P. 1
PENGANTAR LINGUISTIK

PENGANTAR LINGUISTIK

|Views: 69|Likes:
Published by Kent Chenta
NOTA LINGUISTIK
NOTA LINGUISTIK

More info:

Published by: Kent Chenta on Jul 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

1

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN
Linguistik merupakan sebuah bidang ilmu yang masih belum difahami sepenuhnya oleh ramai pelajar bahasa dan orang kebanyakkan. Mereka berpendapat bahawa ilmu linguistik itu ialah ilmu mempelajari bahasa. Oleh sebab itu sarjana linguistik ialah seorang yang pandai bertutur banyak bahasa. Bidang ilmu linguistik mengkaji banyak perkara mengenai bahasa, dan mengajar dan belajar bahasa adalah sebahagian daripadanya. Matapelajaran penghantar linguistik adalah matapelajaran wajib yang harus diambil oleh semua guru pelatih yang mengambil subjek major Bahasa Melayu semester empat di Insititut Pendidikan Guru seluruh Malaysia.

Tugasan ini telah diperjelaskan oleh pensyarah pembimbing mengenai apa yang perlu dilakukan. Perkara yang perlu diberi perhatian terhadap Kerja kursus ini ialah pelajar haruslah menghuraikan aspek-aspek dalam bidang-bidang linguistik, sifat bahasa, sejarah perkembangan ilmu linguistik, struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, peraturan paradigmatik, stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik, sosiolinguistik, dan linguistik antropologikal.

Selain itu, pelajar juga dikehendaki mendapatkan maklumat dan membuat analisis tentang zaman perkembangan ilmu linguistik serta membanding bezakan antara mana-mana dua zaman perkembangan tersebut. Antara bidang–bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik am, linguistik gunaan, sejarah, linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual. linguistik

Hasil tugasan ini hendaklah disediakan dalam bentuk CD dengan menggunakan aplikasi power point. Selain itu, „hard copy‟ juga haruslah dihantar bersama dengan CD. Tugasan ini sedikit sebanyak membolehkan guru pelatih memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu linguistik bahasa Melayu.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

2

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

3

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK
 Linguistik Am Linguistik Am merupakan ilmu linguistik yang mengkaji teori – teori dan kaedah – kaedah menganalisis bahasa iaitu dari segi fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Fonetik ialah bidang kajian tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Fonologi ialah bidang kajian ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa menurut fungsinya. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji

struktur,bentuk dan penggolongan kata. Sintaksis ialah bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat .Semantik ialah bidang linguistik yang mengkaji perihal makna. Antara kaedah mengajar bahasa ialah kedah terus dan kaedah pandang sebut.  Linguistik Gunaan ( linguistik terapan)

Linguistik gunaan ialah bidang linguistik yang mengkaji tentang diskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat dan makna mula digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Ini menghasilkan kaedah – kaedah mengajarkan bahasa dan bahan – bahan mengajarkan bahasa.

Beberapa definisi linguistik terapan ialah penggunaan temuan ahli bahasa oleh guru bahasa. Kumpulan istilah untuk penerapan keahlian dalam linguistik yang dikaitkan dengan bidang praktis. Pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh penyelidik bahasa, dan menggunakan bahasa sebagai komponen inti. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori bukan pencipta teori. Kesimpulannya, penerapan linguistik dalam bidang yang bersifat praktis. Linguistik terapan bukan teori, tetapi penerapan teori. Tugas praktis dengan jalan pemusatan perhatian pada bahasa. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori yang dihasilkan oleh ahli bahasa.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

4

 Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain.Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi.kadang selama berabad-abad lamanya. Mengkaji perubahan dan perkembangan bahasa itu dalam suatu jangka masa. dan leksikon.  Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Linguistik Sejarah Linguistik sejarah ialah bidang linguistik yang mengkaji cara bahasa berubah dengan berlalunya masa. bidang-bidang linguistik kontekstual mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia.Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang di dokumenkan itu. sistem-sistem morfologi. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 5 .Linguistik sejarah mempunyai sejarah yang kaya (kajian linguistik berkembang daripada linguistik sejarah) dan asas teori yang kuat untuk mengkaji perubahan bahasa. Linguistik am teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. kadang . sintaksis.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 6 .

peringkat perkembangan. Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda. Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM. iaitu peringkat awa. Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA. Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa. tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 7 .  Peringkat Awal ZAMAN INDIA ZAMAN YUNANI ZAMAN PERTENGAHAN ZAMAN ROMAWI ZAMAN PEMBAHARUAN  ZAMAN INDIA Zaman india merupakan piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik terbahagi kepada tiga peringkat. dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris. Abjad ini terdiri daripada 46 huruf. Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda. Pemelajaran bahasa untuk tujuan ritual. dan peringkat permodenan.

Ini telah menimbulkan persoalan:     Mengapa bahasa manusia tidak sama? Bagaimana wujudnya bahasa? Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan? Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini? Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung). Mereka INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 8 . manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran. Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak. Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya. Bagi Plato. Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi. sama ada bersifat tabii atau kesepakatan. iaitu onoma (kata nama). iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya. wujud secara konvensyen. Logos terbahagi dua.Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN YUNANI Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM. Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. bersifat semula jadi. dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi. tidak seragam dengan pelbagai kelainan. iaitu benda dengan nama benda. di samping memperkenalkan konsep neutral. Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi. ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas. iaitu ciptaan Tuhan.Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja). regular dan logik.

arthron (kata sandang).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU membahagikan kata kepada empat. Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno. epirrhema (kata keterangan). dan arthron (kata sandang). dan syndesmoi (kata hubung). Kemudian kaum Alexandrian memperluaskan kelas kata kepada lapan. Semua kajian berasaskan teks kuno. prothesis (kata depan). antonymia (kata ganti). iaitu nomen (kata nama). verbum (kata kerja). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 9 . iaitu onoma (kata nama). Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey. rhema (kata kerja). metosche (partikel). syndesmoi (kata hubung).

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN ROMAWI Pada Zaman Romawi. Melalui bukunya yang terkenal. iaitu nomen. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. Terrentius Varro. M. adverbiu. Priscia dan Donatus. Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 10 . Selain fonologi. M. Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif. beliau telah merumuskan:    Bahasa itu seragam secara semula jadi. Penggunaan kategori morfologi. praepositio. Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos. kelas kata telah ditambah. iaitu tambahan numeralia (kata bilangan). Pada zaman Romawi. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus. situasi. pronomen. motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. Ini bermakna. daripada lapan menjadi sembilan. iaitu De Lingua Latina. sintaksis dan etimologi. participium. verbum. Karyanya ini dianggap baku hinggi kini. pengkodifikasian pemikiran. Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. iaitu:    Senainon: tanda dan simbol Semainomenon atau lekton: makna Pragma atau tungchanon: hal luaran. interjectio dan conjunctio. Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna.

Eropah.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PERTENGAHAN Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa. diskusi orang alim dan golongan aristokrat. iaitu Yunani. falsafah dan kesusasteraan. Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. Cendekiawan zaman ini mengagungkan humanisme. Petanda zaman ini ialah sekolastik. bahasa diplomasi dan bahasa ilmu. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 11 . Dua hal terpenting zaman ini ialah:   Penguasaan tiga bahasa. Waktu pagi pengajaran. waktu petang perdebatan. Latin dan Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Ibrani. Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara.Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin.

Jerman. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. Latin dan Ibrani. iaitu Yunani. Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. Dua hal terpenting zaman ini ialah: > > Penguasaan tiga bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 12 . Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PEMBAHARUAN Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. bahasa Cina. Cendekia zaman ini mengagungkan humanisme. Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun. falsafah dan kesusasteraan. Empat yang terbesar ialah Yunani. bahasa di India dan bahasa di Nusantara. Romawi dan Slavia.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 13 .

present tense) .Jespersen. “ Jika bahasa itu terbentuk secara semulajadi maka kita haruslah menerimanya sebagaimana ia terbentuk. -Kaum Stoik Kaum Stoik membezakan antara bentuk dan makna. Memperkenal klasifikasi unsur-unsur fleksi seperti dalam Bahasa Inggeris (go:went:gone). „Logos‟ terbahagi kepada dua iaitu onoma (benda) dan rhema (cerita). Membezakan kata nama dan kata kerja serta mengenali bunyi konsonan geseran. juga memperkenal perbezaan bentuk aktif dan pasif. Ayat ialah „logos‟ yang merupakan rentetan kata yang mempunyai idea yang sempurna. 1959) b) Tokoh . Bahasa melambangkan ketinggian tamadun dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam. kata hubung dan artikel (kata nama khas. kata ganti nama). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 14 .Plato (427-437 SM) Karyanya yang bertajuk Crystalus. Mengkaji hubungan benda dengan nama benda samada bersifat tabii atau sepakat. Pembahagian kata : kata nama. maka kita boleh memperbaikinya jika ada kekurangan ” – (O. kata kerja.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK ZAMAN YUNANI a) Sejarah perkembangan Bermula sejak 500 SM. -Aristotle (384 – 322 SM) Memperkenalkan kata hubung dan sistem kala „tense‟ (past tense. letupan dan sebagainya (fonetik). Unsur bahasa seperti kata dan makna dikaji pembentukannya samada terbentuk secara semulajadi atau kebiasaan. dan di antara kata kerja transitif dengan tak transitif. tetapi jika ia terbentuk menurut kebiasaan.

Akibatnya bahasa itu dianggap tetap. antonymia (kata ganti). dan syndesmoi (kata hubung). prothesis (kata depan). rhema (kata kerja).Iliad and Odyssey INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 15 . f) Karya .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU c) Kelebihan Pelopor sejarah perkembangan kajian ilmu linguistik dan menganggap bahasa ialah lambang ketinggian tamadun dan dikaji untuk menerangkan segala kejadian alam. epirrhema (kata keterangan). jadi harus dipatuhi oleh setiap penuturnya jika inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. metosche (partikel). d) Kekurangan Menganggap bahasa Yunani itu adalah termulia dan semulajadi. tidak boleh berubah dan tidak perlu diperbaiki. e) Kelas kata – lapan kelas kata Onoma (kata nama). arthron (kata sandang).

Masyarakat Rom banyak terpengaruh dengan sifat pengkajian sarjana Yunani seperti Aristotle . Pemikirannya banyak terpengaruh dengan pegangan kaum Stoik. disamping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kata nama dan kata kerja tadi. b) Tokoh .Varro (116-27 SM) Hidup sezaman dengan Thrax.T. Juga merupakan ahli tatabahasa tradisional yang benar-benar menyedari hakikat penggolongan perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian . Mengkaji bentuk fleksi dan bentuk terbitan. tetapi dalam bidang masalah linguistik beliau dianggap ahli tatabahasa palinh tulen dalam kalangan sarjana bahasa Latin. kasus. Cara penghuraiannya pernah dikritik sebagai tidak menarik.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU ZAMAN ROM a) Sejarah perkembangan Tidak banyak menghasilkan karya asli. sebaliknya menyusun tatabahasa Latin berdasarkan tatabahasa Yunani dengan cekap dan baik. nombor dan sistem kala dikatakan sebagai ciri-ciri yang harus ada dalam semua bahasa di dunia.T. Terdapat persamaan antara bahasa Yunani dan Latin iaitu beberapa kategori seperti golongan perkataan. Dalam bidang morfologi. Berpendapat bahawa bahasa hádala seragam.Appolonius Discollus Mengkaji bidang sintaksis berpandukan bahan dalam Techne Grammatike dan penulis terdahulu berkaitan sintaksis selain menambahbaik huraian Thrax.M. Pengaruh sarjana Iskandariah dan kaum Stoik misalnya boleh dilihat dengan jelas dalam karya M.Varro yang mengkaji bahasa Latin. Menghurai sintaksis berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja. Berusaha menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama dengan kata kerja. beliau telah menghurai beberapa kategori tatabahasa tertentu iaitu dari segi cara INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 16 . Sarjana Rom meniru model Yunani dari segi pandangan dan andaian terhadap bahasa serta aspek lain yang lebih halus dalam bahasa.

Melanjutkan usaha Thrax dan Appolonius. e) Kelas kata . -Priscian (500 TM) Karyanya yang dinamakan Instituciones Grammaticae. prothesis (kata depan).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani terdahulu.Institutiones Grammatikae INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 17 . antonymia (kata ganti). rhema (kata kerja). d) Kelemahan Hanya menyambung sahaja usaha Yunani sebelumnya seperti mengubahsuai dan membuat pengertian semula khususnya dalam konteks istilah falsafah selain cara penghuraian tokohnya pernah dikritik sebagai tidak menarik (Varro). kriterianya bercampur aduk di antara yang formal dengan yang bersifat semantik. Di dalam bidang fonetik : penjenisan bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan manakala bidang morfologi : pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi imbuhan (bagaimanapun kurang memuaskan berbanding kajian oleh Varro). Lengkap membincangkan pembentukan kata dan ayat. epirrhema (kata keterangan). Penghuraian Priscian dikatakan tidak konsisten. f) Karya .sembilan kelas kata Onoma (kata nama). c) Kelebihan Menggiatkan kajian tatabahasa dalam bahasa Latin dan karya yang dihasilkan menjadi pegangan asas penulisan tatabahasa Latin hingga ke hari ini. numeralia (kata bilangan).De Lingua Latina . dan syndesmoi (kata hubung). metosche (partikel). arthron (kata sandang).

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 18 .

 Leonard Bloomfield (1887-1949) pakar linguistik yang berasal dari Amerika berpendapat bahawa peringkat berbahasa bermula daripada pengalaman yang luar biasa. iaitu langage (bahasa yang pada umumnya bersifat abstrak) langue (bahasa tertentu yang bersifat abstrak) dan parole (bahasa sebagai pertuturan yang bersifat konkrit). Menurut Sapir. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 19 .  Edward Sapir (1884-1939) yang berasal dari Amerika adalah pakar dalam bidang antropologi dan linguistik.  Von Humboldt (1767-1835) berbangsa Jerman. terutamanya penjelmaan daripada tekanan emosi yangsangat kuat. Pertama adalah aliran empirisme yang berhubung erat dengan psikologiasosiasi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PSIKOLINGUISTIK Pada abad yang silam terdapat dua aliran falsafah yang terus bertentangan dan sangat mempengaruhi perkembangan psikologi dan linguistik. Beliau merumuskan bahawa struktur bahasa menentukan struktur pemikiran manusia. telah mengkaji hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia. psikologi menerbitkan dasar ilmiah yang padu dalam pengkajian bahasa. Aliran empirisme melakukan kajian terhadap data empiris atau objek yang dapat dicerap dengan cara menganalisis unsur-unsur pembentukannya sehinggalah yang sekecil-kecilnya. Aliran kedua ialah rasionalisme. Aliran ini mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menyatakan bahawa faktor-faktor yang ada dalam akal patut diteliti untuk memahami perilaku manusia. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme yang dikenalisebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi.  Ferdinand de Saussurre (1858-1913) pakar linguistik berbangsa Swiss memperkenalkan tiga istilah bahasa.

 Karl Buchler pakar psikologi Jerman dalam bukunya Sprach Theorie (1934) mengupas bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi yang disebut Kungabe (kemudian disebut Ausdruck) Appel (yang disebut Auslosung) dan Dartstellung. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 20 . tetapi merupakan lambang-lambang dalam otak yang menjelmakan pemikiran. Menurutnya bahasa tidak wujud dalam pengertian satu benda seperti sebuah kereta atau seekor arnab. Wundt turut dikenali sebagai pengembang teori performasi bahasa. Appel adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. Beliau menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lain. berjalan dan bekerja. Namun. Di samping itu.  Watson (1878-1958) ahli psikologi behaviorisme berbangsa Amerika. kemudiannya beliau telah menyamakan perilaku bahasa dengan teori Stimulus – Respons (S-R) yang dikembangkan oleh Pavlov.  Wundt (1832-1920) ahli psikologi Jerman merupakan orang pertama yangmengembangkan teori mentalis bahasa secara sistematik . seperti makan. pakar linguistik berbangsa Denmark telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalis yang juga sedikit berbau behaviorisme. Oleh itu. Dartstellung pula adalah gambaran pokok bagi masalah yang dikomunikasikan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Otto Jespersen. persamaan tersebut mengesahkan kata-kata adalah sama dengan benda lain sebagai respon daripada sesuatu stimulus. Kungabe adalah tidakan komunikatif yang diwujudkandalam bentuk verbal. Beliau menyatakan bahawa bahasa adalah alat untuk melahirkan fikiran.

Kajian lingustik makro pula adalah INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 21 . Dalam gambaran luas. iaitu: Pertama. jiwa bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati secara empirikal. objek kajiannya dibahagikan kepada dua jenis. masing-masing boleh berdiri dengan sendiri berdasarkan prosedur dan kaedah yang berlainan. kedua-duanya berperanan melatakkan bahasa sebagai objek yang formal. iaitu dua bidang ilmu yang berbeza. morfologi sintaksis dan leksikon. Bidang linguistik dikelaskan dalam tiga fasa kajian. kita boleh meneliti kewujudan berbagai-bagai cabang linguistik dengan berdasarkan pelbagai kriteria atau pandangan. roh atau sukma. Oleh sebab itu. objek kajian setiap ilmu harus dapat dicerap secara mendalam. Walaupun besar kemungkinan gerak-geri seseorang belum tentu menggambarkan keadaan jiwa sebenarnya. Justeru. Alasannya. Kajian linguistik mikro adalah struktur dalaman bahasa yang mencakupi struktur fonologi. psikologi lebih membahas atau mengkaji tingkah laku manusia dari segi yang boleh diamati. psikologi secara harfiahnya bererti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Bahasa merupakan fenomena yan hadir dalam segala aktiviti kehidupan manusia. linguistik bermaksud ilmu bahasa atau ilmu yang meletakkan bahasa sebagai objek kajian. manakala kata logos bermaksud ilmu. Secara umumnya. Ada juga yang menyebut psychology of languange. iaitu linguistik mikro dan makro. Katapsyche bererti jiwa.Walau bagaimanapun. Pada awalnya hubungan antara kedua-dua disiplin disebut psikologi linguistik. Namun.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik terbentuk daripada perkataan psikologi dan linguistik. Secara etimologi. namun secara tradisinya psikologi lazimnya dimaksudkan sebagai satu bidang ilmu yang cuba mempelajari tingkah laku manusia. katapsikologi berasal daripada bahasa Yunani Kunopsyche dan logos.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 22 . Kedua.Teori yang dikemukakan oleh Wiess:  Bahasa merupakan satu kumpulan respons yang jumlahnya tidak terbatas terhadap sesuatu stimulus. 1994).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa dan hubungannya dengan faktor-faktor diluar bahasa seperti sosiologi.  Perilaku bahasa adalah alat untuk mengubah dan menampilkan kegiatan seseorang sebagai hasil warisan dan perolehan. Kajian terapan pula difokuskan ke arah penerapan kaedah-kaedah linguistik dalam aktiviti yang praktis. linguistik dapat dibezakan dalam dua Bidang utama.sama ada tentang tokoh-tokoh. Weiss yang berasal dari Amerika merupakan salah seorang tokoh psikologi behaviorisme yang terkemuka. iaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan.Beliau telah merintis jalan ke arah kelahiran disiplin psikolinguistik. aliran-aliran teori ataupun hasil-hasil kerja(Chaer. Kajian teoritis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan semua teori linguistik. antropologi dan neurologi. Ketiga. terjemahandan penyusunan kamus. Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan sesuatu bahasa atau sejumlah bahasa. sama ada untuk dibandingkan ataupun sebaliknya.Bahasa merupakan stimulus terhadap sesuatu respons atau sesuatu respons terhadap stimulus. Sejarah linguistik pula mengkaji perkembangan ilmu linguistik. kewujudannya disebut linguistik sejarah atau sejarah linguistik. menurut tujuan kajiannya. psikologi. seperti pengajaran bahasa.

Fonetik dan fonologi adalah kajian tentang bunyi pertuturan. iv. Sintaksis adalah kajian pola-pola yang menetapkan tatacara perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat. ii. Morfologi adalah kajian tentang struktur-struktur perkataan. Terdapat beberapa subbidang dalam psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. seperti psikologi. v.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  SUB BIDANG PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang daripada berbagaibagaibidang. penyelidikan menumpukan perhatian pada cara-cara otak memproses dan memahami bunyi. iaitu : i. sains kognitif dan linguistik. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 23 . khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (misalnya jalan dan berjalan) dan pembentukan perkataan dengan berdasarkan peraturanperaturan (contohnya pembentukan kata berimbuhan). semantik pula mengolahkan maksud ayat yang sebenar. Pragmatik adalah kajian tentang peranan konteks dalam pentafsiran makna. iii.Dalam bidang psikolinguistik. Semantik adalah kajian yang berkenaan dengan makna perkataan dan ayat.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 24 .

seperti Franz Boas. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 25 . Parole bermaksud pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek. satu buku yang berisi tentang stilistik bahasa.W. Schuchardt. dan Leonard Bloomfield yang melakukan beberapa kajian bahasa. Pengkajian sosiolinguistik yang mulai mendapat perhatian. dan Van Name (1869-1897)untuk pertama kalinya memulakan kajian tentang dialek bahasa pedalaman Eropah dan hubungan bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. misalnya bahasa Perancis. bahasa Belanda. Baru beberapa abad kemudian. beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi. Tidak lama selepas itu. langkah de Saussure ini mendapat sambutan oleh beberapa sarjana bahasa Amerika Syarikat. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu.M. Dalam karyanya yang berjudul As tadhayayi. budaya. Langue pula bererti bahasa tertentu kepunyaan satusatu kumpulan penutur tertentu. Oleh sebab itu. Ferdinand de Saussure merupakan seorang sarjana bangsa Swiss yang dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. bahasa Jerman.1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya iaitu semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Dr. Hasseling. misalnya langage. tepatnya pada abad 19. Perkembangan kajian sosiolinguistik semakin meluas setelah de Saussure (1857-1913) berpendapat bahawa bahasa adalah sebuah fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Verhaar.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU SOSIOLINGUISTIK Ramai linguis meyakini Panini (500 SM) sebagai pelopor pengkaji sosiolinguistik. langue dan parole ( Prof. bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersediri. dan kognisi. J. Edward Sapir.

Sosiolinguistik pada mulanya diterajui oleh ahli antropologi. bahasa dalam kebudayaan. Istilah Sosiolinguistik hanya berkembang sekitar tahun 60-an. Sehingga hari ini sosiolinguistik menjadi ilmu yang mantap dan menarik perhatian banyak orang. bahasa dan kebudayaan serta sosiologi bahasa. yang diikuti dengan kemunculan karya-karya besar lain dalam bidang ini. Weinreich (1953) menulis Language in Contact. Tokoh ini sebelumnya melihat kajian linguistik tidak memiliki perhatian terhadap realitai sosial.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Istilah sosiolinguistik digunakan pertama sekali oleh seorang guru bernama Harver Currie pada tahun 1952 di Amerika Syarikat. Istilah Sosiolinguistik juga pada mulanya dikenali sebagai Linguistik Antropologi. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 26 . bahasa dalam masyarakat. Setahun berikutnya.

Dengan itu. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. ragam stailistik (rasmi. yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). termasuklah pernyataan kekecualiannya. pertembungan antara kelompok. Arab dll. santai. peggolongan. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentukbentuk lisan dan tulisan. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. Thai Selatan. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. rasional. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak.). menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. sektor-sektor sosial.). ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan. perhubungan-perhubungan dan perbezaan- perbezaannya dari segi bahasanya. Brunei. kosa kata. Singapura. empirikal. intim dansebagainya). mudah untuk mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. rational dan empirikal serta bersifat umum.ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan prosesproses kemasyarakatan. Ia mencuba memberi pengertian-pengertianumum. Maksud istilah masyarakat. fungsi kelompok.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI UMUM SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkandan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. Kelantan. Inggeris. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem. Indonesia. dalam ilmu sosiolinguistik. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu. Bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. kelas tinggi dan rendah). Oleh sebab bahasaINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 27 . dan rumus-rumus bahasa. Kedah dll.

Sesungguhnya kita maklum. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin sosiolinguistik. bunyi-bunyi perkataan. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur. pendidikannya. sosiolinguistik juga melibatkan perancangan bahasa. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. perilaku bahasa dan perilaku sosial. Bagaimana seseorang itu bercakap. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga menjadi sangat luas. maka kita akan melihatnya sebagai satu bidang yang berasingan. sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. pekerjaannya. lebih-lebih lagi di Malaysia. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. Daripada apa yang dicakapkan. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. Di samping itu. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. cara ia menyebut perkataan. walaupun tanpa disedari. serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang diterimanya. Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tandadan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. (Abdullah Hassan. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks social dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. sosiolinguistik juga INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 28 . Kamus Dewan edisi keempat (2007). Secara umum. bagaimana ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. 2007). Selanjutnya. Sebagai contoh.

“engkau”. “encik”. Pertama kajian sosiologi bahasa memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa. Retorika bertujuan untuk menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertuga smenjelaskannya. pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). topik pembicaraan dan seting pembicaraan beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah dialektologi dan sosiolinguistik. Di samping itu. serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa yang digunakan. Perbezaan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 29 .“mak cik”. iaitu penekanan dan sifat kajian. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking). Jika ditinjau kita dapati istilah sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka. Walaupun membawa pengertian yang sama. “tuan”. “patik”. sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dengan kriteria ekstralinguistik. “puan sri” dan seumpamanya. “anda”. Jadi. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan pendekatan diakronis. retorika dan sosiolinguistik. kedua-dua ungkapan. pilihan-pilihanyang dilakukan oleh penutur. “abang”. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat Melayu seperti “aku”. Cakupan kedua. “tan sri”. Pada pihak lain.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU turut mengkaji sistem ganti nama. Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan berdasarkan dua aspek. “adik”. “dato”. “pak cik”. Di pihak lain. sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. Apabila dipertalikan dengan bahasa maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. sosiolinguistik dan sosiologi bahasa nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama. “beta”. sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian-keahlian berbahasa. “puan”.

jenis kelamin. Cakupan ketiga pula sosiolinguistik mikro dan makro. Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya dengan individu lain. pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti. pendidikan. sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar. sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan. sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 30 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU lain adalah. Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalaminteraksinya dalam kelompok kecil dan informal. retorika berfokus pada fungsi persuasif bahasa.

Dalam Kamus Dewan (1994:1533) istilah sosio dianggap sejajar dengan social yang bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI SOSIOLINGUISTIK MENGIKUT PENDAPAT TOKOH Pada peringkat awal istilah sosiolinguistik merujuk kepada fungsi dan maksud sosial berbahasa atau hubungan bahasa dengan aspek sosial (atau masyarakat) yang menggunakannya. tajuk perbincangan.1981: 4 ). bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri ( Nik Safiah Karim. Dalam hal ini. Linguistik pula merupakan disiplin yang mengkaji unsur bahasa. terdapat anggapan bahawa tidak ada hubungan antara struktur linguistik dengan struktur sosial yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Pertama. Hal ini dikenal pasti menerusi kenyataan Currie (1952). sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting ). Keempat. kedua-dua aspek. pola hubungan bahasa dengan masyarakat boleh dihuraikan menerusi empat cara. struktur linguistik sebaliknya mungkin mempengaruhi struktur sosial. Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistic sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. dua komponen utama yang sering dijadikan bahan kajian sosiolinguistik ialah bahasa dan penutur bahasa berkenaan. Dell Hymes juga menitikberatkan kajian sosiolinguitik dari segi penggunaan bahasa dengan rumusan kemungkinan pemakaian data dan analisis linguistik dalam disiplin lain yang berhubungan dengan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 31 . yakni bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi. Dalam kata lain. Kedua. peserta (participant). Sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang yang besar dalam kajian ilmu linguistik dan menjadi tumpuan kepada pengkaji-pengkaji ilmu linguistik dalam dan juga luar negara. struktur sosial mungkin mempengaruhi atau menentukan struktur atau perlakuan linguistik. Ketiga. khususnya unsur yang membentuksistem bahasa. Gabungan antara dua perkataan iaitu sosio dan linguistik dapat ditakrifkan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut ( Hudson 1998 ). fungsi sesuatu interaksi. Menurut Dell Hymes (1966 ).

jenis kelamin. seperti status sosial. tingkat pendidikan. tingkat ekonomi dan faktor situasi. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dengan faktor sosial. bahasa dalam konteks sosialnya. Eastman (1975) menyatakan bahawa sosiolinguistik mementingkan kajian interaksi antara mementingkan kajian interaksi antara bahasa dengan latar belakang penggunaan bahasa.iaitu siapa berbicara. what language. dan penerapan pengetahuan linguistik kepada masalah sosial. bila. and when. Secara eksplisit Fishman mendefinisikan sosiolinguistik sebagai pembelajaran tentang karakteristik variasi bahasa. dan mengenaimasalah apa atau dirumuskan secara singkat dengan who speak. Manakala Fishman ( 1968 ) pula mengatakan bahawa sosiolinguistik itu ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. Menurut Wolfram dan Fasold. Selanjutnya. Sejajar dengan pendapat di atas. hubungan bahasa dengan kelas atau status pengguna. kepada siapa. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian terhadap bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Fishman mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan sosiologi bahasa. dan sebaliknya. pemakaian data dan analisis sosial dalam linguistic. menurut J. Dengan perkataan lain.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kehidupan sosial. sehingga menyebabkan perubahan-perubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya. ciri-ciri fungsi variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-tiga unsur ini berinteraksi. dengan bahasa apa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 32 . iaitu interaksi faktor-faktor sosial dengan bahasa atau dialek dalam skala besar. dan karakteristik pemakaian bahasa yang terjalin dalam interaksi. Contohnya. umur. penggunaan sebenar bahasa.A. Menerusi beliau menerusi kajian sebegini sosiolinguistik berfokus kepada hubungan bahasa dengan organisasi masyarakat. di mana. jenis kajian yang termasuk bawah kajian sosiolinguistik merangkumi spektrum topik yang agak luas dan topik-topik tersebut dapat dikelompokkan kepada empat kelompok utama. to whom. karakteristik fungsi bahasa. kajian terhadap repetoir individu yang dikaitkan dengan konteks sosial.

dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. khususnya perbezaan-perbezaa (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). iaitu kajian bahasa dalam konteks social dan kebudayaan. Abdul Chaer dan Agustina (1995) merumuskan sosiolinguistik sebagai gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Nik Safiah (1988) pula menyatakan bahawa kajian sosiolinguistik meliputi semua aspek bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kajian kepelbagaian bahasa dan dwibahasaan komuniti bahasa. serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat manakala linguistik adalah ilmu bahasa atau kajian tentang bahasa. ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi. Menurut Nababan lagi (1993) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat dianggap menggunakan tiga kajian. 1985:5) mengungkapkan bahawa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya dalam masyarakat. Rumusan sosiolinguistik menurut Appel adalah pembelajaran tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. faktor sosial dan budaya. Pemakaian bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkrit. Termasuk dalam hubungan yang dimaksudkan ialah kajian terhadap bahasa. Rene Appel (dalam Suwito. dan kajian-kajian yang sekategori. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. serta merupakan bahagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Gabungan kedua-duanya mewujudkan ilmu sosiolinguistik yang merupakan bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 33 . Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga. dan perancangan bahasa. sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi. Nabahan (1993) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa.

analisis wacana. Kajian berskala besar sebegini kadang-kadang disebut sosiolinguistik kolerasi. kajian yang dianggap sebagai sosiolinguistik bebas. kehormatan dan sebagainya. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 34 . dapatlah dikatakan bahawa. Penelitian melibatkan percubaan mengaitkan variasi bahasa dengan kategori sosial seperti kelas. dialektologi perbandaran moden atau sosiolinguistik tulen. Kedua. dalam konteks perubahan sejarah. Jika bahasa yang digunakan tidak boleh difahami oleh satu pihak yang dibawa berbual. Downes (1998) juga bersetuju dengan Wolfram dan Fasold (1974) apabilabeliau mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memerlukan rujukan kepada faktor sosial. ilmu sosiolinguistik adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat. iaitu kajian yang melibatkan huraian terhadap corak sosial variasi dan perubahannya dalam skala yang besar. geografi. jantina. segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Dewa Putu Wijana dan Mohammad Rohmadi (1996) telah merangkum semua pendapat tentang sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. Secara kesimpulannya. Pertama. etnografi komunikasi. kajian yang dimaksudkan dapat dibahagikan kepada kepada dua jenis. huraian sosial bahasa boleh dilakukan menerusi situasi pertuturan berskala kecil. kerana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu melainkan sebagai masyarakat sosial. analisis perbualan. termasuk faktor konteks. kajian variasi. Huraian sosial sebegini kadangkala disebut pragmatik. Oleh itu. Menurut Downes lagi. Batasan kajian ilmu sosiolinguistik adalah terhadap bahasa yang boleh digunakan dalam interaksi. semiotik sosial atau linguistik kritis. itu adalah diluar bidang kajian sosiolinguistik tetapi termasuk dalam bidang semantik dan pragmatikyang mengkaji makna. sewaktu mencari ciri-ciri bahasa (atau bahasa).

Perancangan bahasa. Bahasa kebangsaan. Laras bahasa. Kesantunan bahasa. penyusunan frasa dan ayat-ayat tertentu dan sebagainya. Bilingualisme dan multilingualisme. variasi bahasa dan ragam bahasa. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian terhadap aspek atau topik-topikseperti berikut:        Kesetiaan terhadap bahasa. Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. pidgin. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 35 . pergeseran bahasa dan peluputan bahasa.Bidang cakupan ilmu sosiolinguistik begituluas untuk dikaji. bunyi-bunyi perkataan. Sosiolinguistikjuga adalah ilmu linguistik yang mengkaji sistem ganti nama. bahasa rasmi.  Sikap terhadap bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  BIDANG-BIDANG DALAM ILMU SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat termasuklah tentang bagaimana seseorang itu bercakap. sistem panggilan dansistem gelaran dalam masyarakat Melayu. cara menyebut perkataan. dan kreol.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 36 .

” Jelas dibayangkan kepada ki ta bahawa linguistik antropologi mengkaji keterjalinan hubungan di antara bahasa yang digunakan dan budaya yang diamalkan oleh penutur.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL Matlamat utama bidang linguistik antropologi adalah untuk mengkaji hubungan di antara bahasa dan budaya. Sapir (1949: 209) mengatakan. Harimurti (1984: 118) ketika menghuraikan ruang lingkup kajian linguistik antropologi mengatakan ia sebagai satu bidang ilmu “. dan kelainan inilah yang menjadi fokus kajian ahli-ahli linguistik antropologi. agama. ahli linguistik antropologi juga mengkaji sejauh manakah kelainan perbendaharaan kata di antara bahasa-bahasa yang berbeza mempunyai kaitan dengan kelainan budaya yang diamalkan oleh para penutur bahasa-bahasa yang berbeza itu( Encyclopaedia Britanica vol.. “Bahasa tidak wujud secara terpisah daripada budaya. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 37 . ahli-ahli linguistik antropologi mengkaji aspekaspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa. Tentang pengaruh budaya ke atas bahasa.yang mempelajari variasi dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan pola kebudayaan dan ciri-ciri bahasa yang berhubung dengan kelompok sosial. dan amalan-amalan serta kepercayaan-kepercayaan inilah yang menentukan corak kehidupan yang dijalani oleh penutur. 7:60). Di samping itu. ia wujud daripada sekumpulan amalan dan kepercayaan yang diwarisi melalui hubungan sosial. pekerjaan atau kekerabatan. Dalam lain-lain perkataan. Antara persoalan yang sering dibahaskan oleh ahli-ahli linguistik antropologi adalah sejauh manakah struktur nahu sesuatu bahasa ditentukan oleh atau menentukan bentuk dan kandungan budaya para penuturnya.” Masyarakat yang menuturkan bahasa yang berbeza sering kali mengamalkan budaya hidup yang berbeza. Suasana kehidupan dan sistem nilai yang berbeza akan menghasilkan pola pemakaian bahasa yang berbeza.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Ahli linguistik antropologi yang ingin mengkaji sesuatu bahasa yang tidak mempunyai tradisi tulisan biasanya akan ke lapangan. dan biasanya hidup bersamasama penutur natif bahasa tersebut. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 38 . dan melalui kaedah ikut serta inilah data yang asli bagi sesuatu bahasa itu dikumpul dan dicatat (Harimurti 1984: 116. Crystal 1974).

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 39 .

saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Alhamdulillah. Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada guru pelatih major Bahasa Melayu bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah). Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan lagi maklumat yang telah saya perolehi. Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi menyiapkan tugasan saya. huraian dan contoh INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 40 . Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada menghuraikan aspekaspek dalam bidang-bidang linguistik. faktor luaran. Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini. saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya. Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis. dan linguistik antropologikal. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik. sejarah perkembangan ilmu linguistik. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Tugasan ini hendaklah disampaikan dalam bentuk buku skraf. Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau internet. peraturan paradigmatik. Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Pengantar Linguistik. saya tidak mempunyai sebarang masalah. Pada peringkat seterusnya. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Mohammad Shamsudin Bin Jamiran ini dalam masa yang ditetapkan. struktur linguistik. sifat bahasa. variasi bahasa. Setelah sumber yang sesuai kami perolehi. Ianya merupakan tugasan secara berpasangan. Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan. sosiolinguistik. Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima. Guru pelatih dikehendaki membuat satu buku skraf dan ‟soft-copy‟ tentang Pengantar Linguistik.

Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan. Saya tetap berusaha. Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah. Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. Bermula daripada mendapatkan maklumat berkaitan fonetik dan fonologi hingga memindahkan rakaman ke dalam bentuk transripsi fonetik. ( SITI NURULHASIKIN BINTI HANAFI ) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 41 . Setelah segala komen dan pandangan yang kami terima. Saya telah meminta beberapa orang pelajar bagi melakukan penyemakan bagi kali ini. Ia adalah bertujuan bagi memastikan segala tugasan ini dihantar dan disiapkan tanpa sebarang kesalahan. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesukaran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat buku skraf ini. maka saya mula melaksanakan tugasan buku skraf ini. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. namun ia bukanlah sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa. saya melakukan sekali lagi semakan buat kali yang kedua. Setelah semua maklumat dimasukkan dan diedit sepenuhnya. Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. saya telah membuat sedikit penambahbaikan ke atas hasil kerja saya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU perkataan. Setelah semua maklumat siap sedia. Pertamanya dari segi masa. Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan. saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan segala sumber yang ada dengan semaksimum yang mungkin. Jutaan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan. Walaupun keadaan ini berlaku. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. Maka dengan itu berakhirlah segala tugasan yang saya usahakan selama hampir satu bulan ini.

Akhirnya. bersyukur kehadrat Ilahi kerana kehendaknya saya telah pun menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik Bahasa Melayu ini dengan jayanya. saya berharap tugasan ini memberi manfaat yang berpanjangan dan berguna kepada saya dan dapat aplikasikan ketika menyusun tesis mahupun ketika mengajar nanti seperti memiliki pengetahuan yang lengkap berkaitan psikolingustik dan sosiolingustik.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Assalamualaikum. Bagi saya soalan ini agak susah kerana bagi nota linguistik antropologikal ianya sangat terhad manakala . soalan ini juga memerlukan saya membaca dan memahami keseluruhan susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik ini untuk memudahkan saya membuat perbandingan yang tepat antara zaman-zaman yang dipilih. GHANI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 42 . saya juga dapat mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan lain melalui perkongsian ilmu dan bertukar pendapat supaya kertas cadangan saya dapat diaplikasikan sebaik mungkin. ( TENGKU FEZZYAZLI BIN TENGKU AB. Melalui kerja kursus ini. yang baik akan jadikan kekuatan yang buruk saya jadikan perbandingan. wang dan tenaga walaupun melakukan tugasan ini secara “In-door”. Hal ini terbukti apabila tidak ramai yang berjumpa pensyarah penasihat dengan pelbagai-bagai alasan. Bagi saya kehendak soalan ini lebih memerlukan pembacaan dan pemahaman tentang sejarah ilmu lingustik dan bidang-bidang linguistik yang merujukkan kepada nota yang lengkap manakala pensyarah sebagai kawalan jawapan. Antara objektif tidak langsung kerja kursus ini ialah untuk melihat sejauh mana hubungan guru pelatih dengan pensyarah penasihat. Tugasan ini menghendaki saya mengkaji perkembangan ilmu linguistic serta membandingbezakan antara zaman yang dikehendaki. Sekian sahaja daripada saya. Secara jujurnya tugasan ini memerlukan pengorbanan masa. Selain itu.

Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing.pdf.com/ http://ms. http://www. (2005).wikipedia.tulisanmakyun.  LAMAN WEB http://www.blogspot. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU BIBLIOGRAFI  BUKU  Abdullah Hassan.my/knet/ebook/preview/previu%20Pengantar%20Linguistik %20Am%20v3. (2005).  Abdullah Hassan.karyanet.org/wiki/bahasa_Melayu INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 43 .Rencana Linguistik.com.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 44 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->