08/01/2012

Hasil Pembelajaran Pengenalan Kepada Konsep Asas (Pendidikan) Moral
ELM3101 (Minggu 1) PISMP Thn 2 Sem 3 Sains 1. Konsep Asas Moral (6 Jam)
08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 1

1. Menjelaskan konsep asas moral dan konsep asas nilai. 2. Menganalisis teori-teori etika dan mengaplikasikannya dalam profesion perguruan. 3. Membezakan teori-teori perkembangan moral dan menghubungkaitkan teori perkembangan moral dengan pembentukan insan bermoral. 4. Menghayati dan mengamalkan nilai murni agama dalam kehidupan harian.
08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 2

Objektif
1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 2. Menjelaskan pernyataan normatif dan pernyataan deskriptif. 3. Mengaplikasikan konsep pernyataan normatif/deskriptif dalam pergaulan sosial. (2.4) 4. Menterjemah antara pernyataan moral dengan pernyataan normative bukan moral (2.3)
08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 3

Tajuk 1 (6 Jam)
Konsep Asas Moral
 Moral, akhlak dan etika  Konsep baik, benar dan patut dalam moral  Aliran pemikiran moral
Naturalis Emotivis Intuisionis Rasionalis

08/01/2012

Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012

4

Pengenalan
Pendapat orang tentang konsep „moral‟ saling bertentangan? Sejauh manakah pemahaman guru tentang konsep asas moral akan mempengaruhi kandungan dan kaedahnya mengajar Pendidikan Moral? “We cannot give what we don‟t have”. “We cannot provide what we don‟t possess”.
08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 5

Pengenalan
Pengetahuan dan kefahaman teori perkembangan moral dari segi psikologi juga akan memperkukuhkan kefahaman dan pendekatan guru dalam penyampaian nilai-nilai moral kepada murid-murid. Dalam memperkatakan konsep asas moral, kita pastinya mengaitkannya dengan konsep nilai, etika dan akhlak. Guru perlu memahami konsep-konsep yang saling berkaitan ini untuk mencari pengertian moral dalam kehidupan sesebuah masyarakat.
08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 6

1

nilai tradisi. kepercayaan. sikap atau cara berkelakuan yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat. [Kamus Pelajar Baru. tatasusila. Moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 12 2 . tatatertib. perwatakan dan tingkah laku yang diterima. merendah diri. undang-undang. Kefahaman konsep asas moral akan mempengaruhi kebiasaan tingkah laku seseorang guru dalam membuat penaakulan terhadap isu dan situasi moral. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 11 Konsep Moral Konsep moral membawa pengertian kesedaran tentang ajaran atau pegangan berkenaan dengan baik buruk sesuatu perbuatan. Moral juga berasal dari bahasa Latin moralitas yang bererti cara. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 9 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 10 Konsep Moral Moral adalah ajaran atau pegangan berkenaan dengan buruk baik sesuatu perbuatan. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 7 Sumbang saran Kenapakah sesuatu perlakuan itu dikatakan „bermoral‟ atau „tidak bermoral‟? Mengikut pengertian anda. belas kasihan dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tatahukum. norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang dimaksudkan. apakah MORAL? 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 8 Jawapan Konsep Moral Perkataan „moral‟ atau ‘mores‟ dalam bahasa Yunani bermaksud: Tingkah laku yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat. 1989].08/01/2012 Kenapa belajar Pend Moral? Terdapat pelbagai pendapat yang bertentangan dalam menerangkan konsep moral.

Dia tidak teragak untuk berbuat demikian kerana kejujuran merupakan sebahagian daripada akhlaknya. Beri lima contoh perlakuan moral dan lima contoh perlakuan tidak moral yang mungkin anda dapat lihat di sana. 4. Sifat mulia moral mendorong kita memperlakukan orang lain atau sesuatu itu menurut kehendak Tuhan. Nora ialah seorang budak yang bermoral. Akhirnya setelah berbincang mereka akur bahawa undang-undang negara perlu dipatuhi. Nora seorang budak yang jujur dan ikhlas. . Contoh 2 Nora terjumpa dompet kawannya yang tercicir. 08/01/2012 Copyrights Terpelihara © Donatus Justin 2011 14 Contoh 1 Sepasang suami isteri menemui seorang bayi di tepi sebuah balai raya ketika pulang ke kampung orang tuanya. 3. Aktiviti Cuba anda fikirkan waktu rehat yang sibuk di sebuah kantin sekolah.08/01/2012 Konsep Moral Konsep moral ini merujuk kepada kawalan tingkah laku yang berlandaskan standard-standard yang dihayati serta diamalkan oleh seseorang individu. Apakah sifat mulia moral yang tertinggi? AGAMA. . 2. 2. Seseorang yang dikatakan memiliki tingkah laku yang bermoral jika tingkah laku tersebut berdasarkan prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan yang diterima. Gerak hatinya tidak merestui perlakuan tersebut. Dia segera memulangkan dompet tersebut. Dia mengutipnya tanpa pengetahuan sesiapa. Tiada guna dia mengambil dompet kepunyaan orang lain kerana hatinya akan menjadi gelisah. Tingkah Laku Tidak Moral Bertolak-tolakkan semasa menaiki bas . . 4. 3. . 5. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 17 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 18 3 . 5. Tingkah Laku Moral Beratur semasa menaiki bas . . 1. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 13 Daripada perspektif Kristian Sifat mulia moral (moral virtues)? Sifat mulia merupakan suatu amalan. Nora boleh menyimpan dompet itu jika dia mahu. . Hatinya lapang apabila dia memulangkan dompet tersebut kerana dapat membantu meringankan bebanan orang lain. Kebetulannya pasangan itu tidak mempunyai anak setelah 10 tahun berkahwin. Mereka membawa bayi comel itu ke balai polis untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang yang ditentukan. 1. Berikah tiga contoh perlakuan moral dan tiga contoh perlakuan tidak moral yang mungkin berlaku dalam senario tersebut. Mereka bercadang untuk membawa bayi comel itu balik ke rumah dan membelanya tanpa mengikut peraturan undang-undang. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 15 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 16 Aktiviti Bayangkan anda berada di perhentian bas yang sibuk.

manakala moral menyentuh tentang tingkah laku seseorang. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 24 4 . Melahirkan insan yang mulia dan bertanggungjawab selaras dengan kehendak FPN. tradisi dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia. Tindakan „sengaja‟ merupakan tindakan yang dilakukan dengan niat atau tujuan tersirat. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 22 Konsep Etika Tujuan kod-kod etika yang digubal bersama ini adalah bertujuan sebagai garis panduan kepada tingkah laku sesuatu kumpulan untuk mengawal. kemanusiaan dan kemasyarakatan. Etika dalam bahasa Latin ethica merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. berbudi dan penyayang yang dapat memenuhi hasrat negara mewujudkan masyarakat yang aman damai. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 21 Konsep Etika Berpandukan „etika‟. sesuatu perlakuan ditafsir sebagai „benar‟ atau „salah‟. bertatasusila.08/01/2012 Konsep „Pendidikan Moral‟ Merupakan subjek yang menekankan aspek kerohanian. „baik‟ atau „jahat‟. dan „patut‟ atau „sengaja‟. menjamin dan melindungi tingkah laku yang bermoral dalam kumpulan tersebut. Pelajar yang dimaksudkan itu mengalami tekanan lantaran keluarga yang porak peranda. Sama ada guru kaunseling itu sedar atau tidak. Si ayah ada tiga orang isteri dan jumlah adik beradik pelajar itu seramai dua puluh lima orang. etika guaman dan sebagainya. sejajar dengan nilai murni sarwajagat. beliau sebenarnya telah melanggar etika seorang guru yang perlu menyimpan rahsia atau maklumat pelajar daripada dipersendakan atau dijadikan bahan cerita lucu di sekolah. Etika ditakrifkan sebagai suatu kajian sains tentang kelakuan manusia dalam masyarakat yang juga merupakan satu set peraturan tingkah laku atau undangundang yang digubal bersama oleh ahli masyarakat tersebut. Melahirkan masyarakat yang berilmu. misalnya etika keguruan. Contoh Etika Keguruan IPGKK 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 20 Konsep Etika Etika juga merujuk kepada maksud kebiasaan atau cara. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 23 Contoh 3 Seorang guru kaunseling telah menceritakan keburukan kliennya di dalam bilik guru sewaktu berbual dengan rakan-rakan sejawatnya. Fokus kepada pemupukan. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 19 Konsep Etika Etika dalam bahasa Yunani ethos bermaksud „adat atau cara hidup‟. Etika berfokus kepada „kajian tingkah laku‟. penghayatan dan amalan nilai murni yang terdapat dalam agama. Perkara yang didedahkan adalah tentang latar belakang keluarga pelajar yang mempunyai masalah.

Perak – seorang suri rumah berumur 32 tahun menuduh seorang doktor yang membantunya bersalin dii sebuah hospital swasta kerana telah menarik keluar ususnya ketika proses membersihkan plasentanya. Budi pekerti di sini merujuk kepada kelakuan atau gerak geri seseorang. Jika tiada Etika Keguruan. Polis 1. Perkataan akhlak secara terminologi bererti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sedar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. 08/01/2012 Amalan Etika Positif Kedoktoran Keguruan Ketenteraan Polis Keguruan 2. Tidak profesional Seremban – seorang anggota polis telah ditangkap kerana terbabit dalam kes mencabuli seorang amah Indonesia semasa ditahan di lokap. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 29 Konsep Akhlak Perkataan akhlak juga membawa maksud budi pekerti seseorang individu. apakah yang akan berlaku kepada profesion perguruan? Kedoktoran Amalan Etika Negatif Keguruan 1. 1. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 25 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 26 Amalan Etika Negatif Kedoktoran 2. Polis 2. 1. Tidak profesional Amerika – seorang guru wanita ditangkap kerana terbabit dalam kes mencabuli kehormatan kanak-kanak dalam laman web. Kecuaian Jepun-seorang doktor dengan tidak sengaja menyuntik cecair berzat di dalam peparu seorang pesakit dan menyebabkan pesakit tersebut mati akibat penyakit peparu. Kecuaian Ipoh. perangai.08/01/2012 Aktiviti Bincang dalam kumpulan masing-masing. Perak – Peralatan senjata sebanyak satu trak telah dicuri keluar dari kem tentera kerana terdapat ahli tentera yang terbabit dalam kes ini. Ketenteraan 1. Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 27 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 28 Konsep Akhlak Akhlak berasal daripada bahasa Arab iaitu khuluqun yang bererti budi pekerti. Akhlak merupakan sifat semula jadi yang dimiliki individu dan juga sifat yang dimilikinya menerusi latihan dan rangsangan. Akhlak merupakan perlakuan baik atau budi pekerti seseorang. iaitu batin dan zahir dalam bentuk perlakuan. Menipu/tamak Kuala Lumpur – seorang bekas tentera disyaki terbabit dalam skim cepat kaya kerana beliau telah menggunakan wang tersebut untuk membeli 17 buah kereta mewah. Tidak berperikemanusiaan Negeri Sembilan – seorang polis pelatih telah menembak mati seorang rakannya yang berumur 22 tahun di asrama pusat polis selepas bertengkar berhubung dengan teman wanita. Akhlak dianggap sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan secara spontan kerana kebiasaan jiwa atau sifatnya yang baik. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 30 5 . tingkah laku atau tabiat. Ketenteraan 2. Tidak profesional Petaling Jayaseorang pensyarah universiti yang berumur 34 tahun telah dibunuh kerana disyaki terbabit dalam kes menjalinkan hubungan sulit dengan seorang bekas pelajarnya. Mengapakah Etika Keguruan diwujudkan? 2. Tidak mempunyai sikap taat kepada negara/membelot negara sendiri Kangsar.

2 belah kaki untuk berjalan tetapi Tuhan hanya mencipta sekeping hati kerana Tuhan mengamanahkan kepada kita untuk mencari akhlak mulia. hukum dan tanggungjawab akhlak. kebenaran. Adakah „moral‟ dan „akhlak‟ membawa maksud yang sama? 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 31 Konsep Akhlak Faktor-faktor pembentukan akhlak mulia      Agama Diri sendiri Keluarga Pendidikan Persekitaran 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 32 Contoh Dalam masyarakat Barat. 2 belah tangan untuk memegang. Omar Al Toumy Al Syaibani pula. sifat kebaikan. (Vishalache Balakrishnan.08/01/2012 Konsep Akhlak Definisi ilmu akhlak menurut Prof. kejahatan. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 35 Aktiviti Konsep Asas Maksud Moral Moral Etika Akhlak Contoh Menjelaskan Konsep 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 36 6 . Kenapa? 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 33 Renungan Di Malaysia. ilmu yang mengkaji tentang hakikat perbuatan berakhlak. Bagaimanapun. kebahagiaan. minum arak dalam majlis bukanlah suatu perbuatan yang tidak bermoral. Perlembagaan Persekutuan. seseorang yang minum arak dilarang memandu kenderaan. seseorang akan diterima sebagai manusia bermoral sekiranya dia mematuhi peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat setempat. Laughing at someone else's can shorten it. Tuhan manciptakan kita 2 biji mata untuk melihat. motif kelakuan dan asas-asas teori gagasan akhlak. 2009) 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 34 Untuk direnungi Laughing at our mistakes can lengthen our own life. Arak dianggap tidak baik kepada kanak-kanak tetapi baik kepada sesetengah orang dewasa. kewajipan. Rukun Negara dan Wawasan 2020 adalah tiga panduan untuk membantu seseorang individu menjadi warga yang bermoral di Malaysia.

Membuat reviu buku/bahan rujukan lain.08/01/2012 Rumusan Etika adalah falsafah moral atau pemikiran falsafah tentang kemoralan. masalah moral dan pertimbangan moral.K. [Franken. 1973] Moral ialah satu kualiti baik yang merupakan prinsip sosial dan piawai tingkah laku yang dapat diterima individu dan masyarakat. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 37 Tutorial Sediakan dan cari dua contoh artikel berkaitan moral. akhlak dan etika melalui layaran internet. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 38 ISL Mencari dan meminjam buku yang berkaitan dengan kursus ELM3101 dari Pusat Sumber atau bahan rujukan lain dari sumber berlainan (contoh: Internet). W. Akhlak adalah nilai-nilai yang baik dan sifatsifat yang terpuji. 08/01/2012 Hak Cipta Terpelihara © Donatus Justin 2012 39 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful