RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

Nama : Nuaim Muzaffar B. Ahmad Zaki Komponen : P/Tingkah Laku - Matematik Standard Kandungan Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Standard Pembelajaran Murid boleh memberi tumpuan selama 20 minit. Tarikh Lahir Umur : 19.11.2002 : 8 Tahun Tarikh Mula : Januari 2010 Tarikh Semak : April 2010

Boleh mengenali objek sekeliling, pra nombor dan nombor bulat 1-50. Boleh membaca. Cenderung melakukan kerja sendiri. Tidak boleh memberi tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Tidak boleh menulis dengan baik. 1. 2. 3. 4. Aktiviti Murid ditempatkan di hadapan guru. Sentiasa diawasi guru semasa pengajaran dan pembelajaran. Guru sering bersoaljawab semasa pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti menulis diatas lembaran secara individu bersama guru. Penilaian /Tarikh /Tanggungjawab 30 April 2010:

Tandatangan ibu bapa/penjaga : ……………..……………………………… (Nama : ……………………………………) Tandatangan Guru : ………………………………………………. (Nama : FADZLINA BT. A. MUTALIB)

Tarikh Bersidang Awal :

Tandatangan ibu bapa/penjaga : ……………..……………………………. (Nama : …………………………………) Tandatangan Guru : …………….………………………………. (Nama : FADZLINA BT. A. MUTALIB)

Tarikh Bersidang Akhir :