(SENANG MATEMATIK

)

A. STRATEGI P & P MUDAH MATEMATIK GALUS UPSR

3. SASARAN: Murid-murid GALUS tahun enam yang berada pada prestasi gred `D’ (20 – 39 %) dalam ujian-ujian Matematik yang telah dijalankan.1. 2. 2. 2. MATLAMAT: Mencapai kelulusan Matematik UPSR 100%.3 Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada murid-murid GALUS dengan menggunakan program SEMATIK (Senang Matematik). OBJEKTIF: 2.1 Mengenal pasti topik-topik dan kemahiran-kemahiran Matematik yang senang dikuasai oleh murid-murid GALUS.2 Mengenal pasti teknik termudah menjawab soalan bagi murid-murid GALUS. 4. sekiranya guru-guru melaksanakan strategi yang berfokus dan strategik dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Guru-guru yang kreatif. inovatif dan dedikasi telah membuktikan kejayaan mereka mengusahakan murid-murid ini mencapai sekurang-kurangnya gred `C’. Bahkan sebilangan guru-guru tersebut memperolehi kejayaan gemilang dengan menghasilkan keputusan kelulusan 100% Progam SEMATIK ini bertujuan untuk menyebarluaskan kreativiti dan inovatif . Mereka hanya boleh menguasai topik dan kemahiran pada aras KBKK senang dan Sederhana mudah.4 Memastikan murid-murid GALUS mencapai gred `C’ dalam Matematik UPSR. 2. RASIONAL: Murid-murid kumpulan GALUS adalah merupakan murid-murid yang mempunyai kebolehan dan prestasi pembelajaran yang memuaskan sahaja. Kebiasaannya murid-murid ini kurang diberikan perhatian oleh guru-guru. Murid-murid ini sebenarnya mempunyai potensi untuk lulus sekurang-kurangnya dengan gred `C’.

STRATEGI P & P GALUS: KENAL PASTI TOPIK & KEMAHIRAN YANG BOLEH DIKUASAI PEMBELAJARAN MASTERI LATIH TUBI TOPIKAL: PEMULIHAN • • • SOALAN UPSR KLON UPSR PENGUKUHAN PENILAIAN TIDAK KUASAI MENGUASAI LATIH TUBI PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN • • • SOALAN UPSR SOALAN KLON UPSR SOALAN UJIAN . Mudah-mudahan program ini dapat membantu guru-guru Matematik meningkatkan prestasi Matematik UPSR sekolah masing-masing.guru-guru tersebut kepada guru-guru lain. 5.

• • Kertas 1.5 Pengurusan masa semasa menjawab soalan hendaklah diurus dengan baik. Kertas 2. 9.2 Ingatkan murid-murid supaya menggunakan lebih masa untuk menjawab soalan-soalan yang senang dan sederhana mudah bagi kertas 1 dan kertas 2. .3 Murid-murid hendaklah memastikan soalan-soalan tersebut dijawab dengan betul. LATIH TUBI TIGA BULAN SEBELUM UPSR: Dengan menggunakan kertas soalan UPSR sebenar tahun-tahun yang lepas. UNTUK MENDAPAT GRED `C’: • • • Kertas 1 mesti betul sekurang-kurangnya 16 soalan. 9. Jumlah markah = 32 X Jumlah markah penuh = 80 100 = 40 % 9. ANALISIS ITEM: Guru-guru Matematik hendaklah membuat analisis item jawapan murid pada setiap kali ujian dijalankan untuk mengesan topik dan kemahiran yang muridmurid boleh kuasai. pilih dan jawab16 soalan sahaja.4 Setelah selesai menjawab soalan-soalan tersebut barulah murid-murid menjawab soalan-soalan yang lain. 9.6. 7.1 Latih murid-murid menjawab soalan-soalan yang senang dan sederhana mudah. HEADCOUNT: Guru Matematik hendaklah membuat Headcount pada setiap kali ujian dijalankan untuk mengenal pasti murid-murid sasaran. pilih dan jawab 14 soalan sahaja. soalan klon UPSR dan soalan ujian. 8. 9. latih tubi murid-murid menggunakan teknik berikut. Kertas 2 mesti mendapat sekurang-kurangnya 16 markah. 9.

8 Pastikan murid-murid membuat pembetulan setiap soalan yang mereka salah. guru hendaklah membincangkan jawapannya bersama murid-murid. 9. 9. Latih tubi soalan senang dan sederhana mudah klon UPSR tahun 2001 hingga 2009 mengikut topikal. Latih tubi menjawab set soalan sebenar UPSR tahun 2001 hingga 2009. Julai 3 hingga 4 Julai Ogos Ogos Ogos 4 1 2 hingg 4 4 . Ujian Pengesanan 2 dan Headcount.6 Setiap kali murid selesai menjawab soalan-soalan tersebut. 10. 9.Guru-guru hendaklah melatih murid-murid menguruskan masa menjawab soalan yang baik dan berkesan.7 Sebaik-baiknya setiap murid diberi peluang menuliskan jawapan mereka di papan hijau dan bincangkan bersama. Latih tubi menjawab soalan ujian. JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM SEMATIK: BULAN Julai MINGGU 1 hingga 2 AKTIVITI Latih tubi soalan senang dan sederhana mudah UPSR sebenar tahun 2001 hingga 2009 mengikut topikal. Ujian Pengesanan 1 (UPPM 3) dan Headcount.

-. -. ÷) melibatkan wang • Menentukan nilai ringgit dan sen . TOPIK-TOPIK DAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MUDAH MATEMATIK GALUS NOMBOR BULAT HINGGA TUJUH DIGIT • Cerakinan Nilai tempat dan nilai digit • Empat operasi ( +. PERATUS • Menentukan nilai peratus • Mengira peratus MASA DAN WAKTU • Mengenal Muka jam • Mengenal jarum jam • Mengenal sistem 24 jam • Menukarkan waktu 12 jam kepada sistem 24 jam • Menyatakan masa sebelum dan selepas 1 • • • • 3 4 5 6 . -. X . X .Tukarkan kepada sen sahaja. X . perseratus dan perseribu • Nilai digit • Pecahan kepada perpuluhan dan sebaliknya • Empat operasi ( +.B. ÷) dalam perpuluhan WANG • Operasi bergabung ( +. ÷) • Pecahan tak wajar kepada nombor bercampur • Tambah dan tolak pecahan penyebut tak sama • Menamakan pecahan • Menamakan pecahan kawasan berlorek • Pecahan terendah atau termudah • Melorek pecahan pada rajah PERPULUHAN • Nilai tempat persepuluh. ÷) Operasi bergabung (KUBADATATO) Membundarkan Perpuluhan dan pecahan juta 2 PECAHAN • Pecahan setara ( X.

-. -. X . X . ÷) TIMBANGAN BERAT • Bacaan pada penimbang • Penukaran unit • Empat operasi ( +. ÷) • Anggaran ISIPADU CECAIR • Bacaan pada penyukat • Penukaran unit • Empat operasi ( +.7 UKURAN PANJANG • Asas mengukur • Membuat penukaran unit • Empat operasi ( +. ÷) • Anggaran PURATA • Mencari purata BENTUK DUA MATRA DAN TIGA MATRA • Mengenal bentuk • Mengenal ciri-ciri asas • Pengenalan dan mengira perimeter • Bentangan 8 9 10 11 . -. X .

Selinder ii. Membina rumah angka bagi nombor bulat.C. sa 1 0 100 1000 ii. Kuboid 2.Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan dengan menggunakan rumah angka. Perpuluhan . Membuat jadual Membina jadual-jadual tertentu yang berkaitan dengan soalan Contoh : i. Contoh : i. Melukis gambarajah Calon dapat mengingat ciri-ciri bagi dua matra dan 3 matra dengan melukis gambar rajah. J Rari Puri ri ra pu sa . TEKNIK TERMUDAH MENJAWAB SOALAN MATEMATIK GALUS 1.

iii.BUAT GARISAN RINGGIT DAN SEN CONTOH: Alia membeli sebuah buku tulis berharga 40 sen dan sebuah kotak pensel berharga RM1. .25. Jadual penukaran kepada peratus Penyebut 2 4 5 10 20 25 50 Pendarab 50 25 20 10 5 4 2 Penyebutnya seratus 100 100 100 100 100 100 100 3 NILAI RINGGIT DAN SEN . Berapakah yang perlu dibayar oleh Alia? 1) + 125 sen 40 sen 165 sen 2) RM 1 1 SEN 25 40 65 + .TUKARKAN KEPADA SEN SAHAJA.

. 6 Jawab soalan tahun lepas . Contoh Garisan Unit Panjang km Hm Dm m Dm cm mm Contoh Garisan Unit Timbangan Berat kg Hg Dg g Dg cg mg Contoh Garisan Unit Isipadu Cecair ℓ dℓ cℓ mℓ 5 Latih tubi .Memberi murid soalan yang serupa tetapi nombor sahaja yang diubah-ubah.Pastikan soalan mudah/dikuasai dijawab dengan tepat. Dicadangkan menggunakan Garisan unit dalam melaksanakan operasi empat yang melibatkan penukaran unit. .4.Jawab seberapa banyak soalan-soalan yang boleh dikuasai oleh murid galus. Timbangan Berat dan Isipadu Cecair.Fokus kepada soalan yang popular sahaja. 7 Gunakan bahan maujud/konkrit . Penggunaan Garisan Unit dalam Panjang.

8 Penekanan kepada konsep .Tumpukan kepada operasi tambah dan tolak iaitu mengumpul semula tidak lebih dua kali.pecahan dan lain-lain. . jawab ikut soalan dan tidak sama kumpulan baru ikut KUBADATATO..Tekankan kepada murid KUBADATATO ada 3 kumpulan iaitu KU.Gunakan KUBADATATO atau BODMAS sewaktu menjawab operasi bergabung. 9 KUBADATATO (BODMAS) Penggunaan akroname . BADA dan TATO di mana jika sama kumpulan.tolak . pemadam untuk menggambarkan kubiod atau sebaliknya.Misalnya soalan bentuk 3 matra murid boleh menggunakan barang-barang yang di bawanya seperti pensel untuk mengambarkan silinder.Contoh tajuk yang boleh menggunakan petak sifir seperti operasi darab . bahagi .Ianya boleh dibina didalam peperiksaan UPSR . 10 PETAK SIFIR Perlu diterapkan sebagai latihan atau latihtubi bagi murid-murid yang sukar menghafal fakta asas darab. .tambah.

PETAK SIFIR 1 2 3 4 5 6 7 5 6 1 1 4 6 8 0 2 1 1 6 9 1 2 8 1 5 1 2 2 8 2 6 1 1 2 4 3 2 0 0 5 0 5 0 1 1 2 3 3 8 4 0 4 2 6 1 2 2 3 2 7 8 9 1 1 18 4 6 2 2 27 1 2 4 3 36 8 2 3 4 45 0 5 4 4 54 2 8 4 5 63 9 1 8 5 2 6 2 3 4 4 5 6 72 4 2 0 8 6 6 4 72 81 27 36 45 54 3 Ulangkaji membina petak sifir 3 4 4 1 8 6 9 18 .

_________ × 2 = 8 b. 30 minit = _________ jam f. 21 ÷ _______ = 3 i. 9 + 7 = __________ 1 jam + 30 minit = _________ minit h. g. e. 15 ÷ 3 = _________ h. MATEMATIK CEPAT TEPAT 1 a. = __________ . j. 15 − 7 = _________ 8 + 9 = _________ 6 × _______ = 12 10 mm = ________ cm 1 m = ________ cm 17 − ________ = 8 ______ + 5 = 11 1 = ______ (Dalam perpuluhan) = _______(Dalam perpuluhan) 1 + 4 a. d. j. i. 7 × ________ = 28 g. e. b. f. jam = _________ minit c. 2 + 8 = _________ c.11 BIJAK SIFIR Latihan perlu diterapkan lima minit sebelum P&P seolah-olah seperti latihtubi. 1 jam = ________ minit d.

12 KAEDAH LATTICE ( Potong Wajik ) Kaedah Lattice adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam operasi darab. Conto 13 LOMPAT SI KATAK LOMPAT .

isipadu cecair dan perpuluhan.timbangan berat. LO 14 ULTRAMAN X .Kemahiran ini boleh digunakan dalam tajuk ukuran seperti panjang.

1 1 2 2 = = + 7 1 0 1 5 darabkan 5 + 2 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful