HURAIAN SUKATAN PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN - Bidang Pengurusan Kehidupan - Bidang Akademik Berfungsi

- Bidang Kerohamian dan Nilai-Nilai Murni - Bidang Sosial, riadah dan Kreativiti BIDANG 1 : PENGURUSAN KEHIDUPAN - Komponen Pengurusan Diri - Komponen Kemahiran Manipulatif - Komponen Pengurusan Tingkahlaku - Komponen Kemahiran Hidup BIDANG 2: AKADEMIK BERFUNGSI - Komponen Bahasa Melayu - Komponen Matematik - Komponen Bahasa Inggeris - Komponen TMK BIDANG 3: KEROHANIAN DAN NILAI-NILAI MURNI - Komponen Pendidikan Agama Islam - Komponen Pendidikan Moral BIDANG 4: SOSIAL, RIADAH DAN KREATIVITI - Komponen PJ - Komponen Pendidikan Seni - Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan Badan dan Drama - Komponen Pendidikan Sains,Sosial dan Alam Sekitar

KOMPONEN MATEMATIK

Skop Komponen ini memberi pendidikan matematik secara umum kepada semua murid bermasalah pembelajaran dan menegaskan penggunaan matematik di dalam situasi harian dan kerjaya. Ia memberikan asas matematik yang diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, komponen mi akan nienjadikan matematik suatu mata pelajaran yang menggembirakan, bermakna, mencabar dan berguna kepada murid-murid. Di samping itu, komponen ni diharap dapat menyediakan pengalaman pembelajaran rnatematik bagi murid-murid bermasalah pembelajaran untuk memperkembangkan kemahiran amali supaya dapat berdikari. Komponen mi meliputi dua aspek utama aitu: a. Matematik Asas b. Matematik Sosial Objektif Komponen Matematik membolehkan murid: 1. mengetahui dan memahami konsep nombor 2. menguasal dan mengaplikasikan kemahiran tambah, tolak, darab dan bahagi 3. mengenali bentuk-bentuk asas yang terdapat di dalam alam sekeliling serta ciricirinya 4. menguasai kemahiran penyelesaian masalah yang melibalkan operasi matematik 5. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalarn pengurusan kehidupan seharian secara berkesan dan bertanggungjawab 1

6. menguasai kemahiran penggunaan wang dalam kehidupan harian 8. mengetahui konsep masa dan waktu 2 . menguasai kemahiran niengukur dan menggunakan alat-alat asas matematik 7.

3 .

_. Membilang dalam gandaan-2._. sida 2 Nombor bulat 2.. gambar 0 0 0 0 0 0 1. Menulis nombor 1 hingga 9. M’lengkapk’ rangkaian no. a. <banyak/sedikit> <sama banyak/tidak sama banyak> < kumpulan lebih/kurang> ii.M’buat perbandingan objek menggunakan i -pengelasan. butang sudu . saiz besar._. warna-warna sekunder iaitu hujau. hijau iv. M ‘genal & m’gecam objek dgn bhn-bhn konkrit i . warna dan saiz. Memadan benda maujud dgn kad no yg sama nilai a.Objektif 1.. 11. jingga. dll a.2 saiz 1. murid sebut a. Menulis nombor dalarn perkataan c. Menyuruh murid membilang nombor sambil menaiki tangsambil naik tanggga a.. bulat.1 menamakan nombor 2. Membilang objek satu-satu b.. kecil/ iii.2..<besar/kecil>.1. Mengenal angka 0 [iingga 9. 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 .64. b.2 membilang nombor 2.1. 1. 2. .objek b’hampiran . < tebal/nipis>. Membimbing murid dlm kemahiran menulis BBM/ Catatan manik butang bahan-bahan konkrit seperti bahan-bahan manipulatif i. <tinggilrendah>. dan bahan-bahan konkrit b. gandaan3  10 . Pra nombor 1.1 bentuk.berat/ ringan>.1. ungu.2 Rangkaian nombor menggunakan murid sebagal bahan perbandingan lelaki lebih daripada perempuan kad imbasan bahan-bahan konkrit bilangan tetap sama tetapi susunan yang berbeza. bentuk segi empat.41._.2.20. pengasingan. Membuat perbandingan objek. Penekanan diberikan kepada Iangkauan genap & ganjil spt. kuning. Menayangkan kad imbasan secara rawak. 90) c. 84 d. 1..21.1.31..1 Bilang tertib menaik/ Menurun 2. bongkah.2 menentukan kumpulan objek Perbandingan objek < panjang/pendek> . segi tiga..2.1 Nombor.20. jaka. padanan.(10. & 54.. manik .1 menamakan objek Kandungan Klasifikasi objek melalui 1.. Menggunakan kad no.3 warna Cadangan Aktiviti P&P a. pengumpulan Contoh: Mengumpul beberapa butang yang berlainan warna dan saiz ke dalam satu kurnpulan kernudian mengumpulkan warna dan saiz yang berbeza ke dlm kumpulan yg lain b. warna asas iaitu merah.74. b. luar /dlm bilik darjah a._ 10. ii. pengelasan mengikut bentuk. biru. _.

6.4.2 Nombor dlm kehidupan harlan 3.1 Nombor mempunyai kuantiti 2. guli) 1 4 7 di bawah 2 5 8 3 6 9 3 Operasi tambah ( +) 3. Menulis nombor dalarn perkataan c. murid diminta membilang bilangan murid tersebut 5 .Objektif 2. 5. nombor alamat rumah sendiri a. 3. siput.3. 0 papan angka berlubang/papan pasir plastesin model yang berkaitan bahan konkrit yang ada di dalam dan di luar kelas (seperti binatang. pasir/tanah.3. Teknik menulis angka dicadangkañ spt rajah BBM/ Catatan kad nombor/ bahanbahan konkrit arah pergerakan semasa menulis angka perlu ditekankan mulakan dengan urutan seperti 1.5. 7. nombor pendaftaran kereta. guru meminta dua orang murid berdiri di depan kelas ii.1 Penyatuan dua kumpulan 3. Menulis nombor 1 hingga 9.1. 9. jumlah.5 menggunakan nombor Kandungan 2. nombor telefon. b. Melihat dan menyebut nombor pada bas.2 Penambahan dengan Membilang semua Cadangan Aktiviti P&P a.. 8. Membimbing murid dalam kemahiran menulis angka d. semua) i. 4.2 Perbandingan nilai no.4 menulis nombor 2.5. Membentuk angka dengan plastesin g. Menyatukan dua kumpulan objek       12 3 Guru menyebut sebagai satu tambah dua sama dengan tiga a.1 Penulisan nombor dalam Perkataan 2.1 Simbol nombor 2. Bercerita dengan menggunakan bahasa harian yang membawa maksud penambahan (seperti tambah lagi.3 menentukan nilai nombor 2. Menekap di atas papan berlubang bentuk angka dan kertas pasir f. 2.1 menyatakan situasi Tambah dalam bahasa harian e.1. masukkan lagi. 2. Menulis di udara. belakang badan kawan a.

enam digit dengan satu digit vii. Mengenal simbol (+) dan () BBM/ Catatan Nota: bilangan objek dalam himpunan tidak lebih daripada 9 Bahan-bahan konkrit / pembilang (batang 915 krim. satu digit dengan dua digit viii.dua digit derigan dua digit ix. Contoh: himpunan dua objek b.2. tanpa mengumpul semula b.2 Sebarang dua nombor a. lima digit dengan dua digit xii. Murid membilang objek dalam satu himpunan. guru meminta 3 orang lagi ke haciapan dan myata “tiga orang lagi masuk dalam kumpulan ini. Penambahan nombor satu digit dengan nombor satu digit hingga nombor enam digit dengan nombor enam digit . empat digit dengan dua digit xi. guru mengulang aktiviti dengan objek yang lain a.1 Dalam lingkungan fakta Asas 3.1 Pengenalan simbol (+) dan (=) a. butang dii.2. murid diminta membilang jumlah murid tersebut v.) Fakta asas tambah ada 100 seperti 0+0=0 0+1=1 0+2=2 9 ÷ 9 = 18 Bahan-bahan konkritlpernbilang 3. enam digit dengan dua digit xiii. satu digit dengan satu digit ii dua digit dengan satu digit iii tiga digit dengan satu digit iv.2 Menambah sebarang dua nombor Kandungan 3. dengan rnengumpul semula Cadangan Aktiviti P&P a. dalam bentuk ayat Gambar /carta yang membawa maksud 6 . i.dan seterusnya enam digit dengan enam digit a. Murid menambah satu objek lagi kepada himpunan yg ada.3 menulis ayat matematik bagi operasi tambah 3. Jadi. empat digit den gan satu digit v.iii.3. Lima digit dengan satu digit vi. Menulis ayat matematik bagi operasi tambah I. Objektif 3. tiga digit dengan dua digit x. berapakah jumlah murid dalam kumpulan mi?” iv.

1 Penekanan kepada operasi melengkapkan ayat matematik 3. Menambah sebarang tiga nombor b. 1+ 2 = 3 .4.3. tanpa mengumpul semula b.3.2 Ayat matematik bagi Operasi (+) a.2 Ayat mt daripada cerita Cadangan Aktiviti P&P a. a. Membina ayat matematik daripada cerita.7.7 membina cerita 3. Jumlah bola saya ialah 7 biji. Kad simbol (÷) dan (=) Kad operasi tambah dalam bentuk ayat dan bentuk lazini kad imbasan 3. Contob Saya ada 3 biji bola. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 2 + 3 =__ 2+ __ =5 ___+2=5 ____ + ____ =5 a. Kakak berikan lagi 4 biji. Bentukayat Mt b.1 Sebarang tiga nombor a.8 menyelesaikan masalah harlan yg 7 . Penambahan satu digit dengan satu digit hingga enarn digit dengan enam digit a. Emak belikan lagi ______ ekor.4 melengkapkan ayat matematik bagi Operasi tambah 3. dalam bentuk lazim 2 3 4 +3 +5 +3 5 8 7 2 + 4 =6 penambahan. Membina cerita daripada ayat matematik Contoh 3+5=8  Saya ada ________ ekor kucing. Bentuk lazim 1+1 =2 . dengan mengumpul semula 3. .5.1 Penambahan secara Spontan fakia asas a. Jumlah kucing saya ialah ______ ekor.6.  3+4=7 BBM/ Catatan lembaran kerja yang disediakan mengikut tahap murid carta bergambar 3.ii.7.5 menyatakan secara spontan fakta asas tambah 3.6 menarnbah sebarang tiga nombor Kandungan 3. Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Contoh: “Tiga tambah berapa sama dengan tujuh7’ Objektif 3.1 Cerita daripada ayat Mt 3.

Main tepi jalan.1 Masalah harian yang melibatkan cerita. rajah dan jadual a. Masalah harian yang rnelibatkan operasi tambab. / Tinggallah lapan sehingga selesai.2 Penolakan dengan mencari perbezaan Cadangan Aktiviti P&P a. Contoh Apakah jumlah antara hasil tambah 230 dengan 14? 4.1 menyatakan situasi tolak dalam bahasa harian i) Abu dapat berapa bintang? ii) Siapakah rnendapat pencapaian yang tertinggi? b. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah Contoh: Pencapaian Murid Ali Abu Siti       Kad gambar 4 Operasi tolak 4.melibatkan operasi (+) 3. Menolak dengan mencari perbezaan Contoh Ali Lina BBM/ Catatan kad operasi bahan-bahan konkrit    Berapakah bezanya antara pensel Au dengan kad fakia asas 8 .1 Penolakan melalui Proses pengasingan dua kumpulan 4. Satu tidak sedar. / Satu kena Ianggar. Membuatpenolakan melalui proses mengasingkan dua kumpulan Contoh 5 — 2 = 3 b. Nota ayat selapis Objektif Kandungan 4.1.1.8. / Main tepi papan.1. / Tinggallah sembilan. Sembilan budak pintar.1 Penolakan melalui proses Pengasingan dua kumpulan Lagu Sepuluh Budak Pintar / Sepuluh budak pntar.

Membina ayat matematlk daripada cerita.3 menulis ayat mt bagi operasi tolak 4. dengan mengumpul semula: 11—9=2. Berapa ekor ayam saya yang masih hidup? kad simbol kad operasi tolak 4.4. Menulis ayat matematik bagi operasi tolak i.3. tanpa mengumpul semula : cth: 4—1—2 = 1 b. Membina cerita daripada ayat matematik S — 3 = 5 Saya ada ____ ekorayam. 5 .3 = 4 .2 Sebararig dua nombo a.6. dengan mengumpul semula: cth: 11—2—7 =2 a. dengan mengumpul semula 4. Mengenal simbol tolak (-) dan (=) Melengkapkan operasi tolak.2 Songsangan fakta (+) 4.1 Dlm Iingkungan fakia asas 4. BBM/ Catatan 9 .5 menolak sebarang tiga Nombor 4.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi — kad symbol kad imbasan 4. tanpa mengumpul semula.1 Sebarang tiga nombor a.4.1 Pengenalan simbol (—) dan (= ) 4.__ = 2 . b.6 membina cerita 4. bentuk lazim 4. Menolak sebarang dua nombor i.5.2. __. _____ ekor ayam saya sudah mati. Contoh 4-3 = ___ . 5—1=4 ii. 15—6 = 4 b. bentuk ayat mt.1 CerIta daripada ayat Matematik Objektif Kandungan Cadangan Aktiviti P&P a.3. b. tanpa mengumpul sem ula : 7—4=3.1 Penekanan kepada Melengkapkan ayat mt Bagi operasi tolak 4. Meriolak dalam lingkungan fakta asas Contoh: 9—1=8. bentuk lazim 6 9 8 -4 -3 —2 2 6 6 a. bentuk ayat maternatik: 5—3=2 ii.2 menolak sebarang dua nombor Lina? 4.2 Ayat mt bagi operasi (—) a. 9 — 2 = 7 dan seterusnya a. ____ = 3 Menolak sebarang tiga nornbor a.4.2.

Menghafal sifir 1 hingga 9 secara i.2.1. rajah atau jadual. cerita. Berapakah rnarkah matematik yang diperolehi oleb Siti? ii. Berapakah buku All yang tinggal? a. Siti dan Abu untuk 2 bulan. Berapakah perbezaan markah antara Siti dan Ali? iii. Mengenal pasti kumpulan dan ahli tiga kumpuan dua-dua Bahan konkrit gambar 6 Operasi darab 6. i. Menyatakanjumlah melalui proses tambah berulang 2+2+2+2=8 a.1.7 menyelesaikan masalah yg melibatkan operasi 5 Gabungan dua operasi 5.1 Operasi + dan dalam Iingkungan fakta asas. Contoh Au ada lima buah buku. cerita. Membina cerita daripada ayat matematik.2.1 Pembinaan cerita drp ayat maternatik. Dua daripadanya dipinjam oleb Abu.2 Pembinaan ayat matematik danipada cerita. 5. Berapakah jumlah markah yg diperolebi Abu utk 2 bulan? a. grat atau jadual.2 Kenal pasti  kumpulan dan ahli  a.1 membina cerita 5. Menyelesaikan masalah harian yg melibatkan rajah & jadual ayat mateniatik a.1 Pengertian darab dalam proses tarnbah berulang 6.6.1. Kakak bagi Siti dua biji gula-gula lagi. 5. Berapa bi gula gula ada pada Siti sekarang? Contoh: Graf palang menegak 3 komponen yang menunjukkan markah Ali.1 Masalah harian melibalkan literasi mudah. berirama 10 .2 Ayat matematik drp cerita 4. 2 menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dua operasi 4.4.1. rajah. Dia beri enam biji kepada adiknya.2 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah.7. 5.1 menyatakan operasi darab dlm bahasa harian       6. Contoh 9—6+2=5 Siti ada sembilan biji gula-gula. 5.

Menggunakan kad imbasan Objektif 6. Membilang dan menambah dalam kumpulan i.6. Kandungan 6.1 Cerita daripada ayat matematik 6.1 Fakta asas darab 6.3 Menulis ayat matematik bagi operasi darab 6.1 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah. bertepuk tangan sambil memberi jawapan b.2 Ayat matematik bagi operasi X a. Memperkenalkan simbol (x) b. dalam Iingkungan fakta asas.4. Berapakah jumlah hiji imau yg ada? a.7. dua-dua ii. bentuk ayat matematik b. 11 . Dalam Iingkungan fakta asas. sifir 1 hingga 9.3.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi darab a.2.2 mendarab sebarang dua no.6.5 menyatakan secara spontan fakta asas darab 6. tiga-tiga hingga Ui. Cerita Guru berikan 2 batang perisel sifir kad nombor carta kad nombor bahan konkrit kad gambar petikan cerita rajah kad nombor kad ayat matematik bahan konkrit 6. sembilan-sembilan 1 x 3 =3 2 X3 6 (bentuk lazim) BBM/ Catatan Bahan konkrit gambar carta bergambar. Menyatakan fakta asas darab secara spontan cth: 1 X3=3 a. 3X __=6 ___ X ___ =6 a. 1 X3= _____.5.2 Darab sebarang nombor dengan sifar Cadangan Aktiviti P&P a. Kad imbasan.1 Lingkungan fakta asas 6.1 Pengenalan simbol (x) dan (=) 6. individu dan beramai-ramai iii.3.2.6 membina cerita 6. Cerita daripada ayat matematik 3 X 4 = 12 Ada 3 buah bakul.ii. bentuk lazim 6.7 menyelesaikan 6. Nota 1 x sebarang norribor = nonibor itu juga O x sebarang nombor = sitar 6.1 Sifir 1 hngga 9 6. Dalam setiap bakul ada 4 biji Iimau.2 Ayat matematik daripada cerita 6.

1 Dalam Iingkungan fakta asas 12 . 9 ÷ 3 = 3. Contoh satu untuk aku dan saW untuk engkau (Cerita P.1. Ramlee) a. pengumpulan b. kira jum!ah pensel yang diperolehinya? b. Mengagih sekumpulan benda i. rajah dan jadual kepada setiap rriuricl. Literasi mudah Apakah hasil darab 30 dengan 8? Objektif 7 Operasi baflagi 7. fakta asas bahagi ada 360 sama ada berbaki atau tanpa baki      empat kumpulan dua-dua membahagi objek kepada kumpulan dan menyatakan bilangan kumpulan yang diperolehi ii. pengumpulan 8 ÷ 4=2 kad imbasan. Bahagi dalam proses tolak berulang sama banyak BBM/ Catatan     8—2—2—2=2 b.masalah yang meribatkan operas darab cerita.2 membahagi sebarang dua nombor dalarn 7.1 menyatakan operasi bahagi      dalam bahasa harian Kandungan 7. Pengongsian Membahagi sebilangan objek kepada kumpulan yang sama banyak.2. 8÷ 7. Dalam fakta asas Contoh: 8 ÷ 2 = 4 . Jika guru berkan pensel kepada 3 orang mund.1Konsep bahagi a. pengongsian Cadangan Aktiviti P&P a.

5 membahagi secara spontan Objektif 7.3 menulis ayat matematik bagi operasi bahagi 7. certa yang diberi Contoh 12 orang murid berbaris dalam 4 barisan.1 Pengenalan simbol (÷) dan (=) 7. bentuk ayat matematik b.Iinqkungan fakta asas 7. rajab.7 menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi 7.1 Fakta asas bahagi 4=2 a. bentuk ayat Contoh 8÷2=4 . 9÷3 =3 . Setiap murid mendapat ______bi bola.2 Ayat matematik daripada cerita 7. b. Melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi Contoh 3+3 = ___ . a. Membina cenita daripada ayat matematik Contoh: 8 ÷ 4=2 All ada _____ biji bola.6. Menjawab soalan-soalan operasi bahagi dan kadkad imbasan contoh: a. ___ + ___ = ___ 7.1 Mas&ah harian yang 13 .5. carta.2 Ayat matematik bagi Operasi bahagi a. Menulis ayat rnatematik I.4 melengkapkan ayat mt bagi operasi bahagi 7. All hadiahkan kepada ____ orang murid.7. Membina ayat matematik drp. jadual atau graf (graf palang) ___ + __ = __ BBM/ Catatan 7. 8÷2=4 ii.4. 6÷___ =2 ____+ 2=4.1 Dalam Iingkungan fakta Asas 7. Menyelesaikan masalah harian yang mehbatkan iterasi mudah. bentuk lazim 7. Mengenal sirnbol (÷) dan b.3. 5 /20 a. Setiap barisan ada 3 orang niurid.6.3.6 membina cerita Kandungan 7. bentuk lazim Contoh 4 / 12 .1 Cerita danipada ayat matematik Cadangan Aktiviti P&P a.

3 menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan wang Kandungan 8. Menentukan nilai wang kertas RM 1 hingga kM 100 a. Menambah nilai wang dengan r mengumpul semula b.4.4 Persamaan nilai wang d dengan harga barang Objektif 8. grat 8 Wang 8. Menentukan persamaan nilal wang a. jadual atau (graf palang) Contoh: Dalam satu minggu perighuni asrama makan sebanyak 35 kali.4 rnenyelesaikan operasi tolak yg melibatkan wang 8.1 Operasi tola k yang melibatkan Wang a.2.2. cerita. Berapa katikah mereka makan dalam sehari? 35 + 7 = 5 a.1. tanpa mengurnpul semula b. Menentukan persamaan niIa wang dengan harga barang Wang syiling contoh atau wang mainan dan wang sebenar I sen hingga RM1 8. dengan mengurnpul Cadangan Aktiviti P&P a.rajah.3 Persamaan nilal wang 8. Mendarab nombor 1 digit dengan s sen BBM/ Catatan Wang kertas contoh atau wang mainan dan wang sebenar RM1 hingga RM100 Barang kegunaan harian yang mudah diperolehi kad perkataan kad gambar kad perkataan kiad gambar 8. gambar. Menamakan wang syiling Malaysia 1 sen  RM 1 a. Menamakan wang kertas RM 1  RM 100 a.2 menentukan nilai wang mehbatkan literasi mudah.1 Nilai wang syiling 8.1 mengenal mata wang Malaysia 8. Menambah nllai wang tanpa mengumpul semula a. Menolak nilai wang dengan mengumpLil semu(a a. Menentukan nilai wang syiling Malaysia 1 sen hingga RM 1 a.1 Operasi tambah yang melibatkan wang a.1 Wang syiling 8. Menolak nilai wang tanpa mengurnpul semula b.3.2.2 Nilai wang kertas 8. dengan mengumpul seniula 8.2.1.5 menyelesaikan operasi darab 14 . tanpa mengumpul semula b.2 Wang kertas 8.

petang. Isnin.2 menamakan hari dalam seminggu gambar-garnbar yang menunjukkan waktu dalam sehari.1 Masalah harian yang rnelibatkan nilal wang b. Contoh pagi. tengahari.1. inenamakan han-han dalam seminggu Ahad.6.2 Aktiviti-aktiviti Cadangan Aktiviti P&P a. Menyesuaikan aktiviti harlan dengan waktu dalam sehari b. Sabtu 7 hari dalam serninggu Alat perakam. Membina jadual harian waktu cuti a.1 Nombor 1 digit dengan sen 8. Rabu.1 Cerita daripada ayat matematik 8. senja dan subuh gambar aktiviti kad perkataan nama-nama han kalendar bulan 9. Membina ayat inateriatik drp cerita yang diberi a.7. Mengenal dan menyebut waktu dalam sehari : pagi.1 rnenamakan waktu dalam satu hari 9. Membahagi sen dengan nombor I digit a.1 Konsepwaktu dalam satu hari 9.7. Menyenaraikan aktiviti dalam BBM/ Catatan gambar-gambar aktiviti 15 . 8. Selasa.5. Membina cerita daripada ayat matematik yang diberi a. malam.yg melibatkan wang semula.2 Nombor 1 digit dengan ringgit hingga RM I00 8. petang. malam a.2 Aktiviti harlan mengikut waktu 9.1. Mendarab riornbor I digit dgn ringgit hingga RMI00 a. Khamis. keda i mainan/stesen rnatematik 9 Masa dan waktu 9.2 Ayat matematik daripada cerita 8.1 Pembahagian sen dengan nombor 1 digit 8.8.1 Hari dalam seminggu Objektif Kandungan 92.5.2 Pembahagian ringgit dengan nombor 1 digit hingga RM100 8. tengahani .6. Jumaat.2. Menyelesaikan masalah harian yang melibalkan nilai wang hingga RM 100 a. Membahagi ringgit dengan nombor 1 digit hingga RMI00 a.

Merekodkan tarikh peristiwa individu dan sekolah dalam setahun.5 menyatakan waktu dalam unit jam 9.3 Bilangan minggu dalam sebulan Kalendar bulanan (7 han dalam seminggu) kalendar 9.1 Masalah harian a.1 Tarikh 9. Menyenaraikan aktiviti dalam seminggu a.3.3.5. Menyatakan bilangan han dalam sebulan (28/29/30/31) a. peristiwa khas b. Mengenal muka jam a. Mengenal unit jam dan minit a. a.3 menamakan bulan dalam setahun seminggu a.2 Unit jam dan minit 9. Merekodkan tarikh peristiwa tetap dalam negara.3 Waktu dlm jam & minit 9.1 Bulan-bulan dlm setahun 9. Menyatakan bilangan minggu dalam setahun a.4 Bilangan bulan dalam setahun 9.3. a.4 merekodkan aktiviti dalam setahun 9.4. Menyatakan waktu dalam jam dan minit satu lam 60 minft. b.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa 16 .2 Bilangan hari dlm sebulan 9.5.dalam seminggu 9. Contoh Hari lahir saya Jam contoh dan jam sebenar a. Menyatakan bilangan bulan dalam setahun 9.6.4 Tempoh masa dalam jam dan minit 9. Menentukan tempoh masa dalam jam dan rninit Contoh 9. I minif = 60 saat. Menamakan bulan-bulan dalam setahun Januari hingga Disemben a.2 Jenis peristiwa a.1 Muka jam 9. Menulis tarikh a.5.5.3. peristiwa individu 9. Contoh: Hari Kebangsaan.4.

1 Ukuran dan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian 12. sentimeter.1 rnenamakan bentukbentuk dua matra 10. Menamakan segi tiga. Alat periimbang Barang yang hendak dftirnbang.1 Jenis bentuk dua matra 10. minggu.1 Berat yang berkaftan dgn kehidupan anggota badan pembaris. siku. BBM/ Catatan Jam contoh dan jam sebenar 10 Bentuk dan ruang 10. Menyatakan ukuran panjang dalam unit metrik seperti milimeter. meter dan km a. Mengenal unit gram dan kilogram. tapak dan Iangkah b. segi enipat tepat. selinder.1. 17 .2 menyelesaikan masalah.2.1 Ukuran panjang dlm unit relative & metrik 11. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a. Menyatakan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian a. hari. 12. buatan dan bujur i.Objektif Kandungan Cadangan Aktiviti P&P Mula akhir (Gambar jam dinding yg menunjukkan 8. hasta. pita pengukur dan bahan yang hendak diukur papan tanda 12 Jisim 12. 12.1 Jenis bentuk tiga matra bahan-bahan realia gambar-gambar bentuk (bentuk dua matra) (bentuk tiga matra) 11 Ukuran panjang 11. Mengenal alat penimbang.30 Berapa lamakah tempob masa yang ditunjukkan oleh jam di atas? a.1 Gram dan kilogram.1. b. segi empat sama.2.1 menyatakan berat dalam unit metrik. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a.2 menamakan bentukbentuk tiga matra 10. 11.1 menyatakan ukuran panjang 11.30 dan akhirnya 9. bula n & tahun a. Menyelesaikan masaah harian yang melibatkan tempoh dalam unit masa.2. Menamakan Icon.2 menyelesai masaah.1. piramid dan kubus b. Menyatakan ukuran panjang dlm unit dan metrik spt jengkal.

2. pecahan wajar ii.1 Pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian.1 Jenis pecahan.1. 13. Menyatakan sukatan bagi cecair yang disukat dalam mililiter dan liter. pecahan tak wajar iii. Mengenal unit mililiter dan liter. b. b. pengangka ii.1 Mililiter dan liter. Menyelesaikan masalah pecahan dalam kehidupan harian. Baling penyukat ceca i r 14 Pecahan Membotehkan murid 14.1 menamakan pecahan. pecahan nombor bercampur C. Melukis pecahan yang dinamakan.1. Menyatakan isipadu cecair berkaitan dengan kehidupan harian. a.1 Isipadu yang berkaitan dengan kehidupan harian. a. 18 . BBM/ Catatan Bilang penyukat cecair dalam unit milihter dan liter.2 menyelesai masalah. a.2 menyelesai masalah Kandungan 13. 14. Bentuk-bentuk pecahan. Mengenal baling pengukur isipadu cecair dalam unit mililiter dan liter. Melorekkan pecahan yang dinamakan.1 menyatakan isipadu dalam unit metrik. a. 14. Mengenal komponen pecahan i. Gambar-gambar pecahan.2. Cadangan Aktiviti P&P a.harian. Objektif 13 Isipadu cecair 13. 14. c. Menyatakan tirnbangan bagi benda yg berkaitan dengan kehidupan harian. Menamakan pecahan i. d. penyebut b. Menyalakan timbangan bagi sesuatu benda dalam gram dan kilogram. Menyatakan pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian. 13. c.

15 Penggunaan alat dan teknologi menggunakan alat dan teknologi dalam matematik. Menggunakan alat-alat di atas secara amali.1.dekak dan kalkulator.1.d) Sukatan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran . Menyelesaikan masalah harian dengan lat-alat tersebut Abakus. 15. b. Mengenalkan alat-alat seperti abakus. Jabatan Pendidikan Khas (n. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia 19 . dekak.2. dekak-dekak & kalkulator.2 Menyelesai masalah 15. 15. a.2 Kalkulator.1 Abakus/dekakdekak. 15.1 Alat dan teknologi dalam Kehidupan Harlan a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful