LEMBARAN KERJA 2

Ukur dan cari perimeter bagi setiap bentuk di bawah

1.

____________________________ cm

2.

___________ _________ ______________ cm

3.

__________________________________ cm

4.

______________________________ cm

5.
______________________________ cm

Lem

Ukur dan cari perimeter bagi setiap bentuk di bawah A B ___________________________ cm C ________________________ cm D. ___________________________________ cm E. c.LEMBARAN KERJA 1 1. Sebuah segitiga ada ___________________ sisi 2. Sebuah segiempat tepat ada ___________________ sisi. Tuliskan jawapan yang betul a. _ _______________________ cm _________________________ cm . Sebuah segiempat sama ada ___________________ sisi. b.

LEMBARAN KERJA 3 Kira perimeter rajah di bawah. 5 cm 5cm _____________________________ cm 5 cm 2. 9 cm 5 cm 5 cm ___________________________ cm 9 cm . 5 cm 1.

.LEMBARAN KERJA 3 Kira perimeter rajah di bawah.