P. 1
Kaitan Matlamat Dan Objektif Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Kaitan Matlamat Dan Objektif Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

|Views: 5|Likes:
Published by Aiheok Saw

More info:

Published by: Aiheok Saw on Jul 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2014

pdf

text

original

KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH RENDAH DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1.1 PENGENALAN 1.1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan “ Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” Meneliti setiap kata yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di atas, dapat kita perhatikan bahawa matlamat atau hasrat kerajaan dalam sektor pendidikan di negara ini adalah untuk melahirkan individu atau modal insan yang seimbang dalam semua segi sama ada intelek, rohani, emosi mahupun jasmani.( Roselan Baki,2003). Bagi mencapai matlamat ini, sudah pastilah tanggung jawab dipikul oleh mereka yang bergelar guru dalam menerapkan segala aspek dalam kalangan pelajar bagi melahirkan modal insan yang unggul dan dalam melaksanakan tanggungjawab ini, sudah pastilah penekanan dalam aspek penyampaian ilmu melalui pengubalan kurikulum terpaksa dilakukan. (http//:www. myais.fsktm.um.edu.my).

1.2 KAITAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF Pendidikan peringkat rendah adalah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan hasrat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

http://suaramarhaenis.blogspot.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html

blogspot. ( Abdullah Hasan. peribahasa. penjelasan serta huraian tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. tatabahasa. mingguan. Oleh itu. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini.2003).1996). Pada peringkat ini. bahasa perpaduan dan bahasa ilmu.dan Falsafah Pendidikan Negara. tatabahasa. Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. Madya Dr. Nuraini Yusoff.2.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah.2003). membaca. sesuai dengan semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara iaitu usaha yang berterusan ke http://suaramarhaenis. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah telah memuatkan senarai kemahiran asas berbahasa dan tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. menulis. dan perbendaharaan kata yang sesuai bagi peringkat persekolahan murid (Roselan Baki. senarai kemahiran berbahasa. seperti kata pepatah Melayu. Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan satu cadangan. mengandungi perincian. membaca. dan menulis.html . Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk SJK(C) dan (T) agak berbeza daripada Sekolah Kebangsaan dari segi huraian. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina (C) dan Tamil (T) disempurnakan dengan mengambil kira tahap kebolehan dan kemampuan murid di SJK(C) dan (T). dan guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan. melentur buluh biarlah dari rebungnya.1 MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah ialah untuk melahirkan murid yang berketrampilan berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. dan jumlah perbendaharaan kata yang dicadangkan. penjodoh bilangan. dimuatkan senarai kecekapan berbahasa dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini pula. Kemahiran-kemahiran berbahasa ini meliputi kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). dan harian di dalam bilik darjah (Prof. contoh-contoh peribahasa. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Tatabahasa pula meliputi aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. 1. Huraian sukatan pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan.

murid-murid dapat: ϖ Mendengar. setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. ϖ Menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam lisan dan penulisan. ϖ Bertutur dengan petah dan mengeluarkan buah fikiran yang bernas serta menggunakan bahasa yang sesuai dan bertatasusila. 1. memahami dan menghayati pertuturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.2 OBJEKTIF Untuk melihat sama ada objektif Sukatan Pelajaran dapat dikaitkan dengan Falsafah Pendidikan Negara.html . Menurut kandungan Sukatan Pelajaran. ϖ Memberi makna dan menggunakan peribahasa dalam konteks yang betul dan sesuai.arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dan usaha ini adalah semata-mata bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. ϖ Menghargai dan menghayati nilai-nilai estetika dalam karangan prosa dan puisi.blogspot. ϖ Memahami dan mengisi borang yang sesuai dengan betul. ϖ Menulis pelbagai jenis karangan dan surat kiriman mengikut tajuk dan format yang betul. Cuma beberapa pendekatan yang terbaik perlu diberi tambah nilai dari masa ke semasa untuk memantapkan pengakaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. adalah terlebih elok bagi kita melihat dahulu apakah objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang digubal oleh Kementerian Pelajaran untuk rakyat Malaysia.2. http://suaramarhaenis. berketerampilan dan berakhlak mulia. dan ϖ Menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan untuk berkomunikasi antara ahli masyarakat yang berbilang keturunan. ϖ Menjadikan pembacaan sebagai satu kebiasaan dan amalan bagi mendapatkan pengetahuan dan hiburan. kita telah pun berada di jalan yang betul dalam usaha untuk memartabatkan semangat Falsafah Pendidikan melalui Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang di ajar di sekolah rendah di Malaysia. ϖ Menggunakan bahasa Melayu untuk memperoleh pelbagai ilmu. ϖ Membaca untuk memahami isi bacaan yang sesuai dengan kematangan. Jika ia mempunyai kaitan. Dengan ini barulah kita dapat melihat adakah Sukatan Pelajaran yang digubal selama ini mempunyai kaitan atau menjiwai ‘roh’ dan semangat Falsafah Pendidikan Negara.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.

beberapa kemahiran dapat dukuasai serentak. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid (Roselan Baki.3. 1. unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni juga boleh diserapkan. 1. atau kemahiran daripada mata pelajaran lain.3 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DAN KAITANNYA DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut kaitan antara Fasafah Pendidikan Negara dengan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.blogspot. Kemahiran. berinteraksi dan berfikir. kad-kad kerja. dan minat. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa.3. pengayaan. Melalui proses ini.3 PENGAYAAN Program pengayaan perlu diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. 1. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan muridmurid berkomunikasi. keupayaan. Namun demikian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Negara. permainan.Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah menekankan penggabungjalinan. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. 1. http://suaramarhaenis. Sejarah.3. penyerapan. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.1 PENGGABUNGJALINAN Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid ini hendaklah diberikan bahan-bahan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. dan pemulihan. penilaian.kemahiran boleh digabungjalinkan.html . Penyerapan ini mengandungi pelbagai bidang ilmu seperti Sains.2 PENYERAPAN Dalam pengajaran Bahasa Melayu. Matematik.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. terlebih dahulu ingin saya jelaskan apakah bentuk-bentuk strategi pengajaran dan pembelajaran. dan lain-lain. dan bahan-bahan aktivit boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang telah ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. bakat.2003).

apakah kita dapat menghuraikan apakah terdapat perkaitan antara sukatan pelajaran dengan Falsafah Pendidikan Negara?. KBSR sememangnya menggalas tugas yang amat berat. Ini kerana pada peringkat permulaanlah segalanya bermula. selain mengetahui tahap pencapaian. matlamat serta ciri-ciri KBSR itu sendiri.html . Falsafah Pendidikan Negara menyatakan bahawa Pendidikan itu suatu proses yang berterusan. Oleh itu. kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi. rohani. Dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid.3. menulis dan mengira. Setelah melihat objektif dan matlamat sukatan pelajaran Bahasa Melayu secara jelas seperti diatas. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. 1.5 PENILAIAN Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. saya dapati KBSR akan mampu mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Dengan cara yang sedemikian. bahan maujud.4 PEMULIHAN Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang telah ditetapkan lebih sukar.3. Sebagai saluran Pendidikan pada peringkat awal. Oleh itu. Perlaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Dengan ini.1.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Falsafah Pendidikan Negara yang menginginkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. segala proses Pendidikan yang akan ditempuhi oleh pelajar menjadi mudah (Abdullah Hasan.1996). dan lain-lain yang boleh digunakan berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang lebih sukar.blogspot. emosi dan http://suaramarhaenis. Dengan merujuk kepada definisi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ). Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Bahan-bahan untuk program ini terdiri daripada kad-kad. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. KBSR menitikberatkan soal nilai-nilai murni dan semangat patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. carta. KBSR menekankan kemahiran asas 3M iaitu membaca. Pendidikan awal adalah penting kerana ia membentuk asas sahsiah yang akan terus berkembang hingga ke akhir hayat nanti. alat permainan. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. KBSR akan memastikan Pendidikan yang diberikan kepada pelajar memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan. Dengan kemahiran-kemahiran asas yang teguh dan mampat.

Secara tidak langsung hasil kretiviti pelajar akan terus digilap dan dihargai.0 FUNGSI PENGAJARAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2.20 kerana ejaan Jawi tidak dapat menggambarkan sistem bunyi bahasa Melayu yang sebenar bagi mereka yang tidak dapat memahaminya. maka lahirlah generasi yang mampu memberi sumbangan dalam pelbagai bidang.grafem atau huruf.orang Inggeris dalam abad ke.bunyi serapan atau pinjaman daripada bahasa Sanskerta. Oleh itu. KBSR menekankan kemahiran berfikir dalam sistem penddidikan pada peringkat awal.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Melalui ciri ini pelajar bebas meluahkan pendapat dan mencipta sesuatu yang baru. KBSR bukan sahaja menekankan soal penyampaian ilmu pengetahuan bahkan setiap guru dikehendaki menyelitkan penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.19 membuktikan wujudnya ketidakseragaman dalam http://suaramarhaenis. Grafem. Bagaimanapun.bagai yang digunakan sebagai lambang bagi bunyi. 2. penyusunan satu sistem ejaan Rumi yang seragam dan lebih mudah diperlukan untuk menggantikan tulisan Jawi pada masa itu. Ianya menjadi lebih penting apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem sekolah rendah atau sekolah dasar.1 SEJARAH EJAAN RUMI BAHASA MELAYU Perkembangan dalam sistem ejaan adalah sebahagian daripada perkembangan dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu dan di Kepulauan Timur Belanda.huruf yang berbagai. Keperluan kepada sistem ejaan Rumi menjadi penting pada awal abad ke. Seterusnya. pengkajian tentang sistem bunyi bahasa Melayu sering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistem tulisan dan sistem ejaan.tulisan oleh orang.html . termasuk bunyi. Selain itu.blogspot. Sehubungan dengan itu.bunyi dalam bahasa Melayu. Oleh itu. dalam seminggu hari persekolahan akan terdapat 2 masa untuk matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.jasmani akan tercapai. Ini melambangkan KBSR amat menitikberatkan soal kesihatan para pelajar supaya pelajar tidak hanya memerah otak dalam sesi pembelajaran matapelajaran lain tetapi mereka juga boleh berekreasi dan menenangkan fikiran dengan bersenam dan bersukan. unsur Falsafah Pendidikan Negara ingin melahirkan rakyat yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Arab dan Parsi yang digunakan dalam tulisan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi berlaku seiring dengan perkembangan bahasa Melayu dalam pendidikan dalam zaman penjajahan itu.blogspot. Selain daripada sistem ejaan Za’ba.sistem yang ada. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri.petua Ejaan Rumi". Usaha ini telah diteruskan dengan penubuhan Maktab Guru Perempuan di Melaka pada tahun 1900. atau sistem yang menyatukan ciri-ciri ejaan daripada sistem. dan (iii) Kitab Kumpulan Nama Melayu susunan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1924). Di antaranya ialah : (i) Kitab Loghat Melayu susunan R. Winstedt dan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1921). termasuk http://suaramarhaenis. Nazir Sekolah. terdapat penggunaan "Ejaan Fajar Asia". Selain daripada itu.T. Infolib. Pada tahun 1902. Sistem Ejaan Rumi Za’ba disusun dan diperkemas dan terdapat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti : (i) Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 (1926).( Raja Masittah Raja Ariffin.sekolah pada masa itu. dan (iii) Daftar Ejan Melayu (JawiRumi) (1949). terdapat juga "Ejaan Bebas" yang berupa ejaan Rumi tanpa sistem apa-apa.J.( Ismail bin Dahaman. (ii) Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 (1941).ejaan (Roselan Baki. Sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum penggunaan sistem ejaan baru tahun 1972 ialah "Sistem Ejaan Rumi Za’ba" yang juga dihasilkan daripada SITC.1945.html . Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum. Hashim (1923).com/equip-bernama/images/nota_ejaan.pdf). Wilkinson.O. yang dikarang oleh Za’ba.2003). Beberapa buah buku bahasa dalam tulisan Rumi dan tentang tulisan Rumi yang memperluas penggunaan sistem Ejaan Sekolah yang berasaskan Ejaan Wilkinson telah disusun dan diterbitkan oleh beberapa orang tokoh bahasa dan pendidikdi SITC. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan. 1996).negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R.bernama. (ii) Kitab Pelita Mengarang (Rumi) susunan O. Pakatan Belajar. dalam zaman pendudukan Jepun tahun 1942. Institusi. Ianya berbeza sedikit daripada ejaan Za’ba di Tanah Melayu dan ejaan van Ophuijsen di Indonesia. Angkatan Sasterawan ’50 kemudiannya menjadikan Ejaan Fajar Asia ini sebagai ejaan rasmi mereka.Mengajar Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor telah memainkan peranan untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan dalam masyarakat. Dussek dan Mohd. dengan judul "Petua. (http//:www. 1997).com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.institusi inilah yang menjadi pengasas perancangan penggunaan bahasa Melayu baku yang kemudiannya diperkembang oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) di Tanjung Malim sejak tahun 1922.

1996).( Ismail bin Dahaman. 1996). (http//:www.2. bahasa pengantar. Keutuhan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan memang jelas kelihatan pada hari ini apabila Bahasa Melayu mampu menyampaikan ilmu dengan berkesan. Ejaan Bebas digunakan dengan agak meluas dalam urusan bukan rasmi dan dalam beberapa penerbitan akhbar.1989). Bahasa Melayu mengalami proses pemodenan daripada segi pengistilahan. (Abdullah Hassan. Ejaan Rumi Baharu merupakan penyataan pertama daripada perancangan korpus pada peringkat supranasional yang menjadi asas bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu serantau seterusnya. Bahasa Melayu telah digunakan sepenuhnya.html . Antara fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran ialah: 2. untuk menyampaikan pendidikan rendah.com/equip-bernama/images/nota_ejaan. Sebagai sistem ejaan yang dirancang untuk keperluan dua buah masyarakat bahasa yang berlainan latar belakang sosiolinguistik dan sejarah pertumbuhannya.pdf). ekonomi. kejelasan dan fleksibiliti serta taraf standardisasi yang tinggi dan lebih nyata berbanding dengan sistem-sistem yang terdahulu. Sebagai bahasa pengantar di sekolahsekolah. pengekodan. Ejaan Rumi Baharu tahun 1972 ialah hasil daripada pemikiran yang matang yang berlandaskan prinsip-prinsip perancangan bahasa yang baik. Ejaan Rumi Baharu dirumuskan sedemikian rupa supaya dapat diterima oleh semua golongan pengguna kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Rumusan Ejaan Rumi Baharu memperlihatkan prinsip-prinsip linguistik. Ini memungkinkan Bahasa Melayu dapat menjalankan pelbagai tugas dan fungsi sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan. dan bahasa ilmu.1 Bahasa Ilmu Sistem ejaan Bahasa Melayu yang disusun akan membentuk satu bentuk dan rantaian bahasa yang boleh digunakan didalam pendidikan. Ejaan Rumi Baharu tidak syak lagi merupakan wahana yang cukup mudah dan cekap bagi penulisan Rumi bahasa Melayu di rantau ini untuk beberapa dasawarsa yang akan datang. kesederhanaan. dengan terlaksananya Dasar Pendidikan Kebangsaan pada Abdul Rahman Yaakub sebagai Menteri Pendidikan. Bahasa Melayu seharusnya di http://suaramarhaenis. 2.blogspot. dan penyeragaman. Infolib.( Ismail bin Dahaman. bahasa rasmi. menengah dan tinggi.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.2 FUNGSI DAN KEGUNAAN SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sejak merdeka.daripada sistem ejaan di Indonesia.bernama. ia memperkatakan segala ilmu pengetahuan. majalah dan buku.

nilai kefahaman pelajar terhadap kesantunan berbahasa dan ditambah lagi dengan aktiviti pengayaan yang dibuat oleh guru dapat memahirkan murid menulis dengan baik dan teratur dan jika sistem ejaan ini digunakan sepenuhnya. Contoh sistem ejaan seperti: (i) Huruf vokal: a. Melalui sistem ejaan. ng. 1997).perkembangkan dan di sesuaikan dengan kehendak-kehendak baru. sy Sistem ejaan ini bertindak dan berfungsi sebagai asas kepada pemahaman tatabahasa kepada murid-murid. au. kejuruteraan teknologi maklumat.2. biokimia. 2. i. fisiologi. sistem ejaan Bahasa Melayu membentuk satu sistem atau struktur tatabahasa yang jitu dan dengan kepelbagaian bentuk tatabahasa yang dibuat. terhasil berbagai-bagai istilah dalam Bahasa Melayu melalui sistem ejaan dalam bidang kejuruteraan awam. ny. e. dan sebagainya. u (ii) Huruf diftong: ai. undang-undang. kh. Dalam bidang kejuruteraan pula.3 Pemahaman Tatabahasa Didalam penyelarasan dan perlaksanaan ejaan sistem rumi. 1997). mekanikal.html . mikrobiologi. elektrik. pelbagai istilah telah diwujudkan dalam sistem ejaan Bahasa Melayu.4 Sebagai Unsur Gaya Dalam Penulisan Gaya bermaksud bahawa ada sesuatu unsur atau gabungan unsur-unsur tertentu yang http://suaramarhaenis. ginekologi dan sebagainya. oi (iii) Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal (iv) Huruf konsonan gabungan: gh. maka tidak hairanlah jika sistem ejaan ini akan mampu berfungsi sebagai alat penulisan yang baik dan berkesan. kedoktoran.2. kejuruteraan. Dalam bidang perubatan misalnya. o. Sistem ejaan dalam Bahasa Melayu digunakan untuk menyampaikan pengetahuan moden dalam berbagai-bagai bidang seperti sains dan teknologi.2 Alat Penulisan Fungsi pengajaran sistem ejaan Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membentuk murid-murid memahami dan menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penulisan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Raja Masittah Raja Ariffin. kimia. 2.2. sastera dan sebagainya. Antaranya ialah dalam bidang anatomi.blogspot. 2. dapat memberi lebih kefahaman tatabahasa kepada pelajar (Raja Masittah Raja Ariffin.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.

Ada unsurunsur seperti kesederhanaan di dalam penggunaan bahasa yang membawa keindividulan bahasa. khususnya bagi peringkat sekolah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menggambarkan bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh perkembangannya dari segi intelek. Misalnya.html . tuturan.0 BINCANGKAN KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH 3. Teknologi Maklumat ialah satu bidang ilmu yang berasaskan pelbagai disiplin terutamanya komunikasi dan sistem komputer. dan lain-lain. 3. gaya akan mencakupi unsur-unsur yang membezakan seseorang penutur atau penulis daripada yang lain. Keris Mas. Unsur-unsur yang digunakannya itu akan bersifat individu kesannya. Bahasa bukan sastera lebih banyak mempunyai unsur ini sekiranya diteliti (Abdullah Hassan 1987). generasi muda akan mempunyai peluang untuk menghalusi Bahasa Melayu ke dalam jiwa mereka melalui kegiatan dan aktiviti bercorak Bahasa Melayu dengan menggunakan teknologi maya yang diasaskan oleh kemudahan internet. Dalam usaha untuk membina insan seperti yang dihasratkan. Adalah disedari umum akan dominasi Bahasa Inggeris dalam internet yang menjadi pencetus teknologi dan ilmu pengetahuan pelbagai bidang yang diinginkan oleh masyarakat dunia. Sidek Abd Hamid 1993).1 PENDAHULUAN Program pendidikan di negara ini. ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara. Bidang teknologi maklumat digunakan sebagai satu sumber utama di dalam di dalam pengaplikasian Sekolah Bestari yang menjadi salah satu 'flagship' dalam Koridor Raya Multimedia (MSC) yang harus dilaksanakan menjelang tahun 2000 (Md. Bidang ilmu ini adalah antara bidang ilmu yang paling pesat berkembang dan takrifan serta skopnya sentiasa disesuaikan seiring dengan perkembangan bidang ilmunya. Usman Awang. Kemalawati. Di dalam pengertian yang lebih luas.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. atau tulisan tersebut (Abdullah Hassan 1987). masyarakat mestilah tegas dalam menentukan kedudukan Bahasa Melayu dan http://suaramarhaenis. Institusi pendidikan adalah medium penting untuk mengukuhkan lagi nilai dan keperluan Bahasa Melayu di kalangan generasi muda bangsa Melayu melalui sistem pendidikan yang mengambil kira penyerapan dan penyebatian kemajuan dan perkembangan ICT. Dalam hal ini.memberi kualiti terhadap bahasa semasa di dalam pertuturan ataupun tulisan. sehingga kita dapat mengenal gaya Shahnon Ahmad. emosi dan jasmani. Bidang ini merupakan kajian tentang penggunaan proses dan perkakasan dalam menangani maklumat yang pelbagai bentuk. rohani.blogspot.

http://suaramarhaenis. Jika bahasa asing yang dipelajari memerlukan makmal dan program khusus dalam menguasainya maka tidak perlu diketepikan juga kepentingan penyediaan prasarana dan program yang sedemikian rupa kepada Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan.blogspot. Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar.peranan bahasa yang dipelajari dalam sistem pendidikan mereka. di mana Kelas Bestari tidak semestinya wujud di Sekolah Bestari. 3. PBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dengan melibatkan pelajar secara aktif. Bahkan menurut Dublin (1984. grafik. Sementelahan. Bahkan kalau boleh untuk menarik minat para pelajar untuk melakukan proses penyatupaduan (Zuraini Abdullah 1993). Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengan menggunakan program komputer. Multimedia membolehkan interaktiviti dengan pengguna. imej. Kelas Bestari mungkin wujud jika seseorang guru itu melakukan proses pengajaran berbantukan komputer (PBK).1996) komputer dapat menumbuhkan inspirasi dan meningkatkan minat. Terdapat beberapa keistimewaan PBK ialah : Hubungan Interaktif : Komputer membolehkan wujudnya hubungan diantara rangsangan dengan jawapan. Multimedia boleh digunakan sebagai media pendidikan yang berkesan. suara.2 KEPENTINGAN KELAS BESTARI SERTA PENGAPLIKASIAN ICT DI SEKOLAH Kelas Bestari mempunyai konsep yang berlainan daripada Sekolah Bestari. Kelebihan multimedia berbanding dengan media-media lain adalah jelas. Perkara ini dapat dilihat dalam kegiatan bercorak pendidikan seperti persidangan teknologi maklumat di mana tahap penggunaan Bahasa Melayu amat sedikit dan kurang mendapat sambutan daripada orang ramai. dan animasi dalam satu persekitaran digital.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat masih belum mencapai tahap yang memuaskan. Kewujudan multimedia dalam persekitaran pendidikan telah menunjukkan suatu perkembangan baru yang diharapkan mampu membantu dunia pendidikan menjadi lebih berkesan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Multimedia mampu merangkumi pelbagai media: teks. penggunaan Bahasa Melayu dalam kegiatan teknologi maklumat dianggap tidak bertaraf antarabangsa kerana penggunaan Bahasa Inggeris dianggap mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang lebih tinggi berbanding dengan Bahasa Melayu. Ini disebabkan oleh sebilangan anggota masyarakat berasa lebih selesa dan lebih maju jika menggunakan medium Bahasa Inggeris. malah ia boleh wujud di sekolah di kawasan pedalaman sekalipun jika guru yang mengajar itu bijak menggunakan alatan ICT yang betul dan menggunakannya dengan berkesan sebagai alat pengajaran dan pembelajaran didalam kelas.html .

pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih aktif dan berkesan. Murid-murid dapat diajar mencari maklumat dan ilmu pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Dalam pengulangan amat diperlukan kebebasan dan kreativiti daripada pelajar. kita tidak perlu mengajar di sekolah ‘elit’ untuk membolehkan kita mengaplikasikan ICT di sekolah. Isu-isu pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu. Media ComIL. tetapi dengan berbekalkan komputer riba. Bilangan. Abdul Aziz Abdullah 1993. Kesalahan umum penggunaan Bahasa Melayu. Justeru itu. 23. kita boleh mengaplikasikan Kelas Bestari di sekolah walaupun sekolah itu terletak jauh di pedalaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Maklumbalas dan Peneguhan : Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pelajaran serta merta dan boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan ( Zuraini Abdullah 1993). yang perlu difahami oleh para guru pada hari ini ialah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.blogspot. Ogos 1993. Abdullah Hassan 1987. Cara ini menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan para pelajar. Jurnal Pendidikan. Kuala Lumpur: http://suaramarhaenis.Isu-isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. 30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Guru dapat melakukan kepelbagaian aktiviti dan pendidikan tentang teknologi maklumat dalam pendidikan dapat di beri kepada murid-murid pada peringkat umur seawal yang mungkin dan dapat merapatkan ‘jurang digital’ antara kawasan bandar dan kawasan pedalaman.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.html . Dengan berbekalkan teknologi maklumat. Abdullah Hasan 1996. BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan 1989.Pengulangan :Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki lagi ingatan. Komputer dalam pendidikan. Awang Sariyan 1984.

Infolib.iiu. Sidek Abd Hamid 1993. Madya Dr. Prof. Teknologi Maklumat (IT) dan pendidikan. Komputer Dalam Pendidikan. Dalam buku Abdull Sukor Shaari. Hj. 24. 1997. Dewan Bahasa dan Pustaka.edu.bernama. Perkembangan internet dan implikasi terhadap suasana pengajaran sekolah. Kaedah pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. 1996. Kuala Lumpur.gov. Oktober 1993. 24. Nuraini Yusoff 2003. Bahagian Pendidikan Guru. myais.my http://suaramarhaenis. Dewan Bahasa dan Pustaka. www. Jurnal Pendidikan Guru.edu. Dewan Bahasa dan Pustaka.com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan. Nuraini Yusoff. Jurnal Dewan Bahasa September (hlm 624 .com/equip-bernama/images/nota_ejaan.compserv. Datuk Hassan Ahmad. http//:www. Md.staff.661).htm http//:www. Raja Masittah Raja Ariffin.my/mascitah/sistemejaan. Bilangan. Jurnal Komputer Dalam Pendidikan.Penerbitan Sarjana. Kuala Lumpur. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu.pdf http//:www. Md Yatim 1999. Penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mohd Isha Awang ‘Bahasa Melayu Komunikasi’. Madya Dr. Jurnal Pendidikan. Dewan Bahasa Ogos (hlm 596-604). 1998. Roselan Baki 2003. Ismail bin Dahaman. Abdullah b.doc http//:www. Bil 12/1999.sabah.fsktm. Media ComIL.my/nota http//:www. Oktober 1993. Zuraini Abdullah 1993.cn/781/2008/12/22/181s93323.um. Kuala Lumpur.cri.blogspot. Prof. Selangor Darul Ehsan: Karisma Publications Sdn Bhd. Bilangan. Media ComIL. malay. Kementerian Pelajaran Malaysia.html . Pahang Darul Makmur: PTS Publications Sdn Bhd.

com/2009/03/kaitan-matlamat-danobjektif-sukatan.http://suaramarhaenis.html .blogspot.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->