Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan

mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing. Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya. Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanakkanak sebaliknya. Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi. ii) Pandangan Barat tentang kesenian Menurut Herbert Read, seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik. Keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal, 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. Pada asasnya, menurut barat, seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam, dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. Dalam kebudayaan manpun, perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya.

. aktiviti bercorak praktikal. bukan aspek kegunaannya.Dikatakan dengan perlakuan. Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. seni menjadi suatu yang bebas. b) Aristotle (384-322SM) . kesejahteraan dan keindahan. Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) .Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika.Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi. semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme. . kebaikan. Menurut pandangan Barat.Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan.Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang hayat.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam. keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya. keseronokan dan kedamaian estetik. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yang boleh dipelajari. d) Herbert Read . Demi seni. maka seni itu baik. Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme. impressionisme dan sebagainya. kubisme. seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. c) Pestalozzi (1746-1827) . nilai dan moral. Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. karya seni itu suatu imej mental. Lantaran itu. .Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak. : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat.Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. kesempurnaan. Menurutnya. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. . 1994 ) berpendapat bahawa. akhlak. . : Membandingkan lukisan dengan kebenaran. Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735.

. pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat. aliran. i) Lansing . peradaban dan kebudayaan manusia. sains dan teknologi. . sikap dan psikomotor. riang.Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya.Seni alat untuk mendidik seseorang . suka..Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan . Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan. k) Feldman . Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri. ekonomi serta . Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre. teknik serta variasinya seni itu sendiri. Chapman . f) John Dewey (1859 – 1952) . minat untuk belajar dan memajukan diri.Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. h) Efland dan Laura H. Kerusi. kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia. -Seni mewujudkan suasana gembira.Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran.Seni adalah untuk masyarakat . .Ianya mengabungkan seni.Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia.Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak.Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. j) June McFee .meja dsb. (kreativiti. Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat.Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya.Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. politik. pertukangan. pemikiran) g) Walter Gropius . Lantaran itu.Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) . sosial.

Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim –Dalam kitab Al-Iman. sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama. yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep „ tauhid ‟ itu sendiri. Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika sematamata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik. –Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut. agama bukanlah kebudayaan. Ia merupakan penyatuan.Hasil seni itu bertunjang “mardatillah” ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim . Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri.Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah .Seni tidak melampui batas kesusilaan . Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam. Intipati kesenian islam adalah tauhid. maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam. ketauhidan kepada Maha Pencipta. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. Bagi agama Islam.Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah. .Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) . Jelasnya. Lalu.kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya. b) Pandangan Al-Ghazali .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful