Jadual 1 Anda diminta bekerjasama dalam kumpulan untuk mencatat apa yang berlaku apabila objek didekatkan pada

hujung bar magnet.

Lembaran Kerja 1 Warnakan objek yang boleh ditarik oleh magnet.

Bil 1 2 3 4 5 Klip kertas

Objek

Apakah yang berlaku?

Lembaran Kerja 2 Gunting dan lekatkan gambar di bawah pada kotak kosong. Lembaran Kerja 2 Gunting dan lekatkan gambar di bawah pada kotak kosong. .