(TILAWAH AL-QURAN) MANUSIA PERLU BERSYUKUR Nikmat Kurniaan Allah • Iman

• Islam • Akal • Kesihatan tubuh badan
Cara bersyukur Anggota Hati Lidah Tubuh Badan Sentiasa mengingati Allah Mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat nikmat Menggunakan nikmat untuk kebaikan (zakat, sedekah) Cara

Kemusnahan kaum ‘Ad, Thamud, Lut Kaum Ad : Allah beri nikmat tanah subur dan hasil tanaman mewah tetapi mereka kufur dan tolak ajaran Nabi Hud a.s. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan puting beliung memusnahkan diri dan harta Kaum Tahmud : Allah beri kekayaan dan hidup mewah tetapi mereka angkuh, tidak beriman dan tuduh Nabi Soleh a.s pendusta. Mereka dibinasakan dengan halilintar dan gempa bumi Kaum Lut : hidup mewah tetapi tolak ajaran Nabi Lut a.s. dan amalkan homaseks. Mereka binasa dengan diterbalikkan negeri mereka Sebab umat terdahulu dibinasakan 1. Menorak ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul

2. Menuduh nabi dan rasul sebagai pendusta 3. Melakukan kemungkaran dan maksiat 4. Tidak mahu bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan

Tugas manusia sebagai khalifah • beribadat kepada-Nya • menegakkan agama Islam • melaksanakan amar makruf nahi mungkar • membangun dan mengurus alam dengan baik berdasarkan syariat Pengajaran ayat • Allah binasakan umat terdahulu kerana kufur dan ingkar • manusia mesti bersyukur nikmat Allah orang tidak bersyukur diazab Allah .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.