P. 1
PENGANTAR LINGUISTIK

PENGANTAR LINGUISTIK

|Views: 64|Likes:
Published by Kent Chenta
NOTA LINGUISTIK
NOTA LINGUISTIK

More info:

Published by: Kent Chenta on Jul 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

1

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN
Linguistik merupakan sebuah bidang ilmu yang masih belum difahami sepenuhnya oleh ramai pelajar bahasa dan orang kebanyakkan. Mereka berpendapat bahawa ilmu linguistik itu ialah ilmu mempelajari bahasa. Oleh sebab itu sarjana linguistik ialah seorang yang pandai bertutur banyak bahasa. Bidang ilmu linguistik mengkaji banyak perkara mengenai bahasa, dan mengajar dan belajar bahasa adalah sebahagian daripadanya. Matapelajaran penghantar linguistik adalah matapelajaran wajib yang harus diambil oleh semua guru pelatih yang mengambil subjek major Bahasa Melayu semester empat di Insititut Pendidikan Guru seluruh Malaysia.

Tugasan ini telah diperjelaskan oleh pensyarah pembimbing mengenai apa yang perlu dilakukan. Perkara yang perlu diberi perhatian terhadap Kerja kursus ini ialah pelajar haruslah menghuraikan aspek-aspek dalam bidang-bidang linguistik, sifat bahasa, sejarah perkembangan ilmu linguistik, struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, peraturan paradigmatik, stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik, sosiolinguistik, dan linguistik antropologikal.

Selain itu, pelajar juga dikehendaki mendapatkan maklumat dan membuat analisis tentang zaman perkembangan ilmu linguistik serta membanding bezakan antara mana-mana dua zaman perkembangan tersebut. Antara bidang–bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik am, linguistik gunaan, sejarah, linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual. linguistik

Hasil tugasan ini hendaklah disediakan dalam bentuk CD dengan menggunakan aplikasi power point. Selain itu, „hard copy‟ juga haruslah dihantar bersama dengan CD. Tugasan ini sedikit sebanyak membolehkan guru pelatih memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu linguistik bahasa Melayu.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

2

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

3

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK
 Linguistik Am Linguistik Am merupakan ilmu linguistik yang mengkaji teori – teori dan kaedah – kaedah menganalisis bahasa iaitu dari segi fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Fonetik ialah bidang kajian tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Fonologi ialah bidang kajian ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa menurut fungsinya. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji

struktur,bentuk dan penggolongan kata. Sintaksis ialah bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat .Semantik ialah bidang linguistik yang mengkaji perihal makna. Antara kaedah mengajar bahasa ialah kedah terus dan kaedah pandang sebut.  Linguistik Gunaan ( linguistik terapan)

Linguistik gunaan ialah bidang linguistik yang mengkaji tentang diskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat dan makna mula digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Ini menghasilkan kaedah – kaedah mengajarkan bahasa dan bahan – bahan mengajarkan bahasa.

Beberapa definisi linguistik terapan ialah penggunaan temuan ahli bahasa oleh guru bahasa. Kumpulan istilah untuk penerapan keahlian dalam linguistik yang dikaitkan dengan bidang praktis. Pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh penyelidik bahasa, dan menggunakan bahasa sebagai komponen inti. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori bukan pencipta teori. Kesimpulannya, penerapan linguistik dalam bidang yang bersifat praktis. Linguistik terapan bukan teori, tetapi penerapan teori. Tugas praktis dengan jalan pemusatan perhatian pada bahasa. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori yang dihasilkan oleh ahli bahasa.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

4

Linguistik sejarah mempunyai sejarah yang kaya (kajian linguistik berkembang daripada linguistik sejarah) dan asas teori yang kuat untuk mengkaji perubahan bahasa. dan leksikon. sistem-sistem morfologi. sintaksis.Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang di dokumenkan itu. bidang-bidang linguistik kontekstual mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia.kadang selama berabad-abad lamanya. kadang . INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 5 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Linguistik Sejarah Linguistik sejarah ialah bidang linguistik yang mengkaji cara bahasa berubah dengan berlalunya masa. Linguistik am teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. Mengkaji perubahan dan perkembangan bahasa itu dalam suatu jangka masa.Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi.  Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain.  Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 6 .

dan peringkat permodenan. Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA. Pemelajaran bahasa untuk tujuan ritual.  Peringkat Awal ZAMAN INDIA ZAMAN YUNANI ZAMAN PERTENGAHAN ZAMAN ROMAWI ZAMAN PEMBAHARUAN  ZAMAN INDIA Zaman india merupakan piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua. Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa. Abjad ini terdiri daripada 46 huruf. peringkat perkembangan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 7 . Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda. tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda. Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda. iaitu peringkat awa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik terbahagi kepada tiga peringkat. dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris. Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM.

Ini telah menimbulkan persoalan:     Mengapa bahasa manusia tidak sama? Bagaimana wujudnya bahasa? Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan? Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini? Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. sama ada bersifat tabii atau kesepakatan. di samping memperkenalkan konsep neutral. manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran. iaitu benda dengan nama benda. Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi. tidak seragam dengan pelbagai kelainan. regular dan logik. iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional.Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. Bagi Plato. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya. Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak. Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja). bersifat semula jadi. dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi. iaitu ciptaan Tuhan. ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas. iaitu onoma (kata nama).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN YUNANI Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM. wujud secara konvensyen. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya. Mereka INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 8 . Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi. Logos terbahagi dua.Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala. rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung).

dan syndesmoi (kata hubung). syndesmoi (kata hubung). Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno. Kemudian kaum Alexandrian memperluaskan kelas kata kepada lapan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU membahagikan kata kepada empat. Semua kajian berasaskan teks kuno. metosche (partikel). dan arthron (kata sandang). rhema (kata kerja). epirrhema (kata keterangan). prothesis (kata depan). iaitu onoma (kata nama). Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 9 . arthron (kata sandang). iaitu nomen (kata nama). antonymia (kata ganti). verbum (kata kerja).

Karyanya ini dianggap baku hinggi kini. Terrentius Varro. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. iaitu:    Senainon: tanda dan simbol Semainomenon atau lekton: makna Pragma atau tungchanon: hal luaran. interjectio dan conjunctio. M. M. Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. pengkodifikasian pemikiran. iaitu De Lingua Latina. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos. Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan. daripada lapan menjadi sembilan. participium. iaitu tambahan numeralia (kata bilangan). Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang. beliau telah merumuskan:    Bahasa itu seragam secara semula jadi. Penggunaan kategori morfologi. Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. Ini bermakna. wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. Selain fonologi. adverbiu. Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. Pada zaman Romawi. situasi. iaitu nomen. motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. pronomen.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN ROMAWI Pada Zaman Romawi. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus. Priscia dan Donatus. praepositio. Melalui bukunya yang terkenal. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 10 . sintaksis dan etimologi. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif. kelas kata telah ditambah. verbum.

falsafah dan kesusasteraan. bahasa diplomasi dan bahasa ilmu. Latin dan Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Ibrani. Waktu pagi pengajaran. Eropah. iaitu Yunani. Cendekiawan zaman ini mengagungkan humanisme.Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara. Dua hal terpenting zaman ini ialah:   Penguasaan tiga bahasa. diskusi orang alim dan golongan aristokrat. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 11 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PERTENGAHAN Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa. Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja. waktu petang perdebatan. Petanda zaman ini ialah sekolastik. Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah.

Latin dan Ibrani. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 12 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PEMBAHARUAN Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. iaitu Yunani. Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun. Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. Cendekia zaman ini mengagungkan humanisme. Empat yang terbesar ialah Yunani. bahasa di India dan bahasa di Nusantara. falsafah dan kesusasteraan. bahasa Cina. Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. Dua hal terpenting zaman ini ialah: > > Penguasaan tiga bahasa. Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. Romawi dan Slavia. Jerman.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 13 .

Memperkenal klasifikasi unsur-unsur fleksi seperti dalam Bahasa Inggeris (go:went:gone). present tense) . tetapi jika ia terbentuk menurut kebiasaan. 1959) b) Tokoh . kata hubung dan artikel (kata nama khas. maka kita boleh memperbaikinya jika ada kekurangan ” – (O. Ayat ialah „logos‟ yang merupakan rentetan kata yang mempunyai idea yang sempurna. juga memperkenal perbezaan bentuk aktif dan pasif. letupan dan sebagainya (fonetik). kata kerja. Unsur bahasa seperti kata dan makna dikaji pembentukannya samada terbentuk secara semulajadi atau kebiasaan.Plato (427-437 SM) Karyanya yang bertajuk Crystalus. -Kaum Stoik Kaum Stoik membezakan antara bentuk dan makna. “ Jika bahasa itu terbentuk secara semulajadi maka kita haruslah menerimanya sebagaimana ia terbentuk. Pembahagian kata : kata nama. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 14 . Bahasa melambangkan ketinggian tamadun dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam. Membezakan kata nama dan kata kerja serta mengenali bunyi konsonan geseran. -Aristotle (384 – 322 SM) Memperkenalkan kata hubung dan sistem kala „tense‟ (past tense. Mengkaji hubungan benda dengan nama benda samada bersifat tabii atau sepakat. kata ganti nama). dan di antara kata kerja transitif dengan tak transitif. „Logos‟ terbahagi kepada dua iaitu onoma (benda) dan rhema (cerita).Jespersen.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK ZAMAN YUNANI a) Sejarah perkembangan Bermula sejak 500 SM.

prothesis (kata depan). d) Kekurangan Menganggap bahasa Yunani itu adalah termulia dan semulajadi. dan syndesmoi (kata hubung). jadi harus dipatuhi oleh setiap penuturnya jika inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. antonymia (kata ganti). metosche (partikel). tidak boleh berubah dan tidak perlu diperbaiki.Iliad and Odyssey INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 15 . rhema (kata kerja). e) Kelas kata – lapan kelas kata Onoma (kata nama). arthron (kata sandang). epirrhema (kata keterangan).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU c) Kelebihan Pelopor sejarah perkembangan kajian ilmu linguistik dan menganggap bahasa ialah lambang ketinggian tamadun dan dikaji untuk menerangkan segala kejadian alam. Akibatnya bahasa itu dianggap tetap. f) Karya .

Menghurai sintaksis berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja. kasus. Pengaruh sarjana Iskandariah dan kaum Stoik misalnya boleh dilihat dengan jelas dalam karya M. Masyarakat Rom banyak terpengaruh dengan sifat pengkajian sarjana Yunani seperti Aristotle . disamping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kata nama dan kata kerja tadi. beliau telah menghurai beberapa kategori tatabahasa tertentu iaitu dari segi cara INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 16 .T.Varro (116-27 SM) Hidup sezaman dengan Thrax. Berusaha menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama dengan kata kerja.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU ZAMAN ROM a) Sejarah perkembangan Tidak banyak menghasilkan karya asli. b) Tokoh . Pemikirannya banyak terpengaruh dengan pegangan kaum Stoik. tetapi dalam bidang masalah linguistik beliau dianggap ahli tatabahasa palinh tulen dalam kalangan sarjana bahasa Latin. nombor dan sistem kala dikatakan sebagai ciri-ciri yang harus ada dalam semua bahasa di dunia. Berpendapat bahawa bahasa hádala seragam. Terdapat persamaan antara bahasa Yunani dan Latin iaitu beberapa kategori seperti golongan perkataan.T.Varro yang mengkaji bahasa Latin. sebaliknya menyusun tatabahasa Latin berdasarkan tatabahasa Yunani dengan cekap dan baik. Sarjana Rom meniru model Yunani dari segi pandangan dan andaian terhadap bahasa serta aspek lain yang lebih halus dalam bahasa.Appolonius Discollus Mengkaji bidang sintaksis berpandukan bahan dalam Techne Grammatike dan penulis terdahulu berkaitan sintaksis selain menambahbaik huraian Thrax. Cara penghuraiannya pernah dikritik sebagai tidak menarik. Dalam bidang morfologi. Juga merupakan ahli tatabahasa tradisional yang benar-benar menyedari hakikat penggolongan perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian .M. Mengkaji bentuk fleksi dan bentuk terbitan.

rhema (kata kerja). dan syndesmoi (kata hubung). Penghuraian Priscian dikatakan tidak konsisten. arthron (kata sandang). c) Kelebihan Menggiatkan kajian tatabahasa dalam bahasa Latin dan karya yang dihasilkan menjadi pegangan asas penulisan tatabahasa Latin hingga ke hari ini. metosche (partikel). f) Karya .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani terdahulu. Melanjutkan usaha Thrax dan Appolonius.sembilan kelas kata Onoma (kata nama). d) Kelemahan Hanya menyambung sahaja usaha Yunani sebelumnya seperti mengubahsuai dan membuat pengertian semula khususnya dalam konteks istilah falsafah selain cara penghuraian tokohnya pernah dikritik sebagai tidak menarik (Varro). epirrhema (kata keterangan). Lengkap membincangkan pembentukan kata dan ayat. prothesis (kata depan). kriterianya bercampur aduk di antara yang formal dengan yang bersifat semantik. antonymia (kata ganti). numeralia (kata bilangan). Di dalam bidang fonetik : penjenisan bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan manakala bidang morfologi : pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi imbuhan (bagaimanapun kurang memuaskan berbanding kajian oleh Varro).De Lingua Latina .Institutiones Grammatikae INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 17 . -Priscian (500 TM) Karyanya yang dinamakan Instituciones Grammaticae. e) Kelas kata .

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 18 .

telah mengkaji hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia. Beliau merumuskan bahawa struktur bahasa menentukan struktur pemikiran manusia. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme yang dikenalisebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi. Pertama adalah aliran empirisme yang berhubung erat dengan psikologiasosiasi. psikologi menerbitkan dasar ilmiah yang padu dalam pengkajian bahasa.  Leonard Bloomfield (1887-1949) pakar linguistik yang berasal dari Amerika berpendapat bahawa peringkat berbahasa bermula daripada pengalaman yang luar biasa. Aliran empirisme melakukan kajian terhadap data empiris atau objek yang dapat dicerap dengan cara menganalisis unsur-unsur pembentukannya sehinggalah yang sekecil-kecilnya. iaitu langage (bahasa yang pada umumnya bersifat abstrak) langue (bahasa tertentu yang bersifat abstrak) dan parole (bahasa sebagai pertuturan yang bersifat konkrit). Aliran ini mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menyatakan bahawa faktor-faktor yang ada dalam akal patut diteliti untuk memahami perilaku manusia.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PSIKOLINGUISTIK Pada abad yang silam terdapat dua aliran falsafah yang terus bertentangan dan sangat mempengaruhi perkembangan psikologi dan linguistik.  Von Humboldt (1767-1835) berbangsa Jerman.  Edward Sapir (1884-1939) yang berasal dari Amerika adalah pakar dalam bidang antropologi dan linguistik. Menurut Sapir. terutamanya penjelmaan daripada tekanan emosi yangsangat kuat. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 19 . Aliran kedua ialah rasionalisme.  Ferdinand de Saussurre (1858-1913) pakar linguistik berbangsa Swiss memperkenalkan tiga istilah bahasa.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 20 . berjalan dan bekerja. Menurutnya bahasa tidak wujud dalam pengertian satu benda seperti sebuah kereta atau seekor arnab. Wundt turut dikenali sebagai pengembang teori performasi bahasa. pakar linguistik berbangsa Denmark telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalis yang juga sedikit berbau behaviorisme. seperti makan. Di samping itu.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Otto Jespersen.  Wundt (1832-1920) ahli psikologi Jerman merupakan orang pertama yangmengembangkan teori mentalis bahasa secara sistematik .  Watson (1878-1958) ahli psikologi behaviorisme berbangsa Amerika. Kungabe adalah tidakan komunikatif yang diwujudkandalam bentuk verbal.  Karl Buchler pakar psikologi Jerman dalam bukunya Sprach Theorie (1934) mengupas bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi yang disebut Kungabe (kemudian disebut Ausdruck) Appel (yang disebut Auslosung) dan Dartstellung. tetapi merupakan lambang-lambang dalam otak yang menjelmakan pemikiran. Oleh itu. Dartstellung pula adalah gambaran pokok bagi masalah yang dikomunikasikan. kemudiannya beliau telah menyamakan perilaku bahasa dengan teori Stimulus – Respons (S-R) yang dikembangkan oleh Pavlov. Appel adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. Beliau menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lain. Namun. persamaan tersebut mengesahkan kata-kata adalah sama dengan benda lain sebagai respon daripada sesuatu stimulus. Beliau menyatakan bahawa bahasa adalah alat untuk melahirkan fikiran.

roh atau sukma. morfologi sintaksis dan leksikon. Alasannya. Bahasa merupakan fenomena yan hadir dalam segala aktiviti kehidupan manusia. Kajian lingustik makro pula adalah INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 21 . Bidang linguistik dikelaskan dalam tiga fasa kajian. objek kajiannya dibahagikan kepada dua jenis. manakala kata logos bermaksud ilmu. Secara umumnya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik terbentuk daripada perkataan psikologi dan linguistik. masing-masing boleh berdiri dengan sendiri berdasarkan prosedur dan kaedah yang berlainan.Walau bagaimanapun. Pada awalnya hubungan antara kedua-dua disiplin disebut psikologi linguistik. Kajian linguistik mikro adalah struktur dalaman bahasa yang mencakupi struktur fonologi. Secara etimologi. katapsikologi berasal daripada bahasa Yunani Kunopsyche dan logos. Justeru. jiwa bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati secara empirikal. kita boleh meneliti kewujudan berbagai-bagai cabang linguistik dengan berdasarkan pelbagai kriteria atau pandangan. iaitu dua bidang ilmu yang berbeza. Ada juga yang menyebut psychology of languange. Katapsyche bererti jiwa. Dalam gambaran luas. iaitu linguistik mikro dan makro. psikologi lebih membahas atau mengkaji tingkah laku manusia dari segi yang boleh diamati. Namun. Walaupun besar kemungkinan gerak-geri seseorang belum tentu menggambarkan keadaan jiwa sebenarnya. objek kajian setiap ilmu harus dapat dicerap secara mendalam. psikologi secara harfiahnya bererti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. kedua-duanya berperanan melatakkan bahasa sebagai objek yang formal. Oleh sebab itu. linguistik bermaksud ilmu bahasa atau ilmu yang meletakkan bahasa sebagai objek kajian. iaitu: Pertama. namun secara tradisinya psikologi lazimnya dimaksudkan sebagai satu bidang ilmu yang cuba mempelajari tingkah laku manusia.

aliran-aliran teori ataupun hasil-hasil kerja(Chaer. antropologi dan neurologi. sama ada untuk dibandingkan ataupun sebaliknya.sama ada tentang tokoh-tokoh. 1994). seperti pengajaran bahasa. iaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan.Bahasa merupakan stimulus terhadap sesuatu respons atau sesuatu respons terhadap stimulus. Weiss yang berasal dari Amerika merupakan salah seorang tokoh psikologi behaviorisme yang terkemuka.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa dan hubungannya dengan faktor-faktor diluar bahasa seperti sosiologi. Sejarah linguistik pula mengkaji perkembangan ilmu linguistik. terjemahandan penyusunan kamus.Beliau telah merintis jalan ke arah kelahiran disiplin psikolinguistik. Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan sesuatu bahasa atau sejumlah bahasa. Kajian terapan pula difokuskan ke arah penerapan kaedah-kaedah linguistik dalam aktiviti yang praktis. Ketiga.  Perilaku bahasa adalah alat untuk mengubah dan menampilkan kegiatan seseorang sebagai hasil warisan dan perolehan.Teori yang dikemukakan oleh Wiess:  Bahasa merupakan satu kumpulan respons yang jumlahnya tidak terbatas terhadap sesuatu stimulus. psikologi. Kajian teoritis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan semua teori linguistik. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 22 . kewujudannya disebut linguistik sejarah atau sejarah linguistik. Kedua. linguistik dapat dibezakan dalam dua Bidang utama. menurut tujuan kajiannya.

iaitu : i. penyelidikan menumpukan perhatian pada cara-cara otak memproses dan memahami bunyi. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (misalnya jalan dan berjalan) dan pembentukan perkataan dengan berdasarkan peraturanperaturan (contohnya pembentukan kata berimbuhan).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  SUB BIDANG PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang daripada berbagaibagaibidang. iii.Dalam bidang psikolinguistik. seperti psikologi. Morfologi adalah kajian tentang struktur-struktur perkataan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 23 . Semantik adalah kajian yang berkenaan dengan makna perkataan dan ayat. sains kognitif dan linguistik. iv. Fonetik dan fonologi adalah kajian tentang bunyi pertuturan. semantik pula mengolahkan maksud ayat yang sebenar. Terdapat beberapa subbidang dalam psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. Pragmatik adalah kajian tentang peranan konteks dalam pentafsiran makna. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. ii. Sintaksis adalah kajian pola-pola yang menetapkan tatacara perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat. v.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 24 .

Ferdinand de Saussure merupakan seorang sarjana bangsa Swiss yang dianggap sebagai pelopor linguistik moden. langkah de Saussure ini mendapat sambutan oleh beberapa sarjana bahasa Amerika Syarikat. Verhaar. tepatnya pada abad 19. bahasa Jerman. dan kognisi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU SOSIOLINGUISTIK Ramai linguis meyakini Panini (500 SM) sebagai pelopor pengkaji sosiolinguistik. J. Langage bererti bahasa pada umumnya iaitu semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Oleh sebab itu. bahasa Belanda. dan Van Name (1869-1897)untuk pertama kalinya memulakan kajian tentang dialek bahasa pedalaman Eropah dan hubungan bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. Dalam karyanya yang berjudul As tadhayayi. misalnya langage. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden.1983:1). Schuchardt. Tidak lama selepas itu. dan Leonard Bloomfield yang melakukan beberapa kajian bahasa. langue dan parole ( Prof. Hasseling. Edward Sapir.W. Pengkajian sosiolinguistik yang mulai mendapat perhatian.M. seperti Franz Boas. Parole bermaksud pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 25 . misalnya bahasa Perancis. Langue pula bererti bahasa tertentu kepunyaan satusatu kumpulan penutur tertentu. budaya. bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersediri. Perkembangan kajian sosiolinguistik semakin meluas setelah de Saussure (1857-1913) berpendapat bahawa bahasa adalah sebuah fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Baru beberapa abad kemudian. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu. satu buku yang berisi tentang stilistik bahasa. beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi. Dr.

Sosiolinguistik pada mulanya diterajui oleh ahli antropologi. Istilah Sosiolinguistik juga pada mulanya dikenali sebagai Linguistik Antropologi. Setahun berikutnya. Sehingga hari ini sosiolinguistik menjadi ilmu yang mantap dan menarik perhatian banyak orang. Weinreich (1953) menulis Language in Contact. bahasa dalam masyarakat. bahasa dan kebudayaan serta sosiologi bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 26 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Istilah sosiolinguistik digunakan pertama sekali oleh seorang guru bernama Harver Currie pada tahun 1952 di Amerika Syarikat. yang diikuti dengan kemunculan karya-karya besar lain dalam bidang ini. bahasa dalam kebudayaan. Tokoh ini sebelumnya melihat kajian linguistik tidak memiliki perhatian terhadap realitai sosial. Istilah Sosiolinguistik hanya berkembang sekitar tahun 60-an.

Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. dalam ilmu sosiolinguistik.). Indonesia. kosa kata. Singapura. Oleh sebab bahasaINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 27 . Arab dll. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI UMUM SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. empirikal. pertembungan antara kelompok. sektor-sektor sosial. Thai Selatan. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentukbentuk lisan dan tulisan. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. mudah untuk mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. kelas tinggi dan rendah). Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkandan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. termasuklah pernyataan kekecualiannya. dan rumus-rumus bahasa. Maksud istilah masyarakat. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan prosesproses kemasyarakatan. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. rational dan empirikal serta bersifat umum. Kedah dll. Bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. rasional. intim dansebagainya). Inggeris. fungsi kelompok. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. Dengan itu. perhubungan-perhubungan dan perbezaan- perbezaannya dari segi bahasanya. Ia mencuba memberi pengertian-pengertianumum. ragam stailistik (rasmi. Kelantan. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu.). yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). peggolongan. santai. Brunei.ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia.

pekerjaannya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks social dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. sosiolinguistik juga INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 28 . maka kita akan melihatnya sebagai satu bidang yang berasingan. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. Sesungguhnya kita maklum. Daripada apa yang dicakapkan. pendidikannya. walaupun tanpa disedari. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin sosiolinguistik. Di samping itu. sosiolinguistik juga melibatkan perancangan bahasa. serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang diterimanya. Secara umum. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga menjadi sangat luas. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tandadan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur. Selanjutnya. bagaimana ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. 2007). dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. bunyi-bunyi perkataan. lebih-lebih lagi di Malaysia. dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. (Abdullah Hassan. Bagaimana seseorang itu bercakap. cara ia menyebut perkataan. Sebagai contoh. perilaku bahasa dan perilaku sosial. manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. Kamus Dewan edisi keempat (2007).

“puan sri” dan seumpamanya. “patik”. “dato”. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. retorika dan sosiolinguistik. Perbezaan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 29 . Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking).“mak cik”. Jika ditinjau kita dapati istilah sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka. Di pihak lain.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU turut mengkaji sistem ganti nama. topik pembicaraan dan seting pembicaraan beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah dialektologi dan sosiolinguistik. “anda”. Apabila dipertalikan dengan bahasa maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian-keahlian berbahasa. Walaupun membawa pengertian yang sama. Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. “adik”. sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dengan kriteria ekstralinguistik. sosiolinguistik dan sosiologi bahasa nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama. “abang”. kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan berdasarkan dua aspek. Pada pihak lain. Di samping itu. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan pendekatan diakronis. “tuan”. iaitu penekanan dan sifat kajian. “beta”. Retorika bertujuan untuk menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertuga smenjelaskannya. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya. Cakupan kedua. “tan sri”. pilihan-pilihanyang dilakukan oleh penutur. kedua-dua ungkapan. “engkau”. “encik”. “puan”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat Melayu seperti “aku”. Jadi. “pak cik”. serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa yang digunakan. Pertama kajian sosiologi bahasa memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa. pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events).

pendidikan. jenis kelamin. Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalaminteraksinya dalam kelompok kecil dan informal. retorika berfokus pada fungsi persuasif bahasa. sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU lain adalah. sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 30 . Cakupan ketiga pula sosiolinguistik mikro dan makro. Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya dengan individu lain. pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti. sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia.

Ketiga. kedua-dua aspek. peserta (participant). Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistic sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Hal ini dikenal pasti menerusi kenyataan Currie (1952). struktur sosial mungkin mempengaruhi atau menentukan struktur atau perlakuan linguistik. dua komponen utama yang sering dijadikan bahan kajian sosiolinguistik ialah bahasa dan penutur bahasa berkenaan. Dalam hal ini. sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting ). struktur linguistik sebaliknya mungkin mempengaruhi struktur sosial. Dalam Kamus Dewan (1994:1533) istilah sosio dianggap sejajar dengan social yang bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Kedua. Pertama. Keempat. fungsi sesuatu interaksi. Dalam kata lain. Dell Hymes juga menitikberatkan kajian sosiolinguitik dari segi penggunaan bahasa dengan rumusan kemungkinan pemakaian data dan analisis linguistik dalam disiplin lain yang berhubungan dengan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 31 . Gabungan antara dua perkataan iaitu sosio dan linguistik dapat ditakrifkan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut ( Hudson 1998 ). tajuk perbincangan. Menurut Dell Hymes (1966 ).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI SOSIOLINGUISTIK MENGIKUT PENDAPAT TOKOH Pada peringkat awal istilah sosiolinguistik merujuk kepada fungsi dan maksud sosial berbahasa atau hubungan bahasa dengan aspek sosial (atau masyarakat) yang menggunakannya. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri ( Nik Safiah Karim. yakni bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi. Linguistik pula merupakan disiplin yang mengkaji unsur bahasa.1981: 4 ). pola hubungan bahasa dengan masyarakat boleh dihuraikan menerusi empat cara. terdapat anggapan bahawa tidak ada hubungan antara struktur linguistik dengan struktur sosial yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. khususnya unsur yang membentuksistem bahasa. Sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang yang besar dalam kajian ilmu linguistik dan menjadi tumpuan kepada pengkaji-pengkaji ilmu linguistik dalam dan juga luar negara.

Menerusi beliau menerusi kajian sebegini sosiolinguistik berfokus kepada hubungan bahasa dengan organisasi masyarakat. bila. tingkat ekonomi dan faktor situasi. what language. Contohnya. Dengan perkataan lain. sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian terhadap bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kehidupan sosial. dengan bahasa apa.iaitu siapa berbicara. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dengan faktor sosial. di mana. dan sebaliknya. bahasa dalam konteks sosialnya. and when. menurut J. Secara eksplisit Fishman mendefinisikan sosiolinguistik sebagai pembelajaran tentang karakteristik variasi bahasa. umur. jenis kelamin.A. hubungan bahasa dengan kelas atau status pengguna. karakteristik fungsi bahasa. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. pemakaian data dan analisis sosial dalam linguistic. Fishman mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan sosiologi bahasa. ciri-ciri fungsi variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-tiga unsur ini berinteraksi. to whom. Manakala Fishman ( 1968 ) pula mengatakan bahawa sosiolinguistik itu ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. jenis kajian yang termasuk bawah kajian sosiolinguistik merangkumi spektrum topik yang agak luas dan topik-topik tersebut dapat dikelompokkan kepada empat kelompok utama. sehingga menyebabkan perubahan-perubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya. Selanjutnya. kajian terhadap repetoir individu yang dikaitkan dengan konteks sosial. dan penerapan pengetahuan linguistik kepada masalah sosial. tingkat pendidikan. Sejajar dengan pendapat di atas. Menurut Wolfram dan Fasold. dan karakteristik pemakaian bahasa yang terjalin dalam interaksi. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 32 . kepada siapa. seperti status sosial. penggunaan sebenar bahasa. dan mengenaimasalah apa atau dirumuskan secara singkat dengan who speak. Eastman (1975) menyatakan bahawa sosiolinguistik mementingkan kajian interaksi antara mementingkan kajian interaksi antara bahasa dengan latar belakang penggunaan bahasa. iaitu interaksi faktor-faktor sosial dengan bahasa atau dialek dalam skala besar.

Rene Appel (dalam Suwito. Nabahan (1993) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi. faktor sosial dan budaya. iaitu kajian bahasa dalam konteks social dan kebudayaan. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga. Nik Safiah (1988) pula menyatakan bahawa kajian sosiolinguistik meliputi semua aspek bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. 1985:5) mengungkapkan bahawa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya dalam masyarakat. khususnya perbezaan-perbezaa (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). serta merupakan bahagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 33 . dan perancangan bahasa. serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat manakala linguistik adalah ilmu bahasa atau kajian tentang bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kajian kepelbagaian bahasa dan dwibahasaan komuniti bahasa. sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi. Rumusan sosiolinguistik menurut Appel adalah pembelajaran tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. dan kajian-kajian yang sekategori. Termasuk dalam hubungan yang dimaksudkan ialah kajian terhadap bahasa. Gabungan kedua-duanya mewujudkan ilmu sosiolinguistik yang merupakan bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. Pemakaian bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkrit. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Menurut Nababan lagi (1993) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat dianggap menggunakan tiga kajian. Abdul Chaer dan Agustina (1995) merumuskan sosiolinguistik sebagai gabungan dari kata sosiologi dan linguistik.

etnografi komunikasi. geografi. segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. semiotik sosial atau linguistik kritis. itu adalah diluar bidang kajian sosiolinguistik tetapi termasuk dalam bidang semantik dan pragmatikyang mengkaji makna. iaitu kajian yang melibatkan huraian terhadap corak sosial variasi dan perubahannya dalam skala yang besar. Menurut Downes lagi. kehormatan dan sebagainya. Batasan kajian ilmu sosiolinguistik adalah terhadap bahasa yang boleh digunakan dalam interaksi. Kajian berskala besar sebegini kadang-kadang disebut sosiolinguistik kolerasi. analisis wacana. kajian variasi. huraian sosial bahasa boleh dilakukan menerusi situasi pertuturan berskala kecil. kajian yang dianggap sebagai sosiolinguistik bebas.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Dewa Putu Wijana dan Mohammad Rohmadi (1996) telah merangkum semua pendapat tentang sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. sewaktu mencari ciri-ciri bahasa (atau bahasa). analisis perbualan. dialektologi perbandaran moden atau sosiolinguistik tulen. dapatlah dikatakan bahawa. Pertama. dalam konteks perubahan sejarah. Huraian sosial sebegini kadangkala disebut pragmatik. Penelitian melibatkan percubaan mengaitkan variasi bahasa dengan kategori sosial seperti kelas. ilmu sosiolinguistik adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat. Kedua. Secara kesimpulannya. kajian yang dimaksudkan dapat dibahagikan kepada kepada dua jenis. Oleh itu. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 34 . kerana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu melainkan sebagai masyarakat sosial. Downes (1998) juga bersetuju dengan Wolfram dan Fasold (1974) apabilabeliau mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memerlukan rujukan kepada faktor sosial. jantina. termasuk faktor konteks. Jika bahasa yang digunakan tidak boleh difahami oleh satu pihak yang dibawa berbual.

pidgin. cara menyebut perkataan. Laras bahasa. penyusunan frasa dan ayat-ayat tertentu dan sebagainya. bahasa rasmi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  BIDANG-BIDANG DALAM ILMU SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat termasuklah tentang bagaimana seseorang itu bercakap. Bahasa kebangsaan. variasi bahasa dan ragam bahasa. Kesantunan bahasa. Sosiolinguistikjuga adalah ilmu linguistik yang mengkaji sistem ganti nama. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 35 . dan kreol. bunyi-bunyi perkataan. pergeseran bahasa dan peluputan bahasa. sistem panggilan dansistem gelaran dalam masyarakat Melayu.Bidang cakupan ilmu sosiolinguistik begituluas untuk dikaji. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian terhadap aspek atau topik-topikseperti berikut:        Kesetiaan terhadap bahasa. Perancangan bahasa. Bilingualisme dan multilingualisme. Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu.  Sikap terhadap bahasa.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 36 .

dan kelainan inilah yang menjadi fokus kajian ahli-ahli linguistik antropologi. dan amalan-amalan serta kepercayaan-kepercayaan inilah yang menentukan corak kehidupan yang dijalani oleh penutur. 7:60). Sapir (1949: 209) mengatakan. agama. ia wujud daripada sekumpulan amalan dan kepercayaan yang diwarisi melalui hubungan sosial. Harimurti (1984: 118) ketika menghuraikan ruang lingkup kajian linguistik antropologi mengatakan ia sebagai satu bidang ilmu “.. Tentang pengaruh budaya ke atas bahasa. Dalam lain-lain perkataan.” Masyarakat yang menuturkan bahasa yang berbeza sering kali mengamalkan budaya hidup yang berbeza. pekerjaan atau kekerabatan. Di samping itu. ahli linguistik antropologi juga mengkaji sejauh manakah kelainan perbendaharaan kata di antara bahasa-bahasa yang berbeza mempunyai kaitan dengan kelainan budaya yang diamalkan oleh para penutur bahasa-bahasa yang berbeza itu( Encyclopaedia Britanica vol. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 37 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL Matlamat utama bidang linguistik antropologi adalah untuk mengkaji hubungan di antara bahasa dan budaya.” Jelas dibayangkan kepada ki ta bahawa linguistik antropologi mengkaji keterjalinan hubungan di antara bahasa yang digunakan dan budaya yang diamalkan oleh penutur. Suasana kehidupan dan sistem nilai yang berbeza akan menghasilkan pola pemakaian bahasa yang berbeza. Antara persoalan yang sering dibahaskan oleh ahli-ahli linguistik antropologi adalah sejauh manakah struktur nahu sesuatu bahasa ditentukan oleh atau menentukan bentuk dan kandungan budaya para penuturnya. ahli-ahli linguistik antropologi mengkaji aspekaspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa.yang mempelajari variasi dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan pola kebudayaan dan ciri-ciri bahasa yang berhubung dengan kelompok sosial. “Bahasa tidak wujud secara terpisah daripada budaya.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 38 . dan biasanya hidup bersamasama penutur natif bahasa tersebut.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Ahli linguistik antropologi yang ingin mengkaji sesuatu bahasa yang tidak mempunyai tradisi tulisan biasanya akan ke lapangan. Crystal 1974). dan melalui kaedah ikut serta inilah data yang asli bagi sesuatu bahasa itu dikumpul dan dicatat (Harimurti 1984: 116.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 39 .

peraturan paradigmatik. dan linguistik antropologikal. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Mohammad Shamsudin Bin Jamiran ini dalam masa yang ditetapkan. Setelah sumber yang sesuai kami perolehi. variasi bahasa. faktor luaran. sosiolinguistik. sejarah perkembangan ilmu linguistik. saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin. huraian dan contoh INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 40 . Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Alhamdulillah. Tugasan ini hendaklah disampaikan dalam bentuk buku skraf. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau internet. Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini. Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada menghuraikan aspekaspek dalam bidang-bidang linguistik. Guru pelatih dikehendaki membuat satu buku skraf dan ‟soft-copy‟ tentang Pengantar Linguistik. Pada peringkat seterusnya. sifat bahasa. Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada guru pelatih major Bahasa Melayu bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah). Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi menyiapkan tugasan saya. saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya. Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis. Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan lagi maklumat yang telah saya perolehi. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik. Ianya merupakan tugasan secara berpasangan. Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima. Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Pengantar Linguistik. struktur linguistik. saya tidak mempunyai sebarang masalah.

maka saya mula melaksanakan tugasan buku skraf ini. Maka dengan itu berakhirlah segala tugasan yang saya usahakan selama hampir satu bulan ini. Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan. Pertamanya dari segi masa. Saya tetap berusaha. Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. Saya telah meminta beberapa orang pelajar bagi melakukan penyemakan bagi kali ini. Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan. Ia adalah bertujuan bagi memastikan segala tugasan ini dihantar dan disiapkan tanpa sebarang kesalahan. Jutaan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan. saya telah membuat sedikit penambahbaikan ke atas hasil kerja saya. Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah. Walaupun keadaan ini berlaku. ( SITI NURULHASIKIN BINTI HANAFI ) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 41 . saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan segala sumber yang ada dengan semaksimum yang mungkin. Setelah semua maklumat dimasukkan dan diedit sepenuhnya. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU perkataan. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesukaran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat buku skraf ini. Setelah semua maklumat siap sedia. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. saya melakukan sekali lagi semakan buat kali yang kedua. namun ia bukanlah sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa. Bermula daripada mendapatkan maklumat berkaitan fonetik dan fonologi hingga memindahkan rakaman ke dalam bentuk transripsi fonetik. Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. Setelah segala komen dan pandangan yang kami terima.

( TENGKU FEZZYAZLI BIN TENGKU AB.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Assalamualaikum. saya berharap tugasan ini memberi manfaat yang berpanjangan dan berguna kepada saya dan dapat aplikasikan ketika menyusun tesis mahupun ketika mengajar nanti seperti memiliki pengetahuan yang lengkap berkaitan psikolingustik dan sosiolingustik. Bagi saya soalan ini agak susah kerana bagi nota linguistik antropologikal ianya sangat terhad manakala . Selain itu. yang baik akan jadikan kekuatan yang buruk saya jadikan perbandingan. Hal ini terbukti apabila tidak ramai yang berjumpa pensyarah penasihat dengan pelbagai-bagai alasan. bersyukur kehadrat Ilahi kerana kehendaknya saya telah pun menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik Bahasa Melayu ini dengan jayanya. saya juga dapat mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan lain melalui perkongsian ilmu dan bertukar pendapat supaya kertas cadangan saya dapat diaplikasikan sebaik mungkin. wang dan tenaga walaupun melakukan tugasan ini secara “In-door”. Sekian sahaja daripada saya. Tugasan ini menghendaki saya mengkaji perkembangan ilmu linguistic serta membandingbezakan antara zaman yang dikehendaki. Akhirnya. Bagi saya kehendak soalan ini lebih memerlukan pembacaan dan pemahaman tentang sejarah ilmu lingustik dan bidang-bidang linguistik yang merujukkan kepada nota yang lengkap manakala pensyarah sebagai kawalan jawapan. Antara objektif tidak langsung kerja kursus ini ialah untuk melihat sejauh mana hubungan guru pelatih dengan pensyarah penasihat. GHANI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 42 . soalan ini juga memerlukan saya membaca dan memahami keseluruhan susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik ini untuk memudahkan saya membuat perbandingan yang tepat antara zaman-zaman yang dipilih. Secara jujurnya tugasan ini memerlukan pengorbanan masa. Melalui kerja kursus ini.

org/wiki/bahasa_Melayu INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 43 .pdf.com/ http://ms.wikipedia. http://www. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing.com.my/knet/ebook/preview/previu%20Pengantar%20Linguistik %20Am%20v3. (2005). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.tulisanmakyun.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU BIBLIOGRAFI  BUKU  Abdullah Hassan.  LAMAN WEB http://www. (2005).Rencana Linguistik.  Abdullah Hassan. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.blogspot.karyanet.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 44 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->