8.

0 PENUTUP
Secara tuntasnya, kerjasama dan komitmen yang jitu daripada semua pihak yang terlibat dapat menjayakan program Bina Insan Guru Fasa 6 ini dengan sempurna. Hasil daripada program ini dapat melahirkan guru yang memahami dan mendalami profesion keguruan, kriteria dan aspek menjadi seorang guru cemerlang dalam dalam pengetahuan bidangnya serta pengetahuan ikhtisas. Justeru, membentuk guru yang efektif dalam bidang tugasnya serta mempunyai nilai tambah dan dalam masa yang sama memenuhi keperluan modal insan negara.

12