguna. Bilik Media. Hanya sedikit sahaja bahan yang dikumpul dan masih di dalam proses penambahan alatan bahan bantu mengajar. Pusat Sumber dan Bilik Matematik. Kini sekolah ini sudah berusia 15 tahun sejak 1998 dibina di kawasan tanah rancangan FELDA Labu Johnson ini. kebanyakkan bahan-bahan mengajar ini disimpan di bilik khas masing-masing mengikut ketua panitia yang menetapkannya. Merupakan sebuah sekolah yang mempunyai 1875 orang murid yang terdiri sesi pagi dan sesi petang. Bilik Muzik. Antara bilik-bilik khas yang disediakan ialah Bilik Sains. Sebagai rumusannya BBM adalah sangat penting kerana dapat:    menjimatkan masa dapat mempelbagaikan kegiatan atau aktiviti-aktiviti murid-murid menyeronokkan murid-murid dan ia membantu dalam kaedah pengajaran DIDIK HIBUR LATAR BELAKANG SEKOLAH Sekolah yang saya pilih adalah sekolah saya sendiri di mana baru 3 bulan saya ditukarkan ke sini. Negeri Sembilan yang berhampiran dengan Kuala Lumpur International Airport dan LCCT lebih kurang 12 kilometer sahaja. kemudahan prasarana sukan dan sebagainya. Sebahagian besar bahan-bahan mengajar di simpan di bilik-bilik yang disediakan. ia mendorong murid-murid untuk menyiasat dan dengan demikian dapat menambahkan lagi bacaan murid-murid. Sekolah ini mempunyai infrastruktur yang lengkap dari segi kelas 23 buah . Namun yang demikian BBM yang sedia ada sekarang tidak dikemaskini selaras dengan perkembangan kurikulum baru sekolah iaitu KSSR . Bilik Pendidikan Seni.

. Melalui kajian yang dibuat ini kita akan melihat sejauhmana penggunaan BBM di dalam pembelajaran dan pengajaran serta kekerapan penggunaan di dalam kelas. Hanya 5 komputer boleh digunakan di Pusat Sumber sebagai pusat teknologi maklumat untuk kemudahan guru-guru mendapatkan bahan daripada internet. Bermakna guru-guru juga diberi pendedahkan tentang penyediaan BBM mengikut kreativiti masing-masing. inisiatif setiap panitia mata pelajaran menjalankan aktiviti seperti pembengkelan bahan-bahan mengajar di adakan setiap tahun. Sebagai langkah mengatasi masalah berkenaan bahan-bahan mengajar ini. Walaubagaimanapun taliannya tidak menyeluruh hanya boleh di dapati di Pusat Sumber . Oleh itu tidak menjadi masalah jika mereka mahukan bahan-bahan dari internet kerana di rumah mereka pun ada kemudahan internet peribadi masing-masing. pejabat dan bilik guru sahaja. Internet pula adalah daripada Kementerian Pelajaran Malaysia yang baru 3 bulan dapat digunakan iaitu YESMOE didirikan di antara sekolah rendah dan sekolah menengah.Manakala kemudahan makmal komputer turut disediakan namun malangnya 15 buah komputer yang disediakan tidak dapat digunakan. Guru juga terdedah dengan teknologi maklumat di manamana mereka berada.

DAPATAN DATA BAHAN BANTU MENGAJAR Berikut adalah senarai bahan bantu mengajar dan kekerapan penggunaan bahan yang diperolehi melalui pemerhatian dan rekod penggunaan BBM yang dibuat sekitar sekolah. Kekerapan Jenis BBM Bilangan digunakan seminggu Gambar Kad Imbasan Model 3 D Boneka Patung Diorama OHP Projektor LCD Slaid Putih 75 keping 10 set 12 set 5 set 2 set 2 set 2 set 2 set 6 set 6 set 1 3 3 Lokasi penyimpanan Bilik BBM Bilik BBM Bilik SALC Bilik Seni Bilik Sains Bilik Media Bilik Media Bilik Media Bilik Kaunseling Bilik Sains & Dewan Internet 2 wireless 5 Pejabat & Bilik Guru Radio Pita rakaman TV 6 set 3 set 5 set 5 5 1 Bilik Muzik Bilik Muzik Bilik Media.B. Bilik Muzik. Pusat Sumber Klip Video Klip Audio Realia Benda Hidup Tumbuh-tumbuhan 10 pita 25 kaset 1 set Ada - Bilik Media Bilik Muzik Bilik Media Taman Herba .

Di mana murid yang lemah memerlukan bantuan bahan untuk membina . Bilik Muzik Alatan PJK Alatan Muzik lengkap lengkap 5 5 Stor PJK Bilik Muzik Kekerapan Penggunaan BBM Secara keseluruhan yang dilihat kebanyakkan BBM yang dipakai mengikut keperluan guru dan mata pelajaran tertentu. Berikut adalah matapelajaran yang KERAP menggunakan BBM sebagai alat bantu mengajar oleh guru:      Matematik ( kerap digunakan oleh guru Tahap 1 khasnya murid LINUS ) Sains ( penggunaan di Bilik Sains apabila menjalankan eksperimen atau ujikaji ) Muzik ( penggunaan alatan muzik di Bilik Muzik ) Bahasa Melayu ( digunakan khas murid LINUS dan Tahun 6 ) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan ( setiap digunakan untuk PJK aktiviti 1M 1S ) Secara rumusannya . Bilik Matematik.Animasi Carta Rajah Surat Khabar Peta Kad Ejaan Kad Bergambar CD P&P 55 keping 32 keping Ada 3 set 10 set 15 set Ada 1 1 2 3 3 - Bilik BBM Bilik BBM Pusat Sumber Bilik BBM Bilik BBM Bilik BBM Bilik Sains. kebanyakkan alat bantu mengajar ini digunakan di dalam kelas-kelas yang mempunyai tahap murid yang lemah terutamanya bagi murid LINUS yang lemah dalam Literasi dan Numerasi. Bahan bantu mengajar adalah sangat penting dalam pembelajaran dan pengajaran mereka.

Sebut sahaja murid LINUS kita faham bahawa kebanyakkan murid-murid LINUS adalah murid yang sangat lemah dalam membaca (Literasi) dan mengira (Numerasi). di mana guru dihendaki mengajar dengan aktiviti yang menyeronokkan dan tidak membosankan murid-murid. Berikut adalah temubual bersama seorang guru yang kerap menggunakan BBM sebagai alat bantu mengajar ? Apakah yang mendorong tahap penggunaan BBM di dalam matapelajaran cikgu di dalam kelas? Sepertimana yang kita ketahui bahawa matapelajaran yang saya ajar selama ini ialah berkenaan dengan murid-murid LINUS. Lebih memburukkan lagi semakin ramai pula murid LINUS akan muncul jika bahan pengajaran tidak digunakan. Kad-kad huruf dan suku kata perkataan adalah salah satu cara bahan yang disediakan dan digunakan bagi membantu muridmurid LINUS tegar ini. perubahan teknik pengajaran juga dipengaruhi dengan bahan bantuan mengajar yang ada. Tambah lagi teknik DIDIK HIBUR kian diperkatakan . Oleh itu. penggunaan BBM sangat kerap digunakan selalu di dalam kelas LINUS ini . Oleh sebab itu. Selaras dengan perkembangan sistem kurikulum negara kita.Puan Aduraini ( Penyelaras LINUS ) . Pihak sekolah perlu menyediakan bahanbahan yang menyediakan eviden untuk dinilai oleh murid. Mereka perlukan bahan untuk menyokong pembelajaran dengan konsep yang paling mudah untuk difahami oleh mereka. Bagi saya .konsep pembelajaran mereka bersama dengan guru. BBM banyak membantu saya dalam menyampaikan pembelajaran dan pengajaran saya di kelas LINUS ini terutamanya mata pelajaran Bahasa Malaysia yang saya ajar sekarang. Tanpa BBM seperti yang ada di dalam kelas ini kemungkinan besar pencapaian objektif di dalam pembelajaran dan pengajaran tidak akan tercapai. pihak sekolah juga sedang berusaha menyediakan dan menyenaraikan bahan bantu mengajar yang baru yang hendak ditempah dari pembekal sekolah memandangkan kurikulum tahun 1 hingga tahun 3 kini sudah berubah iaitu KSSR.

2. Tahun 5 dan Tahun 6. Tambahan kami mengubah bahan-bahan yang lebih efisien selaras dengan matlamat sekolah untuk mencapai kecemerlangan UPSR 2013 ini. Ini kerana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengurangan penggunaan bahan bantu mengajar ini. Murid sudah terdedah lebih awal dengan pembelajaran . Mungkin kita lihat apabila murid sudah masuk Tahun 6 . guru banyak menumpukan latihan tubi berdasarkan kertas-kertas soalan UPSR tahun tahun terdahulu atau soalan ramalan yang dikongsikan dari sekolahsekolah berdekatan. Mengapakah kurangnya penggunaan BBM di dalam kelas Tahap 2 ? Sebenarnya bukan kurang penggunaannya tetapi kita memperbanyakkan bahan-bahan luar dari kebiasaannya kite perolehi daripada sekolah sendiri. Antaranya : 1. sebagai contoh 80% murid sekolah itu sudah mahir menggunakan komputer dan menggunakan perisian yang sedia ada di dalam komputer tersebut. Apabila murid sudah Tahun 6 bermakna guru-guru Tahun 6 kena lebih bersedia dengan cara-cara menjawab soalan dan tips soalan-soalan yang berpotensi keluar dalam UPSR tahun ini. guru tidak perlu lagi berusaha menyediakan BBM . Berikut adalah temubual yang dibuat kepada salah seorang guru yang mengajar Tahun 6 khasnya matapelajaran Bahasa Malaysia.Terdapat juga guru matapelajaran kurang menggunakan BBM terutamanya murid-murid Tahap 2 yang merangkumi Tahun 4. Jauh berbeza dengan guru Tahap 1 yang amat memerlukan BBM sebagai bahan utk membantu di dalam pengajaran. 3. Guru lebih menjurus penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan Aktiviti yang telah disediakan dan ia mencukupi untuk murid-murid memahami pembelajaran dan pengajaran yang disampaikan. murid tidak didedahkan dengan sukatan pelajaran dan lebih kepada kesediaan mereka dalam menempuh UPSR akan datang. Sedia maklum bahawa murid Tahun 6 pembelajaran mereka sudah ke arah persediaan peperiksaan UPSR . soalan latih . Namun yang demikian kami masih perlukan bahan-bahan seperti soalan ramalan.

Talian internet tidak stabil 5. 80% guru mempunyai laptop peribadi masing-masing dan talian broadband sendiri. Guru biasa menggunakan komputer dan internet di rumah sahaja terutamanya dalam mengisi PBS bagi KSSR. 6.tubi dari negeri lain ataupun soalan-soalan percubaan sebagai bahan bantu mengajar kami. Tahap penggunaan computer tidaklah begitu menyeluruh memandangkan guru-guru disitu mempunyai komputer peribadi masing-masing. Tiada kemahiran dalam komputer terutamanya golongan guru senior 4. guru yang memerlukan komputer untuk mencari maklumat boleh mendapatkan computer di Pusat Sumber yang terdapat 5 buah komputer yang masih berfungsi. Kebanyakkan mereka ingin mendapatkan maklumat hanya melayari internet di bilik guru sahaja memandangkan terdapat talian internet yang disediakan oleh KPM iaitu YESMOe. Hanya menggunakan perisian seperti WORDs. POWER POINT dan EXCEL sahaja 7. . Tiada masa atas kekangan masa dengan kelas dan aktiviti sekolah 2. Walaubagaimanapun. – Ketua Program Kecemerlangan UPSR Sekolah 2013 Sudah sedia maklum bahawa penggunaan komputer di sekolah ini adalah tidak menyeluruh di mana komputer di dalam makmal computer sudah dianggap LUMPUH disebabkan komputerkomputer yang sedia ada tidak dapat diguna dengan baik dan memerlukan komputer-komputer yang baru dan sudah di naiktaraf. Antara sebab yang diperolehi melalui kutipan data tentang penggunaan komputer dan internet di sekolah ialah: 1. Kemudahan komputer yang tidak lengkap seperti printer dan scanner 3. Rata-rata yang menggunakan internet adalah guru-guru muda berbanding dengan guru-guru senior yang jarang menggunakan komputer mahupun internet.

Bersikap acuh tidak acuh Sikap guru yang tidak mengambil inisiatif dalam penyediaan BBM di dalam pembelajaran dan pengajaran. Kelemahan ini menyebabkan mereka kurang menggunakan alatan teknologi maklumat ini memandangkan jika mereka mengendalikan juga . Rata-rata guru tidak menggunakan BBM secara sepenuhnya dan menjadikan ianya sebagai amalan tidak dipraktikkan. Hal ini menyebabkan bahan yang sedia ada tidak dipakai dan buruk begitu sahaja serta berhabuk. Menganggap BBM ini tidak penting di dalam pengajaran dan pembelajaran. BBM tidak dikemaskini Perubahan kurikulum semasa banyak menyebabkan BBM di dalam bilik BBM agak ketinggalan dan masih menggunakan sukatan KBSR. Antara masalah yang dihadapi oleh guru di dalam penggunaan BBM ini ialah : 1. 2. Maksud disini ialah guru tidak bijak dalam menguruskan masa di dalam pembelajaran dan pengajaran yang dirancang. separuh masa mengajar mereka akan terbazir untuk proses pemasangan dan pengendalian alatan ini.MASALAH PENGGUNAAN BBM Terdapat beberapa permasalahan yang timbul di dalam penggunaan BBM di sekolah di mana saya melihat sendiri sebagai salah satu kelemahan dalam pembelajaran dan pengajaran. . Tidak mempunyai kemahiran Terdapat segelintir guru tidak tahu menggunakan BBM yang sedia ada terutamanya yang melibatkan pengendalian peralatan komputer dan LCD. Tidak cukup masa Alasan yang selalu digunakan apabila menjawab pertanyaan kepada seorang guru ialah kesuntukan masa dalam menggunakan BBM. 4. 3. Rata-rata guru lebih suka menggunakan bahan maujud daripada menggunakan alatan yang berteknologi tinggi.

tidak mustahil mereka meminati matapelajaran tersebut dan memudahkan mereka menerima kandungan pelajaran dengan mudah dan kukuh. Mereka berharap jika guru kerap menggunakan BBM di dalam pembelajaran dan pengajaran mereka. Ia adalah kerana penggunaan alat muzik yang sepenuhnya membuatkan ramai murid meminati matapelajaran itu. .RESPON MURID TERHADAP PENGGUNAAN BBM Rata-rata murid yang ditemui dan berbual secara tidak formal saya dapati bahawa: SUKA DAN AKTIVITI YANG MENYERONOKKAN Murid-murid menggemari dan meminati sesuatu mata pelajaran itu jika ada bahan yang boleh dirujuk Konsepnya yang amat mudah untuk difahami oleh murid Tidak membosankan malah menyeronokkan Murid dapat melihat sendiri dan merasai sendiri tentang kandungan pelajaran yang dipelajari terutamanya matapelajaran Sains 100% murid suka matapelajaran PJK adalah disebabkan alat permainan yang digunakan malah MUZIK juga antara salah satu matapelajaran yang diminati oleh murid sekolah itu.

Rak Carta Rak Teacher Courseware di Bilik Sains .GAMBAR BAHAN BANTU MENGAJAR DI SEKOLAH INI.

Rak dan petisyen yang membahagikan bahan-bahan yang sedia ada Carta-carta digantung dan disusun kemas .

.

.

Bilik Media Makmal Komputer .

Bilik Sains Pusat Sumber .

BBM sentiasa berada di dalam keadaan baik. Ia cuba melibatkan berbagai pancaindera murid seperti yang disarankan oleh Wayne F. Masa mengendalikan BBM dan tidak mengalami sebarang kesulitan apabila tiba masa menggunakannya. Penggunaan BBM boleh dipertingkatkan jika gerak usaha guru-guru dalam penyediaan BBM di peringkat sekolah diperkenalkan. Guru-guru ini bukan sahaja mengenali batang tubuh setiap muridnya tetapi ia tahu juga kebolehan dan minat muridnya. Namun setiap permasalahan itu pasti ada jalan penyelesaiannya. Pengalaman mengajar saya selama 11 tahun itu digunakan sepenuhnya. Oleh itu. Bagi saya jika kita ingin murid-murid kita berjaya kenalah berfikir dan mencari ikhtiar bagaimana kita hendak memantapkan lagi pembelajaran dan pengajaran yang kita lakukan setiap hari.1976 “ seseorang individu dalam suasana pembelajaran adalah tertakluk kepada pelbagai bahan pengajaran. Ia juga merupakan salah satu proses di mana penggerak kepada sesuatu konsep yang hendak diterapkan. supaya jelas. teknik-teknik dan peringkat-peringkat penyampaian pengajaran… suasana pembelajaran ini pula adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kaedah penyampaian dan bahan pengajaran yang digunakan dalam suasana fizikal yang direka untuk pembelajaran. Guru juga perlulah kreatif dan inovatif dalam mengatur sebuah pembelajaran dan pengajaran yang baik. Cekap mempersuaikan keperluan murid dan masa yang diperuntukkan. boleh beroperasi dan menepati fungsinya. Aktiviti seperti membuat bengkel BBM atau . kemas dan teratur. Virag. KESIMPULAN Secara kesimpulan yang diperolehi daripada kajian ini. kita kena bijak mengatur bagaimana menyesuaikan BBM dengan isi kandungan matapelajaran yang hendak diajar. Pandangan saya berkenaan tentang permasalahan guru dalam penggunaan BBM ini ialah setiap benda yang kita ingin lakukan pasti ada masalah yang berlaku. terang. saya dapati penggunaan BBM ini amat penting dalam pembelajaran dan pengajaran. Penggunaan BBM adalah salah satunya bagaimana cara untuk memantapkan pengisian kita di dalam strategi pembelajaran dan pengajaran kita terhadap sesuatu mata pelajaran.” Kecekapan seseorang guru menggunakan BBM adalah penting kerana kegagalannya menyebabkan pengajaran menjadi tidak berkesan atau merosakkan pelajaran itu seluruhnya. Pada pandangan saya sebagai seorang guru. tiada alasan untuk guru menjadikan ia sebagai masalah dalam bidang kita sebagai seorang guru. Guru harus pandai memilih butir-butir penting yang perlu ditulis.C.

Malah ia mampu melengkapkan lagi koleksi BBM di dalam bilik khas yang disediakan. Walaubagaimanapun. guruguru perlulah sentiasa kreatif dan berinovasi di dalam penyediaan BBM yang mampu dijadikan bahan bantu mengajar yang terbaik dan bernilai. Pelbagai pendekatan boleh dibuat untuk meningkatkan penggunaan BBM di kalangan guru-guru sekolah.mengadakan pertandingan mereka BBM dengan idea yang kreatif juga boleh memantapkan lagi penggunaan dan penyediaan BBM yang sedia ada. .

Mok Soon Sang. Ab. Hj. ______________. Kuala Lumpur. Siri Maktab Perguruan. Kuala Lumpur. Pedagogi Bahasa. Edisi Kedua. Kumpulan Budiman Snd. Bhd. Rahman Ab. Ee Ah Meng. Longman Malaysia Snd. ________________. ( 1989 ). Bhd. Bhd. Longman Malaysia Snd. Petaling Jaya. Siri Pendidikan Longman. Longman Malaysia Snd. Kamarudin Hj. ( 1986 ) Panduan Latihan Mengajar. Kuala Lumpur. ( 1989 ). Tahap I. Longman Malaysia Snd. Bhd. ( 1989 )Pendidikan di Malaysia Untuk Guru Pelatih. Longman Malaysia Snd. Siri Pendidikan Longman. Kuala Lumpur. Siri Pendidikan Fajar Bakti. Siri Pendidikan Longman. Bhd. Selangor. Sumber Teknologi. Mat Nor Hussin. Selangor. ( 1986 ) Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Selangor. Pendidikan di Malaysia. Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka. ________________. Siri Pendidikan Perguruan. (1997 ) . Utusan Publications & Distributors Snd. Heinemann Malaysia Snd. ( 1995 ).( 1996 ). Panduan Latihan Mengajar.RUJUKAN Abdul Rahim Abdul Rashid. ________________. . (1994). Selangor. Bhd. ( 1989 ). Longman Malaysia Snd. (Edisi Kelima ). ( 1994 ) KBSM dan Strategi Pengajaran Bahasa (Edisi Baru). Bhd. Poh Swee Hiang. ( 1996 ). Kumpulan Budiman Snd. Selangor. Bhd. Siri Pendidikan Perguruan. John Arul Phillips. Lee Shok Mee. ________________. Ahmad. Kuala Lumpur. Bhd. Selangor. Asmah bt. Kuala Lumpur. Pedagogi 3. Husin. Pedagogi 4. Siri Pendidikan Longman. Mokhtar Affandi Amran. Bhd. Kumpulan Budiman Snd. Siri Pendidikan Longman. Siri Pendidikan Perguruan.( 1988 ) Alat Bantu Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. Pengurusan Sumber Pengajaran Pembelajaran 2. Rashid. Pedagogi I. Pengajaran Kemahiran Berfikir.

Dewan Bahasa dan Pustaka. ( 1980 ) . ( Jun 1987 ). Robiah Sidin. Buletin Pendidikan Negeri Terengganu. Pakej Pengajaran dan Pembelajaran Teknologi Maklumat. Panduan Mengajar Kemahiran Membaca. Kaedah dan Teknik Mengajar Bahasa dengan rujukan khusus kepada pengajaran Bahasa Melayu. Sheikh Othman bin Sheikh Salim. ( 1989 ). .sekolah Terengganu. Maktab Perguruan Kuala Terengganu. (1999) Diploma Perguruan Malaysia. Syed Abu Bakar Syed Akil (1994 ). Bhd. Jabatan Teknologi Pendidikan. Kamus Dewan ( Edisi Baru ). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1987). Kuala Lumpur:Penerbit Pustaka Ilmu. Jurnal Pengurusan Pendidikan ( 1996 ). Sharifah Alawiah Alsagoff. Edaran Sekolah. Institut Aminuddin Baki. Kementerian Pendidikan Malaysia Medan Pendidikan. Siri Maktab Perguruan. ( 1989 ) Sosiologi Pendidikan. Unit Teknologi Maklumat. Sosiologi Pendidikan. Zaiton Sidin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Heinemann Malaysia Snd.Raja Mukhtaruddin bin Raja Mohd Dain. Kuala Lumpur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->