HURAIAN SUKATAN PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN - Bidang Pengurusan Kehidupan - Bidang Akademik Berfungsi

- Bidang Kerohamian dan Nilai-Nilai Murni - Bidang Sosial, riadah dan Kreativiti BIDANG 1 : PENGURUSAN KEHIDUPAN - Komponen Pengurusan Diri - Komponen Kemahiran Manipulatif - Komponen Pengurusan Tingkahlaku - Komponen Kemahiran Hidup BIDANG 2: AKADEMIK BERFUNGSI - Komponen Bahasa Melayu - Komponen Matematik - Komponen Bahasa Inggeris - Komponen TMK BIDANG 3: KEROHANIAN DAN NILAI-NILAI MURNI - Komponen Pendidikan Agama Islam - Komponen Pendidikan Moral BIDANG 4: SOSIAL, RIADAH DAN KREATIVITI - Komponen PJ - Komponen Pendidikan Seni - Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan Badan dan Drama - Komponen Pendidikan Sains,Sosial dan Alam Sekitar

KOMPONEN MATEMATIK

Skop Komponen ini memberi pendidikan matematik secara umum kepada semua murid bermasalah pembelajaran dan menegaskan penggunaan matematik di dalam situasi harian dan kerjaya. Ia memberikan asas matematik yang diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, komponen mi akan nienjadikan matematik suatu mata pelajaran yang menggembirakan, bermakna, mencabar dan berguna kepada murid-murid. Di samping itu, komponen ni diharap dapat menyediakan pengalaman pembelajaran rnatematik bagi murid-murid bermasalah pembelajaran untuk memperkembangkan kemahiran amali supaya dapat berdikari. Komponen mi meliputi dua aspek utama aitu: a. Matematik Asas b. Matematik Sosial Objektif Komponen Matematik membolehkan murid: 1. mengetahui dan memahami konsep nombor 2. menguasal dan mengaplikasikan kemahiran tambah, tolak, darab dan bahagi 3. mengenali bentuk-bentuk asas yang terdapat di dalam alam sekeliling serta ciricirinya 4. menguasai kemahiran penyelesaian masalah yang melibalkan operasi matematik 5. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalarn pengurusan kehidupan seharian secara berkesan dan bertanggungjawab 1

6. mengetahui konsep masa dan waktu 2 . menguasai kemahiran penggunaan wang dalam kehidupan harian 8. menguasai kemahiran niengukur dan menggunakan alat-alat asas matematik 7.

3 .

sida 2 Nombor bulat 2. murid sebut a. 84 d. biru.1 Bilang tertib menaik/ Menurun 2. bulat.1 menamakan nombor 2. & 54. _.21.. Membimbing murid dlm kemahiran menulis BBM/ Catatan manik butang bahan-bahan konkrit seperti bahan-bahan manipulatif i._. gandaan3  10 . luar /dlm bilik darjah a. 1.(10..64. M’lengkapk’ rangkaian no. kecil/ iii. Membilang dalam gandaan-2. hijau iv. bentuk segi empat.1 menamakan objek Kandungan Klasifikasi objek melalui 1. dll a.31.2. kuning.1 Nombor.74. butang sudu . b. b._. a. warna dan saiz.2 menentukan kumpulan objek Perbandingan objek < panjang/pendek> .berat/ ringan>.M’buat perbandingan objek menggunakan i -pengelasan. Memadan benda maujud dgn kad no yg sama nilai a.. <tinggilrendah>. Membilang objek satu-satu b.1. gambar 0 0 0 0 0 0 1. ii. bongkah..1 bentuk._.objek b’hampiran .41.Objektif 1. Menayangkan kad imbasan secara rawak._ 10.. 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 . Menyuruh murid membilang nombor sambil menaiki tangsambil naik tanggga a. <banyak/sedikit> <sama banyak/tidak sama banyak> < kumpulan lebih/kurang> ii.. pengumpulan Contoh: Mengumpul beberapa butang yang berlainan warna dan saiz ke dalam satu kurnpulan kernudian mengumpulkan warna dan saiz yang berbeza ke dlm kumpulan yg lain b. Mengenal angka 0 [iingga 9. pengelasan mengikut bentuk... ungu.20. . 1.2 saiz 1. M ‘genal & m’gecam objek dgn bhn-bhn konkrit i .<besar/kecil>.20. saiz besar.2 Rangkaian nombor menggunakan murid sebagal bahan perbandingan lelaki lebih daripada perempuan kad imbasan bahan-bahan konkrit bilangan tetap sama tetapi susunan yang berbeza. padanan. < tebal/nipis>. 2. 90) c.1. warna-warna sekunder iaitu hujau...1.2._. Pra nombor 1.1. Menggunakan kad no. Menulis nombor dalarn perkataan c. Menulis nombor 1 hingga 9. Membuat perbandingan objek. manik . segi tiga.2. warna asas iaitu merah. jaka.2 membilang nombor 2.3 warna Cadangan Aktiviti P&P a. dan bahan-bahan konkrit b. pengasingan. 11. Penekanan diberikan kepada Iangkauan genap & ganjil spt. jingga.

guru meminta dua orang murid berdiri di depan kelas ii. Menulis nombor 1 hingga 9. guli) 1 4 7 di bawah 2 5 8 3 6 9 3 Operasi tambah ( +) 3.3 menentukan nilai nombor 2. 7.5. 9. Bercerita dengan menggunakan bahasa harian yang membawa maksud penambahan (seperti tambah lagi. jumlah.2 Perbandingan nilai no.1. semua) i. Melihat dan menyebut nombor pada bas.3. nombor alamat rumah sendiri a. murid diminta membilang bilangan murid tersebut 5 . Menulis di udara.4..Objektif 2.2 Penambahan dengan Membilang semua Cadangan Aktiviti P&P a.1 Nombor mempunyai kuantiti 2. Membentuk angka dengan plastesin g. 5. masukkan lagi.1 Simbol nombor 2. 3. Menulis nombor dalarn perkataan c. Menyatukan dua kumpulan objek       12 3 Guru menyebut sebagai satu tambah dua sama dengan tiga a. b. Membimbing murid dalam kemahiran menulis angka d. Teknik menulis angka dicadangkañ spt rajah BBM/ Catatan kad nombor/ bahanbahan konkrit arah pergerakan semasa menulis angka perlu ditekankan mulakan dengan urutan seperti 1. 8. 4.1 Penulisan nombor dalam Perkataan 2. nombor pendaftaran kereta. belakang badan kawan a.4 menulis nombor 2. 2. pasir/tanah. Menekap di atas papan berlubang bentuk angka dan kertas pasir f. nombor telefon. 2.3.2 Nombor dlm kehidupan harlan 3.5.5 menggunakan nombor Kandungan 2.1 Penyatuan dua kumpulan 3. 6.1 menyatakan situasi Tambah dalam bahasa harian e. 0 papan angka berlubang/papan pasir plastesin model yang berkaitan bahan konkrit yang ada di dalam dan di luar kelas (seperti binatang. siput.1.

butang dii. i.iii.dan seterusnya enam digit dengan enam digit a. Lima digit dengan satu digit vi. Penambahan nombor satu digit dengan nombor satu digit hingga nombor enam digit dengan nombor enam digit . lima digit dengan dua digit xii. satu digit dengan satu digit ii dua digit dengan satu digit iii tiga digit dengan satu digit iv. enam digit dengan satu digit vii.) Fakta asas tambah ada 100 seperti 0+0=0 0+1=1 0+2=2 9 ÷ 9 = 18 Bahan-bahan konkritlpernbilang 3.1 Pengenalan simbol (+) dan (=) a.2. Contoh: himpunan dua objek b. guru meminta 3 orang lagi ke haciapan dan myata “tiga orang lagi masuk dalam kumpulan ini.1 Dalam lingkungan fakta Asas 3.2 Sebarang dua nombor a. Menulis ayat matematik bagi operasi tambah I. Murid menambah satu objek lagi kepada himpunan yg ada. tiga digit dengan dua digit x.3. murid diminta membilang jumlah murid tersebut v. berapakah jumlah murid dalam kumpulan mi?” iv. empat digit dengan dua digit xi. Jadi. Mengenal simbol (+) dan () BBM/ Catatan Nota: bilangan objek dalam himpunan tidak lebih daripada 9 Bahan-bahan konkrit / pembilang (batang 915 krim. Objektif 3. tanpa mengumpul semula b. dalam bentuk ayat Gambar /carta yang membawa maksud 6 . enam digit dengan dua digit xiii. guru mengulang aktiviti dengan objek yang lain a.2 Menambah sebarang dua nombor Kandungan 3. dengan rnengumpul semula Cadangan Aktiviti P&P a. Murid membilang objek dalam satu himpunan. empat digit den gan satu digit v.2. satu digit dengan dua digit viii.dua digit derigan dua digit ix.3 menulis ayat matematik bagi operasi tambah 3.

Bentukayat Mt b.ii. Emak belikan lagi ______ ekor.7.3.1 Cerita daripada ayat Mt 3.4 melengkapkan ayat matematik bagi Operasi tambah 3. dengan mengumpul semula 3.2 Ayat mt daripada cerita Cadangan Aktiviti P&P a.3. . Penambahan satu digit dengan satu digit hingga enarn digit dengan enam digit a.7.2 Ayat matematik bagi Operasi (+) a.5 menyatakan secara spontan fakta asas tambah 3. dalam bentuk lazim 2 3 4 +3 +5 +3 5 8 7 2 + 4 =6 penambahan. Bentuk lazim 1+1 =2 .7 membina cerita 3.6 menarnbah sebarang tiga nombor Kandungan 3. 1+ 2 = 3 . Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Contoh: “Tiga tambah berapa sama dengan tujuh7’ Objektif 3. Kakak berikan lagi 4 biji.6.8 menyelesaikan masalah harlan yg 7 . Jumlah bola saya ialah 7 biji. a. tanpa mengumpul semula b. Menambah sebarang tiga nombor b.1 Penekanan kepada operasi melengkapkan ayat matematik 3.1 Sebarang tiga nombor a. Membina cerita daripada ayat matematik Contoh 3+5=8  Saya ada ________ ekor kucing. Jumlah kucing saya ialah ______ ekor.4.5. Contob Saya ada 3 biji bola. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 2 + 3 =__ 2+ __ =5 ___+2=5 ____ + ____ =5 a. Membina ayat matematik daripada cerita. Kad simbol (÷) dan (=) Kad operasi tambah dalam bentuk ayat dan bentuk lazini kad imbasan 3.1 Penambahan secara Spontan fakia asas a.  3+4=7 BBM/ Catatan lembaran kerja yang disediakan mengikut tahap murid carta bergambar 3.

8.1. Contoh Apakah jumlah antara hasil tambah 230 dengan 14? 4. / Tinggallah lapan sehingga selesai.1 menyatakan situasi tolak dalam bahasa harian i) Abu dapat berapa bintang? ii) Siapakah rnendapat pencapaian yang tertinggi? b.1.1. / Satu kena Ianggar. / Main tepi papan.1 Penolakan melalui Proses pengasingan dua kumpulan 4.1 Penolakan melalui proses Pengasingan dua kumpulan Lagu Sepuluh Budak Pintar / Sepuluh budak pntar. rajah dan jadual a.melibatkan operasi (+) 3. Membuatpenolakan melalui proses mengasingkan dua kumpulan Contoh 5 — 2 = 3 b. / Tinggallah sembilan. Satu tidak sedar. Masalah harian yang rnelibatkan operasi tambab. Nota ayat selapis Objektif Kandungan 4.1 Masalah harian yang melibatkan cerita. Sembilan budak pintar. Menolak dengan mencari perbezaan Contoh Ali Lina BBM/ Catatan kad operasi bahan-bahan konkrit    Berapakah bezanya antara pensel Au dengan kad fakia asas 8 . Main tepi jalan.2 Penolakan dengan mencari perbezaan Cadangan Aktiviti P&P a. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah Contoh: Pencapaian Murid Ali Abu Siti       Kad gambar 4 Operasi tolak 4.

tanpa mengumpul semula : cth: 4—1—2 = 1 b. 15—6 = 4 b.__ = 2 . dengan mengumpul semula 4.4.5. bentuk ayat mt. Berapa ekor ayam saya yang masih hidup? kad simbol kad operasi tolak 4.3.1 Sebarang tiga nombor a. ____ = 3 Menolak sebarang tiga nornbor a.3 menulis ayat mt bagi operasi tolak 4. dengan mengumpul semula: 11—9=2.2 menolak sebarang dua nombor Lina? 4.4. _____ ekor ayam saya sudah mati. __. bentuk lazim 4. 9 — 2 = 7 dan seterusnya a.6.1 Dlm Iingkungan fakia asas 4. Meriolak dalam lingkungan fakta asas Contoh: 9—1=8.1 CerIta daripada ayat Matematik Objektif Kandungan Cadangan Aktiviti P&P a. dengan mengumpul semula: cth: 11—2—7 =2 a. Membina cerita daripada ayat matematik S — 3 = 5 Saya ada ____ ekorayam.1 Pengenalan simbol (—) dan (= ) 4.2 Sebararig dua nombo a. tanpa mengumpul sem ula : 7—4=3. Contoh 4-3 = ___ .1 Penekanan kepada Melengkapkan ayat mt Bagi operasi tolak 4.4. b.5 menolak sebarang tiga Nombor 4. b.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi — kad symbol kad imbasan 4. Menolak sebarang dua nombor i. Membina ayat matematlk daripada cerita. BBM/ Catatan 9 .2. bentuk lazim 6 9 8 -4 -3 —2 2 6 6 a. tanpa mengumpul semula.6 membina cerita 4.2. 5 . Menulis ayat matematik bagi operasi tolak i.2 Songsangan fakta (+) 4. Mengenal simbol tolak (-) dan (=) Melengkapkan operasi tolak.3. bentuk ayat maternatik: 5—3=2 ii.3 = 4 .2 Ayat mt bagi operasi (—) a. 5—1=4 ii.

1 Pembinaan cerita drp ayat maternatik.6. Berapakah buku All yang tinggal? a. Membina cerita daripada ayat matematik.2.2 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah. Dia beri enam biji kepada adiknya.1 Operasi + dan dalam Iingkungan fakta asas.1. Siti dan Abu untuk 2 bulan.2. 5.1. 2 menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dua operasi 4. i.1 Pengertian darab dalam proses tarnbah berulang 6.2 Kenal pasti  kumpulan dan ahli  a.1 menyatakan operasi darab dlm bahasa harian       6.7. grat atau jadual. Kakak bagi Siti dua biji gula-gula lagi.1 Masalah harian melibalkan literasi mudah. berirama 10 . Berapakah rnarkah matematik yang diperolehi oleb Siti? ii. 5. Contoh Au ada lima buah buku.7 menyelesaikan masalah yg melibatkan operasi 5 Gabungan dua operasi 5. Menyelesaikan masalah harian yg melibatkan rajah & jadual ayat mateniatik a. 5. 5.2 Pembinaan ayat matematik danipada cerita. cerita.1.1 membina cerita 5. Menghafal sifir 1 hingga 9 secara i. rajah. Berapakah jumlah markah yg diperolebi Abu utk 2 bulan? a. Dua daripadanya dipinjam oleb Abu. Berapakah perbezaan markah antara Siti dan Ali? iii. Menyatakanjumlah melalui proses tambah berulang 2+2+2+2=8 a.1. Contoh 9—6+2=5 Siti ada sembilan biji gula-gula. Mengenal pasti kumpulan dan ahli tiga kumpuan dua-dua Bahan konkrit gambar 6 Operasi darab 6.2 Ayat matematik drp cerita 4. rajah atau jadual.4. Berapa bi gula gula ada pada Siti sekarang? Contoh: Graf palang menegak 3 komponen yang menunjukkan markah Ali. cerita.

1 Cerita daripada ayat matematik 6.2 Darab sebarang nombor dengan sifar Cadangan Aktiviti P&P a. Memperkenalkan simbol (x) b. Berapakah jumlah hiji imau yg ada? a.2 Ayat matematik bagi operasi X a.7.3.1 Pengenalan simbol (x) dan (=) 6.6.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi darab a.3 Menulis ayat matematik bagi operasi darab 6.ii. Kad imbasan.1 Lingkungan fakta asas 6. bentuk ayat matematik b. Menyatakan fakta asas darab secara spontan cth: 1 X3=3 a.1 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah.2. Menggunakan kad imbasan Objektif 6. Membilang dan menambah dalam kumpulan i.3. dalam Iingkungan fakta asas. Dalam setiap bakul ada 4 biji Iimau.5 menyatakan secara spontan fakta asas darab 6. Kandungan 6.2 mendarab sebarang dua no.6 membina cerita 6.5.1 Sifir 1 hngga 9 6. Nota 1 x sebarang norribor = nonibor itu juga O x sebarang nombor = sitar 6. Cerita daripada ayat matematik 3 X 4 = 12 Ada 3 buah bakul. 3X __=6 ___ X ___ =6 a.1 Fakta asas darab 6. sembilan-sembilan 1 x 3 =3 2 X3 6 (bentuk lazim) BBM/ Catatan Bahan konkrit gambar carta bergambar. tiga-tiga hingga Ui. dua-dua ii. 11 .4.6. sifir 1 hingga 9. bentuk lazim 6. 1 X3= _____. bertepuk tangan sambil memberi jawapan b.2 Ayat matematik daripada cerita 6.7 menyelesaikan 6. individu dan beramai-ramai iii. Cerita Guru berikan 2 batang perisel sifir kad nombor carta kad nombor bahan konkrit kad gambar petikan cerita rajah kad nombor kad ayat matematik bahan konkrit 6.2. Dalam Iingkungan fakta asas.

Dalam fakta asas Contoh: 8 ÷ 2 = 4 . Bahagi dalam proses tolak berulang sama banyak BBM/ Catatan     8—2—2—2=2 b. 9 ÷ 3 = 3. Literasi mudah Apakah hasil darab 30 dengan 8? Objektif 7 Operasi baflagi 7.1. 8÷ 7. pengumpulan b.2 membahagi sebarang dua nombor dalarn 7. Jika guru berkan pensel kepada 3 orang mund. pengongsian Cadangan Aktiviti P&P a. rajah dan jadual kepada setiap rriuricl.1 Dalam Iingkungan fakta asas 12 . Mengagih sekumpulan benda i. Pengongsian Membahagi sebilangan objek kepada kumpulan yang sama banyak.1Konsep bahagi a. kira jum!ah pensel yang diperolehinya? b. pengumpulan 8 ÷ 4=2 kad imbasan. fakta asas bahagi ada 360 sama ada berbaki atau tanpa baki      empat kumpulan dua-dua membahagi objek kepada kumpulan dan menyatakan bilangan kumpulan yang diperolehi ii.1 menyatakan operasi bahagi      dalam bahasa harian Kandungan 7.masalah yang meribatkan operas darab cerita. Contoh satu untuk aku dan saW untuk engkau (Cerita P. Ramlee) a.2.

1 Dalam Iingkungan fakta Asas 7. bentuk lazim 7. Membina ayat matematik drp.3. bentuk lazim Contoh 4 / 12 .5 membahagi secara spontan Objektif 7. Membina cenita daripada ayat matematik Contoh: 8 ÷ 4=2 All ada _____ biji bola. All hadiahkan kepada ____ orang murid.4. jadual atau graf (graf palang) ___ + __ = __ BBM/ Catatan 7.5.1 Fakta asas bahagi 4=2 a. rajab. bentuk ayat Contoh 8÷2=4 . 6÷___ =2 ____+ 2=4.6. 5 /20 a.6 membina cerita Kandungan 7.2 Ayat matematik daripada cerita 7.2 Ayat matematik bagi Operasi bahagi a. carta. Mengenal sirnbol (÷) dan b.1 Mas&ah harian yang 13 .6. Menulis ayat rnatematik I. Menyelesaikan masalah harian yang mehbatkan iterasi mudah.4 melengkapkan ayat mt bagi operasi bahagi 7. Melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi Contoh 3+3 = ___ . bentuk ayat matematik b.3. ___ + ___ = ___ 7. Setiap murid mendapat ______bi bola. Setiap barisan ada 3 orang niurid.7 menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi 7.3 menulis ayat matematik bagi operasi bahagi 7. Menjawab soalan-soalan operasi bahagi dan kadkad imbasan contoh: a.7. certa yang diberi Contoh 12 orang murid berbaris dalam 4 barisan. 9÷3 =3 .1 Pengenalan simbol (÷) dan (=) 7. 8÷2=4 ii. a.1 Cerita danipada ayat matematik Cadangan Aktiviti P&P a. b.Iinqkungan fakta asas 7.

dengan mengumpul seniula 8.5 menyelesaikan operasi darab 14 .1 Wang syiling 8.4 rnenyelesaikan operasi tolak yg melibatkan wang 8. grat 8 Wang 8.2. Menamakan wang syiling Malaysia 1 sen  RM 1 a. Menolak nilai wang tanpa mengurnpul semula b. Menentukan nilai wang kertas RM 1 hingga kM 100 a. dengan mengurnpul Cadangan Aktiviti P&P a. jadual atau (graf palang) Contoh: Dalam satu minggu perighuni asrama makan sebanyak 35 kali.3 Persamaan nilal wang 8. Menentukan persamaan niIa wang dengan harga barang Wang syiling contoh atau wang mainan dan wang sebenar I sen hingga RM1 8.2 menentukan nilai wang mehbatkan literasi mudah. Menentukan nilai wang syiling Malaysia 1 sen hingga RM 1 a. cerita.1.1.1 mengenal mata wang Malaysia 8.2.rajah. Menamakan wang kertas RM 1  RM 100 a. Berapa katikah mereka makan dalam sehari? 35 + 7 = 5 a.2 Wang kertas 8. Mendarab nombor 1 digit dengan s sen BBM/ Catatan Wang kertas contoh atau wang mainan dan wang sebenar RM1 hingga RM100 Barang kegunaan harian yang mudah diperolehi kad perkataan kad gambar kad perkataan kiad gambar 8. Menolak nilai wang dengan mengumpLil semu(a a.2 Nilai wang kertas 8. gambar. tanpa mengumpul semula b.4.1 Operasi tambah yang melibatkan wang a. Menambah nilai wang dengan r mengumpul semula b.3. tanpa mengurnpul semula b.3 menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan wang Kandungan 8.2.2. Menentukan persamaan nilal wang a.1 Operasi tola k yang melibatkan Wang a.4 Persamaan nilai wang d dengan harga barang Objektif 8.1 Nilai wang syiling 8. Menambah nllai wang tanpa mengumpul semula a.

2 Nombor 1 digit dengan ringgit hingga RM I00 8. Mengenal dan menyebut waktu dalam sehari : pagi.8. tengahari.1. Menyelesaikan masalah harian yang melibalkan nilai wang hingga RM 100 a. Membahagi sen dengan nombor I digit a.7. Membina jadual harian waktu cuti a.1 rnenamakan waktu dalam satu hari 9.2 Aktiviti-aktiviti Cadangan Aktiviti P&P a.2.2 menamakan hari dalam seminggu gambar-garnbar yang menunjukkan waktu dalam sehari. tengahani . inenamakan han-han dalam seminggu Ahad. Sabtu 7 hari dalam serninggu Alat perakam. Membina ayat inateriatik drp cerita yang diberi a. Isnin.5. keda i mainan/stesen rnatematik 9 Masa dan waktu 9. Menyenaraikan aktiviti dalam BBM/ Catatan gambar-gambar aktiviti 15 .5. Selasa.1 Nombor 1 digit dengan sen 8. Contoh pagi. malam. Menyesuaikan aktiviti harlan dengan waktu dalam sehari b.6.2 Pembahagian ringgit dengan nombor 1 digit hingga RM100 8. Khamis.1 Masalah harian yang rnelibatkan nilal wang b.6.1. malam a.1 Hari dalam seminggu Objektif Kandungan 92.1 Pembahagian sen dengan nombor 1 digit 8. 8.1 Cerita daripada ayat matematik 8. Mendarab riornbor I digit dgn ringgit hingga RMI00 a. Jumaat. Membina cerita daripada ayat matematik yang diberi a.1 Konsepwaktu dalam satu hari 9. Membahagi ringgit dengan nombor 1 digit hingga RMI00 a. petang. petang.2 Ayat matematik daripada cerita 8. Rabu. senja dan subuh gambar aktiviti kad perkataan nama-nama han kalendar bulan 9.yg melibatkan wang semula.2 Aktiviti harlan mengikut waktu 9.7.

3 menamakan bulan dalam setahun seminggu a. Menyatakan bilangan han dalam sebulan (28/29/30/31) a.2 Jenis peristiwa a. Contoh Hari lahir saya Jam contoh dan jam sebenar a. b.3. Menulis tarikh a.5.4 merekodkan aktiviti dalam setahun 9.4.1 Masalah harian a. Mengenal muka jam a.dalam seminggu 9. Menyenaraikan aktiviti dalam seminggu a.5. Merekodkan tarikh peristiwa tetap dalam negara. Contoh: Hari Kebangsaan. Menyatakan bilangan minggu dalam setahun a.3 Bilangan minggu dalam sebulan Kalendar bulanan (7 han dalam seminggu) kalendar 9. Mengenal unit jam dan minit a. Menyatakan bilangan bulan dalam setahun 9. peristiwa khas b.4.2 Bilangan hari dlm sebulan 9.3.5. Merekodkan tarikh peristiwa individu dan sekolah dalam setahun. I minif = 60 saat. peristiwa individu 9. Menentukan tempoh masa dalam jam dan rninit Contoh 9.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa 16 . a.1 Muka jam 9.5 menyatakan waktu dalam unit jam 9. Menyatakan waktu dalam jam dan minit satu lam 60 minft.1 Bulan-bulan dlm setahun 9. Menamakan bulan-bulan dalam setahun Januari hingga Disemben a.4 Bilangan bulan dalam setahun 9.1 Tarikh 9.6.5.3 Waktu dlm jam & minit 9. a.3.3.2 Unit jam dan minit 9.4 Tempoh masa dalam jam dan minit 9.

Alat periimbang Barang yang hendak dftirnbang. 17 . selinder. buatan dan bujur i. Menyelesaikan masaah harian yang melibatkan tempoh dalam unit masa.30 dan akhirnya 9. Menyatakan ukuran panjang dlm unit dan metrik spt jengkal. meter dan km a.2.2 menyelesai masaah. siku. b. Menamakan segi tiga. Menamakan Icon.1. Mengenal alat penimbang.1 Berat yang berkaftan dgn kehidupan anggota badan pembaris.2.2 menamakan bentukbentuk tiga matra 10.1 Jenis bentuk dua matra 10. hasta. minggu. Menyatakan ukuran panjang dalam unit metrik seperti milimeter. tapak dan Iangkah b. pita pengukur dan bahan yang hendak diukur papan tanda 12 Jisim 12.1 Ukuran dan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian 12.1. piramid dan kubus b. Mengenal unit gram dan kilogram.1 menyatakan berat dalam unit metrik.2 menyelesaikan masalah. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a. BBM/ Catatan Jam contoh dan jam sebenar 10 Bentuk dan ruang 10.1 Jenis bentuk tiga matra bahan-bahan realia gambar-gambar bentuk (bentuk dua matra) (bentuk tiga matra) 11 Ukuran panjang 11.1 menyatakan ukuran panjang 11.1 Gram dan kilogram. hari.Objektif Kandungan Cadangan Aktiviti P&P Mula akhir (Gambar jam dinding yg menunjukkan 8.1 Ukuran panjang dlm unit relative & metrik 11. sentimeter. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a. segi enipat tepat. 12. 12.1 rnenamakan bentukbentuk dua matra 10. bula n & tahun a. segi empat sama. Menyatakan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian a.1.30 Berapa lamakah tempob masa yang ditunjukkan oleh jam di atas? a.2. 11.

d. Mengenal komponen pecahan i. Menyatakan isipadu cecair berkaitan dengan kehidupan harian.2 menyelesai masalah.harian. Mengenal baling pengukur isipadu cecair dalam unit mililiter dan liter. a. Menyelesaikan masalah pecahan dalam kehidupan harian. 13. Gambar-gambar pecahan.1 Mililiter dan liter.1 Isipadu yang berkaitan dengan kehidupan harian.2. a. Melukis pecahan yang dinamakan.1.1. pecahan nombor bercampur C. b. pecahan tak wajar iii.2 menyelesai masalah Kandungan 13. Objektif 13 Isipadu cecair 13. Menyatakan pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian. BBM/ Catatan Bilang penyukat cecair dalam unit milihter dan liter. c. 18 . c.2. pengangka ii. 14.1 Jenis pecahan. Baling penyukat ceca i r 14 Pecahan Membotehkan murid 14. 14.1 menyatakan isipadu dalam unit metrik. Melorekkan pecahan yang dinamakan. Menyatakan sukatan bagi cecair yang disukat dalam mililiter dan liter. Menyatakan tirnbangan bagi benda yg berkaitan dengan kehidupan harian. b.1 menamakan pecahan. a. pecahan wajar ii. 14. Menamakan pecahan i. Bentuk-bentuk pecahan. Cadangan Aktiviti P&P a. a.1 Pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian. 13. Mengenal unit mililiter dan liter. Menyalakan timbangan bagi sesuatu benda dalam gram dan kilogram. penyebut b.

a. 15. 15. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia 19 .1. Menggunakan alat-alat di atas secara amali.1 Alat dan teknologi dalam Kehidupan Harlan a.2. Jabatan Pendidikan Khas (n. Mengenalkan alat-alat seperti abakus. 15.1 Abakus/dekakdekak. Menyelesaikan masalah harian dengan lat-alat tersebut Abakus.15 Penggunaan alat dan teknologi menggunakan alat dan teknologi dalam matematik.2 Kalkulator.1.d) Sukatan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran .2 Menyelesai masalah 15. dekak-dekak & kalkulator. dekak.dekak dan kalkulator. b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful