PENYERAPAN

Bahan/Objek yang menyerap air dan bahan/objek yang kalis air

Bahan/Objek yang menyerap air
 Berongga

kaca. getah. dan plastik adalah bahan yang tidak menyerap air . Bahan yang menjadi basah apabila terkena air  Kayu dan kain ialah bahan yang menyerap air  Logam.

.

Bahan/Objek yang kalis air .

SOALAN KUIZ .

1) Rajah menunjukkan seseorang sedang mencuci cawan P Apakah P? A. Logam . Getah D. Plastik B. Span C.

.

Serap air . Lutsinar D.Kalis air B. Tahan lama C.2) Objek dalam rajah diperbuat daripada bahan yang ______ A.

.

D. yang manakah menyerap air? A. B. . C.3) Antara berikut.

.

Menyerap air B.4) Bahan kalis air ialah bahanbahan yang _______ A. Tidak menyerap air . Menyerap haba C. Tiada jisim D.

.

Besi B. Kaca C. Kain D. manakah bahan yang menyerap air? A.5) Antara yang berikut. plastik .

.

Getah pemadam B. Kerajang aluminium . Beg plastik C.6) Rajah menunjukkan air tertumpah Apakah bahan yang boleh digunakan untuk mengelap air itu? A. Kertas tisu D.

.

Tuala C.Payung B.7) Bahan yang menyerap air digunakan untuk membuat ______ A. Tayar D.Periuk masak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful