Perbezaan fungus, Protozoa , bakteria, virus Aspek

Definisi

Fungus
Fungi merupakan organisme eukariotik, heterotof kerana tidak mengandung klorofil, makanan diambil dengan cara penyerapan dari lingkungan dan berkembang biak dengan spora. Unisel dan multisel. Hidup dengan menyerap nutrient daripada organisma lain. Boleh menyebabkan penyakit kepada manusia yang mempunyai imunisasi yang rendah.

Protozoa
Mikroorganism a yang hidup dalam air atau tanah dan membiak secara aseksual.

Bakteria
Mikroorganism a yang mempunyai 3 bentuk asas iaitu spiral, coccus dan bacillus. Membiak menerusi pembahagian sel.

Virus
Sangat kecil dan ringkas. Memerlukan perumah untuk replikasi.

Unisel/M ultisel Makanan

Unisel. Hidup dengan makan sebatian organic nitrogen dan karbon. Menjadi parasite kepada manusia seperti dalam usus besar.

Unisel. -

-

Kesan pada manusia

Menjadi parasite dalam badan manusia. Mendatangkan kesan buruk atau baik.

Contoh

Cendawan, yis, kulat.

Amoeba.

Meningitis, lactobacillus dan pneumonia.

Boleh menyebabka n kematian seperti AIDS kerana sifatnya yang tidak boleh dibunuh dengan antibiotic. HIV.