HURAIAN SUKATAN PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN - Bidang Pengurusan Kehidupan - Bidang Akademik Berfungsi

- Bidang Kerohamian dan Nilai-Nilai Murni - Bidang Sosial, riadah dan Kreativiti BIDANG 1 : PENGURUSAN KEHIDUPAN - Komponen Pengurusan Diri - Komponen Kemahiran Manipulatif - Komponen Pengurusan Tingkahlaku - Komponen Kemahiran Hidup BIDANG 2: AKADEMIK BERFUNGSI - Komponen Bahasa Melayu - Komponen Matematik - Komponen Bahasa Inggeris - Komponen TMK BIDANG 3: KEROHANIAN DAN NILAI-NILAI MURNI - Komponen Pendidikan Agama Islam - Komponen Pendidikan Moral BIDANG 4: SOSIAL, RIADAH DAN KREATIVITI - Komponen PJ - Komponen Pendidikan Seni - Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan Badan dan Drama - Komponen Pendidikan Sains,Sosial dan Alam Sekitar

KOMPONEN MATEMATIK

Skop Komponen ini memberi pendidikan matematik secara umum kepada semua murid bermasalah pembelajaran dan menegaskan penggunaan matematik di dalam situasi harian dan kerjaya. Ia memberikan asas matematik yang diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, komponen mi akan nienjadikan matematik suatu mata pelajaran yang menggembirakan, bermakna, mencabar dan berguna kepada murid-murid. Di samping itu, komponen ni diharap dapat menyediakan pengalaman pembelajaran rnatematik bagi murid-murid bermasalah pembelajaran untuk memperkembangkan kemahiran amali supaya dapat berdikari. Komponen mi meliputi dua aspek utama aitu: a. Matematik Asas b. Matematik Sosial Objektif Komponen Matematik membolehkan murid: 1. mengetahui dan memahami konsep nombor 2. menguasal dan mengaplikasikan kemahiran tambah, tolak, darab dan bahagi 3. mengenali bentuk-bentuk asas yang terdapat di dalam alam sekeliling serta ciricirinya 4. menguasai kemahiran penyelesaian masalah yang melibalkan operasi matematik 5. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalarn pengurusan kehidupan seharian secara berkesan dan bertanggungjawab 1

menguasai kemahiran niengukur dan menggunakan alat-alat asas matematik 7. menguasai kemahiran penggunaan wang dalam kehidupan harian 8.6. mengetahui konsep masa dan waktu 2 .

3 .

. <tinggilrendah>.1.2. warna-warna sekunder iaitu hujau.2 menentukan kumpulan objek Perbandingan objek < panjang/pendek> . Menulis nombor dalarn perkataan c.. Menayangkan kad imbasan secara rawak. 2.. pengasingan._. gandaan3  10 .2 membilang nombor 2.. biru.21. sida 2 Nombor bulat 2. padanan.74. < tebal/nipis>. luar /dlm bilik darjah a.M’buat perbandingan objek menggunakan i -pengelasan._.2.<besar/kecil>.31. 11. warna asas iaitu merah. bentuk segi empat..1 menamakan nombor 2.1. 90) c.. Membuat perbandingan objek. 1.2 saiz 1.berat/ ringan>. & 54. dll a. 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 . ii.1 menamakan objek Kandungan Klasifikasi objek melalui 1. _.2..1. Menulis nombor 1 hingga 9. Membilang objek satu-satu b. hijau iv. jingga.20. Mengenal angka 0 [iingga 9. M’lengkapk’ rangkaian no. manik . b. bongkah.41. Menyuruh murid membilang nombor sambil menaiki tangsambil naik tanggga a. warna dan saiz. Pra nombor 1. kecil/ iii. 1. kuning. jaka. Penekanan diberikan kepada Iangkauan genap & ganjil spt. Memadan benda maujud dgn kad no yg sama nilai a... segi tiga._. pengelasan mengikut bentuk.Objektif 1. <banyak/sedikit> <sama banyak/tidak sama banyak> < kumpulan lebih/kurang> ii.(10.. gambar 0 0 0 0 0 0 1. 84 d.1 Nombor. b. ungu. bulat. pengumpulan Contoh: Mengumpul beberapa butang yang berlainan warna dan saiz ke dalam satu kurnpulan kernudian mengumpulkan warna dan saiz yang berbeza ke dlm kumpulan yg lain b. a.1 bentuk. Membilang dalam gandaan-2. butang sudu .objek b’hampiran ._.20.2 Rangkaian nombor menggunakan murid sebagal bahan perbandingan lelaki lebih daripada perempuan kad imbasan bahan-bahan konkrit bilangan tetap sama tetapi susunan yang berbeza. M ‘genal & m’gecam objek dgn bhn-bhn konkrit i . Menggunakan kad no.1 Bilang tertib menaik/ Menurun 2.64. saiz besar._ 10.1.3 warna Cadangan Aktiviti P&P a. dan bahan-bahan konkrit b. murid sebut a.. Membimbing murid dlm kemahiran menulis BBM/ Catatan manik butang bahan-bahan konkrit seperti bahan-bahan manipulatif i.

Objektif 2. belakang badan kawan a. Menyatukan dua kumpulan objek       12 3 Guru menyebut sebagai satu tambah dua sama dengan tiga a. guli) 1 4 7 di bawah 2 5 8 3 6 9 3 Operasi tambah ( +) 3. 3.2 Nombor dlm kehidupan harlan 3. Teknik menulis angka dicadangkañ spt rajah BBM/ Catatan kad nombor/ bahanbahan konkrit arah pergerakan semasa menulis angka perlu ditekankan mulakan dengan urutan seperti 1. Menekap di atas papan berlubang bentuk angka dan kertas pasir f. b. 2. nombor telefon. 8. nombor alamat rumah sendiri a.1. 6. Membimbing murid dalam kemahiran menulis angka d. masukkan lagi. Bercerita dengan menggunakan bahasa harian yang membawa maksud penambahan (seperti tambah lagi.5.3. Menulis nombor 1 hingga 9. Menulis di udara. 4.4.3. 9. 7. 0 papan angka berlubang/papan pasir plastesin model yang berkaitan bahan konkrit yang ada di dalam dan di luar kelas (seperti binatang.5. guru meminta dua orang murid berdiri di depan kelas ii.2 Penambahan dengan Membilang semua Cadangan Aktiviti P&P a. jumlah.1 Penyatuan dua kumpulan 3. Melihat dan menyebut nombor pada bas.1. nombor pendaftaran kereta.1 Nombor mempunyai kuantiti 2. Membentuk angka dengan plastesin g. 5..1 menyatakan situasi Tambah dalam bahasa harian e.1 Penulisan nombor dalam Perkataan 2. 2.5 menggunakan nombor Kandungan 2.1 Simbol nombor 2. siput.4 menulis nombor 2.2 Perbandingan nilai no.3 menentukan nilai nombor 2. Menulis nombor dalarn perkataan c. pasir/tanah. semua) i. murid diminta membilang bilangan murid tersebut 5 .

lima digit dengan dua digit xii. Jadi.2 Menambah sebarang dua nombor Kandungan 3.dua digit derigan dua digit ix.iii. murid diminta membilang jumlah murid tersebut v. Contoh: himpunan dua objek b.1 Dalam lingkungan fakta Asas 3. empat digit dengan dua digit xi. butang dii. Objektif 3.) Fakta asas tambah ada 100 seperti 0+0=0 0+1=1 0+2=2 9 ÷ 9 = 18 Bahan-bahan konkritlpernbilang 3. guru mengulang aktiviti dengan objek yang lain a. Mengenal simbol (+) dan () BBM/ Catatan Nota: bilangan objek dalam himpunan tidak lebih daripada 9 Bahan-bahan konkrit / pembilang (batang 915 krim. Lima digit dengan satu digit vi.3. enam digit dengan satu digit vii. dengan rnengumpul semula Cadangan Aktiviti P&P a. Menulis ayat matematik bagi operasi tambah I.dan seterusnya enam digit dengan enam digit a.2. satu digit dengan satu digit ii dua digit dengan satu digit iii tiga digit dengan satu digit iv.2. enam digit dengan dua digit xiii. empat digit den gan satu digit v.3 menulis ayat matematik bagi operasi tambah 3. Murid menambah satu objek lagi kepada himpunan yg ada. berapakah jumlah murid dalam kumpulan mi?” iv.2 Sebarang dua nombor a. guru meminta 3 orang lagi ke haciapan dan myata “tiga orang lagi masuk dalam kumpulan ini. dalam bentuk ayat Gambar /carta yang membawa maksud 6 . Penambahan nombor satu digit dengan nombor satu digit hingga nombor enam digit dengan nombor enam digit . satu digit dengan dua digit viii. i. tiga digit dengan dua digit x. tanpa mengumpul semula b. Murid membilang objek dalam satu himpunan.1 Pengenalan simbol (+) dan (=) a.

3. a. Penambahan satu digit dengan satu digit hingga enarn digit dengan enam digit a.5. Kakak berikan lagi 4 biji. Kad simbol (÷) dan (=) Kad operasi tambah dalam bentuk ayat dan bentuk lazini kad imbasan 3.5 menyatakan secara spontan fakta asas tambah 3.6. .2 Ayat mt daripada cerita Cadangan Aktiviti P&P a. dalam bentuk lazim 2 3 4 +3 +5 +3 5 8 7 2 + 4 =6 penambahan.1 Sebarang tiga nombor a. tanpa mengumpul semula b. dengan mengumpul semula 3. Menambah sebarang tiga nombor b. Membina ayat matematik daripada cerita. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 2 + 3 =__ 2+ __ =5 ___+2=5 ____ + ____ =5 a.4.1 Penambahan secara Spontan fakia asas a. Contob Saya ada 3 biji bola.  3+4=7 BBM/ Catatan lembaran kerja yang disediakan mengikut tahap murid carta bergambar 3.6 menarnbah sebarang tiga nombor Kandungan 3.3.1 Penekanan kepada operasi melengkapkan ayat matematik 3.1 Cerita daripada ayat Mt 3.4 melengkapkan ayat matematik bagi Operasi tambah 3. Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Contoh: “Tiga tambah berapa sama dengan tujuh7’ Objektif 3. 1+ 2 = 3 . Bentuk lazim 1+1 =2 .8 menyelesaikan masalah harlan yg 7 . Jumlah kucing saya ialah ______ ekor.7. Membina cerita daripada ayat matematik Contoh 3+5=8  Saya ada ________ ekor kucing. Emak belikan lagi ______ ekor.ii.7.2 Ayat matematik bagi Operasi (+) a. Bentukayat Mt b. Jumlah bola saya ialah 7 biji.7 membina cerita 3.

1 Penolakan melalui Proses pengasingan dua kumpulan 4.1.1 Masalah harian yang melibatkan cerita.1 menyatakan situasi tolak dalam bahasa harian i) Abu dapat berapa bintang? ii) Siapakah rnendapat pencapaian yang tertinggi? b. / Tinggallah lapan sehingga selesai. Main tepi jalan.1. Contoh Apakah jumlah antara hasil tambah 230 dengan 14? 4. / Tinggallah sembilan. Satu tidak sedar. Sembilan budak pintar.1 Penolakan melalui proses Pengasingan dua kumpulan Lagu Sepuluh Budak Pintar / Sepuluh budak pntar. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah Contoh: Pencapaian Murid Ali Abu Siti       Kad gambar 4 Operasi tolak 4.melibatkan operasi (+) 3. / Main tepi papan. / Satu kena Ianggar.1. Menolak dengan mencari perbezaan Contoh Ali Lina BBM/ Catatan kad operasi bahan-bahan konkrit    Berapakah bezanya antara pensel Au dengan kad fakia asas 8 . rajah dan jadual a. Masalah harian yang rnelibatkan operasi tambab. Membuatpenolakan melalui proses mengasingkan dua kumpulan Contoh 5 — 2 = 3 b. Nota ayat selapis Objektif Kandungan 4.8.2 Penolakan dengan mencari perbezaan Cadangan Aktiviti P&P a.

5—1=4 ii. Membina cerita daripada ayat matematik S — 3 = 5 Saya ada ____ ekorayam.1 CerIta daripada ayat Matematik Objektif Kandungan Cadangan Aktiviti P&P a. 9 — 2 = 7 dan seterusnya a. Meriolak dalam lingkungan fakta asas Contoh: 9—1=8. dengan mengumpul semula: 11—9=2. b.1 Pengenalan simbol (—) dan (= ) 4. Membina ayat matematlk daripada cerita. tanpa mengumpul semula. Menulis ayat matematik bagi operasi tolak i. dengan mengumpul semula: cth: 11—2—7 =2 a.2 Songsangan fakta (+) 4. b.2. __.3 = 4 .5. dengan mengumpul semula 4.__ = 2 .3. bentuk lazim 6 9 8 -4 -3 —2 2 6 6 a.5 menolak sebarang tiga Nombor 4.4.3 menulis ayat mt bagi operasi tolak 4.6 membina cerita 4.2. bentuk ayat mt. 5 . tanpa mengumpul sem ula : 7—4=3. bentuk ayat maternatik: 5—3=2 ii. tanpa mengumpul semula : cth: 4—1—2 = 1 b.1 Penekanan kepada Melengkapkan ayat mt Bagi operasi tolak 4.1 Sebarang tiga nombor a.2 Ayat mt bagi operasi (—) a.1 Dlm Iingkungan fakia asas 4.6.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi — kad symbol kad imbasan 4.2 Sebararig dua nombo a. Mengenal simbol tolak (-) dan (=) Melengkapkan operasi tolak.4. ____ = 3 Menolak sebarang tiga nornbor a.3.2 menolak sebarang dua nombor Lina? 4. Menolak sebarang dua nombor i. Contoh 4-3 = ___ . Berapa ekor ayam saya yang masih hidup? kad simbol kad operasi tolak 4. bentuk lazim 4. _____ ekor ayam saya sudah mati. BBM/ Catatan 9 . 15—6 = 4 b.4.

2 Kenal pasti  kumpulan dan ahli  a.1. 2 menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dua operasi 4.2 Pembinaan ayat matematik danipada cerita.1 menyatakan operasi darab dlm bahasa harian       6. 5. Contoh 9—6+2=5 Siti ada sembilan biji gula-gula. Berapa bi gula gula ada pada Siti sekarang? Contoh: Graf palang menegak 3 komponen yang menunjukkan markah Ali. Kakak bagi Siti dua biji gula-gula lagi. 5. Contoh Au ada lima buah buku. cerita.1. Mengenal pasti kumpulan dan ahli tiga kumpuan dua-dua Bahan konkrit gambar 6 Operasi darab 6.1 Masalah harian melibalkan literasi mudah.1. Menghafal sifir 1 hingga 9 secara i. Berapakah rnarkah matematik yang diperolehi oleb Siti? ii. Berapakah buku All yang tinggal? a.2.2.6.1 Pengertian darab dalam proses tarnbah berulang 6. 5. berirama 10 . Membina cerita daripada ayat matematik.1 membina cerita 5. Menyatakanjumlah melalui proses tambah berulang 2+2+2+2=8 a.1 Operasi + dan dalam Iingkungan fakta asas. cerita.7 menyelesaikan masalah yg melibatkan operasi 5 Gabungan dua operasi 5. Berapakah jumlah markah yg diperolebi Abu utk 2 bulan? a. Siti dan Abu untuk 2 bulan.1.2 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah.4. Berapakah perbezaan markah antara Siti dan Ali? iii. Dia beri enam biji kepada adiknya. i. grat atau jadual. Dua daripadanya dipinjam oleb Abu.1 Pembinaan cerita drp ayat maternatik. 5.7. rajah atau jadual. Menyelesaikan masalah harian yg melibatkan rajah & jadual ayat mateniatik a.2 Ayat matematik drp cerita 4. rajah.

sifir 1 hingga 9. individu dan beramai-ramai iii.7. bentuk lazim 6. Menggunakan kad imbasan Objektif 6.6 membina cerita 6. Cerita Guru berikan 2 batang perisel sifir kad nombor carta kad nombor bahan konkrit kad gambar petikan cerita rajah kad nombor kad ayat matematik bahan konkrit 6.1 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah. Memperkenalkan simbol (x) b. bentuk ayat matematik b. 1 X3= _____. Kad imbasan. sembilan-sembilan 1 x 3 =3 2 X3 6 (bentuk lazim) BBM/ Catatan Bahan konkrit gambar carta bergambar.1 Fakta asas darab 6. Menyatakan fakta asas darab secara spontan cth: 1 X3=3 a.3.2 Ayat matematik daripada cerita 6.2 mendarab sebarang dua no. dalam Iingkungan fakta asas. Nota 1 x sebarang norribor = nonibor itu juga O x sebarang nombor = sitar 6. Cerita daripada ayat matematik 3 X 4 = 12 Ada 3 buah bakul.1 Pengenalan simbol (x) dan (=) 6.ii.2. Kandungan 6.4. Membilang dan menambah dalam kumpulan i.6. Berapakah jumlah hiji imau yg ada? a. 3X __=6 ___ X ___ =6 a. Dalam setiap bakul ada 4 biji Iimau.2 Ayat matematik bagi operasi X a.6.2 Darab sebarang nombor dengan sifar Cadangan Aktiviti P&P a.5 menyatakan secara spontan fakta asas darab 6.7 menyelesaikan 6.1 Lingkungan fakta asas 6. dua-dua ii. 11 . tiga-tiga hingga Ui.3 Menulis ayat matematik bagi operasi darab 6.1 Cerita daripada ayat matematik 6.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi darab a.5.1 Sifir 1 hngga 9 6. Dalam Iingkungan fakta asas.2. bertepuk tangan sambil memberi jawapan b.3.

rajah dan jadual kepada setiap rriuricl.1 menyatakan operasi bahagi      dalam bahasa harian Kandungan 7. 8÷ 7. Bahagi dalam proses tolak berulang sama banyak BBM/ Catatan     8—2—2—2=2 b. Ramlee) a. Jika guru berkan pensel kepada 3 orang mund.masalah yang meribatkan operas darab cerita.1 Dalam Iingkungan fakta asas 12 . Mengagih sekumpulan benda i. kira jum!ah pensel yang diperolehinya? b. 9 ÷ 3 = 3. Literasi mudah Apakah hasil darab 30 dengan 8? Objektif 7 Operasi baflagi 7.1. fakta asas bahagi ada 360 sama ada berbaki atau tanpa baki      empat kumpulan dua-dua membahagi objek kepada kumpulan dan menyatakan bilangan kumpulan yang diperolehi ii. pengumpulan 8 ÷ 4=2 kad imbasan.2 membahagi sebarang dua nombor dalarn 7. pengumpulan b.2. Contoh satu untuk aku dan saW untuk engkau (Cerita P.1Konsep bahagi a. Dalam fakta asas Contoh: 8 ÷ 2 = 4 . pengongsian Cadangan Aktiviti P&P a. Pengongsian Membahagi sebilangan objek kepada kumpulan yang sama banyak.

bentuk lazim 7.4. Mengenal sirnbol (÷) dan b.6. jadual atau graf (graf palang) ___ + __ = __ BBM/ Catatan 7.6.Iinqkungan fakta asas 7.1 Cerita danipada ayat matematik Cadangan Aktiviti P&P a. carta. All hadiahkan kepada ____ orang murid. bentuk ayat Contoh 8÷2=4 .7 menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi 7. a.2 Ayat matematik bagi Operasi bahagi a. Setiap murid mendapat ______bi bola.1 Dalam Iingkungan fakta Asas 7. Membina ayat matematik drp. Membina cenita daripada ayat matematik Contoh: 8 ÷ 4=2 All ada _____ biji bola. Menyelesaikan masalah harian yang mehbatkan iterasi mudah. Melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi Contoh 3+3 = ___ . rajab. Setiap barisan ada 3 orang niurid. 9÷3 =3 . Menulis ayat rnatematik I.5.3.2 Ayat matematik daripada cerita 7. certa yang diberi Contoh 12 orang murid berbaris dalam 4 barisan. 8÷2=4 ii.3. 6÷___ =2 ____+ 2=4.5 membahagi secara spontan Objektif 7.1 Fakta asas bahagi 4=2 a. bentuk ayat matematik b.1 Pengenalan simbol (÷) dan (=) 7.3 menulis ayat matematik bagi operasi bahagi 7. 5 /20 a.4 melengkapkan ayat mt bagi operasi bahagi 7. b. ___ + ___ = ___ 7. bentuk lazim Contoh 4 / 12 .1 Mas&ah harian yang 13 .7. Menjawab soalan-soalan operasi bahagi dan kadkad imbasan contoh: a.6 membina cerita Kandungan 7.

1 Nilai wang syiling 8.1 Operasi tola k yang melibatkan Wang a.2 Nilai wang kertas 8.3 Persamaan nilal wang 8. tanpa mengumpul semula b. Menamakan wang syiling Malaysia 1 sen  RM 1 a.1 mengenal mata wang Malaysia 8.1. Menentukan persamaan niIa wang dengan harga barang Wang syiling contoh atau wang mainan dan wang sebenar I sen hingga RM1 8.4 Persamaan nilai wang d dengan harga barang Objektif 8. grat 8 Wang 8.2 Wang kertas 8. Menolak nilai wang dengan mengumpLil semu(a a.5 menyelesaikan operasi darab 14 . dengan mengurnpul Cadangan Aktiviti P&P a. tanpa mengurnpul semula b.2. Berapa katikah mereka makan dalam sehari? 35 + 7 = 5 a. Menentukan nilai wang syiling Malaysia 1 sen hingga RM 1 a.2. jadual atau (graf palang) Contoh: Dalam satu minggu perighuni asrama makan sebanyak 35 kali.rajah.3.4. Mendarab nombor 1 digit dengan s sen BBM/ Catatan Wang kertas contoh atau wang mainan dan wang sebenar RM1 hingga RM100 Barang kegunaan harian yang mudah diperolehi kad perkataan kad gambar kad perkataan kiad gambar 8.2.1 Wang syiling 8. gambar.1 Operasi tambah yang melibatkan wang a.2 menentukan nilai wang mehbatkan literasi mudah. Menambah nilai wang dengan r mengumpul semula b. dengan mengumpul seniula 8. Menambah nllai wang tanpa mengumpul semula a.2.4 rnenyelesaikan operasi tolak yg melibatkan wang 8. Menentukan nilai wang kertas RM 1 hingga kM 100 a. cerita. Menamakan wang kertas RM 1  RM 100 a. Menentukan persamaan nilal wang a.1.3 menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan wang Kandungan 8. Menolak nilai wang tanpa mengurnpul semula b.

Menyesuaikan aktiviti harlan dengan waktu dalam sehari b.1 Cerita daripada ayat matematik 8. Membina ayat inateriatik drp cerita yang diberi a. malam. inenamakan han-han dalam seminggu Ahad.6. Rabu. Khamis. Menyelesaikan masalah harian yang melibalkan nilai wang hingga RM 100 a. Selasa.1 Hari dalam seminggu Objektif Kandungan 92. petang. malam a. Membahagi ringgit dengan nombor 1 digit hingga RMI00 a. Membina cerita daripada ayat matematik yang diberi a.1 Pembahagian sen dengan nombor 1 digit 8.5. 8. Menyenaraikan aktiviti dalam BBM/ Catatan gambar-gambar aktiviti 15 .2 Ayat matematik daripada cerita 8.2 Aktiviti-aktiviti Cadangan Aktiviti P&P a.7. Isnin.2 Aktiviti harlan mengikut waktu 9.1. keda i mainan/stesen rnatematik 9 Masa dan waktu 9.7. Jumaat. tengahani .yg melibatkan wang semula.1 Konsepwaktu dalam satu hari 9.2 menamakan hari dalam seminggu gambar-garnbar yang menunjukkan waktu dalam sehari.2.2 Nombor 1 digit dengan ringgit hingga RM I00 8.1. Sabtu 7 hari dalam serninggu Alat perakam.1 Masalah harian yang rnelibatkan nilal wang b. Contoh pagi.6. tengahari.1 Nombor 1 digit dengan sen 8.1 rnenamakan waktu dalam satu hari 9. senja dan subuh gambar aktiviti kad perkataan nama-nama han kalendar bulan 9. Membahagi sen dengan nombor I digit a. petang.2 Pembahagian ringgit dengan nombor 1 digit hingga RM100 8. Membina jadual harian waktu cuti a.5. Mengenal dan menyebut waktu dalam sehari : pagi.8. Mendarab riornbor I digit dgn ringgit hingga RMI00 a.

3 Waktu dlm jam & minit 9. Menyatakan bilangan han dalam sebulan (28/29/30/31) a. Menulis tarikh a.3.2 Unit jam dan minit 9.2 Bilangan hari dlm sebulan 9. Menyenaraikan aktiviti dalam seminggu a.3 Bilangan minggu dalam sebulan Kalendar bulanan (7 han dalam seminggu) kalendar 9. Menyatakan bilangan bulan dalam setahun 9.3.3. Menentukan tempoh masa dalam jam dan rninit Contoh 9.4 merekodkan aktiviti dalam setahun 9.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa 16 . I minif = 60 saat.1 Bulan-bulan dlm setahun 9.5.2 Jenis peristiwa a.3. peristiwa individu 9.1 Muka jam 9.4.1 Tarikh 9. a. Merekodkan tarikh peristiwa individu dan sekolah dalam setahun. b.4 Bilangan bulan dalam setahun 9. Mengenal unit jam dan minit a.3 menamakan bulan dalam setahun seminggu a. Merekodkan tarikh peristiwa tetap dalam negara. peristiwa khas b. Menyatakan bilangan minggu dalam setahun a.5. Contoh Hari lahir saya Jam contoh dan jam sebenar a.5. Menamakan bulan-bulan dalam setahun Januari hingga Disemben a. a.4. Contoh: Hari Kebangsaan.4 Tempoh masa dalam jam dan minit 9. Menyatakan waktu dalam jam dan minit satu lam 60 minft.5 menyatakan waktu dalam unit jam 9.dalam seminggu 9.5.6.1 Masalah harian a. Mengenal muka jam a.

2 menamakan bentukbentuk tiga matra 10.1 Ukuran panjang dlm unit relative & metrik 11. Mengenal unit gram dan kilogram.1. Menamakan Icon. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a. 17 .1.2 menyelesai masaah. buatan dan bujur i.2.2 menyelesaikan masalah.2.1 rnenamakan bentukbentuk dua matra 10. Menyelesaikan masaah harian yang melibatkan tempoh dalam unit masa. BBM/ Catatan Jam contoh dan jam sebenar 10 Bentuk dan ruang 10.1.1 Gram dan kilogram. Menamakan segi tiga. bula n & tahun a. Alat periimbang Barang yang hendak dftirnbang. segi enipat tepat.1 Berat yang berkaftan dgn kehidupan anggota badan pembaris.2.30 Berapa lamakah tempob masa yang ditunjukkan oleh jam di atas? a. piramid dan kubus b.1 menyatakan berat dalam unit metrik. siku. Mengenal alat penimbang. hari.1 Jenis bentuk tiga matra bahan-bahan realia gambar-gambar bentuk (bentuk dua matra) (bentuk tiga matra) 11 Ukuran panjang 11. selinder.1 menyatakan ukuran panjang 11.1 Ukuran dan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian 12. 12. Menyatakan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian a.30 dan akhirnya 9. hasta.1 Jenis bentuk dua matra 10. Menyatakan ukuran panjang dlm unit dan metrik spt jengkal.Objektif Kandungan Cadangan Aktiviti P&P Mula akhir (Gambar jam dinding yg menunjukkan 8. pita pengukur dan bahan yang hendak diukur papan tanda 12 Jisim 12. b. 12. minggu. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a. tapak dan Iangkah b. sentimeter. 11. segi empat sama. meter dan km a. Menyatakan ukuran panjang dalam unit metrik seperti milimeter.

c.1 menyatakan isipadu dalam unit metrik. Mengenal komponen pecahan i. Menyelesaikan masalah pecahan dalam kehidupan harian. a.1 menamakan pecahan. 18 . Menyalakan timbangan bagi sesuatu benda dalam gram dan kilogram. BBM/ Catatan Bilang penyukat cecair dalam unit milihter dan liter. Melukis pecahan yang dinamakan. pecahan tak wajar iii. Bentuk-bentuk pecahan.1 Jenis pecahan. 13.2. Menyatakan sukatan bagi cecair yang disukat dalam mililiter dan liter. 13. b. 14. pecahan wajar ii. a. Gambar-gambar pecahan. Menyatakan pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian. Menyatakan tirnbangan bagi benda yg berkaitan dengan kehidupan harian. Menyatakan isipadu cecair berkaitan dengan kehidupan harian. Objektif 13 Isipadu cecair 13. pecahan nombor bercampur C. Mengenal baling pengukur isipadu cecair dalam unit mililiter dan liter.2.2 menyelesai masalah Kandungan 13. Menamakan pecahan i.1. pengangka ii. Baling penyukat ceca i r 14 Pecahan Membotehkan murid 14. Melorekkan pecahan yang dinamakan.1 Isipadu yang berkaitan dengan kehidupan harian. 14. Mengenal unit mililiter dan liter. penyebut b. d. c.2 menyelesai masalah.1 Pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian. 14.1 Mililiter dan liter. a.1. Cadangan Aktiviti P&P a. a.harian. b.

15.2 Kalkulator.1 Alat dan teknologi dalam Kehidupan Harlan a. 15. dekak-dekak & kalkulator. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia 19 . Menyelesaikan masalah harian dengan lat-alat tersebut Abakus. Mengenalkan alat-alat seperti abakus.2 Menyelesai masalah 15.2. a. dekak.1.1.15 Penggunaan alat dan teknologi menggunakan alat dan teknologi dalam matematik. Menggunakan alat-alat di atas secara amali. b.1 Abakus/dekakdekak.d) Sukatan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran . 15.dekak dan kalkulator. Jabatan Pendidikan Khas (n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful