Pandangan tokoh-tokoh mengenai Pendidikan Seni Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan

mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing. Herbert Read dan Viktor Lowenfeld berpendapat Pendidikan seni seharusnya berasaskan aspek psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan pernyataan dirinya. Dalam konteks ini, guru seni perlu melihat potensi kedua-dua pihak, pelajar dan guru itu sendiri dari asoek motivasi, personaliti dan sebagainya. Eisner ( 1967 ), Pendidikan Seni dan kreativiti bukanlah diperolehi secara mutlak, sebaliknya ia harus dipupuk melalui proses pembelajaran. Selain daripada itu, beliau juga berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka. Berdasarkan kajian beliau, kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai kebolehan yang rendah berbanding dengan kanakkanak sebaliknya. Feldman ( 1996 ) berpendapat pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni, di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya. Ini adalah kerana seni visual adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi. ii) Pandangan Barat tentang kesenian Menurut Herbert Read, seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik. Keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik ini adalah kesan yang timbul daripada samada sewaktu menghasilkan produk seni mahupun menikmati hasil seni. Kedua-dua pihak samada artis mahupun pemerhati seni akan merasai kesan-kesan tersebut. Clive Bell ( Syed Ahmad Jamal, 1994 ) berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. Pada asasnya, menurut barat, seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Seni memberi bentuk tampak kepada bentuk yang terpendam, dipersembahkan di dalam bentuk imej yang dapat dilihat. Dalam kebudayaan manpun, perasaan dan fikiran dapat dilahirkan melalui seni. Seni merupakan intisari kemanusiaan lambang suatu kumpulan manusia dalam kebudayaannya.

Pemisahan ini wujud dengan lahirnya sekularisme.pelukis tidak meniru tetapi memberi struktur bentuk kepada benda alam. Menurutnya. Demi seni. kesempurnaan. Ini adalah kerana beliau cuba membezakan seni dengan kraf. Kebudayaan Barat telah memisahkan seni dengan agama. Beliau sebenarnya menyokong pendapat yang menyatakan bahawa seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif. 1994 ) berpendapat bahawa.Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak. Konsep seni mempunyai pertalian yang erat dengan estetika. . Menurut pandangan Barat. estetika bererti sesuatu yang berkaitan dengan pengamatanterhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. keindahan mestilah diasingkan daripada estetika kerana barang yang buruk boleh diterima dengan cara yang indah dan sebaliknya.Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan: : Lukisan dibincang dengan konsep imitasi.Dikatakan dengan perlakuan. impressionisme dan sebagainya.Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan. c) Pestalozzi (1746-1827) . d) Herbert Read . karya seni itu suatu imej mental. : Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. . kesejahteraan dan keindahan.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. bukan aspek kegunaannya. nilai dan moral. seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. b) Aristotle (384-322SM) .Crose dan Collingwood ( Syed Ahmad Jamal. . Lantaran itu. . aktiviti bercorak praktikal. akhlak.Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran. . Pandangan Tokoh Barat a) Plato (347 SM) . Objek yang ideal yang dinyatakan di dalam bentuk fizikal melalui bahan yang terhasil daripada karya sebenar dalam fikiran pemerhati. semuanya dibolehkan sehingga melahirkan kepelbagaian aliran di dalam seni itu sendiri seperti ekspressionisme. seni menjadi suatu yang bebas. Kraf pada pandangan beliau merupakan aktiviti mengubah bahan mentah menjadi barangan dengan menggunakan kemahiran yang boleh dipelajari. kubisme. kebaikan. Perkataan estetika mula digunakan oleh Baumgarten pada tahun 1735.Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang hayat. maka seni itu baik. keseronokan dan kedamaian estetik. : Membandingkan lukisan dengan kebenaran.

(kreativiti. pemikiran) g) Walter Gropius . .Seni visual memberi faedah kepada kehidupan seharian seperti dalam prinsip-prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. Lantaran itu.Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia. -Seni mewujudkan suasana gembira.Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan . k) Feldman . Sememangnya telah sekian lama mewarnai ketamadunan. riang. politik. sikap dan psikomotor.Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi. . . kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni seantero dunia. Peredaran masa memperlihatkan perubahannya yang berkembang seiring dengan kehendak persekitaran dan naluri manusia itu sendiri. aliran. sains dan teknologi.meja dsb.Ianya mengabungkan seni. Seni dan kesenian terlalu akrab dengan aspek keagamaan. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat. ekonomi serta . h) Efland dan Laura H. suka.Seni alat untuk mendidik seseorang . pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat.Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya. Kerusi. Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre. i) Lansing .Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. peradaban dan kebudayaan manusia.Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. pertukangan.Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri) e) Frank Cizek ( 1865-1946) . j) June McFee .Seni dapat mengembangkan potensi pemikiran.Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menysun pengalaman untuk mencerdaskannya. f) John Dewey (1859 – 1952) . teknik serta variasinya seni itu sendiri. sosial.Seni adalah untuk masyarakat . Chapman .. minat untuk belajar dan memajukan diri.

Seni bersandarkan daripada Allah kpd Allah.Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah ) . Islam menuntut umatnya menjalankan aktiviti kesenian berpandukan akhlak Islam.kebudayaan sehingga para ilmuwan dalam setiap bidang tersebut turut terpanggil untuk membentuk seni dan kesenian yang sejajar aliran dan fahaman mereka. yang melalui berbagai proses transformasi adaptasi daripada unsur-unsur alam. Pandangan Tokoh Timur dan Islam a) Muslim –Dalam kitab Al-Iman. maka para seniman Islam telah mencipta suatu dimensi baru di dalam kesenian. Bagi agama Islam. Kesan daripada ketauhidan tersebut lahirlah keindahan dan kesatuan yang harmoni yang membentuk acuan yang tersendiri. Intipati kesenian islam adalah tauhid.Seni bertunjang daripada Allah kepada Allah . kesenian Islam adalah terbentuk dan terikat kukuh di dalam konsep „ tauhid ‟ itu sendiri. agama bukanlah kebudayaan. Setiap perbuatan di dalam Islam mestilah berpaksikan kepada agama sementara budaya bergerak selari dengan kehendak agama. Lalu. ketauhidan kepada Maha Pencipta. Ia merupakan penyatuan. b) Pandangan Al-Ghazali . Melalui asas-asas tauhid juga terbentuk dunia Islam yang berkembang secara organik.Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman ) c) Sidi Ghazalba . i) Pandangan Islam tentang seni dan kesenian di dalam Islam Sering kali timbulnya pertanyaan adakah kaitannya antara seni dengan agama Islam itu sendiri? Pertanyaan tersebut sebenarnya telah mengundang perdebatan demi perdebatan sejak berabad lamanya.Hasil seni itu bertunjang “mardatillah” ( diredhai Allah) -Seni membentuk peribadi muslim . sebagai jalan keluar daripada polemik yang timbul. Islam sebenarnya penuh dengan kesenian. . –Org yg mempunyai ilmu seni bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan menghargai objek tersebut. Di sinilah wujudnya perbezaan jelas di antara kesenian Islam dengan bukan Islam. Seni di dalam Islam adalah kerana Allah manakala seni bukan Islam mementingkan estetika sematamata tanpa mempunyai ikatan kukuh dengan keagamaan. Jelasnya.Seni tidak melampui batas kesusilaan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful