Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan

mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing. Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya. Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanakkanak sebaliknya. Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi. ii) Pandangan Barat tentang kesenian Menurut Herbert Read, seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik. Keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal, 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. Pada asasnya, menurut barat, seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam, dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. Dalam kebudayaan manpun, perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya.

Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang hayat.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam. d) Herbert Read . Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. maka seni itu baik. kesejahteraan dan keindahan. aktiviti bercorak praktikal.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. . Lantaran itu. bukan aspek kegunaannya. Demi seni. . Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yang boleh dipelajari. kesempurnaan.Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme. Menurutnya.Dikatakan dengan perlakuan. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. akhlak. seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan.Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. . keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya.Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan. . Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama.Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi. keseronokan dan kedamaian estetik. Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) . semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme. c) Pestalozzi (1746-1827) . : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. nilai dan moral. 1994 ) berpendapat bahawa.Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak. karya seni itu suatu imej mental. kubisme. Menurut pandangan Barat. . kebaikan. b) Aristotle (384-322SM) . : Membandingkan lukisan dengan kebenaran. impressionisme dan sebagainya. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. seni menjadi suatu yang bebas.

Seni adalah untuk masyarakat . peradaban dan kebudayaan manusia. . sikap dan psikomotor. f) John Dewey (1859 – 1952) . i) Lansing . Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat. Chapman .Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia. k) Feldman . riang. .Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. Lantaran itu. . Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre. Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan.Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. Kerusi. pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat. kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia. ekonomi serta .Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan .meja dsb. suka. aliran. politik. sains dan teknologi.Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) .Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. (kreativiti. minat untuk belajar dan memajukan diri.Ianya mengabungkan seni. Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan. teknik serta variasinya seni itu sendiri.Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya. Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri.Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya.Seni alat untuk mendidik seseorang . pemikiran) g) Walter Gropius . -Seni mewujudkan suasana gembira. sosial.. j) June McFee . pertukangan.Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran. h) Efland dan Laura H.

b) Pandangan Al-Ghazali . Lalu. Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam.Seni tidak melampui batas kesusilaan . Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam. maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik. Ia merupakan penyatuan. Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim –Dalam kitab Al-Iman.kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka. –Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut. ketauhidan kepada Maha Pencipta. Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika sematamata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep „ tauhid ‟ itu sendiri. agama bukanlah kebudayaan. sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul.Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah . Bagi agama Islam.Hasil seni itu bertunjang “mardatillah” ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim .Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) .Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah. Intipati kesenian islam adalah tauhid. Jelasnya. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful