HURAIAN SUKATAN PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN - Bidang Pengurusan Kehidupan - Bidang Akademik Berfungsi

- Bidang Kerohamian dan Nilai-Nilai Murni - Bidang Sosial, riadah dan Kreativiti BIDANG 1 : PENGURUSAN KEHIDUPAN - Komponen Pengurusan Diri - Komponen Kemahiran Manipulatif - Komponen Pengurusan Tingkahlaku - Komponen Kemahiran Hidup BIDANG 2: AKADEMIK BERFUNGSI - Komponen Bahasa Melayu - Komponen Matematik - Komponen Bahasa Inggeris - Komponen TMK BIDANG 3: KEROHANIAN DAN NILAI-NILAI MURNI - Komponen Pendidikan Agama Islam - Komponen Pendidikan Moral BIDANG 4: SOSIAL, RIADAH DAN KREATIVITI - Komponen PJ - Komponen Pendidikan Seni - Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan Badan dan Drama - Komponen Pendidikan Sains,Sosial dan Alam Sekitar

KOMPONEN MATEMATIK

Skop Komponen ini memberi pendidikan matematik secara umum kepada semua murid bermasalah pembelajaran dan menegaskan penggunaan matematik di dalam situasi harian dan kerjaya. Ia memberikan asas matematik yang diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, komponen mi akan nienjadikan matematik suatu mata pelajaran yang menggembirakan, bermakna, mencabar dan berguna kepada murid-murid. Di samping itu, komponen ni diharap dapat menyediakan pengalaman pembelajaran rnatematik bagi murid-murid bermasalah pembelajaran untuk memperkembangkan kemahiran amali supaya dapat berdikari. Komponen mi meliputi dua aspek utama aitu: a. Matematik Asas b. Matematik Sosial Objektif Komponen Matematik membolehkan murid: 1. mengetahui dan memahami konsep nombor 2. menguasal dan mengaplikasikan kemahiran tambah, tolak, darab dan bahagi 3. mengenali bentuk-bentuk asas yang terdapat di dalam alam sekeliling serta ciricirinya 4. menguasai kemahiran penyelesaian masalah yang melibalkan operasi matematik 5. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalarn pengurusan kehidupan seharian secara berkesan dan bertanggungjawab 1

menguasai kemahiran penggunaan wang dalam kehidupan harian 8. mengetahui konsep masa dan waktu 2 .6. menguasai kemahiran niengukur dan menggunakan alat-alat asas matematik 7.

3 .

jaka._. 11. dll a. Membuat perbandingan objek.1 bentuk..20.20. pengumpulan Contoh: Mengumpul beberapa butang yang berlainan warna dan saiz ke dalam satu kurnpulan kernudian mengumpulkan warna dan saiz yang berbeza ke dlm kumpulan yg lain b. bulat.(10. Penekanan diberikan kepada Iangkauan genap & ganjil spt. ..31._. warna asas iaitu merah. b.2 menentukan kumpulan objek Perbandingan objek < panjang/pendek> .41. <banyak/sedikit> <sama banyak/tidak sama banyak> < kumpulan lebih/kurang> ii. sida 2 Nombor bulat 2. pengasingan. segi tiga.1. 90) c. 2. kecil/ iii. a. ungu.1. warna dan saiz.2..2 Rangkaian nombor menggunakan murid sebagal bahan perbandingan lelaki lebih daripada perempuan kad imbasan bahan-bahan konkrit bilangan tetap sama tetapi susunan yang berbeza. padanan.3 warna Cadangan Aktiviti P&P a. M ‘genal & m’gecam objek dgn bhn-bhn konkrit i . dan bahan-bahan konkrit b.. pengelasan mengikut bentuk.1 menamakan objek Kandungan Klasifikasi objek melalui 1.2 membilang nombor 2. 1.2 saiz 1.1 Bilang tertib menaik/ Menurun 2.. Pra nombor 1. Membilang dalam gandaan-2. biru. 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 . Mengenal angka 0 [iingga 9._ 10.1 Nombor. Menulis nombor 1 hingga 9.<besar/kecil>._. bentuk segi empat. Menayangkan kad imbasan secara rawak. 84 d. kuning. manik .74. Menyuruh murid membilang nombor sambil menaiki tangsambil naik tanggga a. b.. gambar 0 0 0 0 0 0 1.64. saiz besar.1. _. warna-warna sekunder iaitu hujau. Memadan benda maujud dgn kad no yg sama nilai a. Membilang objek satu-satu b. luar /dlm bilik darjah a. hijau iv. M’lengkapk’ rangkaian no.1 menamakan nombor 2.2. <tinggilrendah>.._.. Menggunakan kad no.Objektif 1. butang sudu . Menulis nombor dalarn perkataan c.21.berat/ ringan>.objek b’hampiran .M’buat perbandingan objek menggunakan i -pengelasan. jingga. < tebal/nipis>. gandaan3  10 .. & 54. Membimbing murid dlm kemahiran menulis BBM/ Catatan manik butang bahan-bahan konkrit seperti bahan-bahan manipulatif i.. murid sebut a. bongkah.2. 1.1. ii.

Teknik menulis angka dicadangkañ spt rajah BBM/ Catatan kad nombor/ bahanbahan konkrit arah pergerakan semasa menulis angka perlu ditekankan mulakan dengan urutan seperti 1.1 Penyatuan dua kumpulan 3.3. nombor telefon. Membentuk angka dengan plastesin g. Bercerita dengan menggunakan bahasa harian yang membawa maksud penambahan (seperti tambah lagi. nombor alamat rumah sendiri a. 8.4.2 Perbandingan nilai no. Membimbing murid dalam kemahiran menulis angka d. jumlah. Menyatukan dua kumpulan objek       12 3 Guru menyebut sebagai satu tambah dua sama dengan tiga a. 2. guru meminta dua orang murid berdiri di depan kelas ii. guli) 1 4 7 di bawah 2 5 8 3 6 9 3 Operasi tambah ( +) 3. 3. b.2 Penambahan dengan Membilang semua Cadangan Aktiviti P&P a. siput. 7. Menulis nombor dalarn perkataan c.1 Nombor mempunyai kuantiti 2. semua) i. belakang badan kawan a. 2.3 menentukan nilai nombor 2. Melihat dan menyebut nombor pada bas.2 Nombor dlm kehidupan harlan 3. 6. 0 papan angka berlubang/papan pasir plastesin model yang berkaitan bahan konkrit yang ada di dalam dan di luar kelas (seperti binatang. Menekap di atas papan berlubang bentuk angka dan kertas pasir f. 4.1..5.1 menyatakan situasi Tambah dalam bahasa harian e. murid diminta membilang bilangan murid tersebut 5 .1. 9. masukkan lagi.4 menulis nombor 2. 5. Menulis di udara.3.5 menggunakan nombor Kandungan 2. nombor pendaftaran kereta.Objektif 2.1 Simbol nombor 2. pasir/tanah.1 Penulisan nombor dalam Perkataan 2.5. Menulis nombor 1 hingga 9.

2. satu digit dengan satu digit ii dua digit dengan satu digit iii tiga digit dengan satu digit iv. i. lima digit dengan dua digit xii. enam digit dengan satu digit vii. empat digit den gan satu digit v.dan seterusnya enam digit dengan enam digit a. berapakah jumlah murid dalam kumpulan mi?” iv. tanpa mengumpul semula b. dengan rnengumpul semula Cadangan Aktiviti P&P a.3.1 Pengenalan simbol (+) dan (=) a. Murid membilang objek dalam satu himpunan.dua digit derigan dua digit ix. Menulis ayat matematik bagi operasi tambah I. guru meminta 3 orang lagi ke haciapan dan myata “tiga orang lagi masuk dalam kumpulan ini. Lima digit dengan satu digit vi. tiga digit dengan dua digit x.) Fakta asas tambah ada 100 seperti 0+0=0 0+1=1 0+2=2 9 ÷ 9 = 18 Bahan-bahan konkritlpernbilang 3. Murid menambah satu objek lagi kepada himpunan yg ada. guru mengulang aktiviti dengan objek yang lain a. murid diminta membilang jumlah murid tersebut v. Penambahan nombor satu digit dengan nombor satu digit hingga nombor enam digit dengan nombor enam digit . enam digit dengan dua digit xiii. satu digit dengan dua digit viii. butang dii.2 Sebarang dua nombor a. Mengenal simbol (+) dan () BBM/ Catatan Nota: bilangan objek dalam himpunan tidak lebih daripada 9 Bahan-bahan konkrit / pembilang (batang 915 krim. dalam bentuk ayat Gambar /carta yang membawa maksud 6 .1 Dalam lingkungan fakta Asas 3.3 menulis ayat matematik bagi operasi tambah 3. empat digit dengan dua digit xi.2 Menambah sebarang dua nombor Kandungan 3.2.iii. Contoh: himpunan dua objek b. Jadi. Objektif 3.

Membina ayat matematik daripada cerita. 1+ 2 = 3 .5.7 membina cerita 3.6. Bentukayat Mt b.4.1 Sebarang tiga nombor a.1 Cerita daripada ayat Mt 3. Emak belikan lagi ______ ekor. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah 2 + 3 =__ 2+ __ =5 ___+2=5 ____ + ____ =5 a. a. Membina cerita daripada ayat matematik Contoh 3+5=8  Saya ada ________ ekor kucing.7.1 Penekanan kepada operasi melengkapkan ayat matematik 3. Contob Saya ada 3 biji bola. Kakak berikan lagi 4 biji. Jumlah bola saya ialah 7 biji.1 Penambahan secara Spontan fakia asas a.ii. dengan mengumpul semula 3.6 menarnbah sebarang tiga nombor Kandungan 3.3.7.5 menyatakan secara spontan fakta asas tambah 3. Penambahan satu digit dengan satu digit hingga enarn digit dengan enam digit a. Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Contoh: “Tiga tambah berapa sama dengan tujuh7’ Objektif 3. tanpa mengumpul semula b. Menambah sebarang tiga nombor b.8 menyelesaikan masalah harlan yg 7 . Kad simbol (÷) dan (=) Kad operasi tambah dalam bentuk ayat dan bentuk lazini kad imbasan 3. .2 Ayat matematik bagi Operasi (+) a.4 melengkapkan ayat matematik bagi Operasi tambah 3. dalam bentuk lazim 2 3 4 +3 +5 +3 5 8 7 2 + 4 =6 penambahan. Bentuk lazim 1+1 =2 .2 Ayat mt daripada cerita Cadangan Aktiviti P&P a.  3+4=7 BBM/ Catatan lembaran kerja yang disediakan mengikut tahap murid carta bergambar 3. Jumlah kucing saya ialah ______ ekor.3.

Nota ayat selapis Objektif Kandungan 4. rajah dan jadual a.1.1 menyatakan situasi tolak dalam bahasa harian i) Abu dapat berapa bintang? ii) Siapakah rnendapat pencapaian yang tertinggi? b.1.1 Penolakan melalui Proses pengasingan dua kumpulan 4. / Tinggallah sembilan. / Satu kena Ianggar.1 Masalah harian yang melibatkan cerita. Menolak dengan mencari perbezaan Contoh Ali Lina BBM/ Catatan kad operasi bahan-bahan konkrit    Berapakah bezanya antara pensel Au dengan kad fakia asas 8 .1 Penolakan melalui proses Pengasingan dua kumpulan Lagu Sepuluh Budak Pintar / Sepuluh budak pntar.8. Satu tidak sedar. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah Contoh: Pencapaian Murid Ali Abu Siti       Kad gambar 4 Operasi tolak 4. Contoh Apakah jumlah antara hasil tambah 230 dengan 14? 4.1. / Main tepi papan.melibatkan operasi (+) 3. Main tepi jalan.2 Penolakan dengan mencari perbezaan Cadangan Aktiviti P&P a. Membuatpenolakan melalui proses mengasingkan dua kumpulan Contoh 5 — 2 = 3 b. / Tinggallah lapan sehingga selesai. Masalah harian yang rnelibatkan operasi tambab. Sembilan budak pintar.

2 Songsangan fakta (+) 4. Contoh 4-3 = ___ .3 = 4 . bentuk lazim 6 9 8 -4 -3 —2 2 6 6 a. __. bentuk ayat maternatik: 5—3=2 ii. 9 — 2 = 7 dan seterusnya a. Menulis ayat matematik bagi operasi tolak i. BBM/ Catatan 9 .1 Penekanan kepada Melengkapkan ayat mt Bagi operasi tolak 4. Meriolak dalam lingkungan fakta asas Contoh: 9—1=8.2. dengan mengumpul semula: cth: 11—2—7 =2 a.1 Pengenalan simbol (—) dan (= ) 4.6 membina cerita 4. Membina ayat matematlk daripada cerita. tanpa mengumpul semula : cth: 4—1—2 = 1 b.5 menolak sebarang tiga Nombor 4. 5—1=4 ii. bentuk ayat mt. Mengenal simbol tolak (-) dan (=) Melengkapkan operasi tolak. 5 . tanpa mengumpul sem ula : 7—4=3.1 Sebarang tiga nombor a. Menolak sebarang dua nombor i. tanpa mengumpul semula.2 menolak sebarang dua nombor Lina? 4. _____ ekor ayam saya sudah mati. ____ = 3 Menolak sebarang tiga nornbor a. dengan mengumpul semula: 11—9=2.3 menulis ayat mt bagi operasi tolak 4.4. Berapa ekor ayam saya yang masih hidup? kad simbol kad operasi tolak 4.3.5.1 CerIta daripada ayat Matematik Objektif Kandungan Cadangan Aktiviti P&P a.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi — kad symbol kad imbasan 4.2 Sebararig dua nombo a.__ = 2 . b. b.4.4. Membina cerita daripada ayat matematik S — 3 = 5 Saya ada ____ ekorayam. dengan mengumpul semula 4.3. bentuk lazim 4. 15—6 = 4 b.2 Ayat mt bagi operasi (—) a.2.1 Dlm Iingkungan fakia asas 4.6.

2 Pembinaan ayat matematik danipada cerita. Contoh 9—6+2=5 Siti ada sembilan biji gula-gula. 5. Dia beri enam biji kepada adiknya. berirama 10 .1. Siti dan Abu untuk 2 bulan.1 Pembinaan cerita drp ayat maternatik.2 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah.4.2 Ayat matematik drp cerita 4. cerita. grat atau jadual. Berapakah perbezaan markah antara Siti dan Ali? iii. 2 menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dua operasi 4. Berapakah jumlah markah yg diperolebi Abu utk 2 bulan? a.1. Kakak bagi Siti dua biji gula-gula lagi.1. Membina cerita daripada ayat matematik. Berapakah rnarkah matematik yang diperolehi oleb Siti? ii. 5.2. cerita. Menghafal sifir 1 hingga 9 secara i.1 menyatakan operasi darab dlm bahasa harian       6.1.2 Kenal pasti  kumpulan dan ahli  a. 5. Contoh Au ada lima buah buku.1 Operasi + dan dalam Iingkungan fakta asas.1 Pengertian darab dalam proses tarnbah berulang 6. Berapakah buku All yang tinggal? a. Menyelesaikan masalah harian yg melibatkan rajah & jadual ayat mateniatik a.2. Berapa bi gula gula ada pada Siti sekarang? Contoh: Graf palang menegak 3 komponen yang menunjukkan markah Ali.1 membina cerita 5. Dua daripadanya dipinjam oleb Abu. i. Mengenal pasti kumpulan dan ahli tiga kumpuan dua-dua Bahan konkrit gambar 6 Operasi darab 6. rajah atau jadual. rajah.1 Masalah harian melibalkan literasi mudah.6.7. Menyatakanjumlah melalui proses tambah berulang 2+2+2+2=8 a.7 menyelesaikan masalah yg melibatkan operasi 5 Gabungan dua operasi 5. 5.

Menggunakan kad imbasan Objektif 6.2 mendarab sebarang dua no. 3X __=6 ___ X ___ =6 a. tiga-tiga hingga Ui.5 menyatakan secara spontan fakta asas darab 6.3. 1 X3= _____.2. bentuk ayat matematik b. Cerita Guru berikan 2 batang perisel sifir kad nombor carta kad nombor bahan konkrit kad gambar petikan cerita rajah kad nombor kad ayat matematik bahan konkrit 6.2 Ayat matematik daripada cerita 6.2.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi darab a.1 Sifir 1 hngga 9 6.7. bentuk lazim 6.1 Fakta asas darab 6.1 Cerita daripada ayat matematik 6. Kad imbasan.1 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah. Membilang dan menambah dalam kumpulan i. Berapakah jumlah hiji imau yg ada? a.6 membina cerita 6.6. 11 . Memperkenalkan simbol (x) b. sembilan-sembilan 1 x 3 =3 2 X3 6 (bentuk lazim) BBM/ Catatan Bahan konkrit gambar carta bergambar. sifir 1 hingga 9.4. dalam Iingkungan fakta asas.1 Pengenalan simbol (x) dan (=) 6. Nota 1 x sebarang norribor = nonibor itu juga O x sebarang nombor = sitar 6.5. Menyatakan fakta asas darab secara spontan cth: 1 X3=3 a. Dalam Iingkungan fakta asas. dua-dua ii.2 Ayat matematik bagi operasi X a.7 menyelesaikan 6.ii.6. Cerita daripada ayat matematik 3 X 4 = 12 Ada 3 buah bakul.2 Darab sebarang nombor dengan sifar Cadangan Aktiviti P&P a.1 Lingkungan fakta asas 6.3 Menulis ayat matematik bagi operasi darab 6. bertepuk tangan sambil memberi jawapan b. Dalam setiap bakul ada 4 biji Iimau. Kandungan 6. individu dan beramai-ramai iii.3.

Ramlee) a.1 menyatakan operasi bahagi      dalam bahasa harian Kandungan 7. pengumpulan b. Literasi mudah Apakah hasil darab 30 dengan 8? Objektif 7 Operasi baflagi 7. Dalam fakta asas Contoh: 8 ÷ 2 = 4 . pengongsian Cadangan Aktiviti P&P a.2. fakta asas bahagi ada 360 sama ada berbaki atau tanpa baki      empat kumpulan dua-dua membahagi objek kepada kumpulan dan menyatakan bilangan kumpulan yang diperolehi ii.1 Dalam Iingkungan fakta asas 12 . 8÷ 7. Mengagih sekumpulan benda i.2 membahagi sebarang dua nombor dalarn 7. rajah dan jadual kepada setiap rriuricl.1Konsep bahagi a. kira jum!ah pensel yang diperolehinya? b.1.masalah yang meribatkan operas darab cerita. Bahagi dalam proses tolak berulang sama banyak BBM/ Catatan     8—2—2—2=2 b. Pengongsian Membahagi sebilangan objek kepada kumpulan yang sama banyak. Contoh satu untuk aku dan saW untuk engkau (Cerita P. 9 ÷ 3 = 3. pengumpulan 8 ÷ 4=2 kad imbasan. Jika guru berkan pensel kepada 3 orang mund.

All hadiahkan kepada ____ orang murid.4.Iinqkungan fakta asas 7. Setiap barisan ada 3 orang niurid.5 membahagi secara spontan Objektif 7.7 menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi 7. Menulis ayat rnatematik I. bentuk ayat matematik b. Setiap murid mendapat ______bi bola.5. ___ + ___ = ___ 7. bentuk ayat Contoh 8÷2=4 . bentuk lazim 7.1 Mas&ah harian yang 13 .6. Menjawab soalan-soalan operasi bahagi dan kadkad imbasan contoh: a.6 membina cerita Kandungan 7. Melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi Contoh 3+3 = ___ .4 melengkapkan ayat mt bagi operasi bahagi 7.3. 9÷3 =3 . jadual atau graf (graf palang) ___ + __ = __ BBM/ Catatan 7. b.3. certa yang diberi Contoh 12 orang murid berbaris dalam 4 barisan. Menyelesaikan masalah harian yang mehbatkan iterasi mudah. bentuk lazim Contoh 4 / 12 .2 Ayat matematik bagi Operasi bahagi a.6.1 Cerita danipada ayat matematik Cadangan Aktiviti P&P a.3 menulis ayat matematik bagi operasi bahagi 7. rajab. 8÷2=4 ii.7. Mengenal sirnbol (÷) dan b. Membina cenita daripada ayat matematik Contoh: 8 ÷ 4=2 All ada _____ biji bola.2 Ayat matematik daripada cerita 7.1 Fakta asas bahagi 4=2 a.1 Pengenalan simbol (÷) dan (=) 7. 5 /20 a.1 Dalam Iingkungan fakta Asas 7. Membina ayat matematik drp. carta. a. 6÷___ =2 ____+ 2=4.

Menentukan persamaan niIa wang dengan harga barang Wang syiling contoh atau wang mainan dan wang sebenar I sen hingga RM1 8. jadual atau (graf palang) Contoh: Dalam satu minggu perighuni asrama makan sebanyak 35 kali.5 menyelesaikan operasi darab 14 .1 Operasi tambah yang melibatkan wang a. Menentukan persamaan nilal wang a.rajah. Menolak nilai wang dengan mengumpLil semu(a a. Menamakan wang kertas RM 1  RM 100 a.4. Menolak nilai wang tanpa mengurnpul semula b.3 menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan wang Kandungan 8.1.3. dengan mengumpul seniula 8.4 rnenyelesaikan operasi tolak yg melibatkan wang 8.1 Nilai wang syiling 8.2. tanpa mengumpul semula b. Menamakan wang syiling Malaysia 1 sen  RM 1 a. gambar. Menentukan nilai wang kertas RM 1 hingga kM 100 a.2. cerita.2.2 Wang kertas 8.1 Operasi tola k yang melibatkan Wang a.1 Wang syiling 8.3 Persamaan nilal wang 8.2 Nilai wang kertas 8. Mendarab nombor 1 digit dengan s sen BBM/ Catatan Wang kertas contoh atau wang mainan dan wang sebenar RM1 hingga RM100 Barang kegunaan harian yang mudah diperolehi kad perkataan kad gambar kad perkataan kiad gambar 8.2. Menambah nilai wang dengan r mengumpul semula b. Menambah nllai wang tanpa mengumpul semula a.1. tanpa mengurnpul semula b. dengan mengurnpul Cadangan Aktiviti P&P a.4 Persamaan nilai wang d dengan harga barang Objektif 8.2 menentukan nilai wang mehbatkan literasi mudah. Berapa katikah mereka makan dalam sehari? 35 + 7 = 5 a. grat 8 Wang 8. Menentukan nilai wang syiling Malaysia 1 sen hingga RM 1 a.1 mengenal mata wang Malaysia 8.

Membina jadual harian waktu cuti a. 8.2 Nombor 1 digit dengan ringgit hingga RM I00 8.8. Menyesuaikan aktiviti harlan dengan waktu dalam sehari b.2 Pembahagian ringgit dengan nombor 1 digit hingga RM100 8.5. senja dan subuh gambar aktiviti kad perkataan nama-nama han kalendar bulan 9. Mengenal dan menyebut waktu dalam sehari : pagi.1 Hari dalam seminggu Objektif Kandungan 92.1. tengahari.5. Sabtu 7 hari dalam serninggu Alat perakam. Khamis. petang. malam a. Contoh pagi.1. Jumaat. Rabu. malam.2 menamakan hari dalam seminggu gambar-garnbar yang menunjukkan waktu dalam sehari. Menyelesaikan masalah harian yang melibalkan nilai wang hingga RM 100 a.1 Nombor 1 digit dengan sen 8.2 Aktiviti harlan mengikut waktu 9.2 Aktiviti-aktiviti Cadangan Aktiviti P&P a. Membahagi ringgit dengan nombor 1 digit hingga RMI00 a. Selasa.yg melibatkan wang semula.6.1 Pembahagian sen dengan nombor 1 digit 8. inenamakan han-han dalam seminggu Ahad. Isnin. Membina ayat inateriatik drp cerita yang diberi a. Membina cerita daripada ayat matematik yang diberi a.1 Cerita daripada ayat matematik 8. keda i mainan/stesen rnatematik 9 Masa dan waktu 9.1 rnenamakan waktu dalam satu hari 9.1 Konsepwaktu dalam satu hari 9. tengahani . Membahagi sen dengan nombor I digit a. petang.6.2 Ayat matematik daripada cerita 8.7. Menyenaraikan aktiviti dalam BBM/ Catatan gambar-gambar aktiviti 15 .1 Masalah harian yang rnelibatkan nilal wang b.7. Mendarab riornbor I digit dgn ringgit hingga RMI00 a.2.

dalam seminggu 9.1 Muka jam 9. Menulis tarikh a.6 menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa 16 .2 Jenis peristiwa a.3 Bilangan minggu dalam sebulan Kalendar bulanan (7 han dalam seminggu) kalendar 9.5.2 Bilangan hari dlm sebulan 9. Contoh Hari lahir saya Jam contoh dan jam sebenar a. Menyatakan bilangan minggu dalam setahun a. a.3.4. Menyatakan bilangan bulan dalam setahun 9.3 Waktu dlm jam & minit 9.1 Tarikh 9.5. Merekodkan tarikh peristiwa individu dan sekolah dalam setahun. b.3.5 menyatakan waktu dalam unit jam 9. Mengenal unit jam dan minit a. Menentukan tempoh masa dalam jam dan rninit Contoh 9. Menyenaraikan aktiviti dalam seminggu a.6. Merekodkan tarikh peristiwa tetap dalam negara.3. a.1 Masalah harian a. Menyatakan bilangan han dalam sebulan (28/29/30/31) a. Mengenal muka jam a. peristiwa khas b.5.4.5.2 Unit jam dan minit 9. I minif = 60 saat.1 Bulan-bulan dlm setahun 9.3 menamakan bulan dalam setahun seminggu a. Menyatakan waktu dalam jam dan minit satu lam 60 minft.3. Contoh: Hari Kebangsaan. Menamakan bulan-bulan dalam setahun Januari hingga Disemben a. peristiwa individu 9.4 Bilangan bulan dalam setahun 9.4 merekodkan aktiviti dalam setahun 9.4 Tempoh masa dalam jam dan minit 9.

17 . 11.30 dan akhirnya 9. piramid dan kubus b. Alat periimbang Barang yang hendak dftirnbang. hari.1 Jenis bentuk dua matra 10. meter dan km a.2 menyelesaikan masalah. hasta. Mengenal unit gram dan kilogram. tapak dan Iangkah b.1 menyatakan ukuran panjang 11. segi enipat tepat. Menyelesaikan masaah harian yang melibatkan tempoh dalam unit masa. Menamakan segi tiga. segi empat sama. 12. selinder. buatan dan bujur i.1 Gram dan kilogram.Objektif Kandungan Cadangan Aktiviti P&P Mula akhir (Gambar jam dinding yg menunjukkan 8.1. siku.1 Berat yang berkaftan dgn kehidupan anggota badan pembaris. sentimeter.2. Menyatakan ukuran panjang dlm unit dan metrik spt jengkal. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a.1 rnenamakan bentukbentuk dua matra 10.30 Berapa lamakah tempob masa yang ditunjukkan oleh jam di atas? a.1 Ukuran dan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian 12.2.2.1 Jenis bentuk tiga matra bahan-bahan realia gambar-gambar bentuk (bentuk dua matra) (bentuk tiga matra) 11 Ukuran panjang 11.2 menamakan bentukbentuk tiga matra 10.1.1 menyatakan berat dalam unit metrik. Menyatakan ukuran panjang dalam unit metrik seperti milimeter. b.1. Melukis bentuk-bentuk yang dinamakan di atas a. bula n & tahun a. Mengenal alat penimbang.2 menyelesai masaah. Menamakan Icon.1 Ukuran panjang dlm unit relative & metrik 11. Menyatakan jarak yang berkaitan dengan kehidupan harian a. pita pengukur dan bahan yang hendak diukur papan tanda 12 Jisim 12. BBM/ Catatan Jam contoh dan jam sebenar 10 Bentuk dan ruang 10. 12. minggu.

Menyatakan isipadu cecair berkaitan dengan kehidupan harian. 18 .1 Jenis pecahan. Gambar-gambar pecahan. Melukis pecahan yang dinamakan. c. d. Menyelesaikan masalah pecahan dalam kehidupan harian.2 menyelesai masalah Kandungan 13. Menyatakan pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian.1 Pecahan yang berkaitan dengan kehidupan harian. Bentuk-bentuk pecahan. 14. b. pengangka ii. 14. Melorekkan pecahan yang dinamakan. a. 13. Cadangan Aktiviti P&P a.2.harian.2 menyelesai masalah.1 menyatakan isipadu dalam unit metrik.1 Isipadu yang berkaitan dengan kehidupan harian.1. Objektif 13 Isipadu cecair 13.1. a. 13. a. Mengenal komponen pecahan i. Menamakan pecahan i. Mengenal baling pengukur isipadu cecair dalam unit mililiter dan liter. penyebut b.2. 14. Menyalakan timbangan bagi sesuatu benda dalam gram dan kilogram. Menyatakan tirnbangan bagi benda yg berkaitan dengan kehidupan harian. pecahan tak wajar iii.1 Mililiter dan liter. c. BBM/ Catatan Bilang penyukat cecair dalam unit milihter dan liter. Baling penyukat ceca i r 14 Pecahan Membotehkan murid 14. b. pecahan wajar ii. pecahan nombor bercampur C.1 menamakan pecahan. a. Menyatakan sukatan bagi cecair yang disukat dalam mililiter dan liter. Mengenal unit mililiter dan liter.

Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia 19 .1. 15. b. Menggunakan alat-alat di atas secara amali.2.d) Sukatan Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran . Jabatan Pendidikan Khas (n. dekak.dekak dan kalkulator. 15. Mengenalkan alat-alat seperti abakus.2 Menyelesai masalah 15.1 Alat dan teknologi dalam Kehidupan Harlan a.1. a. Menyelesaikan masalah harian dengan lat-alat tersebut Abakus. 15.1 Abakus/dekakdekak. dekak-dekak & kalkulator.2 Kalkulator.15 Penggunaan alat dan teknologi menggunakan alat dan teknologi dalam matematik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful