JAWAPAN KBKK SEJARAH

1. 2. 3. * * * * * Bentuk soalan KBKK Iktibar kontek diri Iktibar kontek Negara Berdasarkan pengetahuan sejarah Tips jawapan Pendapat sendiri / logik / bersifat positif Pendapat sendiri / logik / bersifat positif Fakta Sejarah / pendapat sendiri dalam kontek peristiwa sejarah yang ditanya Panduan menjawab Jawapan sebagaimana anda menjawab soalan karangan Bahasa Melayu Jangan takut – keluarkan apa sahaja idea dan pendapat anda walaupun anda menganggap idea itu tidak hebat Berikan pendapat yang ringkas dan mudah. Elakkan memikirkan idea/pendapat yang hebat-hebat Pecahkan idea jawapan anda kepada isi-isi jawapan yang kecil Berikan apa sahaja idea, jawapan tidak semestinya di dalam kontek sejarah. Semua aspek jawapan diterima. KONTEK DIRI SENDIRI DAN INDIVIDU Contoh soalan: Sebagai warganegara Malaysia yang cintakan Negara, jelaskan persiapan yang anda mesti lakukan untuk mempertahankan Negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan ( SPM 2011 ) Mulakan jawapan anda : Persiapan yang boleh saya lakukan / saya perlu… ASPEK DIRI AKHLAK DIRI - Mematuhi ajaran agama - Menjauhi larangan agama - Amanah dalam perbuatan - Jujur dalam perbuatan - Bertanggungjawab dalam perbuatan - Menghindari budaya negatif - Kuat beribadah - Taat kepada Tuhan - Sentiasa muhasabah diri SIFAT POSITIF DIRI - Rajin belajar/mengulangkaji pelajaran - Mengamalkan pendidikan sepanjang hayat - Menguasai semua kemahiran / ilmu - Menguasai kemahiran ICT - Menguasai pelbagai bahasa /bahasa Inggeris - Gigih/kuat berusaha - Tidak berputus asa - Bersikap berdikari - Kreatif dan Inovatif - Melakukan kajian dan inovasi - Berani mencuba - Tidak mementingkan diri sendiri - Sanggup berkorban untuk kebaikkan - Mengamalkan disiplin diri - Mempunyai ciri kepimpinan - Memelihara jati diri - Berani menegakkan kebenaran - Tegas mempertahankan idea - Bijak bertindak - Bijak menilai - Bijak merancang untuk masa hadapan - Bersemangat kental/waja - Berbudi bahasa - Menghormati ibu bapa/orang tua - Bersikap matang - Tidak bersikap emosi - Tabah/sabar menghadapi cabaran - Bertanggungjawab dalam tindakan - Berhemah dalam tindakan HUBUNGAN SOSIAL - Meningkatkan perpaduan kaum - Bersemangat kekitaan - Semangat bermasyarakat - Bersedia berkerjasama - Saling menghormati - Menghargai rakan - Bertolak ansur - Menghormati pegangan agama lain - Menghormati amalan budaya lain - Membantu pihak yang memerlukan - Aktif dalam aktiviti kemasyarakatan - Melibatkan diri dalam program perpaduan - Menyokong dasar-dasar kerajaan

PATRIOTISME - Cinta akan Negara - Setia kepada Negara - Menjaga nama baik Negara - Sanggup berkorban untuk Negara - Berani berjuang - Bersemangat kental - Sanggup mempertahankan maruah Negara - Bijak merancang strategi sebelum bertindak - Mengekalkan kedaulatan Negara Malaysia - Mengambil iktibar daripada peristiwa lalu - Negara kita tanggungjawab kita - Menghargai kemerdekaan Negara kita - Sepakat dalam perjuangan - Ketabahan menghadapi cabaran - Mempertahankan hak bangsa - Bersyukur dengan kemerdekaan Malaysia - Berbangga sebagai rakyat Malaysia - Berbangga dengan aset Negara - Berpegang teguh kepada nilai sejagat - Menyokong perubahan yang membawa kebaikkan - Menghormati keluhuran perlembagaan - Menghormati kedaulatan undang-undang - Mematuhi peraturan - Bangga kejayaan Malaysia di peringkat dunia - Bangga dengan keunikan Negara - Bangga sebagai rakyat Malaysia - Bangga dengan kepelbagaian bahasa dan budaya - Menyanjung warisan bangsa - Memartabatkan bahasa kebangsaan - Bersemangat kekitaan - Menghormati lambang-lambang Negara - Kekayaan Negara dinikmati bersama - Menghargai perjuangan tokoh tanah air - Menghormati raja dan pemimpin Negara - Sedia berubah ke arah kemajuan - Tolak ansur dalam menghadapi konflik - Menyokong dasar-dasar kerajaan - Menolak amalan rasuah

Sepakat dalam perjuangan .Sanggup mempertahankan maruah Negara .Menghormati kedaulatan undang-undang .Bangga kejayaan Malaysia di peringkat dunia .Memartabatkan bahasa kebangsaan .Bersyukur dengan kemerdekaan Malaysia .Menghormati lambang-lambang Negara .Cinta akan Negara .PATRIOTISME .Ketabahan menghadapi cabaran .Bersemangat kekitaan .Menghargai kemerdekaan Negara kita .Sanggup berkorban untuk Negara .Bersemangat kental .Menghormati keluhuran perlembagaan .Mematuhi peraturan .Mempertahankan hak bangsa .Menjaga nama baik Negara .Setia kepada Negara .Bangga sebagai rakyat Malaysia .Menyokong dasar-dasar kerajaan .Bijak merancang strategi sebelum bertindak .Bangga dengan kepelbagaian bahasa dan budaya .Tolak ansur dalam menghadapi konflik .Kekayaan Negara dinikmati bersama .Berbangga sebagai rakyar Malaysia .Mengekalkan kedaulatan Negara Malaysia .Berbangga dengan asset Negara .Menyokong perubahan yang membawa kebaikkan .Sedia berubah kea rah kemajuan .Menghargai perjuangan tokoh tanah air .Menolak amalan rasuah .Berani berjuang .Mengambil iktibar daripada peristiwa lalu .Menyanjung warisan bangsa .Berpegang teguh kepada nilai sejagat .Bangga dengan keunikan Negara .Negara kita tanggungjawab kita .Menghormati raja dan pemimpin Negara .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful