HURAIAN SUKATAN PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN - Bidang Pengurusan Kehidupan - Bidang Akademik Berfungsi

- Bidang Kerohamian dan Nilai-Nilai Murni - Bidang Sosial, riadah dan Kreativiti BIDANG 1 : PENGURUSAN KEHIDUPAN - Komponen Pengurusan Diri - Komponen Kemahiran Manipulatif - Komponen Pengurusan Tingkahlaku - Komponen Kemahiran Hidup BIDANG 2: AKADEMIK BERFUNGSI - Komponen Bahasa Melayu - Komponen Matematik - Komponen Bahasa Inggeris - Komponen TMK BIDANG 3: KEROHANIAN DAN NILAI-NILAI MURNI - Komponen Pendidikan Agama Islam - Komponen Pendidikan Moral BIDANG 4: SOSIAL, RIADAH DAN KREATIVITI - Komponen PJ - Komponen Pendidikan Seni - Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan Badan dan Drama - Komponen Pendidikan Sains,Sosial dan Alam Sekitar

KOMPONEN MATEMATIK

Skop Komponen ini memberi pendidikan matematik secara umum kepada semua murid bermasalah pembelajaran dan menegaskan penggunaan matematik di dalam situasi harian dan kerjaya. Ia memberikan asas matematik yang diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, komponen mi akan nienjadikan matematik suatu mata pelajaran yang menggembirakan, bermakna, mencabar dan berguna kepada murid-murid. Di samping itu, komponen ni diharap dapat menyediakan pengalaman pembelajaran rnatematik bagi murid-murid bermasalah pembelajaran untuk memperkembangkan kemahiran amali supaya dapat berdikari. Komponen mi meliputi dua aspek utama aitu: a. Matematik Asas b. Matematik Sosial Objektif Komponen Matematik membolehkan murid: 1. mengetahui dan memahami konsep nombor 2. menguasal dan mengaplikasikan kemahiran tambah, tolak, darab dan bahagi 3. mengenali bentuk-bentuk asas yang terdapat di dalam alam sekeliling serta ciricirinya 4. menguasai kemahiran penyelesaian masalah yang melibalkan operasi matematik 5. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalarn pengurusan kehidupan seharian secara berkesan dan bertanggungjawab 1

mengetahui konsep masa dan waktu 2 . menguasai kemahiran penggunaan wang dalam kehidupan harian 8.6. menguasai kemahiran niengukur dan menggunakan alat-alat asas matematik 7.

3 .

warna asas iaitu merah.1.. luar /dlm bilik darjah a.(10. pengasingan. <banyak/sedikit> <sama banyak/tidak sama banyak> < kumpulan lebih/kurang> ii.2 membilang nombor 2.Objektif 1. 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 . jingga.._.objek b’hampiran . kecil/ iii.2 saiz 1. gandaan3  10 .. <tinggilrendah>. Memadan benda maujud dgn kad no yg sama nilai a..berat/ ringan>. butang sudu . Membilang objek satu-satu b. dll a._ 10.<besar/kecil>.1. warna dan saiz. 84 d. manik ._. Menayangkan kad imbasan secara rawak.1 menamakan objek Kandungan Klasifikasi objek melalui 1. gambar 0 0 0 0 0 0 1. sida 2 Nombor bulat 2. 1. hijau iv. M’lengkapk’ rangkaian no. Membuat perbandingan objek. padanan.1.1 bentuk. pengumpulan Contoh: Mengumpul beberapa butang yang berlainan warna dan saiz ke dalam satu kurnpulan kernudian mengumpulkan warna dan saiz yang berbeza ke dlm kumpulan yg lain b. Menggunakan kad no. pengelasan mengikut bentuk. segi tiga. Penekanan diberikan kepada Iangkauan genap & ganjil spt.41..2. & 54.3 warna Cadangan Aktiviti P&P a. Membimbing murid dlm kemahiran menulis BBM/ Catatan manik butang bahan-bahan konkrit seperti bahan-bahan manipulatif i. .1 Nombor.1. Pra nombor 1.. jaka. murid sebut a.1 Bilang tertib menaik/ Menurun 2._. Membilang dalam gandaan-2. 11. biru.21. M ‘genal & m’gecam objek dgn bhn-bhn konkrit i . Menulis nombor 1 hingga 9.. b. 1. Menyuruh murid membilang nombor sambil menaiki tangsambil naik tanggga a. saiz besar.20. bentuk segi empat..M’buat perbandingan objek menggunakan i -pengelasan. kuning._.2.74. bongkah. a. ungu. warna-warna sekunder iaitu hujau. _.31. < tebal/nipis>..20.64.2 menentukan kumpulan objek Perbandingan objek < panjang/pendek> . dan bahan-bahan konkrit b. ii.. bulat. 2. Mengenal angka 0 [iingga 9.2.1 menamakan nombor 2.2 Rangkaian nombor menggunakan murid sebagal bahan perbandingan lelaki lebih daripada perempuan kad imbasan bahan-bahan konkrit bilangan tetap sama tetapi susunan yang berbeza. 90) c. Menulis nombor dalarn perkataan c. b.

3. 4. Membentuk angka dengan plastesin g. masukkan lagi. nombor alamat rumah sendiri a.1. 0 papan angka berlubang/papan pasir plastesin model yang berkaitan bahan konkrit yang ada di dalam dan di luar kelas (seperti binatang.5.4 menulis nombor 2. 9.1 Nombor mempunyai kuantiti 2. nombor pendaftaran kereta. 2. guru meminta dua orang murid berdiri di depan kelas ii. 7.1. 6. belakang badan kawan a.1 menyatakan situasi Tambah dalam bahasa harian e..4. pasir/tanah. 5. Bercerita dengan menggunakan bahasa harian yang membawa maksud penambahan (seperti tambah lagi. 2.1 Penulisan nombor dalam Perkataan 2. Menulis nombor dalarn perkataan c. semua) i.5.1 Simbol nombor 2. Teknik menulis angka dicadangkañ spt rajah BBM/ Catatan kad nombor/ bahanbahan konkrit arah pergerakan semasa menulis angka perlu ditekankan mulakan dengan urutan seperti 1. Menekap di atas papan berlubang bentuk angka dan kertas pasir f.3.2 Nombor dlm kehidupan harlan 3.5 menggunakan nombor Kandungan 2. murid diminta membilang bilangan murid tersebut 5 . 8. guli) 1 4 7 di bawah 2 5 8 3 6 9 3 Operasi tambah ( +) 3. b. nombor telefon. Menulis di udara. Membimbing murid dalam kemahiran menulis angka d.2 Penambahan dengan Membilang semua Cadangan Aktiviti P&P a.Objektif 2. 3.3 menentukan nilai nombor 2. Menyatukan dua kumpulan objek       12 3 Guru menyebut sebagai satu tambah dua sama dengan tiga a.2 Perbandingan nilai no.1 Penyatuan dua kumpulan 3. Menulis nombor 1 hingga 9. jumlah. Melihat dan menyebut nombor pada bas. siput.

Murid membilang objek dalam satu himpunan. Murid menambah satu objek lagi kepada himpunan yg ada. tiga digit dengan dua digit x. Penambahan nombor satu digit dengan nombor satu digit hingga nombor enam digit dengan nombor enam digit . guru mengulang aktiviti dengan objek yang lain a. Menulis ayat matematik bagi operasi tambah I. Jadi. Objektif 3. i. berapakah jumlah murid dalam kumpulan mi?” iv. empat digit den gan satu digit v. satu digit dengan satu digit ii dua digit dengan satu digit iii tiga digit dengan satu digit iv. lima digit dengan dua digit xii. tanpa mengumpul semula b. dalam bentuk ayat Gambar /carta yang membawa maksud 6 . guru meminta 3 orang lagi ke haciapan dan myata “tiga orang lagi masuk dalam kumpulan ini. butang dii. Lima digit dengan satu digit vi. enam digit dengan satu digit vii. dengan rnengumpul semula Cadangan Aktiviti P&P a.3. Mengenal simbol (+) dan () BBM/ Catatan Nota: bilangan objek dalam himpunan tidak lebih daripada 9 Bahan-bahan konkrit / pembilang (batang 915 krim.iii.2.2 Menambah sebarang dua nombor Kandungan 3. murid diminta membilang jumlah murid tersebut v. satu digit dengan dua digit viii.dan seterusnya enam digit dengan enam digit a.1 Pengenalan simbol (+) dan (=) a. enam digit dengan dua digit xiii.3 menulis ayat matematik bagi operasi tambah 3.2. empat digit dengan dua digit xi. Contoh: himpunan dua objek b.) Fakta asas tambah ada 100 seperti 0+0=0 0+1=1 0+2=2 9 ÷ 9 = 18 Bahan-bahan konkritlpernbilang 3.dua digit derigan dua digit ix.1 Dalam lingkungan fakta Asas 3.2 Sebarang dua nombor a.

Emak belikan lagi ______ ekor. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 2 + 3 =__ 2+ __ =5 ___+2=5 ____ + ____ =5 a. . Jumlah kucing saya ialah ______ ekor. Membina cerita daripada ayat matematik Contoh 3+5=8  Saya ada ________ ekor kucing. Kakak berikan lagi 4 biji. Menambah sebarang tiga nombor b.5 menyatakan secara spontan fakta asas tambah 3.5. Bentukayat Mt b.ii.3.4 melengkapkan ayat matematik bagi Operasi tambah 3. Jumlah bola saya ialah 7 biji.  3+4=7 BBM/ Catatan lembaran kerja yang disediakan mengikut tahap murid carta bergambar 3.2 Ayat matematik bagi Operasi (+) a.4.7 membina cerita 3.1 Penambahan secara Spontan fakia asas a. Kad simbol (÷) dan (=) Kad operasi tambah dalam bentuk ayat dan bentuk lazini kad imbasan 3. Penambahan satu digit dengan satu digit hingga enarn digit dengan enam digit a. a. Contob Saya ada 3 biji bola.3.1 Penekanan kepada operasi melengkapkan ayat matematik 3.7. dalam bentuk lazim 2 3 4 +3 +5 +3 5 8 7 2 + 4 =6 penambahan. Membina ayat matematik daripada cerita.8 menyelesaikan masalah harlan yg 7 .1 Sebarang tiga nombor a.2 Ayat mt daripada cerita Cadangan Aktiviti P&P a. Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Contoh: “Tiga tambah berapa sama dengan tujuh7’ Objektif 3.6.7.1 Cerita daripada ayat Mt 3. 1+ 2 = 3 . dengan mengumpul semula 3. tanpa mengumpul semula b.6 menarnbah sebarang tiga nombor Kandungan 3. Bentuk lazim 1+1 =2 .

Contoh Apakah jumlah antara hasil tambah 230 dengan 14? 4.melibatkan operasi (+) 3. Masalah harian yang rnelibatkan operasi tambab. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah Contoh: Pencapaian Murid Ali Abu Siti       Kad gambar 4 Operasi tolak 4. / Tinggallah lapan sehingga selesai.2 Penolakan dengan mencari perbezaan Cadangan Aktiviti P&P a. Satu tidak sedar.1.1 menyatakan situasi tolak dalam bahasa harian i) Abu dapat berapa bintang? ii) Siapakah rnendapat pencapaian yang tertinggi? b.1. Main tepi jalan.1 Penolakan melalui Proses pengasingan dua kumpulan 4. Nota ayat selapis Objektif Kandungan 4. rajah dan jadual a. Sembilan budak pintar. / Satu kena Ianggar.8.1. Membuatpenolakan melalui proses mengasingkan dua kumpulan Contoh 5 — 2 = 3 b. / Main tepi papan. / Tinggallah sembilan.1 Masalah harian yang melibatkan cerita.1 Penolakan melalui proses Pengasingan dua kumpulan Lagu Sepuluh Budak Pintar / Sepuluh budak pntar. Menolak dengan mencari perbezaan Contoh Ali Lina BBM/ Catatan kad operasi bahan-bahan konkrit    Berapakah bezanya antara pensel Au dengan kad fakia asas 8 .

Membina ayat matematlk daripada cerita. 9 — 2 = 7 dan seterusnya a.5 menolak sebarang tiga Nombor 4. b.3 = 4 . 15—6 = 4 b. dengan mengumpul semula: cth: 11—2—7 =2 a. 5—1=4 ii. 5 .1 Sebarang tiga nombor a. dengan mengumpul semula 4.1 CerIta daripada ayat Matematik Objektif Kandungan Cadangan Aktiviti P&P a.3 menulis ayat mt bagi operasi tolak 4.2.3.2 menolak sebarang dua nombor Lina? 4. BBM/ Catatan 9 .6. bentuk ayat mt. Contoh 4-3 = ___ . tanpa mengumpul semula : cth: 4—1—2 = 1 b.2.4.1 Penekanan kepada Melengkapkan ayat mt Bagi operasi tolak 4.__ = 2 .1 Pengenalan simbol (—) dan (= ) 4.4. dengan mengumpul semula: 11—9=2. tanpa mengumpul semula.2 Songsangan fakta (+) 4. Menolak sebarang dua nombor i. tanpa mengumpul sem ula : 7—4=3. Mengenal simbol tolak (-) dan (=) Melengkapkan operasi tolak. ____ = 3 Menolak sebarang tiga nornbor a. bentuk lazim 6 9 8 -4 -3 —2 2 6 6 a.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi — kad symbol kad imbasan 4.1 Dlm Iingkungan fakia asas 4. Menulis ayat matematik bagi operasi tolak i. Meriolak dalam lingkungan fakta asas Contoh: 9—1=8. bentuk lazim 4.2 Ayat mt bagi operasi (—) a. _____ ekor ayam saya sudah mati.5.2 Sebararig dua nombo a.6 membina cerita 4.3. Berapa ekor ayam saya yang masih hidup? kad simbol kad operasi tolak 4. Membina cerita daripada ayat matematik S — 3 = 5 Saya ada ____ ekorayam. __. bentuk ayat maternatik: 5—3=2 ii. b.4.

berirama 10 . rajah atau jadual.6.1 menyatakan operasi darab dlm bahasa harian       6. 5. Menyatakanjumlah melalui proses tambah berulang 2+2+2+2=8 a. Menghafal sifir 1 hingga 9 secara i. grat atau jadual. Berapakah buku All yang tinggal? a.7. i. 5. 5.1. Berapa bi gula gula ada pada Siti sekarang? Contoh: Graf palang menegak 3 komponen yang menunjukkan markah Ali. cerita. Dua daripadanya dipinjam oleb Abu. 2 menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dua operasi 4.7 menyelesaikan masalah yg melibatkan operasi 5 Gabungan dua operasi 5.1.1 Pembinaan cerita drp ayat maternatik. Dia beri enam biji kepada adiknya. Mengenal pasti kumpulan dan ahli tiga kumpuan dua-dua Bahan konkrit gambar 6 Operasi darab 6.1 Masalah harian melibalkan literasi mudah.1.1 Operasi + dan dalam Iingkungan fakta asas.1 Pengertian darab dalam proses tarnbah berulang 6.4.2. Membina cerita daripada ayat matematik. cerita. Siti dan Abu untuk 2 bulan.1 membina cerita 5.2. 5. Menyelesaikan masalah harian yg melibatkan rajah & jadual ayat mateniatik a.1.2 Kenal pasti  kumpulan dan ahli  a. Berapakah jumlah markah yg diperolebi Abu utk 2 bulan? a. Kakak bagi Siti dua biji gula-gula lagi.2 Pembinaan ayat matematik danipada cerita.2 Ayat matematik drp cerita 4. Berapakah perbezaan markah antara Siti dan Ali? iii.2 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah. Contoh Au ada lima buah buku. rajah. Contoh 9—6+2=5 Siti ada sembilan biji gula-gula. Berapakah rnarkah matematik yang diperolehi oleb Siti? ii.

Berapakah jumlah hiji imau yg ada? a. bentuk lazim 6. dalam Iingkungan fakta asas. Nota 1 x sebarang norribor = nonibor itu juga O x sebarang nombor = sitar 6.5 menyatakan secara spontan fakta asas darab 6.1 Cerita daripada ayat matematik 6.7 menyelesaikan 6. 3X __=6 ___ X ___ =6 a.1 Sifir 1 hngga 9 6. Kandungan 6. individu dan beramai-ramai iii.1 Pengenalan simbol (x) dan (=) 6.2 Darab sebarang nombor dengan sifar Cadangan Aktiviti P&P a.1 Fakta asas darab 6.4.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi darab a. Memperkenalkan simbol (x) b. sifir 1 hingga 9. Cerita daripada ayat matematik 3 X 4 = 12 Ada 3 buah bakul.3. Cerita Guru berikan 2 batang perisel sifir kad nombor carta kad nombor bahan konkrit kad gambar petikan cerita rajah kad nombor kad ayat matematik bahan konkrit 6. sembilan-sembilan 1 x 3 =3 2 X3 6 (bentuk lazim) BBM/ Catatan Bahan konkrit gambar carta bergambar. Menggunakan kad imbasan Objektif 6.2.ii.3 Menulis ayat matematik bagi operasi darab 6. bertepuk tangan sambil memberi jawapan b.2 mendarab sebarang dua no.2.6 membina cerita 6.6. Dalam setiap bakul ada 4 biji Iimau.6. Membilang dan menambah dalam kumpulan i.2 Ayat matematik bagi operasi X a. tiga-tiga hingga Ui.1 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah. Kad imbasan.2 Ayat matematik daripada cerita 6.5.3. bentuk ayat matematik b.1 Lingkungan fakta asas 6. dua-dua ii. Dalam Iingkungan fakta asas. 11 .7. 1 X3= _____. Menyatakan fakta asas darab secara spontan cth: 1 X3=3 a.

rajah dan jadual kepada setiap rriuricl. Bahagi dalam proses tolak berulang sama banyak BBM/ Catatan     8—2—2—2=2 b. Ramlee) a. pengongsian Cadangan Aktiviti P&P a. Jika guru berkan pensel kepada 3 orang mund. Dalam fakta asas Contoh: 8 ÷ 2 = 4 .masalah yang meribatkan operas darab cerita. kira jum!ah pensel yang diperolehinya? b. 8÷ 7.1 menyatakan operasi bahagi      dalam bahasa harian Kandungan 7. Literasi mudah Apakah hasil darab 30 dengan 8? Objektif 7 Operasi baflagi 7. fakta asas bahagi ada 360 sama ada berbaki atau tanpa baki      empat kumpulan dua-dua membahagi objek kepada kumpulan dan menyatakan bilangan kumpulan yang diperolehi ii.2. Mengagih sekumpulan benda i. 9 ÷ 3 = 3. pengumpulan 8 ÷ 4=2 kad imbasan. Pengongsian Membahagi sebilangan objek kepada kumpulan yang sama banyak.1.1 Dalam Iingkungan fakta asas 12 .1Konsep bahagi a.2 membahagi sebarang dua nombor dalarn 7. pengumpulan b. Contoh satu untuk aku dan saW untuk engkau (Cerita P.

9÷3 =3 .6. Menjawab soalan-soalan operasi bahagi dan kadkad imbasan contoh: a.1 Fakta asas bahagi 4=2 a.4. bentuk lazim 7.3. Membina ayat matematik drp. Mengenal sirnbol (÷) dan b. b.3. jadual atau graf (graf palang) ___ + __ = __ BBM/ Catatan 7.1 Mas&ah harian yang 13 . bentuk lazim Contoh 4 / 12 .7.4 melengkapkan ayat mt bagi operasi bahagi 7. 6÷___ =2 ____+ 2=4. Setiap murid mendapat ______bi bola. certa yang diberi Contoh 12 orang murid berbaris dalam 4 barisan.Iinqkungan fakta asas 7. a. Melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi Contoh 3+3 = ___ . Setiap barisan ada 3 orang niurid.1 Cerita danipada ayat matematik Cadangan Aktiviti P&P a.6 membina cerita Kandungan 7.3 menulis ayat matematik bagi operasi bahagi 7.7 menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi 7.2 Ayat matematik bagi Operasi bahagi a. 8÷2=4 ii. Menyelesaikan masalah harian yang mehbatkan iterasi mudah.1 Dalam Iingkungan fakta Asas 7. ___ + ___ = ___ 7.5 membahagi secara spontan Objektif 7. Membina cenita daripada ayat matematik Contoh: 8 ÷ 4=2 All ada _____ biji bola. bentuk ayat Contoh 8÷2=4 .5. Menulis ayat rnatematik I.1 Pengenalan simbol (÷) dan (=) 7. 5 /20 a.2 Ayat matematik daripada cerita 7. All hadiahkan kepada ____ orang murid. carta. rajab. bentuk ayat matematik b.6.

Menentukan persamaan nilal wang a.1 Operasi tola k yang melibatkan Wang a.2.2 menentukan nilai wang mehbatkan literasi mudah.2. dengan mengumpul seniula 8. Menambah nilai wang dengan r mengumpul semula b.5 menyelesaikan operasi darab 14 .4 rnenyelesaikan operasi tolak yg melibatkan wang 8.1 Nilai wang syiling 8. Menamakan wang kertas RM 1  RM 100 a.4 Persamaan nilai wang d dengan harga barang Objektif 8. Menentukan nilai wang kertas RM 1 hingga kM 100 a. grat 8 Wang 8.2. tanpa mengumpul semula b.1.3 Persamaan nilal wang 8. Menamakan wang syiling Malaysia 1 sen  RM 1 a.2 Wang kertas 8. cerita.1 Wang syiling 8. Mendarab nombor 1 digit dengan s sen BBM/ Catatan Wang kertas contoh atau wang mainan dan wang sebenar RM1 hingga RM100 Barang kegunaan harian yang mudah diperolehi kad perkataan kad gambar kad perkataan kiad gambar 8. dengan mengurnpul Cadangan Aktiviti P&P a.rajah. Menentukan nilai wang syiling Malaysia 1 sen hingga RM 1 a.1.3. Menolak nilai wang dengan mengumpLil semu(a a.2. gambar. jadual atau (graf palang) Contoh: Dalam satu minggu perighuni asrama makan sebanyak 35 kali. Menentukan persamaan niIa wang dengan harga barang Wang syiling contoh atau wang mainan dan wang sebenar I sen hingga RM1 8.1 mengenal mata wang Malaysia 8.2 Nilai wang kertas 8. Menambah nllai wang tanpa mengumpul semula a.1 Operasi tambah yang melibatkan wang a.4. Berapa katikah mereka makan dalam sehari? 35 + 7 = 5 a. Menolak nilai wang tanpa mengurnpul semula b.3 menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan wang Kandungan 8. tanpa mengurnpul semula b.

Contoh pagi. keda i mainan/stesen rnatematik 9 Masa dan waktu 9. Selasa. tengahani .2 Aktiviti harlan mengikut waktu 9.6.2 Aktiviti-aktiviti Cadangan Aktiviti P&P a. Menyelesaikan masalah harian yang melibalkan nilai wang hingga RM 100 a.2 menamakan hari dalam seminggu gambar-garnbar yang menunjukkan waktu dalam sehari. 8. Membina jadual harian waktu cuti a. petang. Membina cerita daripada ayat matematik yang diberi a. senja dan subuh gambar aktiviti kad perkataan nama-nama han kalendar bulan 9. malam.6. Rabu.2.7.yg melibatkan wang semula. Jumaat.7.1 Masalah harian yang rnelibatkan nilal wang b. Menyenaraikan aktiviti dalam BBM/ Catatan gambar-gambar aktiviti 15 . petang.2 Ayat matematik daripada cerita 8.1 rnenamakan waktu dalam satu hari 9.1 Pembahagian sen dengan nombor 1 digit 8. Khamis.8.2 Nombor 1 digit dengan ringgit hingga RM I00 8.1. Membina ayat inateriatik drp cerita yang diberi a.1.5. Membahagi sen dengan nombor I digit a.1 Hari dalam seminggu Objektif Kandungan 92. tengahari. Isnin.1 Nombor 1 digit dengan sen 8. Mendarab riornbor I digit dgn ringgit hingga RMI00 a. Sabtu 7 hari dalam serninggu Alat perakam. Menyesuaikan aktiviti harlan dengan waktu dalam sehari b.1 Cerita daripada ayat matematik 8.2 Pembahagian ringgit dengan nombor 1 digit hingga RM100 8. inenamakan han-han dalam seminggu Ahad.1 Konsepwaktu dalam satu hari 9.5. Membahagi ringgit dengan nombor 1 digit hingga RMI00 a. Mengenal dan menyebut waktu dalam sehari : pagi. malam a.

Mengenal unit jam dan minit a.4 merekodkan aktiviti dalam setahun 9. Menentukan tempoh masa dalam jam dan rninit Contoh 9.3. peristiwa khas b. I minif = 60 saat.3.3 Bilangan minggu dalam sebulan Kalendar bulanan (7 han dalam seminggu) kalendar 9. a.2 Jenis peristiwa a. a.3.2 Unit jam dan minit 9. Menyenaraikan aktiviti dalam seminggu a. Menyatakan bilangan han dalam sebulan (28/29/30/31) a. b.dalam seminggu 9.4.1 Masalah harian a.1 Muka jam 9.3 menamakan bulan dalam setahun seminggu a. Merekodkan tarikh peristiwa individu dan sekolah dalam setahun.5 menyatakan waktu dalam unit jam 9.3. Menamakan bulan-bulan dalam setahun Januari hingga Disemben a. peristiwa individu 9. Contoh Hari lahir saya Jam contoh dan jam sebenar a.1 Bulan-bulan dlm setahun 9.1 Tarikh 9.5.2 Bilangan hari dlm sebulan 9. Mengenal muka jam a. Menyatakan bilangan bulan dalam setahun 9. Menyatakan bilangan minggu dalam setahun a.4 Bilangan bulan dalam setahun 9. Merekodkan tarikh peristiwa tetap dalam negara. Menulis tarikh a. Menyatakan waktu dalam jam dan minit satu lam 60 minft.5. Contoh: Hari Kebangsaan.5.6.4.4 Tempoh masa dalam jam dan minit 9.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa 16 .3 Waktu dlm jam & minit 9.5.

30 dan akhirnya 9.1 Jenis bentuk dua matra 10. b.1 menyatakan berat dalam unit metrik. pita pengukur dan bahan yang hendak diukur papan tanda 12 Jisim 12. 17 .2 menamakan bentukbentuk tiga matra 10.1 Jenis bentuk tiga matra bahan-bahan realia gambar-gambar bentuk (bentuk dua matra) (bentuk tiga matra) 11 Ukuran panjang 11.1. Mengenal alat penimbang. Menyatakan ukuran panjang dalam unit metrik seperti milimeter. bula n & tahun a. Menyelesaikan masaah harian yang melibatkan tempoh dalam unit masa. Menamakan Icon.2. 12.2. sentimeter. piramid dan kubus b.1 Ukuran panjang dlm unit relative & metrik 11.2 menyelesaikan masalah. BBM/ Catatan Jam contoh dan jam sebenar 10 Bentuk dan ruang 10. siku.Objektif Kandungan Cadangan Aktiviti P&P Mula akhir (Gambar jam dinding yg menunjukkan 8. Mengenal unit gram dan kilogram. hasta.2. selinder.1 Gram dan kilogram.1. Menyatakan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian a.1 menyatakan ukuran panjang 11. meter dan km a.1 Berat yang berkaftan dgn kehidupan anggota badan pembaris.1. Menamakan segi tiga. Menyatakan ukuran panjang dlm unit dan metrik spt jengkal. minggu. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a. 12. tapak dan Iangkah b. buatan dan bujur i. hari.1 Ukuran dan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian 12.1 rnenamakan bentukbentuk dua matra 10.2 menyelesai masaah. Alat periimbang Barang yang hendak dftirnbang. segi empat sama. 11. segi enipat tepat.30 Berapa lamakah tempob masa yang ditunjukkan oleh jam di atas? a. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a.

13. Baling penyukat ceca i r 14 Pecahan Membotehkan murid 14. pecahan nombor bercampur C. b. c. Mengenal unit mililiter dan liter. Mengenal baling pengukur isipadu cecair dalam unit mililiter dan liter. b. a. 13.1 Jenis pecahan.2 menyelesai masalah Kandungan 13.1 menamakan pecahan. 14.1 menyatakan isipadu dalam unit metrik. Cadangan Aktiviti P&P a.1 Mililiter dan liter.2 menyelesai masalah. Menyatakan isipadu cecair berkaitan dengan kehidupan harian. a. Menyatakan tirnbangan bagi benda yg berkaitan dengan kehidupan harian. 14. d. a. Menyalakan timbangan bagi sesuatu benda dalam gram dan kilogram. Menyelesaikan masalah pecahan dalam kehidupan harian. pecahan wajar ii. Gambar-gambar pecahan. BBM/ Catatan Bilang penyukat cecair dalam unit milihter dan liter. 14. Bentuk-bentuk pecahan.1 Pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian.1 Isipadu yang berkaitan dengan kehidupan harian. a. Menamakan pecahan i. Menyatakan sukatan bagi cecair yang disukat dalam mililiter dan liter.2. penyebut b. Mengenal komponen pecahan i. 18 .1.harian. Menyatakan pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian. Melukis pecahan yang dinamakan. pecahan tak wajar iii. Melorekkan pecahan yang dinamakan. pengangka ii. c. Objektif 13 Isipadu cecair 13.2.1.

Menyelesaikan masalah harian dengan lat-alat tersebut Abakus.1.15 Penggunaan alat dan teknologi menggunakan alat dan teknologi dalam matematik.2. a.d) Sukatan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran . dekak.2 Kalkulator. Menggunakan alat-alat di atas secara amali.1 Alat dan teknologi dalam Kehidupan Harlan a.dekak dan kalkulator. 15. Jabatan Pendidikan Khas (n. b. 15. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia 19 .2 Menyelesai masalah 15.1 Abakus/dekakdekak. dekak-dekak & kalkulator. Mengenalkan alat-alat seperti abakus.1. 15.