Disediakan oleh: Mohd Isa Bin Etit Tadong anak Empuau Nurshafieyah Ardinie Lingutan Abdullah Sharifah Nur

Rasyidah binti Syed Mohd Zainal Al-Bidin

Apa itu media cetak? .

Terdapat pelbagai media cetak yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran seperti buku teks. perkataan juga gambar yang dicetak. buku rujukan. . modul pengajar majalah. jurnal dan juga nota-nota yang dibuat oleh guru. surat khabar.Media cetak terdiri daripada media yang mempunyai banyak teks.

D E F I N I S I .

CONTOH MEDIA CETAK MODUL BUKU TEKS SURAT KHABAR MAJALAH RISALAH .

 Peluang perniagaan MAJALAH RISALAH • • • • • Media komunikasi Promosi Pendidikan Peluang penyaluran bakat Memberi hiburan • • • Sumber informasi Menyampaikan pengumuman penting Menawarkan pelbagai peluang . • Bahan bantu untuk pelajar memahami dan mempelajari pelbagai perkara.FUNGSI BAHAN DALAM MEDIA CETAK MODUL BUKU TEKS SURAT KHABAR • Media utama yang digunakan dalam pendidikan jarak jauh.  Menyampaikan dan meyebarkan pendidikan.  Saluran informasi  Memberi hiburan.

MEDIA PENGAJARAN APLIKASI BAHAN APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN APLIKASI PENGGUNAAN Boleh digunakan di mana sahaja sama ada di dalam atau di luar kelas.  Memilih bahan yang tepat. . Murid boleh menggunakan pada bila-bila masa bahan bercetak tersebut walaupun tanpa guru.  Guru hendaklah mengetahui matlamat dan objektif pengajaran yang hendak dicapai.  Guru hendaklah menentukan strategi pengajaran yang hendak digunakan.  Bahan yang digunakan hendaklah sesuai dengan jenis kemahiran dan tahap kemampuan murid.

. Harga pasaran yang berpatutan dan sampai ke semua kawasan kampung. Hanya memperlihatkan visual gambar bagi menwakili sesuatu isi. Kos percetakan yang mahal dan perlu menunggu bahan selesai dicetak sebelum dinikmati oleh pengguna & mudah koyak. cth iklan memerlukan pergerakan (video). boleh disimpan @ didokumentasikan untuk rujukan. Penggunaan bahasa yang terlalu tinggi. risalah. Surat Khabar. surat khabar. cth. Tidak semua penulisan bersesuaian dengan peringkat umur. KELEMAHAN Memerlukan ruang yang luas dan perlu penyusunan yang sistematik supaya nampak kemas. Tidak semua benda dapat diiklankan atau disampaikan menggunakan gambar. Isi tulisan yang lebih spesifik dan mendalam.MEDIA CETAK KELEBIHAN Boleh dibaca berulang kali. cth. Mampu menjelaskan suatu hal yang bersifat kompleks atau rigid Memasarkan sesuatu (iklan) atau menyampaikan sesuatu menggunakan ilustrasi gambar.

blogspot.com/2011/06/bahan-bercetak.com/2009/09/kuliah-2-media-cetak-dakwah. Jenis-jenis Media Massa Beserta Contoh dan Fungsinya.blogspot. Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran: Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Noriati A.html#ixzz2ZPdCVRxs http://www. Wan Kamaruddin Wan Hassan. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Bhd. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn.com/about_7221638_definition-print-media_. Aulia Akbar (25 Oktober 2012). Siri Pendidikan Guru Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Diperoleh pada: 18 Julai 2013.html http://thenotejots. Daripada: http://adexshare.beserta-contoh.html http://mediacetakdakwah.ehow. (2009). Boon Pong Ying. Bhd.slideshare. Selangor: Oxford Fajar Sdn.Chin Yoon Poh.html http://www. Rashid.com/doc/55996889/2/DEFINISI-SUMBER-PENGAJARAN-DAN- PEMBELAJARAN http://www.com/2012/10/jenisjenis-media-massa.blogspot.net/putra_kedah2010/kemahiran-sumber-pengajaran-danpembelajaran . (2009).scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful