Perlembagaan Malaysia dalam konteks hubungan etnik

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

Perlembagaan dan hubungan etnik di Malaysia
Pengenalan: Perlembagaan merupakan elemen penting dalam pembentukan sebuah negara, ia merupakan satu set perundangan yang mengatur perhubungan antara pemerintah dan rakyat, juga antara rakyat dengan rakyat yang bersifat majmuk seperti Malaysia.

tiada satu institusi yang boleh mengatasi Perlembagaan. malahan Badan Kehakiman. Ianya perlu dipatuhi oleh setiap individu rakyat pelbagai kaum. Di Malaysia.Badan Perundangan.Badan eksekutif dan YDPAgong tertakluk dibawah ketertinggian Perlembagaan Malaysia.Konsep Ketertinggian Perlembagaan Sesebuah negara berdaulat perlu mempunyai perlembagaan yang dianggap sebagai undangundang tertinggi (Perkara 4 (1). .

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 31 Ogos 1957 4. Perlembagaan Perseketuan Malaysia 16 September 1963 . Perlembagaan PTM 1 Febuari 1948 3. Perlembagaan Malayan Union 1 Mac Sejarah Perkembangan Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1946 2.1.

Perlembagaan Malaysia : Kontrak Sosial • Perlembagan Persekutuan Malaysia pada hari ini merupakan hasil dari kontrak Sosial yang telah dipersetujui antara etnik dalam proses pembentukan negara s/a semasa. (a) Bantahan orang melayu terhadap rancangan Malayan Union melahirkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 (b) Pemuafakatan pelbagai etnik di wakili oleh Parti Perikatan. cadangan NGO’s dan Raja-Raja Melayu-Perlembagan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (c) Pemuafakatan antara etnik merangkumi Sabah dan Sarawak dalam Penubuhan Malaysia-Perlembagan Persekutuan Malaysia 16 September 1963 .

tolenrasi.00 etnik cina diterima menjadi warganegara. .konsep win-win solution/situation . Orang melayu sanggup memberikan kerakyatan manakala bukan melayu sanggup menerima hakikat kedudukan istimewa orang melayu.sedia berkorban Contoh.Samb… Semasa proses pembentukan Perlembagaan Perseketuan terdapat beberapa kaedah yang di praktikan antara etnik . Hasilnya prinsip “jus soli” diterima dan 800.persefahaman.berkongsi kuasa. .

Jadual 1 : Bilangan orang bukan melayu yang menjadi warganegara dengan cara pendaftaran Tahun 31 Ogos-31 Dis 1957 1958 1959 1960 Bilangan 120078 822567 67227 77858 .

.Unsur tradisi ini penting kerana menjadi Unsur-Unsur Tradisi dalam Perlembagaan : Sebagai Kontrak Sosial faktor penting untuk mewujudkan identiti Malaysia dan memupuk persefahaman ke arah perpaduan. ia juga merupakan satu “kontrak sosial”. .

Unsur-unsur Tradisi ini meliputi bahasa. “agama. Ianya telah pun wujud semenjak ratusan tahun sebelum Perlembagaan Persekutuan 1963 dan ia berperanan menstabilkan sistem politik negara”(Tun Salleh Abbas bekas Ketua Hakim Negara). dan Sistem pemerintahan beraja. .Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak.

dilarang menjadi perbincangan awam “Marilah kita semua sematkan dalam ingatan terhadap pengajaran yang diperolehi dari peristiwa 13 Mei 1969. kedudukan Istimewa orang melayu…menimbulkan perasaan tidak terjamin dikalangan orang melayu…apabila mereka melihat luasnya perbezaan antara mereka dan bukan melayu…didalam lapangan ekonomi dan pelajaran” (ucapan Tun Razak semasa pembentangan Rang Undang-undang Perlembagaan 1971).Unsur-unsur tradisi ini dilindungi dibawah Akta Hasutan 1948-ia dianggap perkara sensitif. .janganlah kita bincang dan bahaskan lagi…kerana ia boleh menanamkan benih-benih syak wasangka dikalangan kaum-kaum…cara mempersoal dan mempersendakan syarat-syarat dalam perlembagaan mengenai bahasa Malaysia.

. namun agama-agama lain boleh diamalkan secara bebas dalam persekutuan Malaysia. Walaupun agama Islam dianggap sebagai agama rasmi.Peruntukan Perlembagaan berkaitan Hubungan Etnik • Perkara 3 Islam sebagai Agama rasmi.

disekolah-sekolah. . Cthpenggunaan bahasa cina.ada subjek bahasa iban. kadazan.namun penggunaan dan pembelajaran bahasa-bahasa lain tidak dihalang. Bahasa Melayu dijadikan alat perpaduan etnik di Malaysia.cina dan tamil di sekolah.Samb… • Perkara 152(1) Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.tamil dimedia cetak atau elektronik.

Kewujudan institusi ini adalah sebagai simbol kuasa. .Samb… Perkara 32.38(4) Kedudukan Raja-Raja Melayu dalam sistem pemerintahan negara.kestabilan politik dan perpaduan etnik.

selain itu berkaitan dengan Per.biasiswa atau pinjaman pelajaran PTPN. 89 dan 90 (perezaban tanah) perkara ini tidak boleh dilaksanakan jika mengakibatkan penarikan hak berkaitan terhadap kaum lain eg.memiliki tanah.Perkara 153 Kedudukan Istimewa orang-orang malayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak Hak keistimewaan ini meliputi pejawatan dalam perkhidmatan awam.pendidikan.Etnik lain juga diberikan ruang utk memperolehi pekerjaan dalam sektor awam. dan terlibat dalam sektor ekonomi. .biasiswa.permit dan lesen perniagaan.

Perkhidmatan awam. (Rujuk Jadual 2) .Rasional Perkara 153 1.Rezab yang memperuntukan bagi Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak memandangkan pada era penjajahan dan awal kemerdekaan kekurangan orang melayu menjawat jawatan profesional dalam perkhidmatan awam berbanding bukan bumiputera.

Jadual 2:Pegawai Kumpulan A dalam perkhidmatan awam pada 1 November 1968 Perkhidmatan Perkhidmatan pentadbiran Arkitek. Peg.profesional melayu 706 73 Bukan melayu 515 370 jumlah 1221 443 Perkhidmatan Undang-undang Pegawai perubatan Ahli sains sejati Perkhidmatan beruniform 70 64 60 331 37 693 108 369 107 727 169 700 .jurutera.

8 % manakala bukan melayu 26% .2.Data yang diperolehi pada 1970 Etnik melayu bumiputera berada dalam kemiskinan 64.ekonomi .

7 1:1.8 1:1.7 1:1.8 1: 1.7 1:1.3 1:1.3 1: 1.Samb…ekonomi Jadual 3 Jurang Pendapatan antara etnik Nisbaha Ketaksamaan Isirumah berdasarkan RM 1970 1980 1990 2000 Luar Bandar : Bandar 1: 2.4 .9 1:1.3 1:1.8 1:1.1 Bumiputera: Cina Bumiputera : India 1: 2.

Pendidikan Walaupun kedudukan etnik melayu/bumiputera mengenai pendidikan termaktub dalam per 153. .3. namun tolenrasi antara etnik dapat dilihat melalui pengekalan sekolah-sekolah Cina dan Tamil sehingga kini terdapat 60 buah sekolah menengah harian cina berbahasa pengantar Cina w/p bertentangan dengan penyata Razak yang ingin menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar disemua peringkat pendidikan.

dari 294.552 pelajar pada tahun 2005. Nisbah di IPTS 20%(Bumiputera) : 80% (Bukan Bumiputera).Samb…pendidikan Diperingkat Pengajian Tinggi berasaskan statistik Nisbah Pelajar Bumiputera di IPTA berbanding Bukan Bumiputera adalah 60% (Bumiputera) : 40% (Bukan Bumiputera) – dari 392.600 pelajar pada 31 Disember 2002. .

Walaupun semua ini telah termaktub dalam perlembagaan.tolakansur 1. Biasiswa digantikan dengan pinjaman PTPN-semua etnik menikmatinya. Sistem kuota telah digantikan dengan sistem meritokrasi ke IPTA 2. tetapi etnik melayu /bumiputera sanggup berkorban dan bertolakansur .Contoh.

153 .Beberapa isu berkaitan sosial kontrak 1. dan tiada satupun etnik adalah pribumi. 2.Persatuan cina SUQUI –isu tuntutan 83 perkara yg boleh membawa kepada penghapusan perk.cina dan india berasal dari negeri lain.Pada 1986 Pemuda MCA mendakwa bahwa etnik melayu.

..idea ini diteruskan oleh DAP .Samb…isu kontrak sosial 3. 4. Konsep Malaysian Malaysia/meritokrasi – idea Lee Kuan Yew…membawa kepada perpecahan singapura dari Perseketuan Malaysia…bagaimana keadaan etnik lain di singapura kini?. Presiden Gerakan Datuk Seri Lim Kheng Yaik menyarankan agar isu kontrak sosial dilupakan kerana ia boleh mengguris perasaan orang cina dan india.

Jaminan terhadap Hak asasi warganegara tanpa mengira etnik dalam perlembagaan 1. 8 – hak samarata disisi undang-undang Per. 4. 3. utk terlibat dalam apa jua kegiatan ekonomi dan pekerjaan selagi tidak melanggar undang-undang 5.13-Pemilikan harta.berpesatuan Per.berhimpun. . Per 11 dan 12-kebebasan beragama Per. 2. 5-kebebasan diri Per 10-kebebasan bercakap.

Kesimpulan… Perlembagaan Persekutuan Malaysia terhasil dari semangat tolenrasi.atas prinsip ketertinggian dan keluhuran Perlembagaan.pengorbanan dan pemuafakatan jenerasi terdahulu dari pelbagai etnik-telah melahirkan kontrak sosial yang dipersetujui dan telah tercatat secara bertulis dalam perlembagaan yang harus setiap etnik menghormatinya. .