1.

0 PENGENALAN

Pada 20 Januari 1874, Perjanjian Pangkor telah ditandatangani di antara Sultan Perak dan pihak British di atas Kapal H.M.S Pluto di perairan Pulau Pangkor.Ini melambangkan permulaan proses pemerintahan British di negeri – negeri Melayu. Bagi Cowan campur tangan ini penting bagi mengelak penglibatan kuasa-kuasa eropah yang lain melibatkan diri dalam politik di semenanjung Tanah Melayu yang tidak stabil. 1Campur tangan ini penting bagi mengelak penglibatan kuasa-kuasa eropah yang lain melibatkan diri dalam politik di semenanjung Tanah Melayu yang tidak stabil. Tindakan British adalah bersifat strategik iaitu British cuba mengelak daripada berkonflik dengan Siam. Akibat campur tangan tahun 1874 ini menyebabkan banyak perubahan penting yang berlaku. Cowan juga memberikan komentarnya tentang perjanjian pangkor :

SIR ANDREW CLARKE, who succeeded Sir Harry Ord as Governor of the Straits Settlements at the end of 1873, was a man of action, impatient of procedure by enquiry and report. After making some preliminary enquiries he took it upon himself to initiate a form of intervention in the affairs of some of the Malay States without first consulting the Colonial Office. In January 1874 he called a meeting of some of the Perak chiefs and of the Chinese leaders. ( C. D Cowan, 1961

1

http://www.questia.com/read/91879797/nineteenth-century-malaya-the-origins-of-british

1

Sultan.. kadaulatan dan kewibawaan Sultan. 2 .1993.0 PERBINCANGAN 2.1 Kedudukan Sultan Dalam konteks masyarakat Melayu tradisional. Rajah 1 : Sistem Pembesar Empat Lipatan Selepas tahun 1874. struktur politik dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan segala bentuk pemerintahan dan pentadbiran dalam masyarakat Melayu. Pembesar Peringkat Negeri.struktur politik Melayu berubah dengan begitu ketara sehingga kuasa dan kedaulatan politik Melayu terjejas.Sebelum campur tangan British di Negeri-negeri Melayu pada tahun 1874.2. (Sheela Abraham.Pembesar Peringkat Daerah dan jajahan dan Penghulu Peringkat Kampung mempunyai kewibawaan dan kuasa di kawasan masing – masing.)2 2 Perubahan –perubahan yang dibawa oleh pihak British sangat melemahkan kedudukan.

ini kerana Residen lebih berkuasa daripada sultan kerana sultan terpaksa meminta nasihat residen sebelum melaksanakan sesuatu perkara.sultan mempunyai fungsi politik atau pentadbiran misalnya dalam mengesahkan perlantikan dan kewibawaan Pembesar daerah. Selepas tahun 1874. Institusi sistem beraja juga terancam akibat dasar-dasar yang diperkenalkan oleh British melalui sistem ini. Sultan hanya berfungsi sebagai pemimpin masyarakat Melayu tanpa kuasa eksekutif atau kuasa perundangan. Sultan bertanggungjawab dalam menyatupadukan rakyat dan memelihara keamanan serta kemakmuran negerinya.Sebelum Campur tangan British. Sebagai tulang belakang kerajaan. Kehilangan hak untuk mengutip cukai menyebabkan sumber pendapatan sultan terjejas. Terdapat satu perubahan jelas pada institusi kesultanan ini selepas tahun 1874. 3 Baginda mempunyai kuasa dan kewibawaan untuk menjalankan pemerintahan dan pentadbiran di dalam negeri serta seluruh tanah jajahan takluknya.Sebelum tahun 1874. Sultan dikatakan terpisah terus daripada bidang – bidang politik dan pentadbiran.yang menunjukkan sultan tidak langsung mengambil bahagian yang aktif dalam kerajaan sendiri. British telah memperkenalkan kaedah pungutan cukai baru yang lebih sistematik.Selepas 3 Sultan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam hierarki sosial dan memiliki segala hak istimewa yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain.sertamenjadi lambang penyatuan dan kebesaran negeri. secara teorinya sultan atau raja merupakan pentadbir yang mempunyai kuasa mutlak. Sebagai ganti rugi kerajaan British telah memberi pencen yang nilainya lebih rendah daripada hasil pungutan cukai kepada sultan. Sultan Melayu juga dilarang memungut cukai. Sultan menjadi wakil dalam hal – ehwal luar dan dalam negeri dan pentahanan. 3 . iaitu selepas campur tangan British sultan dan institusi kesultanan dikekalkan walaupun British telah memperkenalkan Sistem Residen.

Asas sistem ini ialah undang – undang jenayah British. hlm 68 4 . 4 Mahdi Shuid & Suzani Osman. Negeri – negeri Melayu mengamalkan sistem pemerintahan beraja. ( 2004 ).( j. iaitu raja menjadi ketua kerajaan dan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahannya. Pearson Malaysia. malah British yang berpengaruh dalam hal ini.1983 ) Dalam institusi raja ini.pihak British telah memperkenalkan dan menubuhkan satu sistem kehakiman dalam mahkamah. Di sini jelaslah bahawa British telah campur tangan dalam bidang kehakiman tradisi Tanah Melayu dan Shuid & Suzani Osman. Pada tahun 1874. PRA –U STPM Sejarah Malaysia. ekonomi dan sosial. sultan tidak lagi memainkan peranan ini. Raja berkuasa penuh dalam bidang politik. Dalam bidang perundangan jenayah.tidak terdapat satu sistem percukaian.tahun 1874. ( 2004 )4 secara ringkasnya.2 SISTEM RESIDEN Sebelum campur tangan British atau sebelum tahun 1874. undang – undang mahkamah dan tentera.kita dapat gambarkan bahawa sultan menjadi seorang pemerintah boneka. Ini bermakna Sultan dan pembesar kehilangan kuasa kehakiman tetapi Penghulu dan Kadi masih mempunyai mahkamah yang bebas tetapi bidang kuasa mereka adalah terhad. Semua ini dimasukkan dalam adat tradisi tempatan. sistem residen diperkenalkan. Fungsi – fungsi kehakiman diambil alih oleh British.M Gullick. British hanya mengekalkan mahkamah tempatan dan undang – undang peribadi. Sultan telah kehilangan kuasa atau menjatuhkan hukuman bunuh ke atas pesalahpesalah atas kesalahan membunuh kerana kerajaan British telah memperkenalkan undang-undang berdasarkan kehakiman British.( Mahdi 2.

sultan hanya diberi kuasa dalam adat resam dan agama. Pada asalnya. residen hanya ditugaskan untuk menasihati sultan dalam urusan pentadbiran.negeri Melayu di bawah pentadbiran mereka. Akhirnya. Antara kesan pelaksanaan sistem residen ialah kehilangan kuasa sultan dan golongan pembesar tempatan. Sistem Residen merupkan sistem pemerintahan British secara tidak langsung. Pembesar-pembesar tempatan pula telah kehilangan kuasa mengutip cukai dan mereka hanya diberi jawatan dalam peringkat bawahan pentadbiran British.Sistem Residen mula . Sistem residen ini kemudiannya di perluas di Selangor (1874). Negeri Sembilan ( 1895 ) dan Johor ( 1914 ). pemulihan keamanan. yang iaitu digelar Residen.mula diperkenalkan pada tahun 1874 di negeri Perak melalui Perjanjian Pangkor. Residen ini dan mempunyai mengekalkan keamanan membangunkan negeri.pembesar negeri. residen telah mengambil alih kuasa sultan sebagai pemerintah negara. Raja Abdullah bersetujui menerima seorang residen yang akan menasihati Sultan dalam segala hal pentadbiran kecuali yang berkaitan dengan agama dan adat istiadat Melayu. Keadaan ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam golongan pembesar tempatan dan golongan raja terhadap penjajah British yang mencapai 5 .Pahang ( 1888). Pada peringkat awal sistem Residen tidak mempunyai garis panduan yang jelas yang boleh digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan itu. memajukan ekonomi dan sistem cukai tetapi sedikit demi sedikit. Sultan akan memerintah negerinya dengan nasihat seorang pegawai dua British tugas. Sungai Ujong ( 1874 ). Kejayaan dan kegagalan Sistem Residen bergantung kepada budi bicara Residen berkenaan dan kerjasama yang diterima oleh mereka daripada Sultan dan pembesar.

5 Birch ditentang oleh orang Melayu Perak yang diakhiri dengan pembunuhannya di Pasir Salak pada tahun 1875. Antara masalah yang muncul akibat keadaan ini ialah pembangunan negeri-negeri melayu yang tidak seimbang. residen pertama. setiap negeri melayu di bawah sistem residen telah dikembangkan menurut cara yang berbeza dan terdapat negeir-negeri yang menikmati perkembangan ekonomi yang pesat seperti negeri Sembilan dan Selangor serta negeri seperti Pahang yang sentiasa dilanda masalah kewangan. kuasa memungut cukai terletak dibawa pembesar melayu. setelah kedatangan sistem residen.kemuncaknya apabila residen Perak iaitu JWW Birch dibunuh di Pasir Salak. Walaupun tindakan beliau tidak diikuti oleh negeri-negeri melayu lain. Ketidakseragaman pentadbran ini juga membawa kepada perbezaan undang-undang antara negeri. iaitu JWW Birch telah mencampuri adat resam melayu dengan mengharamkan penghambaan. Akibat ketiadaan garis panduan yang jelas untuk diikuti oleh residen demi menjalankan tugasnya. Pada peringkat asal. mereka terpaksa bertugas mengikut budi bicara sendiri. 6 . maka kuasa memungut cukai telah dirampas daripada pembesar Melayu. Pembangunan yang tidak seimbang juga membawa kepada masalah keseragaman infrasturktur seperti landasan kereta api yang berbeza-beza serta jalan raya yang tidak dihubungkan antara negeri. penentangan yang dicetuskan di negeri Perak akan merebak ke negeri-negeri lain. Di Perak.Ini kerana residen dikehendaki mewujudkan satu sistem pungutan cukai yang cekap dengan menyusun semula sistem pungutan cukai dan hasil dalam negeri Hasil cukai dipungut oleh pegawai Kerajaan Inggeris yang dilantik da akan diserahkan kepada Bendahari Negeri – negeri Selat dan digunakan untuk kemajuan negeri tersebut. Dengan ini.5 Kesan seterusnya ialah ketidakseragaman pentadbiran yang wujud antara negeri-negeri melayu yang melaksanakan sistem residen. Namun.

3 KEDUDUKAN PEMBESAR – Sebelum campur tangan British. Mereka memegang jawatan ini seumur hidup dan akan diwarisi oleh anak mereka setelah mereka meninggal dunia. 2. Namun begitu.html 7 .Amalan hamba abdi pun telah dihapuskan oleh seorang residen di negeri Perak dan tindakan ini ditentang hebat oleh pembesarpembesar tempatan. 6 http://sejarahstpmkertas2.Para pembesar bertanggungjawab menyediakan pertahanan dan bekalan tentera.blogspot. sistem kehakiman tradisional yan terdiri daripada golongan pembesar dan ketua kampung sebagai hakim telah terjejas. pembesar pembesar merupakan golongan kedua terpenting dalam struktur politik Melayu. pelbagai kelemahan dalam sistem ini telah menyebabkan pihak British memperkenalkan system pentadbiran baru bagi memperbaiki kelemahan sistem residen dengan pengenalan kepada pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896.6Mereka membicarakan kes – kes jenayah kecuali kesalahan hukuman mati kerana hukuman mati hanya diarahkan oleh Sultan sahaja. Tugas pembesar ialah mentadbir negeri dan daerah yang dibawah naungan mereka dan berkuasa penuh di kawasan tersebut.com/2009/04/contoh-soalan-dan-jawapan-sejarah. Kedatangan sistem residen telah mencemari adat resam tempatan dengan pengaruh barat dan unsur-unsur residen-residen yang berbeza. Perlaksanaan sistem residen di negeri Perak mendatangkan pelbagai kesan yang baik dan buruk terhadap tanah melayu. Dengan ini. Residen juga campur tangan dalam sistem kehakiman dengan memiliki kuasa untuk melantik majistret.

Kadar cukai ditentukan oleh Pembesar Daerah tersebut dan jumlah hasil yang kutip akan mewakili kekuatan.Pembesar juga tidak lagi berkuasa penuh di negeri / daerahnya sendiri. Apabila hak memungut cukai dilarang ini menyebabkan sumber pendapatan utama pembesar telah terjejas. British menggunakan kuasa dan pengaruh mereka untuk meletakkan seseorang calon di atas takhta ataupun boleh menyingkirkan calon yang dianggap kurang sesuai untuk menjadi Sultan. Residen telah mengambil kuasa dan hak memungut cukai. Sultan Abdullah dilantik oleh pihak British dan bukannya pembesar – pembesar Melayu Perak. Ia hanya digantikan dengan elaun dan pencen yang nilainya sangat rendah. Pembesar tidak lagi berhak menggunakan sistem kerah ini untuk kerja – kerja persendirian ataupun untuk Sultan. Selepas tahun 1874. Sebahagian daripada cukainya akan disembahkan kepada Sultan sebagai ufti atau tanda taat setia. Fungsi ini diambil oleh Pegawai Daerah British.Pihak British telah pun campur tangan dalam sistem tersebut di negeri Perak. Pembesar juga tidak boleh menyimpan hamba atau menjalankan sistem kerah seperti sebelum tahun 1874. Sebelum tahun 1874. ( LPembesar memainkan peranan penting dan berpengaruh dalam pemilihan dan perlantikan Sultan. Pungutan cukai telah diambil oleh pegawai British. 8 . kedudukan dan kewibawaan Pembesar semakin lemah. Pembesar tiada kawalan terhadap jawatan Penghulu. kepentingan politik British mula menguasai sistem pengganti raja. Selepas tahun 1874.status dan kekayaan mereka. Sistem Kerah masih kekal tetapi dihadkan kepada kerja – kerja kerajaan sahaja.Pembesar juga bertugas memungut cukai .

menjadi mahkamah rayuan yang tertinggi dan badan kerajaan utama yang menguruskan perkara seperti pencukaian. pagawai kerajaan dan kadi. mereka muncul sebagai kuasa paling berkesan kerana segala urusan pentadbiran dijalankan atas arahan Residen. menjadi Mahkamah Rayuan tertinggi kerana setiap hukuman mati mesti mendapat kelulusan Majlis Mesyuarat Negeri dan menguruskan perkara-perkara yang berkaitan penggubalan undangundang.2. Malah Sultan dan pembesar Melayu terpaksa merujuk kepada Residen dalam menjalankan pentadbiran negeri. Sultan dan Majlis Negeri tidak dapat menyekat kuasa Residen. Meskipun terdapat Majlis Mesyuarat Negeri. tetapi ianya tidak berkuasa menyekat kehendak dan kuasa Residen. Walaupun Residen dilantik sebagai penasihat. pencen. Residen berkuasa menamakan ahli-ahli MMN kemudiannya diluluskan oleh gabenor dan dilantik secara rasmi ooleh sultan untuk seumur hidup. Ahli MMN terdiri daripada 10 orang. Sebaliknya MMN hanya berfungsi sebagai pendengar dan menerima maklumat daripada Inggeris sahaja.Perlaksanaan sistem Residen telah menyebabkan perlantikan Residen di Perak. MMN mula – mula memaikan peranan sebagai badan penasihat sahaja. Majlis Mesyuarat Negeri kehilangan fungsi sebagai institusi pentadbiran kerana Residen mempunyai kuasa 9 . MMN akan bersidang sebanyak tujuh kali seminggu. British menubuhkan MMN bagi memperoleh kerjasama Sultan dan Pembesar Melayu.4 PENUBUHAN MAJLIS MESYUARAT NEGERI ( MMN). Kemudian. dan perlantikan ketua tempatan. MMN dibentuk untuk membolehkan para pegawai British berunding dengan para pembesar tempatan tentang segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Melayu. peranan MMN meliput hanya menjadi penasihat sultan sahaja tetapi peranannya telah bertambah seperti menggubal dan menyusun undang-undang.

Dalam kalangan orang cina.Mukim boleh dikatankan Unit politik paling kecil.5 CORAK PENTADBIRAN DAERAH DAN MUKIM Sistem politik masyarakat Melayu tradisional dibahagikan kepada negeri. 2. Gabenor Negeri – negeri selat berada di Singapura dan tidak berupaya mengawal residen kerana terlalu jauh.MMN tidak ada kuasa perundangan yang luas. terdapat seorang Kapitan Cina yang bertanggungjawab untuk mengekalkan keamanan. Sultan hanya berkuasa dalam hukum syariah dan perlantikan pegawai – pegawai agama. Setiap daerah dibahagikan kepada mukim. didapati bahawa adanya Residen yang telah melampaui batas seperti di Perak dan desakan bagi mengawal kuasa residen yang kian bertambah. Pelantikan penghulu diluluskan oleh pembesar daerah. Seterusnya. Frank Swettanham telah mencadangkan supaya jawatan Residen Jeneral diwujudkan supaya dapat mengawal dan menyeleraskan tugas residen –residen British. Seseorang penghulu adalah di bawah kawalan seorang pembesar daerah dan bukannya di bawah sultan.Ketua kampung yang membantu penghulu untuk melaksanakan tugasnya di kampung. Sultan hanya mengesahkan pelantikan tersebut melalui pemberian surat tauliah cop mohor.mutlak. Tugas beliau adalah untuk memungut hasil dan mentadbir keadilan selai mengawasi kerja ketu. Sultan tidak berkuasa penuh dalam MMN. Dengan ini.ketua jabatan di peringkat daerah.Setiap negeri dibahagikan kepada beberapa daerah yang ditadbir oleh seorang pegawai British.daerah dan kampung. Pegawai British ini digelar Pemungut dan Majistret ( kemudian Pegawai Daerah).ini bermakna bahawa seseorang penghulu 10 . Tugas mentadbir dan mengawal unit politik terkecil ini diserahkan kepada penghulu. MMN juga tidak mempunyai kuasa untuk mengawal kuasa residen.

Penghulu mempunyai hubungan yang rapat dengan orang kampung di bawah jagaanya.bertanggungjawab kepada pembesar daerah.7(Mahdi yang sangat Shuid & Suzani Osman. Seseorang penghulu memainkan pelbagai peranan. Menurut adat. Sumber kuasa penghulu adalah dari pentadbiran British dan bukan lagi pembesar daerah.2004) daripada rapat dengan kebanyakan masyarakat melayu. Sebelum kedatangan British. institusi ini dikawal oleh Pembesar daerah. Sebelum kedatangan British. Di bawah British. institusi ini dikawal oleh pegawai daerah British. Selepas campur tangan British. Beliau juga menyediakan buruh kampung di bawah sistem kerah dan memastikan bahawa orang kampung taat setia kepada sultan. Penghulu juga berkuasa ke atas pungutan cukai dan hasil. Institusi penghulu telah berubah dari segi kawalannya. institusi penghulu masih dikekalkan.Beliaulah yang menyediakan tenaga tentera semasa peperangan. Ini terletak atas kesedaran British bahawa pengaruh penghulu dalam pentadbiran kerajaan adalah sangat penting demi mencapai Penghlulah perubahan.hasil di kampung. 11 . Dari segi keamanan kampung. Selepas Kedatangan British. penghulu memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya sebagai orang perantaraan antara pembesar daerah penduduk di kampungnya. Beliau menjaga keamanan kampung dan mesti menyelesaikan sebarang pergaduhan dan perselisihan yang berlaku antara anak buahnya. penghlu adalah agen atau wakil kerajaan atau wakil kerajaan yang merupakan orang perantara antara kerajaan British dengan orang ramai. Penghulu lebih merupakan seorang 7 Penghulu adalah ahli kerajaan yang bergaji dan hak serta tanggungjawabnya tertakluk dibawah undangundang negeri. seseorang penghulu dipilih berdasarkan keturunan.. penghulu berkuasa menangkap sesiapa yang melanggar peraturan dan mengacau kampung.

Kini. Penghulu juga melaksanakan tugas memberi tanah kepada pemohon. penetapan tugasdan tanggungjawab penghulu.1997 ) Ini bermakna penghulu mempunyai kuasa terhadap anak buahnya di kampung. Sultan akan memberi surat tauliah bercap mohor kepada penghulu tersebut. Antaranya ialah orang kampung akan membayar sebahagian hasil mereka kepada penghulu. penghulu dilantik dilantik oleh pegawai daerah British.undang kerajaan di kawasan jagaanya dan memungut cukai bagi pihak kerajaan. segala hal yang berkaiatan dengan institusi penghulu adalah di bawah jagaan residen dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Beliau berkuasa ke atas sistem perundangan di kampung. penetapan kuasa. Sebelum itu.pegawai yang dibayar gaji dan akan diberi pencen. Penghulu masih menjaga keamanan dan menyelesaikan sebarang pertikaian orang kampungnya. pemecatan. seorang penghulu dilantik oleh pembesar daerah dan disahkan jawatan oleh Sultan. Selepas kedatanga British. pelantikan.Beliau juga dibenarkan menyimpan 10% daripada cukai tersebut untuk kegunaan sendiri. adat istiadat dan agama. pendapatan penghulu juga datang daripada cukai perdagangan. Penghulu juga berhak menjadi hakim bagi kes. Tugas dan tanggugjawab penghulu 8 Perlantikan penghulu dicalonkan oleh pembesar daerah dan biasanya mereka ini akan menerima surat tauliah daripada Sultan 12 . Penghulu bertindak sebagai agen kerajaan British menjalankan tugas seperti melaksanakan segala undang.kes jenayah yang kecil. penghulu menerima pendapatannya daripada beberapa sumber.Selain itu.penghulu lebih merupakan seorang pegawai yang berpendidikan.. 8( Muhd. Hal – hal ini adalah seperti pencalonan. Yusof Ibrahim. Sebelum kedatangan British. Setelah campur tangan British. Dapat disimpulkan bahawa banyak perubahan yang berlaku pada institusi penghulu sebaik sahaja British campur tangan dalam hal ehwal Negeri negeri melayu.

Perubahan – perubahan yang dibawa oleh pihak British melalui Sistem Residen sangat melemahkan kedudukan.kedaulatan dan kewibawaan Sultan dan Pembesar Daerah khasnya.raja Melayu semakin hilang nilai-nilai tradisi serta adat masyarakat peribumi tergugat. Antara tahun. Raja – raja Melayu kehilangan kuasa kepada Residen. sememangnya kepada struktur masyarakat daripada Melayu sebelum tahun 1874 sistematik. Semasa pembentukan Negeri – negeri Melayu bersekutu pula. kuasa Raja. Semasa sistem residen.0 KESIMPULAN Kesimpulannya..Namun. dalam masyarakat Melayu mempunyai tugas dan peranan masing-masing. Ini akhirnya membawa kepada rasa tidak puas hati dan penentangan tehadap pihak british. struktur masyarakat Melayu telah mengalami perubahan yang ketara. 13 . yang golongan memerintah Setiap golongan sehinggalah struktur golongan diperintah. Hal ini kerana peranan golongan pembesar dan hamba telah mula dihapuskan oleh penjajah British.tertakluk kepada perudangan negeri dan tidak lagi berkait rapat dengan adat istiadat dan agama orang kampung. setelah campur tangan British dalam sistem politik negeri-negeri Melayu. iaitu selepas campur tangan British. 3.Jelaslah bahawa terdapat banyak perubahan dalam sistem politik Melayu tradisional selepas tahun 1874.tahun 1874 hingga 1896. terdapat pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral.

PRA –U STPM Sejarah Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka.com/read/91879797/nineteenth-century-malaya-the-origins-ofbritish 14 .0 BIBLIOGRAFI Sumber Buku Mahdi Shuid & Suzani Osman.4..D Cowan. Sheela Abraham. Pearson Malaysia. New York : Oxford University Press Sumber Internet http://sejarahstpmkertas2.com/2009/04/contoh-soalan-dan-jawapansejarah. 1961.questia.Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Muhd. Yusof Ibrahim.( 1997 ) Ilmu Sejarah. Pengertian dan Kaedah.1993.. ( 2004 ). Nineteenth-Century Malaya: The Origins of British Political Control. Falsafah. C.blogspot. Sejarah Perkembangan Negara.html http://www.