Antara cara untuk mengekalkan udara yang bersih: Teknik Pengurangan Pencemaran Pengurangan di punca (Source reduction)  Aktivti

mengurangkan atau menghapuskan penghasilan sisa di dalam proses Guna semula (Recycling)  Aktiviti mengurangkan isi padu dan ketoksikan sisa dengan penghasilan bahan berguna Rawatan (Treatment)  Aktivti mengurangkan isi padu dan ketoksikan sisa tanpa penghasilan bahan berguna

Pengurangan di punca (Source reduction) Pengubahsuaian produk (Product substitution)  Ubah komposisi produkUbah formula Ubah kegunaan produk Reka produk supaya boleh diguna semula Kawalan sumber (Source control)

Pertukaran bahan mentah (Input material alternation) Guna bahan tulen Guna bahan tidak toksik sebagai pelarut atau pencuci

Penukaran teknologi (Technology alteration)  Ubah proses Ubah peralatan, saluran Guna ‘automation’ Ubah keadaan operasi

Perubahan prosedur(Procedural changes)  Amalan ‘good house keeping’, Elak kehilangan bahan mentah melalui kebocoran atau tumpahan Asingkan sisa Kendalikan sisa dengan baik

1)

Mengurangkan penggunaan CFC

Kloroflorokarbon (CFC) adalah bahan yang stabil dan dikenali dengan nama am freon. Permusnahan lapisan ozon adalah disebabkan oleh atom klorin. Bahan-bahan aerosol biasanya dimampatkan ke dalam tin-tin di bawah tekanan tinggi. Kloroflorokarbon (CFC) digunakan sebagai mangkin dalam proses itu. Selain itu, CFC digunakan dalam peti sejuk, penghawa dingin dan sebagainya sebagai bahan rejan(propellant), pembentukan buih, dan alat pemadam api. Sebenarnya, pemusnahan lapisan ozon dilakukan oleh atom klorin. Didapati satu molekul CFC mampu memusnahkan 1000 molekul ozon. Oleh itu, sumber alternatif harus digunakan untuk menggantikan kloroflorokarbon misalnya denganhidrokloroflorokarbon (HCFC) . ‘

2)

Perundangan

Pelbagai undang undang digubal dengan tujuan mengawal kualiti alam sekitar. Contohnya, Akta Kualiti Alam Sekitar 1974,1985(pindaan) Peraturan ini dibahagikan kepada 6 bahagian. Antaranya ialah, Peraturan Kenderaan Bermotor dan Peraturan Kualiti Alam Sekitar. Peraturan Kenderaan Bermotor (Kawalan perlepasan asap,1977) Peraturan ini menghadkan perlepasan asap kenderaan iaitu dihadkan kepada 50 HDU. Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Udara Bersih,1978) Di bawah peraturan ini, Jarak industri dengan kawasan kediaman di hadkan kepada 1000 meter. 3) Mengitar semula

Mengitar semula bermaksud memproses atau menggunakan semula bahan buangan seperti plastic, kertas, tin aluminium dan sebagainya. Kaedah ini merupakan proses yang sangat selamat kepada alam sekitar kerana dapat mengurangkan kadar pencemaran. Pembakaran sampah-sarap turut dapat dikurangkan