PENYERAPAN

Bahan/Objek yang menyerap air dan bahan/objek yang kalis air

Bahan/Objek yang menyerap air
 Berongga

 Bahan yang menjadi basah apabila terkena air  Kayu dan kain ialah bahan yang menyerap air  Logam. dan plastik adalah bahan yang tidak menyerap air . getah. kaca.

.

Bahan/Objek yang kalis air .

SOALAN KUIZ .

1) Rajah menunjukkan seseorang sedang mencuci cawan P Apakah P? A. Getah D. Logam . Plastik B. Span C.

.

Serap air .Kalis air B.2) Objek dalam rajah diperbuat daripada bahan yang ______ A. Tahan lama C. Lutsinar D.

.

yang manakah menyerap air? A. B. . C. D.3) Antara berikut.

.

Tiada jisim D. Tidak menyerap air .4) Bahan kalis air ialah bahanbahan yang _______ A. Menyerap air B. Menyerap haba C.

.

manakah bahan yang menyerap air? A. Besi B.5) Antara yang berikut. Kain D. plastik . Kaca C.

.

Kertas tisu D. Getah pemadam B.6) Rajah menunjukkan air tertumpah Apakah bahan yang boleh digunakan untuk mengelap air itu? A. Beg plastik C. Kerajang aluminium .

.

Tayar D. Tuala C.7) Bahan yang menyerap air digunakan untuk membuat ______ A.Payung B.Periuk masak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful