ISL Minggu 1 Cari dalam internet contoh-contoh teselasi jenis Escher melibatkan (a) Satu bentuk (b) Dua bentuk

(a)

Satu bentuk

(i) teselasi satu bentuk sekata

(ii) teselasi satu bentuk tidak sekata

(b) teselasi dua bentuk (separa sekata) .