HURAIAN SUKATAN PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN - Bidang Pengurusan Kehidupan - Bidang Akademik Berfungsi

- Bidang Kerohamian dan Nilai-Nilai Murni - Bidang Sosial, riadah dan Kreativiti BIDANG 1 : PENGURUSAN KEHIDUPAN - Komponen Pengurusan Diri - Komponen Kemahiran Manipulatif - Komponen Pengurusan Tingkahlaku - Komponen Kemahiran Hidup BIDANG 2: AKADEMIK BERFUNGSI - Komponen Bahasa Melayu - Komponen Matematik - Komponen Bahasa Inggeris - Komponen TMK BIDANG 3: KEROHANIAN DAN NILAI-NILAI MURNI - Komponen Pendidikan Agama Islam - Komponen Pendidikan Moral BIDANG 4: SOSIAL, RIADAH DAN KREATIVITI - Komponen PJ - Komponen Pendidikan Seni - Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan Badan dan Drama - Komponen Pendidikan Sains,Sosial dan Alam Sekitar

KOMPONEN MATEMATIK

Skop Komponen ini memberi pendidikan matematik secara umum kepada semua murid bermasalah pembelajaran dan menegaskan penggunaan matematik di dalam situasi harian dan kerjaya. Ia memberikan asas matematik yang diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, komponen mi akan nienjadikan matematik suatu mata pelajaran yang menggembirakan, bermakna, mencabar dan berguna kepada murid-murid. Di samping itu, komponen ni diharap dapat menyediakan pengalaman pembelajaran rnatematik bagi murid-murid bermasalah pembelajaran untuk memperkembangkan kemahiran amali supaya dapat berdikari. Komponen mi meliputi dua aspek utama aitu: a. Matematik Asas b. Matematik Sosial Objektif Komponen Matematik membolehkan murid: 1. mengetahui dan memahami konsep nombor 2. menguasal dan mengaplikasikan kemahiran tambah, tolak, darab dan bahagi 3. mengenali bentuk-bentuk asas yang terdapat di dalam alam sekeliling serta ciricirinya 4. menguasai kemahiran penyelesaian masalah yang melibalkan operasi matematik 5. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalarn pengurusan kehidupan seharian secara berkesan dan bertanggungjawab 1

menguasai kemahiran penggunaan wang dalam kehidupan harian 8.6. mengetahui konsep masa dan waktu 2 . menguasai kemahiran niengukur dan menggunakan alat-alat asas matematik 7.

3 .

hijau iv. dan bahan-bahan konkrit b. jaka. a._. warna asas iaitu merah._. murid sebut a.M’buat perbandingan objek menggunakan i -pengelasan.<besar/kecil>. . padanan. 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 .20..1 Bilang tertib menaik/ Menurun 2. Memadan benda maujud dgn kad no yg sama nilai a. pengelasan mengikut bentuk. Membimbing murid dlm kemahiran menulis BBM/ Catatan manik butang bahan-bahan konkrit seperti bahan-bahan manipulatif i. M ‘genal & m’gecam objek dgn bhn-bhn konkrit i .21.64._ 10. bongkah._. Mengenal angka 0 [iingga 9. Membilang objek satu-satu b.31. Menggunakan kad no. sida 2 Nombor bulat 2.1.. gambar 0 0 0 0 0 0 1. 11. luar /dlm bilik darjah a..1. bulat.. 90) c._. b. jingga. warna dan saiz.. butang sudu .1 menamakan nombor 2. pengasingan.berat/ ringan>. dll a. saiz besar.2.2.2 Rangkaian nombor menggunakan murid sebagal bahan perbandingan lelaki lebih daripada perempuan kad imbasan bahan-bahan konkrit bilangan tetap sama tetapi susunan yang berbeza. Penekanan diberikan kepada Iangkauan genap & ganjil spt. 2. _. ungu. ii.. bentuk segi empat.1 menamakan objek Kandungan Klasifikasi objek melalui 1. manik . gandaan3  10 . b. kecil/ iii. segi tiga. 1.1. 84 d.2 membilang nombor 2.74. < tebal/nipis>. kuning. Membilang dalam gandaan-2. Menayangkan kad imbasan secara rawak... warna-warna sekunder iaitu hujau.objek b’hampiran . 1. <banyak/sedikit> <sama banyak/tidak sama banyak> < kumpulan lebih/kurang> ii.1 bentuk.1.2 saiz 1.2 menentukan kumpulan objek Perbandingan objek < panjang/pendek> . M’lengkapk’ rangkaian no.20.(10. pengumpulan Contoh: Mengumpul beberapa butang yang berlainan warna dan saiz ke dalam satu kurnpulan kernudian mengumpulkan warna dan saiz yang berbeza ke dlm kumpulan yg lain b.1 Nombor.. biru. Pra nombor 1. & 54. Menyuruh murid membilang nombor sambil menaiki tangsambil naik tanggga a.Objektif 1. <tinggilrendah>.3 warna Cadangan Aktiviti P&P a. Membuat perbandingan objek.41. Menulis nombor dalarn perkataan c.2. Menulis nombor 1 hingga 9..

3.Objektif 2. Membentuk angka dengan plastesin g.2 Perbandingan nilai no. Membimbing murid dalam kemahiran menulis angka d.4 menulis nombor 2. murid diminta membilang bilangan murid tersebut 5 . nombor alamat rumah sendiri a. Melihat dan menyebut nombor pada bas. 9.1 Penyatuan dua kumpulan 3. Bercerita dengan menggunakan bahasa harian yang membawa maksud penambahan (seperti tambah lagi. 2.1 Nombor mempunyai kuantiti 2. 0 papan angka berlubang/papan pasir plastesin model yang berkaitan bahan konkrit yang ada di dalam dan di luar kelas (seperti binatang.5 menggunakan nombor Kandungan 2. 2.2 Penambahan dengan Membilang semua Cadangan Aktiviti P&P a.1 menyatakan situasi Tambah dalam bahasa harian e. b.3 menentukan nilai nombor 2.2 Nombor dlm kehidupan harlan 3. pasir/tanah.1 Penulisan nombor dalam Perkataan 2. jumlah. semua) i.. 5.1. Menulis di udara. masukkan lagi. 7.1 Simbol nombor 2. 8. Menulis nombor dalarn perkataan c.4. 4.5. nombor pendaftaran kereta. nombor telefon.5. belakang badan kawan a. guli) 1 4 7 di bawah 2 5 8 3 6 9 3 Operasi tambah ( +) 3. 6. 3. Menekap di atas papan berlubang bentuk angka dan kertas pasir f.1. Menyatukan dua kumpulan objek       12 3 Guru menyebut sebagai satu tambah dua sama dengan tiga a. guru meminta dua orang murid berdiri di depan kelas ii.3. siput. Teknik menulis angka dicadangkañ spt rajah BBM/ Catatan kad nombor/ bahanbahan konkrit arah pergerakan semasa menulis angka perlu ditekankan mulakan dengan urutan seperti 1. Menulis nombor 1 hingga 9.

1 Dalam lingkungan fakta Asas 3. Lima digit dengan satu digit vi. Contoh: himpunan dua objek b. satu digit dengan dua digit viii. tiga digit dengan dua digit x.2.3.dan seterusnya enam digit dengan enam digit a.2 Sebarang dua nombor a. i. empat digit dengan dua digit xi. Menulis ayat matematik bagi operasi tambah I. Penambahan nombor satu digit dengan nombor satu digit hingga nombor enam digit dengan nombor enam digit . guru meminta 3 orang lagi ke haciapan dan myata “tiga orang lagi masuk dalam kumpulan ini. dengan rnengumpul semula Cadangan Aktiviti P&P a. tanpa mengumpul semula b. guru mengulang aktiviti dengan objek yang lain a. lima digit dengan dua digit xii.2 Menambah sebarang dua nombor Kandungan 3. Objektif 3. satu digit dengan satu digit ii dua digit dengan satu digit iii tiga digit dengan satu digit iv. dalam bentuk ayat Gambar /carta yang membawa maksud 6 .3 menulis ayat matematik bagi operasi tambah 3. Murid membilang objek dalam satu himpunan.dua digit derigan dua digit ix. empat digit den gan satu digit v. enam digit dengan satu digit vii.1 Pengenalan simbol (+) dan (=) a. Jadi. murid diminta membilang jumlah murid tersebut v. Mengenal simbol (+) dan () BBM/ Catatan Nota: bilangan objek dalam himpunan tidak lebih daripada 9 Bahan-bahan konkrit / pembilang (batang 915 krim.) Fakta asas tambah ada 100 seperti 0+0=0 0+1=1 0+2=2 9 ÷ 9 = 18 Bahan-bahan konkritlpernbilang 3. enam digit dengan dua digit xiii. berapakah jumlah murid dalam kumpulan mi?” iv.2. butang dii. Murid menambah satu objek lagi kepada himpunan yg ada.iii.

8 menyelesaikan masalah harlan yg 7 . dengan mengumpul semula 3.4 melengkapkan ayat matematik bagi Operasi tambah 3.6 menarnbah sebarang tiga nombor Kandungan 3. dalam bentuk lazim 2 3 4 +3 +5 +3 5 8 7 2 + 4 =6 penambahan. tanpa mengumpul semula b.1 Penekanan kepada operasi melengkapkan ayat matematik 3. Kakak berikan lagi 4 biji. Jumlah bola saya ialah 7 biji.2 Ayat mt daripada cerita Cadangan Aktiviti P&P a.1 Cerita daripada ayat Mt 3. Jumlah kucing saya ialah ______ ekor. a. Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Contoh: “Tiga tambah berapa sama dengan tujuh7’ Objektif 3.  3+4=7 BBM/ Catatan lembaran kerja yang disediakan mengikut tahap murid carta bergambar 3.7 membina cerita 3.6.4. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 2 + 3 =__ 2+ __ =5 ___+2=5 ____ + ____ =5 a. Bentuk lazim 1+1 =2 .7. Emak belikan lagi ______ ekor.3. Menambah sebarang tiga nombor b.5.3. Penambahan satu digit dengan satu digit hingga enarn digit dengan enam digit a. . Membina ayat matematik daripada cerita. Contob Saya ada 3 biji bola.ii. Bentukayat Mt b.1 Penambahan secara Spontan fakia asas a. Kad simbol (÷) dan (=) Kad operasi tambah dalam bentuk ayat dan bentuk lazini kad imbasan 3.1 Sebarang tiga nombor a.2 Ayat matematik bagi Operasi (+) a. 1+ 2 = 3 . Membina cerita daripada ayat matematik Contoh 3+5=8  Saya ada ________ ekor kucing.7.5 menyatakan secara spontan fakta asas tambah 3.

Sembilan budak pintar.1 Penolakan melalui proses Pengasingan dua kumpulan Lagu Sepuluh Budak Pintar / Sepuluh budak pntar. Menolak dengan mencari perbezaan Contoh Ali Lina BBM/ Catatan kad operasi bahan-bahan konkrit    Berapakah bezanya antara pensel Au dengan kad fakia asas 8 .1 menyatakan situasi tolak dalam bahasa harian i) Abu dapat berapa bintang? ii) Siapakah rnendapat pencapaian yang tertinggi? b.1 Masalah harian yang melibatkan cerita. / Tinggallah sembilan. rajah dan jadual a. / Satu kena Ianggar. Contoh Apakah jumlah antara hasil tambah 230 dengan 14? 4.1. Masalah harian yang rnelibatkan operasi tambab. Nota ayat selapis Objektif Kandungan 4. / Main tepi papan.melibatkan operasi (+) 3. Main tepi jalan. Satu tidak sedar.1.1. Membuatpenolakan melalui proses mengasingkan dua kumpulan Contoh 5 — 2 = 3 b. / Tinggallah lapan sehingga selesai.2 Penolakan dengan mencari perbezaan Cadangan Aktiviti P&P a.8. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah Contoh: Pencapaian Murid Ali Abu Siti       Kad gambar 4 Operasi tolak 4.1 Penolakan melalui Proses pengasingan dua kumpulan 4.

tanpa mengumpul semula : cth: 4—1—2 = 1 b. Menulis ayat matematik bagi operasi tolak i. b.1 CerIta daripada ayat Matematik Objektif Kandungan Cadangan Aktiviti P&P a. bentuk ayat maternatik: 5—3=2 ii.3 = 4 .4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi — kad symbol kad imbasan 4.6.1 Penekanan kepada Melengkapkan ayat mt Bagi operasi tolak 4.3.2.5 menolak sebarang tiga Nombor 4. Meriolak dalam lingkungan fakta asas Contoh: 9—1=8. _____ ekor ayam saya sudah mati. 15—6 = 4 b.1 Pengenalan simbol (—) dan (= ) 4. __. 5—1=4 ii.2 Songsangan fakta (+) 4.4. Berapa ekor ayam saya yang masih hidup? kad simbol kad operasi tolak 4.2.2 menolak sebarang dua nombor Lina? 4. dengan mengumpul semula: 11—9=2. bentuk lazim 4. b. bentuk lazim 6 9 8 -4 -3 —2 2 6 6 a. BBM/ Catatan 9 . tanpa mengumpul sem ula : 7—4=3. 5 .3 menulis ayat mt bagi operasi tolak 4. dengan mengumpul semula 4.4. Menolak sebarang dua nombor i.__ = 2 . Membina cerita daripada ayat matematik S — 3 = 5 Saya ada ____ ekorayam. tanpa mengumpul semula.3. Mengenal simbol tolak (-) dan (=) Melengkapkan operasi tolak.2 Ayat mt bagi operasi (—) a.4.1 Dlm Iingkungan fakia asas 4. Contoh 4-3 = ___ . Membina ayat matematlk daripada cerita. 9 — 2 = 7 dan seterusnya a.6 membina cerita 4.5. dengan mengumpul semula: cth: 11—2—7 =2 a.1 Sebarang tiga nombor a.2 Sebararig dua nombo a. bentuk ayat mt. ____ = 3 Menolak sebarang tiga nornbor a.

Kakak bagi Siti dua biji gula-gula lagi.2.1.4.1 menyatakan operasi darab dlm bahasa harian       6.2 Pembinaan ayat matematik danipada cerita. Menghafal sifir 1 hingga 9 secara i. rajah atau jadual. cerita. Contoh Au ada lima buah buku. rajah. 5. 5. Berapakah rnarkah matematik yang diperolehi oleb Siti? ii.7. Contoh 9—6+2=5 Siti ada sembilan biji gula-gula. Menyelesaikan masalah harian yg melibatkan rajah & jadual ayat mateniatik a. Berapakah jumlah markah yg diperolebi Abu utk 2 bulan? a. Berapakah buku All yang tinggal? a.1 Pembinaan cerita drp ayat maternatik. Menyatakanjumlah melalui proses tambah berulang 2+2+2+2=8 a.1.1 Pengertian darab dalam proses tarnbah berulang 6.1 Operasi + dan dalam Iingkungan fakta asas.2.7 menyelesaikan masalah yg melibatkan operasi 5 Gabungan dua operasi 5. Siti dan Abu untuk 2 bulan.1. 2 menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dua operasi 4. i. 5.1 membina cerita 5.2 Ayat matematik drp cerita 4. grat atau jadual. berirama 10 . Membina cerita daripada ayat matematik.6. Berapakah perbezaan markah antara Siti dan Ali? iii.1 Masalah harian melibalkan literasi mudah.1. Dia beri enam biji kepada adiknya. 5.2 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah. Mengenal pasti kumpulan dan ahli tiga kumpuan dua-dua Bahan konkrit gambar 6 Operasi darab 6. Berapa bi gula gula ada pada Siti sekarang? Contoh: Graf palang menegak 3 komponen yang menunjukkan markah Ali. Dua daripadanya dipinjam oleb Abu.2 Kenal pasti  kumpulan dan ahli  a. cerita.

Dalam setiap bakul ada 4 biji Iimau.1 Fakta asas darab 6.6. Menggunakan kad imbasan Objektif 6.1 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah. 1 X3= _____.1 Cerita daripada ayat matematik 6.1 Sifir 1 hngga 9 6. Cerita daripada ayat matematik 3 X 4 = 12 Ada 3 buah bakul. Kandungan 6.3 Menulis ayat matematik bagi operasi darab 6.2. Membilang dan menambah dalam kumpulan i.6 membina cerita 6.7.4. sifir 1 hingga 9.2 mendarab sebarang dua no.1 Lingkungan fakta asas 6.7 menyelesaikan 6.2. dalam Iingkungan fakta asas. Menyatakan fakta asas darab secara spontan cth: 1 X3=3 a. Dalam Iingkungan fakta asas. Berapakah jumlah hiji imau yg ada? a.3. Kad imbasan. dua-dua ii. bentuk ayat matematik b. tiga-tiga hingga Ui.5 menyatakan secara spontan fakta asas darab 6. 3X __=6 ___ X ___ =6 a. Nota 1 x sebarang norribor = nonibor itu juga O x sebarang nombor = sitar 6.2 Ayat matematik bagi operasi X a. Memperkenalkan simbol (x) b.3. sembilan-sembilan 1 x 3 =3 2 X3 6 (bentuk lazim) BBM/ Catatan Bahan konkrit gambar carta bergambar. bentuk lazim 6.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi darab a.1 Pengenalan simbol (x) dan (=) 6.5. 11 . individu dan beramai-ramai iii.2 Ayat matematik daripada cerita 6. bertepuk tangan sambil memberi jawapan b.6.ii.2 Darab sebarang nombor dengan sifar Cadangan Aktiviti P&P a. Cerita Guru berikan 2 batang perisel sifir kad nombor carta kad nombor bahan konkrit kad gambar petikan cerita rajah kad nombor kad ayat matematik bahan konkrit 6.

Pengongsian Membahagi sebilangan objek kepada kumpulan yang sama banyak. Mengagih sekumpulan benda i. Literasi mudah Apakah hasil darab 30 dengan 8? Objektif 7 Operasi baflagi 7. 9 ÷ 3 = 3. pengongsian Cadangan Aktiviti P&P a. Contoh satu untuk aku dan saW untuk engkau (Cerita P. Bahagi dalam proses tolak berulang sama banyak BBM/ Catatan     8—2—2—2=2 b. kira jum!ah pensel yang diperolehinya? b. Ramlee) a. Jika guru berkan pensel kepada 3 orang mund.1Konsep bahagi a.2. 8÷ 7. rajah dan jadual kepada setiap rriuricl. Dalam fakta asas Contoh: 8 ÷ 2 = 4 .1.masalah yang meribatkan operas darab cerita.2 membahagi sebarang dua nombor dalarn 7.1 menyatakan operasi bahagi      dalam bahasa harian Kandungan 7. fakta asas bahagi ada 360 sama ada berbaki atau tanpa baki      empat kumpulan dua-dua membahagi objek kepada kumpulan dan menyatakan bilangan kumpulan yang diperolehi ii. pengumpulan b. pengumpulan 8 ÷ 4=2 kad imbasan.1 Dalam Iingkungan fakta asas 12 .

6.6 membina cerita Kandungan 7. b. certa yang diberi Contoh 12 orang murid berbaris dalam 4 barisan. carta. 9÷3 =3 .1 Cerita danipada ayat matematik Cadangan Aktiviti P&P a. bentuk lazim Contoh 4 / 12 .7 menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi 7. Membina ayat matematik drp.3.1 Mas&ah harian yang 13 . 6÷___ =2 ____+ 2=4. Menyelesaikan masalah harian yang mehbatkan iterasi mudah.4 melengkapkan ayat mt bagi operasi bahagi 7.4. 5 /20 a. Menjawab soalan-soalan operasi bahagi dan kadkad imbasan contoh: a.2 Ayat matematik bagi Operasi bahagi a. bentuk ayat Contoh 8÷2=4 . Setiap barisan ada 3 orang niurid. rajab. 8÷2=4 ii. ___ + ___ = ___ 7.Iinqkungan fakta asas 7.3 menulis ayat matematik bagi operasi bahagi 7.6. bentuk ayat matematik b. Setiap murid mendapat ______bi bola. Menulis ayat rnatematik I. Mengenal sirnbol (÷) dan b. Membina cenita daripada ayat matematik Contoh: 8 ÷ 4=2 All ada _____ biji bola.1 Dalam Iingkungan fakta Asas 7. a.1 Pengenalan simbol (÷) dan (=) 7.5. bentuk lazim 7. All hadiahkan kepada ____ orang murid.3.5 membahagi secara spontan Objektif 7.2 Ayat matematik daripada cerita 7. jadual atau graf (graf palang) ___ + __ = __ BBM/ Catatan 7. Melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi Contoh 3+3 = ___ .1 Fakta asas bahagi 4=2 a.7.

Berapa katikah mereka makan dalam sehari? 35 + 7 = 5 a. Menolak nilai wang dengan mengumpLil semu(a a. Menamakan wang kertas RM 1  RM 100 a. Menentukan nilai wang kertas RM 1 hingga kM 100 a. tanpa mengurnpul semula b.1 Nilai wang syiling 8.2 Nilai wang kertas 8.2.1. jadual atau (graf palang) Contoh: Dalam satu minggu perighuni asrama makan sebanyak 35 kali.1.2 menentukan nilai wang mehbatkan literasi mudah. Menambah nllai wang tanpa mengumpul semula a. dengan mengurnpul Cadangan Aktiviti P&P a. Mendarab nombor 1 digit dengan s sen BBM/ Catatan Wang kertas contoh atau wang mainan dan wang sebenar RM1 hingga RM100 Barang kegunaan harian yang mudah diperolehi kad perkataan kad gambar kad perkataan kiad gambar 8.4 rnenyelesaikan operasi tolak yg melibatkan wang 8. tanpa mengumpul semula b.4. Menambah nilai wang dengan r mengumpul semula b.2 Wang kertas 8.2.rajah.3 Persamaan nilal wang 8. Menentukan persamaan nilal wang a.5 menyelesaikan operasi darab 14 .3. cerita.4 Persamaan nilai wang d dengan harga barang Objektif 8. Menolak nilai wang tanpa mengurnpul semula b.1 Operasi tambah yang melibatkan wang a. Menamakan wang syiling Malaysia 1 sen  RM 1 a. Menentukan persamaan niIa wang dengan harga barang Wang syiling contoh atau wang mainan dan wang sebenar I sen hingga RM1 8.2. gambar.1 Operasi tola k yang melibatkan Wang a.2.1 Wang syiling 8. Menentukan nilai wang syiling Malaysia 1 sen hingga RM 1 a. dengan mengumpul seniula 8.1 mengenal mata wang Malaysia 8. grat 8 Wang 8.3 menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan wang Kandungan 8.

Membina ayat inateriatik drp cerita yang diberi a. Khamis.2 Pembahagian ringgit dengan nombor 1 digit hingga RM100 8.1. Isnin. Membina jadual harian waktu cuti a.1 Konsepwaktu dalam satu hari 9. Membahagi sen dengan nombor I digit a.2. Menyesuaikan aktiviti harlan dengan waktu dalam sehari b.2 Nombor 1 digit dengan ringgit hingga RM I00 8. Contoh pagi.2 Aktiviti harlan mengikut waktu 9. malam.yg melibatkan wang semula. inenamakan han-han dalam seminggu Ahad.8.2 menamakan hari dalam seminggu gambar-garnbar yang menunjukkan waktu dalam sehari. petang.2 Ayat matematik daripada cerita 8. Menyenaraikan aktiviti dalam BBM/ Catatan gambar-gambar aktiviti 15 . Membina cerita daripada ayat matematik yang diberi a.1.1 Masalah harian yang rnelibatkan nilal wang b. Jumaat. 8. Menyelesaikan masalah harian yang melibalkan nilai wang hingga RM 100 a.7.2 Aktiviti-aktiviti Cadangan Aktiviti P&P a.6. Rabu. petang.5.6. Membahagi ringgit dengan nombor 1 digit hingga RMI00 a.1 Cerita daripada ayat matematik 8. Mengenal dan menyebut waktu dalam sehari : pagi. tengahani . keda i mainan/stesen rnatematik 9 Masa dan waktu 9.1 Pembahagian sen dengan nombor 1 digit 8.1 Nombor 1 digit dengan sen 8. Mendarab riornbor I digit dgn ringgit hingga RMI00 a. tengahari.7. senja dan subuh gambar aktiviti kad perkataan nama-nama han kalendar bulan 9. Sabtu 7 hari dalam serninggu Alat perakam. Selasa.1 Hari dalam seminggu Objektif Kandungan 92. malam a.1 rnenamakan waktu dalam satu hari 9.5.

2 Jenis peristiwa a. a. Menulis tarikh a.3 Bilangan minggu dalam sebulan Kalendar bulanan (7 han dalam seminggu) kalendar 9.3 menamakan bulan dalam setahun seminggu a.3. Menyatakan bilangan han dalam sebulan (28/29/30/31) a.1 Masalah harian a.4.5. Menyenaraikan aktiviti dalam seminggu a. Merekodkan tarikh peristiwa individu dan sekolah dalam setahun.3. Menyatakan bilangan minggu dalam setahun a. Menyatakan waktu dalam jam dan minit satu lam 60 minft.4 merekodkan aktiviti dalam setahun 9.2 Bilangan hari dlm sebulan 9. a.3. Merekodkan tarikh peristiwa tetap dalam negara. Mengenal muka jam a.dalam seminggu 9.4 Bilangan bulan dalam setahun 9.5.3. I minif = 60 saat. Contoh: Hari Kebangsaan.4 Tempoh masa dalam jam dan minit 9.1 Bulan-bulan dlm setahun 9.3 Waktu dlm jam & minit 9.1 Muka jam 9.2 Unit jam dan minit 9. Menentukan tempoh masa dalam jam dan rninit Contoh 9. Mengenal unit jam dan minit a.6. Contoh Hari lahir saya Jam contoh dan jam sebenar a.5.4.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa 16 . Menyatakan bilangan bulan dalam setahun 9. peristiwa khas b.1 Tarikh 9.5 menyatakan waktu dalam unit jam 9.5. Menamakan bulan-bulan dalam setahun Januari hingga Disemben a. peristiwa individu 9. b.

2. Alat periimbang Barang yang hendak dftirnbang.1 rnenamakan bentukbentuk dua matra 10.2. hari. buatan dan bujur i.2 menamakan bentukbentuk tiga matra 10. siku. meter dan km a. 12.1. bula n & tahun a. Menamakan segi tiga. Mengenal alat penimbang. b.1.1 Gram dan kilogram. Mengenal unit gram dan kilogram. Menyatakan ukuran panjang dlm unit dan metrik spt jengkal.1 Ukuran dan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian 12.30 Berapa lamakah tempob masa yang ditunjukkan oleh jam di atas? a.2 menyelesai masaah. minggu. BBM/ Catatan Jam contoh dan jam sebenar 10 Bentuk dan ruang 10. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a. 11.1.1 Jenis bentuk dua matra 10. piramid dan kubus b. 17 . segi empat sama. Menyatakan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian a.1 Berat yang berkaftan dgn kehidupan anggota badan pembaris. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a. Menamakan Icon.1 Ukuran panjang dlm unit relative & metrik 11. segi enipat tepat. selinder. pita pengukur dan bahan yang hendak diukur papan tanda 12 Jisim 12.Objektif Kandungan Cadangan Aktiviti P&P Mula akhir (Gambar jam dinding yg menunjukkan 8.1 menyatakan ukuran panjang 11. sentimeter.2. hasta.2 menyelesaikan masalah. tapak dan Iangkah b.30 dan akhirnya 9. Menyatakan ukuran panjang dalam unit metrik seperti milimeter.1 menyatakan berat dalam unit metrik. 12. Menyelesaikan masaah harian yang melibatkan tempoh dalam unit masa.1 Jenis bentuk tiga matra bahan-bahan realia gambar-gambar bentuk (bentuk dua matra) (bentuk tiga matra) 11 Ukuran panjang 11.

1 Mililiter dan liter. Gambar-gambar pecahan. Mengenal komponen pecahan i. c. Menyatakan isipadu cecair berkaitan dengan kehidupan harian.2 menyelesai masalah Kandungan 13. Menamakan pecahan i. penyebut b. pecahan wajar ii.2.harian. a.1 Pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian. 14. c.1. BBM/ Catatan Bilang penyukat cecair dalam unit milihter dan liter. Menyatakan sukatan bagi cecair yang disukat dalam mililiter dan liter.1. pecahan tak wajar iii.2 menyelesai masalah. Mengenal unit mililiter dan liter. 18 .1 Jenis pecahan. Mengenal baling pengukur isipadu cecair dalam unit mililiter dan liter. pengangka ii. b.1 menyatakan isipadu dalam unit metrik. Menyatakan pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian. Melorekkan pecahan yang dinamakan. Menyelesaikan masalah pecahan dalam kehidupan harian. Menyatakan tirnbangan bagi benda yg berkaitan dengan kehidupan harian. 13. b. a. 14. Cadangan Aktiviti P&P a. Objektif 13 Isipadu cecair 13. a. 13.1 Isipadu yang berkaitan dengan kehidupan harian. Melukis pecahan yang dinamakan. 14. a.1 menamakan pecahan. Bentuk-bentuk pecahan. pecahan nombor bercampur C. Baling penyukat ceca i r 14 Pecahan Membotehkan murid 14. Menyalakan timbangan bagi sesuatu benda dalam gram dan kilogram. d.2.

1 Abakus/dekakdekak. Jabatan Pendidikan Khas (n.dekak dan kalkulator. 15. dekak-dekak & kalkulator.2 Menyelesai masalah 15.1 Alat dan teknologi dalam Kehidupan Harlan a.2.2 Kalkulator. Menyelesaikan masalah harian dengan lat-alat tersebut Abakus. a. Mengenalkan alat-alat seperti abakus.1.1.15 Penggunaan alat dan teknologi menggunakan alat dan teknologi dalam matematik.d) Sukatan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran . 15. dekak. b. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia 19 . Menggunakan alat-alat di atas secara amali. 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful