GUNA TENAGA DALAM SEKTOR PEMBINAAN

Seserang yang bekerja ditakrifkan orang yang bekerja sekurang-kurangnya sehari semasa minggu rujukan untuk gaji atau keuntungan keluarga termasuk diri sendiri dan keluarga.teknik pengurusan sumber manusia memainkan peranan untuk membangunkan organisasi dan merancang guna tenaga negara.guna tenaga bagi semua sektor di Malaysia akan dibincangkan terlebih dahulu sebelum guna tenaga dalam sektor pembinaan dikupas.Mereka yang terkeluar daripada definisi guna tenaga adlah mereka yang masih menuntut.1.1 Definisi Guna Tenaga Tenaga manusia merangkumi semua orang yang berumur 15-64 tahun sama ada yang berkerja atau tidak.0 PENGENALAN Dalam bab ini.2 Definisi Pembinaan Sebenarnya orang ramai termasuk penggiat industri pembinaan sendiri masih keliru apakah yang dimaksudkan pembinaan itu sendiri. 1.Definisi guna tenaga dan pembinaan akan dinyatakan pada bahagian 1. Jabatan Statistik Malaysia mendefinisikan pembinaan sebagai sebarang pembinaan baru.suri rumah tangga.membaik pulih dan .bagi mencapai objektif kajian ini keperluan dan pemasalahan guna tenaga dalam sektor pembinaan akan dikaji dan di bincang.definisi guna tenaga diperjelaskan terlebih dahulu.kekosongan yang terdapat pada sektor-sektor berkenaan. latihan dan pendidikan haruslah diberikan kepada tenaga manusia tempatan . Guna tenaga amat penting kepada ekonomi negara kerana ia menyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang mengerakkan sektor ekonomi.termasuklah mereka yang mencari pekerjaan secara aktif.1.pengubahsuaian. Oleh itu.bagi mendalami isu ini. 1.Jadi. Tenaga buruh termasuklah mereka yang bekerja dan mereka yang menganggur dalam umur bekerja.Seterusnya.dan sumbangan sektor kepada KDNK negara.mereka yang tidak mencari pekerjaaan secara aktif kerana sesuatu sebab dan rangorang yang telah bersara.Selain itu. Di dalam bab ini juga perkara-perkara berkaitan dengan guna tenaga di negara ini akan diperhalusi contohnya jumlah guna tenaga di semua sektor ekonomi.

merobohkan. .pemasangan sebarang mesin atau peralatan selepas kerja-kerja pembinaan asal disiapkan tetapi melibatkan perubahan kepada struktur bangunan untuk pemasangan baru.

Terbaru melalui Bajet 2008.Disebabkan oleh kekurangan ini.Tetapi usaha itu kurang berjaya dan kerajaan terpaksa membenarkan pengambilan pekerja asing bagi memenuhi permintaan guna tenaga di negara ini.PENYATAAN MASALAH Diperhatikan sejak sedekad yang lalu kerajaan telah berusaha untuk meningkatkan jumlah tenaga mahir di seluruh negara dan mengurangkan pengambilan tenaga asing bukan sahaja bagi industri pembinaan tetapi untuk semua sektor.Perdana Menteri telah mengumumkan akan melatih pekerja melalui Program Latihan Masterskill bagi menanpung kekurangan pekerja mahir dalam sektor pembinaan di Malaysia. .industri telah didorong menggunakan buruh separuh mahir secara meluas.Didapati sektor binaan terus mengalami kekurangan tenaga mahir walaupun pelbagai usaha telah dijalankan untuk menghasilkan mempertingkatkan kemahiran pekerja dalam sektor ini. Kekurangan tenaga mahir bukanlah perkara baru dan bukan sahaja berlaku dalam industri pembinaan malahan di semua sektor industri yang menggerakkan ekonomi negara.

ii) Mengenalpasti pemasalahan guna tenaga sektor pembinaan pada tahun 2003 hingga 2005 .0 OBJEKTIF KAJIAN Matlamat kajian ini adalah untuk menganalisis pemasalahan kekurangan tenaga mahir yang di alami oleh industri pembinaan serta kesannya ke atas industri pembinaan di Malaysia. Matlamat di atas akan dicapai melalui objektif dibawah : i) Mengkaji arah aliran guna tenaga dalam sektor pembinaan pada tahun 2000 hingga tahun 2012.3.

saya menggunakan kaedah analisis data. 4.3 Analisis Data Bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai guna tenaga. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan iaitu: 4.1 Internet Internet digunakan sebagai sumber sekunder untuk lebih memahami tentang kajian yang dijalankan. Dalam menyiapkan kajian ini.saya menggunakan Buku Teks Efektif STPM Ekonomi Malaysia Penggal 3 sebagai rujukan .0 KAEDAH KAJIAN Antara tujuan menyediakan reka bentuk kajian adalah untuk menghubungkaitkan persoalan/objektif kajian dengan hasil kajian. Ini juga merupakan kaedah lapang. Saya telah melayari laman web seperti google untuk mendapatkan serba sedikit maklumat mengenai guna tenaga. selain itu saya merujuk sumber ini juga bagi mendapatkan data dalam Buku Laporan Ekonomi 4. Kaedah ini adalah bertujuan untuk dijadikan bukti sokongan dan mempercepatkan kaedah untuk mendapatkan maklumat yang lebih tambahan yang saya lakukan semasa waktu terperinci. . Saya telah menganalisis data guna tenaga daripada Buku Laporan Ekonomi.4.2 Rujukan Saya juga telah membuat beberapa rujukan di perpustakaan. Penggunaan internet boleh digunakan dalam mendapatkan maklumat mengenai kadar pengangguran ini .

Pembuatan memerlukan guna tenaga tinggi kerana negara lebih menumpukan sektor perindustrian atau penghasilan barang untuk di eksport berbanding dengan sektor lain .ternakan.pembuatan..Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) kepada negara iaitu sumbangan kedua tertinggi selepas perkhidmatan.perlombongan.kadar pengangguran yang dicatatkan adalah sebanyak 3.Daripada jumlah berkenaan.kewangan perkhidmatan kerajaan. Sektor yang menggunakan tenaga kerja yang paling besar adalah sektor pembuatan diikuti dengan perkhidmatan air serta lain(termasuklah borong perkhidmatan dan runcit yang serta berasaskan hotel dan elektrik.Ini dapat dibuktikan pada dimana pembuatan menyumbang sebanyak .perikanan Perlombongan dan kuari Pembuatan Pembinaan Perkhidmatan Jumlah Guna Tenaga .Dari jadual.2%.gas. guna tenaga dapat dipecahkan kepada beberapa sektor utama yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara antaranya dan pertanian.0 HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN Di Malaysia.5.6 ribu orang ia didapati meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.dan perniagaan restoren).pertanian. Industri Pertanian..perhutanan.pengangkutan.jumlah guna tenaga industri pembinaan di Malaysia direkodkan sehingga 2010 ialah seramai 773..pembinaan.perkhidmatan kerajaan seterusnya pembinaan.

. guna tenaga bagi sektor pembinaan telah menunjukkan peningkatan dari tahun 2000.1 Arah Aliran Guna Tenaga bagi Sektor Pembinaan pada Tahun 2000-2012 Jika dilihat pada jadual.....7 ribu pada tahun 2001.Guna tenaga terus meningkat dari tahun 2001 ke 2002 .755 ribu kepada 771..5.Peratus perubahan adalah sebanyak.

9 3.3 695.4 10047.4 603.0 594. Kemerosotan Arah Aliran Guna Tenaga Sektor Pembinaan di Malaysia (2003-2005) Jadual: Guna Tenaga Mengikut Industri (2003-2005) Industri Pertanian.pertenakan. hotel.8 3138.Kementerian Sumber Manusia) Sumbangan sektor pembinaan kepada KDNK didapati menurun sejak tahun 2003 hingga tahun 2005.Hartanah Pengangkutan Perkhidmatan kerajaan Perkhidmatan lain JUMLAH Tenaga buruh Guna Tenaga Kadar Pengangguran 2003 1413.5 10892.1 10892.4 3.2 2776.3 1041.6 2004 1406.6 734.Perhutanan.2 42.5 2005 1401.4 774.penyimpanan.0 10463.4 42.5 548.restoren 16720 71691 7359 133956 20011 33235 (Sumber:Jabatan Tenaga Kerja.5 Jadual : Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Mengikut Industri Tahun 2003-2005 Industri 2003 2004 21101 17372 78742 7248 143310 21710 35625 2005 21626 17504 82724 7133 152571 23045 38459 Pertanian.4 767.4 10426.Penternakan & Perikanan Perlombongan & kuari Pembuatan Pembinaan Kewangan.perikanan 20109 Perlombongan dan kuari Pembuatan Pembinaan Perkhidmatan Pengangkutan.6 657.ia mungkin disebabkan guna tenaga bagi sektor pembinaaan yang berkurangan (jadual ).insurans.perhubungan Perniagaan borong & runcit.7 3133.6 2972.Guna tenaga bagi sektor pembinaan pada tahun 2003 adalah seramai 774 600 orang berkurang sebanyak 7300 pada tahun 2004 dan turut mencatatkan pengurangan pada tahun 2005 iaitu guna tenaga hanya seramai 759600 orang.8 2934.Perhutanan.3 10846.9 11290.7 10846.6 1052.3 759.2 10426.0 3.9 42. .7 1026.1 2808.

daripada rajah ini dapat di simpulkan bahawa sektor pembinaan masih gagal memenuhi kekosongan kerja yang diperlukan.Oleh itu.oleh itu pada bahagian seterusnya akan menerangkan lebih lanjut berkaitan guna tenaga di dalam industri pembinaan .pertumbuhan bagi pembinaan juga terjejas. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 pertanian.Walaupun industri pembinaan kurang menyumbang kepada KDNK negara tetapi sektor ini merupakan perintis kepada industri lain kerana industri pembinaan menyediakan kemudahan dan infrastruktur kepada sektor ekonomi yang lain.2004-2005 (Sumber:Jabatan Tenaga Kerja.1 didapati pertumbuhan sektor pembinaan berkait rapat dengan pertumbuhan ekonomi negara.pemburuan. Ini bermakna ia akan memberikan kesan guna tenaga bagi sektor pembinaan. Pada tahun pertumbuhan ekonomi tidak memberangsangkan.perhutana pembuatan pembinaan pengantara kewangan lain-lain Rajah :Taburan Peratus Kekosongan yang Dilaporkan Mengikut Industri. Setelah mengetahui serba sedikit tentang guna tenaga di Malaysia.4%) manakala sektor ekonomi lain menunjukkan penurunan. Jika diperhatikan pada rajah 2.Sektor lain menunjukkan peningkatan kekosongan adalah pertanian (10.Kementerian Sumber Manusia ) Bagi taburan kekosongan pula didapati kekosongan dalam sektor pembinaan meningkat dari tahun 2004 ke tahun 2005 iaitu sebanyak 9%.3%) dan pembuatan (1.

2 Pemasalahan Guna Tenaga Guna tenaga amat penting bagi semua sektor industri dan semua guna tenaga bagi setiap sektor mempunyai pemasalahan yang tersendiri.Apabila keadaan ekomi berada dalam keadaan yang tidak stabil.khususnya.permintaan terhadap tenaga asing dan pembangunan sumber manusia yang kurang berkesan. 5.2.Antara masalahnya adalah kekurangan guna tenaga.Persepsi ini haruslah segera di ubah bagi mengelakkan imej industri terus diburukkan.Kekurangan ini akan terjadi apabila tidak ramai yang berminat untuk menceburkan diri di dalam industri ini akan terpengaruh dengan kenyataan bahawa industri pembinaan mempunyai imej yang buruk dan rendah.Masalah ini akan menyebabkan kekurangan buruh apabila ekonomi kembali stabil dan tidak ramai yang mahu bekerja semula tetapi memilih kerjaya yang lain.masalah yang dihadapi oleh industri pembinaan yang menyebabakan guna tenaga semakin merosot pada tahun 2003 hingga 2005 juga akan dibincangkan.1 Kekurangan Guna Tenaga Masalah guna tenaga akan menyebabkan industri menghadapi masalah yang lain seperti kualiti kerja yang rendah. 5.penggunaan buruh akan dikurangkan oleh majikan bagi mengawal kos dan mengejar keuntungan.Selain itu juga.langkah untuk meningkatkan mutu binaan dan produktiviti kerja dapat membantu meningkatkan imej industri binaan.Masalah kekurangan guna tenaga ini berpunca daripada dua perkara iaitu imej industri yang buruk dan ketidakstabilan ekonomi.Masalah ketidakstabilan ini juga akan menyebabkan pekerja binaan yang kebanyakkanya terdiri daripada buruh asing memilih untuk pulang ke negara mereka sementara menanti keadaan ekonomi .bukan itu sahaja.masalah ini haruslah ditangani dengan bijak supaya tidak menjejaskan imej dan sumbangan setiap sektor ekonomi terhadap negara.produktiviti kerja menurun dan imej industri terjejas.Fenomena ini bukan sahaja terjadi pada industri pembinaan namun pada industri lain juga. Ketidakstabilan ekonomi pula akan menyebabkan kerjaya buruh atau pekerja binaan berada dalam keadaan terancam.Sektor pembinaan sendiri mempunyai masalah guna tenaganya yang tersendiri. Oleh itu.

kembali stabil.2 .pekerja asing ini akan menyebabakan industri pembinaan menghadapi masalah kekurangan ini kerana sektor pembinaan negara lebih bergantung kepada tenaga asing terutamanya warga Indonesia.Wilayah Ekonomi Koridor Utara dan Wilayah Ekonomi Koridor Timur.Keadaan ini dijangka akan terus berkembang sehingga tahun 2020 berikutan pelancaran pelbagai projek mega seperti Wilayah Pembanguna Iskandar. Ia disokong dengan pertumbuhan negara yang mampan.khususnya dalam sektor pembinaan. Permintaan terhadap guna tenaga terus meningkat dari tahun ke tahun.Kesan daripad pertumbuhan ini menyebabkan permintaan buruh terutamanya tenaga mahir akan semakin meningkat dan akan dibincangkan pada 5.Kesemua projek mega ini dijangka akan dijalankan serentak bagi mengimbangi pertumbuhan ekonomi negara ini.2.Perpindahan atau kepulangan secara ramai-ramai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful