Tajuk Umum Tugasan

Tema : 8.3 Pembentukan kerajaan Islam dan Sumbangannya. ( Merujuk tema 8 Huraian sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 6

Soalan : Pemerintahan Zaman Khualafa ar Rasyidin telah meninggalkan corak pemerintahan dan pentadbiran cemerlang kepada negara kita pada masa ini.Bincangkan.

Format Pengenalan

Aspek Memahami latarbelakang pembentukan dan konsep Khalifah Khualafa al Rasyidin Memahami syarat dan cara perlantikan Khalifah

Perincian 1.Pengenalan Jelaskan latarbelakang pembentukan dan konsep Khalifah Khualafa al Rasyidin 2.Syarat dan cara pelantikan Khalifah Kenalpasti syarat untuk menjadi khalifah. ( 10 m) Nyatakan cara pemilihan Khalifah (20m)

Markah penuh 5

Isi dan Huraian

30

Menganalisi tugas tugas Khalifah

3.Tugas tugas Khalifah Terangkan tugas tugas Khalifah (15 m) 15

Mengaplikasi sistem pemerintahan Khalifah al -asyidin dengan gaya pentadbiran negara masa kini

4.Langkah ke arah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Cadangkan langkah langkah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara yang lebih cemerlang 5. Kejayaan negara hasil daripada kecemerlangan sistem pemerintahan dan pentadbiran . Berdasarkan pengetahuan anda, kemukakan kejayaan Malaysia kesan daripada kecemerlangan pemerintahan dan pentadbiran dalam bidang politik, ekonomi dan sosial 6. Cabaran dan langkah 10 15

Menilai keberkesanan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara

Mencipta / menjana

10

idea usaha mengekalkan keamanan dan kemakmuran Malaysia mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. gemilang dan terbilang. (5 m) * Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ( 5 m) Menghayati nilai nilai nilai murni/ iktibar/ patriotisme daripada pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al rasyidin demi kecemerlangan negara Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 7. Nilai nilai murni / iktibar/ patriotisme daripada pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al rasyidin demi kecemerlangan negara Nyatakan nilai nilai murni yang diperoleh daripada sistem pemerintahan Zaman Khulafa al Rasyidin 8. 10 5 . * Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran. Rumusan • pengetahuan yang diperoleh • Iktibar kepada diri.