Perjanjian Jual Beli Kenderaan.

Saya Mohd Zani Bin Zainal Abidin( i/c T. 6081868). Telah menjual kenderaan jenis Toyota UNSER(NO WLJ 6529) kepada Mohd Affendy Bin Mohd Hussin(i/c 830708-03-6133) secara sambung ansuran bulanan.
1.

Seandainya pembeli tidak membayar ansuran bulanan 3 bulan berturut-turut. Maka kenderaan itu boleh di ambil oleh tuan punya(asal) dengan tanpa bayaran balik kepada penerima kedua itu.

2.

Pembeli kedua menggunakan kenderaan jenis Toyota UNSER pada 15/5/2009.segala berlaku semasa usaha pembeli kedua hendaklah menanggung segala kos diatas kenderaan jenis Toyota UNSER.

3.

Ansuran bulanan hendaklah diselesaikan sebelum 27 haribulan sebanyak RM 600

Penjual

Pembeli

…………………………… Mohd Zani Zainal Abidin ( i/c 6081868 ) Saksi

..……………………… Mohd Affendy Husin ( i/c 830704-03-5563) Saksi

…………………………… Mohd Khairul Nizam Bin Mat Yasin (i/c 830708-03-6133)

……………………….. Mohd Rosdi Bin Mahmood (i/c 730616-03-5717)