P. 1
Kurikulum Sejarah Ke Arah Pembentukan

Kurikulum Sejarah Ke Arah Pembentukan

|Views: 59|Likes:
Published by Anonymous ItbpGm
aaa
aaa

More info:

Published by: Anonymous ItbpGm on Jul 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

KURIKULUM SEJARAH KE ARAH PEMBENTUKAN PERPADUAN KAUM DI MALAYSIA Ahamad bin Rahim

IPG Kuala Terengganu

Azwani bin Ismail
Bahagian Sumber Manusia MARA

Dr Abdul Razaq bin Ahmad
Universiti Kebangsaan Malaysia

Prof Madya Dr Datin Zahara binti Aziz
Universiti Kebangsaan Malaysia

Dr Sharifah Nur Puteh
Universiti Kebangsaan Malaysia Abstrak Masyarakat Malaysia merupakan masyarakat yang berbilang kaum yang majoritinya terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia sama ada oleh pihak kerajaan ataupun badan-badan bukan kerajaan. Oleh itu, kertas kerja ini akan membincangkan peranan pendidikan Sejarah di sekolah menengah bagi membantu meningkatkan usaha yang ada ke arah mempertingkatkan tahap integrasi kaum di Malaysia. Pendidikan Sejarah merupakan satu mata pelajaran yang dianggap relevan dalam menerapkan nilai-nilai perpaduan kaum dalam masyarakat multietnik di negara ini. Kertas kerja ini meninjau dari aspek permasalahan dalam pendidikan Sejarah dan mencadangkan beberapa langkah yang sesuai bagi menjadikan mata pelajaran Sejarah mampu menerapkan nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan kaum dari aspek kandungan, penerapan nilai dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya kertas kerja ini juga mencadangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan di sekolah dan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi memantapkan aplikasi pendidikan Sejarah ke arah mencapai matlamat pendidikan Sejarah dalam membentuk sikap toleransi, patriotisme, kewarganegaraan dan nilai-nilai murni ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu selari dengan konsep 1 Malaysia. Kata Kunci : Kurikulum, Pendidikan Sejarah, Integrasi Kaum

1

7. bahasa dan adat resam yang tersendiri. kepelbagaian kelompok etnik di Malaysia telah diterima oeh semua rakyat dan ini merupakan sumber kekuatan perpaduan di Malaysia. (2008) hubungan etnik yang merujuk kepada interaksi antara etnik yang berbeza (interetnik) atau interaksi dalam kumpulan etnik yang sama (intraetnik). komposisi jumlah penduduk di Malaysia adalah seramai 26. Oleh itu. Kira-kira 25% daripada penduduk Malaysia ialah kaum Cina iaitu seramai 6. Kaum Melayu mewakili 54% daripada populasi penduduk iaitu seramai 13. Kaum bumiputera selain daripada Melayu seramai 2.93 juta orang yang mewakili 11.84 juta orang merupakan bukan warganegara Malaysia.22 juta orang.8%.9 ribu orang. budaya dan bahasa.48 juta orang. Menurut Faridah et al. budaya dan kepercayaan. Walaupun mereka hidup sebelah-menyebelah tetapi mereka terpisah dari segi perbezaan bahasa.8% daripada jumlah keseluruhan warganegara Malaysia. Dari segi sejarah.7% iaitu seramai 318. 24. manakala kaum lain pula mewakili 1. Beliau menjelaskan masyarakat Malaysia sering ditakrifkan sebagai masyarakat majmuk dengan komuniti Melayu. Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa.8 juta orang merupakan warganegara Malaysia manakala bakinya 1. kerjasama dan ikatan perpaduan pelbagai bangsa dan kaum di Malaysia bermula dengan apa yang dinamakan sebagai kontrak sosial antara etnik terbesar di Malaysia. Cina dan India yang hidup sebelah-menyebelah tetapi berbeza dari segi kepercayaan. agama.PENGENALAN Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia Furnivall (1965) mengatakan masyarakat majmuk merujuk kepada penduduk pelbagai kaum yang tinggal di suatu kawasan tetapi mengamalkan kebudayaan. keturunan dan agama. Mengikut Jabatan Perangkaan Negara (2006). Daripada jumlah tersebut. kaum Bumiputera mewakili 65.5% terdiri daripada kaum India seramai 1.64 juta orang. Masyarakat yang pelbagai etnik ini hidup dengan aman dan mengamalkan kepercayaan dan budaya masing-masing secara bebas dan saling menghormati antara satu sama lain. Kontrak sosial adalah satu persetujuan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum melalui proses muafakat dan musyawarah ke arah peralihan kuasa 2 .86 juta orang.

maka tidak hairanlah isu perpaduan kaum menjadi suatu agenda yang diberi perhatian serius oleh kerajaan. Ini jelas digambarkan melalui mata pelajaran Sejarah yang dijadikan saluran propaganda British yang amat berkesan. pelan dan perancangan yang dibentuk oleh kerajaan. Oleh yang demikian. Semangat kontrak sosial ini berasaskan semangat kerjasama dan setia kawan serta perkongsian kuasa yang kemudiannya terjelma dalam perjuangan menuntut kemerdekaan dan penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Jika dilihat dari data yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Negara (2006). 2009). British tidak menekankan pendidikan Sejarah tempatan dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu kerana dikhuatiri boleh menggugat kepentingan politik dan ekonominya. Cina dan Tamil. perpaduan menjadi perkara utama bagi sesuatu dasar. Kepelbagaian ini seharusnya diurus dengan baik kerana kita tidak mahu peristiwa 13 Mei 1969 berulang kembali. Ini diakui oleh Abdul Razaq (2007) yang menjelaskan kurikulum Sejarah lebih menceritakan latar belakang masyarakat Eropah ataupun sejarah England itu sendiri. ekoran sifat masyarakat yang heterogen. Sejarah British diberi tempat yang penting dalam kurikulum Sejarah (Khoo Kay Kim. 1992). pengaruh kurikulum British dilihat semakin 3 . sebenarnya inilah yang menyebabkan wujudnya jurang dalam pendidikan sejarah antara murid sekolah aliran Inggeris.pemerintahan sendiri daripada pihak Inggeris dan dimanifestasikan melalui kemenangan Perikatan dalam pilihan raya 1955. Bagi Jamaliah (2005). (Azwani & Zahara. Sekolah-sekolah Cina dan Tamil pula menggunakan kurikulum Sejarah dari negara China dan India. 2008). Hal ini mengakibatkan identiti dan nilai kerjasama tidak wujud dalam kalangan masyarakat ketika itu. (Anuar dan Nur Atiqah. British memperkenalkan kurikulum Sejarah yang berbeza-beza antara sekolah aliran British dan sekolah aliran Melayu. Pada peringkat awal pendidikan Sejarah yang diperkenalkan di sekolahsekolah aliran Melayu lebih berbentuk kepada Kesusasteraan Melayu Klasik. Hanya selepas negara mencapai kemerdekaan. LATAR BELAKANG KURIKULUM SEJARAH DI MALAYSIA Pendidikan zaman penjajahan British mencerminkan kepentingan penjajah.

1988 dan 1990) telah diadakan untuk membincangkannya. 1990). perkembangan kemahiran dan 4 . Kurikulum yang sedia ada dilihat terlalu luas dan tidak bersifat tempatan (Siti Zainun Mat. Pengajaran dan pembelajaran Sejarah seharusnya memberi tumpuan kepada pemerolehan pengetahuan. matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran telah dinyatakan dengan jelas.berkurangan (Maharom Mahmood. Perkembangan kurikulum Sejarah pra dan pascamerdeka telah mengalami perubahan pesat. 1990). Fokus terhadap sejarah tempatan telah diterapkan dalam kurikulum. terdapat perbincangan untuk mengkaji semula kurikulum Sejarah. KEDUDUKAN MATA PELAJARAN SEJARAH Matlamat pendidikan Sejarah bagi peringkat menengah rendah dan menengah atas ialah memupuk semangat taat setia kepada bangsa dan negara serta berbangga menjadi warganegara Malaysia. Pada tahun 1973. memberikan fokus kepada pemahaman yang menyeluruh tentang sejarah negara yang merangkumi jangka masa lima ratus tahun dan dibuat secara kronologis iaitu mengikut susunan tahun. selari dengan tuntutan semasa. Kandungan kurikulum yang disediakan. 1998. Dapatan seminar telah menggesa pihak Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan pendekatan ‘berpusatkan ke-Malaysiaan’ dalam menggubal sukatan pelajaran dan penulisan buku teks Sejarah (Siti Zainun Mat 1988. 2001). Pembahagian tajuk pula dilakukan mengikut tema-tema (PPK. Sementara pengaruh kurikulum Sejarah negara India dan Cina tamat apabila Laporan Razak 1956 dikemukakan untuk memastikan satu sukatan pengajaran dan peperiksaan yang sama dilaksanakan demi perpaduan kaum di negara ini. Bagi Aini Hassan (2008) perubahan ini merupakan satu anjakan besar dalam falsafah dan konsepsi pengajaran dan pembelajaran Sejarah di sekolah. Hanya pada tahun 1989. Falsafah. Selepas Perang Dunia ke-2 kurikulum Sejarah mula memberi penekanan ke arah perpaduan dan integrasi kaum. Seminar Sejarah Malaysia 1 dan 11 yang diadakan dalam tahun 1973 dan 1974 (Siti Zainun Mat. 2002). Beberapa forum seperti Kongres Kebudayaan Malaysia 1971. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menjadikan mata pelajaran Sejarah sebagai subjek teras yang wajib diambil oleh semua pelajar.

merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh semua pelajar sekolah menengah. Kedudukan mata pelajaran Sejarah dijelaskan seperti yang berikut: “ mata pelajaran Sejarah dalam KBSM.pemupukan nilai-nilai. Berdasarkan kenyataan di atas. emosi. 2002) Langkah Kementerian Pelajaran menjadikan subjek Sejarah sebagai subjek wajib lulus pada tahun 2012 di peringkat SPM dilihat sangat signifikan dalam konteks semasa. Di peringkat menengah rendah. dapatlah disimpulkan bahawa pembuat dasar negara sangat peka terhadap kepentingan mata pelajaran ini sebagai wawasan masa hadapan dalam membina perpaduan bangsa dan negara. Sebelum ini mata pelajaran Sejarah dianggap sebagai mata pelajaran kelas kedua dan dikaitkan dengan pelajar-pelajar aliran sastera (Omar 1992 dan Abdul Ghani 2008). MATLAMAT PENDIDIKAN SEJARAH Pendidikan Sejarah bertujuan memupuk semangat setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air. Shakila Yacob (2010) melihat langkah mewajibkan subjek Sejarah ini bertujuan untuk memartabatkan ilmu sejarah di Malaysia. Ini selaras dengan transformasi dalam sistem pendidikan negara dengan perubahan KBSR kepada KSSR mulai tahun 2011. menonjolkan kepentingan dan kerelevanan ilmu sejarah dalam setiap aspek kehidupan rakyat Malaysia dan memperkasakan legasi sejarah Malaysia yang mencerminkan kepelbagaian masyarakat selari dengan perjuangan 1 Malaysia. Seterusnya menjadikannya sebagai subjek teras untuk sekolah rendah mulai 2014. kurikulumnya meliputi jangka masa selama lima ratus tahun dan disusun 5 . rohani dan intelek pelajar secara serentak dan bersepadu. Dasar mewajibkan pelajar sekolah menengah mempelajari sejarah adalah menepati kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang inginkan perkembangan jasmani.” (Kementerian Pelajaran Malaysia. Ini secara tidak langsung akan memartabatkan lagi kedudukan mata pelajaran ini di kaca mata masyarakat.

Kaedah “chalk and talk” yang menekankan interaksi sehala serta teknik hafalan terhadap sesuatu fakta telah menyebabkan Sejarah dilihat sebagai “the dead man of curriculum” (Abdul Razaq. Sikap negatif guru menyebabkan mereka gagal mencerna minda pelajar supaya lebih bersifat intelektual dan ini menyebabkan pelajar kurang memberi tumpuan semasa P & P dijalankan. terdapat ibu bapa yang melihat mata pelajaran ini tidak penting dan merupakan subjek kegemaran pelajar aliran sastera (Robiah Sidin. bercorak sehala. 1994). Bagi pelajar. Sejarah negara luar ini merupakan asas bagi pelajar untuk mengetahui dan memahami hubungan dan kaitannya dengan Sejarah Malaysia (PPK 2002). Kurikulum Sejarah lebih menjurus kepada penghafalan fakta dan 6 .secara kronologi. Guru masih mengekalkan kaedah tradisi di bilik darjah. ISU-ISU DALAM PENDIDIKAN SEJARAH Sering kedengaran pembelajaran Sejarah yang berpusatkan guru kurang memberi kesan sebagaimana yang diharapkan. tidak mewujudkan peluang interaksi antara guru dan pelajar. Tambahan pula. Mempelajari subjek Sejarah bermakna terpaksa menghafal fakta-fakta dan tahun-tahun yang begitu membebankan. Dalam rentetan peristiwa ini dimasukkan pula sejarah negara luar yang mempunyai kaitan dengan sejarah negara. Guru kurang mempunyai kepakaran dalam menyampaikan pedagogi terkini. Perkara ini menjadikan subjek Sejarah kurang menarik minat pelajar. Kurikulum ini bertujuan untuk memberi pemahaman menyeluruh dan satu gambaran yang lengkap tentang sejarah negara. 2006). Pendidikan Sejarah dilihat dapat mewujudkan ingatan bersama terhadap sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman antara bangsa (PPK 2002) kerana tujuan pendidikan Sejarah itu adalah untuk memupuk semangat setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia melalui pengetahuan dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia. Pengajaran guru yang bersifat indoktrinasi dan tidak kreatif. subjek ini lebih banyak bercerita tentang peristiwa yang sudah lapuk dan mereka tidak nampak apa yang harus dinilai dalam mempelajari Sejarah (Hartini Husain. Hal ini menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) Sejarah menjadi begitu kaku dan membosankan pelajar. Kandungan kurikulum Sejarah amat padat dengan fakta-fakta dan tahuntahun yang perlu diingati oleh pelajar. 2009).

Mereka tidak mendapat pendedahan dan latihan yang mencukupi. kandungan kurikulum Sejarah juga perlu dinilai kembali. Penggunaan buku teks dalam pengajaran dan pembelajaran tidak menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik. Tun Tan Siew Sin. Janganlah terlalu bersifat “melayu centric”. Sejarah yang diajar seolah-olah sejarah orang Melayu dan bukan sejarah Malaysia. Penggunaan buku teks yang berlebihan menjadikan pengajaran bersifat stereotaip. 1999). Mereka kurang didedahkan dengan amalan pedagogi terkini di bilk darjah. Kesemua ini akan membantutkan lagi usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum melalui mata pelajaran Sejarah. kurang 7 . Di samping itu. Menurut Tan Sri Alimuddin Mohd Dom. Masih terdapat jumlah peratusan yang besar dalam kalangan guru Sejarah di sekolah tidak mempunyai latihan ikhtisas dalam bidang berkenaan (Rahim Rashid. Sumbangan kaum. mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Guru Sejarah juga jarang dipanggil berkursus untuk meningkatkan tahap profesionalisme mereka dalam pengajaran Sejarah. Malah ada antara mereka yang tidak menguasai isi kandungan yang disampaikan yang mengakibatkan penyampaian maklumat kepada pelajar kurang tepat. bersifat universal dan mempunyai nilai tambah. Sering kedengaran subjek Sejarah boleh diajar oleh sesiapa sahaja walaupun mereka bukan opsyen Sejarah. Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sambanthan perlulah dilihat dari sudut perbincangan 1 Malaysia. Ketika ini ramai guru yang mengajar Sejarah terdiri daripada guru-guru sandaran yang tidak memahami matlamat pendidikan Sejarah. Tun Dr. masyarakat dan tokoh yang terlibat dalam perkembangan sejarah negara harus dicakupi secara menyeluruh dan bukannya dipilih (selected). Setiap kaum mempunyai tokoh-tokoh yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan negara. pendekatan menghafal sejarah perlu diubah kepada cara yang lebih menarik dan boleh menyebabkan pelajar berfikir secara kritikal terhadap sesuatu peristiwa. Ismail.berbentuk stereotaip. Peranan semua kaum dalam menuntut kemerdekaan dan memakmurkan negara perlu diberi penekanan. Sumbangan dan pengorbanan kaum lain juga perlu dilihat dan dimasukkan dalam kurikulum Sejarah agar mata pelajaran lebih menarik. Ini menyebabkan guru yang mengajar subjek Sejarah kurang mempunyai pengetahuan daripada aspek pedagogi. Peranan ikon pascamerdeka seperti Tunku Abdul Rahman.

Kandungan kurikulum yang terlalu bersifat peperiksaan ini menyebabkan matlamat pendidikan Sejarah untuk perpaduan kaum tidak dapat dicapai sepenuhnya. Walaupun terdapat beberapa kelemahan dan masalah. Fenomena ini menimbulkan kebosanan kepada pelajar mengikuti mata pelajaran ini. Masyarakat lebih suka melihat kejayaan dalam sesuatu peperiksaan sebagai kayu ukur dalam menentukan keberhasilan dan kecemerlangan masa hadapan seseorang pelajar. Kajian Noraizan Hamzah (2008) menunjukkan pelajar akan berasa bosan semasa membaca buku teks kerana isi kandungannya terlalu banyak fakta yang perlu dihafal. Lantaran itu. KURIKULUM SEJARAH KE ARAH INTEGRASI KAUM Peranan kurikulum Sejarah dalam mengeratkan integrasi kaum dalam masyarakat pelbagai etnik di negara ini masih tetap relevan. Guru yang terlalu bergantung kepada penggunaan buku teks akan menyebabkan pelajar kurang berminat terhadap pengajarannya kerana sifat buku teks yang statik dan tidak bersifat interaktif. Penekanan kepada fakta dan tahun perlulah diminimumkan. namun masih terdapat ruang yang luas untuk memperbaiknya lagi. Isi Kandungan Kurikulum Sejarah Kurikulum yang ditampilkan perlulah bersifat futuristik dan berdaya saing. Antaranya ialah : a. Pengajaran dan pembelajaran Sejarah dilihat lebih bersifat ‘reproduction’ iaitu mengeluarkan segala fakta yang dipelajari dalam peperiksaan. Berdasarkan masalahmasalah yang telah dibincangkan di atas. Nota-nota dipetik terus daripada buku teks.daya kreatif dan imaginatif. berikut dikemukakan beberapa saranan untuk mengatasinya. Ilustrasi yang menarik dalam kandungan kurikulum 8 . Keseimbangan dari aspek teori dan amali perlu diberi perhatian. Pelajar diminta menggariskan bahagian yang penting dalam buku teks. sudah menjadi rutin guru mengajar untuk memastikan pelajarnya cemerlang dalam peperiksaan yang didudukinya tanpa menghiraukan matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. Terdapat guru yang amat bergantung kepada buku teks.

Secara tidak langsung akan meningkatkan perpaduan dalam kalangan mereka. Isi kandungan kurikulum Sejarah juga perlu dilihat kembali agar sumbangan semua kaum di negara ini dapat dilihat dan dihargai. Cina dan India terhadap proses kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan perlu dimasukkan dalam kurikulum. progresif dan dinamik. Seharusnya kurikulum Sejarah itu dapat merangsang pelajar-pelajar agar dapat menghayati sejarah yang dipelajari itu adalah milik mereka bersama. Di samping itu. Kurikulum Sejarah pada abad ini perlulah seimbang. Kurikulum sedemikian akan dapat menarik minat pelajar daripada semua kaum dalam menilai sumbangan kaum mereka terhadap sejarah pembangunan negara.akan dapat menarik perhatian pelajar mengikutinya. realistik serta praktikal dan boleh diaplikasikan dalam konteks kehidupan seharian. penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) yang bersifat interaktif perlulah diberi perhatian kerana ini akan dapat menarik perhatian 9 . Perkara ini dapat dijadikan model integrasi terbaik generasi terdahulu dalam membentuk konsep integrasi kaum sebenar. Perkara ini penting agar setiap kaum akan dapat memahami sejarah bagi setiap kaum yang lain. Pelajar akan dapat menghayati dan mendalami peristiwa sejarah yang berlaku di negara ini dan seterusnya akan memberi kesedaran kepada mereka tentang proses integrasi yang telah wujud sejak prakemerdekaan. Contohnya. Dalam konteks ini kurikulum yang dihasilkan perlu berpusatkan pelajar. dalam menuntut kemerdekaan Negara. Tema-tema yang dipilih dalam kurikulum Sejarah juga perlulah menjurus kepada tema yang dapat meningkatkan tahap integrasi kaum di negara ini. Tema yang berkaitan dengan peranan dan sumbangan setiap kaum itu dari aspek politik. Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sambanthan perlulah dikupas dan diperhalus daripada perspektif perpaduan dan integrasi kaum di negara ini. Sumbangan kaum Melayu. peranan Tunku Abdul Rahman. ekonomi dan sosial perlulah diberi fokus dalam menyusun kurikulum. dalam pelaksanaan kurikulum di bilik darjah. Hal ini akan dapat mengelakkan tafsiran sejarah yang dipelajari lebih menjurus kepada sejarah orang Melayu atau ‘Melayu centric’.

Tema yang terdapat dalam kurikulum boleh diaplikasikan dalam bentuk cakera padat seperti mana yang dilihat dalam History Channel dan Discovery Channel (Chan Nelee. Oleh itu. Penggunaan multimedia yang bersifat interaktif akan merangsang minat pelajar mengikuti P&P sepenuhnya. Pemilihan calon-calon guru Sejarah perlulah berlatarbelakangkan kepada minat yang mendalam terhadap mata pelajaran ini. 2009). KPM juga perlulah memberi penekanan kepada aspek psikologi dan motivasi dalam kalangan 10 . b. Secara tidak langsung. Aplikasi ini akan dapat membantu mewujudkan suasana yang menyeronokkan dalam pengajaran. Terdapat banyak kajian yang menunjukkan kepentingan penggunaan BBM bersifat interaktif ini. Kajian Hazman Che Sidik (2000). Hal ini penting agar mereka yang terpilih dan dilatih kelak akan dapat melahirkan murid yang berilmu pengetahuan Sejarah yang tinggi.al. Pihak KPM dan Bahagian Pendidikan Guru (BPG) juga perlulah merangka dan menyediakan lebih banyak kursus dalam perkhidmatan kepada guru Sejarah berhubung dengan kepentingan mata pelajaran Sejarah dalam memupuk integrasi kaum di negara ini. Pada akhirnya pelajar akan mendapat iktibar daripada peristiwa sejarah yang dipelajarinya. ini akan dapat menarik minat pelajar daripada pelbagai kaum untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran Sejarah di bilik darjah. guru bagi subjek Sejarah juga perlulah lebih kreatif dalam memilih BBM yang bersifat interaktif dengan pengajarannya. Latihan Guru Sejarah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu melatih lebih ramai guru Sejarah yang berminat untuk mengajar Sejarah (Anuar et. 2010). khususnya dalam subjek Sejarah. Rohidah Alias (2003) dan Zaliza Zali (2004) menunjukkan penggunaan BBM bersifat interaktif ini dapat menjadikan pengajaran lebih berkesan dan menarik minat pelajar untuk belajar bukan sahaja daripada kalangan pelajar Melayu malah pelajar Cina dan India juga akan tertarik untuk mengikutinya. Pelajar akan lebih teruja serta ingin mendalami apa yang dipelajarinya. Pihak Bahagian Teknologi Pendidikan di KPM perlu mengambil tindakan dalam menyebarluaskannya kepada guru-guru subjek Sejarah di seluruh negara.pelajar mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran.

Nilai dan kepentingan mata pelajaran ini perlulah dipertahankan. Anjakan Paradigma Pedagogi Sejarah Perubahan masa menuntut guru Sejarah lebih berinovasi dan kreatif dalam mencorakkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kreativiti dan elemen kreatif perlulah dimasukkan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran guru. Melalui kefahaman dan usaha memperkasakan elemen ini akan dapat membantu hasrat kerajaan merealisasikan hasrat 1 Malaysia. Guru boleh mengambil beberapa pendekatan seperti mengadakan aktiviti drama. Latihan guru Sejarah juga perlu disesuaikan dengan matlamat dan objektif kurikulum Sejarah itu sendiri. Pedagogi berkaitan integrasi kaum juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih menyeluruh agar dapat diserapkan dalam kursus-kursus untuk guru praperkhidmatan ini dengan lebih berkesan. dan bukannya secara ‘selected’.guru Sejarah agar mereka dapat bersaing dengan rakan-rakan daripada mata pelajaran yang lain. lawatan tempat bersejarah dan mengadakan temu bual. yang meletakkan integrasi dan asas perpaduan sebagai matlamat yang hendak dicapai kerana guru merupakan pelaksana. perbincangan. Selain itu. Kurikulum Sejarah juga perlu ke arah memperkenalkan jati diri dalam kalangan pelajar. guru dapat memahami dan menyelami hasrat dan aspirasi yang ingin dicapai oleh kerajaan. Mereka yang terpilih untuk mengajar kurikulum Sejarah ini perlulah memahaminya secara holistik dan komprehensif. isi kandungan bagi latihan guru praperkhidmatan juga perlu dilihat semula. 11 . Sejarah perlulah diajar dalam konteks yang menyeronokkan. dalam usaha menarik minat pelajar kepada subjek Sejarah. Melalui cara ini. semangat patriotik. membina Negara bangsa serta meningkatkan lagi unsur perpaduan kaum yang sedia terjalin. c. Mereka perlu didedahkan dengan latihan yang bersifat mikro dan amali secara konsisten bagi menguasai bidang dan memiliki keterampilan yang tinggi. Pemahaman yang jelas perlu agar mereka akan turut berperanan dalam mencapai matlamat integrasi ini. Isu-isu integrasi perlu dimasukkan dalam kurikulum dan diserapkan secara profesional.

penerapan nilai dalam pendidikan Sejarah terbahagi kepada 4 iaitu (i) nilai individu. (ii) nilai politik. intelektual dan sosial untuk mencorakkan perkembangan personaliti yang lebih seimbang. 1995. Contohnya guru boleh menggunakan pembelajaran koperatif seperti yang disarankan oleh Slavin (2006). Konteks Penerapan Nilai dalam Sejarah Mata pelajaran Sejarah di sekolah dilihat sangat relevan dalam memupuk nilai-nilai kemasyarakatan. Konsep ini dilihat mampu membawa sinar dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah dalam bilik darjah. Setiap kumpulan pelajar ini mesti disertai oleh pelbagai kaum. Hal ini akan dapat membantu mereka memahami pentingnya mengamalkan nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang positif dalam kehidupan mereka seperti keadilan. P & P bercorak ‘student centered’ perlu diterapkan dalam kelas dan diberi nafas baru.d. Lewenstein (1963) dalam membincangkan sumbangan pendidikan sejarah. secara tidak langsung interaksi positif akan berlaku antara para pelajar pelbagai kaum. Pemahaman dan pengetahuan tentang unsur nilai ini mempunyai signifikannya dalam memupuk perpaduan dan integrasi dalam kalangan pelajar pelbagai kaum. (2006) dan Mayer (2004) menjelaskan pelajar yang terlibat dengan pembelajaran aktif lebih banyak mengingati maklumat yang diperoleh. menekankan betapa pentingnya pendidikan ini dalam mengembangkan nilai dalam kalangan pelajar. e. (iii) nilai sosial dan kemasyarakatan dan (iv) nilai intelek. kekitaan. Melalui konsep pembelajaran ini. kemanusiaan dan semangat bermasyarakat. Harder. Konsep Pembelajaran Aktif Penulis berpendapat konsep pembelajaran aktif dalam pengajaran Sejarah perlulah diperkasakan. 2001. Laughlin & Hartoonian. & Gibson. Orlich.al. pelajar akan terlibat secara langsung dan lebih aktif dalam proses pembelajaran yang berbentuk hands-on dan minds-on (Arthur & Wright. Kirschner et. Callahan. Menurut Rahim Rashid (2000). 2001). 12 .

2000) seperti setia. Sebagai rakyat Malaysia. Gagasan 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri. nilai politik (Rahim Rashid. penekanan kepada unsur nilai kemasyarakatan dan nilai politik ini akan dapat membantu meningkatkan integrasi kaum dalam kalangan pelajar di negara ini sejak peringkat awal lagi. semua kaum perlulah menanam sikap kekitaan. Langkah kabinet untuk membentuk sebuah panel pembelajaran Sejarah bagi memantau pelaksanaan kurikulum Sejarah dianggap satu langkah tepat dan bersesuaian dengan konteks semasa. demokrasi dan kepemimpinan perlu diamalkan dalam konteks kehidupan masyarakat majmuk ini. Dalam konteks pendidikan Sejarah. KESIMPULAN Usaha untuk memperkasa perpaduan dan integrasi kaum melalui kurikulum Sejarah tiada jalan noktahnya. khususnya dalam konteks masyarakat pelbagai etnik di negara ini. penerapan nilai ini ialah proses menanam.Dalam konteks politik. usaha yang berterusan perlulah dilakukan untuk memelihara dan memperkukuh perpaduan dan integrasi masyarakat pelbagai kaum ini. Kurikulum Sejarah dilihat sebagai wadah terbaik untuk merealisasikan hasrat ini. Oleh itu. kurikulum Sejarah yang dibentuk perlu memberi penekanan kepada unsur nilai ini selari dengan hasrat untuk melahirkan generasi pelajar yang dapat memahami dan berinteraksi dengan lebih harmoni. Dalam konteks Malaysia yang mempunyai masyarakat pelbagai etnik ini. semuanya amat berharap pada suatu hari nanti isu ini akan menemui titik noktahnya. patriotisme. Oleh itu. Ringkasnya penerapan nilai dalam kurikulum Sejarah sama ada daripada aspek kemasyarakatan mahupun politik dilihat sebagai landasan terbaik dalam melahirkan pelajar yang memahami pentingnya integrasi dalam masyarakat berbilang kaum ini. Untuk itu. memupuk dan mengembangkan nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian mereka. Dato’ Sri 13 . Walaupun pelbagai usaha dan langkah telah diambil oleh pihak kerajaan mahupun badan-badan bukan kerajaan. toleransi dan saling mempercayai antara satu sama lain selain meletakkan kepentingan nasional dan kesejahteraan negara melebihi kepentingan etnik masingmasing. Kita tidak mahu isu dan dilema perpaduan ini akan terus menjadi duri dalam daging untuk tempoh 50 tahun yang akan datang.

(1999). Arthur. (2008). Pendidikan Sejarah. Oleh Nik Azis Nik Pa dan Noraini Idris. Abdullah. Bandung: Historia Utama Press. J. kurikulum Sejarah dilihat sebagai medium yang sangat signifikan dalam merealisasikan hasrat ini. Rahim Abd.. Model dan Pendekatan Pengajaran Sejarah KBSM. Bhd. Rashid. 34(1) (2009): 53 – 66. Etnisiti dan Pendidikan. Sejarah Masih Relevan. Anjuran Bersama Kumpulan Penyelidik Hubungan Etnik dan Pendidikan. Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. Fakulti Pendidikan. Sejarah Perkembangan Kurikulum Sejarah di Malaysia dalam Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia. Pengalaman 50 Tahun Merdeka. Dewan Bahasa dan Pustaka. & Wright. Abdul Ghani Abu. Jurnal Pendidikan Malaysia. UKM. London: Fulton. Selangor. Rashid. (2008). Rahman & Nur Atiqah T.Abdullah. 27 Mac. Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia Dan Indonesia. Aini Hassan & Siti Hawa Abdullah. Falsafah Teori dan Amalan. Fakulti Pendidikan dan Institut Kajian Etnik (KITA) Universiti Kebangsaan Malaysia. Anuar Ahmad. Bangi Selangor. Tahap Keupayaan Pengajaran Guru Sejarah dan Hubungannya dengan Pencapaian Murid di Sekolah Berprestasi Rendah. Kuala Lumpur. (2007). Abdul Razaq Ahmad dan Andi Suwirta. (2000). Demografi Pendidikan di Malaysia. Oleh itu. Kertas Kerja Kolokium Identiti. D. Utusan Malaysia: 14 Jan 2008. Abd. Teaching Citizenship in the Secondary School. Percetakan Cergas Publication Sdn.Mohd Najib Tun Razak telah membuka lembaran baru ke arah memperkasa perpaduan kaum dalam masyarakat pelbagai etnik di negara ini. (2009). (2008). 14 . Anuar Ahmad dan Nur Atiqah T. Siti Haishah Abd. 2008. (2001). Rujukan Abdul Rahim Abd.

Kertas Kerja Kolokium Identiti. M. Perubahan Kurikulum Pendidikan Sejarah di Malaysia dari Tahun 1978-2000. UKM and UM. (2000). & Hartoonian. H. New York University Press. PPBK Mata Pelajaran Sejarah Bertajuk Sistem Pengangkutan di Tanah Melayu Dalam Abad Ke-19. Faridah Karim et al. Kuala Lumpur. Universiti Sains Malaysia. Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India. Pencapaian dan Sikap Pelajar dalam Mata Pelajaran Sejarah Menerusi Pengajaran Berbantukan Komputer. Pembinaan Kurikulum Sejarah ke Arah Pembentukan Perpaduan Kaum di Malaysia dalam Proceedings International Seminar Comparative Studies in Educational System Between Indonesia And Malaysia. Hartini Husain. Challenges of Social Studies Instruction In Middle And High Schools. 2. (1965). M. Chan Nelee. (1995). (2009). 2005. Diges Pendidik. TX: Harcourt. Khoo Kay Kim. Thesis Sarjana. John S. Etnisiti dan Pendidikan. Fort Worth. Universiti Sains Malaysia. Organised by UPI. Furnivall. ’Perkembangan Pelajaran Agama Islam’ dalam Awang Had Salleh (1980). (1980). (2006). Pendidikan ke Arah Perpaduan: Sebuah Perspektif Sejarah. UKM. Laughlin. Anjuran bersama kumpulan penyelidik Hubungan Etnik dan Pendidikan. Jamaliah Shaik Abdullah.Azwani Ismail & Zahara Aziz. 15 . Jilid 9 Bil.. UKM.(2008). Fakulti Pendidikan. Projek Sarjana. (2010). Fakulti Pendidikan dan Institut Kajian Etnik (KITA). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 27 Mac. Hubungan Etnik di Institusi Pengajian Tinggi dari Perspektif Etnografi Habitus dan Modal Budaya. Hazman Che Sidik. Pendidikan Pelbagai Budaya dalam Sistem Pendidikan di Malaysia. Projek Sarjana. A.

Mayer. Malaysian Association for Education. Harder. Projek Sarjana Pendidikan. Parameswara dan Pengasasan Melaka. United States of America : Pearson Education. 6-8th August 1984. R. Bangi. Paper Presented at the 4th National Convention on Education.. 16 . 1992.. Boston. R. R. Educational Psychology : Theory and Practice”. C. Inc.T. J. MA: Houghton. Persepsi Pelajar dan Guru Terhadap Penggunaan Buku Teks Sejarah. Teaching Strategies: A Guide to Better Instruction (6th ed. 2010. 2004. Shakila Yacob. Noraizan binti Hamzah @ Daud. UKM. E.). & Gibson. (2001).Maharom Mahmood. Omar Hashim. Callahan. Slavin. H. UKM. 2003. Perkembangan Semenanjung 1874-2002. Should There Be a Three Rule Against Pure Discovery Learning. 2010. ‘Policies For Multicultural Education In Malaysia’. Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk Sejarah dan Kita. Kuala Lumpur. R.. C. Norrizan Seman.. 14-19. 19. D. The Case for Guided Methods of Instruction. Kurikulum Sejarah ke Arah Memperkukuhkan Usaha Pemupukan Semangat Patriotik dalam Kalangan Murid. 2008. Rohidah bte Alias. (1984). Projek UKM. Falsafah Pendidikan Sejarah: Sejarah dalam Pendidikan. 8-12 Oktober.ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kertas Projek Sarjana. 2003. 2006. Orlich. Kuala Lumpur. Petempatan Awal di Negara Kita. Utusan Malaysia. Persatuan Sejarah Malaysia. Ilmu Sejarah Membina Negara. Pendidikan Sejarah Sarjana Pendidikan. 8th.10. American Psychologist 59(1). Marimuthu. (2001). W. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sejarah ke arah pembentukan warganegara patriotik.

Pembinaan dan Penilaian Berbantukan Komputer Bagi Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Satu. Zaliza Zali. Siti Zainun Mat. Projek Sarjana. KL. 17 . Pelajaran Sejarah di Sekolah-sekolah di Semenanjung Malaysia 1948-1970an: Satu tinjauan. (1984). Tesis Ijazah Sarjana Muda. (2004). UKM. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.Sufian Hashim (1976). Government Printers. Kuala Lumpur: Persatuan Sains Sosial Malaysia. (1988). An Introduction to the Constituitution of Malaysia. Syed Husin Ali. Ethnicity. Class and Development: Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->