Eksperimen: Kapas ialah bahan penyerapan air yang baik Tajuk: Penyerapan air Objektif: Kapas ialah bahan

penyerapan air yang paling bagus berbanding dengan kertas tisu dan kertas A4. Bahan dan alat radas: 3 bekas, kapas, kertas tisu, kertas A4, pembaris Gambar rajah:

A

B

C

Konsep sains: Jumlah air yang diserap oleh bahan komposit apabila direndam dalam air untuk suatu tempoh masa yang ditetapkan.

Pembolehubah dimalar: ketinggian bekas, paras air di bekas A dan C, masa yang digunakan Pembolehubah dimanipulasi: bahan untuk menyerap air Pembolehubah bergerak balas: ketinggian paras air di bekas B

Prosedur: 1. Bekas dipenuhkan dengan air. 2. Ketiga-tiga bekas disusun dengan urutan berdasarkan gambar rajah di atas. 3. Guna kapas yang berpanjangan 20cm untuk menghubungkan bekas A dengan bekas B, dan bekas B dengan bekas C seperti gambar rajah di atas. 4. Kira masa dengan 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit dan 25 minit untuk memerhati kadar penyerapan air. 5. Mencatat ketinggian paras air di dalam bekas B selepas 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit dan 25 minit.

Analisis data: 5 minit Kapas Kertas tisu Kertas A4 10 minit 15 minit 20 minit 25 minit Kesimpulan: Kapas ialah bahan penyerapan air yang paling bagus.6. iaitu kertas tisu dan kertas A4. . Langkah 1 – 5 diulangkan dengan bahan lain. Objektif diterima.